Перейти до основного
Office

Сполучення клавіш у програмі Microsoft Visio 2010

Описані в цій статті сполучення клавіш відповідають англійській (США) розкладці клавіатури. Клавіші інших розкладок можуть не відповідати англійській (США) розкладці.

Щоб надрукувати цей розділ, за допомогою клавіші табуляції виберіть команду Показати все, натисніть клавішу Enter і сполучення Ctrl+P.

Онлайнова довідка

Сполучення клавіш для роботи з вікном довідки

У вікні довідки можна отримати доступ до всього вмісту довідки Office. У ньому відображаються розділи та інший вміст довідки.

У вікні довідки

Дія

Клавіші

Відкриття вікна довідки.

F1

Закриття вікна довідки.

Alt+F4

Перехід між вікном довідки й активною програмою.

Alt + клавіша табуляції

Повернення до домашньої сторінки Microsoft Visio 2010.

Alt+Home

Вибір наступного елемента у вікні довідки.

Клавіша табуляції

Вибір попереднього елемента у вікні довідки.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, пов’язаної з виділеним елементом.

Enter

Вибір наступного прихованого тексту або гіперпосилання, зокрема Показати все або Приховати все на початку розділу.

Клавіша табуляції

Вибір попереднього прихованого тексту або гіперпосилання.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, пов’язаної з виділеною командою Показати все або Приховати все, прихованим текстом або гіперпосиланням.

Enter

Перехід до попереднього розділу довідки (кнопка Назад).

Alt + стрілка вліво

Перехід до наступного розділу довідки (кнопка Вперед).

Alt + стрілка вправо

Повільне прокручування вгору або вниз у межах поточного розділу довідки.

Стрілка вверх або стрілка вниз

Прокручування на більшу відстань уверх та вниз у межах поточного розділу довідки.

Page Up або Page Down

Відображення меню команд для вікна довідки. Для цього потрібно, щоб вікно довідки було активним (клацніть вікно довідки).

Shift+F10

Припинення останньої дії (кнопка Зупинити).

Esc

Оновлення вікна (кнопка Оновити).

F5

Перехід між областями у вікні довідки; наприклад, перехід між панеллю інструментів, рядком адреси та списком Пошук.

F6

Вибір наступного або попереднього елемента відповідно в поданні змісту у вигляді дерева.

Стрілка вгору або стрілка вниз

Розгортання або згортання вибраного елемента в поданні змісту у вигляді дерева.

Стрілка вліво або стрілка вправо

Основи роботи із системою Microsoft Office

Відображення та використання вікон

Дія

Клавіші

Перехід до наступного вікна.

Alt + клавіша табуляції

Перехід до попереднього вікна.

Alt + Shift + клавіша табуляції

Закриття активного вікна.

Alt+F4

Перехід до області завдань з іншої області вікна програми (за годинниковою стрілкою). Можливо, доведеться натиснути клавішу F6 кілька разів.

Примітка.: Якщо під час натискання клавіші F6 не відображається потрібна область завдань, спробуйте натиснути клавішу Alt, щоб перемістити фокус на стрічку.

F6

Розгортання вибраного вікна.

Ctrl+F10

Відновлення розміру вікна програми Visio після його розгортання.

Ctrl+F5

Копіювання зображення екрана до буфера обміну.

Print Screen

Копіювання зображення вибраного вікна до буфера обміну.

Alt + Print Screen

Відображення контекстного меню, пов’язаного з будь-яким вікном, у рядку заголовка якого присутня піктограма (наприклад, вікно фігур).

Alt+ПРОБІЛ

Відкриття діалогового вікна Сторінка.

Shift+F4

Відкриття діалогового вікна Змінення порядку сторінок.

Ctrl+Alt+P

Переміщення фокуса з одного відкритого креслення на інше.

Ctrl + клавіша табуляції або Ctrl+F6

Переміщення фокуса з одного відкритого креслення на інше у зворотному порядку.

Ctrl + Shift + клавіша табуляції або Ctrl+Shift+F6

Переміщення фокуса з однієї сторінки креслення на іншу, включно з будь-якими видимими шарами виправлень.

Ctrl + Pg Down

Переміщення фокуса з однієї сторінки креслення на іншу у зворотному порядку.

Ctrl + Pg Up

Вибір наступного або попереднього елемента області завдань, якщо вона активна.

Tab або Shift+Tab

Змінення типу та розміру шрифту

Дія

Клавіші

Збільшення розміру шрифту вибраного тексту.

Ctrl+Shift+>

Зменшення розміру шрифту вибраного тексту.

Ctrl+Shift+<

Переміщення в тексті або клітинках

Дія

Клавіші

Переміщення на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо.

Стрілка вправо

Перехід на один рядок угору.

Стрілка вгору

Перехід на один рядок униз.

Стрілка вниз

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід на один абзац вгору.

Ctrl + стрілка вгору

Перехід на один абзац униз.

Ctrl + стрілка вниз

Перехід у кінець текстового поля.

Ctrl+End

Перехід на початок текстового поля.

Ctrl+Home

Доступ до областей завдань і робота з ними

Дія

Клавіші

Перехід до області завдань з іншої області вікна програми. (Можливо, клавішу F6 доведеться натиснути кілька разів.)

Примітка.: Якщо під час натискання клавіші F6 не відображається потрібна область завдань, спробуйте натиснути клавішу Alt, щоб перемістити фокус на стрічку, а потім натисніть клавішу F6, щоб перейти до області завдань.

F6

Вибір наступного або попереднього елемента області завдань, якщо вона активна.

Клавіша табуляції або Shift + клавіша табуляції

Перехід між параметрами вибраного підменю; перехід між певними параметрами у групі елементів керування діалогового вікна.

Стрілка вниз або стрілка вверх

Відкриття вибраного меню або виконання дії, призначеної для вибраної кнопки.

ПРОБІЛ або Enter

Відкриття контекстного меню

Shift+F10

Вибір відповідно першої або останньої команди в меню або підменю, якщо воно відображається.

Home або End

Закріплення області завдань і зняття закріплення з неї

 1. Натисніть клавішу F6 кілька разів, щоб вибрати потрібну область завдань.

 2. Натисніть сполучення клавіш Alt+ПРОБІЛ, щоб відкрити меню для цієї області завдань.

 3. Виберіть команду Зняти закріплення вікна за допомогою клавіші зі стрілкою вниз, а потім натисніть клавішу Enter.

Використання діалогових вікон

Дія

Клавіші

Перехід до наступного параметра або групи параметрів.

Клавіша табуляції

Перехід до попереднього параметра або групи параметрів.

Shift + клавіша табуляції

Перехід до наступної вкладки діалогового вікна.

Ctrl + клавіша табуляції

Перехід до попередньої вкладки діалогового вікна.

Ctrl + Shift + клавіша табуляції

Перехід між пунктами відкритого розкривного списку або між параметрами у групі параметрів.

Клавіші зі стрілками

Виконання дії, призначеної виділеній кнопці; встановлення або зняття виділеного прапорця.

ПРОБІЛ

Відкриття списку, якщо його закрито, і перехід до певного пункту в списку.

Перша буква назви параметра в розкривному списку

Вибір параметра; установлення або зняття прапорця.

Alt + підкреслена буква в назві параметра

Відкриття виділеного розкривного списку.

Alt + стрілка вниз

Закриття виділеного розкривного списку; скасування команди та закриття діалогового вікна.

Esc

Виконання дії, призначеної для встановленої за замовчуванням кнопки діалогового вікна.

Enter

Використання полів вводу в діалогових вікнах

Текстові поля призначено для введення або вставлення записів, наприклад імені користувача або шляху до папки.

Дія

Клавіші

Перехід на початок запису.

Home

Перехід у кінець запису.

End

Перехід на один символ вліво або вправо.

Стрілка вліво або стрілка вправо

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного символу зліва від курсору.

Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного символу справа від курсору.

Shift + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного слова зліва від курсору.

Ctrl + Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного слова справа від курсору.

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Виділення фрагмента від місця вставлення до початку рядка.

Shift+Home

Виділення фрагмента від місця вставлення до кінця рядка.

Shift+End

Використання діалогових вікон Відкрити та Зберегти як

Дія

Клавіші

Перехід до наступного параметра або групи параметрів.

Клавіша табуляції

Перехід до попереднього параметра або групи параметрів.

Shift+Tab

Перехід між параметрами у відкритому розкривному списку або між параметрами у групі елементів керування.

Клавіші зі стрілками

Виконання дії, призначеної вибраній кнопці.

Enter, ПРОБІЛ

Переміщення до списку Тип файлу в діалоговому вікні Зберегти як.

Alt+T

Переміщення до поля Ім’я файлу.

Alt+N

Переміщення до списку типів файлів у діалоговому вікні Відкрити.

Alt+T

Відкриття вибраного файлу в діалоговому вікні Відкрити.

Alt+O

Збереження поточного файлу в діалоговому вікні Зберегти.

Alt+S

Відкриття виділеного розкривного списку.

Alt + стрілка вниз

Закриття виділеного розкривного списку; скасування команди та закриття діалогового вікна.

Esc

Оновлення списку файлів.

F5

Відображення контекстного меню для вибраного елемента, наприклад папки або файлу.

Shift+F10

Текст

Редагування тексту

Дія

Клавіші

Переміщення курсору до наступного або попереднього символу в рядку тексту.

Стрілка вправо або стрілка вліво

Переміщення курсору до наступного або попереднього рядка тексту.

Стрілка вниз або стрілка вверх

Переміщення курсору до наступного або попереднього слова в рядку тексту.

Ctrl + стрілка вправо або Ctrl + стрілка вліво

Переміщення курсору до наступного або попереднього абзацу.

Ctrl + стрілка вниз або Ctrl + стрілка вверх

Виділення всього тексту в текстовому блоці.

Ctrl+A

Виділення наступного або попереднього символу.

Shift + стрілка вправо або Shift + стрілка вліво

Виділення наступного або попереднього слова.

Ctrl + Shift + стрілка вправо або Ctrl + Shift + стрілка вліво

Виділення наступного або попереднього рядка.

Shift + стрілка вниз або Shift + стрілка вверх

Виділення наступного або попереднього абзацу.

Ctrl + Shift + стрілка вниз або Ctrl + Shift + стрілка вверх

Видалення попереднього слова.

Ctrl+Backspace

Заміна виділеного тексту по висоті поля. Якщо немає виділеного тексту, увесь текст виділеної фігури замінюється по висоті поля.

Ctrl+Shift+H

Форматування тексту

Дія

Клавіші

Увімкнення або вимкнення виділення жирним шрифтом ( Зображення кнопки ).

Ctrl+B

Увімкнення або вимкнення виділення курсивом ( Зображення кнопки ).

Ctrl+I

Увімкнення або вимкнення підкреслення ( Зображення кнопки ).

Ctrl+U

Увімкнення або вимкнення подвійного підкреслення.

Ctrl+Shift+D

Увімкнення або вимкнення набору всіма великими буквами.

Ctrl+Shift+A

Увімкнення або вимкнення набору зменшеними великими буквами.

Ctrl+Shift+K

Увімкнення або вимкнення підрядкових символів ( Зображення кнопки ).

Ctrl + "="

Увімкнення або вимкнення надрядкових символів ( Зображення кнопки ).

Ctrl + Shift + знак рівності (=)

Збільшення розміру шрифту вибраного тексту.

Ctrl+Shift+>

Зменшення розміру шрифту вибраного тексту.

Ctrl+Shift+<

Вирівнювання тексту

Дія

Клавіші

Вирівнювання тексту за лівим краєм.

Ctrl+Shift+L

Горизонтальне вирівнювання тексту по центру.

Ctrl+Shift+C

Вирівнювання тексту за правим краєм.

Ctrl+Shift+R

Горизонтальне вирівнювання тексту за шириною.

Ctrl+Shift+J

Вертикальне вирівнювання тексту за верхнім краєм.

Ctrl+Shift+T

Вертикальне вирівнювання тексту по центру.

Ctrl+Shift+M

Вертикальне вирівнювання тексту за нижнім краєм.

Ctrl+Shift+V

Масштаб і переходи

Переходи на стрічці

 1. Натисніть клавішу Alt.

  Підказки клавіш відображаються над кожною функцією, доступною в поточному поданні.

  Стрічка програми Visio 2010 з відображенням підказок клавіш

 2. Натисніть букву, показану в підказці над функцією, якою потрібно скористатися.

 3. Залежно від натиснутої клавіші можуть відображатися додаткові підказки. Наприклад, якщо активна вкладка Основне й натиснуто клавішу з буквою I, відображається вкладка Вставлення разом із підказками для її груп.

 4. Продовжуйте натискати клавіші з буквами, доки не буде вибрано потрібну команду або елемент керування. У деяких випадках слід спочатку натиснути клавішу з буквою групи, яка містить команду. Наприклад, якщо вкладка Основне активна, натиснувши клавіші Alt+H, F, S можна перейти до поля списку Розмір у групі Шрифт.

  Примітка.: Щоб скасувати виконувану дію та приховати підказки клавіш, натисніть клавішу Alt.

Масштабування

Дія

Клавіші

Збільшення масштабу.

Alt+F6

Зменшення масштабу.

Alt+Shift+F6

За розміром вікна.

Ctrl+Shift+W

Переміщення в повноекранному режимі

Використовуйте сполучення клавіш для переміщення із програми Visio до іншої програми або сторінки під час роботи в повноекранному режимі.

Дія

Клавіші

Активація повноекранного режиму.

F5

Вихід із повноекранного режиму.

Esc

Відкриття наступної сторінки креслення.

Pg Down

Повернення до попередньої сторінки креслення.

Pg Up

Переміщення кресленням веб-сторінки

Дія

Клавіші

Переміщення фокуса між лівою рамкою, кресленням і фігурами на кресленні, що містять дані фігур, гіперпосилання та рядок адреси.

Клавіша табуляції

Активація гіперпосилання, пов’язаного з фігурою, або гіперпосилання на кресленні, на якому перебуває фокус.

Enter

Типові завдання програми Visio

Форматування тексту

Дія

Клавіші

Відкриття вкладки Основне на стрічці.

Alt+H

Відкриття вкладки Шрифт у діалоговому вікні Текст.

F11

Відкриття вкладки Абзац у діалоговому вікні Текст.

Shift+F11

Відкриття вкладки Табуляція в діалоговому вікні Текст.

Ctrl+F11

Відкриття діалогового вікна Заливка для виділеної фігури.

F3

Відкриття діалогового вікна Лінія.

Shift+F3

Використання функцій Прив’язати та склеїти

Дія

Клавіші

Відкриття вкладки Загальні в діалоговому вікні Прив’язати та склеїти.

Alt+F9

Установлення або зняття прапорця Прив’язати на вкладці Загальні в діалоговому вікні Прив’язати та склеїти; прив’язка фігур до елементів, вибраних у розділі Прив’язка діалогового вікна.

S

Установлення або зняття прапорця Склеїти на вкладці Загальні в діалоговому вікні Прив’язати та склеїти; склеювання фігур до елементів, вибраних у розділі Склеїти з діалогового вікна (меню Знаряддя, Прив’язати та склеїти).

G

Групування, обертання та дзеркальне відображення фігур

Дія

Клавіші

Групування вибраних фігур.

Ctrl+G або Ctrl+Shift+G

Розгрупування фігур вибраної групи.

Ctrl+Shift+U

Розташування вибраної фігури на передньому плані.

Ctrl+Shift+F

Переміщення вибраної фігури на задній план.

Ctrl+Shift+B

Обертання вибраної фігури ліворуч.

Ctrl+L

Обертання вибраної фігури праворуч.

Ctrl+R

Дзеркальне відображення вибраної фігури зліва направо.

Ctrl+H

Дзеркальне відображення вибраної фігури зверху вниз.

Ctrl+J

Відкриття діалогового вікна Вирівнювання фігур, пов’язаного з виділеною фігурою.

F8

Перегляд вікон креслення

Дія

Клавіші

Відображення відкритих вікон креслення вертикально.

Shift+F7

Відображення відкритих вікон креслення горизонтально.

Ctrl+Shift+F7

Відображення відкритих вікон креслення так, щоб було видно заголовок кожного вікна.

Alt+F7 або Ctrl+Alt+F7

Типові панелі інструментів програми Visio

Вибір інструментів

Дія

Клавіші

Увімкнення або вимкнення інструмента Формат за зразком ( Зображення кнопки ).

Ctrl+Shift+P

Вибір інструмента Вказівник ( Кнопка "Вказівник" ).

Ctrl+1

Вибір інструмента Сполучна лінія ( Зображення кнопки ).

Ctrl+3

Вибір засобу «Точка з’єднання»

Ctrl+Shift+1

Вибір інструмента "Текст" ( Кнопка "Текст" ).

Ctrl+2

Вибір інструмента "Текстове поле" ( Зображення кнопки ).

Ctrl+Shift+4

Вибір засобів креслення

Дія

Клавіші

Вибір інструмента Прямокутник ( Зображення кнопки ).

Ctrl+8

Вибір інструмента Еліпс ( Зображення кнопки ).

Ctrl+9

Вибір інструмента Лінія ( Зображення кнопки ).

Ctrl+6

Вибір інструмента Дуга ( Зображення кнопки ).

Ctrl+7

Вибір інструмента Полілінія ( Зображення кнопки ).

Ctrl+5

Вибір інструмента Олівець ( Зображення кнопки ).

Ctrl+4

Обтинання зображення

Дія

Клавіші

Вибір інструмента Обтинання ( Зображення кнопки ).

Ctrl+Shift+2

Фігури та колекції трафаретів програми Visio

Переміщення від однієї фігури до іншої на сторінці креслення

Дія

Клавіші

Переміщення з однієї фігури на іншу на сторінці креслення. Фігура, на якій перебуває фокус, позначена пунктирним прямокутником.

Примітка.: Неможливо перейти до фігури, яка захищена від виділення або розміщена на заблокованому шарі.

Клавіша табуляції

Переміщення від однієї фігури на сторінці креслення до іншої у зворотному порядку.

Shift + клавіша табуляції

Виділення фігури, на якій перебуває фокус.

Примітка.: Щоб виділити кілька фігур, натисніть клавішу табуляції для переміщення фокуса на першу фігуру, яку потрібно виділити, а потім натисніть клавішу Enter. Утримуючи натиснутою клавішу Shift, натискайте клавішу табуляції, доки фокус не переміститься на іншу фігуру. Коли прямокутник фокуса опиниться на потрібній фігурі, натисніть клавішу Enter, щоб додати її до виділених. Повторіть процедуру для кожної фігури, яку потрібно виділити.

Enter

Зняття виділення або фокуса з фігури.

Esc

Переключення між режимом редагування тексту та режимом виділення на вибраній фігурі.

F2

Зсув виділеної фігури.

Клавіші зі стрілками

Зсув виділеної фігури на 1 піксель за один раз.

Примітка.: Необхідно вимкнути режим Scroll Lock.

Shift + клавіші зі стрілками

Робота зі зразками фігур у колекції трафаретів

Дія

Клавіші

Переміщення з одного зразка фігури в колекції на інший.

Клавіші зі стрілками

Переміщення до першого зразка фігури в рядку колекції.

Home

Переміщення до останнього зразка фігури в рядку колекції.

End

Переміщення до першого зразка фігури у стовпці колекції.

Pg Up

Переміщення до останнього зразка фігури у стовпці колекції.

Pg Down

Копіювання виділених зразків фігур до буфера обміну.

Ctrl+C

Вставлення вмісту буфера обміну в нову колекцію трафаретів.

Примітка.: Щоб змінювати нову колекцію трафаретів, її необхідно спочатку відкрити для редагування.

Ctrl+V

Вибір усіх зразків фігур у колекції.

Примітка.: Щоб виділити кілька зразків фігур, натискайте клавіші зі стрілками, доки фокус не переміститься на перший потрібний зразок фігури. Утримуючи натиснутою клавішу Shift, натискайте клавіші зі стрілками, щоб перемістити фокус на інший зразок. Коли прямокутник фокуса опиниться над потрібним зразком, натисніть клавішу Enter, щоб додати його до виділених. Повторіть процедуру для кожного потрібного зразка.

Ctrl+A

Виділення або скасування виділення зразка фігури, на який наведено фокус.

Shift+Enter

Скасування виділення зразків фігур у колекції трафаретів.

Esc

Вставлення виділених зразків фігур у креслення.

Ctrl+Enter

Робота з колекціями трафаретів у режимі редагування

Дія

Клавіші

Видалення виділеного зразка фігури.

Delete

Вирізання виділеного зразка фігури з настроюваної колекції трафаретів та додавання його до буфера обміну.

Ctrl+X

Перейменування виділеного зразка фігури.

F2

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×