Сполучення клавіш для роботи з фігурами, текстовими полями та об’єктами WordArt

Увага!: Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Описані в цій статті сполучення клавіш відповідають англійській (США) розкладці клавіатури. Клавіші на інших розкладках можуть не відповідати англійській (США) розкладці.

Якщо у сполученнях клавіш слід одночасно натискати дві клавіші або більше, відповідні клавіші відокремлено знаком плюс (+). Якщо у сполученнях клавіш їх слід натискати послідовно, відповідні клавіші відокремлюються комою (,).

Сполучення клавіш для роботи з графікою SmartArt наведено сполучення клавіш для графічних об'єктів SmartArt.

Щоб переглянути додаткові сполучення клавіш для кожної програми, перейдіть за посиланнями в розділі «Див. також».

Якою програмою Office ви користуєтеся?

PowerPoint

Програми Word

PowerPoint

Операція

Клавіша

Виділення об’єкта (з виділеним текстом усередині об’єкта)

Esc

Виділення об’єкта (з вибраним об’єктом).

TAB або SHIFT+TAB, доки не буде вибрано потрібний об’єкт

Виділення тексту всередині об’єкта (з вибраним об’єктом).

Enter

Виділення всіх об'єктів (з виділеним об'єктом)

Ctrl+A

Виділення об’єкта, який розташовано під іншими об’єктами, і прокручування стосу об’єктів вперед

Клавіша табуляції після виділення верхнього об’єкта

Виділення об’єкта, який розташовано під іншими об’єктами, і прокручування стосу об’єктів назад

Shift + клавіша табуляції після виділення верхнього об’єкта

Вибір кількох фігур.

Натисніть і утримуйте елемент КЕРУВАННЯ, під час вибору фігур

Вибір кількох фігур із текстом.

Натисніть і утримуйте клавішу SHIFT під час вибору фігур

Відкриття або закриття області вибору.

Alt+F10

Вирізання виділеного об’єкта

Ctrl+X

Копіювання виділеного об’єкта.

Ctrl+C

Вставлення вирізаного або скопійованого об’єкта.

Ctrl+V

Копіювання лише форматування.

Ctrl+Shift+C

Вставлення лише форматування.

Ctrl+Shift+V

Спеціальне вставлення.

Ctrl+Alt+V

Групування фігур, рисунків або об’єктів WordArt

Ctrl+G після виділення об’єктів, які потрібно згрупувати

Розгрупування фігур, рисунків або об’єктів WordArt

Ctrl+Shift+G після виділення об’єктів, які потрібно розгрупувати

Відображення та приховання сітки.

Shift+F9

Відображення та приховання напрямних.

Alt+F9

Скасування останньої дії

Ctrl+Z

Повторення останньої дії.

Ctrl+Y

Копіювання атрибутів фігури

 1. Виділіть фігуру з атрибутами, які потрібно скопіювати.

  Якщо виділити фігуру з приєднаним текстом, окрім атрибутів фігури буде також скопійовано оформлення та стиль тексту.

 2. Щоб скопіювати атрибути фігури, натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+C.

 3. За допомогою клавіші табуляції або сполучення клавіш Shift + клавіша табуляції виберіть фігуру або об’єкт, до якого потрібно застосувати скопійовані атрибути.

 4. Натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+V.

Змінення зв’язаного або вбудованого об’єкта

 1. Натисніть клавішу ТАБУЛЯЦІЇ або SHIFT + TAB, щоб виділити потрібний об'єкт.

 2. Натисніть клавіші SHIFT+F10, щоб відобразити контекстне меню.

 3. Натисніть клавішу зі СТРІЛКОЮ ВНИЗ, виберіть < змінна > об'єкт, ВВЕДІТЬ або СТРІЛКА ВПРАВО ключ для відображення вкладеного меню і натисніть кнопку редагувати.

Вставлення рисунків SmartArt

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і M, щоб вибрати групу SmartArt.

 2. Виберіть потрібний тип рисунка SmartArt за допомогою клавіш зі стрілками.

 3. Натисніть клавішу табуляції та скористайтеся клавішами зі стрілками, щоб вибрати макет рисунка SmartArt, який потрібно вставити.

 4. Натисніть клавішу Enter.

Вставлення текстового поля

 1. Натисніть і відпустіть клавішу ALT, N, щоб відобразити вкладку Вставлення .

 2. Щоб перемістити Текстове поле, у групі текст за допомогою клавіш ЗІ стрілками.

  Якщо на комп’ютері ввімкнуто підтримку східно-азійських мов, за допомогою клавіш зі стрілками виберіть Горизонтальне текстове поле або Вертикальне текстове поле.

 3. Натисніть сполучення клавіш Ctrl+Enter.

 4. Введіть текст.

Вставлення об’єкта WordArt

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і W, щоб вибрати групу Об’єкти WordArt.

 2. За допомогою клавіш зі стрілками виберіть потрібний стиль WordArt, а потім натисніть клавішу Enter.

 3. Введіть потрібний текст.

Виділення фігури

Примітка.: Якщо курсор розташовано в тексті, натисніть клавішу Esc.

 • Натисніть клавішу TAB, щоб перемістити вперед (або SHIFT + клавіша ТАБУЛЯЦІЇ для переходу у зворотному порядку) за допомогою фігур або об'єктів, доки не з'являться маркери змінення розміру об'єкта, який потрібно виділити.

 • Щоб виділити кілька елементів, використовуйте панель виділення. Щоб відкрити панель виділення, послідовно натисніть клавіші Alt, H, SL і P.

Сполучення клавіш для роботи на панелі виділення

Операція

Клавіша

Відкривання панелі виділення

Alt+F10

Переміщення фокусу з однієї області до іншої.

F6

Відображення контекстного меню.

Shift+F10

Переміщення фокусу до окремого елемента або групи.

Стрілка вгору або стрілка вниз

Переміщення фокусу з елемента групи до батьківської групи.

Стрілка вліво

Переміщення фокусу з групи до її першого елемента.

Стрілка вправо

Розгортання активної групи та всіх її дочірніх груп.

* (лише на цифровій клавіатурі)

Розгортання активної групи.

+ (лише на цифровій клавіатурі)

Згортання активної групи.

- (лише на цифровій клавіатурі)

Переміщення фокусу до об’єкта та його виділення.

SHIFT+СТРІЛКА ВГОРУ або SHIFT+СТРІЛКА ВНИЗ

Виділення активного об’єкта.

ПРОБІЛ або Enter

Долучення іншого об’єкта до виділення

Shift+ПРОБІЛ

Скасування виділення активного об’єкта

Shift+Enter

Переміщення виділеного об’єкта вперед.

Ctrl+Shift+F

Переміщення виділеного об’єкта назад.

Ctrl+Shift+B

Відображення або приховання активного об’єкта.

Ctrl+Shift+S

Перейменування активного об’єкта.

F2

Переключення фокусу клавіатури в межах області виділення між поданням дерева папок і кнопками Показати все та Приховати все.

TAB або SHIFT+TAB

Згортання всіх груп.

ALT+SHIFT+1

Розгортання всіх груп.

Alt+Shift+9

Редагування точок фігури

Примітка.: Клацніть фігуру та натисніть сполучення клавіш Alt+J+D+E+E.

 • Щоб додати точку, клацніть контур фігури, утримуючи клавішу Ctrl.

 • Щоб видалити точку, клацніть точку, утримуючи клавішу Ctrl

 • Щоб перетворити точку на гладкий вузол, під час перетягування одного з маркерів, прикріплених до точки, утримуйте натиснутою клавішу Shift. Після завершення перетягування точку буде змінено на гладкий вузол. Гладкий вузол з’єднує два сегмента лінії однакової довжини.

 • Щоб перетворити точку на прямий вузол, під час перетягування одного з маркерів, прикріплених до точки, утримуйте натиснутою клавішу Ctrl. Після завершення перетягування точку буде змінено на прямий вузол. Прямий вузол з’єднує два відрізки лінії різної довжини.

 • Щоб перетворити точку на кутовий вузол, під час перетягування одного з маркерів, прикріплених до точки, утримуйте натиснутою клавішу Alt. Після завершення перетягування точку буде змінено на кутовий вузол. Кутовий вузол з’єднує два сегмента лінії з відрізком, спрямованим в іншому напрямку.

 • Щоб скасувати зміни точок і сегментів ліній, натисніть Esc, перш ніж відпустити кнопку миші.

На початок сторінки

Word

Операція

Клавіша

Виділення об’єкта (з виділеним текстом усередині об’єкта)

Esc

Виділення об’єкта (з вибраним об’єктом).

TAB або SHIFT+TAB, доки не буде вибрано потрібний об’єкт

Вибір кількох фігур.

Натисніть і утримуйте елемент КЕРУВАННЯ, під час вибору фігур

Вибір кількох фігур із текстом.

Натисніть і утримуйте клавішу SHIFT під час вибору фігур

Відкривання панелі виділення

Alt+F10

Виділення активного об’єкта (всередині області виділення)

ПРОБІЛ або Enter

Скасування виділення активного об’єкта (всередині області виділення)

Shift+Enter

Редагування тексту в текстовому полі

F2 або Enter після виділення текстового поля

Редагування тексту у фігурі

F2 або Enter після виділення фігури

Вирізання виділеного об’єкта

Ctrl+X

Копіювання виділеного об’єкта.

Ctrl+C

Вставлення вирізаного або скопійованого об’єкта.

Ctrl+V

Копіювання лише форматування.

Ctrl+Shift+C

Вставлення лише форматування.

Ctrl+Shift+V

Спеціальне вставлення.

Ctrl+Alt+V

Скасування останньої дії

Ctrl+Z

Повторення останньої дії.

Ctrl+Y

Копіювання атрибутів фігури

 1. Виділіть фігуру з атрибутами, які потрібно скопіювати.

 2. Щоб скопіювати атрибути фігури, натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+C.

 3. За допомогою клавіші табуляції або сполучення клавіш Shift + клавіша табуляції виберіть фігуру або об’єкт, до якого потрібно застосувати скопійовані атрибути.

 4. Натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+V.

Змінення зв’язаного або вбудованого об’єкта

 1. Натисніть клавіші SHIFT+TAB, щоб виділити потрібний об’єкт.

 2. Натисніть клавіші SHIFT+F10, щоб відобразити контекстне меню.

 3. Натисніть клавішу зі СТРІЛКОЮ ВНИЗ, виберіть < змінна > об'єкт, ВВЕДІТЬ або СТРІЛКА ВПРАВО ключ для відображення вкладеного меню і натисніть кнопку редагувати.

Вставлення об’єктів

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і J.

 2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Виберіть тип об’єкта, натиснувши клавішу зі стрілкою вниз, а потім натисніть клавішу Enter, щоб створити об’єкт.

  • Натисніть клавішу зі СТРІЛКОЮ ВНИЗ двічі, щоб вибрати вкладку створення з файлу а потім введіть ім'я файлу об'єкт, який потрібно вставити, або перейдіть до файлу.

Вставлення рисунків SmartArt

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і M, щоб вибрати групу SmartArt.

 2. Виберіть потрібний тип рисунка SmartArt за допомогою клавіш зі стрілками.

 3. Натисніть клавішу табуляції та скористайтеся клавішами зі стрілками, щоб вибрати макет рисунка SmartArt, який потрібно вставити.

 4. Натисніть клавішу Enter.

Вставлення текстового поля

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і Х.

 2. Скористайтеся клавішами зі стрілками, щоб вибрати потрібне текстове поле, потім натисніть клавішу Enter.

 3. Введіть текст.

 4. Завершивши введення, щоб повернутися до редагування тексту в документі, натисніть клавішу Esc.

Вставлення об’єкта WordArt

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і W, щоб вибрати групу WordArt.

 2. За допомогою клавіш зі стрілками виберіть потрібний стиль WordArt, а потім натисніть клавішу Enter.

 3. Введіть текст.

 4. Натисніть клавішу ESC.

Виділення фігури

Примітка.: Якщо курсор розташовано в тексті, натисніть клавішу Esc.

 • ВКЛАДКА об'єкта вперед (або SHIFT + клавіша ТАБУЛЯЦІЇ для переходу у зворотному порядку) за допомогою фігур або об'єктів, доки не з'являться маркери змінення розміру об'єкта, який потрібно виділити.

Сполучення клавіш для роботи на панелі виділення

Операція

Клавіша

Відкривання панелі виділення

Alt+F10

Переміщення фокусу з однієї області до іншої.

F6

Відображення контекстного меню.

Shift+F10

Переміщення фокусу до окремого елемента або групи.

Стрілка вгору або стрілка вниз

Переміщення фокусу з елемента групи до батьківської групи.

Стрілка вліво

Переміщення фокусу з групи до її першого елемента.

Стрілка вправо

Розгортання активної групи та всіх її дочірніх груп.

* (лише на цифровій клавіатурі)

Розгортання активної групи.

+ (лише на цифровій клавіатурі)

Згортання активної групи.

- (лише на цифровій клавіатурі)

Переміщення фокусу до об’єкта та його виділення.

SHIFT+СТРІЛКА ВГОРУ або SHIFT+СТРІЛКА ВНИЗ

Виділення активного об’єкта.

ПРОБІЛ або Enter

Долучення іншого об’єкта до виділення

Shift+ПРОБІЛ

Скасування виділення активного об’єкта

Shift+Enter

Відображення або приховання активного об’єкта.

Ctrl+Shift+S

Редагування точок фігури

Примітка.: Клацніть фігуру та натисніть сполучення клавіш Alt+J+D+E+E.

 • Щоб додати точку, клацніть контур фігури, утримуючи клавішу Ctrl.

 • Щоб видалити точку, клацніть точку, утримуючи клавішу Ctrl

 • Щоб перетворити точку на гладкий вузол, під час перетягування одного з маркерів, прикріплених до точки, утримуйте натиснутою клавішу Shift. Після завершення перетягування точку буде змінено на гладкий вузол. Гладкий вузол з’єднує два сегмента лінії однакової довжини.

 • Щоб перетворити точку на прямий вузол, під час перетягування одного з маркерів, прикріплених до точки, утримуйте натиснутою клавішу Ctrl. Після завершення перетягування точку буде змінено на прямий вузол. Прямий вузол з’єднує два відрізки лінії різної довжини.

 • Щоб перетворити точку на кутовий вузол, під час перетягування одного з маркерів, прикріплених до точки, утримуйте натиснутою клавішу Alt. Після завершення перетягування точку буде змінено на кутовий вузол. Кутовий вузол з’єднує два сегмента лінії з відрізком, спрямованим в іншому напрямку.

 • Щоб скасувати зміни точок і сегментів ліній, натисніть Esc, перш ніж відпустити кнопку миші.

На початок сторінки

Примітка.: Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×