Перейти до основного
Office
Сполучення клавіш у OneNote для Windows 10

Сполучення клавіш у OneNote для Windows 10

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Багато користувачів переконалися, що, використовуючи сполучення клавіш у OneNote для Windows 10 на зовнішній клавіатурі, вони можуть працювати ефективніше. Для користувачів із фізичними обмеженнями або вадами зору сполучення клавіш можуть замінити використання миші та бути простішим рішенням, ніж сенсорний екран. У цій статті перелічено сполучення клавіш для роботи з OneNote для Windows 10.

Примітки.: 

  • Описані в цій статті сполучення клавіш відповідають українській розкладці клавіатури й можуть не завжди відповідати клавішам в інших розкладках.

  • Якщо кілька клавіш сполучення потрібно натискати одночасно, їх розділено знаком "плюс" (+), а якщо послідовно, – комою (,).

У цій статті

Сполучення клавіш, які часто використовуються

У цій таблиці наведено сполучення клавіш у OneNote для Windows 10, що використовуються найчастіше.

Дія

Клавіші

Переміщення фокуса на поточний розділ

Ctrl+Shift+G

Відкриття контекстного меню

Shift+F10

Додавання нової сторінки наприкінці виділеного розділу

Ctrl+N

Відкриття блокнота

Ctrl+O

Перехід до іншого блокнота на панелі переходів.

Ctrl+G, потім натисніть клавішу зі стрілкою вниз або вгору, щоб вибрати інший блокнот, а потім – клавішу Enter

Створення нового розділу

Ctrl+T

Створення нової сторінки під поточною вкладкою сторінки на тому ж рівні

Ctrl+Alt+N

Створення нової підсторінки під поточною сторінкою

Ctrl+Alt+Shift+N

Увімкнення або вимкнення повносторінкового перегляду

F11

Переміщення фокуса на поточну вкладку сторінки

Ctrl+Alt+G

Переміщення або копіювання поточної сторінки

Ctrl+Alt+M

Виділення поточної сторінки

Ctrl+Shift+A

Перехід до заголовка сторінки та його виділення

Ctrl+Shift+T

Відкриття поля пошуку для пошуку в усіх відкритих блокнотах

Ctrl+E

Навігація у OneNote для Windows 10 лише за допомогою клавіатури

У таблиці нижче наведено сполучення клавіш, за допомогою яких можна переходити у OneNote для Windows 10.

Дія

Клавіші

Перехід між панеллю вкладок, областю переходів і полотном сторінки

F6

Перехід до стрічки вкладки

Стрілка вниз

Переміщення між параметрами на стрічці

Стрілка вліво або стрілка вправо

Виконання вибраної команди

Enter

Переміщення між вкладками

Стрілка вліво або стрілка вправо

Переміщення між елементами в рядку головного меню

Клавіша табуляції або Shift+Tab

Відкриття стрічки

Alt

Відкриття вкладки Основне

Alt+Е

Відкриття вкладки Вставлення

Alt+Щ

Відкриття вкладки Креслення

Alt+К

Відкриття вкладки Подання

Alt+Ї

Увімкнення й використання невізуального екрана "Екранний диктор"

Щоб активувати Екранний диктор на ПК з Windows, натисніть клавіші Windows+Enter. Пролунає фраза "Narrator settings window" (Екранний диктор, параметри, вікно).

Докладні відомості про сполучення клавіш і команди див. в статті Команди клавіатури та рухи дотиків для Екранного диктора.

Щоб вийти з Екранного диктора, натисніть клавіші Caps Lock + Esc.

Створення й форматування нотаток

Введення й редагування нотаток

Дія

Клавіші

Відкриття нового вікна програми OneNote

Ctrl+M

Скасувати останню дію

Ctrl+Z

Повторити останню дію

Ctrl+Y

Виділення всіх елементів на поточній сторінці (щоб розширити виділений діапазон, продовжуйте натискати Ctrl+A)

Ctrl+A

Вирізання виділеного тексту або елемента до буфера обміну

Ctrl+X

Копіювання виділеного тексту або елемента до буфера обміну

Ctrl+C

Вставлення вмісту буфера обміну

Ctrl+V

Перейти на початок рядка

Home

Перехід у кінець рядка

End

Перейти на один символ вліво

Стрілка вліво

Перейти на один символ вправо

Стрілка вправо

Перехід на одне слово вліво

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо

Ctrl + стрілка вправо

Видалення одного символу ліворуч від курсору

Backspace

Видалення одного символу праворуч від курсору

Delete

Видалення одного слова ліворуч від курсору

Ctrl+Backspace

Видалення одного слова праворуч від курсору

Ctrl+Delete

Вставлення розриву рядка, не починаючи новий абзац

Shift+Enter

Відкриття контекстного меню для об’єкта у фокусі

Shift+F10 або клавіша меню

Виконання дії, запропонованої в інформаційному рядку, якщо він відображається у верхній частині сторінки

Ctrl+Shift+W

Вставлення імені автора та останнього змінення часу

Ctrl+Shift+M

Форматування нотаток

Дія

Клавіші

Виділення кольором виділеного тексту

Ctrl+Shift+H або Ctrl+Alt+H

Вставлення гіперпосилання

Ctrl+K

Копіювання форматування виділеного тексту (Формат за зразком)

Ctrl+Shift+C

Застосування форматування до виділеного тексту (Формат за зразком)

Ctrl+Shift+V

Відкриття гіперпосилання, коли курсор розташовано в тексті посилання (перемістіть курсор до тексту посилання за допомогою клавіш зі стрілками)

Enter

Застосування до виділеного тексту жирного шрифту або його скасування

Ctrl+B

Застосування до виділеного тексту курсиву або його скасування

Ctrl+I

Застосування до виділеного тексту підкреслення або його скасування

Ctrl+U

Застосування до виділеного тексту закреслення або його скасування

Ctrl + "-" (дефіс)

Застосування до виділеного тексту надрядкового форматування або його скасування

Ctrl + Shift + "="

Застосування до виділеного тексту підрядкового форматування або його скасування

Ctrl + "="

Застосування форматування маркірованого списку до виділеного абзацу або його скасування

Ctrl + "." (крапка)

Застосування форматування нумерованого списку до виділеного абзацу або його скасування

Ctrl + "/" (скісна риска)

Застосування стилю Заголовок 1 до поточної нотатки

Ctrl+Alt+1

Застосування стилю Заголовок 2 до поточної нотатки

Ctrl+Alt+2

Застосування стилю Заголовок 3 до поточної нотатки

Ctrl+Alt+3

Застосування стилю Заголовок 4 до поточної нотатки

Ctrl+Alt+4

Застосування стилю Заголовок 5 до поточної нотатки

Ctrl+Alt+5

Застосування стилю Заголовок 6 до поточної нотатки

Ctrl+Alt+6

Застосування стилю Звичайний до поточної нотатки з очищенням усього форматування

Ctrl+Shift+N

Збільшення відступу абзацу

Alt + Shift + стрілка вправо або Tab (на початку рядка)

Зменшення відступу абзацу

Alt + Shift + стрілка вліво або Shift+Tab (на початку рядка)

Вирівнювання виділеного абзацу за правим краєм

Ctrl+R

Вирівнювання виділеного абзацу за лівим краєм

Ctrl+L

Збільшення розміру шрифту виділеного тексту

Ctrl + Shift + ">"

Зменшення розміру шрифту виділеного тексту

Ctrl + Shift + "<"

Відображення або приховання лініювання на поточній сторінці

Ctrl+Shift+R

Додавання елементів на сторінку

Дія

Клавіші

Копіювання фрагмента екрана до буфера обміну (потрібне Оновлення Windows 10 для креативу)

Windows+Shift+S

Вставлення поточної дати

Alt+Shift+D

Вставлення поточної дати та часу

Alt+Shift+F

Вставлення поточного часу

Alt+Shift+T

Вставлення розриву рядка

Shift+Enter

Початок математичної формули або перетворення виділеного тексту на математичну формулу

Alt + "="

Створення таблиці додаванням другого стовпця до вже введеного тексту

Tab

Створення ще одного стовпця в таблиці з одним рядком

Tab

Створення ще одного рядка, коли курсор розташовано в останній клітинці таблиці

Enter

Створення рядка під поточним у таблиці

Ctrl+Enter

Створення ще одного абзацу в тій самій клітинці таблиці

Alt+Enter

Створення стовпця праворуч від поточного в таблиці

Ctrl+Alt+R

Створення рядка над поточним у таблиці (коли курсор розташовано на початку будь-якого рядка, окрім першого)

Enter

Видалення поточного пустого рядка з таблиці (коли курсор розташовано на початку цього рядка)

Delete (натисніть двічі)

Виділення нотаток і об’єктів

Дія

Клавіші

Виділення всіх елементів на поточній сторінці (щоб розширити виділений діапазон, продовжуйте натискати Ctrl+A)

Ctrl+A

Виділення з поточного розташування курсора до кінця рядка

Shift+End

Виділення цілого рядка (коли курсор розташовано на початку цього рядка)

Shift + стрілка вниз

Перехід до заголовка сторінки та його виділення

Ctrl+Shift+T

Скасування виділення структури або сторінки

Esc

Переміщення поточного абзацу або кількох виділених абзаців вгору

Alt + Shift + стрілка вгору

Переміщення поточного абзацу або кількох виділених абзаців униз

Alt + Shift + стрілка вниз

Переміщення поточного абзацу або кількох виділених абзаців вправо (збільшення відступу)

Alt + Shift + стрілка вправо

Переміщення поточного абзацу або кількох виділених абзаців вліво (зменшення відступу)

Alt + Shift + стрілка вліво

Виділення поточного абзацу та підпорядкованих йому абзаців

Ctrl + Shift + "-" (дефіс)

Видалення виділеної нотатки або об’єкта

Delete

Перейти на початок рядка

Home

Перехід у кінець рядка

End

Перейти на один символ вліво

Стрілка вліво

Перейти на один символ вправо

Стрілка вправо

Повернення до останньої відвіданої сторінки

Alt + стрілка вліво

Перехід до наступної відвіданої сторінки

Alt + стрілка вправо

Відтворення вибраного аудіозапису

Ctrl+Alt+P

Зупинка відтворення вибраного аудіозапису

Ctrl+Alt+S

Запуск нового аудіозапису

Ctrl+Alt+A

Перемотування поточного аудіозапису назад на 10 секунд

Ctrl+Alt+Y

Перемотування поточного аудіозапису назад на 5 хвилин

Ctrl+Alt+T

Перемотування поточного аудіозапису вперед на 10 секунд

Ctrl+Alt+U

Перемотування поточного аудіозапису вперед на 5 хвилин

Ctrl+Alt+I

Додавання позначок до нотаток

Дія

Клавіші

Застосування, додавання та видалення позначки До виконання

Ctrl+1

Застосування та видалення позначки Важливо

Ctrl+2

Застосування та видалення позначки Запитання

Ctrl+3

Застосування та видалення позначки Запам’ятати

Ctrl+4

Застосування та видалення позначки Визначення

Ctrl+5

Застосування та видалення позначки Виділення

Ctrl+6

Застосування та видалення позначки Контакт

Ctrl+7

Застосування та видалення позначки Адреса

Ctrl+8

Застосування та видалення позначки Номер телефону

Ctrl+9

Видалення всіх позначок із виділених нотаток

Ctrl+0

Використання структур

Дія

Клавіші

Відображення рівня 1

Alt+Shift+1

Розгортання до рівня 2

Alt+Shift+2

Розгортання до рівня 3

Alt+Shift+3

Розгортання до рівня 4

Alt+Shift+4

Розгортання до рівня 5

Alt+Shift+5

Розгортання до рівня 6

Alt+Shift+6

Розгортання до рівня 7

Alt+Shift+7

Розгортання до рівня 8

Alt+Shift+8

Розгортання до рівня 9

Alt+Shift+9

Розгортання всіх рівнів

Alt+Shift+0

Збільшення відступу на один рівень

Tab

Зменшення відступу на один рівень

Shift+Tab

Розгортання згорнутої структури

Alt + Shift + "+" (знак "плюс")

Згортання розгорнутої структури

Alt + Shift + "-" (знак "мінус")

Налаштування мовних параметрів

Примітка.: Щоб змінити напрямок записування нотаток, необхідно спочатку ввімкнути підтримку мов із письмом справа наліво в засобі Мовні параметри Microsoft Office.

Дія

Клавіші

Установлення напрямку записування зліва направо

Ctrl + Shift зліва

Установлення напрямку записування справа наліво

Ctrl + Shift справа

Збільшення відступу на один рівень у тексті з написанням справа наліво

Tab

Зменшення відступу на один рівень у тексті з написанням справа наліво

Shift+Tab

Упорядкування блокнота та керування ним

Робота зі сторінками й записником

Дія

Клавіші

Увімкнення або вимкнення повносторінкового перегляду

F11

Відкриття нового вікна програми OneNote

Ctrl+M

Розгортання або згортання вкладок групи сторінок

Ctrl+Shift+*

Відображення або приховання подання засіб перевірки доступності

Ctrl+Shift+F

Друк поточної сторінки

Ctrl+P

Додавання нової сторінки наприкінці виділеного розділу

Ctrl+N

Збільшення ширини смуги вкладок сторінки

Ctrl + Shift + "["

Зменшення ширини смуги вкладок сторінки

Ctrl + Shift + "]"

Створення нової сторінки під поточною вкладкою сторінки на тому ж рівні

Ctrl+Alt+N

Створення нової підсторінки під поточною сторінкою

Ctrl+Alt+Shift+N

Виділення всіх об’єктів (щоб розширити виділений діапазон, продовжуйте натискати Ctrl+A)

Ctrl+A

Виділення поточної сторінки

Ctrl+Alt+G

Переміщення вибраної вкладки сторінки вгору

Alt + Shift + стрілка вгору

Переміщення вибраної вкладки сторінки вниз

Alt + Shift + стрілка вниз

Переміщення курсору до заголовка сторінки

Ctrl+Shift+T

Прокручування вгору на поточній сторінці

Page Up

Прокручування вниз на поточній сторінці

Page Down

Прокручування до початку поточної сторінки

Ctrl+Home

Прокручування до кінця поточної сторінки

Ctrl+End

Перехід до наступного абзацу

Ctrl + стрілка вниз

Перехід до попереднього абзацу

Ctrl + стрілка вгору

Перехід до наступного контейнера нотаток

Alt + стрілка вниз

Перехід на початок рядка

Home

Перехід у кінець рядка

End

Перейти на один символ вліво

Стрілка вліво

Перейти на один символ вправо

Стрілка вправо

Повернення до останньої відвіданої сторінки

Alt + стрілка вліво

Перехід до наступної відвіданої сторінки

Alt + стрілка вправо

Зум

Ctrl + Alt + "+" (знак "плюс" на цифровій клавіатурі) або Ctrl + Alt + Shift + "+" (знак "плюс")

Зменшити масштаб

Ctrl + Alt + "–" (знак "мінус" на цифровій клавіатурі) або Ctrl + Alt + Shift + "–" (дефіс)

Збереження змін і синхронізація блокнота

Примітка.: Під час роботи у OneNote нотатки зберігаються автоматично, щойно до них внесено зміни. Зберігати нотатки вручну не потрібно.

Ctrl+S

Робота з блокнотами й розділами

Дія

Клавіші

Відкриття програми OneNote

Натисніть клавішу Windows і введіть OneNote. Натискайте клавішу зі стрілкою вниз, щоб вибрати "OneNote, програма з Microsoft Store", а потім натисніть клавішу Enter.

Відкриття блокнота

Ctrl+O

Створення нового розділу

Ctrl+T

Перехід до наступного розділу

Ctrl+Tab

Перехід до попереднього розділу

Ctrl+Shift+Tab

Перехід до наступної сторінки в розділі

Ctrl + Page Down

Перехід до попередньої сторінки в розділі

Ctrl + Page Up

Перехід до першої сторінки в розділі

Alt+Home

Перехід до останньої сторінки в розділі

Alt+End

Переміщення або копіювання поточної сторінки

Ctrl+Alt+M

Переміщення фокуса на поточну вкладку сторінки

Ctrl+Alt+G

Переміщення фокуса на поточну вкладку розділу

Ctrl+Shift+G

Перехід до іншого блокнота на панелі переходів.

Ctrl+G, потім натисніть клавішу зі стрілкою вниз або вгору, щоб вибрати інший блокнот, а потім – клавішу Enter

Відкриття контекстного меню поточного розділу

Ctrl+Shift+G, Shift+F10

Пошук нотаток

Дія

Клавіші

Відкриття поля пошуку для пошуку в усіх відкритих блокнотах

Ctrl+E або Ctrl+F

Перегляд наступного результату під час пошуку в усіх блокнотах

Стрілка вниз

Перехід до вибраного результату під час пошуку в усіх блокнотах

Enter

Змінення області пошуку

Ctrl+E, Tab, Tab, стрілка вниз

Скасування пошуку та повернення на сторінку

Esc

Спільний доступ до нотаток

Надання спільного доступу до нотаток іншим користувачам

Дія

Клавіші

Відкриття області Спільний доступ

Ctrl+Shift+E

Створення посилання для спільного доступу до поточної сторінки

Ctrl+Shift+E, Tab, Tab, Enter

Надання спільного доступу до поточного блокнота

Ctrl+Shift+E, Tab, стрілка вниз, стрілка вниз

Надсилання копії сторінки через іншу програму

Ctrl+Shift+E, Enter

Надання спільного доступу до нотаток в інших програмах

Дія

Клавіші

Надсилання копії поточної сторінки через іншу програму

Ctrl+Shift+E, Enter

Синхронізація поточного блокнота

Ctrl+S або Shift+F9

Синхронізація всіх блокнотів

F9

Позначення поточної сторінки як прочитаної або непрочитаної

Ctrl+Q

Захист нотаток

Захист розділів паролем

Дія

Клавіші

Блокування всіх захищених паролем розділів

Ctrl+Alt+L

На початок сторінки

Див. також

Навігація у OneNote за допомогою спеціальних можливостей

Основи роботи з OneNote за допомогою невізуального екрана

Технічна підтримка клієнтів з особливими потребами

Корпорація Майкрософт прагне забезпечити якомога кращі умови роботи для всіх своїх клієнтів. Якщо у вас є особливі потреби або ви маєте запитання щодо спеціальних можливостей, зверніться по технічну підтримку до служби Microsoft Disability Answer Desk. Її фахівці чудово знають, як використовувати численні спеціальні засоби, і можуть надавати допомогу англійською, іспанською, французькою й американською мовами жестів. Щоб отримати контактні дані для свого регіону, перейдіть на сайт служби Microsoft Disability Answer Desk.

Якщо ви користувач у державній установі, комерційній організації або на підприємстві, зверніться до корпоративної служби підтримки Disability Answer Desk.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×