Створення колонтитулів за допомогою невізуального екрана у Word

Створення колонтитулів за допомогою невізуального екрана у Word

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Символ читання вголос із надписом "Вміст невізуального екрана". У цьому розділі з Office використовуватиметься невізуальний екран

Ця стаття призначена для тих, хто використовує невізуальний екран із продуктами Office. Вона входить до набору вмісту, присвяченого спеціальним можливостям Office. Загальну довідку див. на головній сторінці служби підтримки Office.

Створюйте колонтитули, що додають стандартні відомості, як-от номери сторінок, заголовок документа, назву компанії, ім’я автора або дату внесення змін, до всіх сторінок документа Word 2016, за допомогою клавіатури й Екранного диктора, стандартного невізуального екрана у Windows.

Примітки.: 

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для абонентів цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути поки відсутні. Щоб дізнатися, як швидше отримати нові функції раніше за інших, приєднайтеся до Програми оцінювання Office.

 • Відомості про сполучення клавіш у Microsoft Word для Windows див. в цій статті.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте вбудований у Windows невізуальний екран (Екранний диктор). Докладні відомості про використання Екранного диктора див. в цьому повному посібнику.

 • У цій статті згадуються також функціональні можливості JAWS. Докладні відомості про JAWS для Windows див. в короткому посібнику з використання JAWS для Windows.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте цю програму на ПК. На телефоні або планшеті з Windows деякі переходи та рухи можуть відрізнятися.

У цій статті

Створення колонтитула

Верхні та нижні колонтитули популярні так у Word , що вони мають власні панелі інструментів.

 1. Щоб створити верхній колонтитул у документі, відкрийте меню верхнього колонтитула на стрічці, натиснувши клавіші Alt+Щ, Р, В. Екранний диктор не промовляє назви цього меню.

  Щоб створити нижній колонтитул, відкрийте меню нижнього колонтитула на стрічці, натиснувши клавіші Alt+Щ, Н, И. Екранний диктор не промовляє назви цього меню.

  Фокус отримає меню з макетами верхніх або нижніх колонтитулів.

 2. Скористайтеся клавішею табуляції або клавішею зі стрілкою вниз, щоб переміщатися списком макетів. Натисніть клавішу Enter, щоб вибрати потрібний макет.

  Вибраний макет відкриється в області верхнього або нижнього колонтитула в документі. Фокус отримає перший текст, який можна редагувати, у вибраному макеті. Доки не закрито стрічку Знаряддя для колонтитулів, редагувати основну частину документа не можна.

 3. Натисніть клавішу зі стрілкою вправо, щоб перемістити фокус до області з текстом, який можна редагувати. Пролунає текст покажчика місця заповнення, наприклад "Заголовок документа" або "Введіть тут".

 4. Введіть потрібний текст.

 5. Щоб перейти до наступної області з текстом, який можна редагувати (якщо така є), натисніть клавішу зі стрілкою вправо.

 6. Завершивши, натисніть клавіші Alt+О, С, И, щоб закрити верхній колонтитул і перейти до основного тексту документа.

Редагування колонтитула

До колонтитула можна додати будь-який текст, наприклад номери сторінок чи дату. Також можна додати зображення, наприклад емблему компанії.

 1. Щоб відкрити й відредагувати верхній колонтитул, натисніть клавіші Alt+Щ, Р, В, З.

  Щоб відкрити й відредагувати нижній колонтитул, натисніть клавіші Alt+Щ, Н, И, З.

  Фокус отримає верхній або нижній колонтитул, і відкриється стрічка Знаряддя для колонтитулів.

 2. Внесіть потрібні зміни.

 3. Завершивши, натисніть клавіші Alt+О, С, И, щоб закрити верхній або нижній колонтитул. Фокус отримає основний текст документа.

Додавання номера сторінки до колонтитула

Різні розташування та формати для номерів сторінок доступні у Word 2016 як елементи меню на стрічці панелі інструментів для колонтитулів.

 1. Щоб відкрити верхній колонтитул для редагування, натисніть клавіші Alt+Щ, Р, В, З.

  Щоб відкрити нижній колонтитул для редагування, натисніть клавіші Alt+Щ, Н, И, З.

  Відкриється стрічка панелі інструментів для колонтитулів, і фокус отримає верхній або нижній колонтитул.

 2. Якщо потрібно вставити номер сторінки, натисніть клавіші Alt+О, С, Ц, щоб вибрати меню Номер сторінки.

 3. Скористайтеся клавішею зі стрілкою вниз, щоб переміщатися списком доступних розташувань для номера сторінки (угорі сторінки, унизу сторінки тощо). Натисніть клавішу Enter або ПРОБІЛ, щоб вибрати потрібне розташування.

  Для кожного елемента розташування на сторінці відкривається додаткове меню з відповідними параметрами. Скористайтеся клавішею зі стрілкою вниз, щоб переходити параметрами, і виберіть потрібний.

 4. Завершивши, натисніть клавіші Alt+О, С, И, щоб закрити стрічку Знаряддя для колонтитулів і повернути фокус до основного тексту документа.

Додавання дати до колонтитула

 1. Щоб відкрити верхній колонтитул для редагування, натисніть клавіші Alt+Щ, Р, В, З.

  Щоб відкрити нижній колонтитул для редагування, натисніть клавіші Alt+Щ, Н, И, З.

  Відкриється стрічка панелі інструментів для колонтитулів, і фокус отримає верхній або нижній колонтитул.

 2. Щоб вставити дату, натисніть клавіші Alt+О, С, Д, щоб відкрити діалогове вікно Дата й час.

 3. Скористайтеся клавішею зі стрілкою вниз, щоб переміщатися списком можливих форматів дати й часу для колонтитула. Знайшовши потрібний формат, натисніть клавішу табуляції, щоб вибрати його й перейти до інших параметрів у діалоговому вікні.

 4. У розкривному списку "Мова" натискайте клавішу зі стрілкою вниз, щоб переглянути інстальовані мови. Натисніть клавішу табуляції, щоб вибрати мову й перейти до наступного параметра.

 5. Натисніть клавішу Enter, щоб використовувати вибрані параметри дати й мови за замовчуванням.

 6. Натисніть клавішу табуляції, щоб перейти до кнопки OK, а потім натисніть клавішу Enter, щоб підтвердити свій вибір.

 7. Щоб закрити колонтитул і повернутися до основного тексту документа, натисніть клавіші Alt+О, С, И.

Вибір параметра на панелі інструментів для колонтитулів

На панелі інструментів для колонтитулів доступно багато параметрів, якими можна скористатися, щоб настроїти верхній колонтитул.

 1. Щоб відкрити стрічку панелі інструментів для колонтитулів, натисніть клавіші Alt+Щ, Р, В, З.

 2. Щоб вибрати цю стрічку, натисніть клавіші Alt+О, С.

 3. Натискайте клавішу табуляції, щоб переміщатися командами на панелі інструментів для колонтитулів.

 4. Щоб вибрати команду, натисніть клавішу Enter.

 5. Завершивши, закрийте колонтитул і цю стрічку, натиснувши клавіші Alt+О, С, И.

Видалення колонтитулів

 1. Якщо потрібно видалити верхній колонтитул із документа, натисніть клавіші Alt+Щ, Р, В, щоб вибрати меню Верхній колонтитул на вкладці Вставлення.

  Якщо потрібно видалити нижній колонтитул із документа, натисніть клавіші Alt+Щ, Н, И, щоб вибрати меню Нижній колонтитул на вкладці Вставлення.

 2. Натисніть клавішу В, щоб видалити колонтитул, а потім натисніть клавішу Esc, щоб повернутися до основного тексту документа.

Додаткові відомості

Додавання, читання й видалення приміток у програмі Word за допомогою невізуального екрана

Вирівнювання тексту й абзаців у Word за допомогою невізуального екрана

Сполучення клавіш у Microsoft Word для Windows

Виконання основних завдань у Word за допомогою невізуального екрана

Налаштування пристрою на роботу зі спеціальними можливостями в Office 365

Використання спеціальних можливостей для навігації у Word

За допомогою Word для Android TalkBack, вбудовані Android Екранний диктор, щоб створити верхній колонтитул або нижній колонтитул, що містить Стандартні відомості, наприклад номери сторінок до всіх сторінок у документі.

Примітки.: 

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для абонентів цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути поки відсутні. Щоб дізнатися, як швидше отримати нові функції раніше за інших, приєднайтеся до Програми оцінювання Office.

 • Відомості про сенсорні можливості в програмі Word для Android див. в статті Посібник із сенсорного керування для програми Word для Android.

 • У цій статті припускається, що ви використовуєте вбудований в Android невізуальний екран TalkBack. Щоб дізнатися більше про те, як користуватися TalkBack, перейдіть на сайт Android Accessibility.

 • У цій статті припускається, що ви використовуєте цю програму на телефоні з Android. На планшеті з Android деякі переходи та рухи можуть відрізнятися.

У цій статті

Створення колонтитула

 1. У документі, у поданні редагування переміщення до розділу документа, де потрібно додати верхній або нижній колонтитул.

 2. За потреби закриття клавіатури та перейти на стрічку, проведіть праворуч, доки не чуєте "не встановлено, додаткові параметри, перехід" а потім двічі торкніться екрана. Відкриється вкладка основне , і ви чуєте: "Меню вкладки, домашній вибрано"

 3. Щоб перейти на вкладку Вставлення , двічі торкніться екрана а потім проведіть по праворуч, доки не чуєте: "Вкладки вставлення". Двічі торкніться екрана.

 4. На вкладці Вставлення проведіть пальцем вправо, доки не буде почути "Верхнього та нижнього колонтитула, кнопка", а потім двічі торкніться екрана. Відкриється меню верхній і нижній колонтитули , а курсор переміщується до області заголовка розділу.

 5. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб створити верхній колонтитул, введіть заголовок за допомогою на екранну клавіатуру.

   Примітка.: Відкриття клавіатури, проведіть пальцем вправо, поки ви почути "Знято, додаткові параметри, змінення," а потім двічі торкніться екрана.

  • Щоб створити нижній колонтитул, проведіть пальцем праворуч, доки не чуєте: "Нижній колонтитул, розділ < номер розділу, >" а потім двічі торкніться екрана. Курсор переміщується до розділу нижнього колонтитула та введіть нижнього колонтитула за допомогою на екранній клавіатурі.

 6. Після завершення закрийте меню колонтитули та повернутися до основного тексту документа, перетягніть палець в області вводу, поки вас почути тексту документа а потім двічі торкніться екрана.

Додавання номерів сторінок до колонтитула

 1. У документі, у поданні редагування переміщення до розділу документа, де потрібно додати номер сторінки до верхнього або нижнього колонтитула.

 2. За потреби закриття клавіатури та перейти на стрічку, проведіть праворуч, доки не чуєте "не встановлено, додаткові параметри, перехід" а потім двічі торкніться екрана. Відкриється вкладка основне , і ви чуєте: "Меню вкладки, домашній вибрано"

 3. Щоб перейти на вкладку Вставлення , двічі торкніться екрана а потім проведіть по праворуч, доки не чуєте: "Вкладки вставлення". Двічі торкніться екрана.

 4. На вкладці Вставлення , проведіть пальцем праворуч, доки не чуєте "номери сторінок кнопки, кнопки" а потім двічі торкніться екрана. Відкриття меню Номер сторінки ».

 5. Щоб настроїти номери сторінок, проведіть пальцем праворуч, доки не чуєте "числовий формат, поле зі списком, < поточний параметр > вибрати цей параметр," а потім двічі торкніться екрана. Відкриття меню числовий формат . Проведіть пальцем вправо, щоб переміщатися по параметрах. Коли ви переміщуєте, TalkBack повідомляє про параметри для вас. Якщо параметр потрібно, двічі торкніться екрана. Щоб повернутися до меню Номер сторінки », проведіть ліворуч, доки не чуєте "Назад" та двічі торкніться екрана.

 6. У меню, Номер сторінки , щоб додати номер сторінки проведіть пальцем вправо, доки не буде озвучено число розташування сторінки ви хочете а потім двічі торкніться екрана, щоб вибрати його. Номер сторінки буде додано до розділу верхнього або нижнього колонтитула, а в колонтитули меню відкриття.

 7. Щоб закрити меню колонтитули та повернутися до основного тексту документа, перетягніть палець в області вводу, поки вас почути тексту документа а потім двічі торкніться екрана.

Примітка.: Щоб видалити сторінку чисел, у меню " Номер сторінки ", проведіть пальцем праворуч, доки не чуєте "видалити номери сторінок, кнопки" а потім двічі торкніться екрана.

Видалення колонтитулів

 1. У документі, у поданні редагування переміщення до розділу документа, де потрібно видалити верхній колонтитул або нижній колонтитул.

 2. За потреби закриття клавіатури та перейти на стрічку, проведіть праворуч, доки не чуєте "не встановлено, додаткові параметри, перехід" а потім двічі торкніться екрана. Відкриється вкладка основне , і ви чуєте: "Меню вкладки, домашній вибрано"

 3. Щоб перейти на вкладку Вставлення , двічі торкніться екрана а потім проведіть по праворуч, доки не чуєте: "Вкладки вставлення". Двічі торкніться екрана.

 4. На вкладці Вставлення проведіть пальцем вправо, доки не буде почути "Верхнього та нижнього колонтитула, кнопка", а потім двічі торкніться екрана. Відкриється меню верхній і нижній колонтитули , а курсор переміщується до області заголовка розділу.

 5. Для переміщення фокуса до меню колонтитули », проведіть праворуч, доки не чуєте "не встановлено, додаткові параметри, перехід" а потім двічі торкніться екрана.

 6. У меню " колонтитули " виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб видалити верхній колонтитул, проведіть пальцем вправо, доки чути "Верхній колонтитул меню" а потім двічі торкніться екрана. Відкриття меню заголовок ». Потім, проведіть пальцем праворуч, доки не чуєте "видалити верхній колонтитул, кнопки" та двічі торкніться екрана.

  • Щоб видалити нижній колонтитул, проведіть пальцем вправо, доки чують "Нижній колонтитул меню" а потім двічі торкніться екрана. Відкриється меню нижнього колонтитула . Потім, проведіть пальцем праворуч, доки не чуєте "видалити нижній колонтитул, кнопки" та двічі торкніться екрана.

  Верхній колонтитул або нижній колонтитул, буде видалено, а курсор переміщується до меню колонтитули .

 7. Щоб закрити меню колонтитули та повернутися до основного тексту документа, перетягніть палець в області вводу, поки вас почути тексту документа а потім двічі торкніться екрана.

Додаткові відомості

Вирівнювання тексту й абзаців у Word за допомогою невізуального екрана

Вставлення та змінення тексту у Word за допомогою невізуального екрана

Виконання основних завдань у Word за допомогою невізуального екрана

Налаштування пристрою на роботу зі спеціальними можливостями в Office 365

Використання спеціальних можливостей для навігації у Word

За допомогою Word Mobile Екранний диктор, вбудовані невізуального екрана Windows, щоб створити верхній колонтитул або нижній колонтитул, що містить Стандартні відомості, наприклад номери сторінок до всіх сторінок у документі.

Примітки.: 

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для абонентів цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути поки відсутні. Щоб дізнатися, як швидше отримати нові функції раніше за інших, приєднайтеся до Програми оцінювання Office.

 • Відомості про сенсорні можливості в програмі Word Mobile див. в статті Команди клавіатури та рухи дотиків для Екранного диктора.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте вбудований у Windows невізуальний екран (Екранний диктор). Докладні відомості про використання Екранного диктора див. в цьому повному посібнику.

 • У цій статті припускається, що ви використовуєте цю програму на телефоні з Windows. На планшеті або ПК деякі переходи та рухи можуть відрізнятися.

У цій статті

Створення колонтитула

Можна додати будь-який текст, який потрібно верхнього або нижнього колонтитула.

 1. У документі в поданні Розмітки сторінки виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб створити верхній колонтитул, проведіть пальцем вправо, доки чути "Верхній колонтитул < номер розділу >" а потім двічі торкніться екрана.

  • Створення нижнього колонтитула, проведіть пальцем вправо, доки чують "Нижній колонтитул < номер розділу >" а потім двічі торкніться екрана.

 2. Використання на екранну клавіатуру для введення тексту верхнього або нижнього колонтитула.

 3. Щоб закрити у верхньому або нижньому колонтитулі та повернутися до основного тексту документа, торкніться елемента верхній половині екрана.

Додавання номерів сторінок до колонтитула

Можна додати номери сторінок у різних форматах.

 1. У документі проведіть пальцем вправо, доки не буде почути "кнопку Додаткові параметри" і потім двічі торкніться екрана.

 2. Проведіть ліворуч, доки не чуєте «На вкладці Основне кнопку» а потім двічі торкніться екрана. Ви чуєте: "Головна, будь-який < кількість доступних елементів >." Головне меню тепер розширено.

 3. Проведіть пальцем вправо, доки чути "Вставити < місце поточного елемента у списку меню та кількість доступних елементів >" а потім двічі торкніться екрана.

 4. Проведіть пальцем вправо, доки чути "Кнопку номер сторінки" а потім двічі торкніться екрана.

 5. Проведіть пальцем вправо, доки не чуєте сторінки номер розташування вам потрібно а потім двічі торкніться екрана, щоб вибрати його.

 6. Настроювання номерів сторінок, наприклад, виберіть потрібний числовий формат, проведіть пальцем праворуч, доки не чуєте: «Список нижнього колонтитула групи».

 7. Проведіть пальцем праворуч, щоб переміститися до списку команд а потім двічі торкніться, щоб вибрати потрібну команду.

 8. Щоб повернутися до основного тексту документа, торкніться кнопки у верхній половині екрана.

Видалення колонтитулів

Можна видалити текст у верхній або нижній колонтитул.

 1. У документі проведіть пальцем вправо, доки не буде почути "кнопку Додаткові параметри" і потім двічі торкніться екрана.

 2. Проведіть пальцем ліворуч, доки вас почути "Вкладку область виділення, кнопки Домашня сторінка, згорнуто," а потім двічі торкніться екрана. Ви чуєте: "Головна, будь-який < кількість доступних елементів >." Головне меню тепер розширено.

 3. Проведіть пальцем вправо, доки чують "Верхній і нижній колонтитули, < місце поточного елемента у списку меню та кількість доступних елементів >" а потім двічі торкніться екрана.

 4. Щоб видалити верхній колонтитул, проведіть пальцем праворуч, доки не чуєте "Заголовка кнопку" а потім двічі торкніться екрана.

  Щоб видалити нижній колонтитул, проведіть пальцем праворуч, доки не чуєте "Нижній колонтитул кнопки" а потім двічі торкніться екрана.

 5. Проведіть пальцем вправо, доки чути «Видалити кнопку верхній колонтитул» або «Видалити нижній колонтитул кнопки» а потім двічі торкніться екрана.

  Верхній колонтитул або нижній колонтитул вміст буде видалено, а курсор переміщується до області заголовка.

Додаткові відомості

Вирівнювання тексту й абзаців у Word за допомогою невізуального екрана

Вставлення та змінення тексту у Word за допомогою невізуального екрана

Виконання основних завдань у Word за допомогою невізуального екрана

Навігація у Word за допомогою функцій спеціальних можливостей

За допомогою Word Online з клавіатури та Екранний диктор, вбудовані невізуального екрана Windows, щоб створити верхній колонтитул або нижній колонтитул стандартну інформацію на всіх сторінках документа, наприклад, номери сторінок, заголовок документа, назву компанії, автор і дати.

Примітки.: 

 • Якщо ви використовуєте Екранний диктор у Windows 10 Fall Creators Update, потрібно вимкнути режим сканування, щоб редагувати документи, електронні таблиці або презентації за допомогою Office Online. Докладні відомості див. в статті Вимкнення режиму огляду або віртуального режиму в невізуальних екранах у Windows 10 Fall Creators Update.

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для абонентів цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути поки відсутні. Щоб дізнатися, як швидше отримати нові функції раніше за інших, приєднайтеся до Програми оцінювання Office.

 • Відомості про сполучення клавіш у Word Online див. в цій статті.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте вбудований у Windows невізуальний екран (Екранний диктор). Докладні відомості про використання Екранного диктора див. в цьому повному посібнику.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте цю програму на ПК. На телефоні або планшеті з Windows деякі переходи та рухи можуть відрізнятися.

 • Радимо запускати Word Online у браузері Microsoft Edge. Оскільки Word Online відкривається в браузері, сполучення клавіш відрізняються від тих, які призначено для класичної програми. Наприклад, для переходу до команд і назад використовується сполучення клавіш Ctrl+F6 замість F6. Крім того, поширені сполучення клавіш, як-от F1 (Довідка) і Ctrl+O (Відкрити), працюють у браузері, а не в Word Online.

Додавання колонтитулів

 1. Щоб перемістити фокус до стрічки, натискайте клавіші Ctrl+F6, доки не почуєте назву вкладки (зазвичай це вкладка Основне).

 2. Натискайте клавішу табуляції, щоб перейти на вкладку Вставлення, і натисніть клавішу Enter.

 3. Скористайтеся клавішею табуляції, щоб перейти до кнопки Колонтитули, і натисніть клавішу Enter. Відкриється область редагування колонтитулів.

 4. Щоб створити верхній колонтитул, вирівняний ліворуч, почніть вводити текст. Що вирівняти заголовок по центру, натисніть клавішу табуляції. Що вирівняти заголовок праворуч, натисніть клавішу табуляції ще раз.

 5. Щоб вибрати параметри верхнього колонтитула, натискайте клавіші Ctrl+F6, доки не почуєте фразу "Кнопка "Параметри". Щоб знайти параметри, натисніть клавішу ПРОБІЛ, а потім скористайтеся клавішами зі стрілками. Щоб застосувати параметр, натисніть клавішу Enter.

 6. Щоб додати нижній колонтитул, натискайте клавіші Ctrl+F6, доки не пролунають слова "Нижній колонтитул", а потім почніть вводити текст.

 7. Щоб повернутися до редагування документа, натискайте клавіші Ctrl+F6, доки не прозвучить фраза "Кнопка "Закрити", і натисніть клавішу Enter.

Додаткові відомості

Вирівнювання тексту й абзаців у Word за допомогою невізуального екрана

Вставлення та змінення тексту у Word за допомогою невізуального екрана

Сполучення клавіш у програмі Word Online

Виконання основних завдань у Word за допомогою невізуального екрана

Використання спеціальних можливостей для навігації у Word

Технічна підтримка клієнтів з особливими потребами

Корпорація Майкрософт прагне забезпечити якомога кращі умови роботи для всіх своїх клієнтів. Якщо у вас є особливі потреби або ви маєте запитання щодо спеціальних можливостей, зверніться по технічну підтримку до служби Microsoft Disability Answer Desk. Її фахівці чудово знають, як використовувати численні спеціальні засоби, і можуть надавати допомогу англійською, іспанською, французькою й американською мовами жестів. Щоб отримати контактні дані для свого регіону, перейдіть на сайт служби Microsoft Disability Answer Desk.

Якщо ви користувач у державній установі, комерційній організації або на підприємстві, зверніться до корпоративної служби підтримки Disability Answer Desk.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×