Сполучення клавіш у Microsoft Word для Windows

У цій статті наведено всі сполучення клавіш у Microsoft Word. Для користувачів із фізичними обмеженнями або вадами зору сполучення клавіш можуть замінити мишу та слугувати простішим рішенням, ніж сенсорний екран. Тут перелічено сполучення клавіш для роботи з Word у Windows.

Завантажте документ Word із цими сполученнями клавіш за посиланням: Сполучення клавіш у Word 2016 для Windows.

Примітки.: 

 • Описані в цій статті сполучення клавіш відповідають українській розкладці клавіатури (окрім сполучень, що починаються з клавіші Ctrl, які відповідають англійській (США) розкладці) і можуть не відповідати клавішам в інших розкладках.

 • Якщо кілька клавіш сполучення потрібно натискати одночасно, їх розділено знаком "плюс" (+), а якщо послідовно, – комою (,).

У цій статті

Часто вживані сполучення клавіш

Переміщення стрічкою за допомогою клавіатури

Довідка зі сполучень клавіш у Microsoft Word

Довідка з функціональних клавіш

Сполучення клавіш, які часто використовуються

У цій таблиці наведено сполучення клавіш у Microsoft Word, які використовуються найчастіше.

Дія

Клавіші

Перехід до поля "Скажіть, що потрібно зробити"

Alt+Й

Відкриття

Ctrl+O

Збереження

Ctrl+S

Закриття

Ctrl+W

Вирізання

Ctrl+X

Копіювання

Ctrl+C

Вставлення

Ctrl+V

Вибрати все

Ctrl+A

Виділення жирним

Ctrl+B

Виділення курсивом

Ctrl+I

Підкреслення

Ctrl+U

Зменшення розміру шрифту на 1 пункт

Ctrl + "["

Збільшення розміру шрифту на 1 пункт

Ctrl + "]"

Вирівнювання тексту по центру

Ctrl+E

Вирівнювання тексту за лівим краєм

Ctrl+L

Вирівнювання тексту за правим краєм

Ctrl+R

Скасування

Esc

Скасування останньої дії

Ctrl+Z

Повторення скасованої дії

Ctrl+Y

Масштабування

Alt+Ї, Г, А (потім скористайтеся клавішею табуляції, щоб перейти до потрібного значення в діалоговому вікні "Масштаб")

Переміщення стрічкою за допомогою клавіатури

Стрічка – це смуга з вкладками вгорі вікна Word. На кожній вкладці відображається інша стрічка. Стрічки складаються з груп і кожна група містить одну або кілька команд. Ви можете отримати доступ до будь-якої команди Word, використовуючи сполучення клавіш.

Примітка.: Надбудови та інші програми можуть додавати до стрічки нові вкладки, а також визначати нові клавіші доступу до цих вкладок.

Переходити вкладками стрічки можна двома способами.

 • Щоб перейти до стрічки, натисніть клавішу Alt, а потім переміщайтеся між вкладками за допомогою клавіш зі стрілками вправо та вліво.

 • Щоб перейти до певної вкладки на стрічці, скористайтесь однією з клавіш доступу.

Дія

Клавіші

Щоб перейти до подання Backstage, відкрийте сторінку Файл.

Alt+Ф

Щоб скористатися темами, кольорами й ефектами, наприклад, межами сторінки, відкрийте вкладку Конструктор.

Alt+К

Щоб скористатися поширеними командами форматування, стилями абзаців або засобом пошуку, перейдіть на вкладку Основне.

Alt+Е

Щоб керувати завданнями злиття або працювати з конвертами й наклейками, перейдіть на вкладку Розсилки.

Alt+Л

Щоб вставити таблиці, зображення та фігури, колонтитули або текстові поля, перейдіть на вкладку Вставлення.

Alt+Щ

Щоб настроїти поля й орієнтацію сторінки, відступи та інтервали, перейдіть на вкладку Макет.

Alt+Ю

Щоб ввести умову пошуку у вмісті довідки, відкрийте поле "Що потрібно зробити" на стрічці.

Alt+Й (потім введіть пошуковий запит)

Щоб перевірити орфографію, вибрати мову перевірки або щоб відстежувати й переглядати зміни до документа, перейдіть на вкладку Рецензування.

Alt+Ц

Щоб додати зміст, виноски або таблицю посилань, перейдіть на вкладку Посилання.

Alt+П

Щоб вибрати подання чи режим документа, наприклад режим читання або подання розмітки, перейдіть на вкладку Подання. Тут ви також можете настроїти збільшення масштабу та керувати кількома вікнами документів.

Alt+Ї

 • Щоб перейти до списку вкладок стрічки, натисніть клавішу Alt. Щоб безпосередньо вибрати вкладку, натисніть сполучення клавіш.

 • Щоб перейти до стрічки, натисніть клавішу зі стрілкою вниз (у JAWS це називається переходом до нижньої стрічки).

 • Щоб переміщатися між командами, натискайте клавішу табуляції або клавіші Shift + клавіша табуляції.

 • Щоб перейти до виділеної групи, натисніть клавішу зі стрілкою вниз.

 • Щоб переміщатися між групами на стрічці, натискайте клавіші Ctrl + стрілка вправо або Ctrl + стрілка вліво.

 • Елементи керування на стрічці активуються різними способами залежно від типу елемента керування:

  • Якщо виділено кнопку, натисніть клавішу ПРОБІЛ або Enter, щоб активувати відповідну команду.

  • Якщо виділено команду у вигляді кнопки розділення (тобто кнопки, яка відкриває меню додаткових параметрів), щоб активувати її, натисніть клавіші Alt + стрілка вниз. Переміщайтеся між параметрами за допомогою клавіші табуляції. Щоб вибрати поточний параметр, натисніть клавішу ПРОБІЛ або Enter.

  • Якщо виділено список (наприклад, список "Шрифт"), натисніть клавішу зі стрілкою вниз, щоб відкрити його. Потім натискайте клавіші зі стрілками вгору та вниз, щоб переміщатися між елементами списку.

  • Якщо виділено колекцію, натисніть клавішу Пробіл або Enter, щоб вибрати відповідну команду. Потім використовуйте клавішу табуляції, щоб переміщатися між елементами.

Порада.: У колекціях з кількома рядками елементів натискайте клавішу табуляції, щоб переходити із самого початку в кінець поточного рядка або з кінця одного рядка на початок наступного. Натисніть клавішу зі стрілкою вправо в кінці поточного рядка, щоб повернутися на його початок.

Щоб скористатися клавішами доступу:

 1. Натисніть клавішу Alt.

 2. Натисніть клавішу з буквою в квадратній підказці, що з’явиться у стрічці над потрібною командою.

Залежно від того, яку клавішу ви натиснете, можуть відображатися додаткові підказки клавіш. Наприклад, якщо натиснути клавіші Alt+Ф, відкриється подання Office Backstage на сторінці "Відомості" та відобразиться інший набір підказок клавіш. Якщо знову натиснути клавішу Alt, з’являться нові підказки клавіш.

У таблиці нижче наведено кілька способів переміщення фокуса клавіатури з використанням саме клавіатури.

Дія

Клавіші

Виділення активної вкладки на стрічці й активація клавіш доступу.

Alt або F10 (використовуйте клавіші доступу або клавіші зі стрілками, щоб вибрати іншу вкладку)

Переміщення фокуса до команд на стрічці.

Клавіша табуляції або Shift+Tab

Переміщення фокуса до кожної команди стрічки, відповідно вперед або назад.

Клавіша табуляції або Shift+Tab

Переміщення вниз, угору, ліворуч або праворуч між елементами стрічки.

Стрілка вниз, стрілка вгору, стрілка вліво або стрілка вправо

Розгортання або згортання стрічки.

Ctrl+F1

Відображення контекстного меню для виділеного елемента.

Shift+F10

Переміщення фокуса до іншої області вікна, наприклад "Формат рисунка", "Граматика" або "Виділення".

F6

Активація вибраної команди або елемента керування на стрічці.

ПРОБІЛ або Enter

Відкриття вибраного меню або колекції на стрічці.

ПРОБІЛ або Enter

Завершення змінення значення в елементі керування на стрічці та повернення фокуса до документа.

Enter

Переходити між переміщуваними фігурами, як-от текстовими полями або зображеннями

Ctrl+Alt+5, а потім кілька разів натисніть клавішу Tab

Вийти з режиму переходів між переміщуваними фігурами та повернутися до звичайного режиму.

Esc

Довідка зі сполучень клавіш у Microsoft Word

Перегляд і редагування документів

Дія

Клавіші

Створення нового документа.

Ctrl+N

Відкрийте документ.

Ctrl+O

Закриття документа.

Ctrl+W

Розбиття вікна документа.

Alt+Ctrl+S

Скасування розбиття вікна документа.

Alt+Shift+C або Alt+Ctrl+S

Збереження документа.

Ctrl+S

Дія

Клавіші

Вставлення гіперпосилання.

Ctrl+K

Перехід на попередню сторінку.

Alt + стрілка вліво

Перехід на наступну сторінку.

Alt + стрілка вправо

Оновлення.

F9

Дія

Клавіші

Друк документа.

Ctrl+P

Перехід до подання попереднього перегляду.

Alt+Ctrl+I

Переміщення сторінкою попереднього перегляду в збільшеному масштабі зображення.

Клавіші зі стрілками

Переміщення до попередньої або наступної сторінки в зменшеному масштабі зображення.

Page Up або Page Down

Переміщення до першої сторінки в зменшеному масштабі зображення.

Ctrl+Home

Переміщення до останньої сторінки в зменшеному масштабі зображення.

Ctrl+End

Дія

Клавіші

Вставлення примітки (в області завдань "Виправлення").

Alt+Ц, С

Увімкнення або вимкнення відстеження виправлень.

Ctrl+Shift+E

Закриття області перевірки (якщо її відкрито).

Alt+Shift+C

Вибір вкладки "Рецензування" на стрічці.

Alt+Ц (потім клавіша зі стрілкою вниз, щоб перейти до команд цієї вкладки)

Вибір команди "Правопис і граматика"

Alt+Ц, В, Р

Дія

Клавіші

Відкриття поля пошуку в області завдань Навігація

Ctrl+F

Заміна тексту, форматування та спеціальних елементів.

Ctrl+H

Перехід до сторінки, закладки, виноски, таблиці, примітки, рисунка або іншого елемента в документі.

Ctrl+G

Перехід між останніми чотирма розташуваннями, які ви відредагували.

Alt+Ctrl+Z

Переміщення

Клавіші

На один символ вліво

стрілка вліво

На один символ вправо

стрілка вправо

На одне слово вліво

Ctrl+Стрілка вліво

На одне слово вправо

Ctrl+Стрілка вправо

На один абзац угору

Ctrl + стрілка вгору

На один абзац униз

Ctrl + стрілка вниз

На одну клітинку вліво (в таблиці)

Shift+Tab

На одну клітинку вправо (в таблиці)

Tab

Угору на один рядок

Стрілка вгору

Униз на один рядок

Стрілка вниз

У кінець рядка

End

На початок рядка

Home

На початок вікна

Alt + Ctrl + Page Up

У кінець вікна

Alt + Ctrl + Page Down

На один екран угору (з прокручуванням)

Page Up

На один екран униз (з прокручуванням)

Page Down

На початок наступної сторінки

Ctrl + Page Down

На початок попередньої сторінки

Ctrl + Page Up

У кінець документа

Ctrl+End

На початок документа

Ctrl+Home

До попереднього виправлення

Shift+F5

До позиції курсору на час останнього закриття документа (після відкриття документа)

Shift+F5

Дія

Клавіші

Позначення елемента змісту.

Alt+Shift+O

Позначення елемента таблиці посилань.

Alt+Shift+I

Виберіть параметри цитати

Сполучення клавіш Alt + Shift + F12, пробіл

Позначення елемента предметного покажчика.

Alt+Shift+X

Вставлення виноски.

Alt+Ctrl+F

Вставлення кінцевої виноски.

Alt+Ctrl+D

Перехід до наступної виноски.

Alt+Shift+>

Перехід до попередньої виноски.

Alt+Shift+<

Перехід до поля «Скажіть, що потрібно зробити» й інтелектуального пошуку.

Alt+Й

Робота з документами в різних поданнях

У Word є кілька різних подань документа. У кожному поданні можна виконувати певні завдання. Наприклад, режим читання дає змогу представити дві сторінки документа поруч і переходити між сторінками, використовуючи клавіші зі стрілками.

Дія

Клавіші

Перехід до подання читання

Alt+Ї, Ж

Перехід до подання розмітки.

Alt+Ctrl+P

Перехід до подання структури.

Alt+Ctrl+O

Перехід до подання чернетки.

Alt+Ctrl+N

Ці сполучення клавіш застосовуються, лише якщо документ відкрито в режимі структури.

Дія

Клавіші

Переміщення абзацу на вищий рівень.

Alt + Shift + стрілка вліво

Переміщення абзацу на нижчий рівень.

Alt + Shift + стрілка вправо

Перетворення абзацу на основний текст.

Ctrl+Shift+N

Переміщення виділених абзаців вверх.

Alt + Shift + стрілка вгору

Переміщення виділених абзаців униз.

Alt + Shift + стрілка вниз

Розгортання тексту під заголовком.

Alt + Shift + "+"

Згортання тексту під заголовком.

Alt + Shift + "–"

Розгортання або згортання всього тексту або всіх заголовків.

Alt+Shift+A

Відображення або приховання форматування символів.

Скісна риска (/) на цифровій клавіатурі

Відображення першого рядка тексту або всього тексту.

Alt+Shift+L

Відображення всіх заголовків, оформлених стилем "Заголовок 1".

Alt+Shift+1

Відображення всіх заголовків, оформлених стилем "Заголовок n".

Alt+Shift+N

Вставлення символу табуляції.

Ctrl+Tab

Дія

Клавіші

Перехід до початку документа.

Home

Перехід до кінця документа.

End

Перехід до сторінки n.

n (номер потрібної сторінки), Enter

Вимкнення режиму читання

Esc

Редагування та переміщення тексту й рисунків

Щоб виділити текст, утримуйте натиснутою клавішу Shift і переміщуйте курсор, використовуючи клавіші зі стрілками.

Дія

Клавіші

Увімкнення режиму розширення.

F8

Виділення найближчого символу.

F8 (потім клавіша зі стрілкою вліво або вправо)

Збільшення розміру виділення.

F8 (натисніть один раз, щоб виділити слово, двічі, щоб виділити речення, тощо)

Зменшення розміру виділення.

Shift+F8

Вимкнення режиму розширення.

Esc

Розширення виділення на один символ праворуч.

Shift + стрілка вправо

Розширення виділення на один символ ліворуч.

Shift + стрілка вліво

Розширення виділення до кінця слова.

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Розширення виділення до початку слова.

Ctrl + Shift + стрілка вліво

Розширення виділення до кінця рядка.

Shift+End

Розширення виділення до початку рядка.

Shift+Home

Розширення виділення на один рядок униз.

Shift + стрілка вниз

Розширення виділення на один рядок угору.

Shift + стрілка вгору

Розширення виділення до кінця абзацу.

Ctrl + Shift + стрілка вниз

Розширення виділення до початку абзацу.

Ctrl + Shift + стрілка вгору

Розширення виділення на один екран униз.

Shift + Page Down

Розширення виділення на один екран угору.

Shift + Page Up

Розширення виділення до початку документа.

Ctrl+Shift+Home

Розширення виділення до кінця документа.

Ctrl+Shift+End

Розширення виділення до кінця вікна.

Alt + Ctrl + Shift + Page Down

Розширення виділення на весь документ.

Ctrl+A

Виділення вертикального блоку тексту.

Ctrl+Shift+F8, а потім клавіші зі стрілками (щоб вийти з режиму виділення, натисніть клавішу Esc)

Розширення виділення до певного місця в документі.

F8 + клавіші зі стрілками (щоб вийти з режиму виділення, натисніть клавішу Esc)

Дія

Клавіші

Видалення одного символу ліворуч від курсору.

Backspace

Видалення одного слова ліворуч від курсору

Ctrl+Backspace

Видалення одного символу праворуч від курсору

Delete

Видалення одного слова праворуч від курсору.

Ctrl+Delete

Вирізання виділеного фрагмента до буфера обміну Office.

Ctrl+X

Скасування останньої дії.

Ctrl+Z

Вирізання виділеного фрагмента до скарбнички. (Скарбничка – це функція, яка дає змогу збирати групи тексту з кількох розташувань і вставляти їх в іншому розташуванні.)

Ctrl+F3

Дія

Клавіші

Відкриття буфера обміну Office.

Натисніть клавіші Alt+Е, щоб вибрати вкладку Основне, а потім – Ж, У.

Копіювання виділеного тексту або рисунків до буфера обміну Office.

Ctrl+C

Вирізання виділеного тексту або рисунків до буфера обміну Office.

Ctrl+X

Вставлення останнього доданого або вставленого елемента з буфера обміну Office.

Ctrl+V

Одноразове переміщення тексту або рисунка.

F2 (потім перемістіть курсор і натисніть клавішу Enter)

Одноразове копіювання тексту або рисунка.

Shift+F2 (потім перемістіть курсор і натисніть клавішу Enter)

Відкриття діалогового вікна Створення стандартного блока, якщо виділено текст або об’єкт.

Alt+F3

Відкриття контекстного меню, пов’язаного з виділеним стандартним блоком, наприклад рисунком SmartArt.

Shift+F10

Вирізання виділеного фрагмента до скарбнички.

Ctrl+F3

Вставлення вмісту скарбнички.

Ctrl+Shift+F3

Копіювання верхнього або нижнього колонтитула з попереднього розділу документа.

Alt+Shift+R

Редагування таблиць і переміщення ними

Дія

Клавіші

Виділення вмісту наступної клітинки.

Tab

Виділення вмісту попередньої клітинки.

Shift+Tab

Розширення виділення на сусідні клітинки.

Утримуючи натиснутою клавішу Shift, натискайте відповідну клавішу зі стрілкою.

Виділення стовпця.

За допомогою клавіш зі стрілками перейдіть до верхньої або нижньої клітинки стовпця та виконайте одну з таких дій:

 • щоб виділити стовпець зверху вниз, натисніть клавіші Shift + Alt + Page Down;

 • щоб виділити стовпець знизу вгору, натисніть клавіші Shift + Alt + Page Up.

Виділення всього рядка

За допомогою клавіш зі стрілками перейдіть у кінець рядка: до першої (крайньої зліва) або до останньої (крайньої справа) клітинки в рядку.

 • У першій клітинці в рядку натисніть клавіші Shift+Alt+End, щоб виділити рядок зліва направо.

 • В останній клітинці в рядку натисніть клавіші Shift+Alt+Home, щоб виділити рядок справа наліво.

Розширення виділеного фрагмента (або блоку).

Ctrl+Shift+F8, а потім клавіші зі стрілками (щоб вийти з режиму виділення, натисніть клавішу Esc)

Виділення всієї таблиці.

Alt+5 на цифровій клавіатурі (з вимкнутим режимом Num Lock)

Переміщення

Клавіші

До наступної клітинки рядка

Tab

До попередньої клітинки рядка

Shift+Tab

До першої клітинки рядка

Alt+Home

До останньої клітинки рядка

Alt+End

До першої клітинки стовпця

Alt + Page Up

До останньої клітинки стовпця

Alt + Page Down

До попереднього рядка

стрілка вгору

До наступного рядка

стрілка вниз

На один рядок угору

Alt + Shift + стрілка вгору

На один рядок униз

Alt + Shift + стрілка вниз

Об’єкт для вставлення

Клавіші

Новий абзац у клітинці

Enter

Символи табуляції в клітинці

Ctrl+Tab

Форматування символів і абзаців

Дія

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Шрифт для змінення форматування символів.

Ctrl+D

Змінення регістру букв.

Shift+F3

Перетворення всіх букв на великі.

Ctrl+Shift+A

Виділення жирним шрифтом.

Ctrl+B

Підкреслення тексту.

Ctrl+U

Підкреслення слів, за винятком пробілів.

Ctrl+Shift+W

Подвійне підкреслення тексту.

Ctrl+Shift+D

Застосування прихованого форматування тексту.

Ctrl+Shift+H

Виділення курсивом.

Ctrl+I

Форматування тексту зменшеними великими буквами.

Ctrl+Shift+K

Застосування підрядкового форматування (автоматичні інтервали).

Ctrl + знак рівності

Застосування надрядкового форматування (автоматичні інтервали).

Ctrl + Shift + знак плюс

Видалення ручного форматування з виділених символів.

Ctrl+ПРОБІЛ

Оформлення виділених символів шрифтом Symbol.

Ctrl+Shift+Q

Операція

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Шрифт для змінення шрифту.

Ctrl+Shift+F

Збільшення розміру шрифту.

Ctrl + Shift+ ">"

Зменшення розміру шрифту.

Ctrl + Shift + "<"

Збільшення розміру шрифту на 1 пункт.

Ctrl + "]"

Зменшення розміру шрифту на 1 пункт.

Ctrl + "["

Дія

Клавіші

Копіювання атрибутів форматування тексту.

Ctrl+Shift+C

Застосування до тексту скопійованих атрибутів форматування.

Ctrl+Shift+V

Дія

Клавіші

Перехід від вирівнювання абзацу по центру до вирівнювання за лівим краєм і навпаки.

Ctrl+E

Перехід від вирівнювання абзацу за шириною до вирівнювання за лівим краєм і навпаки.

Ctrl+J

Перехід від вирівнювання абзацу за правим краєм до вирівнювання за лівим краєм і навпаки.

Ctrl+R

Вирівнювання абзацу ліворуч.

Ctrl+L

Створення відступу зліва.

Ctrl+M

Видалення відступу зліва.

Ctrl+Shift+M

Створення навислого відступу.

Ctrl+T

Зменшення навислого відступу.

Ctrl+Shift+T

Зняття форматування абзацу.

Ctrl+Q

Дія

Клавіші

Відображення недрукованих символів.

Ctrl + Shift + "*" (зірочка на цифровій клавіатурі не працює)

Відображення відомостей про форматування тексту.

Shift+F1 (потім клацніть потрібний текст)

Копіювання форматування.

Ctrl+Shift+C

Вставлення форматування.

Ctrl+Shift+V

Дія

Клавіші

Одинарний.

Ctrl+1

Подвійний.

Ctrl+2

Полуторний.

Ctrl+5

Додавання або видалення однорядкового інтервалу перед абзацами.

Ctrl+0 (нуль)

Дія

Клавіші

Відкриття області завдань Застосування стилів.

Ctrl+Shift+S

Відкриття області завдань Стилі.

Alt+Ctrl+Shift+S

Застосування автоформату.

Alt+Ctrl+K

Застосування стилю "Звичайний".

Ctrl+Shift+N

Застосування стилю "Заголовок 1".

Alt+Ctrl+1

Застосування стилю "Заголовок 2".

Alt+Ctrl+2

Застосування стилю "Заголовок 3".

Alt+Ctrl+3

Закриття області завдань "Стилі".

 1. Якщо область завдань Стилі не вибрано, натисніть клавішу F6, щоб її вибрати.

 2. Натисніть клавіші Ctrl+ПРОБІЛ.

 3. Натискайте клавіші зі стрілками, щоб вибрати команду Закрити, а потім натисніть клавішу Enter.

Символ

Клавіші

Поле

Ctrl+F9

Розрив рядка

Shift+Enter

Розрив сторінки

Ctrl+Enter

Розрив колонки

Ctrl+Shift+Enter

Довге тире

Alt + Ctrl + "–" (на цифровій клавіатурі)

Коротке тире

Ctrl + "–" (знак "мінус" на цифровій клавіатурі)

М’який перенос

Ctrl + "-" (дефіс)

Нерозривний дефіс

Ctrl + Shift + "-" (дефіс)

Нерозривний пробіл

Ctrl+Shift+ПРОБІЛ

Символ авторського права

Alt+Ctrl+C

Символ зареєстрованого товарного знака

Alt+Ctrl+R

Символ товарного знака

Alt+Ctrl+T

Три крапки

Alt+Ctrl+крапка

Одинарна відкривна лапка

Ctrl+` (одинарні лапки), ` (тупий наголос)

Одинарна закривна лапка

Ctrl+' (одинарні лапки), ' (одинарні лапки)

Подвійні відкривні лапки

Ctrl+` (тупий наголос), Shift+' (одинарні лапки)

Подвійні закривні лапки

Ctrl+' (одинарні лапки), Shift+' (одинарні лапки)

Елемент автотексту

Enter (після введення кількох перших символів імені елемента автотексту та появи екранної підказки)

Дія

Клавіші

Вставлення символу в кодуванні Юнікод з указаним шістнадцятковим кодом символу. Наприклад, щоб вставити символ грошової одиниці євро  символ євро , введіть 20AC, а потім, утримуючи натиснутою клавішу Alt, натисніть клавішу X.

Код символу, Alt+X

Пошук коду виділеного символу в кодуванні Юнікод.

Alt+X

Вставлення символу в кодуванні ANSI з указаним десятковим кодом символу. Наприклад, щоб вставити символ грошової одиниці євро, утримуючи натиснутою клавішу Alt, введіть на цифровій клавіатурі 0128.

Alt + код символу (на цифровій клавіатурі)

Вставлення та редагування об’єктів

 1. Щоб відкрити діалогове вікно Вставлення об’єкта, натисніть клавіші Alt, Щ, Ю, О.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • виберіть тип об’єкта за допомогою клавіші зі стрілкою вниз, а потім натисніть клавішу Enter, щоб створити об’єкт;

  • натисніть клавіші Ctrl+Tab, щоб вибрати вкладку Створення з файлу, а потім натисніть клавішу табуляції та введіть ім’я файлу об’єкта, який потрібно вставити, або знайдіть потрібний файл.

 1. Розташуйте курсор зліва від об’єкта в документі, а потім виділіть об’єкт, натиснувши клавіші Shift + стрілка вправо.

 2. Натисніть клавіші Shift+F10.

 3. Натискайте клавішу табуляції, щоб перейти до поля Ім’я об’єкта, а потім двічі натисніть клавішу Enter.

 1. Щоб вибрати команду SmartArt, натисніть клавіші Alt, Щ, В, А.

 2. Виберіть потрібний тип рисунка за допомогою клавіш зі стрілками.

 3. Натисніть клавішу табуляції й натискайте клавіші зі стрілками, щоб вибрати потрібний рисунок.

 4. Натисніть клавішу Enter.

 1. Натисніть клавіші Alt, Щ, Є, щоб вибрати команду WordArt.

 2. Натискайте клавіші зі стрілками, щоб вибрати потрібний стиль WordArt, а потім натисніть клавішу Enter.

 3. Введіть потрібний текст.

 4. Натисніть клавішу Esc, щоб вибрати об’єкт WordArt, а потім перемістіть його, використовуючи клавіші зі стрілками.

 5. Натисніть клавішу Esc знову, щоб повернутися до документа.

Злиття й поля

Примітка.: Щоб використовувати ці сполучення клавіш, потрібно натиснути клавіші Alt+M або клацнути Розсилки.

Дія

Клавіші

Попередній перегляд злиття.

Alt+Shift+K

Злиття документа.

Alt+Shift+N

Друк документа злиття.

Alt+Shift+M

Редагування документа з даними для злиття.

Alt+Shift+E

Вставлення поля злиття.

Alt+Shift+F

Дія

Клавіші

Вставлення поля DATE.

Alt+Shift+D

Вставлення поля ListNum.

Alt+Ctrl+L

Вставлення поля Page.

Alt+Shift+P

Вставлення поля TIME.

Alt+Shift+T

Вставлення пустого поля.

Ctrl+F9

Оновлення зв’язаних відомостей у вихідному документі Microsoft Word.

Ctrl+Shift+F7

Оновлення виділених полів.

F9

Розрив зв’язку з полем.

Ctrl+Shift+F9

Перехід від коду виділеного поля до його значення й навпаки.

Shift+F9

Перехід між режимами показу кодів і значень усіх полів.

Alt+F9

Запуск команди GOTOBUTTON або MACROBUTTON із поля, у якому відображаються значення полів.

Alt+Shift+F9

Перехід до наступного поля.

F11

Перехід до попереднього поля.

Shift+F11

Блокування поля.

Ctrl+F11

Розблокування поля.

Ctrl+Shift+F11

Мовна панель

Для кожного документа встановлено мову за замовчуванням. Зазвичай це стандартна мова операційної системи. Але якщо документ також містить слова або фрази іншою мовою, радимо вибрати мову перевірки правопису для цих слів. Так можна буде перевіряти орфографію та граматику для цих фраз. Крім того, з ними зможуть працювати спеціальні засоби, наприклад невізуальні екрани.

Дія

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Вибір мови перевірки

Alt+Ц, Ї, В

Перегляд списку мов перевірки

стрілка вниз

Вибір мов за замовчуванням

Alt+Ц, Ї, М

Дія

Клавіші

Увімкнення та вимкнення редактора засобів вводу (IME) для японської мови на клавіатурі зі 101 клавішею.

Alt + "~"

Увімкнення та вимкнення редактора засобів вводу (IME) для корейської мови на клавіатурі зі 101 клавішею.

Права клавіша Alt

Увімкнення та вимкнення редактора засобів вводу (IME) для китайської мови на клавіатурі зі 101 клавішею.

Ctrl+ПРОБІЛ

Довідка з функціональних клавіш

Дія

Клавіші

Отримання довідки або перехід на веб-сайт Microsoft Office.com.

F1

Переміщення тексту або рисунка.

F2

Повторення останньої дії.

F4

Вибір команди Перейти (вкладка Основне).

F5

Перехід до наступної області або рамки.

F6

Вибір команди Правопис (вкладка Рецензування).

F7

Розширення виділення.

F8

Оновлення виділених полів.

F9

Відображення підказок клавіш.

F10

Перехід до наступного поля.

F11

Вибір команди Збереження документа.

F12

Дія

Клавіші

Відображення контекстної довідки або відомостей про форматування.

Shift+F1

Копіювання тексту.

Shift+F2

Змінення регістру букв.

Shift+F3

Повторення останньої дії Знайти або Перейти.

Shift+F4

Перехід до останньої зміни.

Shift+F5

Перехід до попередньої області або рамки (після натискання клавіші F6).

Shift+F6

Вибір команди Тезаурус (вкладка Рецензування, група Правопис).

Shift+F7

Зменшення розміру виділення.

Shift+F8

Перехід між режимами показу коду та значення поля.

Shift+F9

Відображення контекстного меню.

Shift+F10

Перехід до попереднього поля.

Shift+F11

Вибір команди Збереження документа.

Shift+F12

Дія

Клавіші

Розгортання або згортання стрічки.

Ctrl+F1

Вибір команди Попередній перегляд.

Ctrl+F2

Вирізання виділеного фрагмента до скарбнички.

Ctrl+F3

Закриття вікна.

Ctrl+F4

Перехід до наступного вікна.

Ctrl+F6

Вставлення пустого поля.

Ctrl+F9

Розгортання вікна документа.

Ctrl+F10

Блокування поля.

Ctrl+F11

Вибір команди Відкриття документа.

Ctrl+F12

Дія

Клавіші

Вставлення вмісту скарбнички.

Ctrl+Shift+F3

Редагування закладки.

Ctrl+Shift+F5

Перехід до попереднього вікна.

Ctrl+Shift+F6

Оновлення зв’язаних відомостей у вихідному документі Word.

Ctrl+Shift+F7

Розширення виділеного фрагмента або блоку.

Ctrl+Shift+F8 (потім натисніть клавішу зі стрілкою)

Розрив зв’язку з полем.

Ctrl+Shift+F9

Розблокування поля.

Ctrl+Shift+F11

Вибір команди Друк.

Ctrl+Shift+F12

Дія

Клавіші

Перехід до наступного поля.

Alt+F1

Створення нового стандартного блоку.

Alt+F3

Вихід із Word.

Alt+F4

Відновлення розмірів вікна програми.

Alt+F5

Перехід із відкритого діалогового вікна до документа (для діалогових вікон, які підтримують цю функцію).

Alt+F6

Пошук наступної орфографічної або граматичної помилки.

Alt+F7

Запуск макросу.

Alt+F8

Перехід між режимами показу кодів і значень усіх полів.

Alt+F9

Відображення області завдань Вибірка.

Alt+F10

Відображення коду Microsoft Visual Basic.

Alt+F11

Дія

Клавіші

Перехід до попереднього поля.

Alt+Shift+F1

Вибір команди Збереження документа.

Alt+Shift+F2

Запуск команди GOTOBUTTON або MACROBUTTON із поля, у якому відображаються значення полів.

Alt+Shift+F9

Відображення меню або повідомлення для доступної дії.

Alt+Shift+F10

Вибір кнопки Зміст у контейнері змісту, коли він активний.

Alt+Shift+F12

Дія

Клавіші

Відображення відомостей про систему.

Ctrl+Alt+F1

Вибір команди Відкриття документа.

Ctrl+Alt+F2

У цій статті не йдеться про настроювання сполучень клавіш або створення сполучень клавіш для макросів чи автотексту.

Якщо ви використовуєте Microsoft Word Starter, пам’ятайте, що не всі функції Word підтримуватимуться в цьому випуску. Докладні відомості про функції, доступні у Word Starter, див. в статті Функції Word, які не повністю підтримуються у Word Starter.

У цій статті

Пошук і використання сполучень клавіш

Основи роботи з Microsoft Office

Переміщення стрічкою

Швидка довідка з Microsoft Word

Довідка з функціональних клавіш

Пошук і використання сполучень клавіш

Якщо у сполученнях клавіш слід одночасно натискати дві клавіші або більше – у довідці програми Microsoft Word 2010 їх відокремлено знаком "плюс" (+). Якщо клавіші слід натискати послідовно – їх відокремлено комою (,).

 • Щоб розгорнути всі розділи статті, натискайте клавішу табуляції, доки не буде виділено посилання Показати все. Натисніть клавішу Enter. Щоб згорнути всі розділи, натисніть клавішу Enter знову.

 • Щоб розгорнути лише один розділ статті, натискайте клавішу табуляції, доки не буде виділено заголовок цього розділу та знак "плюс". Натисніть клавішу Enter. Щоб згорнути розділ, натисніть клавішу Enter знову.

Увага!: Перш ніж почати пошук, натискайте клавішу табуляції, доки не буде виділено посилання Показати все. Натисніть клавішу Enter.

 1. Натисніть сполучення клавіш Ctrl+F.

  Відкриється діалогове вікно пошуку з курсором для введення тексту.

 2. Введіть шуканий текст у полі.

 3. Натисніть клавішу Enter.

Щоб надрукувати цей розділ, натискайте клавішу табуляції, доки не буде виділено посилання Показати все, відтак натисніть клавішу Enter і сполучення клавіш Ctrl+P.

Основи роботи з Microsoft Office

Операція

Клавіші

Перехід до наступного вікна.

Alt + клавіша табуляції

Перехід до попереднього вікна.

Alt+Shift+Tab

Закриття активного вікна.

Ctrl+W або Ctrl+F4

Відновлення розміру активного вікна після його розгортання.

Alt+F5

Перехід до області завдань з іншої області у вікні програми (за годинниковою стрілкою). Можливо, потрібно буде натиснути клавішу F6 кілька разів.

F6

Перехід до області завдань з іншої області у вікні програми (проти годинникової стрілки).

Shift+F6

Перехід до наступного вікна, якщо відкрито кілька вікон.

Ctrl+F6

Перехід до попереднього вікна.

Ctrl+Shift+F6

Розгортання або відновлення розміру вибраного вікна.

Ctrl+F10

Копіювання зображення екрана до буфера обміну.

Print Screen

Копіювання зображення вибраного вікна до буфера обміну.

Alt + Print Screen

Операція

Клавіші

Перехід до наступного параметра або групи параметрів.

Клавіша табуляції

Перехід до попереднього параметра або групи параметрів.

Shift+Tab

Перехід до наступної вкладки діалогового вікна.

Ctrl + клавіша табуляції

Перехід до попередньої вкладки діалогового вікна.

Ctrl + Shift + клавіша табуляції

Перехід між пунктами відкритого розкривного списку або між параметрами у групі параметрів.

Клавіші зі стрілками

Виконання дії, призначеної виділеній кнопці; встановлення або зняття виділеного прапорця.

ПРОБІЛ

Вибір параметра; установлення або зняття прапорця.

Alt+ підкреслена буква в назві елемента

Відкриття виділеного розкривного списку.

Alt + стрілка вниз

Вибір параметра в розкривному списку.

Перша буква назви параметра в розкривному списку

Закриття виділеного розкривного списку; скасування команди та закриття діалогового вікна.

Esc

Запуск вибраної команди.

Enter

Поле введення – це пусте поле, призначене для введення або вставлення запису, наприклад імені користувача чи шляху до папки.

Дія

Клавіші

Перехід на початок запису.

Home

Перехід у кінець запису.

End

Перехід на один символ вліво або вправо.

Стрілка вліво або стрілка вправо

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного символу зліва.

Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного символу справа.

Shift + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного слова зліва.

Ctrl + Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного слова справа.

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Виділення фрагмента від місця вставлення до початку рядка.

Shift+Home

Виділення фрагмента від місця вставлення до кінця рядка.

Shift+End

Операція

Клавіші

Відображення діалогового вікна Відкриття документа

Ctrl+F12 або Ctrl+O

Відображення діалогового вікна Збереження документа.

F12

Відкриття виділеної папки або файлу.

Enter

Відкриття папки, розташованої на рівень вище від виділеної папки.

Backspace

Видалення виділеної папки або файлу.

Delete

Відображення контекстного меню для вибраного елемента, наприклад папки або файлу.

Shift+F10

Переміщення вперед по параметрах.

Tab

Переміщення назад по параметрах.

Shift+Tab

Відкриття списку Папка.

F4 або Alt+I

Дія

Клавіші

Скасування виконання дії.

Esc

Скасування дії.

Ctrl+Z

Повторення дії.

Ctrl+Y

Дія

Клавіші

Перехід до області завдань з іншої області у вікні програми. (Можливо, клавішу F6 доведеться натиснути кілька разів.)

F6

Перехід до області завдань за умови активного меню. (Можливо, клавіші Ctrl+Tab доведеться натиснути кілька разів.)

Ctrl+Tab

Вибір наступного або попереднього елемента області завдань, якщо вона активна.

Клавіша табуляції або Shift+Tab

Відображення повного списку команд у меню області завдань.

Ctrl+ПРОБІЛ

Виконання дії, призначеної вибраній кнопці.

ПРОБІЛ або Enter

Відкриття розкривного меню для вибраного елемента колекції.

Shift+F10

Вибір першого або останнього елемента колекції.

Home або End

Прокручування вгору або вниз у вибраному списку колекції.

Page Up або Page Down

Закриття області завдань

 1. Натисніть клавішу F6, щоб за потреби перейти до області завдань.

 2. Натисніть клавіші Ctrl+ПРОБІЛ.

 3. Натискайте клавіші зі стрілками, щоб вибрати команду Закрити, а потім натисніть клавішу Enter.

Переміщення області завдань

 1. Натисніть клавішу F6, щоб за потреби перейти до області завдань.

 2. Натисніть клавіші Ctrl+ПРОБІЛ.

 3. За допомогою клавіш зі стрілками виберіть пункт Перемістити й натисніть клавішу Enter.

 4. За допомогою клавіш зі стрілками перемістіть область завдань, а потім натисніть клавішу Enter.

Змінення розміру області завдань

 1. Натисніть клавішу F6, щоб за потреби перейти до області завдань.

 2. Натисніть клавіші Ctrl+ПРОБІЛ.

 3. За допомогою клавіш зі стрілками виберіть пункт Розмір і натисніть клавішу Enter.

 4. За допомогою клавіш зі стрілками змініть розмір області завдань, а потім натисніть клавішу Enter.

Дія

Клавіші

Відображення контекстного меню для вибраного елемента.

Shift+F10

Відображення меню або повідомлення для доступної дії чи кнопки параметрів автовиправлення кнопка видалення гіперпосилання або кнопки параметрів вставлення Зображення кнопки . За наявності кількох дій виконується перехід до наступної з них і відображається її меню або повідомлення.

Alt+Shift+F10

Переміщення між параметрами в меню доступних дій.

Клавіші зі стрілками

Виконання дії, пов’язаної з вибраним елементом у меню доступних дій.

Enter

Закриття меню або повідомлення доступних дій.

Esc

Поради

 • Ви можете ввімкнути отримання звукових сповіщень у разі доступності дії (недоступно у Word Starter). Для відтворення аудіосигналів на комп’ютері потрібно встановити звукову карту й інсталювати надбудову Microsoft Office Sounds.

 • За наявності доступу до Інтернету надбудову Microsoft Office Sounds можна завантажити з веб-сайту Office.com. Після інсталяції звукових файлів виконайте наведені нижче дії.

  1. Натисніть клавіші Alt+Ф, П, щоб відкрити діалогове вікно Параметри Word.

  2. Натисніть клавішу Д, щоб вибрати категорію Додатково, а потім натисніть клавішу табуляції, щоб перейти до групи Додаткові параметри роботи з Word.

  3. Двічі натисніть сполучення клавіш Alt+З, щоб перейти до прапорця Звуковий супровід подій в розділі Загальні, і натисніть клавішу ПРОБІЛ.

  4. Натисніть клавішу табуляції кілька разів, щоб вибрати кнопку OK, а потім натисніть клавішу Enter.

   Примітка.: Якщо встановити або зняти цей прапорець,буде змінено параметри всіх програм Office із підтримкою звуку.

Переміщення стрічкою

За допомогою клавіш доступу можна швидко виконати команду, натиснувши кілька клавіш, незалежно від того, у якому поданні програми ви працюєте. Усі команди у програмі Word 2010 можна виконати за допомогою клавіші доступу. Більшість команд можна виконати натисканням від двох до п’яти клавіш. Щоб скористатися клавішею доступу, виконайте наведені нижче дії.

 1. Натисніть клавішу Alt.

  Підказки клавіш відображаються над кожною доступною в поточному поданні функцією.

 2. Натисніть букву, показану в підказці над функцією, якою потрібно скористатися.

 3. Залежно від натиснутої клавіші можуть відображатися додаткові підказки. Наприклад, якщо активна вкладка Основне й натиснуто клавішу з буквою I, відображається вкладка Вставлення разом із підказками для її груп.

 4. Продовжуйте натискати клавіші з буквами, доки не виберете потрібну команду або елемент керування. У деяких випадках спочатку слід натиснути клавішу з буквою групи, яка містить команду.

  Примітка.: Щоб скасувати поточну дію та приховати підказки клавіш, натисніть клавішу Alt.

Інший спосіб використання клавіатури під час роботи з програмами, які містять стрічку Office, полягає в переміщенні фокуса між вкладками та командами, доки не буде знайдено потрібну функцію. У цій таблиці наведено кілька способів переміщення фокуса клавіатури без використання миші.

Дія

Клавіші

Вибір активної вкладки на стрічці й активація клавіш доступу

Alt або F10 (щоб повернутися до документа й скасувати дію клавіш доступу, натисніть будь-яку з цих клавіш ще раз)

Перехід до іншої вкладки стрічки.

F10 для вибору активної вкладки, потім стрілка вправо або стрілка вліво

Розгортання або згортання стрічки.

Ctrl+F1

Відображення контекстного меню для вибраного елемента.

Shift+F10

Переміщення фокусу для виділення кожної з наступних областей вікна:

 • активна вкладка стрічки;

 • будь-яка з відкритих областей завдань;

 • рядок стану в нижній частині вікна;

 • документ.

F6

Переміщення фокуса до кожної команди стрічки вперед або назад відповідно.

Клавіша табуляції або Shift+Tab

Переміщення елементами стрічки вниз, угору, ліворуч або праворуч відповідно.

Стрілка вниз, стрілка вгору, стрілка вліво або стрілка вправо

Активація вибраної команди або елемента керування на стрічці.

ПРОБІЛ або Enter

Відкриття вибраного меню або колекції на стрічці.

ПРОБІЛ або Enter

Активація команди або елемента керування на стрічці для змінення значення.

Enter

Завершення змінення значення в елементі керування на стрічці та повернення фокуса до документа.

Enter

Отримання довідки з вибраної команди або елемента керування на стрічці (якщо з вибраною командою не пов’язано жодного розділу довідки, виводиться загальний розділ довідки з програми).

F1

Швидка довідка з Microsoft Word

Робота з документами й веб-сторінками

Дія

Клавіші

Створення нерозривного пробілу.

Ctrl+Shift+ПРОБІЛ

Створення нерозривного дефіса.

Ctrl + Shift + "-" (дефіс)

Виділення тексту жирним шрифтом.

Ctrl+B

Виділення тексту курсивом.

Ctrl+I

Додавання підкреслення.

Ctrl+U

Зменшення розміру шрифту на одне значення.

Ctrl + Shift + "<"

Збільшення розміру шрифту на одне значення.

Ctrl + Shift+ ">"

Зменшення розміру шрифту на 1 пункт.

Ctrl + "["

Збільшення розміру шрифту на 1 пункт.

Ctrl + "]"

Видалення форматування абзацу або символу.

Ctrl+ПРОБІЛ

Копіювання виділеного тексту або об’єкта.

Ctrl+C

Вирізання виділеного тексту або об’єкта.

Ctrl+X

Вставлення тексту або об’єкта.

Ctrl+V

Спеціальне вставлення.

Ctrl+Alt+V

Вставлення тільки форматування

Ctrl+Shift+V

Скасування останньої дії.

Ctrl+Z

Повторення останньої дії.

Ctrl+Y

Відкриття діалогового вікна Статистика.

Ctrl+Shift+G

Дія

Клавіші

Створення нового документа.

Ctrl+N

Відкрийте документ.

Ctrl+O

Закриття документа.

Ctrl+W

Розбиття вікна документа.

Alt+Ctrl+S

Скасування розбиття вікна документа.

Alt+Shift+C або Alt+Ctrl+S

Збереження документа.

Ctrl+S

Дія

Клавіші

Відкриття області завдань Навігація (для пошуку документа).

Ctrl+F

Повторення пошуку (після закриття вікна Пошук і замінювання).

Alt+Ctrl+Y

Заміна тексту, форматування та спеціальних елементів.

Ctrl+H

Перехід до сторінки, закладки, виноски, таблиці, примітки, рисунка або іншого елемента в документі.

Ctrl+G

Перехід між останніми чотирма розташуваннями, які ви відредагували.

Alt+Ctrl+Z

Відкриття списку параметрів пошуку. Для вибору параметра скористайтеся клавішами зі стрілками, а потім натисніть клавішу Enter, щоб почати пошук у документі з використанням вибраного параметра.

Alt+Ctrl+Home

Перехід до попереднього об’єкта (установлено в параметрах перегляду).

Ctrl + Page Up

Перехід до наступного об’єкта (установлено в параметрах перегляду).

Ctrl + Page Down

Дія

Клавіші

Перехід до режиму розмітки.

Alt+Ctrl+P

Перехід до подання структури.

Alt+Ctrl+O

Перехід до подання чернетки.

Alt+Ctrl+N

Дія

Клавіші

Переміщення абзацу на вищий рівень.

Alt + Shift + стрілка вліво

Переміщення абзацу на нижчий рівень.

Alt + Shift + стрілка вправо

Перетворення абзацу на основний текст.

Ctrl+Shift+N

Переміщення виділених абзаців вверх.

Alt + Shift + стрілка вгору

Переміщення виділених абзаців униз.

Alt + Shift + стрілка вниз

Розгортання тексту під заголовком.

Alt + Shift + "+"

Згортання тексту під заголовком.

Alt + Shift + "–"

Розгортання або згортання всього тексту або всіх заголовків.

Alt+Shift+A

Відображення або приховання форматування символів.

Скісна риска (/) на цифровій клавіатурі

Відображення першого рядка основного тексту або всього основного тексту.

Alt+Shift+L

Відображення всіх заголовків, оформлених стилем "Заголовок 1".

Alt+Shift+1

Відображення всіх заголовків, оформлених стилем "Заголовок n".

Alt+Shift+N

Вставлення символу табуляції.

Ctrl+Tab

Дія

Клавіші

Друк документа.

Ctrl+P

Перехід до подання попереднього перегляду.

Alt+Ctrl+I

Переміщення сторінкою попереднього перегляду в збільшеному масштабі зображення.

Клавіші зі стрілками

Переміщення до попередньої або наступної сторінки в зменшеному масштабі зображення.

Page Up або Page Down

Переміщення до першої сторінки в зменшеному масштабі зображення.

Ctrl+Home

Переміщення до останньої сторінки в зменшеному масштабі зображення.

Ctrl+End

Дія

Клавіші

Вставлення примітки.

Alt+Ctrl+M

Увімкнення або вимкнення відстеження виправлень.

Ctrl+Shift+E

Закриття області перевірки (якщо її відкрито).

Alt+Shift+C

Примітка.: Деякі невізуальні екрани можуть не підтримуватися в повноекранному режимі читання.

Дія

Клавіші

Перехід до початку документа.

Home

Перехід до кінця документа.

End

Перехід до сторінки n.

n, Enter

Вихід із режиму читання.

Esc

Дія

Клавіші

Позначення елемента змісту.

Alt+Shift+O

Позначення елемента таблиці посилань.

Alt+Shift+I

Виберіть параметри цитати

Сполучення клавіш Alt + Shift + F12, пробіл

Позначення елемента предметного покажчика.

Alt+Shift+X

Вставлення виноски.

Alt+Ctrl+F

Вставлення кінцевої виноски.

Alt+Ctrl+D

Дія

Клавіші

Вставлення гіперпосилання.

Ctrl+K

Перехід на попередню сторінку.

Alt + стрілка вліво

Перехід на наступну сторінку.

Alt + стрілка вправо

Оновлення.

F9

Редагування та переміщення тексту й рисунків

Дія

Клавіші

Видалення одного символу ліворуч від курсору.

Backspace

Видалення одного слова ліворуч від курсору.

Ctrl+Backspace

Видалення одного символу праворуч від курсору.

Delete

Видалення одного слова праворуч від курсору.

Ctrl+Delete

Вирізання виділеного фрагмента до буфера обміну Office.

Ctrl+X

Скасування останньої дії.

Ctrl+Z

Вирізання виділеного фрагмента до скарбнички.

Ctrl+F3

Дія

Клавіші

Відкриття буфера обміну Office.

Натисніть клавіші Alt+Е, щоб вибрати вкладку Основне, а потім – Ж, У.

Копіювання виділеного тексту або рисунків до буфера обміну Office.

Ctrl+C

Вирізання виділеного тексту або рисунків до буфера обміну Office.

Ctrl+X

Вставлення останнього доданого або вставленого елемента з буфера обміну Office.

Ctrl+V

Одноразове переміщення тексту або рисунка.

F2 (потім перемістіть курсор і натисніть клавішу Enter)

Одноразове копіювання тексту або рисунка.

Shift+F2 (потім перемістіть курсор і натисніть клавішу Enter)

Відкриття діалогового вікна Створення стандартного блока, якщо виділено текст або об’єкт.

Alt+F3

Відкриття контекстного меню, пов’язаного з виділеним стандартним блоком, наприклад рисунком SmartArt.

Shift+F10

Вирізання виділеного фрагмента до скарбнички.

Ctrl+F3

Вставлення вмісту скарбнички.

Ctrl+Shift+F3

Копіювання верхнього або нижнього колонтитула з попереднього розділу документа.

Alt+Shift+R

Символ

Клавіші

Поле

Ctrl+F9

Розрив рядка

Shift+Enter

Розрив сторінки

Ctrl+Enter

Розрив колонки

Ctrl+Shift+Enter

Довге тире

Alt + Ctrl + "–"

Коротке тире

Ctrl + "–"

М’який перенос

Ctrl + "-" (дефіс)

Нерозривний дефіс

Ctrl + Shift + "-" (дефіс)

Нерозривний пробіл

Ctrl+Shift+ПРОБІЛ

Символ авторського права

Alt+Ctrl+C

Символ зареєстрованого товарного знака

Alt+Ctrl+R

Символ товарного знака

Alt+Ctrl+T

Три крапки

Alt+Ctrl+крапка

Одинарна відкривна лапка

Ctrl+` (одинарні лапки), ` (тупий наголос)

Одинарна закривна лапка

Ctrl+' (одинарні лапки), ' (одинарні лапки)

Подвійні відкривні лапки

Ctrl+` (тупий наголос), Shift+' (одинарні лапки)

Подвійні закривні лапки

Ctrl+' (одинарні лапки), Shift+' (одинарні лапки)

Елемент автотексту

Enter (після введення кількох перших символів імені елемента автотексту та появи екранної підказки)

Дія

Клавіші

Вставлення символу в кодуванні Юнікод з указаним шістнадцятковим кодом символу. Наприклад, щоб вставити символ грошової одиниці євро  символ євро , введіть 20AC, а потім, утримуючи натиснутою клавішу Alt, натисніть клавішу X.

Код символу, Alt+X

Пошук коду виділеного символу в кодуванні Юнікод.

Alt+X

Вставлення символу в кодуванні ANSI з указаним десятковим кодом символу. Наприклад, щоб вставити символ грошової одиниці євро, утримуючи натиснутою клавішу Alt, введіть на цифровій клавіатурі 0128.

Alt + код символу (на цифровій клавіатурі)

Щоб виділити текст, утримуйте натиснутою клавішу Shift і переміщайте курсор, використовуючи клавіші зі стрілками.

Дія

Клавіші

Увімкнення режиму розширення.

F8

Виділення найближчого символу.

F8 (потім клавіша зі стрілкою вліво або вправо)

Збільшення розміру виділення.

F8 (натисніть один раз, щоб виділити слово, двічі, щоб виділити речення, тощо)

Зменшення розміру виділення.

Shift+F8

Вимкнення режиму розширення.

Esc

Розширення виділення на один символ праворуч.

Shift + стрілка вправо

Розширення виділення на один символ ліворуч.

Shift + стрілка вліво

Розширення виділення до кінця слова.

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Розширення виділення до початку слова.

Ctrl + Shift + стрілка вліво

Розширення виділення до кінця рядка.

Shift+End

Розширення виділення до початку рядка.

Shift+Home

Розширення виділення на один рядок униз.

Shift + стрілка вниз

Розширення виділення на один рядок угору.

Shift + стрілка вгору

Розширення виділення до кінця абзацу.

Ctrl + Shift + стрілка вниз

Розширення виділення до початку абзацу.

Ctrl + Shift + стрілка вгору

Розширення виділення на один екран униз.

Shift + Page Down

Розширення виділення на один екран угору.

Shift + Page Up

Розширення виділення до початку документа.

Ctrl+Shift+Home

Розширення виділення до кінця документа.

Ctrl+Shift+End

Розширення виділення до кінця вікна.

Alt + Ctrl + Shift + Page Down

Розширення виділення на весь документ.

Ctrl+A

Виділення вертикального блоку тексту.

Ctrl+Shift+F8, а потім клавіші зі стрілками (щоб вийти з режиму виділення, натисніть клавішу Esc)

Розширення виділення до певного місця в документі.

F8 + клавіші зі стрілками (щоб вийти з режиму виділення, натисніть клавішу Esc)

Дія

Клавіші

Виділення вмісту наступної клітинки.

Tab

Виділення вмісту попередньої клітинки.

Shift+Tab

Розширення виділення на сусідні клітинки.

Утримуючи натиснутою клавішу Shift, натискайте відповідну клавішу зі стрілкою.

Виділення стовпця.

За допомогою клавіш зі стрілками перейдіть до верхньої або нижньої клітинки стовпця та виконайте одну з таких дій:

 • щоб виділити стовпець зверху вниз, натисніть клавіші Shift + Alt + Page Down;

 • щоб виділити стовпець знизу вгору, натисніть клавіші Shift + Alt + Page Up.

Розширення виділеного фрагмента (або блоку).

Ctrl+Shift+F8, а потім клавіші зі стрілками (щоб вийти з режиму виділення, натисніть клавішу Esc)

Виділення всієї таблиці.

Alt+5 на цифровій клавіатурі (з вимкнутим режимом Num Lock)

Переміщення

Клавіші

На один символ вліво

стрілка вліво

На один символ вправо

стрілка вправо

На одне слово вліво

Ctrl+Стрілка вліво

На одне слово вправо

Ctrl+Стрілка вправо

На один абзац угору

Ctrl + стрілка вгору

На один абзац униз

Ctrl + стрілка вниз

На одну клітинку вліво (в таблиці)

Shift+Tab

На одну клітинку вправо (в таблиці)

Tab

Угору на один рядок

Стрілка вгору

Униз на один рядок

Стрілка вниз

У кінець рядка

End

На початок рядка

Home

На початок вікна

Alt + Ctrl + Page Up

У кінець вікна

Alt + Ctrl + Page Down

На один екран угору (з прокручуванням)

Page Up

На один екран униз (з прокручуванням)

Page Down

На початок наступної сторінки

Ctrl + Page Down

На початок попередньої сторінки

Ctrl + Page Up

У кінець документа

Ctrl+End

На початок документа

Ctrl+Home

До попереднього виправлення

Shift+F5

До позиції курсору на час останнього закриття документа (після відкриття документа)

Shift+F5

Переміщення

Клавіші

До наступної клітинки рядка

Tab

До попередньої клітинки рядка

Shift+Tab

До першої клітинки рядка

Alt+Home

До останньої клітинки рядка

Alt+End

До першої клітинки стовпця

Alt + Page Up

До останньої клітинки стовпця

Alt + Page Down

До попереднього рядка

стрілка вгору

До наступного рядка

стрілка вниз

На один рядок угору

Alt + Shift + стрілка вгору

На один рядок униз

Alt + Shift + стрілка вниз

Об’єкт для вставлення

Клавіші

Новий абзац у клітинці

Enter

Символи табуляції в клітинці

Ctrl+Tab

Щоб змінити настройки заміни та активувати режим заміни натисканням клавіші Insert, виконайте наведені нижче дії.

 1. Натисніть клавіші Alt+Ф, П, щоб відкрити діалогове вікно Параметри Word.

 2. Натисніть клавішу Д, щоб вибрати вкладку ''Додатково'', і натисніть клавішу табуляції.

 3. Натисніть клавіші Alt+Ж, щоб перейти до прапорця Використовувати клавішу Insert для керування режимом заміни.

 4. Натисніть клавішу ПРОБІЛ, щоб установити прапорець, а потім – клавішу Enter.

Щоб увімкнути або вимкнути режим заміни, натисніть клавішу Insert.

Форматування символів і абзаців

Дія

Клавіші

Копіювання атрибутів форматування тексту.

Ctrl+Shift+C

Застосування до тексту скопійованих атрибутів форматування.

Ctrl+Shift+V

Примітка.: Наведені нижче сполучення клавіш не працюють у повноекранному режимі читання.

Дія

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Шрифт для змінення шрифту.

Ctrl+Shift+F

Збільшення розміру шрифту.

Ctrl + Shift+ ">"

Зменшення розміру шрифту.

Ctrl + Shift + "<"

Збільшення розміру шрифту на 1 пункт.

Ctrl + "]"

Зменшення розміру шрифту на 1 пункт.

Ctrl + "["

Дія

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Шрифт для змінення форматування символів.

Ctrl+D

Змінення регістру букв.

Shift+F3

Перетворення всіх букв на великі.

Ctrl+Shift+A

Виділення жирним шрифтом.

Ctrl+B

Підкреслення тексту.

Ctrl+U

Підкреслення слів, за винятком пробілів.

Ctrl+Shift+W

Подвійне підкреслення тексту.

Ctrl+Shift+D

Застосування прихованого форматування тексту.

Ctrl+Shift+H

Виділення курсивом.

Ctrl+I

Форматування тексту зменшеними великими буквами.

Ctrl+Shift+K

Застосування підрядкового форматування (автоматичні інтервали).

Ctrl + знак рівності

Застосування надрядкового форматування (автоматичні інтервали).

Ctrl + Shift + "+"

Видалення ручного форматування з виділених символів.

Ctrl+ПРОБІЛ

Оформлення виділених символів шрифтом Symbol.

Ctrl+Shift+Q

Дія

Клавіші

Відображення недрукованих символів.

Ctrl + Shift + "*" (зірочка на цифровій клавіатурі не працює)

Відображення відомостей про форматування тексту.

Shift+F1 (потім клацніть потрібний текст)

Копіювання форматування.

Ctrl+Shift+C

Вставлення форматування.

Ctrl+Shift+V

Дія

Клавіші

Одинарний.

Ctrl+1

Подвійний.

Ctrl+2

Полуторний.

Ctrl+5

Додавання або видалення однорядкового інтервалу перед абзацами.

Ctrl+0 (нуль)

Дія

Клавіші

Перехід від вирівнювання абзацу по центру до вирівнювання за лівим краєм і навпаки.

Ctrl+E

Перехід від вирівнювання абзацу за шириною до вирівнювання за лівим краєм і навпаки.

Ctrl+J

Перехід від вирівнювання абзацу за правим краєм до вирівнювання за лівим краєм і навпаки.

Ctrl+R

Вирівнювання абзацу ліворуч.

Ctrl+L

Створення відступу зліва.

Ctrl+M

Видалення відступу зліва.

Ctrl+Shift+M

Створення навислого відступу.

Ctrl+T

Зменшення навислого відступу.

Ctrl+Shift+T

Зняття форматування абзацу.

Ctrl+Q

Дія

Клавіші

Відкриття області завдань Застосування стилів.

Ctrl+Shift+S

Відкриття області завдань Стилі.

Alt+Ctrl+Shift+S

Застосування автоформату.

Alt+Ctrl+K

Застосування стилю "Звичайний".

Ctrl+Shift+N

Застосування стилю "Заголовок 1".

Alt+Ctrl+1

Застосування стилю "Заголовок 2".

Alt+Ctrl+2

Застосування стилю "Заголовок 3".

Alt+Ctrl+3

Закриття області завдань "Стилі"

 1. Якщо область завдань Стилі не вибрано, натисніть клавішу F6, щоб її вибрати.

 2. Натисніть клавіші Ctrl+ПРОБІЛ.

 3. Натискайте клавіші зі стрілками, щоб вибрати команду Закрити, а потім натисніть клавішу Enter.

Вставлення та редагування об’єктів

 1. Щоб відкрити діалогове вікно Вставлення об’єкта, натисніть клавіші Alt, Щ, Ю, О.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • виберіть тип об’єкта за допомогою клавіші зі стрілкою вниз, а потім натисніть клавішу Enter, щоб створити об’єкт;

  • натисніть клавіші Ctrl+Tab, щоб вибрати вкладку Створення з файлу, а потім натисніть клавішу табуляції та введіть ім’я файлу об’єкта, який потрібно вставити, або знайдіть потрібний файл.

 1. Розташуйте курсор зліва від об’єкта в документі, а потім виділіть об’єкт, натиснувши клавіші Shift + стрілка вправо.

 2. Натисніть клавіші Shift+F10.

 3. Натискайте клавішу табуляції, щоб перейти до поля Ім’я об’єкта, а потім двічі натисніть клавішу Enter.

 1. Щоб вибрати команду SmartArt, натисніть клавіші Alt, Щ, В, А.

 2. Виберіть потрібний тип рисунка за допомогою клавіш зі стрілками.

 3. Натисніть клавішу табуляції й натискайте клавіші зі стрілками, щоб вибрати потрібний рисунок.

 4. Натисніть клавішу Enter.

 1. Натисніть клавіші Alt, Щ, Є, щоб вибрати команду WordArt.

 2. Натискайте клавіші зі стрілками, щоб вибрати потрібний стиль WordArt, а потім натисніть клавішу Enter.

 3. Введіть потрібний текст.

 4. Натисніть клавішу Esc, щоб вибрати об’єкт WordArt, а потім перемістіть його, використовуючи клавіші зі стрілками.

 5. Натисніть клавішу Esc знову, щоб повернутися до документа.

Злиття й поля

Примітка.: Щоб використовувати ці сполучення клавіш, потрібно перейти на вкладку Розсилки.

Дія

Клавіші

Попередній перегляд злиття.

Alt+Shift+K

Злиття документа.

Alt+Shift+N

Друк документа злиття.

Alt+Shift+M

Редагування документа з даними для злиття.

Alt+Shift+E

Вставлення поля злиття.

Alt+Shift+F

Дія

Клавіші

Вставлення поля DATE.

Alt+Shift+D

Вставлення поля ListNum.

Alt+Ctrl+L

Вставлення поля PAGE.

Alt+Shift+P

Вставлення поля TIME.

Alt+Shift+T

Вставлення пустого поля.

Ctrl+F9

Оновлення зв’язаних відомостей у вихідному документі Microsoft Word

Ctrl+Shift+F7

Оновлення виділених полів.

F9

Розрив зв’язку з полем.

Ctrl+Shift+F9

Перехід від коду виділеного поля до його значення й навпаки.

Shift+F9

Перехід між режимами показу кодів і значень усіх полів.

Alt+F9

Запуск команди GOTOBUTTON або MACROBUTTON із поля, у якому відображаються значення полів.

Alt+Shift+F9

Перехід до наступного поля.

F11

Перехід до попереднього поля.

Shift+F11

Блокування поля.

Ctrl+F11

Розблокування поля.

Ctrl+Shift+F11

Панель мови

Дія

Клавіші

Переключення між мовами та розкладками клавіатури.

Ліва клавіша Alt + Shift

Відображення списку варіантів виправлень.

Зображення кнопки

Увімкнення та вимкнення рукописного тексту.

Зображення кнопки

Увімкнення та вимкнення редактора засобів вводу (IME) для японської мови на клавіатурі зі 101 клавішею.

Alt + "~"

Увімкнення та вимкнення редактора IME для корейської мови на клавіатурі зі 101 клавішею.

Права клавіша Alt

Увімкнення та вимкнення редактора IME для китайської мови на клавіатурі зі 101 клавішею.

Ctrl+ПРОБІЛ

Поради

 • Ви можете вибрати сполучення клавіш для переключення мов і розкладок клавіатури в діалоговому вікні Текстові служби та мови вводу. Щоб відкрити діалогове вікно Текстові служби та мови вводу, клацніть правою кнопкою миші панель Мова та виберіть команду Параметри. На вкладці Додаткові параметри клавіатури натисніть кнопку Зміна сполучення клавіш.

 • Клавішу Windows Зображення кнопки на більшості клавіатур розташовано в нижньому рядку.

Довідка з функціональних клавіш

Дія

Клавіші

Отримання довідки або перехід на веб-сайт Microsoft Office.com

F1

Переміщення тексту або рисунка.

F2

Повторення останньої дії.

F4

Вибір команди Перейти (вкладка Основне).

F5

Перехід до наступної області або рамки.

F6

Вибір команди Правопис (вкладка Рецензування).

F7

Розширення виділення.

F8

Оновлення виділених полів.

F9

Відображення підказок клавіш.

F10

Перехід до наступного поля.

F11

Вибір команди Збереження документа.

F12

Дія

Клавіші

Відображення контекстної довідки або відомостей про форматування.

Shift+F1

Копіювання тексту.

Shift+F2

Змінення регістру букв.

Shift+F3

Повторення останньої дії Знайти або Перейти.

Shift+F4

Перехід до останньої зміни.

Shift+F5

Перехід до попередньої області або рамки (після натискання клавіші F6).

Shift+F6

Вибір команди Тезаурус (вкладка Рецензування, група Правопис).

Shift+F7

Зменшення розміру виділення.

Shift+F8

Перехід між режимами показу коду та значення поля.

Shift+F9

Відображення контекстного меню.

Shift+F10

Перехід до попереднього поля.

Shift+F11

Вибір команди Збереження документа.

Shift+F12

Дія

Клавіші

Розгортання або згортання стрічки.

Ctrl+F1

Вибір команди Попередній перегляд.

Ctrl+F2

Вирізання виділеного фрагмента до скарбнички.

Ctrl+F3

Закриття вікна.

Ctrl+F4

Перехід до наступного вікна.

Ctrl+F6

Вставлення пустого поля.

Ctrl+F9

Розгортання вікна документа.

Ctrl+F10

Блокування поля.

Ctrl+F11

Вибір команди Відкриття документа.

Ctrl+F12

Дія

Клавіші

Вставлення вмісту скарбнички.

Ctrl+Shift+F3

Редагування закладки.

Ctrl+Shift+F5

Перехід до попереднього вікна.

Ctrl+Shift+F6

Оновлення зв’язаних відомостей у вихідному документі Word 2010

Ctrl+Shift+F7

Розширення виділеного фрагмента або блоку.

Ctrl+Shift+F8 (потім натисніть клавішу зі стрілкою)

Розрив зв’язку з полем.

Ctrl+Shift+F9

Розблокування поля.

Ctrl+Shift+F11

Вибір команди Друк.

Ctrl+Shift+F12

Дія

Клавіші

Перехід до наступного поля.

Alt+F1

Створення нового стандартного блоку.

Alt+F3

Закриття Word 2010.

Alt+F4

Відновлення розмірів вікна програми.

Alt+F5

Перехід із відкритого діалогового вікна до документа (для діалогових вікон, які підтримують цю функцію).

Alt+F6

Пошук наступної орфографічної або граматичної помилки.

Alt+F7

Запуск макросу.

Alt+F8

Перехід між режимами показу кодів і значень усіх полів.

Alt+F9

Відображення області завдань Виділення та видимість.

Alt+F10

Відображення коду Microsoft Visual Basic.

Alt+F11

Дія

Клавіші

Перехід до попереднього поля.

Alt+Shift+F1

Вибір команди Збереження документа.

Alt+Shift+F2

Відображення області завдань Довідкові матеріали.

Alt+Shift+F7

Запуск команди GOTOBUTTON або MACROBUTTON із поля, у якому відображаються значення полів.

Alt+Shift+F9

Відображення меню або повідомлення для доступної дії.

Alt+Shift+F10

Вибір кнопки Зміст у контейнері змісту, коли він активний.

Alt+Shift+F12

Дія

Клавіші

Відображення відомостей про систему.

Ctrl+Alt+F1

Вибір команди Відкриття документа.

Ctrl+Alt+F2

Додаткові відомості

Використання спеціальних можливостей для навігації у Word

Виконання основних завдань у Word за допомогою невізуального екрана

Технічна підтримка клієнтів з особливими потребами

Корпорація Майкрософт прагне забезпечити якомога кращі умови роботи для всіх своїх клієнтів. Якщо у вас є особливі потреби або ви маєте запитання щодо спеціальних можливостей, зверніться по технічну підтримку до служби Microsoft Disability Answer Desk. Її фахівці чудово знають, як використовувати численні спеціальні засоби, і можуть надавати допомогу англійською, іспанською, французькою й американською мовами жестів. Щоб отримати контактні дані для свого регіону, перейдіть на сайт служби Microsoft Disability Answer Desk.

Якщо ви користувач у державній установі, комерційній організації або на підприємстві, зверніться до корпоративної служби підтримки Disability Answer Desk.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×