Створення або змінення подання

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

За допомогою подань можна переглядати найважливіші файли у списку чи бібліотеці, або файли, що відповідають певній меті. Наприклад, можна створити подання для останніх створених файлів, файлів певного відділу або файлів, створених окремим користувачем. Після створення подання завжди доступне для перегляду в бібліотеці або списку.

У цій статті

Огляд

Типи подань

Створення подання

Робота з мобільного подання

Додавання стовпців.

Змінення настройок для стовпця

Видалення стовпця

Виберіть інше подання або змінення подання

Огляд

Кожний список або бібліотека має принаймні одне подання, що спирається на тип та застосовані настройки списку чи бібліотеки відповідно. Деякі списки або бібліотеки мають інші вбудовані подання, можна також створити настроювані подання. Наприклад, список завдань має кілька подань, зокрема лише завдання на сьогодні, лише призначені вам завдання, всі завдання тощо.

Подання в меню «Вигляд»

Можна створювати особисті та спільні подання. Під час перегляду списку або бібліотеки особисте подання доступне лише вам, а спільне подання доступне всім користувачам. Щоб створити спільне подання, потрібно мати дозвіл на змінення структури списку або бібліотеки. Спільне подання можна зробити поданням за промовчанням для списку або бібліотеки.

Крім того, коли ви або хтось інший дизайн сайту, можна зв'язати різні подання або сторінок веб-частин, які можна створити за допомогою різних подань.

Щоб зробити списки й бібліотеки універсальнішими, можна додати до них стовпці. Можна також створити кілька подань, в яких відображено або приховано певні стовпці залежно від призначення подання. Наприклад, користувачі можуть бачити лише файли, призначені для їхнього відділу, або файли, відсортовані за номером проекту.

Якщо список або бібліотека великі та складні (наприклад, якщо група працює над кількома проектами або кілька груп працюють над одним проектом), учасники за допомогою подань можуть побачити найбільш важливі для них дані.

Можна вибрати, скільки елементів відображати одночасно в поданні. Наприклад, користувачі можуть завантажити список наборами по 25 або 100 елементів на сторінку залежно від своїх уподобань і швидкості підключення.

За допомогою подань можна також керувати переглядом списків і бібліотек на мобільних пристроях. Деякі пристрої можуть обмежувати кількість відображуваних у стовпці символів.

Використовуючи подання, можна ефективніше працювати зі списками й бібліотеками. Подання надають такі можливості:

 • Фільтрування за кількома критеріями, наприклад за відділом або іменем користувача.

 • Сортування в певному порядку, наприклад для відображення нещодавно змінених файлів.

 • Приховання або відображення стовпців, наприклад для перегляду лише певних елементів, відкидаючи все зайве.

 • Групування інформації на основі даних списку, наприклад за відділом.

 • Відображення проміжних підсумків стовпця, наприклад загальної кількості контрактів.

 • Перегляд подання календаря для списку, що має дати початку та кінця.

 • Перегляд списку у програмі бази даних для виконання аналізу даних.

 • Перегляд усіх елементів на одному рівні в однорівневому поданні без папок.

На початок сторінки

Типи подань

Настроюване подання у службах Windows SharePoint Services 3.0 базується на певному типі подання, який визначає способи відображення елементів списку. Наприклад, можна відобразити елементи списку в лінійному списку, як у рядках на папері, або відобразити інформацію більш наочно, зокрема як дати в календарі. Можна також використати вже наявне подання як основу для створення настроюваного подання і в такий спосіб заощадити час.

 • Стандартне     У цьому поданні список елементів або файли відображаються як звичайний список на веб-сторінці. Стандартне подання є поданням за промовчанням для більшості типів списків або бібліотек, і його можна настроїти кількома різними способами.

 • Календар    У цьому поданні відображення елементів календаря схоже на настінний календар. Можна переглядати елементи за тижнями, днями чи місяцями. Наприклад, можна створити календар для відстеження термінів виконання проекту робочою групою, або календар свят в установі.

  Тижневе подання, вибране в календарі

  1. Календарі підтримують різні подання.

  2. Події на цілий день відображаються у верхній частині календаря відповідно до дати, а інші події відображаються відповідно до дати й часу їх проведення.

 • Таблиця даних    У цьому поданні дані відображено у форматі, який можна редагувати — наприклад, у форматі таблиці бази даних або електронної таблиці. Це подання варто використовувати для редагування, настроювання чи експортування даних до електронної таблиці або програми бази даних. Для використання подання таблиці потрібні елемент керування або програма, сумісна зі службами Windows SharePoint, наприклад Office Access 2007, а також підтримка Елемент керування ActiveX.

 • Подання Ганта    У цьому поданні дані відображаються з рядками, в яких відстежується перебіг виконання, якщо дані базуються на часовому інтервалі. Подання Ганта варто використовувати для керування проектами й швидкого перегляду даних, наприклад для відображення завдань, що перекриваються, та унаочнення загального перебігу виконання.

  Фрагмент списку в поданні діаграми Ганта

Примітка.: Для списку чи бібліотеки можуть бути доступними й інші типи подань.

На початок сторінки

Створення подання

Під час перегляду списку або бібліотеки можна тимчасово відсортувати або відфільтрувати файли, навівши вказівник на назву стовпця, а потім натиснувши стрілку поруч із назвою. Це корисно, якщо іноді потрібно відображати файли певним способом, але під час наступного перегляду списку або бібліотеки ці дії потрібно буде повторювати.

Сортування елементів у списку або бібліотеці

Якщо ви очікуєте на перегляд відомостей про певне способом запитання, можна створити подання. За допомогою цього подання будь-який час, коли ви працюєте зі списку або бібліотеки. Коли ви створюєте подання, його буде додано до подання меню Меню «Подання» списку або бібліотеки. Меню вигляд » груп подання на розділи, включно з подання за промовчанням, будь-які особисті подання, будь-які додаткові спільні подання, подання, пов'язаних із затвердженням вмісту (наприклад, « затвердити/відхилити), окрім команди для змінення та створення подань.

Підготовка

Перш ніж створити подання, ви можете додати більше стовпців, щоб увімкнути більшої гнучкості сортування, групування й фільтрування. Додаткові відомості про створення стовпців статті Додавання стовпців у цій статті.

Якщо ви створюєте подання для мобільних пристроїв, слід врахувати обмеження вашої групи мобільні пристрої. Щоб отримати довідку з визначення ці обмеження переглянути роботу з мобільного подання далі в цій статті.

Створення подання

 1. Якщо список або бібліотеку ще не відкрито, виберіть потрібне ім’я на панелі швидкого запуску.

  Якщо ім'я списку або бібліотеки не відображається, клацніть посилання Переглянути весь вміст вузла та виберіть ім'я списку або бібліотеки.

 2. У меню подання Меню «Подання» натисніть кнопку Створити подання.

 3. У розділі Вибір формату подання виберіть тип створюваного подання. У більшості випадків у бібліотеці можна вибрати варіант Стандартне подання, проте можна вибрати й інше подання для конкретної ситуації.

 4. У полі Ім'я подання введіть ім'я для подання, наприклад відсортовано за прізвищем.

 5. Якщо потрібно, щоб це подання використовувалося за промовчанням, установіть прапорець Зробити поданням за промовчанням.

  Це подання можна прийняти за промовчанням, лише якщо воно є спільним, а ви маєте дозвіл на зміну структури списку.

 6. У групі Аудиторія, підгрупі Аудиторія подання укажіть, що потрібно створити: особисте подання лише для себе або спільне подання для широкого загалу.

 7. У розділі Стовпці ввімкніть або вимкніть відображення потрібних стовпців за допомогою прапорців біля них. Поруч з іменем стовпця введіть порядковий номер стовпця в поданні.

 8. У розділі Сортувати виберіть порядок сортування відомостей. Можна сортувати за двома стовпцями, наприклад, спочатку за автором, а потім за іменем файлу для кожного автора.

 9. У розділі Фільтр виберіть спосіб фільтрування файлів. Відфільтроване подання відображатиме меншу вибірку зі списку, наприклад тільки елементи, створені певним відділом, або елементи зі станом «Затверджено».

 10. У розділі Групувати можна згрупувати елементи з однаковим значенням у певному розділі, наприклад, згрупувати документи за певним автором.

 11. У розділі Підсумки можна підрахувати кількість елементів у стовпці, наприклад, загальну кількість інцидентів підтримки. У деяких випадках є можливість підсумовування або витягнення додаткових відомостей, наприклад, середньої величини.

 12. У розділі Стиль виберіть потрібний стиль для подання, наприклад, список, в якому кожен другий пункт має заливку.

 13. Якщо список чи бібліотека містить папки, можна створити подання без папок — іноді це називають однорівневим поданням. Щоб переглянути всі елементи списку на одному рівні, виберіть пункт Відображати всі елементи без папок.

 14. Якщо список або бібліотека великі, можна обмежити кількість файлів, які можна переглянути у списку чи в бібліотеці або які можна переглянути на одній сторінці. У розділі Гранична кількість елементів виберіть потрібні параметри.

 15. Щоб переглядати список чи бібліотеку на мобільному пристрої, виберіть потрібні параметри в розділі Мобільні пристрої.

 16. Натисніть кнопку OK.

На початок сторінки

Робота з поданнями для мобільних пристроїв

У службах Windows SharePoint Services 3.0 можна переглядати й навіть оновлювати деякі списки або бібліотеки з мобільного пристрою, наприклад із особистого цифрового помічника (PDA) або сотового телефону.

Довжина й розмір деяких частин списку або бібліотеки можуть обмежуватися на мобільних пристроях через ширину екрана та можливі проблеми з продуктивністю. Тому можна створити подання для мобільних пристроїв з урахуванням таких обмежень.

Деякі типи списків, наприклад дошки обговорень, недоступні в поданнях для мобільних пристроїв. Деякі типи стовпців також недоступні, наприклад компоненти Грошова одиниця, Так/Ні та Особа або група. Якщо обмеження досягнуто, невідображений вміст позначається за допомогою символу трикрапки (…) в мобільному поданні.

Якщо користувачі у групі переглядають списки й бібліотеки на обох типах мобільних пристроїв, потрібно взяти до уваги обмеження мобільного списку під час створення подання для мобільних пристроїв.

Нижче наведено обмеження для подань списків і бібліотек на мобільних пристроях.

Елемент

Обмеження

Символи у веб-назві списку або бібліотеки

20

Символи в імені списку або бібліотеки

20

Кількість подань для мобільних пристроїв

10

Кількість відображених у поданні елементів

100

Символи в назві елемента списку

20

Символи в назві стовпця

20

Тип однорядкового текстового поля

256

Тип багаторядкового текстового поля

256

Варіанти вибору в полі з вибором

10

Кількість параметрів у полі з вибором

10

Символи в кожному елементі поля підстановки

20

Кількість параметрів у списку підстановки

20

Символи в гіперпосиланні або полі зображення

20

Символи в імені вкладеного файлу

20

Кількість відображуваних вкладень (до елементів списку)

3

Символи в обчислюваному полі

20


На початок сторінки

Додавання стовпців

Стовпці допомагають до групи Категорія а також відстежувати відомості, наприклад до відділу ім'я або номер проекту. Є кілька варіантів для типу стовпця, можна створити, зокрема однорядковий текст, розкривний список параметрів, число, яке обчислюється від інших стовпців або навіть ім'я та фотографія особи на сайті.

Примітка.: Наведена нижче процедура починається зі сторінки списку чи бібліотеки, до яких потрібно додати стовпець. Якщо список чи бібліотеку ще не відкрито, виберіть їх назву на панелі швидкого запуску. Якщо назва списку чи бібліотеки не відображається, натисніть кнопку Переглянути весь вміст сайту та виберіть назву потрібного списку чи бібліотеки.

 1. У меню Настройки  Settings menu клацніть Створити стовпець.

 2. У розділі Ім’я та тип у полі Ім’я стовпця введіть потрібне ім’я.

 3. У списку Тип даних для цього стовпця виберіть тип відомостей, які мають відображатися у стовпці.

 4. У розділі Додаткові параметри стовпця введіть у полі Опис пояснювальний текст про призначення стовпця та його можливі дані. Цей опис необов'язковий.

 5. Залежно від типу вибраного стовпця розділ Додаткові параметри стовпця може містити більший обсяг параметрів. Виберіть потрібні додаткові параметри.

 6. Щоб додати стовпець до подання за замочуванням, яке автоматично відображатиметься при першому відвіданні списку або бібліотеки, установіть прапорець Додати до подання за замовчуванням.

 7. Натисніть кнопку OK.

На початок сторінки

Змінення настройок для стовпців

Настройки для стовпця можна змінювати, зокрема можна змінити назву стовпця. Залежно від типу стовпця й типу списку, можна внести й інші зміни. Наприклад, можна змінити тип даних у деяких стовпцях або обмежити кількість символів у них. У разі змінення настройок переконайтеся, що наявні дані відповідають новим застосованим настройкам.

 1. Якщо список або бібліотеку ще не відкрито, виберіть потрібне ім’я на панелі швидкого запуску.

  Якщо ім'я списку або бібліотеки не відображається, клацніть посилання Переглянути весь вміст вузла та виберіть ім'я списку або бібліотеки.

  1. Виконайте одну з таких дій:

   • У меню Настройки  Settings menu клацніть Настройки списку або виберіть потрібний набір параметрів.

   • На сайті блоґу в розділі Адміністраторські посилання клацніть Керування записами, щоб відобразити список записів. У меню Настройки клацніть Настройки списку.

 2. У розділі Стовпці виберіть назву стовпця, який потрібно змінити.

 3. Змініть потрібні настройки, а потім натисніть кнопку ОК.

Примітка.: Можна визначити, що стовпець проіндексовано — це може прискорити переходи між поданнями списків і бібліотек, які працюють із кількома папками. Щоб переглянути настройки індексування для списку або бібліотеки, виберіть пункт Індексовані стовпці. Виберіть стовпець, який потрібно індексувати, а потім натисніть кнопку ОК.

На початок сторінки

Видалення стовпця

Увага!: Ця процедура видаляє стовпець і всі дані в ньому.

 1. Якщо список або бібліотеку ще не відкрито, виберіть потрібне ім’я на панелі швидкого запуску.

  Якщо ім'я списку або бібліотеки не відображається, клацніть посилання Переглянути весь вміст вузла та виберіть ім'я списку або бібліотеки.

  1. Виконайте одну з таких дій:

   • У меню Настройки  Settings menu клацніть Настройки списку або виберіть потрібний набір параметрів.

   • На сайті блоґу в розділі Адміністраторські посилання клацніть Керування записами, щоб відобразити список записів. У меню Настройки клацніть Настройки списку.

 2. У розділі Стовпці виберіть назву стовпця, який потрібно видалити.

 3. Натисніть кнопку Видалити.

  Можливо, потрібно буде прокрутити сторінку донизу, що знайти кнопку Видалити.

 4. Якщо ви впевнені, що стовпець потрібно видалити, в запиті на підтвердження видалення стовпця натисніть кнопку ОК.

Примітка.: Списки й бібліотеки містять певні обов’язкові стовпці, які не можна видалити, наприклад стовпець Заголовок або Ім’я. Якщо стовпець не можна видалити, кнопка Видалити буде недоступна. Якщо стовпець не можна видалити, але відображати його в поданні не потрібно, стовпець можна приховати. Посилання на додаткові відомості щодо приховування стовпців наведено в розділі Див. також.

На початок сторінки

Вибір іншого подання або його змінення

Доступні подання залежать від настройок списку або бібліотеки, а також від того, чи створено додаткові подання. Багато списків і бібліотек мають кілька стандартних подань. Наприклад, список завдань має подання для завдань, призначених лише вам, а також для всіх завдань на сьогодні.

 1. Якщо список або бібліотеку ще не відкрито, виберіть потрібне ім’я на панелі швидкого запуску.

  Якщо ім'я списку або бібліотеки не відображається, клацніть посилання Переглянути весь вміст вузла та виберіть ім'я списку або бібліотеки.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Виберіть інше подання, у меню подання Меню «Подання» , виберіть необхідне подання.

  • Щоб внести зміни до подання, виберіть меню Подання, а потім виберіть команду Змінити це подання.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×