Рівні дозволів і дозволами в SharePoint 2007

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

У цій статті

Рівні дозволів за промовчанням у Windows SharePoint Services 3.0

Списку, сайту та особистих дозволів

Залежності та описи

Хоча сайтів, які часто вбудовані в Microsoft Windows SharePoint Services є групи SharePoint за промовчанням, Windows SharePoint Services 3.0 містить п'ять рівні дозволів за промовчанням. Кожен із цих рівні дозволів має особливі дозволи, пов'язані з ним. Як власник сайту ви можете дозволи, які пов'язані з цих рівнів дозволів (за винятком обмежений доступ і повний доступ рівнів дозволів) або додати новий рівні дозволів для поєднання різних наборів дозволів.

Примітка : До створення версії Windows SharePoint Services 3.0 рівні дозволів називалися групами сайту, а групи SharePoint називалися багатосайтовими групами.

Як власник сайту можна пов'язати дозволи з рівні дозволів а також пов'язати рівнів дозволів користувачів і груп SharePoint. Користувачі та групи SharePoint, пов'язані з захищених об'єктів, наприклад сайти, списки, елементи списків, бібліотек, папок у списках і бібліотеках і документів. Щоб отримати додаткові відомості про призначення дозволи в різних захищених об'єктів статті про керування доступом до сайтів та їхнього вмісту.

У таблицях нижче наведено перелік та опис рівнів дозволів, які можна призначити користувачам і групам SharePoint, та дозволи, які можна призначити для рівнів дозволів. Для кожного дозволу наведено рівні, з якими він пов’язаний за промовчанням. Для кожного дозволу наведено всі дозволи, від яких він залежить, а також будь-які рівні за промовчанням, до складу яких входить цей дозвіл.

Рівні дозволів за промовчанням у Windows SharePoint Services 3.0

Рівень

Опис

Повний доступ

Цей рівень дозволів містить усі дозволи. Призначення до групи власників SharePoint ім'я сайту, за замовчуванням. Цей рівень дозволів не можна настроювати або видалено.

Проектування

Можна створювати списки та бібліотеки документів, редагувати сторінки та застосовувати теми, межі та таблиці стилів до веб-сайтів. За промовчанням не призначено жодній із груп SharePoint.

Участь

Можна додавати, редагувати та видалення елементів у наявних списках і бібліотеках документів. Призначено до сайтів ім'я учасника групи SharePoint, за замовчуванням.

Читання

Лише для читання, доступ до веб-сайту. Користувачі та групи SharePoint з цим рівнем дозволів можна переглядати елементи та сторінок, відкриття елементів і документів. Призначення групі відвідувачі сайту SharePoint ім'я сайту за промовчанням.

Обмежений доступ

Цей рівень призначений для поєднання з детальними дозволами, що надають користувачам доступ до конкретного списку, бібліотеки документів, елемента або документу, не надаючи їм доступ до всього сайту. Проте, щоб мати доступ до списку чи бібліотеки, користувач повинен мати дозвіл на відкриття батьківського веб-сайту та читання спільних даних, таких як тема та панелі посилань веб-сайту. Рівень дозволів «Обмежений доступ» не можна змінити або видалити.

Примітка : Цей рівень дозволів не можна призначити для користувачів або груп SharePoint. Натомість, Windows SharePoint Services 3.0 автоматично призначає цей рівень дозволів користувачам і групам SharePoint, коли їм надається доступ до об’єкта на сайті, який потребує доступу до об’єкта вищого рівня, для якого вони не мають дозволів. Наприклад, якщо користувачам надано доступ до елемента списку, але вони не мають доступу до самого списку, Windows SharePoint Services 3.0 автоматично надає їм обмежений доступ до списку, а також до сайту, якщо потрібно.

На початок сторінки

Список, сайт та особисті дозволи

Windows SharePoint Services 3.0 має 33 дозволи, які використовуються для п’ятьох рівнів дозволів за промовчанням. Можна змінювати дозволи, які входитимуть до конкретного рівня дозволів (крім рівнів «Обмежений доступ» і «Повний доступ») або створювати нові рівні, які міститимуть конкретний набір дозволів.

Залежно від об’єкта, до якого застосовуються, дозволи класифікуються як дозволи списку, сайту або особисті дозволи. Наприклад, дозволи сайту застосовуються до конкретного сайту, дозволи списку застосовуються тільки до списків і бібліотек, а особисті доступи застосовуються до особистих подань, приватних веб-частин тощо. У таблицях нижче наведено дозволи та рівні дозволів, для яких вони призначені за промовчанням.

Дозволи списку

Дозвіл

Повний доступ

Проектування

Участь

Читання

Обмежений доступ

Керування списками

X

X

Перевизначення витягнення

X

X

Додавання елементів

X

X

X

Редагування елементів

X

X

X

Видалення елементів

X

X

X

Перегляд елементів

X

X

X

X

Затвердження елементів

X

X

Відкриття елементів

X

X

X

X

Перегляд версій

X

X

X

X

Видалення версій

X

X

X

Створення оповіщень

X

X

X

X

Перегляд сторінок застосунків

X

X

X

X

X

Дозволи сайту

Дозвіл

Повний доступ

Проектування

Участь

Читання

Обмежений доступ

Керування дозволами

X

Перегляд відомостей про використання

X

Створення підсайтів

X

Керування веб-сайтом

X

Додавання та настроювання сторінок

X

X

Застосування тем і меж

X

X

Застосування таблиць стилів

X

X

Створення груп

X

Перегляд каталогів

X

X

X

Використання засобів самостійного створення сайтів

X

X

X

X

Перегляд сторінок

X

X

X

X

Перелічення дозволів

X

Перегляд відомостей про користувачів

X

X

X

X

X

Керування оповіщеннями

X

Використання віддалених інтерфейсів

X

X

X

X

X

Використання функцій інтеграції клієнтів

X

X

X

X

X

Відкриття

X

X

X

X

X

Редагування особистих відомостей про користувача

X

X

X

Особисті дозволи

Дозвіл

Повний доступ

Проектування

Участь

Читання

Обмежений доступ

Керування особистими поданнями

X

X

X

Додавання або видалення особистих веб-частин

X

X

X

Оновлення особистих веб-частин

X

X

X

На початок сторінки

Залежності та описи

Більшість дозволів залежить від інших дозволів. Коли надається дозвіл, який залежить від іншого дозволу, цей інший дозвіл надається автоматично. Аналогічно, зняття дозволу, від якого залежать інші дозволи, знімає також і залежні дозволи. У таблицях нижче описується, для чого використовується кожний із дозволів та наводиться список залежних дозволів (за наявності).

Дозволи списку

Дозвіл

Опис

Залежні дозволи

Керування списками

Створення та видалення списків, додавання або видалення стовпців у списку, додавання або видалення особистих подань списку.

Перегляд елементів, перегляд сторінок, відкриття, керування особистими поданнями

Перевизначення витягнення

Скасування або повернення документа, витягнутого іншим користувачем.

Перегляд елементів, перегляд сторінок, відкриття

Додавання елементів

Додавання елементів до списків, документів до бібліотек документів і повідомлень до веб-обговорень.

Перегляд елементів, перегляд сторінок, відкриття

Редагування елементів

Редагування елементів у списках, документів у бібліотеках документів, повідомлень веб-обговорень у документах і настроювання сторінок веб-частин у бібліотеках документів.

Перегляд елементів, перегляд сторінок, відкриття

Видалення елементів

Видалення елементів зі списку, документів із бібліотек документів і повідомлень веб-обговорень із документів.

Перегляд елементів, перегляд сторінок, відкриття

Перегляд елементів

Перегляд елементів у списках, документів у бібліотеках документів і повідомлень у веб-обговореннях.

Перегляд сторінок, відкриття

Затвердження елементів

Затвердження проміжної версії елемента списку або документа.

Редагування елементів, перегляд елементів, перегляд сторінок, відкриття

Відкриття елементів

Перегляд джерела документів за допомогою обробників файлу на сервері.

Перегляд елементів, перегляд сторінок, відкриття

Перегляд версій

Перегляд попередніх версій елемента списку або документа.

Перегляд елементів, перегляд сторінок, відкриття

Видалення версій

Видалення попередніх версій елемента списку або документа.

Перегляд елементів, перегляд версій, перегляд сторінок, відкриття

Створення оповіщень

Створення оповіщень електронної пошти.

Перегляд елементів, перегляд сторінок, відкриття

Перегляд сторінок застосунків

Перегляд документів і подань у списку або бібліотеці документів.

Відкриття

Дозволи сайту

Дозвіл

Опис

Залежні дозволи

Керування дозволами

Створення та змінення рівнів дозволів для веб-сайту та призначення дозволів користувачам і групам.

Затвердження елементів, перелічення дозволів, відкриття

Перегляд відомостей про використання

Перегляд звітів про використання веб-сайту.

Затвердження елементів, відкриття

Створення підсайтів

Створення дочірніх сайтів, наприклад, сайтів груп, робочих областей для нарад і робочих областей для документів.

Перегляд сторінок, відкриття

Керування веб-сайтом

Виконання всіх завдань адміністрування для веб-сайту, а також керування вмістом.

Перегляд сторінок, відкриття

Додавання та настроювання сторінок

Додавання, змінення або видалення HTML-сторінок або сторінок веб-частин, редагування веб-сайту за допомогою редактора, сумісного зі службами Windows SharePoint Services.

Перегляд елементів, перегляд каталогів, перегляд сторінок, відкриття

Застосування тем і меж

Застосування теми або меж до всього веб-сайту.

Перегляд сторінок, відкриття

Застосування таблиць стилів

Застосування списку стилів (CSS-файлу) до веб-сайту.

Перегляд сторінок, відкриття

Створення груп

Створення групи користувачів, яку можна використати будь-де в межах колекції сайтів.

Перегляд сторінок, відкриття

Перегляд каталогів

Перелічення файлів і папок на веб-сайті за допомогою інтерфейсів SharePoint Designer або Web DAV.

Перегляд сторінок, відкриття

Використання засобів самостійного створення сайтів

Створення веб-сайту за допомогою засобів самостійного створення сайтів.

Перегляд сторінок, відкриття

Перегляд сторінок

Перегляд сторінок веб-сайту.

Відкриття

Перелічення дозволів

Перелічення дозволів для веб-сайту, списку, папки, документа або елемента списку.

Перегляд елементів, відкриття елементів, перегляд версій, перегляд каталогів, перегляд сторінок, відкриття

Перегляд відомостей про користувачів

Перегляд відомостей про користувачів веб-сайту.

Відкриття

Керування оповіщеннями

Керування оповіщеннями для всіх користувачів веб-сайту.

Перегляд елементів, створення оповіщень, перегляд сторінок, відкриття

Використання віддалених інтерфейсів

Використання інтерфейсів SOAP, Web DAV або SharePoint Designer для доступу до веб-сайтів.

Відкриття

Відкриття

Відкриття веб-сайту, списку або папки для отримання доступу до елементів усередині цього контейнера.

Немає залежних дозволів

Редагування особистих відомостей про користувача

Дозволяє користувачам змінювати їхні відомості, наприклад, додавати зображення.

Перегляд відомостей про користувачів, відкриття

Особисті дозволи

Дозвіл

Опис

Залежні дозволи

Керування особистими поданнями

Створення, змінення та видалення особистих подань списків.

Перегляд елементів, перегляд сторінок, відкриття

Додавання або видалення особистих веб-частин

Додавання або видалення приватних веб-частин на сторінці веб-частин.

Перегляд елементів, перегляд сторінок, відкриття, оновлення особистих веб-частин

Оновлення особистих веб-частин

Оновлення веб-частин, які містять особисті відомості.

Перегляд елементів, перегляд сторінок, відкриття

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×