Сполучення клавіш для програми InfoPath 2013

У цьому розділі довідки описано сполучення клавіш для виконання загальних завдань у програмі Microsoft InfoPath 2013. Ці сполучення клавіш розраховано на англійську (США) розкладку клавіатури. Клавіші інших розкладок можуть не повністю відповідати клавішам англійської (США) розкладки клавіатури.

Сполучення клавіш, у яких слід одночасно натискати кілька клавіш, розділено знаком плюс (+). Сполучення клавіш, у яких клавіші слід натискати послідовно, розділено комою (,).

У цій статті

Заповнення форми InfoPath

Заповнення форм в InfoPath

Форматування тексту в елементі керування форматованим текстом

Заповнення форми InfoPath у веб-браузері

Створення форми в InfoPath Designer

Форматування тексту в шаблоні форми

Робота з макетними таблицями

Внесення виправлень і збереження змін

Попередній перегляд шаблону форми

Отримання довідки

Робота з діалоговими вікнами

Доступ до параметрів і їх вибирання в діалогових вікнах

Робота з полями вводу в діалогових вікнах

Заповнення форми InfoPath

На початок сторінки

Заповнення форм в InfoPath

Дія

Клавіші

Перехід до наступного елемента керування в порядку переходу.

Клавіша табуляції

Переміщення до попереднього елемента керування в порядку переходу.

Shift + клавіша табуляції

Переміщення до елемента керування, розташованого вище.

Alt + стрілка вгору

Переміщення до елемента керування, розташованого нижче.

Alt + стрілка вниз

Елемент керування "Вибір дати": відображення календаря.

Стрілка вниз

Переміщення до наступного поля, яке містить помилку.

Ctrl+Shift+O

Отримання докладних відомостей про помилку для поточного поля, якщо воно містить помилку.

Ctrl+Shift+I

Відображення меню виконуваного модуля для елемента керування, який його підтримує.

Alt+Shift+F10

Повторювана таблиця або повторюваний розділ. Додавання рядка або розділу під час перебування в елементі керування.

Ctrl+Enter

На початок сторінки

Форматування тексту в елементі керування форматованим текстом

Дія

Клавіші

Видалення всього форматування.

Ctrl+ПРОБІЛ

Застосування до виділеного тексту жирного шрифту або його скасування.

Ctrl+B

Застосування до виділеного тексту курсиву або його скасування.

Ctrl+I

Застосування до виділеного тексту підкреслення або його скасування.

Ctrl+U

Застосування до виділеного тексту закреслення або його скасування.

Alt+Shift+K

Застосування до виділеного тексту надрядкового форматування або його скасування.

Ctrl + Shift + "="

Застосування до виділеного тексту підрядкового форматування або його скасування.

Ctrl + "="

Застосування до виділеного тексту стилю "Звичайний".

Ctrl+Shift+N

Застосування до виділеного тексту стилю "Заголовок".

Alt+Ctrl+1

Застосування до виділеного тексту стилю "Заголовок 1".

Alt+Ctrl+2

Застосування до виділеного тексту стилю "Заголовок 2".

Alt+Ctrl+3

Застосування до виділеного тексту стилю "Надпис".

Alt+Ctrl+4

Застосування до виділеного тексту стилю "Заголовок стовпця".

Alt+Ctrl+5

Застосування до виділеного тексту стилю "Опис".

Alt+Ctrl+6

Застосування форматування маркірованого списку до виділеного абзацу або його скасування.

Ctrl+Shift+L

Додавання відступу зліва.

Ctrl+M

Видалення відступу зліва.

Ctrl+Shift+M

Вирівнювання виділеного абзацу за шириною.

Ctrl+J

Вирівнювання виділеного абзацу за правим краєм.

Ctrl+R

Вирівнювання виділеного абзацу по центру.

Ctrl+E

Вирівнювання виділеного абзацу за лівим краєм.

Ctrl+L

Збільшення розміру шрифту виділеного тексту.

Ctrl+Shift+кома

Зменшення розміру шрифту виділеного тексту.

Ctrl+Shift+крапка

Збільшення розміру шрифту виділеного тексту на 1 пункт.

Ctrl+[

Зменшення розміру шрифту виділеного тексту на 1 пункт.

Ctrl+]

Відкриття області завдань Шрифт.

Ctrl+Shift+F, Ctrl+Shift+P, Ctrl+D

Переключення абзацу на напрямок тексту "справа наліво".

Ctrl + Shift справа

Переключення абзацу на напрямок тексту "зліва направо".

Ctrl + Shift зліва

На початок сторінки

Заповнення форми InfoPath у веб-браузері

Дія

Клавіші

Додавання розділу до елемента керування "Повторюваний розділ".

Ctrl+Enter

Видалення розділу з елемента керування "Повторюваний розділ".

Ctrl+Delete

Додавання рядка до елемента керування "Повторювана таблиця".

Ctrl+Enter

Видалення рядка з елемента керування "Повторювана таблиця".

Ctrl+Delete

Переміщення по полях, які містять помилки в поточному поданні форми.

Ctrl+Shift+O

Отримання відомостей про помилку щодо поля, яке містить помилку.

Ctrl+Shift+I

Переміщення фокуса на вкладки веб-стрічки.

Ctrl+[

Вибір вкладки на веб-стрічці.

Enter

Переміщення фокуса на останню використану кнопку веб-стрічки.

Ctrl+]

Повернення фокуса на сторінку з веб-стрічки.

Esc

Наступна команда форматованого тексту (переміщує фокус із поля для форматованого тексту на панель інструментів форматованого тексту).

Ctrl+1

Наступна команда форматованого тексту (переміщує фокус із поля для форматованого тексту на панель інструментів форматованого тексту).

Ctrl+'

Вирізання до буфера обміну Windows.

Ctrl+X

Копіювання до буфера обміну Windows.

Ctrl+C

Вставлення з буфера обміну Windows.

Ctrl+V

Очищення формату.

Ctrl+ПРОБІЛ

Скасування останньої дії.

Ctrl+Z

Повторне виконання останньої дії.

Ctrl+Y

Відкриття нового вікна для вставлення таблиці.

Ctrl+Alt+T

Розділення клітинок.

Ctrl+Alt+S

Об’єднання клітинок.

Ctrl+Alt+M

Відкриття нового вікна для вставлення гіперпосилання.

Ctrl+K

Відкриття нового вікна для вставлення рисунка.

Ctrl+Shift+G

Вибір шрифту.

Ctrl+Shift+F

Змінення розміру шрифту.

Ctrl+Shift+P

Застосування до тексту жирного шрифту.

Ctrl+B

Застосування до тексту курсиву.

Ctrl+I

Підкреслювання тексту.

Ctrl+U

Вирівнювання тексту за лівим краєм.

Ctrl+L

Вирівнювання тексту за правим краєм.

Ctrl+R

Вирівнювання тексту по центру.

Ctrl+E

Вставлення нумерованого списку.

Ctrl+Shift+E

Вставлення маркірованого списку.

Ctrl+Shift+L

Зменшення відступу.

Ctrl+Shift+M

Збільшення відступу.

Ctrl+M

Змінення кольору тексту.

Ctrl+Shift+C

Виділення тексту кольором.

Ctrl+Shift+W

Переключення на напрямок тексту "зліва направо".

Ctrl + Shift + ">"

Переключення на напрямок тексту "справа наліво".

Ctrl + Shift + "<"

На початок сторінки

Створення форми в InfoPath Designer

Дія

Клавіші

Створення нового шаблону форми.

Ctrl+Shift+D

Відкриття діалогового вікна Відкрити в режимі конструктора.

Ctrl+O або Ctrl+F12

Відображення області завдань Завдання конструктора.

Alt+N

Примітка.:  Якщо відкрито діалогове вікно Початок роботи, утримуйте клавішу табуляції, доки не буде вибрано елемент Створити шаблон форм. Потім натисніть клавішу Enter.

Попередній перегляд поточного шаблону форми.

Ctrl+Shift+B

Пошук слова або фрази.

Ctrl+F

Заміна слова або фрази.

Ctrl+H

Вирізання виділеного тексту або елемента.

Ctrl+X

Копіювання виділеного тексту або елемента.

Ctrl+C

Вставлення тексту або елемента.

Ctrl+V

Друк поточного шаблону форми.

Ctrl+P

Відображення властивостей вибраного елемента керування.

Alt+Enter

Вибір попереднього елемента керування.

Ctrl + "<" (знак "менше") або Shift + клавіша табуляції

Вибір наступного елемента керування.

Ctrl + ">" (знак "більше") або клавіша табуляції

Вставлення гіперпосилання.

Ctrl+K

Виділення тексту до початку абзацу.

Ctrl + Shift + стрілка вгору

Виділення тексту до кінця абзацу.

Ctrl + Shift + стрілка вниз

Виділення тексту, графічного об’єкта або поля на один рядок угору або вниз.

Shift + стрілка вгору або Shift + стрілка вниз

Вставлення розриву рядка.

Shift+Enter

Вставлення символу євро.

Ctrl+Alt+E

На початок сторінки

Форматування тексту в шаблоні форми

Дія

Клавіші

Видалення всього форматування.

Ctrl+ПРОБІЛ

Застосування до виділеного тексту жирного шрифту або його скасування.

Ctrl+B

Застосування до виділеного тексту курсиву або його скасування.

Ctrl+I

Застосування до виділеного тексту підкреслення або його скасування.

Ctrl+U

Застосування до виділеного тексту закреслення або його скасування.

Alt+Shift+K

Застосування до виділеного тексту надрядкового форматування або його скасування.

Ctrl + Shift + "="

Застосування до виділеного тексту підрядкового форматування або його скасування.

Ctrl + "="

Застосування до виділеного тексту стилю "Звичайний".

Ctrl+Shift+N

Застосування до виділеного тексту стилю "Заголовок".

Alt+Ctrl+1

Застосування до виділеного тексту стилю "Заголовок 1".

Alt+Ctrl+2

Застосування до виділеного тексту стилю "Заголовок 2".

Alt+Ctrl+3

Застосування до виділеного тексту стилю "Надпис".

Alt+Ctrl+4

Застосування до виділеного тексту стилю "Заголовок стовпця".

Alt+Ctrl+5

Застосування до виділеного тексту стилю "Опис".

Alt+Ctrl+6

Застосування форматування маркірованого списку до виділеного абзацу або його скасування.

Ctrl+Shift+L

Додавання відступу зліва.

Ctrl+M

Видалення відступу зліва.

Ctrl+Shift+M

Вирівнювання виділеного абзацу за шириною.

Ctrl+J

Вирівнювання виділеного абзацу за правим краєм.

Ctrl+R

Вирівнювання виділеного абзацу по центру.

Ctrl+E

Вирівнювання виділеного абзацу за лівим краєм.

Ctrl+L

Збільшення розміру шрифту виділеного тексту.

Ctrl+Shift+кома

Зменшення розміру шрифту виділеного тексту.

Ctrl+Shift+крапка

Збільшення розміру шрифту виділеного тексту на 1 пункт.

Ctrl+[

Зменшення розміру шрифту виділеного тексту на 1 пункт.

Ctrl+]

Відкриття області завдань Шрифт.

Ctrl+Shift+F, Ctrl+Shift+P, Ctrl+D

Переключення абзацу на напрямок тексту "справа наліво".

Ctrl + Shift справа

Переключення абзацу на напрямок тексту "зліва направо".

Ctrl + Shift зліва

На початок сторінки

Робота з макетними таблицями

Дія

Клавіші

Змінення ширини стовпця зліва від межі без змінення ширини інших стовпців.

Під час перетягування межі стовпця утримуйте натиснутою клавішу Shift.

Змінення висоти рядка вище або нижче межі без змінення висоти інших рядків.

Під час перетягування межі рядка утримуйте натиснутою клавішу Shift.

Примітка.: Для рядків, які мають мінімальну висоту, це сполучення клавіш змінює висоту рядка над межею. Мінімальна висота рядка залежить від багатьох факторів, зокрема від наявності тексту або елемента керування.

Змінення розміру всіх вибраних рядків або стовпців до однакової висоти або ширини.

Під час перетягування межі рядка або стовпця утримуйте натиснутою клавішу Alt.

Переміщення до наступної або попередньої клітинки в таблиці.

Клавіша табуляції або Shift + клавіша табуляції

Якщо натиснути клавішу табуляції, коли вказівник розташовано в останній клітинці останнього рядка, до таблиці буде додано новий рядок.

Вибір або скасування вибору клітинки в таблиці.

F2

На початок сторінки

Внесення виправлень і збереження змін

Дія

Клавіші

Пошук наступної орфографічної або граматичної помилки.

Alt+F7

Примітка.: Прапорець Автоматично перевіряти орфографію має бути встановлено (натисніть клавіші Alt+T, а потім – кнопку OK).

Збереження або публікування поточного шаблону форми.

Alt+Shift+F2

Примітка.: Це сполучення клавіш дає змогу відкрити діалогове вікно, у якому можна зберегти або опублікувати шаблон форми. Якщо це діалогове вікно приховано й натиснути клавіші Alt+Shift+F2, відобразиться діалогове вікно Зберегти як.

Скасування останньої дії.

Ctrl+Z

Повторення останньої дії.

Ctrl+Y

Збереження поточного шаблону форми.

Ctrl+S

Відкриття діалогового вікна Зберегти як для поточного шаблону форми.

Shift+F12 або Alt+Shift+F2

На початок сторінки

Попередній перегляд шаблону форми

Дія

Клавіші

Відображення діалогового вікна Попередній перегляд.

Alt, Ф, Г

Перехід до наступної сторінки.

Alt + стрілка вправо

Перехід до попередньої сторінки.

Alt + стрілка вліво

Збільшення масштабу для відображення шаблону форми у збільшеному вигляді.

Alt + "="

Зменшення масштабу для відображення шаблону форми у зменшеному вигляді.

Alt+дефіс

На початок сторінки

Отримання довідки

Вікно довідки надає доступ до вмісту довідки Microsoft Office. У вікні довідки відображено розділи та інший вміст довідки.

Дія

Клавіші

Відкриття вікна довідки.

F1

Примітка.: Якщо вікно поточного розділу довідки неактивне, натисніть клавішу F6, а потім – клавіші Ctrl+P.

Закриття вікна довідки.

Alt+F4

Перехід між вікном довідки й активною програмою.

Alt + клавіша табуляції

Вибір наступного елемента.

Клавіша табуляції

Вибір попереднього елемента.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії за промовчанням для виділеного елемента.

Enter

Вибирання попереднього або наступного елемента в розділі Огляд довідки назва програми.

Клавіша табуляції або Shift + клавіша табуляції

Розгортання або згортання вибраного елемента в розділі Огляд довідки назва програми.

Enter

Вибір наступного прихованого тексту або гіперпосилання, наприклад Показати все або Приховати все, на початку розділу.

Клавіша табуляції

Вибір попереднього прихованого тексту або гіперпосилання.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, пов’язаної з виділеною командою Показати все або Приховати все, прихованим текстом або гіперпосиланням.

Enter

Перехід до попереднього розділу довідки (кнопка Назад).

Alt + стрілка вліво або Backspace

Перехід до наступної теми довідки (кнопка Вперед).

Alt + стрілка вправо

Прокручування невеликого обсягу вмісту вгору або вниз у межах поточного розділу довідки.

Стрілка вгору, стрілка вниз

Прокручування більшого обсягу вмісту вгору або вниз у межах поточного розділу довідки.

Page Up, Page Down

Відображення команд меню для вікна довідки. Для цього потрібно, щоб вікно довідки було активне (натисніть клавішу F1).

Shift+F10

Припинення останньої дії (кнопка Зупинити).

Esc

Оновлення вікна (кнопка Оновити).

F5

Друк поточного розділу довідки.

Ctrl+P

Змінення стану підключення.

F6, стрілка вниз

Перехід між областями у вікні довідки. Наприклад, перехід між панеллю інструментів, полем пошуку та станом підключень довідки.

F6

Вибір наступного або попереднього елемента у змісті в поданні дерева.

Стрілка вгору або стрілка вниз

Розгортання або згортання вибраного елемента у змісті в поданні дерева.

Стрілка вліво або стрілка вправо

Вибір наступного гіперпосилання або вибір елементів Показати все або Приховати все на початку розділу.

Клавіша табуляції

Вибір попереднього гіперпосилання.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії для виділеного гіперпосилання, а також для елементів Показати все або Приховати все.

Enter

Друк поточного розділу довідки.

Ctrl+P

На початок сторінки

Робота з діалоговими вікнами

Доступ до параметрів і їх вибирання в діалогових вікнах

Дія

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Відкрити в режимі конструктора.

Ctrl+O або Ctrl+F12

Перехід із відкритого діалогового вікна назад до шаблону форми для діалогових вікон, які підтримують цю поведінку.

Alt+F6

Перехід до наступного параметра.

Клавіша табуляції

Перехід до попереднього параметра.

Shift + клавіша табуляції

Перехід до наступної вкладки.

Ctrl + клавіша табуляції

Перехід до попередньої вкладки.

Ctrl + Shift + клавіша табуляції

Перехід до наступної категорії.

Клавіша табуляції

Примітка.: Коли категорію вибрано, використовуйте клавіші зі стрілками для переходу до потрібного імені категорії.

Перехід до попередньої категорії.

Shift + клавіша табуляції

Примітка.: Коли категорію вибрано, використовуйте клавіші зі стрілками для переходу до потрібної категорії.

Перехід між параметрами у списку або групі параметрів.

Клавіші зі стрілками

Виконання дії, призначеної виділеній кнопці й установлення або зняття вибраного прапорця.

ПРОБІЛ

Відкриття списку, якщо його закрито, і перехід до певного параметра в списку.

Перша буква назви параметра в розкривному списку.

Вибір параметра й установлення або зняття прапорця.

Alt + підкреслена буква в назві параметра

Відкриття виділеного розкривного списку.

Стрілка вниз

Закриття виділеного розкривного списку або скасування команди та закриття діалогового вікна.

Esc

Запуск вибраної команди.

Enter

Перехід до попередньої папки.

Alt+1

Відкриття папки, розташованої на один рівень вище від виділеної папки.

Alt+2

Видалення виділеної папки або файлу.

Alt+3

Створення вкладеної папки у відкритій папці.

Alt+4

Перехід між поданнями Ескізи, Вкладки, Піктограми, Список, Деталі, Властивості та Попередній перегляд.

Alt+5

Відображення контекстного меню для виділеної папки або файлу.

Shift+F10

Відкриття списку Пошук в або Зберегти в (в ОС Windows Vista цей список має назвуРядок адреси).

F4

Оновлення списку файлів і папок у діалоговому вікні Відкриття, Відкрити в режимі конструктора або Зберегти як.

F5

На початок сторінки

Робота з полями вводу в діалогових вікнах

Поле вводу – це поле, в якому можна ввести або вставити запис, наприклад ім’я користувача або шлях до папки.

Дія

Клавіші

Перехід на початок запису.

Home

Перехід у кінець запису.

End

Перехід на один символ вліво.

Стрілка вліво

Перехід на один символ вправо.

Стрілка вправо

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного символу зліва.

Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного символу справа.

Shift + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного слова зліва.

Ctrl + Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного слова справа.

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Виділення тексту від вказівника миші до початку запису.

Shift+Home

Виділення тексту від вказівника миші до кінця запису.

Shift+End

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×