Способи настроювання текстового поля

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Після вставлення в шаблон форми текстове поле можна настроїти, отримавши доступ і змінивши його властивості та параметри в діалоговому вікні Властивості текстового поля. Щоб відкрити діалогове вікно, в шаблоні форми двічі клацніть текстове поле, властивості якого потрібно змінити.

Наведена нижче таблиця описує деякі способи настроювання текстового поля та пояснює їх застосування. Незважаючи на те, що в таблиці не наведено докладних процедурних відомостей щодо параметрів у діалоговому вікні Властивості текстового поля, вона дає уявлення про діапазон доступних параметрів.

Примітки : 

  • Під час створення сумісний із браузером шаблон форми, певні параметри в діалоговому вікні Властивості текстового поля не доступні. Наприклад, не підтримуються розриви абзаців.

  • Якщо шаблон форми засновано на базі даних, схемі або іншому існуючому джерелі даних, не всі параметри елемента керування можуть бути доступними для зміни. Наприклад, може бути дозволено змінювати розмір елемента керування, але заборонено змінювати ім'я відповідного поля або групи, якщо це ім'я походить з існуючого джерела даних.

Вкладка

Завдання

Опис

Дані

Змінення імені зв'язаного поля

Під час створення в новий Пустий шаблон форми, можна змінити поля за промовчанням або групування ім'я елемента керування на те, який буде легше ідентифікувати під час роботи з джерела даних. Наприклад, поле з іменем "Продавець" буде легше зрозуміти, ніж поле з ім'ям «поле1».

Примітка : У разі змінення імені поля прив’язування текстового поля до поля у джерелі даних не змінюється. Якщо потрібно прив'язати текстове поле до іншого поля, клацніть правою кнопкою миші текстове поле та виберіть команду Змінити прив'язування в контекстному меню.

Дані

Змінення типу даних

Під час створення нового, пустого шаблону можна змінювати тип даних за промовчанням для елемента керування. Типом даних за промовчанням для текстового поля є «Текст (string)», проте його можна змінити. Наприклад, якщо користувачам потрібно ввести британські фунти в текстовому полі Сума транзакції, можна вибрати тип даних «Ціле число (integer)» та вибрати параметри форматування, щоб введені в текстовому полі значення відображалися разом із символом грошової одиниці фунта (£).

Додаткові відомості про типи даних

Наведена нижче таблиця описує типи даних, доступні для текстових полів.

Тип даних

Опис

Текст (string)

Використовується для даних, наприклад, імен, адрес, номерів телефонів, номерів соціального страхування тощо.

Ціле число (integer)

Використовується для додатних і від'ємних цілих чисел, наприклад 1234, - 1234 або $1234.

Десяткове число (double)

Використовується для чисел із десятковими розрядами, наприклад 1234,12, –1234,12, або $1234,12.

Істина/Хибність (boolean)

Використовується для даних у вигляді 1 (істина) або 0 (хибність).

Гіперпосилання (anyURI)

Використання гіперпосилань, наприклад універсальне іменування (UNC) шлях або до уніфікований Уніфікований покажчик ресурсу (URL).

Дата (date)

Використовується для дат, наприклад 3/14/2007 або 14 березня 2007.

Час (time)

Використовується для значень часу, наприклад 9:46:55 або 09:46.

Дата й час (dateTime)

Використовується для значень дат і часу, наприклад 3/14/2007 11:30.

Дані

Указання значень за промовчанням

Якщо потрібно відобразити в елементі керування під час першого відкриття форми за промовчанням текст, можна ввести текст у полі значення . Також можна значення іншого поля в джерелі даних значення за промовчанням для елемента керування. Значення за промовчанням, відрізняються від текст покажчика місця заповнення, (описаних далі в цій статті), в тому, що завжди зберігаються як дані у файлі форми (. XML).

Дані

Відображення результатів обчислення

Для відображення результатів обчислення в елементі керування, натисніть кнопку Вставлення формули Зображення кнопки поруч із полем значення , з яким слід пов'язати формул і функцій елемента керування. Наприклад, можна створити формулу, яка підсумовує стовпець чисел у повторюваній таблиці за допомогою текстового поля в поєднанні з функцією sum . Чи можна додати функцію сьогодні певного текстового поля, щоб під час відкриття форми, у цьому текстовому полі відображається Поточна дата.

Дані

Призначення текстового поля обов’язковим

Щоб візуально нагадати користувачам ввести тип даних в елемент керування, установіть прапорець Не може бути пустим. Коли користувачі відкриватимуть форму, в елементі керування з'являтиметься червона зірочка (*) як нагадування не залишати його пустим. Користувачі не матимуть можливості надіслати дані, доки вони не введуть значення в елемент керування.

Дані

Застосування перевірки даних

Натисніть кнопку Перевірка даних визначення правила перевірки даних для елемента керування. Наприклад, якщо вам потрібна частини числа можна вводити в певному форматі — три цифри, а потім тире та ще дві цифри — перевірки даних можна використовувати, щоб переконатися, що користувачі відповідати цей шаблон.

Дані

Застосування правил

Натиснувши кнопку Правила, можна створити правило для автоматичного виконання однієї або кількох дій під час змінення користувачами значень в елементі керування. Наприклад, якщо користувач вводить число більше, ніж 10, у текстовому полі Кількість форми замовлення можна використати правило для відображення діалогового вікна, в якому відображено повідомлення «У разі одночасного замовлення більше ніж 10 різних одиниць час доставки може бути збільшено». Можна також використати правило для автоматичного отримання оновлених відомостей із зовнішнього джерела даних. Наприклад, для форми на придбання акцій можна використати правило для отримання та відображення в текстовому полі біржових котирувань акцій у режимі реального часу під час відкриття форми або у відповідь на запит користувачем цих відомостей.

Відображення

Відображення тексту покажчика місця заповнення

Якщо потрібно дати вказівку користувачам щодо даних, які потрібно вводити в текстовому полі, текст інструкцій можна ввести в полі Покажчик місця заповнення. Наприклад, у текстовому полі Кількість ночей у готелі можна використати текст покажчика місця заповнення для підказування користувачам типу даних, які потрібно вводити.

Подібно до значення за промовчанням, текст заміщення відображається в елементі керування вводу тексту, коли користувач вперше відкриває форму. Однак існують три відмінності тексту заміщення від значень за промовчанням:

  • Текст заміщення не зберігається як дані у XML-файлі форми.

  • На відміну від значення за промовчанням, яке відображається в елементі керування як звичайний текст, текст заміщення завжди має тьмяніший відтінок.

  • На відміну від значення за промовчанням, текст заміщення не підтримується у сумісних із браузером шаблонах форм.

Відображення

Перетворення текстового поля на поле, доступне лише для читання

Щоб заборонити користувачам змінювати вміст елемента керування, виберіть на лише для читання, установіть прапорець. Наприклад, якщо ви використовуєте текстового поля для відображення результатів формули, можна зробити текстове поле лише для читання, щоб заборонити користувачам вводити на результат. Хоча лише для читання, текстового поля не відображаються сірим кольором у формі, користувачі не зможе з вводити інформацію у текстовому полі.

Відображення

Вимкнення автоматичної перевірки орфографії або функції автозаповнення

Щоб заборонити користувачам перевіряти орфографію тексту всередині текстового елемента керування або автоматично повторно використовувати вставлені раніше в елементи керування форми дані, зніміть прапорці Увімкнути перевірку орфографії й Увімкнути автозаповнення, які встановлено за промовчанням. Наприклад, можна вимкнути перевірку орфографії для текстових полів зі власними назвами. Автозаповнення можна вимкнути з міркувань конфіденційності, наприклад, під час спільного використання форми кількома користувачами.

Відображення

Введення кількох рядків тексту

Щоб відображати в текстовому полі кілька рядків, установіть прапорець Багаторядковий. Після цього можна прийняти рішення дозволити розриви абзаців усередині текстового поля.

Відображення

Увімкнення розривів абзаців

Якщо встановлено прапорець Багаторядковий і потрібно дозволити користувачам вводити абзаци з відомостями в текстовому полі, установіть прапорець Розриви абзаців. Це корисно, наприклад, якщо користувачам запропоновано дати в текстовому полі розгорнуті відповіді на запитання, проте дані мають бути у форматі звичайного тексту, оскільки користувачі надсилатимуть їх у базу даних. Якщо в шаблоні форми, сумісному з браузером, установлено прапорець Багаторядковий, зняти прапорець Розриви абзаців не можна.

Відображення

Увімкнення перенесення тексту

Якщо установлено прапорець Багаторядковий, InfoPath автоматично встановлює прапорець Переносити текст по словах, щоб переносити текст, який вводять користувачі в текстовому полі, з одного рядка на інший. Якщо ввімкнуто перенесення тексту, у списку Прокручування можна вибрати параметри прокручування. Наприклад, можна відображати смуги прокручування в текстовому полі, коли користувачі вводять більше тексту, ніж текстове поле може відображати за промовчанням. Щоб параметри прокручування працювали правильно, висота та ширина полів форматованого тексту мають бути фіксованими. Якщо в шаблоні форми, сумісному з браузером, установлено прапорець Багаторядковий, зняти прапорець Переносити текст по словах або визначити параметри у списку Прокручування не можна.

Відображення

Обмеження кількості символів

Щоб обмежити кількість символів у текстовому полі, установіть прапорець Обмежити розмір текстового поля та введіть дозволену кількість символів. Наприклад, у шаблоні форми відділу кадрів можна використати цю функцію, щоб заборонити користувачам вводити більше п'яти символів у текстовому полі Код працівника. Якщо шаблон форми зв'язаний із базою даних або зовнішньою Схема XML, причому для цього джерела даних існує вимога щодо максимальної кількості символів, Microsoft Office InfoPath автоматично відображатиме помилку перевірки даних, якщо користувач перевищить це обмеження під час заповнення форми, створеної на основі цього шаблону форми. Щоб автоматично переміщувати курсор у наступний елемент керування після того, як користувач досягне максимальної межі, встановленої для елемента керування, установіть прапорець Автоматично перейти до наступного елемента керування після досягнення межі. Автоматичний перехід курсора до наступного елемента керування не підтримується в шаблонах форми, сумісних із браузером.

Відображення

Застосування умовного форматування

Натисніть кнопку Умовне форматування , щоб відкрити Умовне форматування діалогове вікно, де можна змінити вигляд елемента керування, зокрема його видимість, на основі значень, які користувачі вводять у форму. Наприклад, в шаблоні форми звіт про продаж можна умовне форматування оповіщення користувача чи більше, ніж обсяг планову суму витрат.

Розмір

Настроювання розміру, заповнення та полів

Можна вручну вказати розмір елемента керування, ввівши відповідні значення в поля Height і Width. Також можна відрегулювати інтервали всередині та назовні елемента керування, змінивши параметр заповнення — кількість буферних пробілів, які оточують вміст елемента керування, або поля, тобто відстань між межею елемента керування та навколишнім текстом або іншими елементами керування у шаблоні форми.

Розмір

Вирівнювання текстового поля та його надпису

Щоб краще вирівняти текст в елементі керування наклейкою, натисніть кнопку Вирівняти . InfoPath автоматично змінюватися висоту елемента керування, нижній заповнення та параметри полів нижній так, як потрібно.

Додатково

Указання підказки

Щоб, коли користувач наведе вказівник миші на елемент керування, біля нього з'являлося пояснення (екранна підказка), введіть текст пояснення в поле ScreenTip. Часто такі екранні підказки використовуються засобами спеціальних можливостей, які перетворюють інформацію на екрані на синтезоване мовлення або подають її на оновлюваному дисплеї Брайля.

Додатково

Змінення порядку переходу під час натискання клавіші TAB

Можна змінити положення елемента керування у загальній послідовності табуляції шаблона форми. Послідовність табуляції — це порядок, в якому елементи керування на формі по черзі стають активними, коли користувач натискає клавіші TAB або SHIFT+TAB. За замовчуванням індекс табуляції для всіх елементів керування на формі становить 0, але послідовність табуляції починається з 1. Тобто будь-який елемент керування зі значенням 1 у полі Tab index ставатиме активним після першого натиснення клавіші TAB. Будь-який елемент керування зі значенням Tab index 2 буде активним у другу чергу, і так далі. Усі елементи керування з Tab index 0 переходять у кінец послідовності табуляції. Якщо потрібно вилучити якісь елементи керування з цієї послідовності, введіть для них значення -1 у полі Tab index.

Додатково

Призначення сполучення клавіш

У полі Access key можна ввести літеру або цифру, щоб указати сполучення клавіш. Завдяки сполученням клавіш можна швидко переходити до певного елемента керування, не використовуючи мишу. Якщо ви вирішили запровадити в шаблоні форм певні сполучення клавіш, слід повідомити користувачів про їх існування. Наприклад, після текстового поля можна написати (ALT+S), щоб користувачі зрозуміли, що таким сполученням клавіш можна скористатися для доступу до поля Salesperson.

Додатково

Указання або настроювання дій злиття

Натисніть кнопку Параметри злиття , щоб вказати, як дані, які користувачі вводять у елемента керування має відображатися поєднанні кілька форм. Наприклад, можна позначати текст у текстове поле з певного слова або окремі текстові поля елементи крапкою з комою.

Додатково

Отримання ідентифікатора ViewContext для текстового поля

За допомогою значення ViewContext для визначення елемента керування в коді. Наприклад, якщо вам відомі значення ViewContext, які можна використовувати разом із методом ExecuteAction об'єкта програмно виконати дію редагування XML-даних, прив'язаному до елемента керування.

Додатково

Указання та настроювання типу вводу

Клацніть Input Scope, щоб указати тип даних, які користувач має вводити в цей елемент керування. Це допоможе покращити розпізнавання рукописного тексту та мовлення, якщо вони вводяться в елемент керування. Наприклад, якщо використовується тип вводу IS_URL, InfoPath ігноруватиме пробіли між введеними словами.

Форми браузера

Настроювання параметрів для надсилання даних назад на сервер

У формах браузера відображається лише під час створення шаблону форми сумісний із браузером. Це дозволяє керування чи дані надсилається на сервері, коли користувачі змінювати дані в текстовому полі.

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×