Спільний доступ до аркушів Excel 2007 і KPI за допомогою приладних дощок

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Сторінку приладної дошки можна використати для відображення знімку даних на аркуші Microsoft Office Excel 2007, відобразивши аркуш у веб-частині Microsoft Office Excel Web Access на сайті Microsoft Office SharePoint Server 2007. На приладній дошці також може бути відображено ключові показники ефективності (Key Performance Indicators — KPI), які вимірюють просування організації на шляху до поставлених цілей. На сайті «Центр звітів» пропонуються засоби для створення, зберігання звітів і сторінок приладних дощок і керування ними.

Виберіть одну з нижченаведених можливостей.

Відомості про приладні дошки та Центр звітів

Підготовка до додавання елементів до приладної дошки

Створення нової сторінки приладної дошки

Надання спільного доступу до електронної таблиці Office Excel 2007 на сторінку приладної дошки

Додавання показника KPI на сторінку приладної дошки

Опублікувати сторінку приладної дошки

Про приладні дошки та центр звітів

Приладні дошки використовуються для сповіщення про стан справ і спонукання до дій. Приладна дошка Office SharePoint Server 2007 є шаблоном веб-сторінки, який дає змогу збирати й відображати інформацію з розрізнених джерел, таких як звіти, діаграми та KPI.

Ви можете створити власну сторінку приладної дошки, використовуючи різноманітні веб-частини. Проте найшвидший шлях створення приладної дошки полягає у використанні шаблона, який пропонується в центрі звітів. Після цього до нього можна додати або видалити з нього елементи та змінити зовнішній вигляд новоствореної сторінки.

Хоча сторінки приладних дощок можна створювати на будь-якому сайті, центр звітів має оптимальні умови для керування звітами й KPI та їх відображення. Він може служити централізованим сховищем, в якому колектив, відділ або організація зберігають звіти та витягають їх для редагування.

Маючи відповідний дозвіл, будь-який користувач може створити центр звітів на будь-якому сайті найвищого рівня в організації. Крім того, маючи дозвіл на додавання бібліотеки до сайту, можна створити бібліотеку звітів, в якій зручно створювати, зберігати та розповсюджувати звіти та приладні дошки. Наприклад, бібліотеку звітів можна створити з сайту колективу.

За промовчанням головна сторінка центру звітів містить посилання на зразкову сторінку приладної дошки, зразкові дані та зразкові KPI. Перегляньте цю інформацію, перед тим як створювати власну приладну дошку. У вихідному стані центр звітів має такі можливості.

 • Відстежуються основні та проміжні версії, завдяки чому можна помічати зміни або повертатися до попередніх версій звітів і сторінок.

 • Увімкнуто захист чернеткових елементів, внаслідок чого проміжні версії доступні лише користувачам, які мають дозвіл на редагування звітів.

 • Виконано базове настроювання KPI. Завдяки цьому спрощується відображення KPI на сторінці приладної дошки, оскільки автоматично створюється список KPI, зв'язується зі сторінкою приладної дошки, і на сторінку додається веб-частина KPI.

Щоб звернутися до центру звітів, на сайті найвищого рівня зі стандартною навігацією відкрийте вкладку Звіти. Щоб переглянути всі приладні дошки в центрі звітів, на панелі швидкого запуску виберіть посилання Приладні дошки. Після цього в меню Вигляд виберіть команду Приладні дошки.

команда «приладні дошки» в меню «вигляд»

Будь-який користувач із дозволом на перегляд сторінки приладної дошки може переглянути її або звернутися до неї з іншого сайту.

На початок сторінки

Підготовка до додавання елементів на приладну дошку

Щоб використовувати Microsoft Office Excel Web Access, його необхідно використовувати версію Excel 2007 , яка постачається з Microsoft Office Professional Plus 2007 або Microsoft Office Enterprise 2007. Крім того, сервера, на якому запущено Office SharePoint Server 2007 має бути активовано служби Excel Services.

Для відображення книги Office Excel 2007 на приладній дошці, слід зберегти книгу в бібліотеці документів на сайті SharePoint і бібліотеку, яка містить її слід визначити як надійні розташування для служб Excel Services. Щоб зберегти книгу в бібліотеці документів, ви повинні мати на сайт, що бібліотеки на дозвіл на.

Також можна відобразити книгу, уже збережену вами або іншим користувачем у бібліотеці. Для цього потрібен дозвіл на перегляд книги.

Щоб додати на приладну дошку ключовий показник ефективності (KPI), потрібно мати дозвіл на створення нового списку KPI або на доступ до наявного списку. За промовчанням учасники групи SharePoint «Члени сайту» можуть редагувати сторінку, але не можуть створювати списки KPI. Для створення такого списку потрібно мати дозвіл «Керування списками». За промовчанням цей дозвіл мають члени групи SharePoint «Власники сайту».

Дозволи та надійні розташування звичайно визначаються адміністратором сайту.

У процесі створення приладної дошки можна вибрати, скільки звітів і KPI міститиметься на ній і де вони відображатимуться на сторінці. Після створення сторінки її можна додатково настроїти, додавши або видаливши веб-частини, змінивши розмітку сторінки та підключивши й добравши веб-частини.

На початок сторінки

Створення нової сторінки приладної дошки

Сторінку приладної дошки можна створити в будь-якому місці на сайті SharePoint і з використанням будь-якої комбінації веб-частин. Допомагає створити сторінку шаблон сторінки приладної дошки в центрі звітів, в якому вже додано відповідні веб-частини та списки KPI. Далі наведено процедуру створення сторінки в центрі звітів (хоча сторінки приладних дощок можна створювати й на інших сайтах).

 1. У центрі звітів виберіть на панелі швидкого запуску посилання Приладні дошки.

 2. У меню Створити виберіть команду Сторінка приладної дошки.

  команда «сторінка приладної дошки»

 3. У полі Ім'я файлу введіть ім'я файлу приладної дошки. Це ім'я включається до URL-адреси сторінки та відображається в заголовках і посиланнях на всьому сайті.

 4. У полі Заголовок сторінки введіть назву сторінки. Ця назва відображатиметься в заголовках і навігаційних посиланнях на всьому сайті.

 5. У полі Опис можна навести опис сторінки (необов'язково). Цей опис відображатиметься у стовпці списку бібліотеки.

 6. У списку Бібліотека документів виберіть бібліотеку, в якій має зберігатися сторінка.

 7. У полі Папка виберіть папку в бібліотеці, в якій має зберігатися сторінка.

 8. У розділі Додати посилання на поточну панель переходів? виконайте одну з таких дій.

  • Якщо посилання на сторінку не потрібно відображати на панелі швидкого запуску, виберіть варіант Ні. У цьому разі потрапити на сторінку можна буде, відкривши бібліотеку документів, в якій вона зберігається, або за URL-адресою сторінки.

  • Щоб додати посилання на панель швидкого запуску, виберіть варіант Так, а потім виберіть розділ у списку. Посилання буде відображено у вибраному розділі панелі швидкого запуску.

 9. У вікні макета виберіть параметр для числа Microsoft Office Excel Web Accessвеб-частини та ключові показники ефективності, яке, як ви хочете, щоб бути розміщені на сторінці.

 10. У розділі Ключові індикатори ефективності виберіть один із нижченаведених параметрів.

Параметр

Опис

Автоматично створити список KPI

Створює та зв'язує список KPI з веб-частиною KPI. Це оптимальний варіант, якщо список KPI ще не створено.

Дозволити вибрати наявний список KPI пізніше

Додає веб-частину KPI на сторінку, але не зв'язує список KPI з нею. Цей параметр слід використовувати, коли у веб-частині потрібно використати наявний список KPI.

Не додавати список KPI до цієї приладної дошки

Створює приладну дошку без веб-частини списку KPI. Цей параметр слід вибрати, коли KPI не потрібно відображати. Якщо згодом потреба в KPI виникне, можна відредагувати сторінку та додати веб-частину на неї.

На початок сторінки

Спільний доступ до аркуша Office Excel 2007 на сторінці приладної дошки

Для надання спільного доступу до електронної таблиці Office Excel 2007 на сторінку приладної дошки, книгу потрібно спочатку збережено в бібліотеці SharePoint і додано до Microsoft Office Excel Web Access веб-частини.

Примітка : Щоб використовувати Microsoft Office Excel Web Access, його необхідно використовувати версію Excel 2007 , яка постачається з Microsoft Office Professional Plus 2007 або Office 2007 для підприємств. Крім того, сервера, на якому запущено Office SharePoint Server 2007 має бути активовано служби Excel Services.

Збереження книги на сайті SharePoint

Якщо книгу, яку потрібно використовувати ще не відкрито в бібліотеці SharePoint, потрібно опублікувати його за допомогою служб Excel Services. Публікація книги за допомогою служб Excel Services – це найкращий варіант, ніж завантажувати його за допомогою меню передати на сайт SharePoint. Під час використання служб Excel Services, щоб опублікувати книгу, ви можете визначити частини книги (наприклад, окремих аркушів, іменовані діапазони або діаграми), яке служб Excel Services для відображення в Microsoft Office Excel Web Access. Відображаються лише певні частини книги й за допомогою дозволів Office SharePoint Server 2007 захистити книгу від несанкціонованого доступу можна залишити даних у книзі конфіденційна під час дозволяє авторизованим користувачам оновлювати, переобчислювати та взаємодіяти з даними, можна переглядати.

Ви також можете визначити параметри. Параметр – це одному клітинки ви ім'я, перш ніж публікувати на аркуші. Можуть розкрити її за допомогою Microsoft Office Excel Web Access веб-частини. Користувачам можна ввести значення у клітинці та повторне обчислення книги для аналізу даних.

Примітка : Служби Excel підтримують не всі функції Microsoft Office Excel. Щоб дізнатися про непідтримувані можливості, зверніться за посиланнями в розділі Див. також.

Далі наведено приклад публікації книги в бібліотеці Звіти на сайті центру звітів. Проте за наявності дозволів на участь опублікувати книгу можна на будь-якому сайті SharePoint.

 1. Відкрийте книгу, яку потрібно опублікувати з використанням служб Excel. Якщо потрібно визначити параметри, призначте ім'я кожній клітинці, яка має бути доступною для вводу користувачів.

 2. Натисніть Кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office , виберіть пункт опублікуватита виберіть пункт Служби Excel Services у розділі розсилання документа іншим користувачам.

 3. У полі Ім'я файлу введіть шлях до сервера та ім'я файлу. Наприклад, щоб опублікувати файл Test.xlsx у бібліотеці «Reports» (Звіти) на сайті центру звітів у межах сайту найвищого рівня Contoso, введіть http://Contoso/Reports/ReportsLibrary/Test.xlsx.

  Увага! : Якщо ви скопіюєте URL-адресу бібліотеки призначення SharePoint безпосередньо із браузера та вставите її в поле імені файлу, потрібно буде видалити зайві символи, які запобігають копіюванню файлу до бібліотеки призначення. У цьому прикладі зайві символи: Forms/current.aspx.

 4. Натисніть кнопку Параметри служб Excel і виберіть потрібні параметри відображення книги або її частини у службах Excel.

 5. Щоб переконатися, що видимі області книги правильно відображаються у браузері, установіть прапорець Відкрити в службах Excel.

 6. Натисніть кнопку ОК, а потім кнопку Зберегти.

 7. У діалоговому вікні Виберіть тип документа виберіть у списку Тип документа пункт Звіт.

 8. Натисніть кнопку ОК.

 9. Оновіть сайт SharePoint, щоб відобразився щойно надісланий документ.

Відображення аркуша на приладній дошці

 1. На сторінці приладної дошки, де потрібно додати до аркуша натисніть кнопку Дії сайту Зображення кнопки і виберіть пункт Редагувати сторінку.

 2. У Microsoft Office Excel Web Access веб-частини, де потрібно додати до аркуша натисніть кнопку меню редагування веб-частини Меню веб-частини і натисніть кнопку Змінити спільну веб-частину.

 3. В області знарядь Microsoft Office Excel Web Access у розділі книгинатисніть кнопку вибрати посилання Кнопка "Побудовник" і знайдіть книгу, за допомогою діалогового вікна виберіть посилання .

 4. Щоб відобразити лише частину аркуша, виконайте одну з таких дій.

Що відобразити

Опис

Іменований елемент

Натисніть кнопку Кнопка "Побудовник" та в полі Текст введіть ім'я діапазону клітинок, які визначено в аркуші. Веб-частина відображає лише в цьому діапазоні.

Рядки

Введіть кількість рядків на аркуші або в діапазоні, які потрібно відобразити. Наприклад, якщо ввести 5, буде відображено перші п'ять рядків аркуша або іменованого діапазону.

Стовпці

Введіть кількість стовпців на аркуші або в діапазоні, які потрібно відобразити. Наприклад, якщо ввести 5, буде відображено перші п'ять стовпців аркуша або іменованого діапазону.

Знайти посилання на додаткові відомості про використання Microsoft Office Excel Web Access веб-частини в розділі .

На початок сторінки

Додавання KPI на сторінку приладної дошки

KPI — це візуальний показник просування до певної мети.

Особливості додавання KPI на сторінку приладної дошки залежать від того, чи має шаблон приладної дошки автоматично створити список KPI, або користувач сам вибере наявний список KPI.

Залежно від параметра, вибраного в шаблоні приладної дошки, виберіть одну з двох нижченаведених процедур.

Додавання нового KPI з використанням автоматично створеного списку KPI

Якщо в шаблоні приладної дошки вказати, що список KPI має бути створено автоматично, ви позбавитеся необхідності виконати кілька операцій, потрібних у разі додавання веб-частини KPI на пусту сторінку веб-частин. За допомогою шаблона приладної дошки список KPI автоматично створюється та зв'язується зі сторінкою, крім того, на сторінку додається веб-частина.

На наступному етапі потрібно вибрати тип KPI, який має бути додано до списку. Це слід зробити у веб-частині KPI на сторінці приладної дошки.

 1. На панелі інструментів веб-частини KPI клацніть стрілку біля кнопки Створити.

 2. Виберіть один із нижченаведених типів KPI залежно від розташування даних для KPI.

Виберіть

Якщо вихідні дані

Індикатор, який використовує дані списку SharePoint

Список SharePoint, з елементів якого потрібно створити сукупне значення, наприклад суму, максимум або мінімум. Перш ніж настроювати KPI, переконайтеся, що список SharePoint уже існує в потрібному поданні. Увімкніть відображення відповідних стовпців, щоб KPI працював.

Індикатор, який використовує дані книги Excel

Книга Excel, в якій обчислюється KPI.

Індикатор, який використовує дані служб аналізу SQL Server 2005

Куб служб аналізу SQL Server 2005.

Індикатор, який використовує дані, введені вручну

Інформація відсутня в системі й тому вводиться вручну.

 1. На сторінці Новий індикатор, залежно від типу KPI, вибраного на кроці 2, виконайте такі дії.

Тип KPI

Виконайте такі дії

Індикатор, який використовує дані у списку SharePoint

 1. У полях Ім'я та Опис введіть ім'я й необов'язковий опис індикатора.

 2. У полі Примітки введіть текст, який пояснює призначення KPI.

 3. У розділі Список і подання SharePoint у полі URL-адреса списку введіть URL-адресу списку або бібліотеки.

  Примітка : 

  • Якщо URL-адреса файлу підключення даних Microsoft Office (.odc) невідома, натисніть кнопку Огляд. У діалоговому вікні Вибір посилання, яке з'явиться, виберіть ODC-файл.

  • Список або бібліотека SharePoint має міститися в тій самій колекція сайтів.

 4. У меню Подання виберіть подання, яке містить потрібні для KPI елементи.

 5. У групі Обчислення значення виберіть один із таких способів обчислення значення KPI:

  • Кількість елементів списку в поданні      Обчислення загальної кількості елементів у списку.

  • Відсоток елементів списку в поданні, в якому      Обчислення, в якому порівнюється значення типу вмісту від одного до п’яти стовпців.

  • Обчислення з урахуванням усіх елементів списку в поданні      Обчислення суми, середнього, максимального або мінімального значень числового стовпця у списку.

   Примітка : Варіант Обчислення з урахуванням усіх елементів списку в поданні доступний, лише якщо список містить числове поле.

Індикатор, який використовує дані книги Excel

 1. У полях Ім'я та Опис введіть ім'я й необов'язковий опис індикатора.

 2. У полі Примітки введіть текст, який пояснює призначення KPI.

 3. У полі URL-адреса робочої книги вкажіть розташування книги.

  Примітки : 

  • Якщо ви не знаєте URL-АДРЕСУ книги, натисніть кнопку Перегляд Зображення кнопки відкриття діалогового вікна виберіть посилання , а потім перейдіть до потрібного файлу.

  • URL-адреса має відноситися до поточного сайту.

 4. Адреса клітинки для значення індикаторавведіть номер книги знак оклику, а потім Адреса клітинки розташування на аркуші для KPI. Наприклад, якщо індикатор D15 клітинки на аркуші 1, введіть Аркуш1! D15. В іншому разі використання іменованого діапазону.

Індикатор, який використовує дані служб аналізу SQL Server 2005

 1. У полі Зв'язок даних введіть URL-адресу розташування ODC-файлу.

  Примітка : Якщо URL-адреса ODC-файлу невідома, натисніть кнопку Огляд. У діалоговому вікні Вибір посилання, яке з'явиться, виберіть ODC-файл.

 2. У полі Відображати лише KPI з папки відображення вкажіть папку відображення в базі даних служб аналізу, яка містить KPI.

 3. У полі Список KPI виберіть потрібний KPI, наприклад, Загальний дохід або Середній розмір прибутку.

 4. Установіть прапорець Включати дочірні індикатори, щоб було відображено всі дочірні індикатори для вибраного KPI.

 5. У полях Ім'я та Опис введіть ім'я й необов'язковий опис індикатора.

 6. У полі Примітки введіть текст, який пояснює призначення KPI.

Індикатор, який використовує дані, введені вручну

 1. У полях Ім'я та Опис введіть ім'я й необов'язковий опис індикатора.

 2. У полі Примітки введіть текст, який пояснює призначення KPI.

 3. Введіть числове значення, яке характеризує досягнутий прогрес.

 1. У розділі Правила піктограми стану виберіть у списку які значення кращі пункт більші або менші. Вибраний діапазон чисел відображатиметься зеленим кольором.

 2. Введіть у полях значення індикаторів стану. Наприклад, для відстеження мінімального відсотку виконання для набору завдань можна вибрати для зеленого індикатора цільове значення, а для попередження — значення, на одиницю менше. У цьому разі, якщо потрібно бачити, коли мінімальний відсоток виконання падатиме нижче 25, зелений індикатор установлюється на 25, а жовтий — на 24.

  Примітка : Значення Правил піктограми стану для KPI типу Індикатор, який використовує дані служб аналізу встановлюються заздалегідь аналітиком бази даних.

Додавання наявного KPI на сторінку приладної дошки

Створюючи приладну дошку за допомогою шаблона, можна вибрати наявний KPI згодом. У цьому разі на сторінці приладної дошки розташовується веб-частина KPI, а в області знарядь веб-частини можна вибрати список KPI для відображення. Для використання KPI у веб-частині потрібно мати дозвіл на доступ до нього.

 1. Щоб додати список KPI до веб-частини, у веб-частині виберіть посилання Відкрити область знарядь.

 2. У полі Список ідентифікаторів натисніть кнопку Перегляд Зображення кнопки знайдіть списку KPI, який потрібно відобразити.

 3. У діалоговому вікні Вибір посилання двічі клацніть назву потрібного списку KPI.

 4. Натисніть кнопку ОК, щоб закрити область знарядь.

Посилання на додаткові відомості про роботу з KPI наведено в розділі Див. також.

На початок сторінки

Публікація сторінки приладної дошки

Як і на більшості веб-сторінок у Office SharePoint Server 2007, на сторінках приладних дощок використовується система витягнення та повернення, яка гарантує, що в кожен момент часу сторінку редагує лише одна особа, і засіб контролю версій, який допомагає стежити за змінами, внесеними на сторінці. Щоб зробити приладну дошку видимою для інших користувачів, потрібно опублікувати її. У деяких випадках для публікації сторінка має бути ухвалена іншою особою у вашій організації.

У нижченаведеній процедурі передбачається, що ви маєте дозвіл на публікацію сторінки приладної дошки та що ця сторінка не потребує ухвалення рецензентів. Посилання на додаткові відомості про публікацію сторінок наведено в розділі Див. також.

Виконайте одну з таких дій.

Завдання

Виконайте такі дії

Зберегти сторінку, але не дозволяти іншим користувачам редагувати її. Завдяки цьому ви зможете повернутися на сторінку згодом та знайти її в незміненому стані.

На панелі інструментів редагування сторінки натисніть кнопку Сторінка та виберіть команду Зберегти й завершити редагування.

Зберегти сторінку й дозволити іншим користувачам редагувати її. Це корисно, якщо ви працюєте разом із колегами та бажаєте запросити їх переглянути або змінити чернетку цієї сторінки.

На панелі інструментів редагування сторінки виберіть команду Повернути до спільної чернетки.

Опублікувати сторінку та дозволити всім переглядати її за наявності дозволу.

На панелі інструментів редагування сторінки виберіть команду Опублікувати.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×