Сполучення клавіш у програмі Microsoft Office InfoPath

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

У цьому розділі довідки описано сполучення клавіш для поширених завдань у Microsoft Office InfoPath 2007, наприклад завдання під час створення шаблонів форм. Наведені нижче сполучення клавіш стосуються розкладки клавіатури американська. Клавіші інших розкладок клавіатури можуть не відповідати англійській клавіатури американська.

Сполучення клавіш, у яких дві або кілька клавіш слід натискати одночасно, наводяться зі знаком плюс (+), який розділяє клавіші. Сполучення клавіш, у яких одну клавішу слід натискати відразу після іншої, наводяться з комою (,), яка розділяє клавіші.

Щоб надрукувати цей розділ, натисніть клавішу табуляції та виберіть команду Показати все, потім натисніть клавішу Enter і сполучення клавіш Ctrl+P.

У цій статті

Створення шаблонів форм

Отримання довідки

У вікні довідки

Використання меню та панелей інструментів, області завдань

Використання діалогових вікон

Основи роботи з Microsoft Office

Створення шаблонів форм

Шаблон форми

Дія

Клавіші

Створення нового шаблону форми.

Ctrl+Shift+D

Примітка.: Якщо діалогове вікно Знайомство відкрито, натисніть клавішу TAB, доки не буде вибрано шаблону форми і натисніть клавішу ENTER.

Відкриття діалогового вікна Відкрити в режимі конструктора.

Ctrl+O або Ctrl+F12

Відображення області завдань Завдання конструктора.

Alt+N

Попередній перегляд поточного шаблону форми.

Ctrl+Shift+B

Пошук слова або фрази.

Ctrl+F

Заміна слова або фрази.

Ctrl+H

Вирізання виділеного тексту або елемента.

Ctrl+X

Копіювання виділеного тексту або елемента.

Ctrl+C

Вставлення тексту або елемента.

Ctrl+V

Друк поточного шаблону форми.

Ctrl+P

Відображення властивостей вибраного елемента керування.

Alt+Enter

Вставлення елемента керування.

ALT + I, C

Вибір попереднього елемента керування.

Ctrl + "<" (знак "менше") або Shift + клавіша табуляції

Вибір наступного елемента керування.

Ctrl + ">" (знак "більше") або клавіша табуляції

Відкрийте редактор сценаріїв Microsoft (MSE).

СПОЛУЧЕННЯ КЛАВІШ ALT + SHIFT + F11

Відкрийте Microsoft Office центр розробників веб-сайту у веб-браузері.

СПОЛУЧЕННЯ КЛАВІШ ALT + H, Я

Вставлення гіперпосилання.

Ctrl+K

Виділення тексту до початку абзацу.

Ctrl + Shift + стрілка вгору

Виділення тексту до кінця абзацу.

Ctrl + Shift + стрілка вниз

Виділення тексту, графічного об’єкта або поля на один рядок угору або вниз.

Shift + стрілка вгору або Shift + стрілка вниз

Вставлення розриву рядка.

Shift+Enter

Вставлення символу євро.

Ctrl+Alt+E

Форматування тексту

Дія

Клавіші

Видалення всього форматування.

Ctrl+ПРОБІЛ

Застосування до виділеного тексту жирного шрифту або його скасування.

Ctrl+B

Застосування до виділеного тексту курсиву або його скасування.

Ctrl+I

Застосування до виділеного тексту підкреслення або його скасування.

Ctrl+U

Застосування до виділеного тексту закреслення або його скасування.

Alt+Shift+K

Застосування до виділеного тексту надрядкового форматування або його скасування.

Ctrl + Shift + "="

Застосування до виділеного тексту підрядкового форматування або його скасування.

Ctrl + "="

Застосування або видалення стилю Звичайний» до виділеного тексту.

Ctrl+Shift+N

Застосування або видалення стилю Заголовок 1 до виділеного тексту.

Alt+Ctrl+1

Застосування або видалення стиль Заголовок 2 до виділеного тексту

Alt+Ctrl+2

Застосування або видалення стилю Заголовок 3 до виділеного тексту.

Alt+Ctrl+3

Застосування форматування маркірованого списку до виділеного абзацу або його скасування.

Ctrl+Shift+L

Додавання відступу зліва.

Ctrl+M

Видалення відступу зліва.

Ctrl+Shift+M

Вирівнювання виділеного абзацу за шириною.

Ctrl+J

Вирівнювання виділеного абзацу за правим краєм.

Ctrl+R

Вирівнювання виділеного абзацу по центру.

Ctrl+E

Вирівнювання виділеного абзацу за лівим краєм.

Ctrl+L

Збільшення розміру шрифту виділеного тексту.

Ctrl+Shift+кома

Зменшення розміру шрифту виділеного тексту.

Ctrl+Shift+крапка

Відкриття області завдань Шрифт.

Ctrl+D

Робота з таблицями

Дія

Клавіші

Вставлення повторюваної таблиці.

ALT + I, Г

Змінення ширини стовпця зліва від межі без змінення ширини інших стовпців.

Під час перетягування межі стовпця утримуйте натиснутою клавішу Shift.

Змінення висоти рядка вище або нижче межі без змінення висоти інших рядків.

Примітка.: Для рядків, які є розміром в їх мінімальна висота це сполучення клавіш змінення висоти рядка вище межі. Мінімальна висота рядка залежить від кількох факторів, включно з наявністю тексту або елемента керування.

Під час перетягування межі рядка утримуйте натиснутою клавішу Shift.

Змінення розміру всіх вибраних рядків або стовпців до однакової висоти або ширини.

Під час перетягування межі рядка або стовпця утримуйте натиснутою клавішу Alt.

Переміщення до наступної або попередньої клітинки в таблиці.

Клавіша ТАБУЛЯЦІЇ або SHIFT + клавіша ТАБУЛЯЦІЇ
клавіша ТАБУЛЯЦІЇ додає новий рядок до таблиці, якщо натиснути клавіші, коли курсор розташовано в останній клітинці останнього рядка.

Вибір або скасування вибору клітинки в таблиці.

F2

Внесення виправлень і збереження змін

Дія

Клавіші

Пошук наступної орфографічної або граматичної помилки.

Примітка.: Необхідно встановити прапорець перевіряти орфографію під час введення тексту (натисніть сполучення клавіш ALT + T, і натисніть клавішу О).

Alt+F7

Збереження або публікування поточного шаблону форми.

Примітка.: Це сполучення клавіш відкриває діалогове вікно, за допомогою якого можна зберегти або опублікувати шаблон форми. Якщо надалі приховати це діалогове вікно, то після натискання сполучення клавіш Alt+Shift+F2 буде відображено діалогове вікно Зберегти як.

Alt+Shift+F2

Скасування останньої дії.

Ctrl+Z

Повторення останньої дії.

Ctrl+Y

Збереження поточного шаблону форми.

Shift+F12

Попередній перегляд шаблону форми перед друком

Дія

Клавіші

Відображення діалогового вікна Попередній перегляд.

Alt+F, V

Перехід до наступної сторінки.

Alt + стрілка вправо

Перехід до попередньої сторінки.

Alt + стрілка вліво

Збільшення масштабу для відображення шаблону форми у збільшеному вигляді.

Alt + "="

Зменшення масштабу для відображення шаблону форми у зменшеному вигляді.

Alt+дефіс

На початок сторінки

Отримання довідки

Використання вікна довідки

Вікно довідки надає доступ до вмісту довідки Microsoft Office. У вікні довідки відображено розділи та інший вміст довідки.

У вікні довідки

Дія

Клавіші

Відкриття вікна довідки.

F1

Закриття вікна довідки.

Alt+F4

Перехід між вікном довідки й активною програмою.

Alt + клавіша табуляції

Поверніться до програми InfoPath 2007: Довідка та інструкції будинку.

Alt+Home

Вибір наступного елемента.

Клавіша табуляції

Вибір попереднього елемента.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії за промовчанням для виділеного елемента.

Enter

У розділі Перегляд довідки назва програми Вибір наступного або попереднього елемента відповідно.

Клавіша табуляції або Shift + клавіша табуляції

У розділі Перегляд довідки назва програми відповідно розгортання або згортання виділеного елемента.

Enter

Вибір наступного прихованого тексту або гіперпосилання, зокрема Показати все або Приховати все на початку розділу.

Клавіша табуляції

Вибір попереднього прихованого тексту або гіперпосилання.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, пов’язаної з виділеною командою Показати все або Приховати все, прихованим текстом або гіперпосиланням.

Enter

Перехід до попереднього розділу довідки (кнопка Назад).

Alt + стрілка вліво або Backspace

Перехід до наступної теми довідки (кнопка Вперед).

Alt + стрілка вправо

Повільне прокручування вгору або вниз у межах поточного розділу довідки.

Стрілка вгору, стрілка вниз

Прокручування на більшу відстань угору та вниз у межах поточного розділу довідки.

Page Up, Page Down

Відображення меню команд для вікна довідки. Для цього потрібно, щоб вікно довідки було активне (натисніть клавішу F1).

Shift+F10

Припинення останньої дії (кнопка Зупинити).

Esc

Оновлення вікна (кнопка Оновити).

F5

Друк поточного розділу довідки.

Примітка.: Якщо поточний розділ довідки не активного вікна, натисніть клавішу F6 а потім натисніть сполучення клавіш CTRL + P.

Ctrl+P

Змінення стану підключення.

F6, стрілка вниз

Введіть текст у поле Введіть слова, які слід шукати.

F6, стрілка вниз (натисніть кілька разів)

Перехід між областями у вікні довідки; Наприклад, перехід між панелі інструментів, Введіть слова для пошуку поля і відкрийте список Пошук .

F6

У змісті в поданні дерева Вибір наступного або попереднього елемента відповідно.

Стрілка вгору або вниз

У змісті в поданні дерева відповідно розгортання або згортання виділеного елемента.

Стрілка вліво або стрілка вправо

Вибір наступного гіперпосилання або вибір елементів Показати все або Приховати все на початку розділу.

Клавіша табуляції

Вибір попереднього гіперпосилання.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії для виділеного гіперпосилання, а також для елементів Показати все або Приховати все.

Enter

Друк поточного розділу довідки.

Ctrl+P

Введення запитання пошуку

Перш ніж може ввести запитання пошуку, слід вибрати поле Введіть запитання для довідки .

як

 1. Натисніть клавішу Alt, щоб вибрати рядок меню.

 2. Натисніть клавішу ТАБУЛЯЦІЇ кілька разів, доки курсор відображається в полі Введіть запитання для довідки .

 3. Введіть своє запитання.

 • Щоб надіслати ключове слово, яке ви ввели в полі Введіть запитання для довідки , натисніть клавішу ENTER.

На початок сторінки

Використання меню та панелей інструментів, області завдань

Доступ і використання меню та панелей інструментів

Перш ніж переміщення або змінення розміру панелі інструментів, вам потрібно спочатку вибрати.

як

 1. Натисніть клавішу Alt, щоб вибрати рядок меню.

 2. Натисніть сполучення клавіш CTRL + клавіша ТАБУЛЯЦІЇ кілька разів, щоб вибрати на панелі інструментів.

 3. Натисніть сполучення клавіш CTRL + ПРОБІЛ, щоб відкрити меню Параметри панелі інструментів .

 4. Натисніть клавішу S "або" M ", виберіть команду перемістити або розмір .

Дія

Клавіші

Переміщення на панелі інструментів.

Сполучення клавіш CTRL + клавіші зі стрілками

Відстикування панелі інструментів.

Клавіша зі стрілкою вниз (Натисніть кілька разів.)

Закріпити на панелі інструментів вертикально з лівого або правого краю екрана.

СТРІЛКА вліво або стрілка вправо (натисніть кілька разів)

Виберіть рядок меню або закриття меню відкриття і вкладеного меню одночасно.

Alt або F10

Виберіть область завдань або панель інструментів після натискання клавіші F10 або ALT, щоб виділити рядок меню. Клавіш зі стрілками для переміщення фокусу між панелями інструментів, меню та області завдань.

Сполучення клавіш CTRL + клавіша ТАБУЛЯЦІЇ або сполучення клавіш CTRL + SHIFT + клавіша ТАБУЛЯЦІЇ

Коли вибрано панель інструментів або меню, натисніть кнопку наступної кнопки або меню на панелі інструментів.

Клавіша табуляції або стрілка вправо

Коли вибрано панель інструментів або меню, натисніть кнопку попередньої кнопки або меню на панелі інструментів.

SHIFT + клавіша ТАБУЛЯЦІЇ або стрілка вліво

Відкриття вибраного меню або виконання дії для вибраної кнопки або команди.

Enter

Відображення контекстного меню для вибраного елемента.

Shift+F10

Відобразити контекстне меню рядка заголовка.

Alt+ПРОБІЛ

Якщо відкрито меню або підменю, виберіть команди далі».

Стрілка вниз

Якщо відкрито меню або підменю, виберіть команду попередній.

Стрілка вгору

Виберіть у меню ліворуч. Якщо відкрито підменю, перемикати головне меню або підменю.

Стрілка вліво

Виберіть меню праворуч. Якщо відкрито підменю, перемикати головне меню або підменю.

Стрілка вправо

Вибір першої команди в меню або підменю.

Home

Вибір останньої команди в меню або підменю.

End

Закрийте відкрити меню. Під час відкриття, закриття лише вкладеного меню.

Esc

Відкриття вибраного меню.

Shift + стрілка вниз

Відображення повного набору команд, якщо відкрито скорочене меню.

Ctrl + стрілка вниз

Переключення між області завдань і активних шаблону.

F6

Вибір наступного елемента в області завдань.

Клавіша табуляції

Вибір попереднього елемента в області завдань.

Shift + клавіша табуляції

Примітка.: За допомогою клавіатури виберіть будь-якої команди меню у рядку меню. Натисніть клавішу ALT, щоб вибрати рядок меню. Натисніть клавішу підкреслена буква в назві елемента меню з командою, яке.

Доступ і використання області завдань

Щоб можна було працювати з області завдань, необхідно спочатку відкрити його і виберіть його.

як

 1. Натисніть сполучення клавіш CTRL + F1 для відкриття області завдань.

 2. Натисніть клавішу F6, щоб вибрати рядок меню.

 3. Натисніть сполучення клавіш CTRL + ПРОБІЛ, щоб відобразити меню параметрів області завдань.

 4. Натисніть клавішу M або S , виберіть команду перемістити або розмір .

Дія

Клавіші

Відображення області завдань Завдання конструктора.

Alt+N

Перехід до області завдань з іншої області у вікні програми (за годинниковою стрілкою). Можливо, потрібно буде натиснути клавішу F6 кілька разів.

Примітка.: Якщо після натискання клавіші F6 не відображається область завдань, спробуйте натиснути клавішу ALT, щоб перемістити фокус на рядок меню а потім натисніть сполучення клавіш CTRL + клавіша ТАБУЛЯЦІЇ для переходу до області завдань.

F6

Перехід до області завдань з іншої області у вікні програми (проти годинникової стрілки).

Shift+F6

Щоб змінити розмір області завдань (після вибору команди розмір ).

Клавіші зі стрілками

Переміщення області завдань (після вибору команди перейти »).

Клавіші зі стрілками

Відкриття області завдань або приховати область поточного завдання.

Ctrl+F1

Перехід до області завдань з вікна активною програмою. (Можливо, потрібно буде натисніть клавішу F6 кілька разів.)

F6

Перехід до області завдань, якщо меню або панель інструментів активовано. (Імовірно, клавіші Ctrl+Tab доведеться натиснути кілька разів).

Ctrl + клавіша табуляції

Відкрийте меню параметрів області завдань.

Ctrl+ПРОБІЛ

Закриття меню, якщо він наразі відкрийте або повернутися до шаблону форми.

Esc

Коли активна область завдань, виберіть елемент наступного параметра в області завдань.

Клавіша табуляції

Коли активна область завдань, виберіть елемент попереднього параметра в області завдань.

Shift + клавіша табуляції

Переміщення вгору між пунктами вибраного вкладеного меню або перехід між параметрами у групі параметрів.

Стрілка вгору

Переміщення вниз між пунктами вибраного вкладеного меню або перехід між параметрами у групі параметрів.

Стрілка вниз

Відкриття вибраного меню або виконання дії, призначеної для вибраної кнопки.

Enter

Відкриття контекстного меню в шаблоні форми, або відкрийте розкривне меню для вибраного завдання область елемента.

Shift+F10

Якщо меню або підменю, виберіть пункт першої команди в меню або підменю.

Home

Якщо меню або підменю, виберіть пункт останньої команди в меню або підменю.

End

Перехід до верхньої частини списку області вибраних завдань.

Ctrl+Home

Перехід у кінець списку області вибраних завдань.

Ctrl+End

На початок сторінки

Використання діалогових вікон

Перехід до та вибравши команду Параметри у діалогових вікнах

Дія

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Відкрити в режимі конструктора.

Ctrl+O або Ctrl+F12

Перехід із відкритого діалогового вікна назад до шаблону форми для діалогових вікон, які підтримують цю поведінку.

Alt+F6

Перехід до наступного параметра.

Клавіша табуляції

Перехід до попереднього параметра.

Shift + клавіша табуляції

Перехід до наступної вкладки.

Ctrl+Tab

Перехід до попередньої вкладки.

Ctrl + Shift + клавіша табуляції

Перехід до наступної категорії.

Клавіша табуляції

Примітка.: Коли категорію вибрано, використовуйте клавіші зі стрілками для переходу до потрібного імені категорії.

Перехід до попередньої категорії.

Shift + клавіша табуляції

Примітка.: Коли категорію вибрано, використовуйте клавіші зі стрілками для переходу до потрібного імені категорії.

Перехід між параметрами у списку або групі параметрів.

Клавіші зі стрілками

Виконання дії, призначеної виділеній кнопці й установлення або зняття вибраного прапорця.

ПРОБІЛ

Відкриття списку, якщо його закрито, і перехід до певного параметра в списку.

Перша буква назви параметра в розкривному списку.

Вибір параметра й установлення або зняття прапорця.

Alt + підкреслена буква в назві параметра

Відкриття виділеного розкривного списку.

Стрілка вниз

Закриття виділеного розкривного списку або скасування команди та закриття діалогового вікна.

Esc

Запуск вибраної команди.

Enter

Перехід до попередньої папки.

Alt+1

Відкриття папки, розташованої на один рівень вище від виділеної папки.

Alt+2

Видалення виділеної папки або файлу.

Alt+3

Створення нового вкладеної папки у відкритій папці.

Alt+4

Перехід між поданнями Ескізи, Вкладки, Піктограми, Список, Деталі, Властивості та Попередній перегляд.

Alt+5

Відображення контекстного меню для виділеної папки або файлу.

Shift+F10

Відкрийте список Пошук в або зберегти в (називається адреси в ОС Windows Vista).

F4

Оновлення списку файлів і папок у діалоговому вікні Відкриття, Відкрити в режимі конструктора або Зберегти як.

F5

За допомогою поля редагування в діалогових вікнах

Поле вводу – це поле, в якому можна ввести або вставити запис, наприклад ім'я користувача або шляху до папки.

Дія

Клавіші

Перехід на початок запису.

Home

Перехід у кінець запису.

End

Переміщення на однин символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо.

Стрілка вправо

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного символу зліва.

Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного символу справа.

Shift + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного слова зліва.

Ctrl + Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного слова справа.

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Виділення фрагмента від місця вставлення до початку рядка.

Shift+Home

Виділення фрагмента від місця вставлення до кінця рядка.

Shift+End

На початок сторінки

Основи роботи із системою Microsoft Office

Відображення та використання вікон

Дія

Клавіші

Перехід до наступного вікна.

Alt + клавіша табуляції

Перехід до попереднього вікна.

Alt + Shift + клавіша табуляції

Закриття активного вікна.

Ctrl+W або Ctrl+F4

Відновлення розміру активного вікна після згорнути або розгорнути його.

Ctrl+F5

Перехід до наступного вікна, якщо відкрито кілька вікон.

Ctrl+F6

Перехід до попереднього вікна, якщо відкрито кілька вікон.

Ctrl+Shift+F6

Якщо не розгорнуте вікна документа, виконання команди перейти (меню елемент керування для вікна). За допомогою клавіш зі стрілками для переміщення вікна та натисніть клавішу ESC.

Ctrl+F7

Якщо не розгорнуте вікна документа, виконайте команду розмір (у меню елемент керування для вікна). Клавіші зі стрілками, щоб змінити розмір вікна та натисніть клавішу ESC.

Ctrl+F8

Згортання вікна до піктограми (доступне лише для деяких програм системи Microsoft Office).

Ctrl+F9

Розгортання або відновлення вибраного вікна, які змінено.

Ctrl+F10

Копіювання зображення екрана до буфера обміну.

Print Screen

Копіювання зображення вибраного вікна до буфера обміну.

Alt + Print Screen

Переміщення текстом

Дія

Клавіші

Переміщення на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо.

Стрілка вправо

Перехід на один рядок угору.

Стрілка вгору

Перехід на один рядок униз.

Стрілка вниз

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід на один абзац вгору.

Ctrl + стрілка вгору

Перехід на один абзац униз.

Ctrl + стрілка вниз

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×