Створення кодів WBS

Якщо коротко, то коди робочої структури проекту (WBS) – це числа в структурі, які можна застосувати до завдань і редагувати відповідно до конкретних потреб компанії. Project автоматично присвоює кожному завданню базові номери в структурі, але до проекту в будь-який час можна застосувати власну спеціальну схему структури.

У цій статті

Створення спеціальних кодів WBS

Перенумерація кодів WBS

Використання базових номерів у структурі

Створення настроюваних кодів WBS

 1. Клацніть Подання, а потім виберіть подання аркуша, наприклад "Аркуш завдань" або "Аркуш ресурсів".

 2. Відкрийте вкладку Проект. У групі Властивості натисніть кнопку WBS і виберіть пункт Визначити код.

  Зображення параметра «Визначити код» в меню кнопки «WBS».

 3. Код для конкретного проекту можна створити в полі Префікс коду проекту. Можна використовувати числа, великі й малі букви та символи.

Зображення діалогового вікна «Визначення коду WBS»

 1. Щоб задати код для завдань першого рівня, у першому рядку у стовпці Послідовність виберіть тип символу в розкривному списку. Можна вибрати числа, великі або малі букви або комбінацію чисел, букв та інших символів.

 2. У стовпці Довжина задайте кількість символів для кожного рівня рядка коду. Виберіть Будь-яке, щоб дозволити використання довільної кількості символів для відповідного рівня.

 3. У стовпці Роздільник виберіть символ, який відділятиме код для одного рівня від коду для наступного рівня.

  Роздільником за промовчанням є крапка. Можна вибрати інші роздільники або не використовувати символ роздільника взагалі.

  Примітка.:  Символ роздільника не можна використовувати у значенні коду.

 4. Задайте рядок коду для кожного рівня завдання з відступом у структурі.

  Щоб задати окремі коди для кожного рівня, клацніть наступний рядок і заповніть стовпці Послідовність, Довжина та Роздільник.

 5. Якщо не потрібно, щоб програма Project автоматично призначала код WBS щоразу під час введення нового завдання, зніміть прапорець Створити код WBS для нового завдання.

 6. Щоб дозволити використання однакового коду WBS для кількох завдань, зніміть прапорець Перевірити унікальність нових кодів WBS.

Перенумерація кодів WBS

У разі переміщення або видалення завдань програма Project не виконує автоматичну перенумерацію кодів WBS, якщо вони використовуються в документах або інших системах, не пов’язаних із файлом Project. Це означає, що коди решти завдань імовірніше за все будуть правильними. Ось як можна перенумерувати коди WBS для всіх або вибраних завдань.

 1. Клацніть елемент Подання, а потім виберіть подання аркуша (наприклад, "Аркуш завдань"), що містить завдання, які потрібно перенумерувати.

 2. Виберіть завдання, яке потрібно перенумерувати. Номер першого вибраного завдання залишиться незмінним.

  Щоб Перенумерувати коди WBS для всіх завдань, не вибирайте жодні завдання.

 3. Відкрийте вкладку Проект. У групі Властивості натисніть кнопку WBS і виберіть пункт Перенумерувати.

  зображення вкладки project, кнопки «wbs», команди «перенумерувати» в розкривному меню.

 4. Клацніть Вибрані завдання, щоб перенумерувати коди для вибраних завдань.

  Клацніть Увесь проект, щоб перенумерувати коди для всіх завдань у проекті.

  Зображення діалогового вікна «Перенумерація WBS»

Використання базових номерів у структурі

Якщо докладна структура, яку забезпечують коди WBS не потрібна, можна скористатися базовою структурою.

Програма Project автоматично створить номер у структурі для кожного завдання відповідно до місця, у якому відображається завдання у структурі списку завдань. Наприклад, перше завдання у списку завдань має номер 1. Якщо завдання складається із трьох підзавдань, ці підзавдання матимуть номери 1.1, 1.2 та 1.3.

Номери в структурі складаються лише з чисел, і їх редагувати не можна. Вони не змінюються автоматично, коли завдання переміщуються в списку вгору чи вниз або підвищуються чи знижуються їхні рівні.

Щоб продемонструвати номери структури, додайте поле Номер у структурі до таблиця або подання аркуш. Номери у структурі можна також додавати безпосередньо до імені завдань.

 1. Перейдіть до діаграми Ганта або аркуша завдання.

 2. Перейдіть на вкладку Формат, а потім у групі Відобразити або приховати встановіть прапорець Номер і структурі.

На початок сторінки

Цей розділ стосується лише Microsoft Project 2007.

У цій статті

Загальні відомості про коди WBS

Визначення спеціальних кодів WBS

Перенумерація кодів WBS

Загальні відомості про коди WBS

У Microsoft Office Project існує два типи кодів WBS: номери в структурі та спеціальні коди WBS. Докладні відомості наведено в розділах нижче.

Номери в структурі

Номери в структурі – це найпростіший тип кодів WBS. Project автоматично обчислює номер у структурі для кожного завдання відповідно до нумерації в структурі списку завдань. Наприклад, перше завдання в списку завдань має номер 1. Якщо завдання складається з трьох підзавдань, ці підзавдання матимуть номери 1.1, 1.2 та 1.3.

Номери в структурі складаються лише з чисел (не містять букви), і їх не можна редагувати. Утім, вони змінюються автоматично, коли завдання переміщуються в списку вгору чи вниз або підвищуються чи знижуються їхні рівні. Наприклад, якщо підзавдання, яке зараз має номер у структурі 3.5.4, перемістити вгору в списку на один рядок, номер у структурі автоматично зміниться на 3.5.3. Якщо згодом підвищити рівень цього ж підзавдання, його номер у структурі автоматично зміниться на 3.6.

Порада.: Щоб відобразити номери в структурі, можна додати поле Outline Number (Номер у структурі) до таблиці або подання аркуша. Номери в структурі можуть також відображатися поруч з іменами завдань. Щоб відобразити номери в структурі поруч з іменами завдань, у меню Tools (Знаряддя) виберіть Options (Параметри) і перейдіть на вкладку View (Подання). У розділі Outline options (Параметри структури) установіть прапорець Show outline number (Показати номер у структурі).

Спеціальні коди WBS

Якщо в проекті бажано створити докладну схему кодів WBS, що мають певну довжину, представляють визначену послідовність або складаються з наборів чисел і букв, можна визначити для проекту одну спеціальну маску коду WBS. (Проекти не можуть мати кілька спеціальних масок коду.) Спеціальний код WBS записується в поле WBS.

Кожен рівень спеціального коду WBS, як і номер у структурі, позначає рівень структури в списку завдань. Ви можете використовувати унікальний формат для кожного рівня коду, що вказується в коді відповідно до ієрархії завдань, зведених завдань і підзавдань.

Наприклад, якщо плануються поетапні проекти, що узгоджується з організаційними нормами на наступний фінансовий рік, можна створити спеціальну маску коду WBS, за якою до коду кожного завдання включатимуться дані про відповідну норму, квартал і проект. Наприклад, якщо ви маєте завдання зі спеціальним кодом WBS ЗадовКл.IIIкв.ЗасобиСПК.11, він вказуватиме на те, що завдання 11 у проекті "Оновлення засобів служби підтримки клієнтів" починається в третьому кварталі й забезпечує відповідність нормі компанії щодо задоволеності клієнтів протягом планового фінансового року.

Визначення спеціальних кодів WBS

 1. У меню View (Подання) клацніть подання аркуша, наприклад подання аркуш завдання.

  Щоб використати подання, яке не відображається в меню View (Подання), клацніть More Views (Інші подання), виберіть зі списку View (Подання) те, яке потрібно використати, і натисніть кнопку Apply (Застосувати).

 2. У меню Project (Проект) наведіть вказівник миші на WBS і виберіть Define Code (Визначити код).

 3. Щоб відрізняти завдання в цьому проекті від завдань в інших проектах, введіть префікс коду, що відповідає цьому проекту, у полі Project Code Prefix (Префікс коду проекту).

  Цей префікс дає змогу визначити проект на найвищому рівні коду WBS. Він дає змогу легко визначати підпроекти в головному проекті та без зусиль створювати залежності між завданнями в проектах.

  Префіксом коду проекту можна вибрати будь-яку комбінацію чисел, великих і малих букв, а також символів.

 4. Щоб указати рядок коду для завдань першого рівня, у першому рядку в стовпці Sequence (Послідовність) виберіть тип символу, який потрібно використовувати для цього рівня:

  • Клацніть Numbers (ordered) (Числа (із сортуванням)), щоб відобразити числовий код WBS для цього рівня (наприклад, 1, 2 та 3 для перших трьох зведених завдань у проекті).

  • Клацніть Uppercase Letters (ordered) (Букви верхнього регістру (латиниця за алфавітом)), щоб відобразити буквений код WBS, що складається з великих букв (наприклад, A, B та C для перших трьох зведених завдань у проекті).

  • Клацніть Lowercase Letters (ordered) (Букви нижнього регістру (латиниця за алфавітом)), щоб відобразити буквений код WBS, що складається з малих букв (наприклад, A, B та C для перших трьох зведених завдань у проекті).

  • Клацніть Characters (unordered) (Символи (без сортування)), щоб відобразити код WBS, який складається з комбінації чисел і букв у верхньому та нижньому регістрі (наприклад, Проек1, Побуд1 і Перев1 для перших трьох зведених завдань у проекті).

   Цей параметр забезпечує максимально гнучкі можливості для введення спеціальних кодів WBS. У Project у полі WBS відображається зірочка (*), доки ви не введете рядок символів для відповідного рівня коду WBS.

 5. У стовпці Length (Довжина) введіть або виберіть кількість символів для рядка коду на кожному рівні. Можна ввести точну кількість символів або вибрати Any (Будь-яка), щоб дозволити використовувати довільну кількість символів для відповідного рівня коду.

  Наприклад, можна ввести 3, щоб для одного рівня коду WBS потрібно було вказувати саме три символи. Загальну довжину коду WBS можна задати в діапазоні від 1 до 255 символів.

 6. У стовпці Роздільник введіть або виберіть символ, який відділятиме рядок коду одного рівня від рядка коду наступного рівня.

  Стандартний роздільник – крапка. На кожному рівні коду можна використовувати інший символ-роздільник.

  Крім того, можна взагалі не використовувати символи-роздільники між рівнями коду. У полі Separator (Роздільник) видаліть символ-роздільник.

 7. Задайте один рядок коду для всіх рівнів завдань у структурі, окрім першого.

  Щоб задати окремі рядки коду для кожного рівня, клацніть наступний рядок і заповніть стовпці Sequence (Послідовність), Length (Довжина) і Separator (Роздільник).

 8. Якщо не потрібно, щоб програма Project автоматично призначала код WBS щоразу під час введення нового завдання, зніміть прапорець Generate WBS code for new task (Створити код WBS для нового завдання).

 9. Щоб дозволити використання однакового коду WBS для кількох завдань, зніміть прапорець Verify uniqueness of new WBS codes (Перевірити унікальність нових кодів WBS).

Примітка.: 

 • Символ, який використовується як роздільник, не можна використовувати як частину коду. Наприклад, якщо як роздільник використовується дефіс, його не можна використовувати в коді, що представляє завдання.

 • Для проекту не можна визначити кілька наборів кодів WBS. Якщо потрібно показати додаткову організаційну структуру для завдань, можна скористатися спеціальними полями, щоб створити або застосувати окремий набір кодів.

 • Щоб переглянути коди WBS, потрібно додати поле WBS до подання.

 • Щоб змінити код WBS для зведеного завдання та всіх його підзавдань, потрібно змінити наявний код або набір зірочок у коді WBS зведеного завдання на інший набір символів.

  Припустімо, наприклад, що певне підзавдання мало код WBS Фз3.Пр5.Проек.Завд3, де "Завд3" позначає підзавдання "Розробка плану", а "Проек" – зведене завдання "Проектування рішення". Ім’я зведеного завдання змінилося на "Розробка рішення", тож тепер потрібно оновити код зведеного завдання та всіх його підзавдань. Змініть код WBS, щоб зведене завдання позначалося як "Роз", і код WBS для підзавдання "Розробка плану" автоматично зміниться таким чином: Фз3.Пр5.Роз.Завд3.

Перенумерація кодів WBS

Якщо перемістити або видалити завдання, послідовність їхніх спеціальних кодів WBS може виявитися неправильною. Project не перенумеровує коди WBS автоматично, оскільки вони можуть використовуватися в документах або інших системах, не пов’язаних із файлом проекту. Ви можете самостійно перенумерувати коди WBS для всіх або деяких завдань:

 1. У меню View (Подання) виберіть подання аркуша, що містить завдання, які потрібно перенумерувати, наприклад аркуш завдань.

  Щоб використати подання, яке не відображається в меню View (Подання), клацніть More Views (Інші подання), виберіть зі списку View (Подання) те, яке потрібно використати, і натисніть кнопку Apply (Застосувати).

 2. Виберіть завдання, які потрібно перенумерувати. (Перше завдання серед вибраних не перенумеровується. Воно використовується як орієнтир для перенумерації інших завдань.)

  Щоб Перенумерувати коди WBS для всіх завдань, не вибирайте жодні завдання.

 3. У меню Project (Проект) наведіть вказівник миші на WBS і виберіть Renumber (Перенумерувати).

 4. Щоб виправити послідовність кодів WBS лише для вибраних суміжних завдань, клацніть Selected tasks (Вибрані завдання).

  Щоб виправити послідовність кодів WBS для всіх завдань у проекті, клацніть Entire project (Увесь проект).

Примітка.: 

 • Якщо проект містить підпроекти, можна перенумерувати всі або деякі завдання в кожному підпроекті, відобразивши всі підзавдання. Натисніть Show Показати (Показати) і виберіть All Subtasks (Усі підзавдання). (Project не може перенумерувати завдання з підпроектів, які не відображаються.)

 • Перенумерація підпроектів, вставлених у головний проект, також призводить до змінення коду, який представляє кожен підпроект на рівні проекту.

 • Щоб відобразити коди WBS, можна додати до подання аркуша стовпець WBS.

 • Щоб змінити коди WBS після того, як Project їх обчислить, у меню Project (Проект) наведіть вказівник миші на WBS і виберіть Define Code (Визначити код). У стовпці Sequences (Послідовності) змініть тип символу для будь-якого рівня маски коду. Якщо оновити код на рівні зведеного завдання, усі підзавдання зведеного завдання оновляться автоматично.

  Якщо під час спроби змінити коди WBS виникли ускладнення, це могло статися з таких причин:

  • Ви намагаєтеся змінити код WBS із маскою після обчислення коду.    Якщо ви створили маску коду WBS, і коди WBS для завдань уже обчислено, такий код можна змінити, лише перевизначивши рівні маски коду. Зробивши це, можна змінити будь-який рівень маски коду (замінити упорядковані числа та великі чи малі букви або невпорядковані символи на інший тип).

  • Ви намагаєтеся змінити коди WBS на нижчому рівні в списку завдань.    У коді WBS для підзавдання символи змінити не можна. Це можна зробити лише для зведеного завдання, у якому визначено відповідний рівень коду WBS.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×