Перейти до основного
Office

Робота з класів та об'єктів у схем статичної структури UML

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Увага!: Схема статичної структури UML доступна не у Visio 2013 і новішої версії. Додаткові відомості про UML діаграм у програмі Visio.

Додавання інтерфейс для класу, компонента або інший елемент

 1. Статичної структури, компонент або схема розгортання перетягніть льодяник інтерфейсу фігури (представлені лінії та коло) на сторінку креслення.

 2. Приєднайте кінцеву точку без кола, щоб підключення наведіть Вміст папки word у ZIP-пакеті нового пустого документа Word 2007 компонент класу або інший елемент.

 3. Двічі клацніть фігуру інтерфейсу , щоб додати назву, операції та інші властивості значення.

  Порада.: Також можна відобразити інтерфейс з інтерфейсом прямокутника подібне до класу. Якщо ви хочете, щоб відобразити список дії інтерфейсу за допомогою цієї фігури.

  Порада.: Щоб змінити тип фігури, що відображається для інтерфейсу, клацніть правою кнопкою миші фігуру інтерфейсу та натисніть кнопку Відображати як класів інтерфейсу або відображення у вигляді інтерфейсу без опису операцій.

Вказує на розуміє зв'язок між класу та інтерфейс або інший елемент

 1. У схема статичної структури клацніть правою кнопкою миші будь-яку фігуру класу (класу, Параметризованого класу, Utility або MetaClass), натисніть кнопку Параметри відображення фігурита в розділі Загальні параметривиберіть пункт реалізації Посилання.

 2. Приєднайте керування маркер керівний маркер реалізації посилання на класу фігури для підключення точки Вміст папки word у ZIP-пакеті нового пустого документа Word 2007 інтерфейсу, класу або інший елемент.

Додавання приймання класифікатора

 1. Двічі клацніть фігуру, що представляють класифікатора, які потрібно додати до приймання та відкрийте вкладку приймання .

 2. Натисніть кнопку створити , щоб додати новий прийому.

 3. Виберіть категорію прийому . Введіть ім'я для прийому прийому стовпця. У стовпці сигнал виберіть сигнал, до якого класифікатора, підготовленого прийому, реагує а потім виберіть потрібні інші властивості значення.

  Примітка.: Елемент сигнал має існувати в моделі, його буде доступна у списку сигнал .

 4. У категорії винятки Виберіть винятки, якщо такі є, які згенерував прийому.

  Примітка.: Елемент виняток має існувати в моделі, його буде доступна у списку сигнал .

 5. Додайте будь-яких обмежень або тегами значення, які потрібно і натисніть кнопку OK , доки не закрити діалогове вікно Властивостей UML фігури.

Додайте параметри шаблону до класу

 1. Двічі клацніть фігуру (Параметризованого класу, класу, Utility, Metaclassабо Пов'язаний елемент) відображає елемент, який потрібно додати параметри а потім натисніть кнопку Параметри шаблону.

 2. Натисніть кнопку створити , щоб додати новий параметр.

 3. У списку параметри шаблону :

  • Щоб внести зміни до наявного параметр, введіть нове ім'я стовпця Параметром шаблону .

  • Щоб змінити тип, виберіть поле тип , клацніть стрілку та виберіть потрібний тип зі списку.

  • Щоб додати документації, введіть у полі документації .

 4. Натисніть кнопку OK , щоб прийняти зміни та закрийте діалогове вікно Властивості класу UML .

  Порада.: Ви можете зробити будь-якого класу параметрами класу за допомогою додавання параметрів класу фігури. Щоб приховати параметри на будь-яку фігуру класу, клацніть правою кнопкою миші фігуру, натисніть кнопку Параметри відображення фігури та в розділі заборонити, виберіть пункт Параметри шаблону.

Зв'язати шаблон параметрів класу

 1. Перетягніть фігуру Елемент, пов'язаний з колекції трафаретів Схема статичної структури UML на сторінку креслення біля Параметризованого класу фігури з параметрами, який потрібно зв'язати.

 2. Перетягніть на сторінку креслення фігуру палітурка і приклейте кінцеву точку без вістря підключення точки Вміст папки word у ZIP-пакеті нового пустого документа Word 2007 на зв'язаний елемент.

 3. Приєднайте кінцеву зв'язування з вістря до точки з'єднання фігури Параметризованого класу .

 4. Двічі клацніть фігуру, палітурка і натисніть кнопку Пов'язані аргументи.

 5. У розділі Зв'язаний аргументивиберіть параметр, до якого потрібно зв'язати типу (якщо параметр не тип, указаний) або виберіть потрібне значення (якщо параметр має тип, указаний). Натисніть кнопку Властивості, виберіть потрібний тип або введіть значення й натисніть кнопку OK.

 6. Натисніть кнопку OK , щоб закрити діалогове вікно Властивості UML прив'язування .

Зв'язаний елемент передаються операції, пов'язані з параметрами класу та атрибути. Вільний параметрів (з ні указаного типу), які ви призначили класу як атрибут типи або повернення типи операції, замінюються зв'язаний елемент тип, указаний у кроці 5 вище.

Створити об'єкт як екземпляр класу

 1. У схема статичної структури перетягніть класу фігури на сторінку креслення для представлення класу об'єкт буде екземпляра.

 2. Необов'язково двічі клацніть класу фігури , щоб відкрити діалогове вікно Властивості класу UML . Натисніть кнопку атрибутиі натисніть кнопку створити , щоб додати атрибути до класу. Натисніть кнопку OKі знову натисніть кнопку OK .

 3. Перетягніть фігуру на об'єкт на сторінці креслення а потім двічі клацніть фігури.

 4. У діалоговому вікні Властивості об'єкта UML клацніть об'єкт і введіть ім'я для об'єкта. У розділі класувиберіть потрібний об'єкт екземпляр класу.

 5. Виберіть пункт Значення атрибута виберіть атрибут, який потрібно додати до екземпляра значення, яке і виберіть пункт Властивості. Введіть значення для атрибута.

 6. Виберіть Посилання атрибут, додайте будь-які інші властивості значення та натисніть кнопку OK.

 7. Повторіть кроки 5 і 6 для усіх атрибутів, які потрібно додати екземпляр значення і натисніть кнопку OK.

Видалення параметрів шаблону у класі

 1. Двічі клацніть фігуру (Параметризованого класу, класу, Utility, Metaclassабо Пов'язаний елемент) відображає елемент із параметрами, які потрібно видалити і натисніть кнопку Параметри шаблону.

 2. Виберіть параметр шаблон, який потрібно видалити, натисніть кнопку Видалитиі натисніть кнопку OK.

Змінення параметрів шаблонів для класу

 1. Двічі клацніть фігуру (Параметризованого класу, класу, Utility, Metaclassабо Пов'язаний елемент) відображає елемент із параметрами, який потрібно змінити і натисніть кнопку Параметри шаблону.

 2. У списку параметри шаблону для кожного параметра, який потрібно змінити натисніть кнопку тип поля. Потім клацніть стрілку та виберіть потрібний тип зі списку.

  Примітка.: Ви можете призначати параметрів типу не вказано атрибути як типи або як повернення типи операцій.

 3. У списку параметри шаблону для кожного параметра, який потрібно змінити введіть нове ім'я.

 4. У діалоговому вікні документації введіть документацію, що потрібно.

 5. Натисніть кнопку створити , щоб додати інший параметр (та виконайте кроки 3 – 5), або натисніть кнопку OK , щоб закрити діалогове вікно Властивості класу UML .

Приховання розділами операції і атрибут класу

 1. Клацніть правою кнопкою миші фігуру класу і натисніть кнопку Параметри відображення фігури.

 2. У діалоговому вікні Параметри відображення UML фігури в розділі заборонитивиберіть атрибути приховання атрибути розділ і виберіть операції , щоб приховати розділ операцій.

  Порада.: Для відображення операції і атрибути розділи ще раз, клацніть правою кнопкою миші фігуру, натисніть кнопку Параметри відображення фігуриа потім зніміть атрибути та операцій.

Позначення класів в пакеті може посилатися

 1. На схемі пакет Перетягніть фігуру залежності на сторінку креслення.

 2. Приєднайте кінцеву точку залежності без вістря точку з'єднання на пакет, який буде посилання заняття в інший пакет.

 3. Приєднайте кінцеву точку залежності з вістря підключення точки Вміст папки word у ZIP-пакеті нового пустого документа Word 2007 на пакет, що містить цільовий класів, які можна посилатися.

 4. Двічі клацніть залежності фігури, щоб відкрити діалогове вікно Властивості UML залежності .

 5. У полі ім'явведіть ім'я для залежність. У розділі стереотипнатисніть кнопку імпортуватиі натисніть кнопку OK.

Примітка.: Підключення до << імпорту >> залежності пакетів лише вказує класи можуть містити посилання. Потрібна встановити відповідний видимості для класів цільового.

Відображення впровадження типу за допомогою до виконання класу

 1. У схема статичної структури перетягніть на сторінку креслення фігуру класу . Двічі клацніть фігуру.

 2. У діалоговому вікні Властивості класу UML клацніть класу та введіть ім'я для класу. Виберіть типу розділі стереотипта натисніть кнопку OK.

 3. Перетягніть другого класу фігури на сторінку креслення. Двічі клацніть фігуру.

 4. У діалоговому вікні Властивості класу UML клацніть класу та введіть ім'я для класу. У розділі стереотипвиберіть Впровадження класуі натисніть кнопку OK.

 5. Клацніть правою кнопкою миші впровадження класу та натисніть кнопку Параметри відображення фігури. У діалоговому вікні Параметри відображення UML фігури в розділі Загальні параметривиберіть Посилання реалізаціїі натисніть кнопку OK.

 6. Перетягніть елемент керування обробки керівний маркер впровадження класу фігури для створення сполучну лінію, що відповідає на розуміє зв'язку.

 7. Приєднайте кінцеву точку на стрілку реалізації сполучну лінію до підключення точки Вміст папки word у ZIP-пакеті нового пустого документа Word 2007 класу фігури, що відповідає типу.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×