Рівномірне розподілення роботи над проектом (узгодження призначень ресурсів)

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Деяким трудовим ресурсам призначено забагато роботи? У програмі Project можна усунути конфлікти або перенавантаження ресурсів за допомогою функції узгодження ресурсів. Узгодження полягає у відкладенні або розподіленні завдань таким чином, щоб ресурси, призначені для цих завдань, більше не були перенавантажені.

Успадкування типів вмісту

Під час його вирівнювання, проект не змінюється, які призначено для кожного завдання. Проект рівнів лише робочих ресурсів, універсальні ресурсита затверджена ресурси. Це не рівня матеріальних ресурсів, витратних ресурсів або запропонований ресурси.

Примітка.: Через ці зміни до завдання вирівнювання можна відкласти дату завершення, деякі завдання, а отже також проекту дата завершення.

Порада.: У поданнях ресурсів, включно з поданням "Планування роботи групи", перенавантажені ресурси позначено червоним кольором. У поданні діаграми Ганта перенавантаженні ресурси позначено червоним рисунком у стовпці "Індикатори".

Можливо, перед узгодженням знадобиться змінити деякі параметри.

 • Пріоритетів завдання,    які вказівку важливість завдання та його доступність для вирівнювання.

 • Пріоритети проекту,    які визначають проекту доступність для вирівнювання.

 • Вирівнювання параметри,    які допоможуть настроїти як проекту можна визначити узгоджені завдання і в якій мірі.

У цій статті

Розподілення роботи над проектом за допомогою узгодження

Змінення параметрів узгодження

Установлення пріоритетів завдань

Установлення пріоритетів проектів

Розподілення роботи над проектом за допомогою узгодження

 1. Відкрийте вкладку Ресурс.

 2. Рівень групи виберіть один із наведених нижче параметрів.

  Світло-сіра тема Office

 3. Вибір рівня    Використовуйте цей елемент, щоб узгодити лише вибрані завдання. Щоб вибрати кілька завдань, які розташованих поруч, виберіть перше завдання виділених, а потім натисніть клавішу SHIFT під час вибору останнього завдання у виділеному фрагменті. Щоб вибрати кілька завдань, які не розташованих поруч, виділіть кожного завдання, утримуючи натиснутою клавішу CTRL під час вибору завдання.

  Це корисно, якщо це може бути прийнятним для ресурсів, щоб бути перенавантажено для певних завдань у плані проекту, але керівники проектів потрібно усунути перенавантаження для інших певних завдань

 4. Рівні ресурсу    Використовуйте цей елемент, щоб узгодити лише ті завдання з певних ресурсів, призначених. Натисніть кнопку узгодити ресурс а потім виберіть ресурсів, яким призначено завдання. Щоб вибрати кілька ресурсів за допомогою сполучення клавіш CTRL.
  Під вибраного ресурсу роботи над завданнями, які мають кілька ресурсів, інші завдання буде не переміщуються.

 5. Рівень всі    Використовуйте цей елемент на рівень всіх ресурсів у всіх завдань у плані проекту.

 6. Параметри вирівнювання    Клацніть, щоб змінити параметри, які програма Project використовує для вирівнювання. У розділі на змінити вирівнювання настройки в цій статті.

 7. Очистити узгодження    Використовуйте цей елемент, щоб скасувати результати попереднього узгодження.

 8. Наступного перенавантаження    Використовуйте цей елемент, щоб перейти до наступного завдання для перенавантажених ресурсів. Тут можна легко переглянути вплив вирівнювання для окремих завдань.

На початок сторінки

Змінення параметрів узгодження

У програмі Project можна змінити параметри узгодження, щоб настроїти спосіб визначення завдань, які потрібно узгоджувати, і межі їх узгодження.

 1. Перейдіть на вкладку ресурси . У групі рівень натисніть кнопку Параметри вирівнювання.

  Світло-сіра тема Office

 2. У діалоговому вікні вирівнювання завантаження ресурсів у розділі Вирівнювання обчислень, виберіть спосіб вирівнювання вирішено.

  Автоматичного    Якщо вибрано Автоматичне вирівнювання, зніміть прапорець очищення під час вирівнювання значення до вирівнювання . Коли цей прапорець знятий, рівні проекту лише нові та unleveled завдань. Цей прапорець установлено за промовчанням, але під час вирівнювання автоматично, залишивши його виділено можна значно сповільнити роботи у графіку, тому що узгоджені Усі завдання.

  У на шукати перенавантаження на до виберіть період часу, або основою чутливості з яких вирівнювання розпізнає перенавантаження. За день за замовчуванням. Цей параметр визначає місця, у якому має вирівнювання втрутитися: Якщо у вас є перенавантаження за лічені хвилини, один день, тиждень або місяць.

  Вручну    Вручну вирівнювання (за замовчуванням) відбувається, лише якщо вибрати Рівень всі. Автоматичне вирівнювання відбувається миттєво щоразу, коли ви змінюєте завдання або ресурсу. Використання автоматичного вирівнювання, щоб перенести завдання будь-коли ресурсів призначених більше роботи, ніж вони мають можливість виконати.

 3. У розділі Діапазон узгодження для проекту виберіть узгодження всього проекту або лише тих завдань, які містяться у вказаному часовому діапазоні.

 4. У полі Порядок узгодження виберіть потрібний порядок узгодження.

  • Виберіть рівень завдань ID Only (Лише ідентифікатор), щоб вирівняти завдання за зростанням їхніх ідентифікаторів, перш ніж застосувати будь-які інші умови.

  • Виберіть Standard (Стандартний), щоб спочатку проаналізувати залежності попередників, резерв часу, дати, пріоритети та обмеження й визначити, чи слід вирівнювати завдання та як саме (використовується за замовчуванням).

  • Виберіть пункт Пріоритет, стандартний, щоб спочатку перевірити пріоритети завдань і лише після цього — стандартні умови.

 5. Щоб уникнути затримки дати завершення проекту, установіть прапорець Узгодити лише в межах доступного резерву часу.

  Примітка.: Якщо встановити цей прапорець, може з’явитися повідомлення про помилку, яке вказує, що програмі Project не вдалося виконати узгодження всього плану. Це відбувається через те, що у плані рідко буває часовий резерв, достатній для перепланування призначень без перевищення цього часового резерву.

 6. Щоб дозволити під час узгодження змінювати час роботи ресурсу над завданням незалежно від інших ресурсів, які працюють над тим самим завданням, установіть прапорець Під час узгодження можуть змінюватись індивідуальні призначення завдання.

 7. Щоб дозволити під час узгодження переривати виконання завдань за допомогою розподілу залишкового обсягу роботи за завданням або призначень ресурсів, установіть прапорець Вирівнювання може призвести до розподілу решти роботи. Якщо обсяг роботи за одночасно призначеними ресурсу завданнями виходить за межі графіка ресурсу, завдання з залишковим обсягом роботи можна розподілити й виконати, коли це буде можливо за графіком ресурсу.

 8. Щоб додати запропоновані ресурси, установіть прапорець Level tasks with the proposed booking type (Вирівнювати завдання із запропонованим типом резервування).

 9. Щоб дозволити під час узгодження змінювати заплановані вручну завдання, установіть прапорець Узгодити заплановані вручну завдання.

 10. Щоб видалити результати попереднього узгодження перед виконанням нового, натисніть кнопку Очистити узгодження.

 11. Якщо узгодження потрібно виконати вручну, натисніть кнопку Узгодити все. Для автоматичного узгодження натисніть кнопку ОК.

 • Щоб очистити узгодження безпосередньо перед виконанням будь-яких інших дій, натисніть кнопку Скасувати узгодження. Якщо узгодження не скасовано, можна натиснути кнопку Очистити узгодження, щоб видалити результати попереднього узгодження.

 • У разі узгодження завдань у проектах, запланованих від дати завершення, від’ємні значення затримки застосовуються від завершення завдання або призначення, тому дата завершення завдання або призначення ресурсу переноситься на раніший термін.

 • Щоб переглянути зміни, внесені до завдань у результаті узгодження, на вкладці Вигляд у групі Подання завдань натисніть нижню частину кнопки Діаграма Ганта, а потім виберіть пункт Інші подання. Виберіть пункт Діаграма Ганта з узгодженням і натисніть кнопку Застосувати.

На початок сторінки

Установлення пріоритетів завдань

Установлення пріоритетів завдань дає змогу визначити важливість завдання та його доступність для узгодження. Значення пріоритету, що вводиться, — це суб’єктивне значення від 1 до 1000, яке визначає рівень контролю над процесом узгодження. Наприклад, якщо вам не потрібно узгоджувати певне завдання у програмі Project, установіть для нього рівень пріоритету 1000. Значення пріоритету за промовчанням дорівнює 500 (середній рівень контролю). Завдання з нижчим пріоритетом можна затримувати або розподіляти в першу чергу, і лише потім — завдання з вищим пріоритетом.

 1. У полі Ім’я завдання двічі клацніть ім’я завдання, пріоритет якого потрібно змінити, а потім виберіть команду Відомості про завдання.

 2. Відкрийте вкладку Загальні, а потім введіть або виберіть значення в полі Пріоритет.

На початок сторінки

Установлення пріоритетів проектів

Установивши пріоритет проекту, можна визначити доступність усього проекту для узгодження. Наприклад, якщо ресурси проекту використовуються в іншому проекті, який слугує пулом ресурсів, і вам не потрібно узгоджувати завдання в одному зі спільних файлів, установіть для цього спільного файлу рівень пріоритету 1000.

 1. Відкрийте вкладку Проект. У групі Властивості натисніть кнопку Відомості про проект.

 2. Введіть або виберіть значення в полі Пріоритет.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×