Способи настроювання поля форматованого тексту

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Після вставлення в шаблон форми поле форматованого тексту можна настроїти, змінивши його властивості та параметри в діалоговому вікні Властивості поля форматованого тексту. Щоб відкрити діалогове вікно, в шаблоні форми двічі клацніть текстове поле, властивості якого потрібно змінити.

Наведена нижче таблиця описує деякі способи настроювання поля форматованого тексту та пояснює їх застосування. Незважаючи на те, що в таблиці не наведено докладних процедурних відомостей щодо параметрів у діалоговому вікні Властивості поля форматованого тексту, вона дає уявлення про діапазон доступних параметрів.

Примітки : 

  • Під час створення сумісний із браузером шаблон форми, певні параметри в діалоговому вікні Властивості поля форматованого тексту не доступні. Наприклад, не можна вибірково зазначити параметри форматування тексту, наприклад, форматування символів або розриви абзаців.

  • Якщо шаблон форми засновано на базі даних, схемі або іншому існуючому джерелі даних, не всі параметри елемента керування можуть бути доступними для зміни. Наприклад, може бути дозволено змінювати розмір елемента керування, але заборонено змінювати ім'я відповідного поля або групи, якщо це ім'я походить з існуючого джерела даних.

Вкладка

Завдання

Опис

Дані

Змінення імені зв'язаного поля

Під час створення в новий Пустий шаблон форми, можна змінити поля за промовчанням або групування ім'я елемента керування на те, який буде легше ідентифікувати під час роботи з джерела даних. Наприклад, поле «Нотатки до наради» – це легше зрозуміти, ніж поле з ім'ям «поле1».

Примітка : У разі змінення імені поля прив’язування поля форматованого тексту до поля у джерелі даних не змінюється. Якщо потрібно прив'язати поле форматованого тексту до іншого поля, клацніть правою кнопкою миші поле форматованого тексту та виберіть команду Змінити прив'язування в контекстному меню.

Дані

Указання значень за промовчанням

Якщо потрібно відобразити в елементі керування під час першого відкриття форми за промовчанням текст, можна ввести текст у полі значення . Також можна значення іншого поля в джерелі даних значення за промовчанням для елемента керування. Значення за промовчанням, відрізняються від текст покажчика місця заповнення, (описаних далі в цій статті), в тому, що завжди зберігаються як дані у файлі форми (. XML).

Дані

Застосування перевірки даних

Натисніть кнопку Перевірка даних визначення правила перевірки даних для елемента керування. Наприклад, якщо вам потрібна частини числа можна вводити в певному форматі — три цифри, а потім тире та ще дві цифри — перевірки даних можна використовувати, щоб переконатися, що користувачі відповідати цей шаблон.

Відображення

Увімкнення розривів абзаців

За промовчанням розриви абзаців ввімкнуто для полів форматованого тексту, тому користувачі можуть вводити абзаци з відомостями в поле форматованого тексту. Якщо потрібно заборонити користувачам робити це, зніміть прапорець Розриви абзаців. Увімкнення розривів абзаців у полях форматованого тексту не підтримується в шаблонах форм, сумісних із браузером.

Відображення

Увімкнення форматування символів

За промовчанням форматування символів ввімкнуто для полів форматованого тексту, тому користувачі можуть форматувати текст, який вони вводять у полі форматованого тексту. Якщо потрібно заборонити користувачам робити це, зніміть прапорець Форматування символів. Увімкнення форматування символів у полях форматованого тексту не підтримується в шаблонах форм, сумісних із браузером.

Відображення

Увімкнення повністю форматованого тексту

За промовчанням прапорець Повністю форматований текст (зображення, таблиці тощо) встановлено в діалоговому вікні Властивості поля форматованого тексту, тому користувачі можуть вставляти рисунки та таблиці всередині поля форматованого тексту. Можна також дозволити користувачам вбудовувати зображення у форму, що зберігає дійсні графічні дані в базовій формі файлу (.xml), або зв’язувати зображення, що зберігає гіперпосилання на зображення у файлi .xml. Певні параметри не підтримуються в шаблонах форм, сумісних із браузерами, наприклад, ввімкнення зв’язаних зображень у полях форматованого тексту.

Відображення

Відображення тексту покажчика місця заповнення

Якщо потрібно дати вказівку користувачам щодо даних, які потрібно вводити в полі форматованого тексту, текст інструкцій можна ввести в полі Покажчик місця заповнення. Наприклад, якщо існує потрібний спосіб заповнення поля форматованого тексту, можна використати текст покажчика місця заповнення для викладення інструкцій.

Подібно до значення за промовчанням, текст заміщення відображається в елементі керування вводу тексту, коли користувач вперше відкриває форму. Однак існують три відмінності тексту заміщення від значень за промовчанням:

  • Текст заміщення не зберігається як дані у XML-файлі форми.

  • На відміну від значення за промовчанням, яке відображається в елементі керування як звичайний текст, текст заміщення завжди має тьмяніший відтінок.

  • На відміну від значення за промовчанням, текст заміщення не підтримується у сумісних із браузером шаблонах форм.

Відображення

Перетворення поля форматованого тексту на поле, доступне лише для читання

Щоб заборонити користувачам змінювати вміст елемента керування, виберіть на лише для читання, установіть прапорець. Наприклад, в одному поданні, користувачі можуть введіть дані в поля форматованого тексту. У другому зведеного подання користувачі можуть огляд те, що вони введений на версію лише для читання, поля форматованого тексту. Хоча поля форматованого тексту доступні лише для читання не відображаються сірим кольором у формі, користувачі не зможе з вводити інформацію в полі форматованого тексту.

Відображення

Вимкнення автоматичної перевірки орфографії

Щоб заборонити користувачам перевіряти орфографію тексту всередині поля форматованого тексту, можна зняти прапорець Увімкнути перевірку орфографії, який установлено за промовчанням. Наприклад, можна вимкнути перевірку орфографії для полів форматованого тексту зі власними назвами.

Відображення

Заборона перенесення тексту

За промовчанням перенесення тексту ввімкнуто в полях форматованого тексту. Якщо потрібно заборонити перенесення тексту, зніміть прапорець Переносити текст по словах. Якщо ввімкнуто перенесення тексту, у списку Прокручування можна вибрати параметри прокручування. Наприклад, можна відобразити смуги прокручування в полі форматованого тексту, коли користувачі вводять більше тексту, ніж поле форматованого тексту може відображати за промовчанням. Щоб параметри прокручування працювали правильно, висота та ширина полів форматованого тексту мають бути фіксованими.

Відображення

Застосування умовного форматування

Натисніть кнопку Умовне форматування , щоб відкрити Умовне форматування діалогове вікно, де можна змінити вигляд елемента керування, зокрема його видимість, на основі значень, які користувачі вводять у форму. Наприклад, можна умовне форматування, щоб приховати поля форматованого тексту, якщо певні прапорець установлено.

Розмір

Настроювання розміру, заповнення та полів

Можна вручну вказати розмір елемента керування, ввівши відповідні значення в поля Height і Width. Також можна відрегулювати інтервали всередині та назовні елемента керування, змінивши параметр заповнення — кількість буферних пробілів, які оточують вміст елемента керування, або поля, тобто відстань між межею елемента керування та навколишнім текстом або іншими елементами керування у шаблоні форми.

Розмір

Вирівнювання поля форматованого тексту та його надпису

Для якнайкращого вирівнювання поля форматованого тексту та його надпису натисніть кнопку Вирівняти. Під час вирівнювання поля форматованого тексту Microsoft Office InfoPath змінює наявні значення в полі Висота на авто. Це призводить до зменшення висоти поля форматованого тексту та кращого вирівнювання тексту всередині та тексту, який його оточує. InfoPath також змінює заповнення та поля у відповідний спосіб.

Додатково

Указання підказки

Щоб, коли користувач наведе вказівник миші на елемент керування, біля нього з'являлося пояснення (екранна підказка), введіть текст пояснення в поле ScreenTip. Часто такі екранні підказки використовуються засобами спеціальних можливостей, які перетворюють інформацію на екрані на синтезоване мовлення або подають її на оновлюваному дисплеї Брайля.

Додатково

Змінення порядку переходу під час натискання клавіші TAB

Можна змінити положення елемента керування у загальній послідовності табуляції шаблона форми. Послідовність табуляції — це порядок, в якому елементи керування на формі по черзі стають активними, коли користувач натискає клавіші TAB або SHIFT+TAB. За замовчуванням індекс табуляції для всіх елементів керування на формі становить 0, але послідовність табуляції починається з 1. Тобто будь-який елемент керування зі значенням 1 у полі Tab index ставатиме активним після першого натиснення клавіші TAB. Будь-який елемент керування зі значенням Tab index 2 буде активним у другу чергу, і так далі. Усі елементи керування з Tab index 0 переходять у кінец послідовності табуляції. Якщо потрібно вилучити якісь елементи керування з цієї послідовності, введіть для них значення -1 у полі Tab index.

Додатково

Призначення сполучення клавіш

У полі Access key можна ввести літеру або цифру, щоб указати сполучення клавіш. Завдяки сполученням клавіш можна швидко переходити до певного елемента керування, не використовуючи мишу. Якщо ви вирішили запровадити в шаблоні форм певні сполучення клавіш, слід повідомити користувачів про їх існування. Наприклад, після текстового поля можна написати (ALT+S), щоб користувачі зрозуміли, що таким сполученням клавіш можна скористатися для доступу до поля Salesperson.

Додатково

Указання та настроювання дій злиття

Натисніть кнопку Параметри злиття , щоб вказати, як дані, які користувачі вводять у елемента керування має відображатися поєднанні кілька форм. Наприклад, можна позначати кожний елемент із поля форматованого тексту з певного слова або відокремлено крапкою з комою.

Додатково

Отримання ідентифікатора ViewContext для поля форматованого тексту

За допомогою значення ViewContext для визначення елемента керування в коді. Наприклад, якщо вам відомі значення ViewContext, які можна використовувати разом із методом ExecuteAction об'єкта програмно виконати дію редагування XML-даних, прив'язаному до елемента керування.

Додатково

Указання та настроювання типу вводу

Клацніть Input Scope, щоб указати тип даних, які користувач має вводити в цей елемент керування. Це допоможе покращити розпізнавання рукописного тексту та мовлення, якщо вони вводяться в елемент керування. Наприклад, якщо використовується тип вводу IS_URL, InfoPath ігноруватиме пробіли між введеними словами.

Форми браузера

Настроювання параметрів для надсилання даних назад на сервер

У формах браузера відображається лише під час створення шаблону форми сумісний із браузером. Це дозволяє керування чи дані надсилається на сервері, коли користувачі змінювати дані в поля форматованого тексту.

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×