Перейти до основного
Office
Сполучення клавіш у OneNote для Windows

Сполучення клавіш у OneNote для Windows

Значок читання вголос із надписом "Вміст невізуального екрана". У цьому розділі з Office використовуватиметься невізуальний екран

Ця стаття призначена для користувачів із вадами зору, які використовують невізуальний екран із продуктами Office. Вона входить до набору вмісту, присвяченого спеціальним можливостям Office. Загальну довідку див. на головній сторінці служби підтримки Office.

Багато користувачів переконалися, що, застосовуючи сполучення клавіш на зовнішній клавіатурі в OneNote для Windows, вони можуть працювати ефективніше. Для користувачів із фізичними обмеженнями або вадами зору сполучення клавіш можуть замінити мишу та слугувати простішим рішенням, ніж сенсорний екран. У цій статті перелічено сполучення клавіш для роботи з OneNote для Windows.

Примітки.: 

 • Описані в цій статті сполучення клавіш відповідають українській розкладці клавіатури (окрім сполучень, що починаються з клавіші Ctrl, які відповідають англійській (США) розкладці) і можуть не відповідати клавішам в інших розкладках.

 • Якщо кілька клавіш сполучення потрібно натискати одночасно, їх розділено знаком "плюс" (+), а якщо послідовно, – комою (,).

У цій статті

Створення й форматування нотаток

Введення й редагування нотаток

Дія

Клавіші

Відкриття нового вікна програми OneNote.

Ctrl+M

Відкрити маленьке вікно OneNote, щоб створити нотатки на полях.

Ctrl+Shift+M або Windows+Alt+N

Закріпити вікно OneNote.

Ctrl+Alt+D

Скасування останньої дії.

Ctrl+Z

Повторення останньої дії

Ctrl+Y

Вибрати всі елементи на поточній сторінці.

Примітка.: Натисніть клавіші Ctrl+A кілька разів, щоб збільшити кількість вибраних елементів.

Ctrl+A

Вирізати вибраний текст або елемент.

Ctrl+X

Скопіювати вибраний текст або елемент до буфера обміну.

Ctrl+C

Вставлення вмісту буфера обміну

Ctrl+V

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід у кінець рядка

End

Переміщення на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо

Стрілка вправо

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо

Ctrl + стрілка вправо

Видалення одного символу ліворуч від курсору.

Backspace

Видалення одного символу праворуч від курсору

Delete

Видалення одного слова ліворуч від курсору

Ctrl+Backspace

Видалення одного слова праворуч від курсору

Ctrl+Delete

Вставити розрив рядка, не починаючи новий абзац.

Shift+Enter

Перевірка орфографії.

F7

Відкриття тезауруса для виділеного слова.

Shift+F7

Показати контекстне меню вибраної нотатки, вкладки або будь-якого іншого об’єкта.

Shift+F10

Виконати дію, запропоновану в інформаційному рядку, якщо він відображається у верхній частині сторінки.

Ctrl+Shift+W

На початок сторінки

Форматування нотаток

Дія

Клавіші

Позначення кольором виділеного тексту.

Ctrl+Shift+H або Ctrl+Alt+H

Вставити посилання.

Ctrl+K

Копіювати форматування вибраного тексту (формат за зразком).

Ctrl+Shift+C

Вставити форматування вибраного тексту (формат за зразком).

Ctrl+Shift+V

Відкриття посилання.

Примітка.: Курсор необхідно встановити будь-де у форматованому тексті посилання.

Enter

Застосувати до вибраного тексту жирний шрифт або вилучити це форматування.

Ctrl+B

Застосувати до вибраного тексту курсив або вилучити це форматування.

Ctrl+I

Застосувати до вибраного тексту підкреслення або вилучити це форматування.

Ctrl+U

Застосувати до вибраного тексту закреслення або вилучити це форматування.

Ctrl + "-"

Застосувати до вибраного тексту надрядкове форматування або вилучити його.

Ctrl + Shift + "="

Застосувати до вибраного тексту підрядкове форматування або вилучити його.

Ctrl + "="

Застосувати форматування маркірованого списку до вибраного абзацу або вилучити його.

Ctrl + "."

Застосувати форматування нумерованого списку до вибраного абзацу або вилучити його.

Ctrl + "/"

Застосувати стиль "Заголовок 1" до поточної нотатки.

Ctrl+Alt+1

Застосувати стиль "Заголовок 2" до поточної нотатки.

Ctrl+Alt+2

Застосувати стиль "Заголовок 3" до поточної нотатки.

Ctrl+Alt+3

Застосувати стиль "Заголовок 4" до поточної нотатки.

Ctrl+Alt+4

Застосувати стиль "Заголовок 5" до поточної нотатки.

Ctrl+Alt+5

Застосувати стиль "Заголовок 6" до поточної нотатки.

Ctrl+Alt+6

Застосувати стиль "Звичайний" до поточної нотатки.

Ctrl+Shift+N

Створити відступ зліва.

Alt + Shift + стрілка вправо

Видалити відступ зліва.

Alt + Shift + стрілка вліво

Вирівняти вибраний абзац за правим краєм.

Ctrl+R

Вирівняти вибраний абзац за лівим краєм.

Ctrl+L

Збільшити розмір шрифту вибраного тексту.

Ctrl + Shift + ">"

Зменшити розмір шрифту вибраного тексту.

Ctrl + Shift + "<"

Очистити все форматування вибраного тексту.

Ctrl+Shift+N

Відобразити або приховати лінії на поточній сторінці.

Ctrl+Shift+R

На початок сторінки

Додавання елементів до сторінки

Дія

Клавіші

Вставлення документа або файлу на поточну сторінку.

Alt, Щ, Й

Вставити документ або файл як роздруківку на поточну сторінку.

Alt, Щ, Р, 1

Відобразити або приховати роздруківки документів на поточній сторінці (якщо OneNote запущено в режимі високої контрастності).

Alt+Shift+P

Вставити зображення з файлу.

Alt, Щ, Р, 2

Вставити зображення зі сканера або камери.

Alt, Щ, У

Вставлення фрагмента екрана.

Примітка.: Піктограма OneNote в області сповіщень із правого боку панелі завдань Windows має бути активна.

Windows+Shift+S

Вставити поточну дату.

Alt+Shift+D

Вставити поточну дату й час.

Alt+Shift+F

Вставити поточний час.

Alt+Shift+T

Вставити розрив рядка.

Shift+Enter

Почати вводити математичну формулу або перетворити вибраний текст на формулу.

Alt + "="

Вставити символ євро (€).

Ctrl+Alt+E

Створити таблицю, додавши другий стовпець до вже введеного тексту.

Tab

Створити ще один стовпець у таблиці з одним рядком.

Tab

Створити ще один рядок, якщо курсор розташовано в останній клітинці таблиці.

Примітка.: Натисніть клавішу Enter ще раз, щоб завершити таблицю.

Enter

Створити рядок нижче поточного в таблиці.

Ctrl+Enter

Створити ще один абзац у тій самій клітинці таблиці.

Alt+Enter

Створити стовпець праворуч від поточного в таблиці.

Ctrl+Alt+R

Створити рядок вище поточного в таблиці (коли курсор розташовано на початку будь-якого рядка).

Enter

Видалення поточного пустого рядка з таблиці (коли курсор розташовано на початку цього рядка).

Delete (натисніть двічі)

На початок сторінки

Виділення нотаток і об’єктів

Дія

Клавіші

Виділення всіх елементів на поточній сторінці.

Натисніть клавіші Ctrl+A кілька разів, щоб збільшити кількість вибраних елементів.

Ctrl+A

Вибрати до кінця рядка.

Shift+End

Вибрати цілий рядок (коли курсор розташовано на початку цього рядка).

Shift + стрілка вниз

Перейти до заголовка сторінки та вибрати його.

Ctrl+Shift+T

Скасувати вибір структури або сторінки.

Esc

Перемістити поточний абзац або кілька вибраних абзаців угору.

Alt + Shift + стрілка вгору

Перемістити поточний абзац або кілька вибраних абзаців униз.

Alt + Shift + стрілка вниз

Перемістити поточний абзац або кілька вибраних абзаців ліворуч (зменшення відступу).

Alt + Shift + стрілка вліво

Перемістити поточний абзац або кілька вибраних абзаців праворуч (збільшення відступу).

Alt + Shift + стрілка вправо

Вибрати поточний абзац і підпорядковані йому абзаци.

Ctrl + Shift + "-"

Видалити вибрану нотатку або об’єкт.

Delete

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід у кінець рядка

End

Переміщення на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо

Стрілка вправо

Повернутися до останньої відвіданої сторінки.

Alt + стрілка вліво

Перейти до наступної відвіданої сторінки.

Alt + стрілка вправо

Почати відтворення вибраного аудіо- або відеозапису.

Ctrl+Alt+P або Ctrl+Alt+S

Перемотати поточний аудіо- або відеозапис на кілька секунд назад.

Ctrl+Alt+Y

Перемотати поточний аудіо- або відеозапис на кілька секунд вперед.

Ctrl+Alt+U

На початок сторінки

Додавання тегів до нотаток

Дія

Клавіші

Застосування, позначення та видалення тега "Справи".

Ctrl+1

Застосувати або зняти позначку "Важливо".

Ctrl+2

Застосувати або зняти позначку "Запитання".

Ctrl+3

Застосувати або зняти позначку "Запам’ятати".

Ctrl+4

Застосувати або зняти позначку "Визначення".

Ctrl+5

Застосування та видалення настроюваного тега.

Ctrl+6

Застосування та видалення настроюваного тега.

Ctrl+7

Застосування та видалення настроюваного тега.

Ctrl+8

Застосувати або зняти спеціальну позначку.

Ctrl+9

Вилучити всі позначки вибраних нотаток.

Ctrl+0

Робота зі структурами

Дія

Клавіші

Відображення рівня 1.

Alt+Shift+1

Розгорнути до рівня 2.

Alt+Shift+2

Розгорнути до рівня 3.

Alt+Shift+3

Розгорнути до рівня 4.

Alt+Shift+4

Розгорнути до рівня 5.

Alt+Shift+5

Розгорнути до рівня 6.

Alt+Shift+6

Розгорнути до рівня 7.

Alt+Shift+7

Розгорнути до рівня 8.

Alt+Shift+8

Розгорнути до рівня 9.

Alt+Shift+9

Розгорнути всі рівні.

Alt+Shift+0

Збільшити відступ на один рівень.

Tab

Зменшити відступ на один рівень.

Shift+Tab

Розгорнути згорнуту структуру.

Alt + Shift + "+"

Згорнути розгорнуту структуру.

Alt + Shift + "-"

На початок сторінки

Установлення мовних параметрів

Примітка.: Щоб змінити напрямок записування нотаток, необхідно спочатку ввімкнути підтримку мов із письмом справа наліво в засобі Мовні параметри Microsoft Office.

Дія

Клавіші

Установлення напрямку записування зліва направо.

Ctrl + Shift зліва

Установити напрямок вводу справа наліво.

Ctrl + Shift справа

Збільшити відступ на один рівень у тексті з вводом справа наліво.

Tab

Зменшити відступ на один рівень у тексті з вводом справа наліво.

Shift+Tab

Упорядкування блокнота й керування ним

Робота зі сторінками та нотатками на полях

Дія

Клавіші

Увімкнення або вимкнення повносторінкового перегляду.

F11

Відкриття нового вікна програми OneNote.

Ctrl+M

Відкрити маленьке вікно OneNote, щоб створити нотатки на полях.

Ctrl+Shift+M

Розгорнути або згорнути вкладки групи сторінок.

Ctrl + Shift + "*"

Роздрукувати поточну сторінку.

Ctrl+P

Додати нову сторінку наприкінці вибраного розділу.

Ctrl+N

Збільшити ширину смуги вкладок сторінки.

Ctrl + Shift + "["

Зменшити ширину смуги вкладок сторінки.

Ctrl + Shift + "]"

Створити сторінку нижче поточної вкладки сторінки на тому ж рівні.

Ctrl+Alt+N

Зменшити рівень відступу підпису вкладки поточної сторінки.

Ctrl + Alt + "["

Збільшити рівень відступу підпису вкладки поточної сторінки.

Ctrl + Alt + "]"

Створити підсторінку нижче поточної сторінки.

Ctrl+Shift+Alt+N

Вибрати всі елементи.

Натисніть клавіші Ctrl+A кілька разів, щоб збільшити кількість вибраних елементів.

Ctrl+A

Вибрати поточну сторінку.

Ctrl+Shift+A
Якщо вибрана сторінка входить до складу групи, натисніть клавіші Ctrl+A, щоб вибрати всі сторінки в групі.

Перемістити вибрану вкладку сторінки вгору.

Alt + Shift + стрілка вгору

Перемістити вибрану вкладку сторінки вниз.

Alt + Shift + стрілка вниз

Перемістити місце вставлення в заголовок сторінки.

Ctrl+Shift+T

Перейти до першої сторінки у видимому діапазоні вкладок сторінок.

Alt + Page Up

Перейти до останньої сторінки у видимому діапазоні вкладок сторінок.

Alt + Page Down

Прокрутити вгору на поточній сторінці.

Page Up

Прокрутити вниз на поточній сторінці.

Page Down

Прокрутити до початку поточної сторінки.

Ctrl+Home

Прокрутити до кінця поточної сторінки.

Ctrl+End

Перейти до наступного абзацу.

Ctrl + стрілка вниз

Перейти до попереднього абзацу.

Ctrl + стрілка вгору

Перейти до наступного контейнера нотаток.

Alt + стрілка вниз

Перейти на початок рядка.

Home

Перейти в кінець рядка.

End

Переміщення на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо

Стрілка вправо

Повернутися до останньої відвіданої сторінки.

Alt + стрілка вліво

Перейти до наступної відвіданої сторінки.

Alt + стрілка вправо

Збільшити масштаб.

Alt +Ctrl + "+" (на цифровій клавіатурі) або Alt +Ctrl + Shift + "+"

Зменшити масштаб.

Alt +Ctrl + "-" (на цифровій клавіатурі) або Alt +Ctrl + Shift + "-"

Збереження змін.

Примітка.: Під час роботи програми OneNote нотатки зберігаються автоматично після внесення змін. Зберігати нотатки вручну не потрібно.

Ctrl+S

На початок сторінки

Робота із блокнотами та розділами

Дія

Клавіші

Відкриття програми OneNote.

Windows+Shift+N

Відкрити блокнот.

Ctrl+O

Засіб "Надіслати у застосунок OneNote"

Windows+N

Створення розділу.

Ctrl+T

Відкрити розділ.

Ctrl+Alt+Shift+O

Перейти до наступного розділу.

Ctrl+Tab

Перейти до попереднього розділу.

Ctrl+Shift+Tab

Перейти до наступної сторінки в розділі.

Ctrl + Page Down

Перейти до попередньої сторінки в розділі.

Ctrl +Page Up

Перейти до першої сторінки в розділі.

Alt+Home

Перейти до останньої сторінки в розділі.

Alt+End

Перейти до першої сторінки у видимому діапазоні вкладок сторінок.

Alt + Page Up

Перейти до останньої сторінки у видимому діапазоні вкладок сторінок.

Alt + Page Down

Перемістити або скопіювати поточну сторінку.

Ctrl+Alt+M

Перемістити фокус на поточну вкладку сторінки.

Ctrl+Alt+G

Вибрати поточну вкладку сторінки.

Ctrl+Shift+A

Перемістити фокус на поточну вкладку розділу.

Ctrl+Shift+G

Перемістити поточний розділ.

Ctrl+Shift+G, а потім Shift+F10, M

Перейти до іншого блокнота на панелі переходів.

Ctrl+G, потім натисніть клавішу "Стрілка вниз" або "Стрілка вгору", щоб вибрати інший блокнот, а потім – клавішу Enter

На початок сторінки

Пошук нотаток

Дія

Клавіші

Переміщення місця вставлення в поле Пошук для пошуку всіх блокнотів.

Ctrl+E

Попередньо переглянути наступний результат під час пошуку у всіх блокнотах.

Стрілка вниз

Перейти до вибраного результату та скасувати пошук під час пошуку у всіх блокнотах.

Enter

Змінити область пошуку.

Ctrl+E, Tab, ПРОБІЛ

Відкрити область результатів пошуку.

Alt+O після пошуку

Шукати лише на поточній сторінці.

Примітка.: Щоб у будь-який час переключитися між пошуком скрізь і лише на поточній сторінці, натискайте клавіші Ctrl+E або Ctrl+F.

Ctrl+F

Перейти до наступного результату під час пошуку на поточній сторінці.

Enter або F3

Перейти до попереднього результату під час пошуку на поточній сторінці.

Shift+F3

Скасувати пошук і повернутися на сторінку.

Esc

На початок сторінки

Надання спільного доступу до нотаток

Надання спільного доступу до нотаток іншим користувачам

Дія

Клавіші

Надсилання вибраних сторінок у повідомленні електронної пошти.

Ctrl+Shift+E

Надання спільного доступу до нотаток в інших програмах

Дія

Клавіші

Надсилання вибраних сторінок у повідомленні електронної пошти.

Ctrl+Shift+E

Створити завдання Outlook Сьогодні з вибраної нотатки.

Ctrl+Shift+1

Створити завдання Outlook Завтра з вибраної нотатки.

Ctrl+Shift+2

Створити завдання Outlook Цього тижня з вибраної нотатки.

Ctrl+Shift+3

Створити завдання Outlook Наступного тижня з вибраної нотатки.

Ctrl+Shift+4

Створити завдання Outlook Без дати з вибраної нотатки.

Ctrl+Shift+5

Відкрити вибране завдання Outlook.

Ctrl+Shift+K

Позначити вибране завдання Outlook як виконане.

Ctrl+Shift+9

Видалити вибране завдання Outlook.

Ctrl+Shift+0

Синхронізувати зміни в поточному спільному блокноті.

Shift+F9

Синхронізація змін у всіх спільних блокнотах.

F9

Позначення поточної сторінки як непрочитаної.

Ctrl+Q

Захист нотаток

Захист розділів паролем

Дія

Клавіші

Блокування всіх захищених паролем розділів.

Ctrl+Alt+L

У цій статті описано сполучення клавіш для виконання поширених завдань у програмі Microsoft OneNote 2013. Ці сполучення клавіш відповідають англійській (США) розкладці клавіатури. Клавіші інших розкладок можуть не відповідати англійській (США) розкладці.

Сполучення клавіш, у яких слід одночасно натискати кілька клавіш, розділено знаком плюс (+). Сполучення клавіш, у яких клавіші слід натискати послідовно, розділено комою (,).

У цій статті

Створення й форматування нотаток

Введення й редагування нотаток

Дія

Клавіші

Відкриття нового вікна програми OneNote.

Ctrl+M

Відкриття маленького вікна програми OneNote для створення нотаток на полях.

Ctrl+Shift+M or Windows+Alt+N

Пристиковування вікна програми OneNote.

Ctrl+Alt+D

Скасування останньої дії.

Ctrl+Z

Повторення останньої дії.

Ctrl+Y

Виділення всіх елементів на поточній сторінці.

Примітка.: Натисніть клавіші Ctrl+A кілька разів, щоб збільшити область виділення.

Ctrl+A

Вирізання виділеного тексту або елемента.

Ctrl+X

Копіювання виділеного тексту або елемента до буфера обміну.

Ctrl+C

Вставлення вмісту буфера обміну.

Ctrl+V

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо.

Стрілка вправо

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Видалення одного символу ліворуч від курсору.

Backspace

Видалення одного символу праворуч від курсору.

Delete

Видалення одного слова ліворуч від курсору.

Ctrl+Backspace

Видалення одного слова праворуч від курсору.

Ctrl+Delete

Вставлення розриву рядка, не починаючи новий абзац.

Shift+Enter

Перевірка орфографії.

F7

Відкриття тезауруса для виділеного слова.

Shift+F7

Відображення контекстного меню для виділеної нотатки, вкладки або будь-якого іншого об'єкта.

Shift+F10

Виконання дії, запропонованої в інформаційному рядку, якщо він відображається у верхній частині сторінки.

Ctrl+Shift+W

На початок сторінки

Форматування нотаток

Дія

Клавіші

Позначення кольором виділеного тексту.

Ctrl+Shift+H або Ctrl+Alt+H

Вставлення посилання.

Ctrl+K

Копіювання форматування виділеного тексту (формат за зразком).

Ctrl+Shift+C

Вставлення форматування виділеного тексту (формат за зразком).

Ctrl+Shift+V

Відкриття посилання.

Примітка.: Курсор необхідно встановити будь-де у форматованому тексті посилання.

Enter

Застосування до виділеного тексту жирного шрифту або його скасування.

Ctrl+B

Застосування до виділеного тексту курсиву або його скасування.

Ctrl+I

Застосування до виділеного тексту підкреслення або його скасування.

Ctrl+U

Застосування до виділеного тексту закреслення або його скасування.

Ctrl+дефіс

Застосування до виділеного тексту надрядкового форматування або його скасування.

Ctrl + Shift + "="

Застосування до виділеного тексту підрядкового форматування або його скасування.

Ctrl + "="

Застосування форматування маркірованого списку до виділеного абзацу або його скасування.

Ctrl+крапка

Застосування або видалення форматування нумерованого списку для виділеного абзацу.

Ctrl + скісна риска

Застосування стилю "Заголовок 1" до поточної нотатки.

Ctrl+Alt+1

Застосування стилю "Заголовок 2" до поточної нотатки.

Ctrl+Alt+2

Застосування стилю "Заголовок 3" до поточної нотатки.

Ctrl+Alt+3

Застосування стилю "Заголовок 4" до поточної нотатки.

Ctrl+Alt+4

Застосування стилю "Заголовок 5" до поточної нотатки.

Ctrl+Alt+5

Застосування стилю "Заголовок 6" до поточної нотатки.

Ctrl+Alt+6

Застосування стилю "Звичайний" до поточної нотатки.

Ctrl+Shift+N

Додавання відступу зліва.

Alt + Shift + стрілка вправо

Видалення відступу зліва.

Alt + Shift + стрілка вліво

Вирівнювання виділеного абзацу за правим краєм.

Ctrl+R

Вирівнювання виділеного абзацу за лівим краєм.

Ctrl+L

Збільшення розміру шрифту виділеного тексту.

Ctrl + Shift + ">"

Зменшення розміру шрифту виділеного тексту.

Ctrl + Shift + "<"

Очищення всього форматування виділеного тексту.

Ctrl+Shift+N

Відображення або приховання лініювання на поточній сторінці.

Ctrl+Shift+R

На початок сторінки

Додавання елементів до сторінки

Дія

Клавіші

Вставлення документа або файлу на поточну сторінку.

Alt, Щ, Й

Вставлення документа або файлу як роздруківки на поточну сторінку.

Alt, Щ, Р

Відображення або приховання роздруківок документів на поточній сторінці (якщо програму OneNote запущено в режимі високої контрастності).

Alt+Shift+P

Вставлення рисунка з файлу.

Alt, Щ, Н

Вставлення рисунка зі сканера або камери.

Alt, Щ, У

Вставлення фрагмента екрана.

Примітка.: Піктограма OneNote в області сповіщень із правого боку панелі завдань Windows має бути активна.

Windows+S (у програмі OneNote 2013 з останніми оновленнями – Windows+Shift+S)

Вставлення поточної дати.

Alt+Shift+D

Вставлення поточної дати та часу.

Alt+Shift+F

Вставлення поточного часу.

Alt+Shift+T

Вставлення розриву рядка.

Shift+Enter

Початок математичної формули або перетворення вибраного тексту на математичну формулу.

Alt + "="

Вставлення символу євро (€).

Ctrl+Alt+E

Створення таблиці додаванням другого стовпця до вже введеного тексту.

Клавіша табуляції

Створення ще одного стовпця в таблиці з одним рядком.

Клавіша табуляції

Створення ще одного рядка, якщо курсор розташовано в останній клітинці таблиці.

Примітка.: Натисніть клавішу Enter повторно, щоб завершити таблицю.

Enter

Створення рядка нижче поточного в таблиці.

Ctrl+Enter

Створення ще одного абзацу в тій самій клітинці таблиці.

Alt+Enter

Створення стовпця праворуч від поточного в таблиці.

Ctrl+Alt+R

Створення рядка вище поточного в таблиці (коли курсор розташовано на початку будь-якого рядка).

Enter

Видалення поточного пустого рядка з таблиці (коли курсор розташовано на початку цього рядка).

Delete (натисніть двічі)

На початок сторінки

Виділення нотаток і об’єктів

Дія

Клавіші

Виділення всіх елементів на поточній сторінці.

Примітка.: Натисніть клавіші Ctrl+A кілька разів, щоб збільшити область виділення.

Ctrl+A

Виділення до кінця рядка.

Shift+End

Виділення цілого рядка (коли курсор розташовано на початку цього рядка).

Shift + стрілка вниз

Перехід до заголовка сторінки та його виділення.

Ctrl+Shift+T

Скасування виділення структури або сторінки.

Esc

Переміщення поточного абзацу або кількох вибраних абзаців вгору.

Alt + Shift + стрілка вгору

Переміщення поточного абзацу або кількох вибраних абзаців униз.

Alt + Shift + стрілка вниз

Переміщення поточного абзацу або кількох вибраних абзаців вліво (зменшення відступу).

Alt + Shift + стрілка вліво

Переміщення поточного абзацу або кількох вибраних абзаців вправо (збільшення відступу).

Alt + Shift + стрілка вправо

Виділення поточного абзацу та підпорядкованих йому абзаців.

Ctrl+Shift+дефіс

Видалення виділеної нотатки або об’єкта.

Delete

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо.

Стрілка вправо

Повернення до останньої відвіданої сторінки.

Alt + стрілка вліво

Перехід до наступної відвіданої сторінки.

Alt + стрілка вправо

Початок відтворення вибраного аудіо- або відеозапису.

Ctrl+Alt+P або Ctrl+Alt+S

Перемотування поточного аудіо- або відеозапису на кілька секунд назад.

Ctrl+Alt+Y

Перемотування поточного аудіо- або відеозапису на кілька секунд вперед.

Ctrl+Alt+U

На початок сторінки

Додавання тегів до нотаток

Дія

Клавіші

Застосування, позначення та видалення тега "Справи".

Ctrl+1

Застосування та видалення тега "Важливе".

Ctrl+2

Застосування та видалення тега "Запитання".

Ctrl+3

Застосування та видалення тега "Запам’ятати".

Ctrl+4

Застосування та видалення тега "Визначення".

Ctrl+5

Застосування та видалення настроюваного тега.

Ctrl+6

Застосування та видалення настроюваного тега.

Ctrl+7

Застосування та видалення настроюваного тега.

Ctrl+8

Застосування та видалення настроюваного тега.

Ctrl+9

Видалення всіх тегів для виділених нотаток.

Ctrl+0

Робота зі структурами

Дія

Клавіші

Відображення рівня 1.

Alt+Shift+1

Розгортання до рівня 2.

Alt+Shift+2

Розгортання до рівня 3.

Alt+Shift+3

Розгортання до рівня 4.

Alt+Shift+4

Розгортання до рівня 5.

Alt+Shift+5

Розгортання до рівня 6.

Alt+Shift+6

Розгортання до рівня 7.

Alt+Shift+7

Розгортання до рівня 8.

Alt+Shift+8

Розгортання до рівня 9.

Alt+Shift+9

Розгортання всіх рівнів.

Alt+Shift+0

Збільшення відступу на один рівень.

Клавіша табуляції

Зменшення відступу на один рівень.

Shift + клавіша табуляції

Розгортання згорнутої структури.

Alt + Shift + "+"

Згортання розгорнутої структури.

Alt + Shift + "-"

На початок сторінки

Установлення мовних параметрів

Примітка.: Щоб змінити напрямок записування нотаток, необхідно спочатку ввімкнути підтримку мов із письмом справа наліво в засобі Мовні параметри Microsoft Office.

Дія

Клавіші

Установлення напрямку записування зліва направо.

Ctrl + Shift зліва

Установлення напрямку записування справа наліво.

Ctrl + Shift справа

Збільшення відступу на один рівень у тексті з написанням справа наліво.

Клавіша табуляції

Зменшення відступу на один рівень у тексті з написанням справа наліво.

Shift + клавіша табуляції

Упорядкування блокнота й керування ним

Робота зі сторінками та нотатками на полях

Дія

Клавіші

Увімкнення або вимкнення повносторінкового перегляду.

F11

Відкриття нового вікна програми OneNote.

Ctrl+M

Відкриття маленького вікна програми OneNote для створення нотаток на полях.

Ctrl+Shift+M

Розгортання або згортання вкладок групи сторінок.

Ctrl + Shift + "*"

Друк поточної сторінки.

Ctrl+P

Додавання нової сторінки наприкінці виділеного розділу.

Ctrl+N

Збільшення ширини смуги вкладок сторінки.

Ctrl+Shift+[

Зменшення ширини смуги вкладок сторінки.

Ctrl+Shift+]

Створення нової сторінки нижче поточної вкладки сторінки на тому ж рівні.

Ctrl+Alt+N

Зменшення рівня відступу підпису вкладки поточної сторінки.

Ctrl+Alt+[

Збільшення рівня відступу підпису вкладки поточної сторінки.

Ctrl+Alt+]

Створення нової підсторінки нижче поточної сторінки.

Ctrl+Shift+Alt+N

Виділення всіх об’єктів.

Примітка.: Натисніть клавіші Ctrl+A кілька разів, щоб збільшити область виділення.

Ctrl+A

Виділення поточної сторінки.

Ctrl+Shift+A
Якщо виділена сторінка входить до складу групи, натисніть клавіші Ctrl+A, щоб виділити всі сторінки в групі.

Переміщення вибраної вкладки сторінки вгору.

Alt + Shift + стрілка вгору

Переміщення вибраної вкладки сторінки вниз.

Alt + Shift + стрілка вниз

Переміщення місця вставлення в заголовок сторінки.

Ctrl+Shift+T

Перехід до першої сторінки у видимому діапазоні вкладок сторінок.

Alt + Page Up

Перехід до останньої сторінки у видимому діапазоні вкладок сторінок.

Alt + Page Down

Прокручування вгору на поточній сторінці.

Page Up

Прокручування вниз на поточній сторінці.

Page Down

Прокручування до початку поточної сторінки.

Ctrl+Home

Прокручування до кінця поточної сторінки.

Ctrl+End

Перехід до наступного абзацу.

Ctrl + стрілка вниз

Перехід до попереднього абзацу.

Ctrl + стрілка вгору

Перехід до наступного контейнера нотаток.

Alt + стрілка вниз

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо.

Стрілка вправо

Повернення до останньої відвіданої сторінки.

Alt + стрілка вліво

Перехід до наступної відвіданої сторінки.

Alt + стрілка вправо

Збільшення масштабу.

Ctrl + Alt + "+" (на цифровій клавіатурі) або Ctrl + Alt + Shift + "+"

Зменшення масштабу.

Ctrl + Alt + "-" (на цифровій клавіатурі) або Ctrl+Alt+Shift+дефіс

Збереження змін.

Примітка.: Під час роботи програми OneNote нотатки зберігаються автоматично після внесення змін. Зберігати нотатки вручну не потрібно.

Ctrl+S

На початок сторінки

Робота із блокнотами та розділами

Дія

Клавіші

Відкриття програми OneNote.

Windows+Shift+N

Відкриття блокнота.

Ctrl+O

Надсилання до інструмента OneNote

Windows+N

Створення розділу.

Ctrl+T

Відкриття розділу.

Ctrl+Alt+Shift+O

Перехід до наступного розділу.

Ctrl + клавіша табуляції

Перехід до попереднього розділу.

Ctrl + Shift + клавіша табуляції

Перехід до наступної сторінки в розділі.

Ctrl + Page Down

Перехід до попередньої сторінки в розділі.

Ctrl + Page Up

Перехід до першої сторінки в розділі.

Alt+Home

Перехід до останньої сторінки в розділі.

Alt+End

Перехід до першої сторінки у видимому діапазоні вкладок сторінок.

Alt + Page Up

Перехід до останньої сторінки у видимому діапазоні вкладок сторінок.

Alt + Page Down

Переміщення або копіювання поточної сторінки.

Ctrl+Alt+M

Переміщення фокуса на поточну вкладку сторінки.

Ctrl+Alt+G

Виділення поточної вкладки сторінки.

Ctrl+Shift+A

Переміщення фокуса на поточну вкладку розділу.

Ctrl+Shift+G

Переміщення поточного розділу.

Ctrl+Shift+G, а потім Shift+F10, Б

Перехід до іншого блокнота на панелі переходів.

Ctrl+G, потім натисніть стрілку вниз або вгору, щоб вибрати інший блокнот, а потім – клавішу Enter.

На початок сторінки

Пошук нотаток

Дія

Клавіші

Переміщення місця вставлення в поле Пошук для пошуку всіх блокнотів.

Ctrl+E

Перегляд наступного результату під час пошуку у всіх блокнотах.

Стрілка вниз

Перехід до вибраного результату та скасування пошуку під час пошуку у всіх блокнотах.

Enter

Змінення області пошуку.

Ctrl+E, клавіша табуляції, ПРОБІЛ

Відкриття області результатів пошуку.

Alt+O після пошуку

Пошук лише на поточній сторінці.

Примітка.: Можна будь-коли переключатися між пошуком скрізь і лише на поточній сторінці, натискаючи клавіші Ctrl+E або Ctrl+F.

Ctrl+F

Перехід до наступного результату під час пошуку на поточній сторінці.

Enter або F3

Перехід до попереднього результату під час пошуку на поточній сторінці.

Shift+F3

Скасування пошуку та повернення на сторінку.

Esc

На початок сторінки

Надання спільного доступу до нотаток

Надання спільного доступу до нотаток іншим користувачам

Дія

Клавіші

Надсилання вибраних сторінок у повідомленні електронної пошти.

Ctrl+Shift+E

Надання спільного доступу до нотаток в інших програмах

Дія

Клавіші

Надсилання вибраних сторінок у повідомленні електронної пошти.

Ctrl+Shift+E

Створення завдання Outlook Сьогодні з виділеної нотатки.

Ctrl+Shift+1

Створення завдання Outlook Завтра з виділеної нотатки.

Ctrl+Shift+2

Створення завдання Outlook Цього тижня з виділеної нотатки.

Ctrl+Shift+3

Створення завдання Outlook Наступного тижня з виділеної нотатки.

Ctrl+Shift+4

Створення завдання Outlook Без дати з виділеної нотатки.

Ctrl+Shift+5

Відкриття виділеного завдання Outlook.

Ctrl+Shift+K

Позначення виділеного завдання Outlook як виконаного.

Ctrl+Shift+9

Видалення виділеного завдання Outlook.

Ctrl+Shift+0

Синхронізація змін у поточному спільному блокноті.

Shift+F9

Синхронізація змін у всіх спільних блокнотах.

F9

Позначення поточної сторінки як непрочитаної.

Ctrl+Q

Захист нотаток

Захист розділів паролем

Дія

Клавіші

Блокування всіх захищених паролем розділів.

Ctrl+Alt+L

На початок сторінки

У цій статті довідки описано сполучення клавіш для виконання поширених завдань у Microsoft OneNote 2010. Ці сполучення клавіш наведено для англійської (США) розкладки клавіатури. Клавіші інших розкладок можуть не відповідати їй.

Сполучення клавіш, у яких слід одночасно натискати кілька клавіш, розділено знаком плюс (+). Сполучення клавіш, у яких клавіші слід натискати послідовно, розділено комою (,).

Примітка.: Можливо, ви переглядаєте не найновішу версію цієї статті. Якщо в рядку стану в нижній частині вікна вказано Автономно, підключіть комп’ютер до Інтернету, у засобі перегляду довідки натисніть кнопку Автономно, а потім у контекстному меню виберіть Показати вміст із веб-сайту Office.com. Ви також можете перейти на портал Office.com, де ви знайдете найновішу документацію на сторінці довідки й навчальних матеріалів для Microsoft OneNote 2010.

У цій статті

Створення й форматування нотаток

Введення й редагування нотаток

Дія

Клавіші

Відкриття нового вікна програми OneNote.

Ctrl+M

Відкриття маленького вікна програми OneNote для створення нотаток на полях.

Ctrl+Shift+M

Пристиковування вікна програми OneNote.

Ctrl+Alt+D

Скасування останньої дії.

Ctrl+Z

Повторення останньої дії.

Ctrl+Y

Виділення всіх елементів на поточній сторінці.

Примітка.: Натисніть клавіші Ctrl+A кілька разів, щоб збільшити область виділення.

Ctrl+A

Вирізання виділеного тексту або елемента.

Ctrl+X

Копіювання виділеного тексту або елемента до буфера обміну.

Ctrl+C

Вставлення вмісту буфера обміну.

Ctrl+V

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо.

Стрілка вправо

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Видалення одного символу ліворуч від курсору.

Backspace

Видалення одного символу праворуч від курсору.

Delete

Видалення одного слова ліворуч від курсору.

Ctrl+Backspace

Видалення одного слова праворуч від курсору.

Ctrl+Delete

Вставлення розриву рядка, не починаючи новий абзац.

Shift+Enter

Перевірка орфографії.

F7

Відкриття тезауруса для виділеного слова.

Shift+F7

Відображення контекстного меню для виділеної нотатки, вкладки або будь-якого іншого об'єкта.

Shift+F10

Виконання дії, запропонованої в інформаційному рядку, якщо він відображається у верхній частині сторінки.

Ctrl+Shift+W

Форматування нотаток

Дія

Сполучення клавіш

Позначення жовтим кольором виділеного тексту.

Ctrl+Shift+H
або Ctrl+Alt+H

Вставлення гіперпосилання.

Ctrl+K

Копіювання форматування виділеного тексту (формат за зразком).

Ctrl+Shift+C

Вставлення форматування виділеного тексту (формат за зразком).

Ctrl+Shift+V

Відкриття гіперпосилання.

Примітка.: Курсор необхідно встановити у форматованому тексті гіперпосилання.

Enter

Застосування до виділеного тексту жирного шрифту або його скасування.

Ctrl+B

Застосування до виділеного тексту курсиву або його скасування.

Ctrl+I

Застосування до виділеного тексту підкреслення або його скасування.

Ctrl+U

Застосування до виділеного тексту закреслення або його скасування.

Ctrl+дефіс

Застосування до виділеного тексту надрядкового форматування або його скасування.

Ctrl + Shift + "="

Застосування до виділеного тексту підрядкового форматування або його скасування.

Ctrl + "="

Застосування форматування маркірованого списку до виділеного абзацу або його скасування.

Ctrl+крапка

Застосування або видалення форматування нумерованого списку для виділеного абзацу.

Ctrl + скісна риска

Застосування стилю "Заголовок 1" до поточної нотатки.

Ctrl+Alt+1

Застосування стилю "Заголовок 2" до поточної нотатки.

Ctrl+Alt+2

Застосування стилю "Заголовок 3" до поточної нотатки.

Ctrl+Alt+3

Застосування стилю "Заголовок 4" до поточної нотатки.

Ctrl+Alt+4

Застосування стилю "Заголовок 5" до поточної нотатки.

Ctrl+Alt+5

Застосування стилю "Заголовок 6" до поточної нотатки.

Ctrl+Alt+6

Застосування стилю "Звичайний" до поточної нотатки.

Ctrl+Shift+N

Додавання відступу зліва.

Alt + Shift + стрілка вправо

Видалення відступу зліва.

Alt + Shift + стрілка вліво

Вирівнювання виділеного абзацу за правим краєм.

Ctrl+R

Вирівнювання виділеного абзацу за лівим краєм.

Ctrl+L

Збільшення розміру шрифту виділеного тексту.

Ctrl + Shift + ">"

Зменшення розміру шрифту виділеного тексту.

Ctrl + Shift + "<"

Очищення всього форматування виділеного тексту.

Ctrl+Shift+N

Відображення або приховання лініювання на поточній сторінці.

Ctrl+Shift+R

Додавання елементів до сторінки

Дія

Клавіші

Вставлення документа або файлу на поточну сторінку.

Alt, Щ, Й

Вставлення документа або файлу як роздруківки на поточну сторінку.

Alt, Щ, Р

Відображення або приховання роздруківок документів на поточній сторінці (якщо програму OneNote запущено в режимі високої контрастності).

Alt+Shift+P

Вставлення рисунка з файлу.

Alt, Щ, Н

Вставлення рисунка зі сканера або камери.

Alt, Щ, У

Вставлення фрагмента екрана.

Примітка.: Піктограма OneNote в області сповіщень із правого боку панелі завдань Windows має бути активна.

Клавіша Windows + S

Вставлення поточної дати.

Alt+Shift+D

Вставлення поточної дати та часу.

Alt+Shift+F

Вставлення поточного часу.

Alt+Shift+T

Вставлення розриву рядка.

Shift+Enter

Початок математичної формули або перетворення вибраного тексту на математичну формулу.

ALT + «=»

Створення таблиці додаванням другого стовпця до вже введеного тексту.

Клавіша табуляції

Створення ще одного стовпця в таблиці з одним рядком.

Клавіша табуляції

Створення ще одного рядка, якщо курсор розташовано в останній клітинці таблиці.

Примітка.: Натисніть клавішу Enter повторно, щоб завершити таблицю.

Enter

Створення рядка нижче поточного в таблиці.

Ctrl+Enter

Створення ще одного абзацу в тій самій клітинці таблиці.

Alt+Enter

Створення стовпця праворуч від поточного в таблиці.

Ctrl+Alt+R

Створення стовпця ліворуч від поточного в таблиці.

Ctrl+Alt+E

Створення рядка вище поточного в таблиці (коли курсор розташовано на початку будь-якого рядка).

Enter

Видалення поточного пустого рядка з таблиці (коли курсор розташовано на початку цього рядка).

DEL (натиснути двічі)

Виділення нотаток і об’єктів

Дія

Клавіші

Виділення всіх елементів на поточній сторінці.

Примітка.: Натисніть клавіші Ctrl+A кілька разів, щоб збільшити область виділення.

Ctrl+A

Виділення до кінця рядка.

Shift+End

Виділення цілого рядка (коли курсор розташовано на початку цього рядка).

Shift + стрілка вниз

Перехід до заголовка сторінки та його виділення.

Ctrl+Shift+T

Скасування виділення структури або сторінки.

Esc

Переміщення поточного абзацу або кількох вибраних абзаців вгору.

Alt + Shift + стрілка вгору

Переміщення поточного абзацу або кількох вибраних абзаців униз.

Alt + Shift + стрілка вниз

Переміщення поточного абзацу або кількох вибраних абзаців вліво (зменшення відступу).

Alt + Shift + стрілка вліво

Переміщення поточного абзацу або кількох вибраних абзаців вправо (збільшення відступу).

Alt + Shift + стрілка вправо

Виділення поточного абзацу та підпорядкованих йому абзаців.

Ctrl+Shift+дефіс

Видалення виділеної нотатки або об’єкта.

Delete

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо.

Стрілка вправо

Повернення до останньої відвіданої сторінки.

Alt + стрілка вліво

Перехід до наступної відвіданої сторінки.

Alt + стрілка вправо

Початок відтворення вибраного аудіо- або відеозапису.

Ctrl+Alt+P

Початок відтворення вибраного аудіо- або відеозапису.

Ctrl+Alt+S

Перемотування поточного аудіо- або відеозапису на кілька секунд назад.

Ctrl+Alt+Y

Перемотування поточного аудіо- або відеозапису на кілька секунд вперед.

Ctrl+Alt+U

Додавання тегів до нотаток

Дія

Клавіші

Застосування, позначення та видалення тега "Справи".

Ctrl+1

Застосування та видалення тега "Важливе".

Ctrl+2

Застосування та видалення тега "Запитання".

Ctrl+3

Застосування та видалення тега "Запам’ятати".

Ctrl+4

Застосування та видалення тега "Визначення".

Ctrl+5

Застосування та видалення настроюваного тега.

Ctrl+6

Застосування та видалення настроюваного тега.

Ctrl+7

Застосування та видалення настроюваного тега.

Ctrl+8

Застосування та видалення настроюваного тега.

Ctrl+9

Видалення всіх тегів для виділених нотаток.

Ctrl+0

Робота зі структурами

Дія

Клавіші

Відображення рівня 1.

Alt+Shift+1

Розгортання до рівня 2.

Alt+Shift+2

Розгортання до рівня 3.

Alt+Shift+3

Розгортання до рівня 4.

Alt+Shift+4

Розгортання до рівня 5.

Alt+Shift+5

Розгортання до рівня 6.

Alt+Shift+6

Розгортання до рівня 7.

Alt+Shift+7

Розгортання до рівня 8.

Alt+Shift+8

Розгортання до рівня 9.

Alt+Shift+9

Розгортання всіх рівнів.

Alt+Shift+0

Збільшення відступу на один рівень.

Клавіша табуляції

Зменшення відступу на один рівень.

Shift + клавіша табуляції

Розгортання згорнутої структури.

Alt + Shift + "+"

Згортання розгорнутої структури.

Alt + Shift + "-"

Установлення мовних параметрів

Примітка.: Щоб змінити напрямок введення нотаток, необхідно спочатку ввімкнути підтримку мов із письмом справа наліво в засобі Мовні параметри Microsoft Office 2010.

Дія

Клавіші

Установлення напрямку записування зліва направо.

Ctrl + Shift зліва

Установлення напрямку записування справа наліво.

Ctrl + Shift справа

Збільшення відступу на один рівень у тексті з написанням справа наліво.

Клавіша табуляції

Зменшення відступу на один рівень у тексті з написанням справа наліво.

Shift + клавіша табуляції

На початок сторінки

Упорядкування блокнота й керування ним

Робота зі сторінками та нотатками на полях

Дія

Клавіші

Увімкнення або вимкнення повносторінкового перегляду.

F11

Відкриття нового вікна програми OneNote.

Ctrl+M

Відкриття маленького вікна програми OneNote для створення нотаток на полях.

Ctrl+Shift+M

Розгортання або згортання вкладок групи сторінок.

Ctrl + Shift + "*"

Друк поточної сторінки.

Ctrl+P

Додавання нової сторінки наприкінці виділеного розділу.

Ctrl+N

Збільшення ширини смуги вкладок сторінки.

Ctrl+Shift+[

Зменшення ширини смуги вкладок сторінки.

Ctrl+Shift+]

Створення нової сторінки нижче поточної вкладки сторінки на тому ж рівні.

Ctrl+Alt+N

Зменшення рівня відступу підпису вкладки поточної сторінки.

Ctrl+Alt+[

Збільшення рівня відступу підпису вкладки поточної сторінки.

Ctrl+Alt+]

Створення нової підсторінки нижче поточної сторінки.

Ctrl+Shift+Alt+N

Виділення всіх об’єктів.

Натисніть клавіші Ctrl+A кілька разів, щоб збільшити область виділення.

Ctrl+A

Виділення поточної сторінки.

Ctrl+Shift+A
Якщо виділена сторінка входить до складу групи, натисніть клавіші Ctrl+A, щоб виділити всі сторінки в групі.

Переміщення вибраної вкладки сторінки вгору.

Alt + Shift + стрілка вгору

Переміщення вибраної вкладки сторінки вниз.

Alt + Shift + стрілка вниз

Переміщення місця вставлення в заголовок сторінки.

Ctrl+Shift+T

Перехід до першої сторінки у видимому діапазоні вкладок сторінок.

Alt + Page Up

Перехід до останньої сторінки у видимому діапазоні вкладок сторінок.

Alt + Page Down

Прокручування вгору на поточній сторінці.

Page Up

Прокручування вниз на поточній сторінці.

Page Down

Прокручування до початку поточної сторінки.

Ctrl+Home

Прокручування до кінця поточної сторінки.

Ctrl+End

Перехід до наступного абзацу.

Ctrl + стрілка вниз

Перехід до попереднього абзацу.

Ctrl + стрілка вгору

Переміщення місця вставлення вгору на поточній сторінці або розгортання сторінки вгору.

Ctrl + Alt + стрілка вгору

Переміщення місця вставлення вниз на поточній сторінці або розгортання сторінки вниз.

Ctrl + Alt + стрілка вниз

Переміщення місця вставлення вліво на поточній сторінці або розгортання сторінки вліво.

Ctrl + Alt + стрілка вліво

Переміщення місця вставлення вправо на поточній сторінці або розгортання сторінки вправо.

Ctrl + Alt + стрілка вправо

Перехід до наступного контейнера нотаток.

Alt + стрілка вниз

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо.

Стрілка вправо

Повернення до останньої відвіданої сторінки.

Alt + стрілка вліво

Перехід до наступної відвіданої сторінки.

Alt + стрілка вправо

Збільшення масштабу.

Ctrl + Alt + знак плюс (на цифровій клавіатурі)
АБО
Ctrl + Alt + Shift + знак плюс

Зменшення масштабу.

Ctrl + Alt + знак мінус (на цифровій клавіатурі)
АБО
Ctrl + Alt + Shift + дефіс

Збереження змін.

Під час роботи програми OneNote нотатки зберігаються автоматично після внесення змін. Зберігати нотатки вручну не потрібно.

Ctrl+S

Робота із блокнотами та розділами

Дія

Клавіші

Створення розділу.

Ctrl+T

Відкриття блокнота.

Ctrl+O

Відкриття розділу.

Ctrl+Alt+Shift+O

Перехід до наступного розділу.

Ctrl + клавіша табуляції

Перехід до попереднього розділу.

Ctrl + Shift + клавіша табуляції

Перехід до наступної сторінки в розділі.

Ctrl + Page Down

Перехід до попередньої сторінки в розділі.

Ctrl + Page Up

Перехід до першої сторінки в розділі.

Alt+Home

Перехід до останньої сторінки в розділі.

Alt+End

Перехід до першої сторінки у видимому діапазоні вкладок сторінок.

Alt + Page Up

Перехід до останньої сторінки у видимому діапазоні вкладок сторінок.

Alt + Page Down

Переміщення або копіювання поточної сторінки.

Ctrl+Alt+M

Переміщення фокуса на поточну вкладку сторінки.

Ctrl+Alt+G

Виділення поточної вкладки сторінки.

Ctrl+Shift+A

Переміщення фокуса на поточну вкладку розділу.

Ctrl+Shift+G

Переміщення поточного розділу.

Ctrl+Shift+G, Shift+F10, M

Перехід до іншого блокнота на панелі переходів.

Ctrl+G, потім натисніть стрілку вниз або вгору, щоб вибрати інший блокнот, а потім – клавішу Enter.

Пошук нотаток

Дія

Клавіші

Переміщення місця вставлення в поле Пошук для пошуку всіх блокнотів.

Ctrl+E

Перегляд наступного результату під час пошуку у всіх блокнотах.

Стрілка вниз

Перехід до вибраного результату та скасування пошуку під час пошуку у всіх блокнотах.

Enter

Змінення області пошуку.

Ctrl+E, клавіша табуляції, ПРОБІЛ

Відкриття області результатів пошуку.

Alt+O після пошуку

Пошук лише на поточній сторінці.

Примітка.: Можна будь-коли переключатися між пошуком скрізь і лише на поточній сторінці, натискаючи клавіші Ctrl+E або Ctrl+F.

Ctrl+F

Перехід до наступного результату під час пошуку на поточній сторінці.

Enter або F3

Перехід до попереднього результату під час пошуку на поточній сторінці.

Shift+F3

Скасування пошуку та повернення на сторінку.

Esc

На початок сторінки

Надання спільного доступу до нотаток

Надання спільного доступу до нотаток іншим користувачам

Дія

Клавіші

Надсилання вибраних сторінок у повідомленні електронної пошти.

Ctrl+Shift+E

Надання спільного доступу до нотаток в інших програмах

Дія

Клавіші

Надсилання вибраних сторінок у повідомленні електронної пошти.

Ctrl+Shift+E

Створення завдання Outlook Сьогодні з виділеної нотатки.

Ctrl+Shift+1

Створення завдання Outlook Завтра з виділеної нотатки.

Ctrl+Shift+2

Створення завдання Outlook Цього тижня з виділеної нотатки.

Ctrl+Shift+3

Створення завдання Outlook Наступного тижня з виділеної нотатки.

Ctrl+Shift+4

Створення завдання Outlook Без дати з виділеної нотатки.

Ctrl+Shift+5

Відкриття виділеного завдання Outlook.

Ctrl+Shift+K

Позначення виділеного завдання Outlook як виконаного.

Ctrl+Shift+9

Видалення виділеного завдання Outlook.

Ctrl+Shift+0

Синхронізація змін у поточному спільному блокноті.

Shift+F9

Синхронізація змін у всіх спільних блокнотах.

F9

Позначення поточної сторінки як непрочитаної.

Ctrl+Q

На початок сторінки

Захист нотаток

Захист розділів паролем

Дія

Клавіші

Блокування всіх захищених паролем розділів.

Ctrl+Alt+L

На початок сторінки

У цьому розділі довідки описано сполучення клавіш для виконання поширених завдань у Microsoft Office OneNote 2007. Ці сполучення клавіш наведено для англійської (США) розкладки клавіатури. Клавіші інших розкладок можуть не відповідати їй.

Сполучення клавіш, у яких слід одночасно натискати кілька клавіш, розділено знаком плюс (+). Сполучення клавіш, у яких клавіші слід натискати послідовно, розділено комою (,).

Порада.: Щоб знайти слово або фразу в цьому розділі, виберіть Показати все, натисніть клавіші Ctrl+F, введіть слово або фразу й натисніть клавішу Enter.

Онлайнова довідка

Сполучення клавіш для роботи з вікном довідки

У вікні довідки можна отримати доступ до всього вмісту довідки Office. У ньому відображаються розділи та інший вміст довідки.

У вікні довідки

Дія

Клавіші

Відкриття вікна довідки.

F1

Закриття вікна довідки.

Alt+F4

Перехід між вікном довідки й активною програмою.

Alt + клавіша табуляції

Повернення на домашню сторінку довідки з OneNote.

Alt+Home

Вибір наступного елемента у вікні довідки.

Клавіша табуляції

Вибір попереднього елемента у вікні довідки.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, пов’язаної з виділеним елементом.

Enter

Вибір наступного або попереднього елемента в розділі вікна довідки Огляд довідки OneNote.

Tab або Shift+Tab

Розгортання або згортання виділеного елемента в розділі вікна довідки Огляд довідки OneNote.

Enter

Вибір наступного прихованого тексту або гіперпосилання, зокрема Показати все або Приховати все на початку розділу.

Клавіша табуляції

Вибір попереднього прихованого тексту або гіперпосилання.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, пов’язаної з виділеною командою Показати все або Приховати все, прихованим текстом або гіперпосиланням.

Enter

Перехід до попереднього розділу довідки (кнопка Назад).

Alt + стрілка вліво або Backspace

Перехід до наступної теми довідки (кнопка Вперед).

Alt + стрілка вправо

Повільне прокручування вгору або вниз у межах поточного розділу довідки.

Стрілка вгору або стрілка вниз

Прокручування на більшу відстань уверх та вниз у межах поточного розділу довідки.

Pg Up або Pg Down

Перемикання між способами відображення вікна довідки: вікно може бути зв’язаним з активною програмою або відокремленим від неї.

Alt+U

Відображення меню команд для вікна довідки. Для цього потрібно, щоб вікно довідки було активним (клацніть вікно довідки).

Shift+F10

Припинення останньої дії (кнопка Зупинити).

Esc

Оновлення вікна (кнопка Оновити).

F5

Друк поточного розділу довідки.

Якщо курсор не наведено на поточний розділ довідки, натисніть клавішу F6, а потім – Ctrl+P.

Ctrl+P

Змінення стану підключення.

F6, а потім клавіша зі стрілкою вниз

Введіть текст у поле Введіть слова, які слід шукати.

F6, а потім клавіша зі стрілкою вниз

Перейти між областями у вікні довідки (наприклад, перейти між панеллю інструментів, полем пошуку в довідці та списком Пошук).

F6

Вибір наступного або попереднього елемента відповідно в поданні змісту у вигляді дерева.

Стрілка вгору або стрілка вниз

Розгортання або згортання вибраного елемента в поданні змісту у вигляді дерева.

Стрілка вліво або стрілка вправо

Основи роботи із системою Microsoft Office

Відображення та використання вікон

Дія

Клавіші

Перехід до наступного вікна.

Alt + клавіша табуляції

Перехід до попереднього вікна.

Alt + Shift + клавіша табуляції

Закриття активного вікна.

Ctrl+W або Ctrl+F4

Перехід до області завдань з іншої області у вікні програми (за годинниковою стрілкою). Імовірно, знадобиться натиснути клавішу F6 кілька разів.

Якщо ви натиснули клавішу F6, а потрібна область завдань не відображається, спробуйте натиснути клавішу Alt, щоб перемістити фокус до рядка меню, а потім – клавіші Ctrl+Tab, щоб перейти до області завдань.

F6

Перехід від однієї області завдань до іншої у вікні програми (проти годинникової стрілки).

Shift+F6

Перехід до наступного вікна, якщо відкрито кілька вікон.

Ctrl+F6

Перехід до попереднього вікна.

Ctrl+Shift+F6

Виконання команди Розмір у меню керування нерозгорнутого вікна документа (натискайте клавіші зі стрілками, щоб змінити розмір вікна, а коли завершите, натисніть клавішу Esc).

Ctrl+F8

Згортання вікна до піктограми (доступне лише для деяких програм системи Microsoft Office).

Ctrl+F9

Розгортання або відновлення розміру вибраного вікна.

Ctrl+F10

Копіювання зображення екрана до буфера обміну.

Print Screen

Копіювання зображення вибраного вікна до буфера обміну.

Alt + Print Screen

Змінення типу та розміру шрифту

Дія

Сполучення клавіш

Змінення шрифту

Ctrl+Shift+F

Змінення розміру шрифту

Ctrl+Shift+P

Збільшення розміру шрифту вибраного тексту

Ctrl + Shift + ">"

Зменшення розміру шрифту вибраного тексту

Ctrl + Shift + "<"

Переміщення в тексті або клітинках

Дія

Клавіші

Переміщення на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо.

Стрілка вправо

Перехід на один рядок угору.

Стрілка вгору

Перехід на один рядок униз.

Стрілка вниз

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід на один абзац вгору.

Ctrl + стрілка вгору

Перехід на один абзац униз.

Ctrl + стрілка вниз

Перехід у кінець текстового поля.

Ctrl+End

Перехід на початок текстового поля.

Ctrl+Home

Повторення останньої дії Пошук.

Shift+F4

Переміщення в межах таблиць і робота з ними

Дія

Клавіші

Перехід до наступної клітинки.

Клавіша табуляції

Перехід до попередньої клітинки.

Shift+Tab

Перехід на наступний рядок.

Стрілка вниз

Перехід на попередній рядок.

Стрілка вгору

Початок нового абзацу.

Enter

Додавання нового рядка внизу таблиці.

Клавіша табуляції в кінці останнього рядка

Доступ до областей завдань і робота з ними

Дія

Клавіші

Перехід до області завдань з іншої області у вікні програми. (Можливо, клавішу F6 доведеться натиснути кілька разів.)

Якщо ви натиснули клавішу F6, а потрібна область завдань не відображається, спробуйте натиснути клавішу Alt, щоб перемістити фокус до рядка меню, а потім – клавіші Ctrl+Tab, щоб перейти до області завдань.

F6

Перехід до області завдань, якщо меню або панель інструментів активовано. (Імовірно, клавіші Ctrl+Tab доведеться натиснути кілька разів).

Ctrl + клавіша табуляції

Вибір наступного або попереднього параметра області завдань, якщо вона активна.

Клавіша табуляції або Shift + клавіша табуляції

Відображення повного списку команд у меню області завдань.

Ctrl + стрілка вниз

Перехід між параметрами вибраного підменю; перехід між певними параметрами у групі параметрів діалогового вікна.

Стрілка вниз або стрілка вгору

Відкриття вибраного меню або виконання дії, призначеної для вибраної кнопки.

ПРОБІЛ або Enter

Відкриття контекстного меню; відкриття розкривного меню для вибраного елемента колекції.

Shift+F10

Вибір відповідно першої або останньої команди в меню або підменю, якщо воно відображається.

Home або End

Прокручування вгору або вниз у вибраному списку колекції.

Page Up або Page Down

Перехід на початок або в кінець вибраного списку колекції.

Ctrl+Home або Ctrl+End

Відкриття області завдань "Довідкові матеріали".

Alt+клацання

Змінення розміру та переміщення панелей інструментів, меню й областей завдань

 1. Натисніть клавішу Alt, щоб вибрати рядок меню.

 2. Натисніть клавіші Ctrl+Tab кілька разів, щоб вибрати потрібну панель інструментів або область завдань.

 3. Виконайте одну з таких дій:

  Змінення розміру панелі інструментів

  1. На панелі інструментів натисніть клавіші Ctrl+ПРОБІЛ, щоб відобразити меню Параметри панелі інструментів.

  2. Виберіть команду Розмір, а потім натисніть клавішу Enter.

  3. Змініть розмір панелі інструментів за допомогою клавіш зі стрілками. Щоб змінювати розмір із кроком в один піксель, натискайте клавіші зі стрілками, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl.

  Переміщення панелі інструментів

  1. На панелі інструментів натисніть клавіші Ctrl+ПРОБІЛ, щоб відобразити меню Параметри панелі інструментів.

  2. Виберіть команду Перемістити, а потім натисніть клавішу Enter.

  3. Розташуйте панель інструментів у потрібному місці за допомогою клавіш зі стрілками. Для переміщення з кроком в один піксель натискайте клавіші зі стрілками, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl. Щоб відстикувати панель інструментів, натисніть клавішу зі стрілкою вниз кілька разів. Щоб пристикувати панель інструментів по вертикалі ліворуч або праворуч, натисніть клавішу зі стрілкою вліво або вправо відповідно, коли панель інструментів буде розміщено біля правого або лівого краю.

  Змінення розміру області завдань

  1. В області завдань натисніть клавіші Ctrl+ПРОБІЛ, щоб відобразити меню додаткових команд.

  2. За допомогою стрілки вниз виберіть команду Розмір, а потім натисніть клавішу Enter.

  3. Змініть розмір області завдань, натискаючи клавіші зі стрілками. Щоб змінювати розмір із кроком в один піксель, натискайте клавіші зі стрілками, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl.

  Переміщення області завдань

  1. В області завдань натисніть клавіші Ctrl+ПРОБІЛ, щоб відобразити меню додаткових команд.

  2. За допомогою стрілки вниз виберіть Перемістити, а потім натисніть клавішу Enter.

  3. Розташуйте область завдань у потрібному місці, натискаючи клавіші зі стрілками. Щоб переміщати її з кроком в один піксель, натискайте клавіші зі стрілками, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl.

 4. Завершивши змінення розміру або переміщення, натисніть клавішу Esc.

Використання діалогових вікон

Дія

Клавіші

Перехід до наступного параметра або групи параметрів.

Клавіша табуляції

Перехід до попереднього параметра або групи параметрів.

Shift + клавіша табуляції

Перехід до наступної вкладки діалогового вікна.

Ctrl + клавіша табуляції

Перехід до попередньої вкладки діалогового вікна.

Ctrl + Shift + клавіша табуляції

Перехід між пунктами відкритого розкривного списку або між параметрами в групі параметрів.

Клавіші зі стрілками

Виконання дії, призначеної виділеній кнопці; встановлення або зняття виділеного прапорця.

ПРОБІЛ

Відкриття списку, якщо його закрито, і перехід до певного пункту в списку.

Перша буква назви параметра в розкривному списку

Вибір параметра; установлення або зняття прапорця.

Alt + підкреслена буква в назві параметра

Відкриття виділеного розкривного списку.

Alt + стрілка вниз

Закриття виділеного розкривного списку; скасування команди та закриття діалогового вікна.

Esc

Виконання дії, призначеної для встановленої за замовчуванням кнопки діалогового вікна.

Enter

Використання полів вводу в діалогових вікнах

Текстові поля призначені для введення або вставлення записів, наприклад, імені користувача або шляху до папки.

Дія

Клавіші

Перехід на початок запису.

Home

Перехід у кінець запису.

End

Перехід на один символ вліво або вправо.

Стрілка вліво або стрілка вправо

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного символу зліва від курсору.

Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного символу справа від курсору.

Shift + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного слова зліва від курсору.

Ctrl + Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного слова справа від курсору.

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Виділення фрагмента від місця вставлення до початку рядка.

Shift+Home

Виділення фрагмента від місця вставлення до кінця рядка.

Shift+End

Використання діалогових вікон Відкрити та Зберегти як

Дія

Клавіші

Перейти до попередньої папки Зображення кнопки .

Alt+1

Кнопка На один рівень вгору Зображення кнопки . Відкрити папку, розташовану на рівень вище від відкритої папки.

Alt+2

Кнопка Знайти в Інтернеті Зображення кнопки . Закрити діалогове вікно та відкрити сторінку пошуку в Інтернеті.

Alt+3

Кнопка Видалити Зображення кнопки . Видалити вибрану папку або файл.

Alt+3

Кнопка Створити папку Зображення кнопки . Створити папку.

Alt+4

Кнопка Подання Зображення кнопки . Перейти між доступними поданнями папок.

Alt+5

Кнопка Сервіс. Відкрити меню Сервіс.

Alt+М

Відображення контекстного меню для вибраного елемента, наприклад папки або файлу.

Shift+F10

Переміститися між параметрами або областями в діалоговому вікні.

Tab

Відкриття списку Папка.

F4 або Alt+I

Оновлення списку файлів.

F5

Створення й форматування нотаток

Введення й редагування нотаток

Дія

Клавіші

Відкриття нового вікна програми OneNote.

Ctrl+M

Відкриття маленького вікна програми OneNote для створення нотаток на полях.

Ctrl+Shift+M

Скасування останньої дії.

Ctrl+Z

Повторення останньої дії.

Ctrl+Y

Виділення всіх елементів на поточній сторінці.

Натисніть клавіші Ctrl+A кілька разів, щоб збільшити область виділення.

Ctrl+A

Вирізання виділеного тексту або елемента.

Ctrl+X

Копіювання виділеного тексту або елемента до буфера обміну.

Ctrl+C

Вставлення вмісту буфера обміну.

Ctrl+V

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо.

Стрілка вправо

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Видалення одного символу ліворуч від курсору.

Backspace

Видалення одного символу праворуч від курсору.

Delete

Видалення одного слова ліворуч від курсору.

Ctrl+Backspace

Видалення одного слова праворуч від курсору.

Ctrl+Delete

Вставлення розриву рядка.

Shift+Enter

Перевірка орфографії.

F7

Форматування нотаток

Дія

Клавіші

Позначення кольором виділеного тексту.

Ctrl+Shift+H

Вставлення гіперпосилання.

Ctrl+K

Відкриття гіперпосилання.

Примітка.: Курсор необхідно встановити у форматованому тексті гіперпосилання.

Enter

Застосування до виділеного тексту жирного шрифту або його скасування.

Ctrl+B

Застосування до виділеного тексту курсиву або його скасування.

Ctrl+I

Застосування до виділеного тексту підкреслення або його скасування.

Ctrl+U

Застосування до виділеного тексту закреслення або його скасування.

Ctrl+дефіс

Застосування до виділеного тексту надрядкового форматування або його скасування.

Ctrl + Shift + "="

Застосування до виділеного тексту підрядкового форматування або його скасування.

Ctrl + "="

Застосування форматування маркірованого списку до виділеного абзацу або його скасування.

Ctrl+крапка

Застосування або видалення форматування нумерованого списку для виділеного абзацу.

Ctrl + скісна риска

Створення в абзаці відступу зліва.

Alt + Shift + стрілка вправо

Видалення відступу зліва.

Alt + Shift + стрілка вліво

Вирівнювання виділеного абзацу за правим краєм.

Ctrl+R

Вирівнювання виділеного абзацу по центру.

Ctrl+E

Вирівнювання виділеного абзацу за лівим краєм.

Ctrl+L

Застосування шрифту до виділеного тексту.

Ctrl+Shift+F, стрілка вгору або вниз

Застосування розміру шрифту до виділеного тексту.

Ctrl+Shift+P, стрілка вгору або вниз

Відкриття області завдань Шрифт.

Ctrl+D

Додавання елементів до сторінки

Дія

Клавіші

Вставлення документа або файлу на поточну сторінку.

Alt+I, F

Вставлення документа або файлу як роздруківки на поточну сторінку.

Alt+I, O

Відображення або приховання роздруківок документів на поточній сторінці (якщо OneNote запущено в режимі високої контрастності).

Alt+Shift+P

Вставлення рисунка з файлу.

Alt+I, P, F

Вставлення зображення зі сканера або камери.

Alt+I, P, S

Вставлення фрагмента екрана.

Примітка.: Піктограма OneNote в області сповіщень із правого боку панелі завдань Windows має бути активна.

Клавіша Windows + S

Вставлення поточної дати.

Alt+Shift+D

Вставлення поточної дати та часу.

Alt+Shift+F

Вставлення поточного часу.

Alt+Shift+T

Вставлення розриву рядка.

Shift+Enter

Виділення нотаток і об’єктів

Дія

Клавіші

Виділення всіх елементів на поточній сторінці.

Натисніть клавіші Ctrl+A кілька разів, щоб збільшити область виділення.

Ctrl+A

Скасування виділення структури або сторінки.

Esc

Переміщення виділеної нотатки або об’єкта вгору.

Alt + Shift + стрілка вгору

Переміщення виділеної нотатки або об’єкта вниз.

Alt + Shift + стрілка вниз

Переміщення виділеної нотатки або об’єкта ліворуч.

Alt + Shift + стрілка вліво

Переміщення виділеної нотатки або об’єкта праворуч.

Alt + Shift + стрілка вправо

Виділення поточного абзацу та підпорядкованих йому абзаців.

Ctrl+Shift+дефіс

Додавання або видалення місця на сторінці.

Alt+I, N, клавіша зі стрілкою вгору або вниз, а потім – клавіша Enter

Видалення виділеної нотатки або об’єкта.

Delete

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо.

Стрілка вправо

Повернення до останньої відвіданої сторінки.

Alt + стрілка вліво

Перехід до наступної відвіданої сторінки.

Alt + стрілка вправо

Позначення нотаток

Дія

Клавіші

Застосування, позначення та видалення тега "Справи".

Ctrl+1

Застосування та видалення тега "Важливе".

Ctrl+2

Застосування та видалення тега "Запитання".

Ctrl+3

Застосування та видалення тега "Запам’ятати".

Ctrl+4

Застосування та видалення тега "Визначення".

Ctrl+5

Застосування та видалення настроюваного тега.

Ctrl+6

Застосування та видалення настроюваного тега.

Ctrl+7

Застосування та видалення настроюваного тега.

Ctrl+8

Застосування та видалення настроюваного тега.

Ctrl+9

Видалення всіх тегів для виділених нотаток.

Ctrl+0

Робота зі структурами

Дія

Клавіші

Відображення рівня 1.

Alt+Shift+1

Розгортання до рівня 2.

Alt+Shift+2

Розгортання до рівня 3.

Alt+Shift+3

Розгортання до рівня 4.

Alt+Shift+4

Розгортання до рівня 5.

Alt+Shift+5

Розгортання до рівня 6.

Alt+Shift+6

Розгортання до рівня 7.

Alt+Shift+7

Розгортання до рівня 8.

Alt+Shift+8

Розгортання до рівня 9.

Alt+Shift+9

Розгортання всіх рівнів.

Alt+Shift+0

Відображення основного тексту для вибраного заголовка.

Alt + Shift + "="

Приховання основного тексту для вибраного заголовка.

Alt+Shift+дефіс

Збільшення відступу на один рівень.

Клавіша табуляції

Зменшення відступу на один рівень.

Shift + клавіша табуляції

Установлення мовних параметрів

Примітка.: Щоб змінити напрямок введення нотаток, необхідно спочатку ввімкнути підтримку мов із письмом справа наліво в діалоговому вікні Мовні параметри Microsoft Office 2007.

Дія

Клавіші

Установлення напрямку записування зліва направо.

Ctrl + Shift зліва

Установлення напрямку записування справа наліво.

Ctrl + Shift справа

Збільшення відступу на один рівень у тексті з написанням справа наліво.

Клавіша табуляції

Зменшення відступу на один рівень у тексті з написанням справа наліво.

Shift + клавіша табуляції

Упорядкування блокнота й керування ним

Робота зі сторінками та нотатками на полях

Дія

Клавіші

Увімкнення або вимкнення повносторінкового перегляду.

F11

Відкриття нового вікна програми OneNote.

Ctrl+M

Відкриття маленького вікна програми OneNote для створення нотаток на полях.

Ctrl+Shift+M

Друк поточної сторінки.

Ctrl+P

Додавання нової сторінки наприкінці виділеного розділу.

Ctrl+N

Додавання вкладеної сторінки до поточної групи сторінок.

Ctrl+Shift+N

Виділення всіх об’єктів.

Натисніть клавіші Ctrl+A кілька разів, щоб збільшити область виділення.

Ctrl+A

Виділення поточної сторінки.

Ctrl+Shift+A
Якщо виділена сторінка входить до складу групи, натисніть клавіші Ctrl+A, щоб виділити всі сторінки в групі.

Збільшення розміру вкладки сторінки.

Ctrl + Shift + ліва дужка

Зменшення розміру вкладки сторінки.

Ctrl + Shift + права дужка

Переміщення вибраної вкладки сторінки вгору.

Alt + Shift + стрілка вгору

Переміщення вибраної вкладки сторінки вниз.

Alt + Shift + стрілка вниз

Переміщення місця вставлення до заголовка сторінки.

Ctrl+T

Перехід до першої сторінки у видимому діапазоні вкладок сторінок.

Alt + Page Up

Перехід до останньої сторінки у видимому діапазоні вкладок сторінок.

Alt + Page Down

Прокручування вгору на поточній сторінці.

Page Up

Прокручування вниз на поточній сторінці.

Page Down

Прокручування до початку поточної сторінки.

Ctrl+Home

Прокручування до кінця поточної сторінки.

Ctrl+End

Перехід до наступного абзацу.

Ctrl + стрілка вниз

Перехід до попереднього абзацу.

Ctrl + стрілка вгору

Переміщення місця вставлення вгору на поточній сторінці або розгортання сторінки вгору.

Ctrl + Alt + стрілка вгору

Переміщення місця вставлення вниз на поточній сторінці або розгортання сторінки вниз.

Ctrl + Alt + стрілка вниз

Переміщення місця вставлення вліво на поточній сторінці або розгортання сторінки вліво.

Ctrl + Alt + стрілка вліво

Переміщення місця вставлення вправо на поточній сторінці або розгортання сторінки вправо.

Ctrl + Alt + стрілка вправо

Перехід до наступного контейнера нотаток.

Alt + стрілка вниз

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо.

Стрілка вправо

Повернення до останньої відвіданої сторінки.

Alt + стрілка вліво

Перехід до наступної відвіданої сторінки.

Alt + стрілка вправо

Збільшення масштабу.

Ctrl + Alt + знак плюс (на цифровій клавіатурі)
АБО
Ctrl + Alt + Shift + знак плюс

Зменшення масштабу.

Ctrl + Alt + знак мінус (на цифровій клавіатурі)
АБО
Ctrl + Alt + Shift + дефіс

Збереження змін.

Примітка.: Під час роботи програми OneNote нотатки зберігаються автоматично після внесення змін. Зберігати нотатки вручну не потрібно.

Ctrl+S

Робота з блокнотами та розділами

Дія

Сполучення клавіш

Створення блокнота.

Alt+N, N

Створення розділу.

Alt+N, S

Відкриття розділу.

Ctrl+O

Перехід до наступного розділу.

Ctrl + клавіша табуляції

Перехід до попереднього розділу.

Ctrl + Shift + клавіша табуляції

Перехід до наступної сторінки в розділі.

Ctrl + Page Down

Перехід до попередньої сторінки в розділі.

Ctrl + Page Up

Перехід до першої сторінки в розділі.

Alt+Home

Перехід до останньої сторінки в розділі.

Alt+End

Перехід до першої сторінки у видимому діапазоні вкладок сторінок.

Alt + Page Up

Перехід до останньої сторінки у видимому діапазоні вкладок сторінок.

Alt + Page Down

Переміщення поточного розділу.

Alt+F, R, V

Пошук нотаток

Дія

Сполучення клавіш

Переміщення місця вставлення до поля Знайти.

Ctrl+F

Змінення області пошуку.

Ctrl+F, Tab, стрілка вниз

Перехід до наступного результату під час пошуку.

Enter

Надання спільного доступу до нотаток

Надання спільного доступу до нотаток іншим користувачам

Дія

Клавіші

Надсилання вибраних сторінок у повідомленні електронної пошти.

Ctrl+Shift+E

Запуск спільного сеансу.

ALT+S, L, S

Приєднання до спільного сеансу.

Alt+S, L, J

Вихід зі спільного сеансу.

Alt+S, L, L

Надання спільного доступу до нотаток в інших програмах

Дія

Клавіші

Надсилання вибраних сторінок у повідомленні електронної пошти.

Ctrl+Shift+E

Надсилання вибраної сторінки до Microsoft Office Word 2007.

Alt+F, D, W

Створення зустрічі в Microsoft Office Outlook 2007.

Alt+Shift+A

Створення контакту в Microsoft Office Outlook 2007.

Ctrl+Shift+C

Створення завдання Outlook Сьогодні з виділеної нотатки.

Ctrl+Shift+1

Створення завдання Outlook Завтра з виділеної нотатки.

Ctrl+Shift+2

Створення завдання Outlook Цього тижня з виділеної нотатки.

Ctrl+Shift+3

Створення завдання Outlook Наступного тижня з виділеної нотатки.

Ctrl+Shift+4

Створення завдання Outlook Без дати з виділеної нотатки.

Ctrl+Shift+5

Відкриття меню Завдання Outlook.

Alt+K

Відкриття виділеного завдання Outlook.

Ctrl+Shift+K

Позначення виділеного завдання Outlook як виконаного.

Ctrl+Shift+9

Видалення виділеного завдання Outlook.

Ctrl+Shift+0

Синхронізація змін у поточному спільному блокноті.

Shift+F9

Синхронізація змін у всіх спільних блокнотах.

F9

Захист нотаток

Захист розділів паролем

Дія

Сполучення клавіш

Установлення параметрів захисту паролем.

Alt+F, S

Блокування всіх захищених паролем розділів.

Ctrl+Alt+L

У діалоговому вікні Захист паролем виберіть поле Введіть пароль.

Alt+P

У діалоговому вікні Захист паролем виберіть поле Підтвердьте пароль.

Alt+C

Див. також

Використання спеціальних можливостей для навігації у OneNote

Виконання основних завдань у OneNote за допомогою невізуального екрана

Технічна підтримка користувачів з особливими потребами

Корпорація Майкрософт прагне забезпечити якомога кращі умови роботи для всіх своїх клієнтів. Якщо у вас є особливі потреби або ви маєте запитання щодо спеціальних можливостей, зверніться по технічну підтримку до служби Microsoft Disability Answer Desk. Її фахівці чудово знають, як використовувати численні спеціальні засоби, і можуть надавати допомогу англійською, іспанською, французькою й американською мовами жестів. Щоб отримати контактні дані для свого регіону, перейдіть на сайт служби Microsoft Disability Answer Desk.

Якщо ви користувач у державній установі, комерційній організації або на підприємстві, зверніться до корпоративної служби підтримки Disability Answer Desk.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×