Сполучення клавіш у веб-програмі "Outlook в Інтернеті"

Увага!: Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Описані в цій статті сполучення клавіш відповідають англійській (США) розкладці клавіатури. Розкладок інших клавіатур можуть не відповідати англійській (США) клавіатурі.

Популярні сполучення клавіш

Нижче наведено найпопулярніші сполучення клавіш у програмі Outlook.

Дія

Клавіші

Додати вкладення

Alt, потім Е, а потім А та Ф одночасно

Застосувати жирний шрифт

Ctrl+B

Закрити повідомлення

Esc

Копіювати

Ctrl+C

Створити нове повідомлення електронної пошти

Ctrl+N

Створити новий елемент

Ctrl+N

Видалити повідомлення або елемент

Видалення

Переслати повідомлення

Ctrl+F

Переслати повідомлення як вкладення

Ctrl+Alt+F

Перейти до Календаря

Ctrl+2

Вставити файл

 • Alt+Щ, а потім одночасно А та Ф, щоб вкласти файл у нове повідомлення

 • Alt+Щ, а потім Т, щоб вставити елемент Outlook у нове повідомлення

 • Alt+Щ, а потім П, щоб вставити візитну картку в нове повідомлення

 • Alt+Щ, а потім Р, щоб вставити календар у нове повідомлення

Перейти до папки

Ctrl+Shift+B

Відкрити

Enter

Прочитати повідомлення електронної пошти

Enter

Застосувати команду "Відповісти всім" до повідомлення електронної пошти

Ctrl+Shift+R

Відповісти на повідомлення електронної пошти

Ctrl+R

Здійснити пошук

Ctrl+E

Надіслати повідомлення електронної пошти

Alt+И

Надіслати й отримати

F9

Перехід до розділів "Пошта", "Календар", "Контакти" та "Завдання"

У програмі Outlook можна застосовувати різні функції та можливості за допомогою стандартних команд і кнопок на панелях переходів, а також широкого спектра сполучень клавіш. Для зручності ми наводимо сполучення клавіш за категоріями.

Сполучення клавіш різного призначення

Переходити між елементами у верхній частині вікна Outlook Web App можна за допомогою сполучень клавіш.

 • Натискайте клавіші зі стрілками вправо та вліво, щоб переходити між розділами "Пошта", "Календар", "Контакти" та "Завдання".

 • Натисніть клавішу табуляції, щоб перейти до відомостей, параметрів, пошуку та довідки.

 • Натисніть клавішу Enter, щоб перейти до області, яку ви вибрали (тобто виділили).

Щоб закрити будь-яку відкриту форму чи діалогове вікно, натисніть клавішу Esc. Проте зауважте, що після цього всі дані, які ви додали у формі чи діалоговому вікні, може бути втрачено.

Загальні сполучення клавіш для переміщення

Працюючи з папкою пошти або зі списком повідомлень, ви можете використовувати загальні сполучення клавіш, які допомагають переходити між елементами вмісту.

Сполучення клавіш

Дія

Стрілка вниз

Перехід униз у списку або прокручування вниз у вікні.

Ctrl+Shift+B

Перехід до папки.

Клавіша табуляції

Перехід до наступної області або елемента.

Shift + клавіша табуляції

Перехід до попередньої області або елемента.

Стрілка вгору

Перехід угору в списку або прокручування вгору у вікні.

Загальні сполучення клавіш для виконання дій

Тепер, коли ви вже опанували основні клавіші для переміщення, ознайомтеся зі сполученнями клавіш, які допомагають виконувати основні дії.

Сполучення клавіш

Дія

Esc

Закрити елемент.

Ctrl+N або N

Створити новий елемент того самого типу, що й поточна папка.

Інші можливості

 • Ctrl+Shift+K, щоб створити нове завдання.

 • Ctrl+Shift+M, щоб створити нове повідомлення електронної пошти.

 • Ctrl+Shift+A, щоб створити нову зустріч.

 • Ctrl+Shift+Q, щоб створити нову нараду.

 • Ctrl+Shift+C, щоб створити новий контакт.

E

Створити папку "Архів", якщо її ще не налаштовано. Потім перемістіть повідомлення електронної пошти до папки "Архів", натискаючи клавішу E на вибраних повідомленнях.

Alt+Q, Ctrl+E, Ctrl+Alt+A або F3

Перейти до поля пошуку.

Ctrl+F6

Переходити між областями; це навігація верхнього рівня.

Примітки.: 

 • Коли дістанетеся потрібної області, за допомогою клавіш зі стрілками перейдіть до необхідного елемента й натисніть Enter, щоб виконати дію з ним.

 • Натискаючи клавіші Ctrl+F6 у поданні "Пошта", можна циклічно переходити між верхньою панеллю переходів, особистим статусом, новими елементами, папками та областю читання.

Клавіша контекстного меню

Еквівалент натискання правої кнопки миші, щоб вибрати потрібний пункт контекстного меню. На клавіатурах, сумісних з операційною системою Windows, цю клавішу розташовано праворуч від ПРОБІЛУ.

Enter

Вибрати повідомлення, елемент календаря, контакт або завдання та відкрити виділений елемент у новому вікні.

F9

Надіслати й отримати повідомлення.

Інші можливості

 • Ctrl+Alt+S, щоб визначити групи надсилання й отримання.

 • Ctrl+M, щоб почати надсилання й отримання.

 • Shift+F9, щоб почати надсилання й отримання для поточної папки із повним завантаженням об’єктів (заголовок, елемент і всі вкладення).

Сполучення клавіш для редагування тексту

Ви помітите, що сполучення клавіш для редагування тексту в програмі Outlook такі самі, як в інших продуктах Microsoft.

Сполучення клавіш

Дія

Ctrl+C

Копіювати вибране до буфера обміну.

Ctrl+X

Вирізати вибране й додати його до буфера обміну.

BACKSPACE

Видалити вибране або символи ліворуч від курсора.

Ctrl+Backspace

Видалити слово ліворуч від курсору, але не пробіл перед словом.

Ctrl+L

Відкрити діалогове вікно для тексту гіперпосилання.

Ctrl+V

Вставити вміст буфера обміну в поточному розташуванні курсору.

Ctrl+Y

Повторити останню дію.

Ctrl+Z

Скасувати останню дію.

Вставити

Переключення між режимами вставлення та перезаписування тексту.

Сполучення клавіш для форматування тексту

Можливо, ви знайомі зі сполученнями клавіш для форматування тексту, які можна використовувати в програмі Outlook. У багатьох продуктах Microsoft для форматування тексту використовуються стандартизовані сполучення клавіш.

Сполучення клавіш

Дія

Ctrl+B

Виділити жирним шрифтом.

Ctrl+I

Виділити курсивом.

Ctrl+U

Застосувати підкреслення.

Пошта

Сполучення клавіш для списку папок

Нижче наведено найпоширеніші сполучення клавіш для роботи зі списком папок.

Сполучення клавіш

Дія

Стрілка вліво

Згорнути вибрану папку.

Стрілка вправо

Розгорнути вибрану папку.

F2

Перейменувати вибрану папку.

Сполучення клавіш для роботи зі списком повідомлень і списком до перегляду

Нижче наведено сполучення клавіш, за допомогою яких можна виконувати однакові дії в списку повідомлень і в списком до перегляду.

Сполучення клавіш

Дія

Вставити

Застосувати стандартну позначку до вибраної розмови або повідомлення, не відкриваючи меню позначок.

Примітка.: Якщо розмову або повідомлення вже позначено, натиснувши клавішу Insert, ви позначите цю розмову (чи повідомлення) як завершену. Це також працює, якщо вибрано кілька розмов або повідомлень.

Esc

Скасувати пошук.

Примітка.: Якщо натиснути клавішу Esc, коли відкрито контекстне меню, воно закриється, але пошук не скасується.

Delete або Ctrl+D

Видалити вибране повідомлення або елемент.

Ctrl+Q або Q

Позначити вибрану розмову (чи повідомлення) як прочитану.

Ctrl+U або U

Позначити вибрану розмову (чи повідомлення) як непрочитану.

Shift+Delete або Shift+D

Остаточно видалити вибране повідомлення або елемент.

Сполучення клавіш для списку повідомлень

У сполученнях клавіш часто використовуються одні й ті самі клавіші або їх комбінації. Але дії, які виконуються, можуть різнитися залежно від активної області. Наведені далі сполучення клавіш використовуються зі списком повідомлень.

Сполучення клавіш

Дія

Esc

Скасувати пошук.

Примітка.: Якщо натиснути клавішу Esc, коли відкрито контекстне меню, воно закриється, але пошук не скасується.

Shift + стрілка вниз

Вибрати поточне й наступне повідомлення в списку. Дає змогу вибрати кілька послідовних повідомлень.

Shift + стрілка вгору

Вибрати поточне й попереднє повідомлення в списку. Дає змогу вибрати кілька послідовних повідомлень.

Home або Ctrl+Home

Вибрати перше повідомлення в папці.

Pg Down

Вибрати перше повідомлення на наступній сторінці, якщо список повідомлень складається з двох або більше сторінок.

Pg Up

Вибрати перше повідомлення на попередній сторінці, якщо список повідомлень складається з двох або більше сторінок.

End або Ctrl+End

Вибрати останнє повідомлення в папці.

Сполучення клавіш для списку до перегляду

У різних областях можуть застосовуватись однакові клавіші та сполучення клавіш, але в кожній області вони можуть виконувати різні дії. Нижче наведено сполучення клавіш для роботи зі списком до перегляду.

Сполучення клавіш

Дія

Esc

Закрити нове повідомлення.

Ctrl+N або N

Створити повідомлення.

Ctrl+Shift+F

Переслати вибране повідомлення.

End або Ctrl+End

Перейти в кінець розмови або повідомлення.

Home або Ctrl+Home

Перейти на початок розмови або повідомлення.

Pg Down

Перейти на одну сторінку вниз у розмовах або повідомленнях, які складаються з двох або більше сторінок.

Pg Up

Перейти на одну сторінку вгору в розмовах або повідомленнях, які складаються з двох або більше сторінок.

Ctrl+R, Ctrl+Shift+R або R

Відповісти на вибране повідомлення.

Ctrl+Shift+C

Відповісти на вибране повідомлення електронної пошти миттєвим повідомленням.

Ctrl+Shift+R

Відповісти відправнику й усім одержувачам вибраного повідомлення.

Alt+И

Надіслати повідомлення.

Календар

Наведені нижче сполучення клавіш доступні під час роботи в поданні календаря.

Сполучення клавіш

Дія

Ctrl+N

Створити новий елемент календаря.

Ctrl+Shift+A

Створити зустріч.

Ctrl+Shift+Q

Створити запрошення на нараду.

Видалення

Видалити виділений об’єкт.

Ctrl+2

Перейти до календаря.

Alt+Е, а потім Ц

Перейти до подання місяця в календарі.

Shift + стрілка вправо

Перейти до наступного часового проміжку. Наприклад, у поданні місяця натисніть клавіші Ctrl + стрілка вправо, щоб перейти до наступного місяця.

Shift + стрілка вліво

Перейти до попереднього часового проміжку. Наприклад, у поданні місяця натисніть клавіші Ctrl + стрілка вліво, щоб перейти до попереднього місяця.

Shift+Alt+Y

Перейти до поточної дати.

Ctrl+F6

Перейти до іншої області в календарі.

Клавіша табуляції

Перейти до наступної події або області в поточному поданні.

Shift + клавіша табуляції

Перейти до попередньої події або області в поточному поданні.

Enter

Відкрити вибраний об’єкт.

Shift+Alt+1

Перейти до подання дня.

Shift+Alt+3

Перейти до подання повного тижня.

Shift+Alt+4

Перейти до подання місяця.

Shift+Alt+2

Перейти до подання робочого тижня.

Ctrl+P

Надрукувати поточне подання календаря.

Форми календаря

Сполучення клавіш

Дія

Ctrl+S

Зберегти зустріч.

Ctrl+Enter або Alt+Л

Надіслати нараду.

Завдання

Працюйте із завданнями, використовуючи ці основні сполучення клавіш.

Сполучення клавіш

Дія

Ctrl+N

Створити нове завдання.

Видалення

Видалити вибраний елемент.

Page down

Якщо список містить більше двох сторінок, натиснувши цю клавішу, можна вибрати перший елемент на наступній сторінці.

Page up

Якщо список містить більше двох сторінок, натиснувши цю клавішу, можна вибрати перший елемент на попередній сторінці.

домашній

Вибрати перший елемент у списку.

End

Вибрати останній елемент у списку.

Стрілка вниз

Вибрати наступний елемент у списку.

Стрілка вгору

Вибрати попередній елемент у списку.

Примітка.: Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Див. також

Сполучення клавіш у службі Outlook.com

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×