Сполучення клавіш у веб-програмі PowerPoint Online

Багато користувачів переконалися, що, застосовуючи сполучення клавіш на зовнішній клавіатурі в PowerPoint Online для Windows, вони можуть працювати ефективніше. Для користувачів із фізичними обмеженнями або вадами зору сполучення клавіш можуть замінити мишу та слугувати простішим рішенням, ніж сенсорний екран. У цій статті перелічено сполучення клавіш для роботи з PowerPoint Online для Windows.

Примітки.: 

 • Описані в цій статті сполучення клавіш відповідають українській розкладці клавіатури й можуть не завжди відповідати клавішам в інших розкладках.

 • Якщо кілька клавіш сполучення потрібно натискати одночасно, у цій статті їх розділено знаком "плюс" (+). Якщо клавіші слід натискати послідовно, їх розділено комою (,).

У цій статті

Часто вживані сполучення клавіш

У таблиці нижче наведено сполучення клавіш, які часто використовуються в PowerPoint Online.

Дія

Клавіші

Вставити новий слайд.

Ctrl+M, коли фокус має область ескізів

Видалити виділений текст, об’єкт або слайд.

Клавіша Delete

Перемістити фігуру.

Клавіші зі стрілками

Перехід до наступного слайда.

Page Down

Перейти до попереднього слайда.

Page Up

Вийти з показу слайдів.

Esc

Початок роботи

Описані в цій статті сполучення клавіш відповідають українській розкладці клавіатури (окрім сполучень, що починаються з клавіші Ctrl, які відповідають англійській (США) розкладці) і можуть не відповідати клавішам в інших розкладках.

Якщо кілька клавіш сполучення потрібно натискати одночасно, у цій статті їх розділено знаком "плюс" (+). Якщо клавіші слід натискати послідовно, їх розділено комою (,).

Веб-програма PowerPoint Online працює в браузері, тому в ній не використовуються клавіші доступу, як у PowerPoint для настільних комп’ютерів. Наприклад, якщо натиснути клавішу Alt, фокус отримає рядок меню браузера, а знайомі сполучення клавіш, як-от Ctrl+P (Друк) і F1 (Довідка), застосовуються для команд браузера, а не команд PowerPoint Online.

Щоб переміщати фокус до різних частин інтерфейсу PowerPoint Online (наприклад, зі стрічки до області ескізів), а також переходити до вмісту слайду та з нього, натискайте клавіші Ctrl+F6 (уперед) або Ctrl+Shift+F6 (назад). Щоб переходити між командами в PowerPoint Online, натискайте клавішу Tab (уперед) і клавіші Shift+Tab (назад). Потім натисніть клавішу Enter, щоб вибрати команду.

Порада.: Щоб швидко виконати команду в поданні редагування, перемістіть фокус до поля Допомоги, натиснувши клавіші Alt+Й, і введіть потрібну команду. Щоб вибрати команду, натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, а потім натисніть клавішу Enter.

Переходи лише за допомогою клавіатури

У поданні читання горизонтальний список команд розташовано у верхній частині екрана над документом. Натискайте клавішу табуляції, доки рядок команд не отримає фокус, а потім натискайте клавішу табуляції, щоб переходити між командами. Щоб вибрати команду, натисніть клавішу Enter.

Щоб перейти до подання редагування, перейдіть до команди Редагувати презентацію, натисніть клавішу Enter, а потім виберіть елемент Редагувати у браузері.

У поданні редагування відображається стрічка (смуга у верхній частині вікна PowerPoint Online). Команди на стрічці впорядковано на вкладках. На кожній вкладці відображається різний набір інструментів і функцій, який складається з груп. Кожна група містить одну або кілька команд. Щоб використовувати стрічку, натискайте клавіші Ctrl+F6, доки стрічка не отримає фокус.

Деякі інші сполучення клавіш, які можна використовувати на стрічці:

 • Щоб переходити між вкладками, натискайте клавішу табуляції або клавіші Shift + клавіша табуляції.

 • Щоб отримати доступ до стрічки на вибраній вкладці, натисніть клавішу Enter.

 • Щоб переходити між командами на стрічці, натискайте клавішу табуляції або клавіші Shift + клавіша табуляції.

Елементи керування активуються різними способами залежно від типу:

 • Якщо виділено кнопку або кнопку розділення, щоб активувати її, натисніть клавішу ПРОБІЛ.

 • Якщо виділено список (наприклад, список "Шрифт"), щоб відкрити його, натисніть клавішу зі стрілкою вниз. Потім натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, щоб переходити між елементами. Вибравши потрібний елемент, натисніть клавішу Enter.

 • Якщо виділено колекцію, щоб перейти до її команди Додатково, натисніть клавішу табуляції. Потім, щоб відкрити колекцію, натисніть клавішу Enter. Щоб переходити між елементами, натискайте клавішу табуляції. Щоб вибрати елемент, натисніть клавішу Enter.

Навігація в поданні читання

Дія

Клавіші

Перехід до наступного слайда.

Т

Перейти до попереднього слайда.

З

Перейти до певного слайда.

П, введіть номер слайда, натисніть клавішу табуляції, а потім – клавішу Enter

Навігація в поданні показу слайдів

Дія

Клавіші

Перехід до наступного слайда.

Т

Перейти до попереднього слайда.

З

Перейти до певного слайда.

П, введіть номер слайда, натисніть клавішу табуляції, а потім – клавішу Enter

Вийти з показу слайдів.

Esc

Навігація в поданні редагування

Переміщення стрічкою та областями

Щоб переходити між областями ключових команд у веб-програмі PowerPoint Online, натискайте клавіші Ctrl+F6. Ось послідовність елементів на панелі слайдів, в областях завдань і рядках стану:

 1. Панель слайдів

 2. Область "Примітки" (якщо відкрито)

 3. Область нотаток (якщо відкрито)

 4. рядок стану

 5. Верхня панель

 6. Стрічка

 7. Область ескізів

  Циклічний перехід (Ctrl+F6)

Дія

Сполучення клавіш

Перейти з області слайда до області "Примітки", потім області нотаток, рядка стану, рядка заголовка, стрічки та області ескізів.

Ctrl+F6

Перейти у зворотному порядку: з області слайда до області ескізів, потім стрічки, рядка заголовка, рядка стану, області нотаток і області "Примітки".

Shift+Ctrl+F6

Вибрати іншу вкладку стрічки.

Клавіша табуляції, Enter

Виконати вибрану команду на стрічці.

Enter

Перейти між командами стрічки.

Клавіша табуляції

Перейти між групами функцій на стрічці.

Ctrl + стрілка вліво або стрілка вправо

Редагування слайдів

Дія

Клавіші

Створити новий слайд після того, для якого вибрано ескіз.

Ctrl+M

Перейти між покажчиками місць заповнення на слайді зліва направо.

Клавіша табуляції

Вибрати або відредагувати поточний покажчик місця заповнення.

Enter або F2

Завершити редагування тексту в покажчику місця заповнення.

F2

Виділити кілька окремих об’єктів.

Ctrl+клацання або Shift+клацання

Виділити кілька об’єктів.

Клацання+перетягування, Shift+перетягування або Ctrl+перетягування

Виділити всі об’єкти на сторінці.

Ctrl+A

Виділити весь текст в активному текстовому полі.

Ctrl+A

Копіювання слайда

Ctrl+C

Вставлення слайда

Ctrl+V

Скасування

Ctrl+Z

Повторення

Ctrl+Y

Змінення порядку ескізів, коли вибрано область ескізів:

 • Переміщення слайда вгору на одне положення

 • Переміщення слайда вниз на одне положення

 • Переміщення слайда в 1е положення

 • Переміщення слайда в останнє положення

Ctrl + стрілка вгору

Ctrl + стрілка вниз

Ctrl + Shift + стрілка вгору

Ctrl + Shift + стрілка вниз

Зменшення розміру шрифту

Ctrl + "["

Збільшення розміру шрифту

Ctrl + "]"

Переміщення місця вставлення всередині приміток і покажчиків місця заповнення

Дія

Клавіші

Перейти на один символ праворуч.

Стрілка вправо

Перейти на один символ ліворуч.

Клавіша зі стрілкою вліво

Перейти на одне слово праворуч.

Ctrl + стрілка вправо

Перейти на одне слово ліворуч.

Ctrl + стрілка вліво

Переміщення на один рядок вгору

Клавіша зі стрілкою вгору

Переміщення на один рядок вниз

Клавіша зі стрілкою вниз

Перехід на один абзац вгору.

Ctrl + стрілка вгору

Перехід на один абзац униз.

Ctrl + стрілка вниз

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід у кінець рядка.

End

Перейти на початок покажчика місця заповнення або нотаток.

Ctrl+Home

Перейти в кінець покажчика місця заповнення або нотаток.

Ctrl+End

Виділення вмісту (розширення виділеного фрагмента)

Дія

Клавіші

Виділення одного символу праворуч від курсору.

Shift + стрілка вправо

Виділення одного символу ліворуч від курсору.

Shift + стрілка вліво

Виділити одне слово праворуч.

Shift+Ctrl+Стрілка вправо

Виділити одне слово ліворуч.

Shift+Ctrl+Стрілка вліво

Виділити один рядок угорі.

Shift + стрілка вгору

Виділити один рядок унизу.

Shift + стрілка вниз

Виділити один абзац угорі.

Shift+Ctrl+Стрілка вгору

Виділити один абзац унизу.

Shift+Ctrl+Стрілка вниз

Виділити текст до початку абзацу.

Shift+Home

Виділити текст до кінця абзацу.

Shift+End

Виділити текст до початку покажчика місця заповнення або нотаток.

Shift+Ctrl+Home

Виділити текст до кінця покажчика місця заповнення або нотаток.

Shift+Ctrl+End

Виділити весь вміст у покажчику місця заповнення або нотатках.

Ctrl+A

Редагування тексту

Операція

Клавіші

Збереження змін.

Веб-програма PowerPoint Online автоматично зберігає зміни.

Вирізання вибраного тексту

Ctrl+X

Копіювання вибраного тексту

Ctrl+C

Вставити вирізаний або скопійований текст.

Ctrl+V

Вставлення гіперпосилання

Ctrl+K

Скасувати останню зміну.

Ctrl+Z

Повторити скасовану зміну.

Ctrl+Y

Вирівняти виділений абзац за лівим краєм.

Ctrl+J

Переміщення виділеної фігури

Дія

Клавіші

Зсунути фігуру праворуч.

Стрілка вправо

Зсунути фігуру ліворуч.

Клавіша зі стрілкою вліво

Зсунути фігуру вгору.

Клавіша зі стрілкою вгору

Зсунути фігуру вниз.

Клавіша зі стрілкою вниз

Змінення розташування виділеної фігури відносно інших елементів

Перемістити фігуру на задній план.

Ctrl + Shift + ліва квадратна дужка ( [ )

Перемістити фігуру назад.

Ctrl + ліва квадратна дужка ( [ )

Перемістити фігуру на передній план.

Ctrl + Shift + права квадратна дужка ( ] )

Перемістити фігуру вперед.

Ctrl + права квадратна дужка ( ] )

Форматування тексту

Дія

Клавіші

Виділити вибраний текст жирним.

Ctrl+B

Виділити вибраний текст курсивом.

Ctrl+I

Підкреслити виділений текст.

Ctrl+U

Вирівняти виділений текст за лівим краєм.

Ctrl+L

Вирівняти виділений текст за правим краєм.

Ctrl+R

Вирівняти виділений текст по центру.

Ctrl+E

Робота з примітками

За винятком сполучення клавіш "Додати нову примітку" наведені нижче сполучення клавіш для роботи з примітками діють, лише коли область "Примітки" відкрито та вона перебуває у фокусі.

Дія

Клавіші

Додати нову примітку.

Ctrl+Alt+M 

(або Зображення піктограми кнопки Command на комп’ютері MAC +Shift+M на комп’ютері Mac)

Перейти до наступного ланцюжка приміток (документ, аркуш, слайд) 

Стрілка вниз 

Перейти до попереднього ланцюжка приміток (документ, аркуш, слайд) 

Стрілка вгору 

Розгорнути ланцюжок приміток, коли на ньому встановлено фокус 

Стрілка вправо 

Згорнути ланцюжок приміток 

Стрілка вліво 

Перейти до наступної відповіді в ланцюжку приміток 

Стрілка вниз 

Перейти до попередньої відповіді в ланцюжку або до батьківської примітки 

Стрілка вгору 

Закрити область  

Tab 

Перейти до поля відповіді 

Tab 

Редагувати батьківську примітку або відповідь

Tab, коли фокус установлено на батьківській примітці або відповіді

Опублікувати примітку чи відповідь або зберегти зміни 

Ctrl+Enter 

Вилучити чернетку примітки чи відповіді або внесені зміни 

Esc 

Розгорнути ланцюжок приміток за допомогою кнопки "Переглянути більше відповідей" в ланцюжку 

Tab 

Додаткові відомості

Навігація в PowerPoint за допомогою функцій спеціальних можливостей

Основні завдання зі створення презентації в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Технічна підтримка клієнтів з особливими потребами

Корпорація Майкрософт прагне забезпечити якомога кращі умови роботи для всіх своїх клієнтів. Якщо у вас є особливі потреби або ви маєте запитання щодо спеціальних можливостей, зверніться по технічну підтримку до служби Microsoft Disability Answer Desk. Її фахівці чудово знають, як використовувати численні спеціальні засоби, і можуть надавати допомогу англійською, іспанською, французькою й американською мовами жестів. Щоб отримати контактні дані для свого регіону, перейдіть на сайт служби Microsoft Disability Answer Desk.

Якщо ви користувач у державній установі, комерційній організації або на підприємстві, зверніться до корпоративної служби підтримки Disability Answer Desk.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×