Різні ролі в процесі розробки форми

Різні відділи часто працюють разом, щоб проектувати, тестувати й розгортати нові форми InfoPath для співробітників. Наприклад, відділ кадрів може створити форму звіту про корпоративні витрати, а ІТ-відділ може підтримувати шаблон форми, виправляти неполадки, про які повідомляють користувачі, оновлювати макет відповідно до нових потреб користувачів тощо.

У цій статті описуються типові ролі різних співробітників, які визначають, проектують, публікують і використовують шаблони форм. Назви посад і обов’язки у вашій організації можуть відрізнятися від назв посад і обов’язків, описаних тут, але якщо ви новачок у програмі InfoPath, то можете використати цю інформацію, щоб отримати загальне уявлення про те, хто що робить у загальному процесі розробки форм.

У цій статті

Аналітик форм

Конструктор форм

Розробник форм

Адміністратор ферми

Адміністратор колекції сайтів

Користувач форм

Аналітик форм

Аналітик форм вивчає робочий цикл і бізнес-вимоги певного шаблону форми. Особа, яка бере на себе цю роль, зазвичай має досвід керування проектами, аналітичні навички та певне уявлення про принципи розробки форм.

Замість аналітика форм, у вашій компанії може бути аналітик бізнес-систем або керівник проектів. Назви посад можуть відрізнятися, але роль залишається незмінною: аналітик форм визначає загальний вигляд шаблону форми після ретельного аналізу бізнес-потреб, а потім керує проектом.

Етап планування складного шаблону форми – це зазвичай формальний і заплутаний процес, і аналітик форм може консультуватися з багатьма зацікавленими сторонами. Наприклад, якщо шаблон форми має в результаті інтегруватись у більшу корпоративну бізнес-систему, як-от систему звітування про витрати, аналітик форм створює функціональну специфікацію або якийсь інший документ планування.

Крім того, аналітик форм може виконувати такі дії:

 • указувати бізнес-модель для шаблону форми;

 • визначати інтерфейс користувача та компоненти процесу користувача;

 • указувати спосіб і місце зберігання даних форми;

 • визначати вразливості системи безпеки для шаблону форми;

 • створювати план для розгортання шаблону форми;

 • визначати стратегії з архівації та зберігання даних відповідно до поточних законів, норм галузі, політик компанії та інших вимог;

 • працювати з користувачами форм, конструкторами форм, персоналом ІТ-відділу та іншими групами над вирішенням будь-яких проблем із шаблоном форми.

На початок сторінки

Конструктор форм

Конструктор форм створює шаблон форми (файл із розширенням імені файлу XSN) у режимі конструктора програми InfoPath. Файл XSN визначає структуру, вигляд і поведінку даних у готових формах (файли XML).

Конструктор форм може виконувати такі дії:

 • указувати, чи шаблон форми сумісний із браузерами для настільних комп’ютерів або мобільних пристроїв;

 • указувати, чи шаблон форми сумісний із програмою InfoPath 2003;

 • проектувати макет шаблону форми;

 • додавати та настроювати елементи керування в шаблоні форми;

 • додавати перевірку даних, умовне форматування, правила та інші типи автоматизованої поведінки;

 • установлювати підключення із шаблону форми до наявних джерел даних, як-от до баз даних Microsoft SQL Server;

 • працювати з розробниками, щоб додати сценарій або керований код до шаблону форми;

 • публікувати шаблон форми в спільному мережевому розташуванні, у списку розсилки електронних повідомлень або на сервері під керуванням InfoPath Forms Services чи Windows SharePoint Services;

 • працювати з адміністраторами ферм, щоб публікувати шаблони форм, затверджені адміністратором, на сервері під керуванням InfoPath Forms Services;

 • тестувати форму, щоб перевірити її роботу.

На початок сторінки

Розробник форм

Розробник форм пише настроюваний код для шаблону форми. Програма InfoPath підтримує дві мови сценаріїв: Microsoft JScript і Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript), а також дві мови керованого коду: Microsoft Visual C# і Microsoft Visual Basic.

Розробник форм може виконувати такі дії:

 • допомагати проектувати форму, як описано в попередньому розділі;

 • указувати мову програмування для певного шаблону форми;

 • писати код, який відповідає подіям перевірки форми та даних, отримувати доступ до базового XML-документа форми та керувати ним, реалізовувати дії надсилання та злиття настроюваних даних для форми або отримувати доступ до зовнішніх джерел даних;

 • видобувати файли підтримки XML для шаблону форми, а потім уручну змінювати їхні елементи, атрибути та значення стандартному текстовому редакторі певного типу;

 • додавати настроювану обробку помилок до шаблону форми;

 • відкривати настроювані області завдань і діалогові вікна та керувати ними;

 • підтримувати код для шаблону форми;

 • за допомогою майстра публікацій створювати форму файлу інсталяції, яка інсталює шаблон форми;

 • розміщати середовище редагування InfoPath у власній програмі для Windows або на веб-сторінці (ASPX);

 • створювати та реєструвати надбудову COM – додаткову програму, яка додає нестандартні команди або спеціалізовані функції до інтерфейсу користувача InfoPath.

На початок сторінки

Адміністратор ферми

Ви можете публікувати шаблони форм у багатьох розташуваннях, зокрема на серверах під керуванням InfoPath Forms Services. InfoPath Forms Services – це серверна технологія, завдяки якій користувачі можуть заповнювати форми InfoPath у веб-браузері, а не лише в клієнтській програмі InfoPath. Докладні відомості про InfoPath Forms Services див. в розділі Див. також.

Адміністратори ферм виконують велику кількість адміністративних завдань на сервері під керуванням InfoPath Forms Services, зазвичай вибираючи команди на особливому адміністративному сайті під назвою Центр адміністрування SharePoint. У деяких випадках, перш ніж передати шаблон форми, що підтримується браузером, адміністратори ферм повинні переконатися, що в ньому немає помилок.

Щоб опублікувати сумісний із браузером шаблон форми на сервері під керуванням InfoPath Forms Services, розробник форм або адміністратор ферми повинен активувати можливість заповнення форми в браузері. Зазвичай це робить розробник форм у процесі публікації, установлюючи прапорець у майстрі публікацій у програмі InfoPath. Однак за деяких обставин (наприклад, коли шаблон форми містить керований код) активувати шаблон форми для використання в браузері повинен адміністратор ферми. Цей процес включає перевірку шаблону форми на наявність помилок і попереджень, передавання його до розташування в серверній фермі та подальшу активацію в колекції сайтів на сервері. Багато з цих дій виконуються в Центрі адміністрування SharePoint.

Загалом адміністратор ферми може виконувати такі дії:

 • працювати з адміністратором колекції сайтів, конструктором шаблонів форм та іншими зацікавленими сторонами, щоб розгортати шаблони форм, затверджені адміністратором;

 • передавати шаблон форми, затверджений адміністратором, на сервер;

 • оновлювати нові шаблони форм, затверджені адміністратором;

 • активувати шаблони форм, затверджені адміністратором, у колекції сайтів, додаючи шаблон форми до колекції сайтів;

 • деактивувати шаблони форм, затверджені адміністратором, у колекції сайтів;

 • заморожувати шаблони форм, затверджені адміністратором;

 • видаляти шаблони форм, затверджені адміністратором;

 • розробляти стратегії, які зводитимуть до мінімуму неправильне використання шаблонів форм, запобігатимуть експлойтам "відмова в обслуговуванні" (DoS) і враховуватимуть потенційні проблеми продуктивності.

На початок сторінки

Адміністратор колекції сайтів

Колекція сайтів – це набір сайтів SharePoint, які мають одного власника та спільні настройки адміністрування. Кожна колекція сайтів містить веб-сайт верхнього рівня та один або кілька дочірніх сайтів. Адміністратори колекції сайтів мають право повного доступу до всіх веб-сайтів і вмісту в колекції сайтів.

У той час як адміністратор ферми керує одним або кількома серверами під керуванням InfoPath Forms Services, адміністратор колекції сайтів керує самими сайтами. На рівні колекції сайтів адміністратори колекції сайтів керують настройками (наприклад, функціями колекції сайтів, настройками аудиту колекції сайтів і політиками колекції сайтів) на сторінці Настройки сайту для сайту верхнього рівня. Що стосується програми InfoPath, адміністратори колекції сайтів активують шаблони форм і таким чином роблять їх доступними для використання як типи вмісту в бібліотеці.

Адміністратор колекції сайтів може виконувати такі дії:

 • працювати з адміністратором ферми, конструктором шаблонів форм та іншими зацікавленими сторонами, щоб розгортати шаблони форм, затверджені адміністратором;

 • виконувати адміністративні завдання для одного або кількох сайтів у колекції сайтів;

 • створити стратегію, яка за потреби переводитиме форми в автономний режим, щоб оновити або списати їх;

 • активувати шаблон форми в колекції сайтів;

 • деактивувати шаблон форми в колекції сайтів;

 • настроїти певну форму на відкриття лише в браузері, незалежно від того, чи програму InfoPath інстальовано на комп’ютері користувача;

 • створювати додаткові сайти та бібліотеки документів у колекції сайтів;

 • надавати дозволи користувачам.

На початок сторінки

Користувач форм

Користувач форм – це особа, яка заповнює форму. Користувачі форм повинні бути задоволені загальним виглядом і робочим циклом форми. Якщо форму важко використовувати, користувачі форм не зможуть використовувати її ефективно й продуктивно. Користувачі форм безумовно диктують більшість покращень, які мають вноситися до шаблону форми.

Залежно від макета шаблону форми користувач форм може виконувати такі дії:

 • заповнювати форму або в програмі InfoPath (якщо це звичайний шаблон форми), або у веб-браузері (якщо це шаблон форми, що підтримується браузером);

 • брати участь у тестуванні форми, перш ніж її офіційно поширять в організації;

 • пропонувати конструктивні відгуки про макет форми.

На початок сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×