Перейти до основного
Office
Робота зі слайдами в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Робота зі слайдами в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Значок читання вголос із надписом "Вміст невізуального екрана". У цьому розділі з Office використовуватиметься невізуальний екран

Ця стаття призначена для користувачів із вадами зору, які використовують невізуальний екран із продуктами Office. Вона входить до набору вмісту, присвяченого спеціальним можливостям Office. Загальну довідку див. на головній сторінці служби підтримки Office.

За допомогою PowerPoint клавіатури можна додавати, видаляти та впорядковувати слайди в презентації. Ми випробували її з екранним диктором і ЩЕЛЕПАМИ, але вона може працювати з іншими невізуальним екраном, доки вони дотримуються поширених стандартів і методик спеціальних можливостей. Ви також дізнаєтеся, як змінити розмір і орієнтацію слайдів.

Примітки.: 

У цій статті

Додавання нового слайда

Ви можете легко додати нові слайди до презентації на основі макета поточного слайда або нового макета шаблону.

Додавання нового слайда з макетом поточного слайда

До нової презентації титульний слайд додається автоматично. Ви можете додати новий слайд із макетом попереднього слайда.

 1. Натисніть сполучення клавіш CTRL + M. Пролунає фраза "слайд", а потім – кількість слайдів і місце нового слайда в списку, а "вибрано".

Ось як додати слайд на основі макета шаблону:

 1. У звичайному поданні натисніть клавіші ALT + H, I. Ви почуєте назву першого макета слайда. За допомогою ЩЕЛЕП ви чуєте: "залишаючи рядок меню, тему Office", а потім – номер поточного слайда.

 2. Натискайте клавішу TAB, доки не почуєте потрібний макет слайда, а потім натисніть клавішу вводу. Ви почуєте номер нового слайда. За допомогою ЩЕЛЕП ви чуєте: "вхід, без вибраного".

  Фокус отримає область слайда.

Видалення слайда

 1. В області ескізів натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не почуєте номер слайда, який потрібно видалити.

 2. Натисніть клавішу Delete. Ви почуєте номер поточного слайда та його розташування в списку, а потім – "вибрано". За допомогою ЩЕЛЕП ви почуєте повідомлення: "вхід, вихід із меню, без вибраного".

Змінення порядку слайдів

Ви можете змінити порядок слайдів, вирізавши слайд зі старого розташування та вставивши його в новому.

 1. В області ескізів натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не почуєте номер слайда, який потрібно перенести.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб пересунути слайд угору за списком слайдів, натисніть клавіші Ctrl + стрілка вгору. Ви почуєте новий номер слайда в списку.

  • Щоб пересунути слайд униз за списком слайдів, натисніть клавіші Ctrl + стрілка вниз. Ви почуєте новий номер слайда в списку.

  • Щоб перемістити слайд на початок презентації, натисніть клавіші Ctrl + Shift + стрілка вгору.

  • Щоб перемістити слайд у кінець презентації, натисніть клавіші Ctrl + Shift + стрілка вниз.

Упорядкування слайдів у розділи

Щоб згрупувати слайди в змістовні об’єднання, можна впорядкувати їх у розділи. Наприклад, якщо ви працюєте над презентацією з колегами, ви можете доручити кожному з них працювати над окремим розділом.

Розділи відображаються та оголошені в області ескізів у звичайному режимі та в поданні сортувальника слайдів . Вони не відображаються або не оголошені в поданні показу слайдів .

 1. В області ескізів натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не пролунає слайд, до якого потрібно додати перший слайд у розділі.

 2. Натисніть клавіші ALT + H, T1. Ви чуєте: "додати розділ".

 3. Щоб додати розділ без назви, натисніть клавішу вводу. Ви чуєте: "перейменувати розділ".

 4. Введіть нове ім'я для розділу, а потім натисніть клавішу ВВІД.

 5. Переміщуйте слайди під відповідними розділами, як описано в розділі перевпорядкування слайдів.

  Щоб прослухати назви розділів, в області ескізів натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз. JAWS не оголошує назви розділів.

Змінення орієнтації всіх слайдів у презентації

Ви можете змінити орієнтацію всього набору слайдів із альбомної на книжкову або навпаки.

 1. У звичайному поданні натисніть клавіші ALT + г, с, в. Відкриється вікно " розмір слайда ".

 2. У вікні розмір слайда натискайте клавішу TAB, доки не пролунає фраза "слайди, вибрані", а потім поточну орієнтацію слайда, наприклад "Альбомна".

  За допомогою ЩЕЛЕП ви чуєте: "орієнтація, слайди, <зараз вибраний параметр>, кнопка" перемикач ".

  Порада.: За допомогою екранного диктора, щоб прослухати та переходити між параметрами у вікні розмір слайда , можна також натиснути клавішу SR + стрілка вгору або вниз.

 3. Щоб змінити орієнтацію, натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз. Ви почуєте вибрану орієнтацію.

 4. Завершивши вибране, натисніть клавішу вводу. Пролунає фраза "Microsoft PowerPoint window, button" (Microsoft PowerPoint, вікно, кнопка). Відкриється вікно підтвердження.

 5. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб максимально збільшити розмір вмісту, натискайте клавішу TAB, доки не пролунає фраза: "максимізувати". Якщо на слайді є великий вміст, увесь текст не вміщується на слайді під час використання цього параметра.

  • Щоб змінити масштаб вмісту на слайді, натискайте клавішу TAB, доки не пролунає фраза "забезпечити відповідність". Якщо застосувати цей параметр, розмір шрифту вашого вмісту може зменшитися, щоб усе вмістилося на слайді.

 6. Натисніть клавішу Enter. Фокус переміститься до області ескізів.

Змінення розміру слайдів

Щоб змінити розмір слайдів, можна вибрати один із двох стандартних розмірів – Стандартний (4:3) і Широкоекранний (16:9) – або налаштувати розмір своїх слайдів.

Змінення розміру слайда із широкоекранного на стандартний або навпаки

 1. У звичайному поданні натисніть клавіші ALT + г, а. Ви почуєте перший елемент у меню " розмір слайда ". За допомогою ЩЕЛЕП ви чуєте: поле "нижня стрічка", "Настроювана Група".

 2. У меню Розмір слайда виконайте одну з таких дій:

  • Щоб вибрати стандартний розмір, натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не пролунає фраза "Standard" (стандартна).

  • Щоб вибрати широкоформатний розмір, натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не пролунає фраза "широкоформатний".

 3. Натисніть клавішу Enter. Пролунає фраза "Microsoft PowerPoint window, button" (Microsoft PowerPoint, вікно, кнопка). Відкриється вікно підтвердження.

 4. У вікні Microsoft PowerPoint виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб максимально збільшити розмір вмісту, натискайте клавішу TAB, доки не пролунає фраза: "максимізувати". Якщо на слайді є великий вміст, увесь текст не вміщується на слайді під час використання цього параметра.

  • Щоб змінити масштаб вмісту на слайді, натискайте клавішу TAB, доки не пролунає фраза "забезпечити відповідність". Якщо застосувати цей параметр, розмір шрифту вашого вмісту може зменшитися, щоб усе вмістилося на слайді.

 5. Натисніть клавішу Enter. Фокус переміститься до області ескізів.

Налаштування розміру слайдів

Ви можете змінити розмір слайдів, щоб використовувати різні виміри для екранів і паперу різного розміру.

 1. У звичайному поданні натисніть клавіші ALT + г, с, в. Відкриється вікно " розмір слайда ".

 2. У вікні розмір слайда , щоб змінити розмір слайдів, виберіть цільовий формат презентації або задайте висоту, ширину та орієнтацію презентації:.

  • Щоб вибрати цільовий формат презентації, натискайте клавішу TAB, доки не пролунає фраза "слайди розміром для". Натисніть клавішу зі стрілкою вниз, щоб відкрити розкривне меню. Натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не почуєте потрібний параметр, а потім натисніть клавішу вводу.

  • Щоб установити ширину та висоту, виконайте наведені нижче дії.

   • Щоб змінити ширину слайда, натискайте клавішу TAB, доки не пролунає фраза "width" (ширина). Натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не почуєте потрібне значення, або введіть значення.

   • Щоб змінити висоту слайда, натискайте клавішу TAB, доки не пролунає фраза: "Висота". Натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не почуєте потрібне значення, або введіть значення.

  Порада.: За допомогою екранного диктора, щоб прослухати та переходити між параметрами у вікні розмір слайда , можна також натиснути клавішу SR + стрілка вгору або вниз.

 3. Завершивши вибране, натисніть клавішу вводу. Пролунає фраза "Microsoft PowerPoint window, button" (Microsoft PowerPoint, вікно, кнопка). Відкриється вікно підтвердження.

 4. У вікні Microsoft PowerPoint виконайте одну з таких дій:

  • Щоб максимально збільшити розмір вмісту, натискайте клавішу TAB, доки не пролунає фраза "максимізувати". Якщо на слайді є великий вміст, увесь текст не вміщується на слайді під час використання цього параметра.

  • Щоб змінити масштаб вмісту на новий слайд, натискайте клавішу TAB, доки не пролунає фраза "забезпечити відповідність". Якщо застосувати цей параметр, розмір шрифту вашого вмісту може зменшитися, щоб усе вмістилося на слайді.

 5. Натисніть клавішу Enter. Фокус переміститься до області ескізів.

Додаткові відомості

Додавання та форматування тексту в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Вставлення та редагування зображень і таблиць у PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Створення презентації PowerPoint за допомогою сполучення клавіш

Основні завдання зі створення презентації в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Налаштування пристрою для роботи зі спеціальними можливостями в Office 365

Огляд і навігація в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Використовуйте PowerPoint з закадровий, вбудованим невізуальним екраном iOS, щоб додавати, видаляти та впорядковувати слайди в презентаціях.

Примітки.: 

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для абонентів цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути наразі відсутні. Щоб дізнатись, як почати користуватися новими функціями раніше за інших, приєднайтеся до програми оцінювання Office.

 • Щоб отримати сенсорні можливості в PowerPoint, перейдіть на сторінку PowerPoint для iPhone Touch Guide.

 • У цій статті припускається, що ви використовуєте вбудований в iOS невізуальний екран VoiceOver. Щоб дізнатися більше про те, як користуватися VoiceOver, перейдіть на сайт Apple Accessibility.

У цій статті

Додавання, перевпорядкування та видалення слайдів у PowerPoint

Ви можете легко додати до презентації слайди на основі макета поточного слайда або нового шаблону, а також видалити ті, які більше не потрібні. Крім того, можна змінити порядок слайдів, вирізавши слайд із поточного розташування та вставивши його в новому.

Додавання нового слайда

 1. У презентації проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не дістанетеся слайда, перед яким потрібно додати новий слайд. Назви слайдів, якими ви переходитимете, озвучуватимуться так: "Slide <номер слайда> of <усього слайдів>" (Слайд <номер слайда> із <усього слайдів>).

 2. Двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Selected" (Вибрано).

 3. Проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не почуєте таке: "New slide button" (Створити слайд, кнопка). Потім двічі торкніться екрана.

  Слайд додасться до набору слайдів.

 4. Щоб змінити макет доданого слайда, проводьте пальцем праворуч, доки не пролунає фраза "Layout button" (Макет, кнопка), а потім двічі торкніться екрана. Для вибору шаблону проводьте пальцем праворуч. VoiceOver озвучуватиме назви шаблонів, якими ви переходитимете. Для вибраного макета пролунає слово "Selected" (Вибрано) і його назва. Щоб застосувати шаблон, двічі торкніться екрана.

Змінення порядку слайдів

 1. У презентації проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не дістанетеся слайда, який потрібно перемістити. Назви слайдів, якими ви переходитимете, озвучуватимуться.

 2. Двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Selected" (Вибрано).

 3. Двічі торкніться екрана двома пальцями. Пролунає фраза "Show more items, menu item" (Показати інші елементи, пункт меню). Відкриється контекстне меню.

 4. У контекстному меню проводьте пальцем ліворуч, доки не почуєте таке: "Cut, menu item" (Вирізати, пункт меню). Потім двічі торкніться екрана.

 5. Проводьте пальцем вправо або вліво, доки не почуєте слайд, до якого потрібно пересунути вирізаний слайд, а потім двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Selected" (Вибрано).

 6. Двічі торкніться екрана двома пальцями. Пролунає фраза "Select all, menu item" (Вибрати все, пункт меню).

 7. Щоб вставити слайд, Проводьте пальцем ліворуч, доки не пролунає фраза "Вставити, елемент меню", а потім двічі торкніться екрана. Слайд переміщується до нового розташування.

Видалення слайда

 1. У презентації проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не дістанетеся слайда, який потрібно видалити. Назви слайдів, якими ви переходитимете, озвучуватимуться.

 2. Двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Selected" (Вибрано).

 3. Двічі торкніться екрана двома пальцями. Пролунає фраза "Show more items, menu item" (Показати інші елементи, пункт меню).

 4. Двічі торкніться екрана, а потім проводьте пальцем ліворуч, доки не почуєте таке: "Delete, menu item" (Видалити, пункт меню).

 5. Щоб видалити слайд, двічі торкніться екрана.

Додаткові відомості

Додавання та форматування тексту в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Озвучення й додавання нотаток доповідача та приміток у PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Створення презентації PowerPoint за допомогою сполучення клавіш

Основні завдання зі створення презентації в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Налаштування пристрою для роботи зі спеціальними можливостями в Office 365

Огляд і навігація в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Додавайте, видаляйте та впорядковуйте слайди презентацій у PowerPoint для Android за допомогою TalkBack, стандартного невізуального екрана в Android.

Примітки.: 

У цій статті

Додавання, перевпорядкування та видалення слайдів у PowerPoint

Ви можете легко додати до презентації слайди на основі макета поточного слайда або нового шаблону, а також видалити ті, які більше не потрібні. Крім того, можна змінити порядок слайдів, вирізавши слайд із поточного розташування та вставивши його в новому.

Додавання нового слайда

 1. В області ескізів презентації проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не дістанетеся слайда, перед яким потрібно додати слайд. Назви слайдів, якими ви переходитимете, озвучуватимуться так: "Slide <номер слайда>" (Слайд <номер слайда>).

 2. Двічі торкніться екрана двома пальцями. Відкриється подання редагування вибраного слайда.

 3. Проводьте пальцем праворуч, доки не пролунає фраза "Back switch not checked" (Назад, перемикач, не вибрано), а потім двічі торкніться екрана. Фокус переміститься до області ескізів.

 4. Проводьте пальцем ліворуч, доки не почуєте таке: "New slide button" (Створити слайд, кнопка). Потім двічі торкніться екрана.

  Слайд додасться до набору слайдів.

 5. Щоб змінити макет створеного слайда, у поданні редагування слайдів проводьте пальцем праворуч, доки не пролунає фраза "Layout menu" (Макет, меню), а потім двічі торкніться екрана. Для вибору шаблону проводьте пальцем праворуч у меню Макет. TalkBack озвучуватиме назви шаблонів, якими ви переходитимете. Для вибраного макета пролунає його назва та слово "Selected" (Вибрано). Щоб застосувати шаблон, двічі торкніться екрана.

Змінення порядку слайдів

 1. В області ескізів презентації проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не дістанетеся слайда, який потрібно перемістити. Назви слайдів, якими ви переходитимете, озвучуватимуться.

 2. Двічі торкніться екрана. Відкриється контекстне меню, і пролунає фраза "Edit button" (Редагувати, кнопка).

 3. У контекстному меню проводьте пальцем праворуч, доки не почуєте таке: "Cut button" (Вирізати, кнопка). Потім двічі торкніться екрана.

 4. Проводьте пальцем вправо або вліво, доки не пролунає піктограма слайда, після якого потрібно пересунути вирізаний слайд, а потім двічі торкніться екрана. Ви почуєте таке: "Редагування, кнопка".

 5. Щоб вставити слайд, Проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Вставити кнопку", а потім двічі торкніться екрана. Слайд переміщується до нового розташування.

Видалення слайда

 1. В області ескізів презентації проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не дістанетеся слайда, який потрібно видалити. Назви слайдів, якими ви переходитимете, озвучуватимуться.

 2. Щоб відкрити контекстне меню, двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Edit button" (Редагувати, кнопка).

 3. У контекстному меню проводьте пальцем праворуч, доки не почуєте таке: "Delete button" (Видалити, кнопка).

 4. Щоб видалити слайд, двічі торкніться екрана.

Додаткові відомості

Додавання та форматування тексту в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Створення презентації PowerPoint за допомогою сполучення клавіш

Основні завдання зі створення презентації в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Налаштування пристрою на роботу зі спеціальними можливостями в Office 365

Огляд і навігація в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Додавайте, видаляйте та впорядковуйте слайди презентацій у PowerPoint Mobile за допомогою Екранного диктора, стандартного невізуального екрана у Windows.

Ви можете легко додати до презентації слайди на основі макета поточного слайда або нового шаблону, а також видалити ті, які більше не потрібні. Крім того, можна змінити порядок слайдів, вирізавши слайд із поточного розташування та вставивши його в новому.

Примітки.: 

У цій статті

Додавання нового слайда

 1. В області ескізів презентації проводьте пальцем угору або вниз по екрану, доки не почуєте таке: "Items" (Елементи).

  Примітка.: Щоб перейти з подання редагування до області ескізів, проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не почуєте таке: "Back button" (Назад, кнопка). Потім двічі торкніться екрана. Фокус переміститься до слайда, відкритого в області ескізів.

 2. Проводьте пальцем вправо або вліво, доки не пролунає слайд, до якого потрібно додати слайд. Екранний диктор оголошує слайди під час переміщення.

 3. Щоб вибрати слайд, двічі торкніться екрана.

 4. Проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "New slide button" (Створити слайд, кнопка), а потім двічі торкніться екрана.

  Слайд додасться до набору слайдів.

Змінення макета слайда

 1. Під час редагування слайда Проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "панель інструментів, кнопка макета", а потім двічі торкніться екрана. Ви чуєте: "макет меню".

 2. Для вибору шаблону проводьте пальцем праворуч. Екранний диктор анонсує шаблони під час переміщення. Для вибраного макета ви почуєте слово "вибрано" та макет.

 3. Щоб застосувати шаблон, двічі торкніться екрана.

Змінення порядку слайдів

 1. В області ескізів проведіть пальцем угору або вниз на екрані одним пальцем, доки не пролунає фраза "елемент". Потім проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не дістанетеся слайда, який потрібно перемістити. Екранний диктор оголошує слайди під час переміщення.

 2. Двічі торкніться екрана. Відкриється контекстне меню, і пролунає слово "Custom" (Спеціальний).

 3. У контекстному меню Проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Cut button" (вирізати, кнопка), а потім двічі торкніться екрана.

 4. Проводьте пальцем вправо або вліво, доки не почуєте слайд, після якого потрібно пересунути вирізаний слайд, а потім двічі торкніться екрана, щоб відкрити контекстне меню. Пролунає слово "Custom" (Спеціальний).

 5. Щоб вставити слайд, Проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Вставити кнопку", а потім двічі торкніться екрана. Слайд переміщується до нового розташування.

Видалення слайда

 1. В області ескізів проведіть пальцем угору або вниз на екрані одним пальцем, доки не пролунає фраза "елемент". Потім проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не дістанетеся слайда, який потрібно видалити. Екранний диктор оголошує слайди під час переміщення.

 2. Щоб відкрити контекстне меню, двічі торкніться екрана. Пролунає слово "Custom" (Спеціальний).

 3. У контекстному меню проводьте пальцем праворуч, доки не почуєте таке: "Delete button" (Видалити, кнопка).

 4. Щоб видалити слайд, двічі торкніться екрана.

Додаткові відомості

Додавання та форматування тексту в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Друк презентацій у PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Створення презентації PowerPoint за допомогою сполучення клавіш

Основні завдання зі створення презентації в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Огляд і навігація в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

За допомогою Веб-програма PowerPoint клавіатури та невізуального екрана можна додавати, видаляти та впорядковувати слайди в презентаціях. Ми випробували її з екранним диктором і ЩЕЛЕПАМИ, але вона може працювати з іншими невізуальним екраном, доки вони дотримуються поширених стандартів і методик спеціальних можливостей.

Примітки.: 

 • Якщо ви використовуєте Екранний диктор у Windows 10 Fall Creators Update, потрібно вимкнути режим сканування, щоб редагувати документи, електронні таблиці або презентації за допомогою Інтернет-версія Office. Докладні відомості див. в статті Вимкнення режиму огляду або віртуального режиму в невізуальних екранах у Windows 10 Fall Creators Update.

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для абонентів цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути наразі відсутні. Щоб дізнатись, як почати користуватися новими функціями раніше за інших, приєднайтеся до програми оцінювання Office.

 • Докладні відомості про роботу невізуальних екранів із Microsoft Office див. в цій статті.

 • Радимо відкривати Веб-програма PowerPoint у браузері Microsoft Edge. Оскільки Веб-програма PowerPoint запускається в браузері, сполучення клавіш відрізняються від тих, які призначено для класичної програми. Наприклад, для переходу між елементами інтерфейсу використовується сполучення клавіш Ctrl+F6 замість F6. Крім того, поширені сполучення клавіш, як-от F1 (Довідка) і Ctrl+O (Відкрити), працюють у браузері, а не в Веб-програма PowerPoint.

У цій статті

Додавання нового слайда

Ви можете додати нові слайди до презентації на основі макета поточного слайда або іншого макета.

 1. У поданні редагуваннянатисніть клавіші ALT + емблема Windows, N, S, I. Відкриється меню " Створити слайд ".

 2. У меню вибрано макет слайда на основі поточного слайда. Щоб переходити між іншими макетами, натискайте клавіші зі стрілками, доки не почуєте потрібний макет, а потім натисніть клавішу ВВІД. Новий слайд буде додано до презентації.

Змінення порядку слайдів

Ви можете перемістити слайди навколо, щоб змінити їх послідовність у презентації.

 1. У поданні редагуваннянатискайте клавіші CTRL + F6, доки не пролунає число поточного слайда. У JAWS пролунає фраза "Slide panel" (Панель слайдів).

 2. Натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не почуєте номер слайда, який потрібно перемістити.

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб перемістити слайд ближче до початку презентації, натисніть клавіші Ctrl + стрілка вгору. Слайд переміститься на одну позицію вгору.

  • Щоб перемістити слайд ближче до кінця презентації, натисніть клавіші Ctrl + стрілка вниз. Слайд переміститься на одну позицію вниз.

  • Щоб зробити слайд першим у презентації, натисніть клавіші Ctrl + Shift + стрілка вгору.

  • Щоб зробити слайд останнім у презентації, натисніть клавіші Ctrl + Shift + стрілка вниз.

Видалення слайдів

 1. У поданні редагуваннянатискайте клавіші CTRL + F6, доки не пролунає число поточного слайда. У JAWS пролунає фраза "Slide panel" (Панель слайдів).

 2. Натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не почуєте номер слайда, який потрібно вилучити.

 3. Натисніть клавішу Delete.

  Порада.: Щоб скасувати видалення, натисніть клавіші Ctrl+Z.

Додаткові відомості

Додавання та форматування тексту в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Вставлення та редагування зображень і таблиць у PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Створення презентації PowerPoint за допомогою сполучення клавіш

Основні завдання зі створення презентації в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Огляд і навігація в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Технічна підтримка клієнтів з особливими потребами

Корпорація Майкрософт прагне забезпечити якомога кращі умови роботи для всіх своїх клієнтів. Якщо у вас є особливі потреби або ви маєте запитання щодо спеціальних можливостей, зверніться по технічну підтримку до служби Microsoft Disability Answer Desk. Її фахівці чудово знають, як використовувати численні спеціальні засоби, і можуть надавати допомогу англійською, іспанською, французькою й американською мовами жестів. Щоб отримати контактні дані для свого регіону, перейдіть на сайт служби Microsoft Disability Answer Desk.

Якщо ви користувач у державній установі, комерційній організації або на підприємстві, зверніться до корпоративної служби підтримки Disability Answer Desk.

Примітка.:  Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була ця інформація корисною. Для довідки цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×