Сполучення клавіш і функціональні клавіші в Excel для Windows

Сполучення клавіш і функціональні клавіші в Excel для Windows

Багато користувачів переконалися, що, застосовуючи сполучення клавіш на зовнішній клавіатурі в Excel 2016 для Windows, вони можуть працювати ефективніше. Для користувачів із фізичними обмеженнями або вадами зору сполучення клавіш можуть замінити мишу та слугувати простішим рішенням, ніж сенсорний екран. У цій статті перелічено сполучення клавіш для роботи з Excel 2016 для Windows.

Примітки.: 

 • Описані в цій статті сполучення клавіш відповідають українській розкладці клавіатури й можуть не завжди відповідати клавішам в інших розкладках.

 • Якщо кілька клавіш сполучення потрібно натискати одночасно, у цій статті їх розділено знаком "плюс" (+). Якщо клавіші слід натискати послідовно, їх розділено комою (,).

У цій статті описано сполучення клавіш, функціональні клавіші, а також інші типові клавіші в Excel 2016, зокрема клавіші доступу до команд стрічки. Сполучення клавіш для Excel Online див. в цій статті.

Примітки.: 

 • Щоб завжди мати цей довідник під рукою, радимо роздрукувати цей розділ. Для цього натисніть клавіші Ctrl+P.

 • Завантажте документ Word із цими сполученнями клавіш за посиланням: Сполучення клавіш в Excel 2016 для Windows.

Поширені сполучення клавіш

Якщо ви раніше не використовували стрічку, наведені в цьому розділі відомості допоможуть зрозуміти, як працювати з нею за допомогою сполучення клавіш. Для неї передбачено нові сполучення клавіш, які називаються підказками клавіш. Вони відображаються, якщо натиснути клавішу Alt. На стрічці розташовано вкладки з групами пов’язаних команд. Наприклад, на вкладці "Основне" в групі "Число" міститься команда "Числовий формат".

У цій таблиці наведено найуживаніші сполучення клавіш у програмі Excel 2016.

Дія

Клавіші

Закрити книгу.

Ctrl+W

Відкрити книгу.

Ctrl+O

Вибирання вкладки Основне

Alt+Е

Зберегти книгу.

Ctrl+S

Копіювання

Ctrl+C

Вставлення

Ctrl+V

Скасування

Ctrl+Z

Видалення вмісту клітинки

Delete

Вибирання кольору заливки

Alt+Е, Х

Вирізання

Ctrl+X

Вибирання вкладки Вставлення

Alt+Щ

Виділення жирним

Ctrl+B

Вирівнювання вмісту клітинки по центру

Alt+Е, Д, Ц

Вибирання вкладки Розмітка сторінки

Alt+Ю

Вибирання вкладки Дані

Alt+І

Вибирання вкладки Подання

Alt+Ї

Відкриття контекстного меню

Shift+F10 або

клавіша контекстного меню

Додавання меж

Alt+Е, Е, М

Видалення стовпця

Alt+Е, Л, Ш

Вибирання вкладки Формули

Alt+Д

Приховання виділених рядків

Ctrl+9

Приховання виділених стовпців

Ctrl+0

На початок сторінки

Сполучення клавіш стрічки

Якщо ви раніше не використовували стрічку, наведені в цьому розділі відомості допоможуть зрозуміти, як працювати з нею за допомогою сполучення клавіш.

Коли ви натиснете клавішу Alt, поруч із вкладками й командами на стрічці з’являться невеличкі зображення з буквами, що називаються підказками клавіш, як показано нижче.

підказки клавіш на стрічці

У поєднанні з клавішею Alt ці букви називаються клавішами доступу до команд стрічки. Наприклад, сполучення клавіш Alt+Е відкриває вкладку "Основне", а за допомогою клавіш Alt+Й можна перейти до поля Скажіть, що потрібно зробити.

Щоб відобразити підказки клавіш доступу до команд на будь-якій вкладці, натисніть клавішу Alt ще раз.

Клавіші доступу до вкладок стрічки

Щоб відразу перейти на певну вкладку стрічки, скористайтесь однією з наведених нижче клавіш доступу.

Дія

Клавіші

Перейти до поля Скажіть, що потрібно зробити на стрічці, у якому можна ввести пошуковий запит і відразу отримати допомогу або переглянути вміст довідки.

Alt+Й (а потім введіть пошуковий запит)

Відкрити сторінку "Файл", яка дає змогу використовувати подання Backstage.

Alt+Ф

Відкрити вкладку "Основне", яка дає змогу форматувати текст і числа, а також використовувати інструмент пошуку.

Alt+Е

Вибрати вкладку "Вставлення", яка дає змогу вставляти зведені таблиці, діаграми, надбудови, міні-діаграми, зображення, фігури, заголовки або текстові поля.

Alt+Щ

Вибрати вкладку "Розмітка сторінки", яка дає змогу працювати з темами, параметрами сторінки, масштабуванням і вирівнюванням.

Alt+Ю

Вибрати вкладку "Формули", яка дає змогу вставляти, відстежувати й настроювати функції та обчислення.

Alt+Л

Відкрити вкладку "Дані", яка дає змогу встановлювати зв’язки з даними, працювати з ними, а також сортувати, фільтрувати й аналізувати їх.

Alt+І

Відкрити вкладку "Рецензування", яка дає змогу перевіряти орфографію, додавати примітки, а також захищати аркуші та книги.

Alt+Ц

Вибрати вкладку "Подання", яка дає змогу переглядати розриви й макети сторінок, відображати або приховувати лінії сітки й заголовки, настроювати збільшення масштабу, керувати вікнами та областями, а також переглядати макроси.

Alt+Ї

На початок сторінки

Робота зі стрічкою за допомогою клавіатури

Дія

Клавіші

Відкрити активну вкладку на стрічці та активувати клавіші доступу.

Alt або F10. Щоб перейти на іншу вкладку, використовуйте клавіші доступу або клавіші зі стрілками.

Переміщення фокуса до команд на стрічці.

Tab або Shift+Tab

Перейти до наступного елемента на стрічці внизу, угорі, ліворуч або праворуч відповідно.

Клавіші зі стрілками вниз, вгору, вліво або вправо

Натиснути вибрану кнопку.

ПРОБІЛ або Enter

Відкрити список для вибраної команди.

Стрілка вниз

Відкрити меню для вибраної кнопки.

Alt + стрілка вниз

Перейти до наступної команди, якщо відкрито меню або вкладене меню.

Клавіша зі стрілкою вниз

Розгорнути або згорнути стрічку.

Ctrl+F1

Відкрити контекстне меню.

Shift+F10

Або на клавіатурі Windows

клавіша контекстного меню (між правими клавішами Alt і Ctrl)

Перейти до вкладеного меню, коли відкрито або вибрано головне меню.

Клавіша зі стрілкою вліво

На початок сторінки

Довідка зі сполучень клавіш в Excel

Сполучення клавіш для переходу між клітинками

Дія

Клавіші

Перейти до попередньої клітинки на аркуші або до попереднього параметра в діалоговому вікні.

Shift+Tab

Перейти на одну клітинку вгору на аркуші.

Клавіша зі стрілкою вгору

Перейти на одну клітинку вниз на аркуші.

Клавіша зі стрілкою вниз

Перейти на одну клітинку ліворуч на аркуші.

Клавіша зі стрілкою вліво

Перейти на одну клітинку праворуч на аркуші.

Клавіша зі стрілкою вправо

Перейти до межі поточної області даних на аркуші.

Ctrl + клавіша зі стрілкою

Увімкнути режим завершення, перейти до наступної непустої клітинки в стовпці або рядку, який містить активну клітинку, і вимкнути режим завершення. Перейти до останньої клітинки в рядку або стовпці, якщо клітинки пусті.

End, клавіша зі стрілкою

Перейти до останньої клітинки на аркуші в найнижчому рядку крайнього правого використаного стовпця.

Ctrl+End

Розширити діапазон виділених клітинок до останньої використаної клітинки на аркуші (у правому нижньому куті).

Ctrl+Shift+End

Перейти до клітинки у верхньому лівому куті вікна, якщо ввімкнуто режим Scroll Lock.

Home + Scroll Lock

Перейти на початок аркуша.

Ctrl+Home

Перейти на один екран нижче на аркуші.

Page Down

Перейти до наступного аркуша в книзі.

Ctrl + Page Down

Перейти на один екран праворуч на аркуші.

Alt + Page Down

Перейти на один екран вище на аркуші.

Page Up

Перейти на один екран ліворуч на аркуші.

Alt + Page Up

Перейти до попереднього аркуша в книзі.

Ctrl+Page Up

Перейти на одну клітинку праворуч на аркуші. На захищеному аркуші перейти до наступної розблокованої клітинки.

Tab

Перейти між переміщуваними фігурами, як-от текстовими полями або зображеннями.

Ctrl+Alt+5, а потім кілька разів натисніть клавішу Tab

Вийти з режиму переходів між переміщуваними фігурами та повернутися до звичайного режиму.

Esc

На початок сторінки

Сполучення клавіш для форматування клітинок

Дія

Клавіші

Відкрити діалогове вікно "Формат клітинок".

Ctrl+1

Відформатувати шрифти в діалоговому вікні "Формат клітинок".

Ctrl+Shift+F або Ctrl+Shift+P

Редагування активної клітинки й розташування місця вставлення в кінці її вмісту або переміщення місця вставлення до рядка формул, якщо для клітинки вимкнуто редагування. Якщо редагується формула: увімкнення або вимкнення режиму визначення для створення посилань за допомогою клавіш зі стрілками.

F2

Додати або редагувати примітку клітинки.

Shift+F2

Відкрити діалогове вікно "Вставлення", щоб вставити пусті клітинки.

Ctrl + Shift + "+" (знак "плюс")

Відкрити діалогове вікно "Видалення", щоб видалити виділені клітинки.

Ctrl + "-" (знак "мінус")

Вставити поточний час.

Ctrl + Shift + ":" (двокрапка)

Вставити поточну дату.

Ctrl + Shift + ";" (крапка з комою)

Показати на аркуші значення клітинок або формули.

Ctrl + "`" (тупий наголос)

Скопіювати формулу з клітинки, розташованої над активною, до поточної клітинки або рядка формул.

Ctrl + " ' " (апостроф)

Перемістити виділені клітинки.

Ctrl+X

Скопіювати виділені клітинки.

Ctrl+C

Вставити вміст у місці вставлення, замінивши виділений фрагмент.

Ctrl+V

Відкрити діалогове вікно "Спеціальне вставлення".

Ctrl+Alt+V

Застосувати або скасувати курсивне накреслення тексту.

Ctrl+I або Ctrl+3

Застосувати або скасувати жирне накреслення тексту.

Ctrl+B або Ctrl+2

Застосувати або скасувати підкреслення тексту.

Ctrl+U або Ctrl+4

Застосувати або скасувати перекреслення.

Ctrl+5

Приховати об’єкти, відобразити їх або показати для них покажчики місця заповнення.

Ctrl+6

Застосувати зовнішню межу до виділених клітинок.

Ctrl + Shift + "&" (амперсанд)

Видалити зовнішню межу виділених клітинок.

Ctrl + Shift + "_" (підкреслення)

Відобразити або приховати символи структури.

Ctrl+8

Виконати команду "Заповнити вниз", щоб скопіювати вміст і формат верхньої клітинки виділеного діапазону до клітинок нижче.

Ctrl+D

Застосувати числовий формат "Загальний".

Ctrl + Shift + "~" (тильда)

Застосувати формат "Грошовий" із двома десятковими знаками (для від’ємних чисел використовується шрифт червоного кольору).

Ctrl + Shift + "$" (знак долара)

Застосувати формат "Відсотковий" без десяткових знаків.

Ctrl + Shift + "%" (знак відсотка)

Застосувати числовий формат "Експоненційний" із двома десятковими знаками.

Ctrl + Shift + "^" (кришка)

Застосувати формат "Дата" з днем, місяцем і роком.

Ctrl + Shift + "#" (решітка)

Застосувати формат "Час" із годинами й хвилинами.

Ctrl + Shift + "@" (равлик)

Застосувати формат "Числовий" із двома десятковими знаками, роздільником розрядів і знаком "мінус" (-) для від’ємних значень.

Ctrl + Shift + "!" (знак оклику)

Відкрити діалогове вікно "Додавання гіперпосилання"

Ctrl+K

Перевірити орфографію на активному аркуші або у вибраному діапазоні.

F7

Відобразити параметри швидкого аналізу для виділених клітинок із даними.

Ctrl+Q

Відобразити діалогове вікно "Створення таблиці".

Ctrl+L або Ctrl+T

На початок сторінки

Сполучення клавіш для вибору та виконання дій

Дія

Клавіші

Виділити весь аркуш.

Ctrl+A або Ctrl+Shift+ПРОБІЛ

Виділити поточний і наступний аркуші в книзі.

Ctrl + Shift + Page Down

Виділити поточний і попередній аркуш в книзі.

Ctrl + Shift + Page Up

Розширити діапазон виділених клітинок на одну.

Shift + клавіша зі стрілкою

Розширити діапазон виділених клітинок до останньої непустої клітинки в стовпці або рядку, який містить активну клітинку, або, якщо наступна клітинка пуста, – до наступної непустої клітинки.

Ctrl + Shift + клавіша зі стрілкою

Увімкнути режим розширення та розширити виділення, використовуючи клавіші зі стрілками (щоб вимкнути цей режим, натисніть клавішу знову).

Увімкнути режим розширення та розширити виділення, використовуючи клавіші зі стрілками (щоб вимкнути цей режим, натисніть клавішу знову). F8

Додати несуміжні клітинки або діапазони до діапазону виділених клітинок, використовуючи клавіші зі стрілками.

Shift+F8

Почати новий рядок у тій самій клітинці.

Alt+Enter

Заповнити виділений діапазон клітинок поточним значенням.

Ctrl+Enter

Завершити введення даних у клітинку та виділити клітинку вище.

Shift+Enter

Виділити весь стовпець на аркуші.

Ctrl+ПРОБІЛ

Виділити весь рядок на аркуші.

Shift+ПРОБІЛ

Виділити всі об’єкти на аркуші, коли виділено об’єкт.

Ctrl+Shift+ПРОБІЛ

Розширити діапазон виділених клітинок до початку аркуша.

Ctrl+Shift+Home

Виділити поточну область, якщо аркуш містить дані. Натисніть ці клавіші вдруге, щоб виділити поточну область і її рядки зведення. Натисніть ці клавіші втретє, щоб виділити весь аркуш.

Ctrl+A або Ctrl+Shift+ПРОБІЛ

Виділити поточну область навколо активної клітинки або весь звіт зведеної таблиці.

Ctrl + Shift + "*" (зірочка)

Вибрати першу команду в меню, якщо відкрито меню або вкладене меню.

Home

Повторити останню команду або дію, якщо можливо.

Ctrl+Y

Скасувати останню дію.

Ctrl+Z

На початок сторінки

Сполучення клавіш для роботи з даними, функціями та рядком формул

Дія

Клавіші

Виділити весь звіт зведеної таблиці.

Ctrl + Shift + "*" (зірочка)

Редагувати активну клітинку й розташувати місце вставлення в кінці її вмісту або перемістити місце вставлення до рядка формул, якщо для клітинки вимкнуто редагування. Якщо редагується формула: увімкнути або вимкнути режим визначення, щоб за допомогою клавіш зі стрілками створити посилання.

F2

Розгорнути або згорнути рядок формул.

Ctrl+Shift+U

Скасувати введення даних у клітинку або рядок формул.

Esc

Завершити ввід даних у рядок формул і виділити розташовану нижче клітинку.

Enter

Перемістити курсор у кінець тексту в рядку формули.

Ctrl+End

Виділити весь текст у рядку формул від положення курсору до кінця.

Ctrl+Shift+End

Обчислити всі аркуші в усіх відкритих книгах.

F9

Обчислити активний аркуш.

Shift+F9

Обчислити всі аркуші в усіх відкритих книгах незалежно від того, чи змінювалися вони з часу останнього обчислення.

Ctrl+Alt+F9

Перевірити залежні формули, а потім обчислити всі клітинки в усіх відкритих книгах, включно з клітинками, не позначеними для обчислення.

Ctrl+Alt+Shift+F9

Відобразити меню або повідомлення для кнопки "Контроль помилок".

Alt+Shift+F10

Відобразити діалогове вікно "Аргументи функції", якщо місце вставлення розташовано праворуч від імені функції у формулі.

Ctrl+A

Вставити список аргументів у дужках, якщо місце вставлення розташовано праворуч від імені функції у формулі.

Ctrl+Shift+A

Викликати функцію Миттєве заповнення, щоб автоматично розпізнати закономірності в суміжних стовпцях і заповнити поточний.

Ctrl+E

Перейти до наступної комбінації абсолютних і відносних посилань у формулі (у циклічному порядку), якщо вибрано посилання на клітинку або діапазон клітинок.

F4

Вставити функцію.

Shift+F3

Скопіювати значення з клітинки над активною клітинкою до поточної або рядка формул.

Ctrl + Shift + " (прямі лапки)

Створити вбудовану діаграму даних у поточному діапазоні.

Alt+F1

Створити діаграму даних у поточному діапазоні на окремому аркуші діаграми.

F11

Визначити ім’я, яке використовуватиметься в посиланнях.

Alt+Л, Н, В

Вставити ім’я з діалогового вікна "Вставлення імені" (якщо в книзі визначено імена).

F3

Перейти до першого поля в наступному записі форми даних.

Enter

Створити, запустити, відредагувати або видалити макрос.

Alt+F8

Відкрити редактор Microsoft Visual Basic for Applications.

Alt+F11

На початок сторінки

Функціональні клавіші

Клавіша

Опис

F1

 • F1 – відобразити область завдань Довідка Excel.

 • Ctrl+F1 – відобразити або приховати стрічку.

 • Alt+F1 – створити вбудовану діаграму даних у поточному діапазоні.

 • Alt+Shift+F1 – вставити новий аркуш.

F2

 • F2 – змінити активну клітинку й розташувати місце вставлення в кінці її вмісту або перемістити місце вставлення до рядка формул, якщо для клітинки вимкнуто редагування. Якщо редагується формула, увімкнути або вимкнути режим визначення, щоб створювати посилання, використовуючи клавіші зі стрілками.

 • Shift+F2 – додати або відредагувати примітку в клітинці.

 • Ctrl+F2 – відкрити подання Backstage і відобразити область попереднього перегляду на вкладці Друк.

F3

 • F3 – відобразити діалогове вікно Вставлення імені. Ця дія доступна, лише якщо в книзі визначено імена.

 • Shift+F3 – відобразити діалогове вікно Вставлення функції.

F4

 • F4 – повторити останню команду або дію, якщо можливо.

  Коли у формулі вказано посилання на клітинку або діапазон клітинок, після натискання клавіші F4 враховуються всі комбінації абсолютних і відносних посилань.

 • Ctrl+F4 – закрити вікно вибраної книги.

 • Alt+F4 – закрити Excel.

F5

 • F5 – відобразити діалогове вікно Перехід.

 • Ctrl+F5 – відновити розмір вікна вибраної книги.

F6

 • F6 – перейти між аркушем, стрічкою, областю завдань і елементами керування масштабом. Якщо скористатися клавішею F6 на розділеному аркуші, щоб перейти між областями й областю стрічки, можна переміщатися між розділеними областями.

 • Shift+F6 – перейти між аркушем, елементами керування масштабом, областю завдань і стрічкою.

 • Ctrl+F6 – перейти до наступної книги, якщо відкрито кілька.

F7

 • F7 – відкрити діалогове вікно Орфографія, щоб перевірити орфографію на активному аркуші або у вибраному діапазоні.

 • Ctrl+F7 – виконати команду Перемістити для вікна книги, якщо його не розгорнуто. Перемістіть вікно, використовуючи клавіші зі стрілками, а потім натисніть клавішу Enter, щоб підтвердити дію, або Esc, щоб скасувати її.

 • F8 – увімкнути або вимкнути режим розширення. У режимі розширення в рядку стану відображається напис Розширюване виділення, а клавішами зі стрілками можна розширювати виділення.

F8

 • Shift+F8 – додати несуміжну клітинку або діапазон до виділених клітинок, використовуючи клавіші зі стрілками.

 • Ctrl+F8 – виконати команду "Розмір", якщо книгу не розгорнуто.

 • Alt+F8 – відобразити діалогове вікно "Макрос", щоб створити, запустити, змінити або видалити макрос.

F9

 • F9 – обчислити всі аркуші в усіх відкритих книгах.

 • Shift+F9 – обчислити активний аркуш.

 • Ctrl+Alt+F9 – обчислити всі аркуші в усіх відкритих книгах незалежно від того, чи змінювалися вони з часу останнього обчислення.

 • Ctrl+Alt+Shift+F9 – повторно перевірити залежні формули, а потім обчислити всі клітинки в усіх відкритих книгах, включно з клітинками, не позначеними для обчислення.

 • Ctrl+F9 – згорнути вікно книги до піктограми.

F10

 • F10 – увімкнути або вимкнути підказки клавіш (клавіша Alt виконує ту ж функцію).

 • Shift+F10 – відобразити контекстне меню вибраного елемента.

 • Alt+Shift+F10 – відобразити меню або повідомлення для кнопки "Перевірка помилок".

 • Ctrl+F10 – розгорнути вікно вибраної книги або відновити його розмір.

F11

 • F11 – створити діаграму даних у поточному діапазоні на окремому аркуші діаграми.

 • Shift+F11 – вставити новий аркуш.

 • Alt+F11 – відкрити редактор Microsoft Visual Basic for Applications, у якому можна створити макрос мовою Visual Basic for Applications (VBA).

F12

 • F12 – відобразити діалогове вікно Збереження документа.

На початок сторінки

Інші корисні сполучення клавіш

Клавіша

Опис

Alt

 • Відобразити підказки клавіш (нові сполучення клавіш) на стрічці.

Наприклад,

 • Alt, Ї, А – вибрати подання "Макет сторінки" для аркуша.

 • Alt+Ї, Ч – вибрати подання "Звичайний" для аркуша.

 • Alt+Ї, І – вибрати подання "Розмітка сторінки" для аркуша.

Клавіші зі стрілками

 • Перейти на одну клітинку вгору, вниз, праворуч або ліворуч на аркуші.

 • Сполучення клавіш Ctrl+КЛАВІША ЗІ СТРІЛКОЮ дозволяє перейти до межі поточної область даних на аркуші.

 • Shift + клавіша зі стрілкою – включити одну клітинку до виділених.

 • Сполучення клавіш Ctrl+Shift+стрілка розширює виділення клітинок до останньої непустої клітинки у стовпці або рядку, який містить активну клітинку, але якщо наступна клітинка пуста, виділення розширюється до наступної непустої клітинки.

 • Клавіші зі стрілками вліво та вправо використовуються для переходу на сусідню вкладку ліворуч або праворуч, якщо вибрано стрічку. Якщо відкрито або вибрано підменю, за допомогою цих клавіш можна переходити з головного меню до підменю. Якщо відкрито вкладку стрічки, ці клавіші дають змогу переміщуватися між кнопками вкладки.

 • Клавішами зі стрілками вниз і вгору можна вибрати наступну або попередню команду, якщо відкрито меню або підменю. Якщо відкрито вкладку стрічки, ці клавіші дають змогу переміщуватися між командами у групі на вкладці.

 • У діалоговому вікні за допомогою клавіш зі стрілками можна переходити між пунктами відкритого розкривного списку або між параметрами у групі параметрів.

 • Стрілка вниз або Alt + стрілка вниз – відкрити вибраний розкривний список.

Backspace

 • Видалити символ зліва від курсору в рядку формул.

 • Видалити вміст активної клітинки.

 • У режимі редагування клітинки видалити символ ліворуч від місця вставки.

Delete

 • Видалити вміст вибраних клітинок (дані й формули) без впливу на форматування клітинок або примітки.

 • У режимі редагування клітинки видалити символ праворуч від місця вставлення.

End

 • Клавіша End включає або виключає режим завершення. У режимі завершення за допомогою клавіш зі стрілками можна переміщатися до наступної непустої клітинки у стовпці або рядку, що містить активну клітинку. Режим завершення автоматично виключається після натискання клавіші зі стрілкою. Не забудьте ще раз натиснути клавішу End, перш ніж натиснути наступну клавішу зі стрілкою. Якщо режим завершення ввімкнуто, його відображено в рядку стану.

 • Якщо клітинки пусті, після натискання клавіші End і клавіші зі стрілкою виконується перехід до останньої клітинки в рядку або стовпці.

 • Клавіша End також вибирає останню команду в меню, якщо відкрито меню або підменю.

 • За допомогою сполучення клавіш Ctrl+End можна перейти до останньої клітинки на аркуші в найнижчому використовуваному рядку правого стовпця. Якщо курсор установлено в рядку формул, сполучення клавіш Ctrl+End переміщує курсор у кінець тексту.

 • Сполучення клавіш Ctrl+Shift+End дає змогу розширити виділення клітинок до останньої використовуваної клітинки на аркуші (у нижньому правому куті). Якщо курсор установлено в рядку формул, клавішами Ctrl+Shift+End можна виділити весь текст у рядку формул від положення курсору й до кінця, не змінюючи висоту рядка формул.

Enter

 • Завершити введення даних у клітинку із клітинки або з рядка формул, а також виділити клітинку під активною клітинкою (за промовчанням).

 • Перейти у формі даних до першого поля в наступному записі.

 • Відкрити вибране меню (натисніть клавішу F10 для активування рядка меню) або виконати дію, призначену вибраній команді.

 • Виконати дію, призначену за промовчанням кнопці в діалоговому вікні (кнопка з жирними контурами, найчастіше кнопка ОК).

 • Сполучення клавіш Alt+Enter починає новий рядок у тій самій клітинці.

 • Ctrl+Enter – заповнити виділений діапазон клітинок поточним значенням.

 • Shift+Enter – завершити введення даних у клітинку й вибрати клітинку вище.

Esc

 • Скасувати введення даних у клітинку або рядок формул.

 • Закрити відкрите меню або вкладене меню діалогового вікна чи вікна повідомлень.

 • Також закриває повноекранний режим, якщо він використовувався, і повертається до звичайного режиму для відображення стрічки та рядка стану.

Home

 • Перейти на початок рядка на аркуші.

 • Перейти до клітинки у верхньому лівому куті вікна, якщо ввімкнуто режим Scroll Lock.

 • Вибрати першу команду у відкритому меню або підменю.

 • Ctrl+Home – перейти на початок аркуша.

 • Ctrl+Shift+Home – розширити виділення клітинок до початку аркуша.

Page Down

 • Перейти на один екран нижче на аркуші.

 • Alt + Page Down – перейти на один екран праворуч на аркуші.

 • Ctrl + Page Down – перейти до наступного аркуша в книзі.

 • Ctrl + Shift + Page Down – виділити поточний і наступний аркуш у книзі.

Page Up

 • Перейти на один екран вище на аркуші.

 • Alt + Page Up – перейти на один екран ліворуч на аркуші.

 • Ctrl + Page Up – перейти до попереднього аркуша в книзі.

 • Ctrl + Shift + Page Up – виділити поточний і попередній аркуш у книзі.

ПРОБІЛ

 • У діалоговому вікні виконати дію, призначену виділеній кнопці; установити або зняти прапорець.

 • Ctrl+ПРОБІЛ – виділити весь стовпець на аркуші.

 • Shift+ПРОБІЛ – виділити весь рядок на аркуші.

 • Сполучення клавіш Ctrl+Shift+ПРОБІЛ виділяє весь аркуш.

 • Якщо аркуш містить дані, сполучення клавіш Ctrl+Shift+ПРОБІЛ виділяє поточну область. Якщо натиснути Ctrl+Shift+ПРОБІЛ двічі, буде виділено поточну область і підсумки в рядках. У разі натискання сполучення клавіш Ctrl+Shift+ПРОБІЛ втретє буде виділено весь аркуш.

 • Якщо виділено об’єкт, клавіші Ctrl+Shift+ПРОБІЛ виділяють всі об’єкти на аркуші.

 • Сполучення клавіш Alt+ПРОБІЛ відображає меню Елемент керування для вікна Excel.

Клавіша табуляції

 • Перейти на одну клітинку аркуша праворуч.

 • Перейти між розблокованими клітинками захищеного аркуша.

 • Перейти до наступного параметра або групи елементів керування в діалоговому вікні.

 • Shift+Tab – перейти до попередньої клітинки на аркуші або попереднього параметра в діалоговому вікні.

 • Ctrl+Tab – перейти до наступної вкладки в діалоговому вікні.

 • За допомогою клавіш Ctrl + Shift + клавіша табуляції можна перейти до попередньої вкладки діалогового вікна.

На початок сторінки

У цій статті описано сполучення клавіш, функціональні клавіші, а також інші типові клавіші в Excel 2013, зокрема клавіші доступу до стрічки.

Порада.: Щоб завжди мати цей довідник під рукою, радимо роздрукувати цей розділ статті. Для цього натисніть клавіші Ctrl+P.

Примітка.: Якщо для дії, яку ви часто виконуєте, не призначено сполучення клавіш, ви можете створити нове, записавши макрос.

Доступ до стрічки з клавіатури

Якщо ви раніше не використовували стрічку, то наведена в цьому розділі інформація допоможе вам зрозуміти основні принципи використання сполучень клавіш для стрічки. Для стрічки передбачено нові сполучення клавіш, так звані підказки клавіш, які відображаються, якщо натиснути клавішу Alt.

Щоб відобразити вкладку на стрічці, натисніть відповідну клавішу, наприклад клавішу Щ для вкладки Вставлення або клавішу Л для вкладки Формули. У результаті відображатимуться всі підказки клавіш для кнопок цієї вкладки, як показано на зображенні нижче. Потім натисніть клавішу потрібної кнопки.

підказки клавіш на стрічці

Використання старих сполучень клавіш

Усі сполучення клавіш, що починаються з клавіші Ctrl, працюватимуть у програмі Microsoft Excel 2013. Наприклад, сполучення клавіш Ctrl+C дає змогу скопіювати виділені елементи до буфера обміну, а Ctrl+V – вставити їх із нього.

Більшість зі сполучень клавіш меню, що починаються із клавіші Alt, також працюють. Однак, використовувати ці сполучення клавіш можна лише по пам’яті, оскільки екранні нагадування букв не відображаються. Наприклад, спробуйте натиснути клавішу Alt, а потім одну зі старих клавіш доступу, як-от E (Редагувати), V (Перегляд), I (Вставити) тощо. З’являється вікно, у якому сказано, що використовуються клавіші доступу з більш ранньої версії Microsoft Office. Якщо ви знаєте всю послідовність клавіш, ви можете їх натиснути, щоб виконати команду. Якщо ви не знаєте послідовності, натисніть клавішу Esc і скористайтеся підказками клавіш.

Сполучення клавіш із клавішею Ctrl

Клавіша

Опис

Ctrl + Page Down

Перейти між вкладками аркушів зліва направо.

Ctrl + Page Up

Перейти між вкладками аркушів справа наліво.

Ctrl + Shift + "&" (амперсанд)

Застосувати зовнішню межу до виділених клітинок.

Ctrl + Shift + "_" (підкреслення)

Видалити зовнішню межу виділених клітинок.

Ctrl + Shift + "~" (тильда)

Застосувати числовий формат «Загальний».

Ctrl + Shift + "$" (знак долара)

Застосувати грошовий формат із двома десятковими знаками (від’ємні числа в дужках).

Ctrl + Shift + "%" (знак відсотка)

Застосувати процентний формат без десяткових знаків.

Ctrl + Shift + "^" (кришка)

Застосувати експонентний числовий формат із двома десятковими знаками.

Ctrl + Shift + "#" (решітка)

Застосувати формат дати із зазначенням дня, місяця й року.

Ctrl + Shift + "@" (равлик)

Застосувати формат часу з відображенням годин і хвилин, а також індексів AM або PM.

Ctrl + Shift + "!"

Застосувати числовий формат із двома десятковими знаками, роздільником розрядів і знаком «мінус» (-) для від’ємних значень.

Ctrl + Shift + "*"

Виділити поточну область навколо активної клітинки (поточна область даних, обмежена пустими рядками та стовпцями).

У зведеній таблиці виділяється увесь звіт.

Ctrl + Shift + ":" (двокрапка)

Ввести поточний час.

Ctrl + Shift + " (прямі лапки)

Скопіювати значення із клітинки, розташованої над активною клітинкою, до клітинки або рядка формул.

Ctrl + Shift + "+" (знак "плюс")

Відобразити діалогове вікно Вставлення для вставлення пустих клітинок.

Ctrl + "-" (знак "мінус")

Відобразити діалогове вікно Видалення для видалення виділених клітинок.

Ctrl + ";"

Ввести поточну дату.

Ctrl + "`" (тупий наголос)

Перейти між режимами відображення значень клітинки та відображення формул на аркуші.

Ctrl + " ' " (апостроф)

Скопіювати формулу з клітинки, розташованої над активною клітинкою, до клітинки або рядка формул.

Ctrl+1

Відобразити діалогове вікно Формат клітинок.

Ctrl+2

Застосувати або видалити жирне накреслення.

Ctrl+3

Застосувати або видалити курсивне накреслення.

Ctrl+4

Застосувати або видалити підкреслення.

Ctrl+5

Застосувати або видалити закреслення.

Ctrl+6

Перейти між режимами приховання та відображення об’єктів.

Ctrl+8

Відобразити або приховати символи структури.

Ctrl+9

Приховати виділені рядки.

Ctrl+0

Приховати виділені стовпці.

Ctrl+A

Виділити весь аркуш.

Якщо аркуш містить дані, то в разі натискання сполучення клавіш Ctrl+A буде виділено поточну область. Якщо натиснути сполучення клавіш Ctrl+A ще раз, буде виділено весь аркуш.

Якщо місце вставки розташоване праворуч від імені функції у формулі, відображається діалогове вікно Аргументи функції.

Сполучення клавіш Ctrl+Shift+A вставляє список аргументів у дужках, якщо місце вставки розташовано праворуч від імені функції у формулі.

Ctrl+B

Застосувати або видалити жирне накреслення.

Ctrl+C

Скопіювати виділені клітинки.

Ctrl+D

Використати команду Заповнити вниз, щоб скопіювати вміст і форматування верхньої клітинки виділеного діапазону в розташовані нижче клітинки.

Ctrl+E

Викликати функцію Миттєве заповнення, щоб автоматично розпізнати закономірності в суміжних стовпцях і заповнити поточний.

Ctrl+F

Відобразити діалогове вікно Пошук і заміна з відкритою вкладкою Знайти.

Сполучення клавіш Shift+F5 також відображає цю вкладку, тоді як сполучення клавіш Shift+F4 повторює останній Пошук.

Сполученням клавіш Ctrl+Shift+F відкривається діалогове вікно Формат клітинок з відкритою вкладкою Шрифт.

Ctrl+G

Відображення діалогового вікна Перехід.

Клавіша F5 також відображає це діалогове вікно.

Ctrl+H

Відображення діалогового вікна Пошук і заміна з відкритою вкладкою Замінити.

Ctrl+I

Застосувати або видалити курсивне накреслення.

Ctrl+K

Відобразити діалогове вікно Додавання гіперпосилання для вставлення нового гіперпосилання, або діалогове вікно Змінення гіперпосилання, якщо виділено поточне гіперпосилання.

Ctrl+L

Відображення діалогового вікна Створення таблиці.

Ctrl+N

Створити нову пусту книгу.

Ctrl+O

Відображення діалогового вікна Відкриття, щоб відкрити або знайти файл.

Сполучення клавіш Ctrl+Shift+O виділяє всі клітинки, які містять примітки.

Ctrl+P

Відкрити подання Microsoft Office Backstage і відобразити вкладку Друк.

Сполученням клавіш Ctrl+Shift+P відкривається діалогове вікно Формат клітинок із відкритою вкладкою Шрифт.

Ctrl+Q

Відобразати параметри Швидкого аналізу існуючих даних, при виборі клітинок, що містять ці дані.

Ctrl+R

Використати команду Заповнити вправо, щоб скопіювати вміст і форматування крайньої лівої клітинки виділеного діапазону у клітинки праворуч.

Ctrl+S

Зберегти активний файл із його поточним іменем, форматом і розташуванням.

Ctrl+T

Відобразити діалогове вікно Створення таблиці.

Ctrl+U

Застосувати або видалити підкреслення.

Ctrl+Shift+U – розгорнути або згорнути рядок формул.

Ctrl+V

Вставлення вмісту буфера обміну в місце вставки й скасування будь-якого виділення. Вставлення доступне лише після вирізання або копіювання об’єкта, тексту або вмісту клітинки.

Сполучення клавіш Ctrl+Alt+V відкриває діалогове вікно Спеціальне вставлення. Вставлення доступне лише після вирізання або копіювання об’єкта, тексту або вмісту клітинки на аркуші або в іншій програмі.

Ctrl+W

Закрити вікно вибраної книги.

Ctrl+X

Вирізати виділені клітинки.

Ctrl+Y

Повторити останню команду або дію, якщо можливо.

Ctrl+Z

Застосувати команду Скасувати для скасування останньої команди або видалення останнього введеного елемента.

Порада.: Комбінації клавіш Ctrl+J та Ctrl+M ще не використовуються як функціональні сполучення клавіш.

На початок сторінки

Функціональні клавіші

Клавіша

Опис

F1

Відобразити область завдань Довідка Excel.

Ctrl+F1 – відобразити або приховати стрічку.

Alt+F1 – створити вбудовану діаграму даних у поточному діапазоні.

Alt+Shift+F1 – вставити новий аркуш.

F2

Редагувати активну клітинку й розмістити місце вставлення наприкінці вмісту клітинки. Перемістити місця вставлення в рядок формули, якщо редагування клітинки вимкнуто.

Сполучення клавіш Shift+F2 дає змогу додавати примітки до клітинок і редагувати їх.

Сполучення клавіш Ctrl+F2 відкриває подання Backstage і відображає область попереднього перегляду на вкладці Друк.

F3

Відобразити діалогове вікно Вставлення імені. Доступний тільки якщо у книзі були позначені імена (Вкладка Формули, група Визначені імена, Визначити ім’я).

Сполучення клавіш Shift+F3 відображає діалогове вікно Вставлення функції.

F4

Повторити останню команду або дію, якщо можливо.

Коли у формулі вказано посилання на клітинку або діапазон клітинок, після натискання клавіші F4 враховуються всі комбінації абсолютних і відносних посилань.

Ctrl+F4 – закрити вікно вибраної книги.

Alt+F4 – закрити Excel.

F5

Відобразити діалогове вікно Перехід.

Сполучення клавіш Ctrl+F5 відновлює розмір вікна вибраної книги.

F6

Перейти між аркушем, стрічкою, областю завдань і елементами керування масштабом. Якщо скористатися клавішею F6 на розділеному аркуші (меню Вигляд, група Керування цим вікном, пункт Закріпити області, команда Розділити вікно), щоб перейти між областями та областю стрічки, можна переміщатися між розділеними областями.

Сполучення клавіш Shift+F6 дає змогу переходити між аркушем, елементами керування масштабом, областю завдань і стрічкою.

Ctrl+F6 – перейти до наступної книги, якщо відкрито кілька.

F7

Відобразити діалогове вікно Орфографія для перевірки орфографії на активному аркуші або у вибраному діапазоні.

Сполучення клавіш Ctrl+F7 виконує команду Переміщення для вікна книги, якщо його не розгорнуто. Перемістіть вікно за допомогою клавіш зі стрілками, а потім натисніть клавішу Enter, щоб підтвердити дію, або Esc, щоб скасувати її.

F8

Увімкнути або вимкнути режим розширення. У режимі розширення в рядку стану відображається напис Розширюване виділення в рядку стану, а клавішами зі стрілками можна розширювати виділення.

Сполучення клавіш Shift+F8 дає змогу додавати несуміжні клітинки або діапазони до виділення клітинок за допомогою клавіш зі стрілками.

Сполучення клавіш Ctrl+F8 виконує команду Розмір (у меню Елемент керування для вікна книги), якщо книгу не розгорнуто.

Сполучення клавіш Alt+F8 відображає діалогове вікно Макрос для створення, запуску, редагування або видалення макросів.

F9

Обчислити всі аркуші в усіх відкритих книгах.

Shift+F9 – обчислити активний аркуш.

Ctrl+Alt+F9 – обчислити всі аркуші в усіх відкритих книгах незалежно від того, чи змінювалися вони з часу останнього обчислення.

Ctrl+Alt+Shift+F9 – повторно перевірити залежні формули, а потім обчислити всі клітинки в усіх відкритих книгах, включно з клітинками, не позначеними для обчислення.

Ctrl+F9 – згорнути вікно книги до піктограми.

F10

Увімкнути або вимкнути підказки клавіш. (Також можна натиснути клавішу Alt.)

Сполучення клавіш Shift+F10 відображає контекстне меню для вибраного елемента.

Alt+Shift+F10 – відобразити меню або повідомлення для кнопки "Перевірка помилок".

Ctrl+F10 – розгорнути вікно вибраної книги або відновити його розмір.

F11

Створити діаграму даних у поточному діапазоні на окремому аркуші діаграми.

Shift+F11 – вставити новий аркуш.

Alt+F11 – відкрити редактор Microsoft Visual Basic for Applications, у якому можна створити макрос мовою Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Відобразити діалогове вікно Зберегти як.

На початок сторінки

Інші корисні сполучення клавіш

Клавіша

Опис

Alt

Відобразити підказки клавіш (нові сполучення клавіш) на стрічці.

Наприклад,

Alt, Ї, А – вибрати подання "Макет сторінки" для аркуша.

Alt+Ї, Ч – вибрати подання "Звичайний" для аркуша.

Alt+Ї, І – вибрати подання "Розмітка сторінки" для аркуша.

Клавіші зі стрілками

Перейти на одну клітинку вгору, вниз, праворуч або ліворуч на аркуші.

Сполучення клавіш Ctrl+КЛАВІША ЗІ СТРІЛКОЮ дозволяє перейти до межі поточної область даних на аркуші.

Shift + клавіша зі стрілкою – включити одну клітинку до виділених.

Сполучення клавіш Ctrl+Shift+КЛАВІША ЗІ СТРІЛКОЮ розширює виділення клітинок до останньої непустої клітинки у стовпці або рядку, який містить активну клітинку, але якщо наступна клітинка пуста, виділення розширюється до наступної непустої клітинки.

Стрілка вліво або вправо – вибрати сусідню вкладку ліворуч чи праворуч, якщо вибрано стрічку. Якщо відкрито або вибрано вкладене меню та натиснути ці клавіші зі стрілками, можна перейти між головним і вкладеним меню. Якщо вибрано вкладку стрічки й натиснути ці клавіші, можна перейти між кнопками вкладки.

Стрілка вниз або вгору – вибрати наступну чи попередню команду, якщо відкрито меню або вкладене меню. Якщо вибрано вкладку стрічки й натиснути ці клавіші, можна перейти вгору або вниз між командами в групі вкладки.

У діалоговому вікні за допомогою клавіш зі стрілками можна переходити між пунктами відкритого розкривного списку або між параметрами у групі параметрів.

Стрілка вниз або Alt + стрілка вниз – відкрити вибраний розкривний список.

Backspace

Видалити символ зліва від курсору в рядку формул.

Видалити вміст активної клітинки.

У режимі редагування клітинки видалити символ ліворуч від місця вставки.

Delete

Видалити вміст вибраних клітинок (дані й формули) без впливу на форматування клітинок або примітки.

У режимі редагування клітинки видалити символ праворуч від місця вставлення.

End

Клавіша End включає або виключає режим завершення. У режимі завершення за допомогою клавіш зі стрілками можна переміщатися до наступної непустої клітинки у стовпці або рядку, що містить активну клітинку. Режим завершення автоматично виключається після натискання клавіші зі стрілкою. Не забудьте ще раз натиснути клавішу End, перш ніж натиснути наступну клавішу зі стрілкою. Якщо режим завершення ввімкнуто, його відображено в рядку стану.

Якщо клітинки пусті, після натискання клавіші End і клавіші зі стрілкою виконується перехід до останньої клітинки в рядку або стовпці.

Клавіша End також вибирає останню команду в меню, якщо відкрито меню або підменю.

За допомогою сполучення клавіш Ctrl+End можна перейти до останньої клітинки на аркуші в найнижчому використовуваному рядку правого стовпця. Якщо курсор установлено в рядку формул, сполучення клавіш Ctrl+End переміщує курсор у кінець тексту.

Сполучення клавіш Ctrl+Shift+End дає змогу розширити виділення клітинок до останньої використовуваної клітинки на аркуші (у нижньому правому куті). Якщо курсор установлено в рядку формул, клавішами Ctrl+Shift+End можна виділити весь текст у рядку формул від положення курсору й до кінця, не змінюючи висоту рядка формул.

Enter

Завершити введення даних у клітинку із клітинки або з рядка формул, а також виділити клітинку під активною клітинкою (за промовчанням).

Перейти у формі даних до першого поля в наступному записі.

Відкрити вибране меню (натисніть клавішу F10 для активування рядка меню) або виконати дію, призначену вибраній команді.

Виконати дію, призначену за промовчанням кнопці в діалоговому вікні (кнопка з жирними контурами, найчастіше кнопка ОК).

Сполучення клавіш Alt+Enter починає новий рядок у тій самій клітинці.

Ctrl+Enter – заповнити виділений діапазон клітинок поточним значенням.

Shift+Enter – завершити введення даних у клітинку й вибрати клітинку вище.

Esc

Скасувати введення даних у клітинку або рядок формул.

Закрити відкрите меню або вкладене меню діалогового вікна чи вікна повідомлень.

Також закриває повноекранний режим, якщо він використовувався, і повертається до звичайного режиму для відображення стрічки та рядка стану.

Home

Перейти на початок рядка на аркуші.

Перейти до клітинки у верхньому лівому куті вікна, якщо ввімкнуто режим Scroll Lock.

Вибрати першу команду у відкритому меню або підменю.

Ctrl+Home – перейти на початок аркуша.

Ctrl+Shift+Home – розширити виділення клітинок до початку аркуша.

Page Down

Перейти на один екран нижче на аркуші.

Alt + Page Down – перейти на один екран праворуч на аркуші.

Ctrl + Page Down – перейти до наступного аркуша в книзі.

Ctrl + Shift + Page Down – виділити поточний і наступний аркуш у книзі.

Page Up

Перейти на один екран вище на аркуші.

Alt + Page Up – перейти на один екран ліворуч на аркуші.

Ctrl + Page Up – перейти до попереднього аркуша в книзі.

Ctrl + Shift + Page Up – виділити поточний і попередній аркуш у книзі.

ПРОБІЛ

У діалоговому вікні виконати дію, призначену виділеній кнопці; установити або зняти прапорець.

Ctrl+ПРОБІЛ – виділити весь стовпець на аркуші.

Shift+ПРОБІЛ – виділити весь рядок на аркуші.

Сполучення клавіш Ctrl+Shift+ПРОБІЛ виділяє весь аркуш.

 • Якщо аркуш містить дані, сполучення клавіш Ctrl+Shift+ПРОБІЛ виділяє поточну область. Якщо натиснути Ctrl+Shift+ПРОБІЛ двічі, буде виділено поточну область і підсумки в рядках. У разі натискання сполучення клавіш Ctrl+Shift+ПРОБІЛ втретє буде виділено весь аркуш.

 • Якщо виділено об’єкт, клавіші Ctrl+Shift+ПРОБІЛ виділяють всі об’єкти на аркуші.

Сполучення клавіш Alt+ПРОБІЛ відображає меню Елемент керування для вікна Excel.

Клавіша табуляції

Перейти на одну клітинку аркуша праворуч.

Перейти між розблокованими клітинками захищеного аркуша.

Перейти до наступного параметра або групи елементів керування в діалоговому вікні.

Shift+Tab – перейти до попередньої клітинки на аркуші або попереднього параметра в діалоговому вікні.

Ctrl+Tab – перейти до наступної вкладки в діалоговому вікні.

За допомогою клавіш Ctrl + Shift + клавіша табуляції можна перейти до попередньої вкладки діалогового вікна.

На початок сторінки

У цій статті описано сполучення клавіш і функціональні клавіші для Excel 2010, зокрема для доступу до стрічки.

Примітка.: Якщо ви використовуєте Microsoft Excel Starter 2010, зверніть увагу, що не всі перелічені нижче функції Excel підтримуються в цій версії.

Порада.: Щоб завжди мати цей довідник під рукою, радимо роздрукувати цей розділ. Для цього натисніть клавіші Ctrl+P.

Примітка.: Якщо для дії, яку ви часто виконуєте, не призначено сполучення клавіш, ви можете створити нове, записавши макрос.

Використання старих сполучень клавіш

Сполучення клавіш із клавішею Ctrl

Функціональні клавіші

Інші корисні сполучення клавіш

Доступ до стрічки з клавіатури

Якщо ви раніше не використовували стрічку, то наведена в цьому розділі інформація допоможе вам зрозуміти основні принципи використання сполучень клавіш для стрічки. Для стрічки передбачено нові сполучення клавіш, так звані підказки клавіш, які відображаються, якщо натиснути клавішу Alt.

підказки клавіш на стрічці

Щоб відобразити вкладку на стрічці, натисніть відповідну клавішу вкладки, наприклад натисніть клавішу Щ, щоб відкрити вкладку Вставлення, або клавішу Л, щоб відкрити вкладку Формули. Після цього відобразяться всі підказки клавіш для відкритої вкладки. Натисніть потрібну клавішу.

Використання старих сполучень клавіш

Усі сполучення клавіш, що починаються з клавіші Ctrl, працюватимуть у програмі Excel 2010. Наприклад, сполучення клавіш Ctrl+C так само дає змогу скопіювати виділені елементи до буфера обміну, а Ctrl+V – вставити їх із нього.

Більшість зі старих сполучень клавіш меню, що починаються з клавіші Alt, також працюють. Однак використовувати ці сполучення клавіш можна лише по пам’яті, оскільки екранні нагадування букв не відображаються. Наприклад, спробуйте натиснути клавішу Alt, а потім одну зі старих клавіш доступу, як-от E (Редагувати), V (Перегляд), I (Вставити) тощо. Відобразиться повідомлення про те, що використовуються клавіші доступу з попередньої версії Microsoft Office. Якщо ви знаєте всю послідовність клавіш, ви можете їх натиснути, щоб виконати команду. Якщо ви не знаєте послідовності, натисніть клавішу Esc і скористайтеся підказками клавіш.

Сполучення клавіш із клавішею Ctrl

Порада.:  Завантажте або роздрукуйте короткий довідник: Сполучення з клавішею Ctrl (англійською мовою у форматі PDF).

Клавіша

Опис

Ctrl + Page Up

Перейти між вкладками аркушів зліва направо.

Ctrl + Page Down

Перейти між вкладками аркушів справа наліво.

Ctrl+Shift+(

Відобразити приховані рядки у виділеному фрагменті.

Ctrl + Shift + "&" (амперсанд)

Застосувати зовнішню межу до виділених клітинок.

Ctrl + Shift + "_" (підкреслення)

Видалити зовнішню межу виділених клітинок.

Ctrl + Shift + "~" (тильда)

Застосувати числовий формат «Загальний».

Ctrl + Shift + "$" (знак долара)

Застосувати грошовий формат із двома десятковими знаками (від’ємні числа в дужках).

Ctrl + Shift + "%" (знак відсотка)

Застосувати процентний формат без десяткових знаків.

Ctrl + Shift + "^" (кришка)

Застосувати експонентний числовий формат із двома десятковими знаками.

Ctrl + Shift + "#" (решітка)

Застосувати формат дати із зазначенням дня, місяця й року.

Ctrl + Shift + "@" (равлик)

Застосувати формат часу з відображенням годин і хвилин, а також індексів AM або PM.

Ctrl + Shift + "!"

Застосувати числовий формат із двома десятковими знаками, роздільником розрядів і знаком «мінус» (-) для від’ємних значень.

Ctrl + Shift + "*"

Виділити поточну область навколо активної клітинки (поточна область даних, обмежена пустими рядками та стовпцями).

У зведеній таблиці виділяється увесь звіт.

Ctrl + Shift + ":" (двокрапка)

Ввести поточний час.

Ctrl + Shift + " (прямі лапки)

Скопіювати значення із клітинки, розташованої над активною клітинкою, до клітинки або рядка формул.

Ctrl + Shift + "+" (плюс)

Відобразити діалогове вікно Вставлення для вставлення пустих клітинок.

Ctrl + "-" (мінус)

Відобразити діалогове вікно Видалення для видалення виділених клітинок.

Ctrl+;

Ввести поточну дату.

Ctrl + "`" (тупий наголос)

Перейти між режимами відображення значень клітинки та відображення формул на аркуші.

Ctrl + " ' " (апостроф)

Скопіювати формулу з клітинки, розташованої над активною клітинкою, до клітинки або рядка формул.

Ctrl+1

Відобразити діалогове вікно Формат клітинок.

Ctrl+2

Застосувати або видалити жирне накреслення.

Ctrl+3

Застосувати або видалити курсивне накреслення.

Ctrl+4

Застосувати або видалити підкреслення.

Ctrl+5

Застосувати або видалити закреслення.

Ctrl+6

Перейти між режимами приховання та відображення об’єктів.

Ctrl+8

Відобразити або приховати символи структури.

Ctrl+9

Приховати виділені рядки.

Ctrl+0

Приховати виділені стовпці.

Ctrl+A

Виділити весь аркуш.

Якщо аркуш містить дані, то в разі натискання сполучення клавіш Ctrl+A буде виділено поточну область. Якщо натиснути сполучення клавіш Ctrl+A ще раз, буде виділено весь аркуш.

Якщо місце вставки розташоване праворуч від імені функції у формулі, відображається діалогове вікно Аргументи функції.

Ctrl+Shift+A – вставити список імен аргументів у дужках, якщо місце вставлення розташовано праворуч від імені функції у формулі.

Ctrl+B

Застосувати або видалити жирне накреслення.

Ctrl+C

Скопіювати виділені клітинки.

Ctrl+D

Використати команду Заповнити вниз, щоб скопіювати вміст і форматування верхньої клітинки виділеного діапазону у розташовані нижче клітинки.

Ctrl+F

Відобразити діалогове вікно Пошук і заміна з відкритою вкладкою Знайти.

Сполучення клавіш Shift+F5 також відображає цю вкладку, тоді як сполучення клавіш Shift+F4 повторює останню дію в полі Пошук.

Сполученням клавіш Ctrl+Shift+F відкривається діалогове вікно Формат клітинок із вибраною вкладкою Шрифт.

Ctrl+G

Відображення діалогового вікна Перехід.

Клавіша F5 також відображає це діалогове вікно.

CTRL+H

Відображення діалогового вікна Пошук і заміна з відкритою вкладкою Замінити.

Ctrl+I

Застосувати або видалити курсивне накреслення.

Ctrl+K

Відобразити діалогове вікно Додавання гіперпосилання для вставлення нового гіперпосилання, або діалогове вікно Змінення гіперпосилання, якщо виділено поточне гіперпосилання.

Ctrl+L

Відображення діалогового вікна Створення таблиці.

CTRL+N

Створити нову пусту книгу.

CTRL+O

Відображення діалогового вікна Відкриття, щоб відкрити або знайти файл.

Ctrl+Shift+O – виділити всі клітинки з примітками.

Ctrl+P

Відкрити подання Microsoft Office Backstage і відобразити вкладку Друк.

Ctrl+Shift+P – відкрити діалогове вікно Формат клітинок із вибраною вкладкою Шрифт.

Ctrl+R

Використати команду Заповнити вправо, щоб скопіювати вміст і форматування крайньої лівої клітинки виділеного діапазону у клітинки праворуч.

Ctrl+S

Зберегти активний файл із його поточним іменем, форматом і розташуванням.

Ctrl+T

Відобразити діалогове вікно Створення таблиці.

Ctrl+U

Застосувати або видалити підкреслення.

Ctrl+Shift+U – розгорнути або згорнути рядок формул.

Ctrl+V

Вставлення вмісту буфера обміну в місце вставки й скасування будь-якого виділення. Вставлення доступне лише після вирізання або копіювання об’єкта, тексту або вмісту клітинки.

Ctrl+Alt+V – відобразити діалогове вікно Спеціальне вставлення. Ця дія доступна, лише коли вирізано або скопійовано об’єкт, текст чи вміст клітинки на аркуші або в іншій програмі.

Ctrl+W

Закрити вікно вибраної книги.

CTRL+X

Вирізати виділені клітинки.

Ctrl+Y

Повторити останню команду або дію, якщо можливо.

Ctrl+Z

Застосування команди Скасувати для скасування останньої команди або видалення останнього введеного елемента.

Порада.: Для сполучень клавіш Ctrl+E, Ctrl+J, Ctrl+M і Ctrl+Q ще не призначено жодних дій.

На початок сторінки

Функціональні клавіші

Порада.:  Завантажте або роздрукуйте короткий довідник: Сполучення клавіш – функціональні клавіші (англійською мовою у форматі PDF).

Клавіша

Опис

F1

Відобразити область завдань Довідка Excel.

Ctrl+F1 – відобразити або приховати стрічку.

Alt+F1 – створити вбудовану діаграму даних у поточному діапазоні.

Alt+Shift+F1 – вставити новий аркуш.

F2

Редагувати активну клітинку й розмістити місце вставки наприкінці вмісту клітинки. Перемістити місце вставки в рядок формули, якщо редагування клітинки вимкнуто.

Shift+F2 – додати або відредагувати примітку в клітинці.

Ctrl+F2 – відкрити подання Backstage і відобразити область попереднього перегляду на вкладці Друк.

F3

Відобразити діалогове вікно Вставлення імені. Ця дія доступна, лише якщо в книзі є імена.

Shift+F3 – відобразити діалогове вікно Вставлення функції.

F4

Повторити останню команду або дію, якщо можливо.

Коли у формулі вказано посилання на клітинку або діапазон клітинок, після натискання клавіші F4 враховуються всі комбінації абсолютних і відносних посилань.

Ctrl+F4 – закрити вікно вибраної книги.

Alt+F4 – закрити Excel.

F5

Відобразити діалогове вікно Перехід.

Ctrl+F5 – відновити розмір вікна вибраної книги.

F6

Перейти між аркушем, стрічкою, областю завдань і елементами керування масштабом. Якщо скористатися клавішею F6 на розділеному аркуші (меню Вигляд, група Керування цим вікном, пункт Закріпити області, команда Розділити вікно), щоб перейти між областями та областю стрічки, можна переміщатися між розділеними областями.

Сполучення клавіш Shift+F6 дає змогу переходити між аркушем, елементами керування масштабом, областю завдань і стрічкою.

Ctrl+F6 – перейти до наступної книги, якщо відкрито кілька.

F7

Відобразити діалогове вікно Орфографія для перевірки орфографії на активному аркуші або у вибраному діапазоні.

Ctrl+F7 – виконати команду Перемістити для вікна книги, якщо його не розгорнуто. Перемістіть вікно, використовуючи клавіші зі стрілками, а потім натисніть клавішу Enter, щоб підтвердити дію, або Esc, щоб скасувати її.

F8

Увімкнути або вимкнути режим розширення. У режимі розширення у рядку стану відображається напис Розширюване виділення в рядку стану, а клавішами зі стрілками можна розширювати виділення.

Shift+F8 – додати несуміжну клітинку або діапазон до виділених клітинок, використовуючи клавіші зі стрілками.

Ctrl+F8 – виконати команду Розмір (у меню керування для вікна книги), якщо книгу не розгорнуто.

Alt+F8 – відобразити діалогове вікно Макрос, щоб створити, запустити, змінити або видалити макрос.

F9

Обчислити всі аркуші в усіх відкритих книгах.

Shift+F9 – обчислити активний аркуш.

Ctrl+Alt+F9 – обчислити всі аркуші в усіх відкритих книгах незалежно від того, чи змінювалися вони з часу останнього обчислення.

Ctrl+Alt+Shift+F9 – повторно перевірити залежні формули, а потім обчислити всі клітинки в усіх відкритих книгах, включно з клітинками, не позначеними для обчислення.

Ctrl+F9 – згорнути вікно книги до піктограми.

F10

Увімкнути або вимкнути підказки клавіш. (Також можна натиснути клавішу Alt.)

Сполучення клавіш Shift+F10 відображає контекстне меню для виділеного елемента.

Alt+Shift+F10 – відобразити меню або повідомлення для кнопки "Перевірка помилок".

Ctrl+F10 – розгорнути вікно вибраної книги або відновити його розмір.

F11

Створити діаграму даних у поточному діапазоні на окремому аркуші діаграми.

Shift+F11 – вставити новий аркуш.

Alt+F11 – відкрити редактор Microsoft Visual Basic for Applications, у якому можна створити макрос мовою Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Відобразити діалогове вікно Зберегти як.

На початок сторінки

Інші корисні сполучення клавіш

Примітка.:  Завантажте або роздрукуйте короткий довідник: Сполучення клавіш різного призначення (англійською мовою у форматі PDF).

Клавіша

Опис

Alt

Відобразити підказки клавіш (нові сполучення клавіш) на стрічці.

Наприклад,

Alt, Ї, А – вибрати подання "Макет сторінки" для аркуша.

Alt+Ї, Ч – вибрати подання "Звичайний" для аркуша.

Alt+Ї, І – вибрати подання "Розмітка сторінки" для аркуша.

Клавіші зі стрілками

Перейти на одну клітинку вгору, вниз, праворуч або ліворуч на аркуші.

Сполучення клавіш Ctrl + клавіша зі стрілкою дає змогу перейти до краю поточної області даних на аркуші.

Shift + клавіша зі стрілкою – включити одну клітинку до виділених.

Ctrl + Shift + клавіша зі стрілкою – розширити виділення клітинок до останньої непустої в стовпці чи рядку, який містить активну клітинку, або, якщо наступна клітинка пуста, до наступної непустої.

Стрілка вліво або вправо – вибрати сусідню вкладку ліворуч чи праворуч, якщо вибрано стрічку. Якщо відкрито або вибрано вкладене меню та натиснути ці клавіші зі стрілками, можна перейти між головним і вкладеним меню. Якщо вибрано вкладку стрічки й натиснути ці клавіші, можна перейти між кнопками вкладки.

Стрілка вниз або вгору – вибрати наступну чи попередню команду, якщо відкрито меню або вкладене меню. Якщо вибрано вкладку стрічки й натиснути ці клавіші, можна перейти вгору або вниз між командами в групі вкладки.

У діалоговому вікні за допомогою клавіш зі стрілками можна переходити між пунктами відкритого розкривного списку або між параметрами у групі параметрів.

Стрілка вниз або Alt + стрілка вниз – відкрити вибраний розкривний список.

Backspace

Видалити символ зліва від курсору в рядку формул.

Видалити вміст активної клітинки.

У режимі редагування клітинки видалити символ ліворуч від місця вставки.

Delete

Видалити вміст вибраних клітинок (дані й формули) без впливу на форматування клітинок або примітки.

У режимі редагування клітинки видалити символ праворуч від місця вставлення.

End

Увімкнути режим завершення, у якому можна натиснути клавішу зі стрілкою, щоб перейти до наступної непустої клітинки в стовпці або рядку, що містить активну клітинку. Якщо клітинки пусті та натиснути клавішу End, а потім – клавішу зі стрілкою, можна перейти до останньої клітинки в рядку або стовпці.

Клавіша End також вибирає останню команду в меню, якщо відкрито меню або підменю.

За допомогою сполучення клавіш Ctrl+End можна перейти до останньої клітинки на аркуші в найнижчому використаному рядку крайнього правого використаного стовпця. Якщо курсор установлено в рядку формул, сполучення клавіш Ctrl+End переміщує курсор у кінець тексту.

Ctrl+Shift+End – розширити виділення клітинок до останньої використаної на аркуші (у нижньому правому куті). Якщо курсор установлено в рядку формул і натиснути клавіші Ctrl+Shift+End, буде виділено весь текст у рядку формул від положення курсору до кінця, а висота рядка формул не зміниться.

Enter

Завершити введення даних у клітинку із клітинки або з рядка формул, а також виділити клітинку під активною клітинкою (за промовчанням).

Перейти у формі даних до першого поля в наступному записі.

Відкрити вибране меню (натисніть клавішу F10 для активування рядка меню) або виконати дію, призначену вибраній команді.

Виконати дію, призначену за промовчанням кнопці в діалоговому вікні (кнопка з жирними контурами, найчастіше кнопка ОК).

Alt+Enter – почати новий рядок у тій самій клітинці.

Ctrl+Enter – заповнити виділений діапазон клітинок поточним значенням.

Shift+Enter – завершити введення даних у клітинку й вибрати клітинку вище.

Esc

Скасувати введення даних у клітинку або рядок формул.

Закрити відкрите меню або вкладене меню діалогового вікна чи вікна повідомлень.

Також закриває повноекранний режим, якщо він використовувався, і повертається до звичайного режиму для відображення стрічки та рядка стану.

Home

Перейти на початок рядка на аркуші.

Перейти до клітинки у верхньому лівому куті вікна, якщо ввімкнуто режим Scroll Lock.

Вибрати першу команду у відкритому меню або підменю.

Ctrl+Home – перейти на початок аркуша.

Ctrl+Shift+Home – розширити виділення клітинок до початку аркуша.

Page Down

Перейти на один екран нижче на аркуші.

Alt + Page Down – перейти на один екран праворуч на аркуші.

Ctrl + Page Down – перейти до наступного аркуша в книзі.

Ctrl + Shift + Page Down – виділити поточний і наступний аркуш у книзі.

Page Up

Перейти на один екран вище на аркуші.

Alt + Page Up – перейти на один екран ліворуч на аркуші.

Ctrl + Page Up – перейти до попереднього аркуша в книзі.

Ctrl + Shift + Page Up – виділити поточний і попередній аркуш у книзі.

ПРОБІЛ

У діалоговому вікні виконати дію, призначену виділеній кнопці; установити або зняти прапорець.

Ctrl+ПРОБІЛ – виділити весь стовпець на аркуші.

Shift+ПРОБІЛ – виділити весь рядок на аркуші.

Сполучення клавіш Ctrl+Shift+ПРОБІЛ виділяє весь аркуш.

 • Якщо аркуш містить дані, сполучення клавіш Ctrl+Shift+ПРОБІЛ виділяє поточну область. Якщо натиснути клавіші Ctrl+Shift+ПРОБІЛ двічі, буде виділено поточну область і підсумки в рядках. Якщо натиснути ці клавіші тричі, буде виділено весь аркуш.

 • Якщо виділено об’єкт, сполучення клавіш Ctrl+Shift+ПРОБІЛ виділяє всі об’єкти на аркуші.

Alt+ПРОБІЛ – відобразити меню керування для вікна Excel.

Клавіша табуляції

Перейти на одну клітинку аркуша праворуч.

Перейти між розблокованими клітинками захищеного аркуша.

Перейти до наступного параметра або групи елементів керування в діалоговому вікні.

Shift+Tab – перейти до попередньої клітинки на аркуші або попереднього параметра в діалоговому вікні.

Ctrl+Tab – перейти до наступної вкладки в діалоговому вікні.

Ctrl + Shift + клавіша табуляції – перейти до попередньої вкладки в діалоговому вікні.

На початок сторінки

У цій статті описано сполучення клавіш і функціональні клавіші для Excel 2007, зокрема для доступу до стрічки.

Порада.: Щоб завжди мати цей довідник під рукою, радимо роздрукувати цей розділ. Для цього натисніть клавіші Ctrl+P.

Примітка.: Якщо для дії, яку ви часто виконуєте, не призначено сполучення клавіш, ви можете створити нове, записавши макрос.

Сполучення клавіш із клавішею Ctrl

Клавіша

Опис

Ctrl + Page Up

Перейти між вкладками аркушів зліва направо.

Ctrl + Page Down

Перейти між вкладками аркушів справа наліво.

Ctrl+Shift+(

Відобразити приховані рядки у виділеному фрагменті.

Ctrl+Shift+)

Відобразити приховані стовпці у виділеному фрагменті.

Ctrl + Shift + "&" (амперсанд)

Застосувати зовнішню межу до виділених клітинок.

Ctrl + Shift + "_" (підкреслення)

Видалити зовнішню межу виділених клітинок.

Ctrl + Shift + "~" (тильда)

Застосувати числовий формат «Загальний».

Ctrl + Shift + "$" (знак долара)

Застосувати грошовий формат із двома десятковими знаками (від’ємні числа в дужках).

Ctrl + Shift + "%" (знак відсотка)

Застосувати процентний формат без десяткових знаків.

Ctrl + Shift + "^" (кришка)

Застосувати експонентний числовий формат із двома десятковими знаками.

Ctrl + Shift + "#" (решітка)

Застосувати формат дати із зазначенням дня, місяця й року.

Ctrl + Shift + "@" (равлик)

Застосувати формат часу з відображенням годин і хвилин, а також індексів AM або PM.

Ctrl + Shift + "!"

Застосувати числовий формат із двома десятковими знаками, роздільником розрядів і знаком «мінус» (-) для від’ємних значень.

Ctrl + Shift + "*"

Виділити поточну область навколо активної клітинки (поточна область даних, обмежена пустими рядками та стовпцями).

У зведеній таблиці виділяється увесь звіт.

Ctrl + Shift + ":" (двокрапка)

Ввести поточний час.

Ctrl + Shift + " (прямі лапки)

Скопіювати значення із клітинки, розташованої над активною клітинкою, до клітинки або рядка формул.

Ctrl + Shift + "+" (плюс)

Відобразити діалогове вікно Вставлення для вставлення пустих клітинок.

Ctrl + "-" (мінус)

Відобразити діалогове вікно Видалення для видалення виділених клітинок.

Ctrl+;

Ввести поточну дату.

Ctrl + "`" (тупий наголос)

Перейти між режимами відображення значень клітинки та відображення формул на аркуші.

Ctrl + " ' " (апостроф)

Скопіювати формулу з клітинки, розташованої над активною клітинкою, до клітинки або рядка формул.

Ctrl+1

Відобразити діалогове вікно Формат клітинок.

Ctrl+2

Застосувати або видалити жирне накреслення.

Ctrl+3

Застосувати або видалити курсивне накреслення.

Ctrl+4

Застосувати або видалити підкреслення.

Ctrl+5

Застосувати або видалити закреслення.

Ctrl+6

Приховати об’єкти, відобразити їх або відобразити покажчики місць заповнення для об’єктів.

Ctrl+8

Відобразити або приховати символи структури.

Ctrl+9

Приховати виділені рядки.

Ctrl+0

Приховати виділені стовпці.

Ctrl+A

Виділити весь аркуш.

Якщо аркуш містить дані, сполучення клавіш Ctrl+A виділяє поточну область. Якщо натиснути клавіші Ctrl+A двічі, буде виділено поточну область і підсумки в рядках. Якщо натиснути ці клавіші тричі, буде виділено весь аркуш.

Якщо місце вставки розташоване праворуч від імені функції у формулі, відображається діалогове вікно Аргументи функції.

Ctrl+Shift+A – вставити список імен аргументів у дужках, якщо місце вставлення розташовано праворуч від імені функції у формулі.

Ctrl+B

Застосувати або видалити жирне накреслення.

Ctrl+C

Скопіювати виділені клітинки.

Якщо натиснути клавіші Ctrl+C двічі, відобразиться буфер обміну.

Ctrl+D

Використати команду Заповнити вниз, щоб скопіювати вміст і форматування верхньої клітинки виділеного діапазону у розташовані нижче клітинки.

Ctrl+F

Відобразити діалогове вікно Пошук і заміна з відкритою вкладкою Знайти.

Сполучення клавіш Shift+F5 також відображає цю вкладку, тоді як сполучення клавіш Shift+F4 повторює останню дію в полі Пошук.

Сполученням клавіш Ctrl+Shift+F відкривається діалогове вікно Формат клітинок із вибраною вкладкою Шрифт.

Ctrl+G

Відображення діалогового вікна Перехід.

Клавіша F5 також відображає це діалогове вікно.

CTRL+H

Відображення діалогового вікна Пошук і заміна з відкритою вкладкою Замінити.

Ctrl+I

Застосувати або видалити курсивне накреслення.

Ctrl+K

Відображення діалогового вікна Додавання гіперпосилання для вставлення нового гіперпосилання, або діалогового вікна Змінення гіперпосилання, якщо виділено поточне гіперпосилання.

CTRL+N

Створити нову пусту книгу.

CTRL+O

Відображення діалогового вікна Відкриття, щоб відкрити або знайти файл.

Ctrl+Shift+O – виділити всі клітинки з примітками.

Ctrl+P

Відобразити діалогове вікно Друк.

Ctrl+Shift+P – відкрити діалогове вікно Формат клітинок із вибраною вкладкою Шрифт.

Ctrl+R

Використати команду Заповнити вправо, щоб скопіювати вміст і форматування крайньої лівої клітинки виділеного діапазону у клітинки праворуч.

Ctrl+S

Зберегти активний файл із його поточним іменем, форматом і розташуванням.

Ctrl+T

Відобразити діалогове вікно Створення таблиці.

Ctrl+U

Застосувати або видалити підкреслення.

Ctrl+Shift+U – розгорнути або згорнути рядок формул.

Ctrl+V

Вставлення вмісту буфера обміну в місце вставки й скасування будь-якого виділення. Вставлення доступне лише після вирізання або копіювання об’єкта, тексту або вмісту клітинки.

Ctrl+Alt+V – відобразити діалогове вікно Спеціальне вставлення. Ця дія доступна, лише коли вирізано або скопійовано об’єкт, текст чи вміст клітинки на аркуші або в іншій програмі.

Ctrl+W

Закрити вікно вибраної книги.

CTRL+X

Вирізати виділені клітинки.

Ctrl+Y

Повторити останню команду або дію, якщо можливо.

Ctrl+Z

Застосувати команду Скасувати для скасування останньої команди або видалення останнього введеного елемента.

Ctrl+Shift+Z – використати команду Скасувати або Повторити, щоб скасувати чи відновити останнє автоматичне виправлення, коли відображаються смарт-теги автовиправлення.

На початок сторінки

Функціональні клавіші

Клавіша

Опис

F1

Відобразити область завдань Довідка Microsoft Office Excel.

Ctrl+F1 – відобразити або приховати стрічку (компонент інтерфейсу користувача Microsoft Office Fluent).

Alt+F1 – створити діаграму даних у поточному діапазоні.

Alt+Shift+F1 – вставити новий аркуш.

F2

Редагувати активну клітинку й розмістити місце вставки наприкінці вмісту клітинки. Перемістити місце вставки в рядок формули, якщо редагування клітинки вимкнуто.

Shift+F2 – додати або відредагувати примітку в клітинці.

Ctrl+F2 – відобразити вікно попереднього перегляду.

F3

Відобразити діалогове вікно Вставлення імені.

Shift+F3 – відобразити діалогове вікно Вставлення функції.

F4

Повторити останню команду або дію, якщо можливо.

Коли у формулі виділено посилання на клітинку або діапазон клітинок, можна циклічно переходити між різними комбінаціями абсолютних і відносних посилань, натискаючи клавішу F4.

Ctrl+F4 – закрити вікно вибраної книги.

F5

Відобразити діалогове вікно Перехід.

Ctrl+F5 – відновити розмір вікна вибраної книги.

F6

Перейти між аркушем, стрічкою, областю завдань і елементами керування масштабом. Якщо скористатися клавішею F6 на розділеному аркуші (меню Вигляд, група Керування цим вікном, пункт Закріпити області, команда Розділити вікно), щоб перейти між областями та областю стрічки, можна переміщатися між розділеними областями.

Сполучення клавіш Shift+F6 дає змогу переходити між аркушем, елементами керування масштабом, областю завдань і стрічкою.

Ctrl+F6 – перейти до наступної книги, якщо відкрито кілька.

F7

Відобразити діалогове вікно Орфографія для перевірки орфографії на активному аркуші або у вибраному діапазоні.

Ctrl+F7 – виконати команду Перемістити для вікна книги, якщо його не розгорнуто. Перемістіть вікно, використовуючи клавіші зі стрілками, а потім натисніть клавішу Enter, щоб підтвердити дію, або Esc, щоб скасувати її.

F8

Увімкнути або вимкнути режим розширення. У режимі розширення у рядку стану відображається напис Розширюване виділення в рядку стану, а клавішами зі стрілками можна розширювати виділення.

Shift+F8 – додати несуміжну клітинку або діапазон до виділених клітинок, використовуючи клавіші зі стрілками.

Ctrl+F8 – виконати команду Розмір (у меню керування для вікна книги), якщо книгу не розгорнуто.

Alt+F8 – відобразити діалогове вікно Макрос, щоб створити, запустити, змінити або видалити макрос.

F9

Обчислити всі аркуші в усіх відкритих книгах.

Shift+F9 – обчислити активний аркуш.

Ctrl+Alt+F9 – обчислити всі аркуші в усіх відкритих книгах незалежно від того, чи змінювалися вони з часу останнього обчислення.

Ctrl+Alt+Shift+F9 – повторно перевірити залежні формули, а потім обчислити всі клітинки в усіх відкритих книгах, включно з клітинками, не позначеними для обчислення.

Ctrl+F9 – згорнути вікно книги до піктограми.

F10

Увімкнути або вимкнути підказки клавіш.

Shift+F10 – відобразити контекстне меню для вибраного елемента.

Alt+Shift+F10 – відобразити меню або повідомлення для смарт-тега. Якщо смарт-тегів кілька, відобразиться меню або повідомлення для наступного.

Ctrl+F10 – розгорнути або відновити вікно вибраної книги.

F11

Створити діаграму даних у поточному діапазоні.

Shift+F11 – вставити новий аркуш.

Alt+F11 – відкрити редактор Microsoft Visual Basic for Applications, у якому можна створити макрос мовою Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Відобразити діалогове вікно Зберегти як.

На початок сторінки

Інші корисні сполучення клавіш

Клавіша

Опис

Клавіші зі стрілками

Перейти на одну клітинку вгору, вниз, праворуч або ліворуч на аркуші.

Сполучення клавіш Ctrl + клавіша зі стрілкою дає змогу перейти до краю поточної області даних на аркуші.

Shift + клавіша зі стрілкою – включити одну клітинку до виділених.

Ctrl + Shift + клавіша зі стрілкою – розширити виділення клітинок до останньої непустої в стовпці чи рядку, який містить активну клітинку, або, якщо наступна клітинка пуста, до наступної непустої.

Стрілка вліво або вправо – вибрати сусідню вкладку ліворуч чи праворуч, якщо вибрано стрічку. Якщо відкрито або вибрано вкладене меню та натиснути ці клавіші зі стрілками, можна перейти між головним і вкладеним меню. Якщо вибрано вкладку стрічки й натиснути ці клавіші, можна перейти між кнопками вкладки.

Стрілка вниз або вгору – вибрати наступну чи попередню команду, якщо відкрито меню або вкладене меню. Якщо вибрано вкладку стрічки й натиснути ці клавіші, можна перейти вгору або вниз між командами в групі вкладки.

У діалоговому вікні за допомогою клавіш зі стрілками можна переходити між пунктами відкритого розкривного списку або між параметрами у групі параметрів.

Стрілка вниз або Alt + стрілка вниз – відкрити вибраний розкривний список.

Backspace

Видалити символ зліва від курсору в рядку формул.

Видалити вміст активної клітинки.

У режимі редагування клітинки видалити символ ліворуч від місця вставки.

Delete

Видалити вміст вибраних клітинок (дані й формули) без впливу на форматування клітинок або примітки.

У режимі редагування клітинки видалити символ праворуч від місця вставлення.

End

Перейти до клітинки в нижньому правому куті вікна, якщо ввімкнуто режим Scroll Lock.

А також вибір останньої команди в меню, якщо відкрито меню або підменю.

За допомогою сполучення клавіш Ctrl+End можна перейти до останньої клітинки на аркуші в найнижчому використаному рядку крайнього правого використаного стовпця. Якщо курсор установлено в рядку формул, сполучення клавіш Ctrl+End переміщує курсор у кінець тексту.

Сполучення клавіш Ctrl+Shift+End дає змогу розширити виділення клітинок до останньої використаної клітинки на аркуші (у нижньому правому куті). Якщо курсор установлено в рядку формул, сполученням клавіш Ctrl+Shift+End можна виділити весь текст у рядку формул від положення курсору й до кінця, не змінюючи висоту рядка формул.

Enter

Завершити введення даних у клітинку із клітинки або з рядка формул, а також виділити клітинку під активною клітинкою (за промовчанням).

Перейти у формі даних до першого поля в наступному записі.

Відкрити вибране меню (натисніть клавішу F10 для активування рядка меню) або виконати дію, призначену вибраній команді.

Виконати дію, призначену за промовчанням кнопці в діалоговому вікні (кнопка з жирними контурами, найчастіше кнопка ОК).

Alt+Enter – почати новий рядок у тій самій клітинці.

Ctrl+Enter – заповнити виділений діапазон клітинок поточним значенням.

Shift+Enter – завершити введення даних у клітинку й вибрати клітинку вище.

Esc

Скасувати введення даних у клітинку або рядок формул.

Закрити відкрите меню або вкладене меню діалогового вікна чи вікна повідомлень.

Також закриває повноекранний режим, якщо він використовувався, і повертається до звичайного режиму для відображення стрічки та рядка стану.

Home

Перейти на початок рядка на аркуші.

Перейти до клітинки у верхньому лівому куті вікна, якщо ввімкнуто режим Scroll Lock.

Вибрати першу команду у відкритому меню або підменю.

Ctrl+Home – перейти на початок аркуша.

Ctrl+Shift+Home – розширити виділення клітинок до початку аркуша.

Page Down

Перейти на один екран нижче на аркуші.

Alt + Page Down – перейти на один екран праворуч на аркуші.

Ctrl + Page Down – перейти до наступного аркуша в книзі.

Ctrl + Shift + Page Down – виділити поточний і наступний аркуш у книзі.

Page Up

Перейти на один екран вище на аркуші.

Alt + Page Up – перейти на один екран ліворуч на аркуші.

Ctrl + Page Up – перейти до попереднього аркуша в книзі.

Ctrl + Shift + Page Up – виділити поточний і попередній аркуш у книзі.

ПРОБІЛ

У діалоговому вікні виконати дію, призначену виділеній кнопці; установити або зняти прапорець.

Ctrl+ПРОБІЛ – виділити весь стовпець на аркуші.

Shift+ПРОБІЛ – виділити весь рядок на аркуші.

Сполучення клавіш Ctrl+Shift+ПРОБІЛ виділяє весь аркуш.

 • Якщо аркуш містить дані, сполучення клавіш Ctrl+Shift+ПРОБІЛ виділяє поточну область. Якщо натиснути клавіші Ctrl+Shift+ПРОБІЛ двічі, буде виділено поточну область і підсумки в рядках. Якщо натиснути ці клавіші тричі, буде виділено весь аркуш.

 • Якщо виділено об’єкт, сполучення клавіш Ctrl+Shift+ПРОБІЛ виділяє всі об’єкти на аркуші.

Alt+ПРОБІЛ – відобразити меню керування для вікна Microsoft Office Excel.

Клавіша табуляції

Перейти на одну клітинку аркуша праворуч.

Перейти між розблокованими клітинками захищеного аркуша.

Перейти до наступного параметра або групи елементів керування в діалоговому вікні.

Shift+Tab – перейти до попередньої клітинки на аркуші або попереднього параметра в діалоговому вікні.

Ctrl+Tab – перейти до наступної вкладки в діалоговому вікні.

Ctrl + Shift + клавіша табуляції – перейти до попередньої вкладки в діалоговому вікні.

На початок сторінки

Примітка.: Ця функція доступна тільки для власників передплати на Office 365. Якщо ви передплатник Office 365, переконайтеся, що маєте найновішу версію Office.

Спробуйте Office 365 або найновішу версію Excel

Потрібна додаткова довідка?

Ви завжди можете поставити запитання експерту в спільноті Tech (у розділі Excel), отримати підтримку в спільноті, що допомагає знайти відповіді на запитання, або запропонувати нову функцію чи вдосконалення на форумі Excel User Voice.

Див. також

Сполучення клавіш в Excel 2016 для Mac

Огляд формул в Excel

Способи уникнення недійсних формул

Виявлення помилок у формулах

Функції Excel (за алфавітом)

Функції Excel (за категоріями)

Виконання основних завдань в Excel за допомогою невізуального екрана

Використання спеціальних можливостей для навігації в Excel

Технічна підтримка клієнтів з особливими потребами

Корпорація Майкрософт прагне забезпечити якомога кращі умови роботи для всіх своїх клієнтів. Якщо у вас є особливі потреби або ви маєте запитання щодо спеціальних можливостей, зверніться по технічну підтримку до служби Microsoft Disability Answer Desk. Її фахівці чудово знають, як використовувати численні спеціальні засоби, і можуть надавати допомогу англійською, іспанською, французькою й американською мовами жестів. Щоб отримати контактні дані для свого регіону, перейдіть на сайт служби Microsoft Disability Answer Desk.

Якщо ви користувач у державній установі, комерційній організації або на підприємстві, зверніться до корпоративної служби підтримки Disability Answer Desk.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×