Сполучення клавіш в Excel Online

Сполучення клавіш в Excel Online

Багато користувачів переконалися, що, застосовуючи сполучення клавіш на зовнішній клавіатурі в Excel Online для Windows, вони можуть працювати ефективніше. Для користувачів із фізичними обмеженнями або вадами зору сполучення клавіш можуть замінити мишу та слугувати простішим рішенням, ніж сенсорний екран. У цій статті перелічено сполучення клавіш для роботи з Excel Online для Windows.

Примітки.: 

 • Описані в цій статті сполучення клавіш відповідають українській розкладці клавіатури й можуть не завжди відповідати клавішам в інших розкладках.

 • Якщо кілька клавіш сполучення потрібно натискати одночасно, у цій статті їх розділено знаком "плюс" (+). Якщо клавіші слід натискати послідовно, їх розділено комою (,).

У цій статті

Поради з використання сполучень клавіш в Excel Online

 • Excel Online працює в браузері, тому сполучення клавіш відрізняються від тих, які використовуються в класичній програмі Excel. Наприклад, для переходу між областями вікна замість клавіші F6 потрібно натиснути Ctrl+F6.

  Крім того, можна використовувати поширені сполучення клавіш браузера, як-от F1 і Ctrl+.

 • Щоб швидко знайти потрібну команду, можна натиснути клавіші Alt+Win+Й для переходу до поля Введіть потрібну дію та просто ввести в ньому слово або ім’я потрібної команди (доступно лише в поданні редагування). Після пошуку пов’язаних параметрів у полі Введіть потрібну дію з’явиться список результатів. Скористайтеся стрілками вгору та вниз, щоб вибрати команду, а потім натисніть клавішу Enter.

 • Щоб перейти до певної клітинки в книзі, використовуйте команду Перехід: натисніть клавіші Ctrl+G, введіть посилання на клітинку (наприклад, B14), а потім натисніть клавішу Enter.

 • Якщо ви використовуєте невізуальний екран, див. розділ Типові завдання в Excel Online.

Сполучення клавіш, які часто використовуються

У таблиці нижче наведено найпопулярніші сполучення клавіш в Excel Online.

Дія

Сполучення клавіш

Перехід до певної клітинки

Ctrl+G

Команда «Додати нагадування» в контекстному меню позначки в розділі «Завдання»

Page Down або стрілка вниз

Переміщення вгору

Page Up або стрілка вгору

Друк

Ctrl+P

Копіювання

Ctrl+C

Вставлення

Ctrl+V

Вирізання

Ctrl+X

Скасування

Ctrl+Z

Закриття книги

Ctrl+W

Пошук

Ctrl+F

Застосування жирного шрифту

Ctrl+B

Відкриття контекстного меню

 • Клавіатура Windows: клавіша контекстного меню Windows + F10 (клавішу Windows розташовано між клавішами Alt і Ctrl зліва)

 • Інші клавіатури: Shift+F10

Допомога

Alt+Й

Пошук

Ctrl+F або Shift+F3

Повторний пошук униз

Shift+F4

Повторний пошук угору

Ctrl+Shift+F4

Вставлення діаграми

Alt+F1

Клавіші доступу: сполучення клавіш для роботи зі стрічкою

Тепер в Excel Online є клавіші доступу, тобто сполучення клавіш для переходу стрічкою. Якщо ви використовували клавіші доступу для заощадження часу в класичній програмі Excel, ви побачите, що в Excel Online вони дуже схожі.

В Excel 2016 для Windows потрібно спочатку натиснути клавішу Alt, а потім – клавішу доступу. В Excel Online використовується сполучення клавіш Alt+Win, до якого додається літера для вкладки стрічки. Наприклад, щоб перейти до вкладки "Рецензування", потрібно натиснути клавіші Alt+Win+Ц.

Стрічка Excel Online із відкритою вкладкою "Основне" та підказками клавіш для всіх вкладок
 • Щоб перейти до стрічки, натисніть клавіші Alt+Win або натискайте клавіші Ctrl+F6, доки не дістанетеся вкладки "Основне".

 • Для переходу між вкладками стрічки натискайте клавішу Tab.

 • Щоб приховати стрічку та отримати більше місця для роботи, натисніть клавіші Ctrl+F1. Щоб знову відобразити стрічку, натисніть їх ще раз.

Щоб безпосередньо вибрати певну вкладку на стрічці, скористайтесь однією з наведених нижче клавіш доступу.

Дія

Сполучення клавіш

Відкрити на стрічці поле "Введіть потрібну дію", щоб ввести пошуковий запит.

Alt+Win, Й

Відкрити вкладку "Файл", щоб перейти до подання Backstage.

Alt+Win, Ф

Відкрити вкладку "Основне", щоб застосувати форматування до тексту й чисел, а також скористатися іншими знаряддями, наприклад функцією "Пошук".

Alt+Win, Е

Відкрити вкладку "Вставлення", щоб вставити функцію, таблицю, діаграму, гіперпосилання або примітку.

Alt+Win, Щ

Відкрити вкладку "Дані", щоб оновити зв’язки та скористатися іншими знаряддями для даних.

Alt+Win, І

Відкрити вкладку "Рецензування", щоб скористатися функцією "Перевірка доступності" та працювати з примітками.

Alt+Win, Ц

Відкрити вкладку "Подання", на якій можна вибрати подання, закріпити рядки або стовпці на аркуші, а також відобразити сітку й заголовки.

Alt+Win, Ї

Сполучення клавіш у цій таблиці допомагають пришвидшити роботу з вкладками й меню стрічки.

Дія

Сполучення клавіш

Вибрати активну вкладку на стрічці та активувати клавіші доступу.

Alt+Win. Щоб перейти на іншу вкладку, використовуйте клавіші доступу або клавішу Tab.

Перемістити фокус до команд на стрічці.

Enter, потім клавіша Tab або Shift+Tab

Активувати вибрану кнопку.

ПРОБІЛ або Enter

Відкрити список для вибраної команди.

ПРОБІЛ або Enter

Відкрити меню для вибраної кнопки.

Alt + стрілка вниз

Перейти до наступної команди, якщо відкрито меню або вкладене меню.

Esc

Сполучення клавіш для команд Excel Online у поданні редагування

Якщо електронна таблиця відкривається в Excel Online у поданні читання, команди редагування не працюватимуть. Щоб перейти до подання редагування, перемістіть фокус за межі аркуша, натиснувши клавіші Ctrl+F6, а потім за допомогою клавіші Tab перейдіть до списку Редагувати книгу. Натисніть клавіші ПРОБІЛ і "Стрілка вниз", а потім виберіть пункт Редагувати у браузері.

Дія

Клавіші

Вставити рядок над поточним рядком

Alt+Win+Е, СВ, А

Вставити стовпець ліворуч від поточного стовпця

Alt+Win+Е, СВ, L

Вирізання

Ctrl+X

Копіювання

Ctrl+C

Вставлення

Ctrl+V

Скасування

Ctrl+Z

Повторення

Ctrl+Y

На новий рядок у тій самій клітинці

Alt+Enter

Вставлення гіперпосилання

Ctrl+K

Вставлення таблиці

Ctrl+L

Вставлення функції

Shift+F3

Збільшення розміру шрифту

Ctrl + Shift+ ">"

Зменшення розміру шрифту

Ctrl + Shift + "<"

Дія

Сполучення клавіш

Завершити введення даних у клітинку та виділити клітинку нижче

Enter

Завершити введення даних у клітинку та виділити клітинку вище

Shift+Enter

Завершити введення даних у клітинку та виділити наступну клітинку в рядку

Клавіша табуляції

Завершити введення даних у клітинку та виділити попередню клітинку в рядку

Shift + клавіша табуляції

Скасувати введеннях даних у клітинку

Esc

Дія

Сполучення клавіш

Редагувати виділену клітинку

F2

Очистити виділену клітинку

Delete

Очистити виділену клітинку та почати редагування

Backspace

Перейти на початок даних у клітинці

Home

Перейти в кінець даних у клітинці

End

Виділити вправо посимвольно

Shift + стрілка вправо

Виділити до початку даних у клітинці

Shift+Home

Виділити до кінця даних у клітинці

Shift+End

Виділити вліво посимвольно

Shift + стрілка вліво

Розширити виділений фрагмент до останньої непустої клітинки в стовпці або рядку, який містить активну клітинку, або, якщо наступна клітинка пуста, – до наступної непустої клітинки.

Ctrl + Shift + стрілка вправо або Ctrl + Shift + стрілка вліво

Дія

Сполучення клавіш

Жирний

Ctrl+B

Курсив

Ctrl+I

Підкреслення

Ctrl+U

Вставлення форматування

Shift+Ctrl+V

Дія

Сполучення клавіш

Вверх на одну клітинку

Стрілка вгору або Shift+Enter

Вниз на одну клітинку

Стрілка вниз або Enter

Вправо на одну клітинку

Стрілка вправо або клавіша табуляції

Перехід на початок рядка

Home

Перехід до клітинки A1

Ctrl+Home

Перехід до останньої клітинки робочого діапазону

Ctrl+End

Перехід на один екран униз (28 рядків)

Page Down

Перехід на один екран угору (28 рядків)

Page Up

Перейти до краю поточної області даних

Ctrl + стрілка вправо або Ctrl + стрілка вліво

Переміщення між стрічкою та вмістом книги

Ctrl+F6

Перехід до іншої вкладки стрічки

Tab.

Натисніть клавішу Enter, щоб перейти до цієї вкладки на стрічці.

Вставлення нового аркуша

Shift+F11

Перехід до наступного аркуша

Alt + Ctrl + Page Down

Перехід до попереднього аркуша

Alt + Ctrl + Page Up

Дія

Сполучення клавіш

Відкрити меню/деталізувати

Alt + стрілка вниз

Узагальнити

Alt + стрілка вгору

Перехід за гіперпосиланням

Ctrl+Enter

Відкрити область "Примітки" під час редагування

Shift+F2

Дія

Сполучення клавіш

Вибір діапазону клітинок

Shift + клавіші зі стрілками

Виділення всього стовпця

Ctrl+ПРОБІЛ

Виділення всього рядка

Shift+ПРОБІЛ

Розширення виділеного фрагмента до останньої непустої клітинки в стовпці або рядку, який містить активну клітинку, або, якщо наступна клітинка пуста, – до наступної непустої клітинки.

Ctrl + Shift + стрілка вправо або Ctrl + Shift + стрілка вліво

Дія

Сполучення клавіш

Зверху вниз (або вперед у виділеному діапазоні)

Enter

Знизу вверх (або назад у виділеному діапазоні)

Shift+Enter

Вперед у рядку (або вниз, якщо виділено один стовпець)

Клавіша табуляції

Назад у рядку (або вверх, якщо виділено один стовпець)

Shift + клавіша табуляції

Дія

Сполучення клавіш

Обчислення книги (оновлення)

F9

Повне обчислення

Ctrl+Shift+Alt+F9

Оновлення зовнішніх даних

Alt+F5

Оновлення всіх зовнішніх даних

Ctrl+Alt+F5

Автосума

Alt + знак рівності ("=")

Меню сполучень клавіш для спеціальних можливостей в Excel Online (Alt+Shift+A)

Легко переходьте до поширених функцій за допомогою таких сполучень клавіш:

Дія

Клавіші

Перехід між областями орієнтирів

Ctrl+F6 або Ctrl+Shift+F6

Перехід усередині областей орієнтирів

Tab або Shift+Tab

Перехід до поля "Введіть потрібну дію" для виконання будь-якої команди

Alt+Й

Відображення або приховання підказок клавіш

Alt+Windows

Редагувати виділену клітинку

F2

Перехід до певної клітинки

Ctrl+G

Перехід до іншого аркуша в книзі

Ctrl + Alt + Page Up або Ctrl + Alt + Page Down

Відкриття контекстного меню

Shift+F10

Читання заголовка рядка

Ctrl+Alt+Shift+T

Читання рядка до активної клітинки

Ctrl+Alt+Shift+Home

Читання рядка з активної клітинки

Ctrl+Alt+Shift+End

Читання заголовка стовпця

Ctrl+Alt+Shift+H

Читання стовпця до активної клітинки

Ctrl + Alt + Shift + Page Up

Читання стовпця з активної клітинки

Ctrl + Alt + Shift + Page Down

Переміщення в діалогових вікнах

Ctrl+Alt+ПРОБІЛ

Див. також

Використання спеціальних можливостей для навігації в Excel

Виконання основних завдань в Excel за допомогою невізуального екрана

Технічна підтримка клієнтів з особливими потребами

Корпорація Майкрософт прагне забезпечити якомога кращі умови роботи для всіх своїх клієнтів. Якщо у вас є особливі потреби або ви маєте запитання щодо спеціальних можливостей, зверніться по технічну підтримку до служби Microsoft Disability Answer Desk. Її фахівці чудово знають, як використовувати численні спеціальні засоби, і можуть надавати допомогу англійською, іспанською, французькою й американською мовами жестів. Щоб отримати контактні дані для свого регіону, перейдіть на сайт служби Microsoft Disability Answer Desk.

Якщо ви користувач у державній установі, комерційній організації або на підприємстві, зверніться до корпоративної служби підтримки Disability Answer Desk.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×