Розтягування, стискання або переміщення елементів керування під час змінення розміру форми

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

За замовчуванням елементи керування у формі залишаються прив’язаними до верхнього лівого кута форми, їх розмір не змінюється під час змінення розміру форми. Змінити таку поведінку можна за допомогою команди Прив’язування. Наприклад, можна настроїти текстове поле так, щоб воно розтягувалося вниз і праворуч разом зі збільшенням форми. Це дає змогу бачити більше тексту в елементі керування.

У цій статті

Прив’язування елемента керування

Особливості використання макетів елементів керування

Прив’язування елемента керування

 1. В області переходів клацніть правою кнопкою миші форму, яку потрібно змінити, і виберіть пункт Конструктор.

 2. У формі клацніть елемент керування, до якого потрібно застосувати поведінку прив’язування.

 3. На вкладці Упорядкування в групі Розмір виберіть елемент Прив’язування Зображення кнопки .

 4. Виберіть потрібний варіант.

  Параметри прив’язування

  Параметр прив’язування

  Поведінка елемента керування під час змінення розміру форми

  Ліворуч за верхнім краєм (за замовчуванням)

  Елемент керування прив’язується до верхнього лівого кута форми, і його розмір не змінюється.

  Розтягти донизу

  Елемент керування прив’язується до верхнього лівого кута форми та розтягується донизу, щоб заповнити наявний простір.

  Внизу зліва

  Елемент керування прив’язується до нижнього лівого кута форми, і його розмір не змінюється.

  Розтягти уздовж верхнього краю

  Елемент керування прив’язується до верхнього лівого кута форми та розтягується горизонтально, щоб заповнити наявний простір.

  Розтягти донизу й по ширині

  Елемент керування прив’язується до верхнього лівого кута форми та розтягується донизу та по горизонталі, щоб заповнити наявний простір.

  Розтягти уздовж нижнього краю

  Елемент керування прив’язується до нижнього лівого кута форми та розтягується горизонтально, щоб заповнити наявний простір.

  Праворуч за верхнім краєм

  Елемент керування прив’язується до верхнього правого кута форми, і його розмір не змінюється.

  Розтягти донизу й праворуч

  Елемент керування прив’язується до верхнього правого кута форми та розтягується вертикально, щоб заповнити наявний простір.

  Праворуч за нижнім краєм

  Елемент керування прив’язується до нижнього правого кута форми, і його розмір не змінюється.

  Примітка : 

  • Якщо для властивості Орієнтація форми вибрано значення Справа наліво, за замовчуванням команда "Розтягти уздовж" прив’язує елемент керування за правим краєм форми, а не за лівим.

  • Якщо ви вкажете для елемента керування один із параметрів "розтягування", елемент керування ніколи не ставатиме меншим за розміри, указані в його властивостях Ширина та Висота.

Порада : Якщо потрібно заборонити розтягування, зменшення або переміщення елемента керування під час змінення розміру форми, знову встановіть стандартний параметр прив’язування елемента керування – Ліворуч за верхнім краєм.

Прив’язування кнопки

 • Ви можете налаштувати параметри в програмі Access таким чином, щоб об’єкти відображались у вигляді вікон, які накладаються одне на одне, а не документів із вкладками. У такому разі вибрану поведінку прив’язування буде видно, коли змінюватиметься розмір вікна форми (або, якщо форму розгорнуто, під час змінення розміру вікна Access). Якщо бази даних настроєно для відображення об’єктів у вигляді документів із вкладками (настройка за замовчуванням), вибрану поведінку прив’язування буде видно, тільки коли ви змінюватимете розмір вікна Access.

  Як настроїти параметри вікна документа?

  1. Натисніть кнопку Microsoft Office рисунок на кнопці і виберіть пункт Параметри Access.

  2. Виберіть пункт Поточна база даних.

  3. У розділі Параметри застосунку в групі Параметри вікна документа виберіть Накладання вікон або Документи із вкладками.

Порада : У режимі конструктора змініть розмір форми таким чином, щоб праворуч від елементів керування та під ними залишилось якомога менше пустого простору бланка. Це потрібно, щоб елементи керування прив’язалися та розтягувались уздовж нижнього та правого країв вікна форми. Також для кожного елемента керування, що розтягується, установіть мінімальну ширину й висоту, які ви плануєте використовувати за звичайних обставин.

Налаштування розмірів і полів елемента керування у формі

1. Для текстового поля Опис задано розтягування донизу й по ширині, а також мінімальний розмір, за якого воно використовуватиметься.

2. Розмір бланка форми було зменшено таким чином, щоб залишилася лише невелика область білого поля.

Примітка : Можливо, знадобиться перемістити інші елементи керування у формі або змінити їх розмір (особливо елементи у верхньому або нижнього колонтитулі), щоб мати змогу змінити розмір бланка форми.

На початок сторінки

Особливості використання макетів елементів керування

Макет елементів керування – це схожа на таблицю сітка, яка дає змогу вирівнювати елементи керування у формі. Зручність макетів елементів керування полягає в тому, що вони дають змогу швидко вирівнювати та розташовувати групи елементів одночасно без необхідності вибирати кожний із них. Коли ви створюєте форму за допомогою одного з інструментів швидкого створення в групі Форми на вкладці Створення, у програмі Access за замовчуванням поля відображаються в макетах елементів керування.

Макети елементів керування бувають двох типів: у вигляді стовпця або таблиці. У формах з одним елементом (у яких для властивості Подання за замовчуванням встановлено значення Одна форма) у програмі Access за замовчуванням використовуються макети у вигляді стовпця. У таких макетах прив’язані елементи керування переміщаються та розтягуються по вертикалі та по горизонталі.

У формах із кількома елементами (у яких для властивості Подання за замовчуванням встановлено значення Безперервні форми) в програмі Access за замовчуванням використовуються макети у вигляді таблиці. У таких макетах прив’язані елементи керування переміщаються та розтягуються лише по вертикалі. Наприклад, у разі застосування параметра прив’язування Розтягти донизу й по ширині елемент керування розтягується тільки по ширині, а не донизу.

Можна вказати прив’язування лише для одного елемента керування в кожному макеті. Прив’язування інших елементів керування в макеті настроюється автоматично відповідно до наведеної нижче таблиці.

Параметр прив’язування

Автоматичне настроювання інших елементів керування в макеті

Макет у вигляді стовпця

Макет у вигляді таблиці

Ліворуч за верхнім краєм (за замовчуванням)

Для всіх інших елементів керування встановлюється значення Ліворуч за верхнім краєм.

Для всіх інших елементів керування встановлюється значення Ліворуч за верхнім краєм.

Розтягти донизу

Для розташованих вище елементів керування встановлюється значення Ліворуч за верхнім краєм. Для розташованих нижче елементів керування встановлюється значення Ліворуч за нижнім краєм.

Для всіх інших елементів керування встановлюється значення Розтягти донизу.

Внизу зліва

Для всіх інших елементів керування встановлюється значення Внизу зліва.

Для всіх інших елементів керування встановлюється значення Внизу зліва.

Розтягти уздовж верхнього краю

Для всіх інших елементів керування встановлюється значення Розтягти уздовж верхнього краю.

Для розташованих ліворуч елементів керування встановлюється значення Ліворуч за верхнім краєм. Для розташованих праворуч елементів керування встановлюється значення Праворуч за верхнім краєм.

Розтягти донизу й по ширині

Для розташованих вище елементів керування встановлюється значення Розтягти уздовж верхнього краю. Для розташованих нижче елементів керування встановлюється значення Розтягти уздовж нижнього краю.

Для розташованих ліворуч елементів керування встановлюється значення Розтягти донизу. Для розташованих праворуч елементів керування встановлюється значення Розтягти донизу й праворуч.

Розтягти уздовж нижнього краю

Для всіх інших елементів керування встановлюється значення Розтягти уздовж нижнього краю.

Для розташованих ліворуч елементів керування встановлюється значення Ліворуч за нижнім краєм. Для розташованих праворуч елементів керування встановлюється значення Праворуч за нижнім краєм.

Праворуч за верхнім краєм

Для всіх інших елементів керування встановлюється значення Праворуч за верхнім краєм.

Для всіх інших елементів керування встановлюється значення Праворуч за верхнім краєм.

Розтягти донизу й праворуч

Для наведених вище елементів керування встановлено значення Праворуч за верхнім краєм. Для розташованих нижче елементів керування встановлюється значення Праворуч за нижнім краєм.

Для всіх інших елементів керування встановлюється значення Розтягти донизу та вправо.

Праворуч за нижнім краєм

Для всіх інших елементів керування встановлюється значення Внизу справа.

Для всіх інших елементів керування встановлюється значення Внизу справа.

Примітка : Залежно від структури форми може знадобитися видалити елемент керування з макета, щоб досягти потрібної поведінки прив’язування. Щоб видалити елемент керування з макета, відкрийте звіт у режимі конструктора, виберіть елементи керування, які потрібно видалити з макета, і на вкладці Упорядкування в групі Макет елементів керування натисніть кнопку Видалити.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×