Розробка форми для злиття

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

З об'єднання форм, користувачів можна об'єднувати дані з багатьох різних форм в одній формі. Це корисно, коли користувачам потрібно порівняти або підсумовувати дані з кількох пов'язаних форм. Наприклад, її можна використовувати для керівника групи, заповнює щотижневий форм звіт про стан об'єднати дані з цих форм в одному підсумкового звіту для її директор.

У цій статті

Способи, що користувачі можуть злиття форм

Вимоги до макета

Дії злиття для полів і груп

Визначення Настроювані параметри для елементів керування

Способи, що користувачі можуть злиття форм

Розташування форми визначає, як користувач об'єднати її з іншими формами. У списку нижче пояснює в різних розташуваннях, де зберігаються форми Microsoft Office InfoPath і способи злиття форм, які зберігаються в цих розташувань:

 • Локальному жорсткому диску або в мережі    Користувач необхідно відкрити форми у програмі InfoPath. У цій формі називається кінцевій формі, оскільки це форми, у яких буде об'єднано інших форм. Користувач потім натискає Злиття форм у меню файл а вибирає додаткові форми – під назвою джерела форм, щоб об'єднати клітинку із кінцевій формі.

  Примітка.: Можна також відкрити нову форму та об'єднати пуста форма з додаткові форми, основані на той самий шаблон форми за допомогою процедуру.

 • Бібліотеки документів на сайті SharePoint    Форми можна зберігати в бібліотеці документів на сайті Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007або Microsoft Office Forms Server 2007 . У меню вигляд в бібліотеці документів, де зберігаються форми користувача можна виберіть Документах злиття подання та виберіть форми, які потрібно злити. Під час злиття форм таким чином, це не обов'язково для користувача, щоб спочатку відкрийте кінцевій формі, як описано в попередньому прикладі.

  Примітка.: Під час створення сумісний із браузером шаблон форми, користувачі зможуть заповнювати форми, на основі цього шаблону форми за допомогою веб-браузері. Процедура для об'єднання кількох форм в бібліотеці SharePoint, на основі шаблонів форм, сумісні із браузером так само, як об'єднання кількох форм, що користувачі відкривати та заповнювати у програмі InfoPath.

 • Форм електронної пошти InfoPath в Microsoft Office Outlook 2007    Користувач можна об'єднати кілька форм із в межах Office Outlook 2007 , вибравши їх у списку подання папки, де зберігаються у формах і натисніть кнопку Об'єднати форми , у меню дії .

Примітка.: Коли користувачі злиття форм, вихідної форми не видаляються. Дані зі злитих форм буде додано до кінцевій формі. Ми рекомендуємо зберегти кінцевій формі, Об'єднані дані, як нову форму, щоб не замінювати дані у вихідному форми.

Top of Page

Вимоги до макета

Тепер, коли ви знайомі з чином, що користувачі можуть злиття форм, залежно від розташування у формі, важливо зрозуміти, як можна активувати певні елементи керування для підтримки, об'єднання та як Об'єднані дані з окремих полів під час злиття форм. Ця інформація – разом із уявлення про те, як користувачі плануєте використовувати об'єднаних даних – це ключовими під час створення шаблонів форм, які дають користувачам можна легко злиття форм.

Під час додавання елемента керування до шаблону форми, прив'язано до поля або групи в шаблону форми джерело даних. Якщо створення новий Пустий шаблон форми, джерела даних буде створено під час додавання елементів керування. Якщо шаблон форми на основі зовнішнього джерела даних, таких як XML-схему або веб-служби, елементи керування, які ви додаєте до шаблону форми має бути прив'язано до поля або групи в цьому джерелі даних.

Коли параметри злиття для елемента керування, який фактично активується параметри злиття для поля або групи, який елемент керування прив'язано до. Параметри злиття можуть відрізнятися залежно від поля або групи та тип даних. Деякі типи полів або груп не підтримують злиття.

Щоб краще зрозуміти, як злиття, уявіть, що ви створили шаблон форми звіт про витрати, який містить елемента керування текстовим полем прив'язано до поля не повторюються у джерелі даних, який використовує текстовий тип даних. Це поле використовується для зберігання кожного користувача бізнес вирівнювання записаних витрати. Наприклад ми виклик поле призначення і зв'язати елемент керування текстовим полем надпису Бізнес-цілі .

Уявіть, що три користувачів – Данило Ольга Соменко та стрічки Access – заповнюють форми на основі вашого шаблону. У полі Призначення Данило вводить конференція, Микола вводить Відвідання замовника, а Ольга вводить Відрядження. Оскільки текст дробове текстовий тип даних за допомогою не підтримують об'єднання даних за промовчанням, диспетчер, яка об'єднує цих форм звітів, бачитимуть лише одне значення в полі Призначення – значення, яке вже міститься в кінцевій формі. Таким чином, наприклад, якщо форма Джуді кінцевій формі, значення, введені Джуді, які відображатимуться в Об'єднаних форму для цього поля.

Настроївши параметри злиття для поля або групи, який елемент керування прив'язано до цього поля або групи, дані із кількох форм можна об'єднати користувачів. У цьому прикладі можна настроїти параметри злиття для Бізнесу мета цієї гe керування текстовим полем, щоб користувачів можна об'єднувати дані з форми, які містять цього поля. Можна настроїти параметри злиття далі, активувавши роздільник відображатися між кожного об'єднані значення. Роздільник може бути пробіл, кому, крапку з комою, вертикальну лінію, розрив рядка, до кінця абзацу або підкреслення. Наприклад, якщо Данило типів конференції в полі Призначення , Микола вводить Відвідання замовника, Ольга вводить Відрядженнята увімкнути для цього поля злиття та вкажіть роздільну лінію крапка з комою, отримані Об'єднані дані буде відображення у вигляді відрядження, відвідайте клієнтів, конференції (Якщо форма Джуді кінцевій формі).

Примітка.: Після коми та крапки з комою автоматично додається пробіл.

Під час додавання роздільник може допомогти розрізнення окремих значень, можна додатково настроїти, як об'єднання даних за допомогою додавання унікальний префікс до кожного значення, що містяться в поля або групи. Під час додавання префікс, можна з іншого поля виберіть значення, або введіть функція , який потрібно використати як префікс. Додавання префікс, який допоможе користувачам визначення джерела початкові дані. Наприклад, можна ввімкнути ім'я особи, яка заповнювати форми – це значення, введене в інше поле, до префіксом для значення, що містяться в інше поле. Потім під час злиття кількох форм, значення з джерела форми відображатимуться, і ці значення матимуть ідентифікатори.

Наприклад, якщо визначення поля для збереження ім'я користувача префікс і створити сайт функцію, яка додає двокрапку після кожного екземпляра це значення, користувачів можна легко переглянути користувачів, які введено значення, навіть після злиття кількох форм. У цьому прикладі, якщо форма стрічки Access кінцевій формі, отримані дані результівні відображатиметься відрядження , Соменко: відвідання замовника, Данило Ольга: конференції.

Примітки.: 

 • Префікс не додається до кінцевій формі – стрічки Access форми, у цьому випадку – щоб уникнути додавання префіксів, якщо Об'єднані дані буде збережено у формі, а потім злиття форми ще раз.

 • Коли користувач злиття форм InfoPath, розташованих на жорсткому диску або мережне розташування, сайту SharePoint або форм електронної пошти InfoPath в Office Outlook 2007, отримані об'єднаних даних відображається у зворотному порядку в порядку, у формах. Наприклад, якщо користувач вибере три форми, починаючи з Данила, вибирає Джуді а потім Nate, в кінцевій формі, яка містить об'єднаних даних, об'єднаними даними спочатку буде відображено, за якими ви стежите, дані Джуді а потім Данила.

 • Окрім настроювання параметрів злиття для окремих елементів керування, можна вимкнути форми злиття для всього шаблону, щоб користувачі не могли зливати на його основі. Якщо вимкнути параметр форми злиття, користувачі, які заповніть форму не мають доступу до команди Об'єднати форми у меню файл .

 • Щоб переконатися, що форми шаблону настроєно належним чином для об'єднання інших форм, перевірте його публікування шаблону форми, створення та збереження принаймні п'ять форми на основі шаблону форми зі зразками даних. Після збереження форми, відкрийте шаблон форми в режимі конструктора а потім натисніть кнопку попередній перегляд на панелі інструментів Стандартна ... У режимі попереднього перегляду злиття зразок форми. Якщо правильно злиття форм, можна публікувати шаблон форми та дозволити користувачам створювати форми на основі вашого шаблону.

 • Надавати користувачам процедуру про те, як злиття форм. Під час тестування шаблону форми для злиття, можна розробити цієї процедури.

Top of Page

Дії злиття для полів і груп

Наступні дії об'єднати відрізнятися залежно від типу даних поля або групи.

Настроюючи параметри злиття для будь-якого типу поля або групи, ви вирішили не зважати на значення у вихідних формах та зберігати значення в кінцевій формі, або виберіть параметр настроюваний злиття. У наведеній нижче таблиці описано Настроювані параметри для кожного типу поля або групи.

Тип поля або групи

Доступні параметри

Приклади елементів керування, які можна прив'язати до цей тип

Неповторювані поля

 • Поєднання значення в кінцевій формі зі значеннями з вихідних форм

  • Пропускати пусті поля

  • Додавання роздільник між елементами

  • Додавати префікс до кожного елемента

 • Текстове поле

 • Розкривний список

 • Поле зі списком

Repeating field

 • Вставте значення з вихідних форм до або після значення в кінцевій формі

  • Видалення пустих полів

 • Маркірований список

 • Нумерований список

 • Простий список

 • Список із множинним вибором кратне

Неповторювані XHTML поля

 • Поєднання значення в кінцевій формі зі значеннями з вихідних форм

  • Пропускати пусті поля

  • Додавання роздільник між елементами

  • Додавати префікс до кожного елемента й форматувати текст префіксу

Поля форматованого тексту

Повторюване поле XHTML

 • Вставте значення з вихідних форм до або після значення в кінцевій формі

  • Видалення пустих полів

 • Маркірований список

 • Нумерований список

 • Простий список

 • Повторювана таблиця

Атрибут поля

 • Замінити значення в кінцевій формі на значення з джерела форми

  Якщо користувач вибере кілька форм, значення з останнього формі, що користувач вибирає буде значення, яке зберігається в кінцевій формі. Наприклад, якщо користувач вибере три форми, починаючи з Данила, вибирає Джуді а потім Nate, дані з атрибутом поле, яке у формі Nate замінять вихідне значення в кінцевій формі.

  Примітка.: Залежно від операційної системи особи, яка об'єднує форм можуть відрізнятися архівованого значення.

 • Поєднання значення в кінцевій формі зі значеннями з вихідних форм

  • Пропускати пусті поля

  • Додавання роздільник між елементами

  • Додавати префікс до кожного елемента

Будь-який елемент керування може мати поле атрибута.

Неповторювані групи

 • Поєднання значення в кінцевій формі зі значеннями з вихідних форм

 • Розділ

 • Додатковий розділ

Repeating group

 • Insert the values from the source forms before or after the value in the target form

  • Remove blank fields

 • Маркірований список

 • Нумерований список

 • Простий список

 • Список із множинним вибором кратне

 • Повторювана таблиця

Top of Page

Визначення Настроювані параметри для елементів керування

Щоб визначити Настроювані параметри для стандартних і повторюваних елементів керування за допомогою процедури в цьому розділі.

Примітка.: Коли параметри злиття для елемента керування, який фактично активується параметри злиття для поля або групи, який елемент керування прив'язано до. Параметри злиття можуть відрізнятися залежно від поля або групи та тип даних. Деякі типи полів або груп не підтримують злиття. Також можна змінити параметри злиття за допомогою змінення властивостей поля або групою у джерелі даних. Для цього клацніть правою кнопкою миші поле або групу в області завдань Джерело даних , у контекстному меню виберіть команду Властивості та на вкладці правила та злиття натисніть кнопку Параметри злиття.

Стандартних елементів керування містять елементи керування, які ви зазвичай зв'язування зі збору та відображення інформації. Ці елементи керування включає текстові поля, списки, прапорці та кнопки. Повторюваний і додаткових елементів керування включати список елементів керування, повторювані таблиці, повторюваних розділів і додаткових розділів. Ці елементи керування дають змогу вставляти елементи списку, рядки, запису набори та додаткові відомості про під час заповнення форми. Наприклад, у шаблоні форми звіту про витрати можна використовувати повторювану таблицю до надання користувачам дозволу на додавання будь-яку кількість рядків, як потрібно ввести певну кількість пунктів витрати.

Примітки.: 

 • Деякі елементи керування приєднані до поля, які не можна перенести. Наприклад, значення в елементи керування вибору дати або установіть прапорець елементи керування не можна об'єднувати, оскільки тип даних, які вони містять не об'єднати. Елементи керування, які містять цифрові підписи можна ніколи не об'єднувати, оскільки це так б утратити цифровий підпис.

 • Деякі елементи керування містять додаткові параметри. Наприклад, під час настроювання параметрів злиття для елемента керування поля форматованого тексту, можна вибрати шрифт, а параметри форматування.

Визначення Настроювані параметри для стандартних елементів керування

Стандартних елементів керування додавати текстові поля, поля для форматованого тексту та поля зі списком. Переглянути дії злиття для полів і груп в цій статті, щоб отримати додаткові відомості.

Примітка.: Елементи керування, які буде додано в розділах – іншими словами, дочірніх елементів батьківські елементи керування – підтримують тільки злиття, якщо активовано для батьківського елемента керування.

 1. Двічі клацніть елемент керування, який потрібно змінити.

 2. У діалоговому вікні Властивості елементів керування перейдіть на вкладку Додатково .

 3. У розділі Merging форминатисніть кнопку Параметри злиття.

 4. У розділі дія для цього полянатисніть кнопку об'єднати значення в кінцевій формі зі значеннями із джерела форм.

 5. Щоб виключити поля, які не містять дані, у розділі Параметри об'єднання, установіть прапорець Ігнорувати пусті поля (рекомендовано) .

 6. У списку Розділення елементів за допомогою виберіть роздільник для відображення між значеннями в елементі керування, який відображається в кінцевій формі.

  Technical details

  Додавання роздільник можуть допомогти користувачам визначення користувачів, які введені дані під час злиття даних із кількох форм. Наприклад, вибравши пункт крапка з комою (",") для певного елемента керування призведе до дані з цього елемента через крапку з комою під час злиття кількох форм на основі шаблону форми.

 7. Щоб додати префікс до кожного значення, яке відображається в елементі керування, коли користувачі злиття форм на основі цього шаблону форми, установіть прапорець позначати кожний елемент і виберіть елемент, який ви хочете, щоб створити префікс на.

  Ось як це зробити:

  1. Click Insert Formula Зображення кнопки .

  2. У діалоговому вікні Вставлення формули виконайте одну з наведених нижче дій.

   • Для використання поля у формулу, натисніть кнопку Додати поле або групу, виберіть поле, яке потрібно використовувати у діалоговому вікні Вибір поля або групи та натисніть кнопку OK.

   • Використання функцій у формулі, натисніть кнопку Вставлення функціїВиберіть функцію, яку потрібно використовувати з діалогового вікна Вставлення функції та натисніть кнопку OK.

    Порада.: Якщо функція вимагає параметри, виберіть функцію в діалоговому вікні Вставлення функції , натисніть кнопку OK, натисніть у поле формула в діалоговому вікні Вставлення формули , двічі клацніть функції, які ви додали і виберіть поле або Група ' '. Знайти посилання на додаткові відомості про функції для роботи в розділі .

   • Щоб вставити значення або математичний оператор у формулу, введіть значення або символ для математичну операцію в полі формули .

  Операція

  Символ

  Область завдань «Керування документами»

  +

  Subtract

  -

  Multiply

  *

  Divide

  /

  • Примітка.: Якщо у формулі використовується оператор ділення (/), переконайтеся, що те, що пробіл перед і після оператора ділення. Якщо оператор ділення не містить пробіл перед і після нього InfoPath може інтерпретувати "або" як роздільник кроків розташування XPath, а не як оператор ділення.

  • Щоб перевірити формулу для синтаксису, у діалоговому вікні Вставлення формули , натисніть кнопку Перевірити формулу.

Визначення Настроювані параметри для стандартної розділу

Стандартні розділи є контейнери для інших елементів керування. Розділи можна додати будь-який з елементами керування, які відображаються в області завдань елементи керування , зокрема інші розділи. Переглянути дії злиття для полів і груп в цій статті, щоб отримати додаткові відомості.

Примітка.: Елементи керування, які буде додано в розділах – іншими словами, дочірніх елементів батьківські елементи керування – підтримують тільки злиття, якщо активовано для батьківського елемента керування.

 1. Двічі клацніть розділ, який потрібно змінити.

 2. У діалоговому вікні Властивості розділ перейдіть на вкладку Додатково .

 3. У розділі Merging форминатисніть кнопку Параметри злиття.

 4. Under Action for this group, click Combine the contents of the groups in the source and target forms (default).

  Примітка.: The merge settings for each field and group within this group will determine how the data is merged.

Define custom merge settings for repeating controls and sections

Повторюваних елементів керування містити повторювані розділи, повторювані таблиці та маркіровані списки. Переглянути дії злиття для полів і груп в цій статті, щоб отримати додаткові відомості.

Примітка.: Елементи керування, які буде додано в розділах – іншими словами, дочірніх елементів батьківські елементи керування – підтримують тільки злиття, якщо активовано для батьківського елемента керування.

 1. Двічі клацніть елемент керування, який потрібно змінити.

 2. У діалоговому вікні Властивості елементів керування перейдіть на вкладку Додатково .

 3. У розділі Merging форминатисніть кнопку Параметри злиття.

 4. У розділі дія для цього повторюваною групоюнатисніть кнопку Вставити групи з вихідних форм у форми призначення (за промовчанням).

 5. To determine where the groups from the source forms will appear in the target form, under Insert options, click After groups in the target form or Before groups in the target form.

 6. To eliminate blank values from the merged forms, select the Remove blank groups (recommended) check box.

 7. To combine groups whose controls contain the same values, thereby reducing redundancy, select the Combine groups with the same field value check box, and then click the button next to Fields to compare to select the fields to combine.

Define custom merge settings for optional sections

Optional sections contain other controls. Users can insert or remove optional sections when filling out a form. See Merge actions for fields and groups in this article for more information.

Примітка.: Controls that are added inside sections — in other words, child controls of parent controls — only support merging if it has been enabled for the parent control.

 1. Double-click the control that you want to modify.

 2. In the Control Properties dialog box, click the Advanced tab.

 3. Under Merging forms, click Merge Settings.

 4. Under Action for this group, click Combine the contents of the groups in the source and target forms (default).

Top of Page

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×