Створення гістограми в програмі Excel

Створення гістограми в програмі Excel

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Гістограма – це стовпчаста діаграма, яка відображає частотні дані.

Примітка.: У цій статті, лише розповідає про створення гістограми. Відомості про діаграми Парето (відсортована Гістограма) у статті створення діаграми Парето.

 1. Виберіть дані.

  (Це типовий приклад даних для гістограми).

  Дані, на основі яких створено приклад гістограми вище
 2. Виберіть елементи Вставлення > Вставити статистичну діаграму > Гістограма.

  Команда "Гістограма", доступна натисканням кнопки "Вставити статистичну діаграму"

  Також можна створити гістограму Рекомендованідіаграми на вкладці Усі діаграми .

Поради.: 

 • Настроїти вигляд діаграми за допомогою вкладки Конструктор і Формат .

 • Якщо вкладки не відображається, клацніть будь-де у гістограмі, щоб додати Знаряддя для діаграм на стрічці.

Вкладки "Конструктор" і "Формат" контекстної вкладки "Знаряддя для діаграм"

 1. Клацніть горизонтальну вісь діаграми правою кнопкою миші, виберіть пункт Формат осіта виберіть пункт Параметри осі.

  Команда "Формат осі" в контекстному меню
 2. Використання інформації в таблиці нижче вирішити, які параметри потрібно встановити в області завдань Формат осі .

  Параметр

  Опис

  За категорією

  Виберіть цей параметр, коли текстовий замість числових категорій (Горизонтальна вісь). Гістограма групування ж категорії а підсумувати значення на осі значень.

  Порада.: Для підрахунку кількості входжень текстових рядків додайте стовпець і заповніть його значенням 1. Потім побудуйте гістограму й виберіть для бінів значення За категоріями.

  Автоматичне

  Це значення за замовчуванням для гістограми. Ширина кошика обчислюється за допомогою нормального правила Скотта.

  Ширина Бін

  Введіть кількість точок даних у кожний діапазон додатне десяткове число.

  Кількість бінів

  Введіть кількість бінів гістограми (зокрема переповненні та незаповнені біни).

  Переповнений Бін

  Установіть цей прапорець, щоб створити кошика для всіх значень вище значення в полі справа. Щоб змінити значення, введіть іншу десяткове число в полі.

  Незаповнений Бін

  Установіть цей прапорець, щоб створити кошика для всіх значень нижче або дорівнює значенню в полі справа. Щоб змінити значення, введіть іншу десяткове число в полі.

  Область завдань "Формат осі"

Порада.: Щоб дізнатися більше про гістограми, і як він допомагає візуалізувати статистичні дані, відображається цей запис блоґу щодо Гістограма, Парето та діаграми розмаху командою Excel. Також ви можете також дізнатися більше про інші нові типи діаграм описаних у цьому блозі повідомлення.

Параметр автоматичне (звичайний правила Скотта)   

Формула для параметра "Автоматично"

Правило Скотта дає змогу звести до мінімуму зміщення дисперсії гістограми порівняно з набором даних. Це правило передбачає нормальний розподіл даних.

Параметр переповнення Бін   

Формула для параметра "Переповнений бін"

Параметр незаповнений Бін   

Формула для параметра "Незаповнений бін"
 1. Переконайтеся, що ви завантажили аналізу. Додаткові відомості про завантаження аналізу у програмі Excel.

 2. На аркуші введіть вхідні дані в один стовпець, за потреби додавши заголовок у першій клітинці.

  Обов’язково використовуйте кількісні числові дані, наприклад суми позицій або тестові оцінки. Засіб "Гістограма" не працює з якісними числовими даними, наприклад ідентифікаційними номерами, введеними як текст.

 3. У наступному стовпці введіть двійкові числа за зростанням, за потреби додавши заголовок у першій клітинці.

  Доцільно використовувати власні двійкові числа, тому що вони можуть бути кориснішими для вашого аналізу. Якщо не ввести жодного двійкового числа, засіб "Гістограма" створить рівномірно розподілені двійкові інтервали, використовуючи мінімальні та максимальні значення в діапазоні вхідних даних як точки початку та завершення.

 4. Відкрийте вкладку Дані та натисніть кнопку Аналіз даних.

  Кнопка ''Аналіз даних'' у групі ''Аналіз даних''

 5. Виберіть пункт Гістограма та натисніть кнопку OK.

  Діалогове вікно ''Аналіз даних''

 6. У розділі Вхідні дані виконайте такі дії:

  1. У полі Формувати список за діапазоном введіть посилання на клітинку для діапазону даних, який містить вхідні числа.

  2. У полі Діапазон двійкових чисел введіть посилання на клітинку для діапазону, який містить двійкові числа.

   Якщо ви використовували заголовки стовпців на аркуші, їх можна включити в посилання на клітинки.

   Порада.:  Щоб не вводити посилання вручну, можна натиснути кнопку Зображення кнопки . Це тимчасово згорне діалогове вікно для вибору діапазонів на аркуші. Щоб розгорнути діалогове вікно, натисніть цю кнопку ще раз.

 7. Якщо ви включили заголовки стовпців у посилання на клітинки, установіть прапорець Заголовки.

 8. У розділі Параметри виводу виберіть розташування виводу.

  Гістограму можна розмістити на тому самому аркуші, на новому аркуші в поточній книзі або в новій книзі.

 9. Установіть один або кілька з наведених нижче прапорців.

  Pareto (sorted histogram) (Парето (відсортована гістограма)). Відображаються дані за спаданням частоти.

  Cumulative Percentage (Кумулятивний відсоток).     Відображаються кумулятивні відсотки, і до гістограми додається рядок кумулятивних відсотків.

  Chart Output (Вивід діаграми).     Відображається вбудована гістограма.

 10. Натисніть кнопку OK.

  Якщо потрібно настроїти свій гістограми, можна змінити текст підписів і клацніть будь-де на гістограмі, використовуйте кнопки Елементи діаграми, Стилі діаграмі Фільтр діаграми праворуч від діаграми.

 1. Виберіть дані.

  (Це типовий приклад даних для гістограми).

  Дані, на основі яких створено приклад гістограми вище
 2. Перейдіть на вкладку Вставлення й натисніть кнопку Діаграма.

  Кнопка «Діаграма» у групі «Ілюстрації» на вкладці «Вставлення» програми Word
 3. У діалоговому вікні Вставлення діаграми на вкладці Усі діаграмивиберіть пункт Гістограма та натисніть кнопку OK.

Поради.: 

 • Щоб настроїти вигляд діаграми за допомогою макет і Формат вкладки на стрічці.

 • Якщо вкладки не відображається, клацніть будь-де у гістограмі, щоб додати Знаряддя для діаграм на стрічці.

Вкладки "Конструктор" і "Формат" контекстної вкладки "Знаряддя для діаграм"

 1. Клацніть горизонтальну вісь діаграми правою кнопкою миші, виберіть пункт Формат осіта виберіть пункт Параметри осі.

  Команда "Формат осі" в контекстному меню
 2. Використання інформації в таблиці нижче вирішити, які параметри потрібно встановити в області завдань Формат осі .

  Параметр

  Опис

  За категорією

  Виберіть цей параметр, коли текстовий замість числових категорій (Горизонтальна вісь). Гістограма групування ж категорії а підсумувати значення на осі значень.

  Порада.: Для підрахунку кількості входжень текстових рядків додайте стовпець і заповніть його значенням 1. Потім побудуйте гістограму й виберіть для бінів значення За категоріями.

  Автоматичне

  Це значення за замовчуванням для гістограми.

  Ширина Бін

  Введіть кількість точок даних у кожний діапазон додатне десяткове число.

  Кількість бінів

  Введіть кількість бінів гістограми (зокрема переповненні та незаповнені біни).

  Переповнений Бін

  Установіть цей прапорець, щоб створити кошика для всіх значень вище значення в полі справа. Щоб змінити значення, введіть іншу десяткове число в полі.

  Незаповнений Бін

  Установіть цей прапорець, щоб створити кошика для всіх значень нижче або дорівнює значенню в полі справа. Щоб змінити значення, введіть іншу десяткове число в полі.

  Область завдань "Формат осі"

Порада.: Щоб дізнатися більше про гістограми, і як він допомагає візуалізувати статистичні дані, відображається цей запис блоґу щодо Гістограма, Парето та діаграми розмаху командою Excel. Також ви можете також дізнатися більше про інші нові типи діаграм описаних у цьому блозі повідомлення.

Виконайте ці кроки для створення гістограми в програмі Excel для Mac.

 1. Виділіть дані.

  (Це типовий приклад даних для гістограми).

  Дані, на основі яких створено приклад гістограми вище
 2. На стрічці перейдіть на вкладку Вставлення , натисніть Піктограма "статистичні діаграми" (піктограмаСтатистична ) і у розділі Гістограмавиберіть пункт Гістограма.

Поради.: 

 • Настроїти вигляд діаграми за допомогою вкладки Для діаграми – конструктор і Формат .

 • Якщо вкладки Для діаграми – конструктор і Формат не відображається, клацніть будь-де у гістограмі, щоб додати їх до стрічки.

Для створення гістограми в програмі Excel 2011 для Mac, потрібно завантажити надбудови сторонніх виробників. Перегляньте: не вдалося знайти аналізу у програмі Excel 2011 для Mac для більше відомостей.

У Excel Onlineви можете переглядати гістограми (стовпчасту діаграму, яка відображає частотні дані), але не можна створювати, оскільки її потрібно аналізу, Excel надбудови, не підтримуються в Excel Online.

Якщо у вас є Excel для настільних комп'ютерів, за допомогою кнопки редагувати в Excel для відкриття Excel на робочому столі та створення гістограми.

Кнопка для змінення книги в Excel

 1. Торкніться, щоб вибрати дані.

  Дані, на основі яких створено приклад гістограми вище
 2. Якщо ви на телефоні, торкніться елемента редагувати піктограми Піктограма редагування , щоб відобразити стрічку. а потім торкніться вкладки основне.

 3. Торкніться кнопки Вставити > діаграми > Гістограма.

  Якщо потрібно, можна настроїти елементи діаграми.

  Примітка.: Ця функція доступна тільки для власників передплати на Office 365. Якщо ви передплатник Office 365, переконайтеся, що маєте найновішу версію Office.

  Спробуйте Office 365 або найновішу версію Excel

 1. Торкніться, щоб вибрати дані.

  Дані, на основі яких створено приклад гістограми вище
 2. Якщо ви на телефоні, торкніться редагування піктограми Піктограма редагування , щоб відобразити стрічку а потім торкніться вкладки основне.

 3. Торкніться кнопки Вставити > діаграми > Гістограма.

Створення гістограми в Excel, наданих два типи даних – дані, які потрібно проаналізувати а двійкові числа, що позначають проміжки часу, за допомогою якого потрібно виміряти частоти. Потрібно впорядкувати дані у двох стовпців на аркуші. Ці стовпці має містити такі дані:

 • Введення даних    Це дані, які потрібно проаналізувати за допомогою засобу гістограму.

 • Двійкові числа    Ці числа представляла інтервали, яку потрібно Гістограма інструмент для виміру вхідних даних в аналізі даних.

Під час використання засобу гістограми, Excel рахує кількість точок даних у кожному двійкові дані. Точки даних входить до певного кошика, якщо число більше, ніж найнижчий приєднане та дорівнює або менше найбільше межа для кошика даних. Якщо аргумент діапазон двійкових чисел, Excel створює набір рівномірно розподілене біни між мінімальне та максимальне значення для вводу даних.

Результати аналізу гістограмі відображається на новому аркуші (або у новій книзі) і показано таблиці гістограми та стовпчасту діаграму, яка відображає дані таблиці гістограми.

Потрібна додаткова довідка?

Ви завжди можете поставити запитання експерту в спільноті Tech (у розділі Excel), отримати підтримку в спільноті, що допомагає знайти відповіді на запитання, або запропонувати нову функцію чи вдосконалення на форумі Excel User Voice.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×