Підтримка Юнікоду в багатомовних даних у програмі Outlook 2007

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Microsoft Outlook підтримує Юнікод та забезпечує повну підтримку багатомовних даних. Якщо ви працюєте у багатонаціональних організації або надати спільний доступ до повідомлення та елементи між користувачами операційних систем із різними мовами, ви можете скористатися підтримки Unicode у програмі Outlook.

Outlook може працювати в одному з двох режимів поштової скриньки з обліковим записом Exchange : з підтримкою Юнікоду та без підтримки. Режим Юнікоду рекомендований і використовується за промовчанням, якщо конфігурація пошти, обліковий запис Exchange і параметри адміністрування дозволяють використовувати Юнікод. Outlook автоматично визначає режим на основі цих настройок; змінити режим вручну неможливо.

Робота Microsoft Outlook у режимі Юнікод дає змогу працювати з повідомленнями та елементами, створеними з використанням різних мов. Якщо Outlook з обліковим записом Exchange працює без підтримки Юнікоду й потрібно перейти до режиму підтримки Юнікоду, зверніться до адміністратора.

Примітка.: У попередніх версіях Microsoft Outlook підтримувалися багатомовні дані у форматі Юнікод у текстовій області елементів Outlook. Проте дані Outlook, такі як рядки повідомлень Кому або Тема та властивості контакту ContactName або BusinessTelephoneNumber, могли містити лише символи, визначені системною кодовою сторінкою. У Microsoft Office Outlook 2003 та Microsoft Office Outlook 2007 це обмеження знято у зв'язку з використанням програми в режимі Юнікод з обліковим записом Exchange.

Облікові записи POP3 у Microsoft Office Outlook 2003 та Office Outlook 2007 також забезпечують підтримку багатомовних даних у форматі Юнікод у разі переміщення елементів до Файл особистих папок (PST), які підтримують багатомовні дані Юнікод. За промовчанням нові конфігурації POP3, переміщені до нового файлу PST, створеного в Microsoft Office Outlook 2003 та Office Outlook 2007, підтримують багатомовні дані у форматі Юнікод.

Примітка.: Інші облікові записи, наприклад IMAP та HTTP не підтримують Юнікод.

Сценарії

Багатомовні повідомлення та елементи можуть містити текст, для якого потрібні різні набори символів. Для кількох мов може використовуватися один і той самий набір символів.

Наприклад, у латиниці існують форми знаків — гліфи — для 26 літер англійського алфавіту (як великих, так і малих), а також надрядкові знаки для позначення звуків у західноєвропейських мовах.

У латиниці є гліфи для позначення всіх знаків більшості європейських і деяких інших мов. В інших європейських мовах, таких як грецька та російська, існують знаки, для яких немає відповідних гліфів у латиниці; для таких мов використовуються власні набори знаків.

У деяких азіатських мовах використовуються ідеографічні набори знаків із гліфами, які базуються на китайських знаках. Для інших мов, таких як тайська та арабська, застосовуються набори знаків із гліфами, складеними з декількох менших за розміром гліфів або гліфів, форму яких визначають сусідні знаки.

Найбільш розповсюдженим способом зберігання звичайного тексту є позначення кожного знака за допомогою окремого байта. Значення кожного байта визначається числовим індексом (або елементом кодової сторінки) у таблиці знаків; елемент кодової сторінки відповідає знаку кодової сторінки, вказаної за замовчуванням на комп'ютері, на якому створювався текст документа. Наприклад, байтове значення десяткового числа 189 (елемент кодової сторінки для десяткового значення 189) буде представляти різні знаки на різних кодових сторінках.

Кодові сторінки

Кодовою сторінкою називається таблиця згрупованих разом знаків. Однобайтова кодова сторінка може мати максимум 256 байтових значень. Оскільки кожний знак кодової сторінки представлений одним байтом, на кодовій сторінці може міститися не більше 256 знаків.

На одній кодовій сторінці, яка містить не більше 256 знаків, неможливо розмістити всі мови, оскільки кількість знаків у такому випадку буде значно перевищувати припустиме значення. Тому в різних наборах знаків використовуються окремі кодові сторінки: одна кодова сторінка — для грецької мови, інша — для японської тощо.

Крім того, на однобайтових кодових сторінках неможливо розмістити більшість азіатських мов, в яких частіше за все використовується більше 5000 знаків на основі китайського алфавіту. Для підтримки цих мов були розроблені двобайтові кодові сторінки.

Стандарт кодування символів Юнікод дозволяє спільне використання повідомлення та інші елементи у середовищі багатомовні під мов, які охоплюють кілька кодові сторінки.

Системи, які не підтримують Юнікоду, використовують оточення на базі кодової сторінки, в якому кожен шрифт має власну таблицю символів. Елементи, засновані на кодовій сторінці однієї операційної системи, рідко відповідають кодовій сторінці іншої операційної системи. У деяких випадках елементи не можуть містити тексту, який використовує символи з кількох шрифтів.

Наприклад, припустімо, що один користувач працює з англійською версією Microsoft Windows XP із латинською кодовою сторінкою, а другий — з японською версією Microsoft Windows XP з японською кодовою сторінкою. Другий користувач створює запрошення на збори за допомогою японської версії Microsoft Outlook 2002 з японськими символами в полі Місце та надсилає його першому користувачу. Якщо відкрити запрошення в англійській версії Microsoft Outlook 2002, елементи японської кодової сторінки буде зіставлено з неправильними або неіснуючими символами латинського алфавіту, і отриманий текст неможливо буде прочитати.

Примітка.: З Microsoft Outlook 2000 року Unicode – кількість елементів Outlook, а текст елемента можна прочитати незалежно від мови, у якому створено елемента. Проте всі інші властивості елемента, наприклад рядки Кому, розташуваннята Тема повідомлення та елементи наради та властивості контакту ContactName та BusinessTelephoneNumber буде читання в попередніх версіях версії Outlook 2003, ніж.

Набір універсальний символів, що надаються Unicode усуває цю проблему. Щоб створити набір універсальний символів, які можна вмістити найбільш відомі сценаріїв розроблений Юнікод. Юнікод використовує унікальні, кількох байт кодування для кожного знака; тому на відміну від кодові сторінки, кожен символ має свій унікальний кодова точка. Наприклад, у кодуванні Юнікод код точки грецької мови малі Зета ( дзета ) – це шістнадцяткове значення 03B6 та кирилиця малі же ( ж ) – це 0436.

Програми Microsoft Office Outlook 2003 та Outlook 2007 забезпечують повну підтримку Юнікоду. У Microsoft Outlook також існує система кодових сторінок для відображення тексту. Проте режим підтримки Юнікоду рекомендований і встановлюється за промовчанням, якщо профіль пошти, сервер Exchange і параметри адміністрування дозволяють використовувати Юнікод. Режим автоматично розпізнається програмою Microsoft Outlook на основі цих настройок і не може змінюватися вручну.

Використання програми Outlook Юнікоду з обміну облікового запису гарантує, що за замовчуванням, автономних папок файлів (. OST) і файлів особистих папок (PST) використовується для профілю має можливість збереження багатомовних даних і забезпечує більший обсяг для елементів і папок. Якщо Outlook працює в режимі Юнікоду в обліковому записі Exchange, і ви хочете перейти до Юнікоду, зверніться до адміністратора.

Якщо ви не ділитися з користувачами, які операційних систем із різними мовами за допомогою повідомлення та елементи, можна запустити програми Outlook у режимі Юнікод або Юнікоду в обліковому записі Exchange.

Якщо обмін повідомленнями та елементами здійснюється між користувачами операційних систем із різними мовами, наприклад у міжнародній організації, у Microsoft Outlook слід використовувати режим Юнікоду з обліковим записом Exchange. Щоб увімкнути режим Юнікоду, зверніться до адміністратора.

Коли програма Outlook запускається в режимі Юнікоду в обліковому записі Exchange, код сторінки на основі система використовується для відображення символів. У системі сторінки на основі коду знак, введений однією мовою, може не зіставлятися зі знаком іншою мовою. Таким чином, ви, імовірно, щоб переглянути неправильні символи, зокрема знаки запитання.

Наприклад, припустімо, що один користувач використовує англійську версію Microsoft Windows XP із латинською кодовою сторінкою, а другий — японську версію Microsoft Windows XP з японською кодовою сторінкою. Другий користувач створює запрошення на збори за допомогою японської версії Microsoft Outlook 2002 та надсилає його першому користувачу. Якщо відкрити запрошення в англійській версії Microsoft Outlook 2002, елементи японської кодової сторінки будуть зіставлені з неправильними або неіснуючими знаками латинського алфавіту та отриманий текст неможливо буде прочитати.

Примітка.: Починаючи з версії Microsoft Outlook 2000 текст елементів у програмі зберігається в кодуванні Юнікод, і його можна прочитати незалежно від мови, якою створювався елемент. Проте всі інші властивості елемента, такі як рядки повідомлення та елементи запрошення Кому, Місце й Тема, а також властивості контакту ContactName та BusinessTelephoneNumber недоступні для читання у версіях програми до Microsoft Outlook 2003.

Шрифт Arial Unicode MS повністю підтримує Юнікод. Він містить усі символи, ідеограми та знаки, визначені у стандарті Unicode 2.1. Цей універсальний шрифт автоматично інсталюється у складі Windows Vista або Microsoft Windows XP.

Через свій великий розмір та типографські обмеження, до яких довелося вдатися для створення такого шрифту, Arial Unicode MS слід використовувати лише у тому випадку, якщо неможливо використовувати шрифти, спеціально призначені для різних систем письма. Наприклад, якщо в Microsoft Office Access є дані кількома мовами, що використовують різні системи письма, для відображення таблиць із ними можна використовувати шрифт Arial Unicode MS, оскільки використання великої кількості різних шрифтів у таблицях не дозволено.

 1. У меню Файл виберіть пункт Створити, а потім виберіть команду Файл даних Outlook.

 2. Щоб створити файл особистих папок (PST), який надає більше місця для зберігання елементів і підтримує багатомовні дані в кодуванні Юнікод, виберіть формат Файл особистих папок для використовуваної версії Outlook, а потім натисніть кнопку ОК.

 3. У полі Ім'я файлу введіть ім'я для файлу та натисніть кнопку ОК.

 4. У полі Ім'я введіть ім'я для папки PST, яке має відображатися.

 5. Виберіть інші потрібні параметри та натисніть кнопку ОК.

  Ім'я папки, пов'язаний із даними файлу з'явиться в Списку папок. Щоб переглянути Список папок, Виберіть меню, клацніть Список папок. За промовчанням папку буде назву особисті папки.

Якщо під час користування Юнікодом виникають проблеми, зверніться до цього контрольного списку, де перелічено деякі методи їх усунення.

Я перейшла до програми Outlook 2003 або Outlook 2007, але Outlook не працює в режимі Юнікоду в обліковому записі Exchange

Є кілька причин, з яких Microsoft Outlook може не працювати в режимі Юнікоду.

 • Якщо ваш профіль настроєно працювати в автономному режимі перед оновленням до Microsoft Office Outlook 2003 або Outlook 2007, досі використовується старий файл автономних папок (OST), які не підтримують Юнікод. Це призведе до Outlook працює в режимі Юнікоду в обліковому записі Exchange. Щоб перейти до Юнікоду, вимкнути використання автономних папок, а потім створити новий файл автономних папок (OST) і синхронізувати дані.

 • Якщо перед оновленням до версії Microsoft Office Outlook 2003 або Outlook 2007 конфігурацію було настроєно для доставки пошти до Файл особистих папок (PST), то, як і досі, використовується старий файл особистих папок, який не підтримує Юнікоду. Тому Outlook працює з обліковим записом Exchange у режимі без підтримки Юнікоду. Щоб перейти до режиму Юнікоду, укажіть як місце доставки файл особистих папок, який підтримує багатомовні дані в кодуванні Юнікод, або поштову скриньку Exchange (за промовчанням).

 • Якщо перед оновленням до версії Microsoft Office Outlook 2003 або Outlook 2007 конфігурацію було налаштовано для використання файлу автоархіву особистих папок (PST), то, як і досі, використовується старий файл автоархіву особистих папок (PST), який не підтримує Юнікоду. У цьому разі рекомендовано створити файл автоархіву особистих папок, який підтримує багатомовні дані в кодуванні Юнікод.

 • Можливо, Outlook не працює в режимі Юнікоду через невідповідну версію Exchange або через політики, установлені адміністратором.

Якщо не вдалося ввімкнути режим Юнікоду жодним із вищенаведених способів, зверніться до адміністратора Exchange.

Я перейшла до програми Outlook 2003 або Outlook 2007, але мій обліковий запис POP3 не підтримує багатомовних даних

Якщо перед оновленням до версії Microsoft Office Outlook 2003 або Outlook 2007 конфігурацію було налаштовано для доставки до файлу особистих папок (PST), то, як і досі, використовується старий файл особистих папок (PST), який не підтримує Юнікоду для збереження елементів, доставлених з облікового запису POP3. Укажіть як місце доставки файл особистих папок (PST), який підтримує багатомовні дані в кодуванні Юнікод.

Вибору файлу автономних папок викликані Outlook, щоб перейти до режиму Юнікод, і тепер деякі елементи відображення символів '?' і можна прочитати

Коли програма Outlook запускається в режимі Юнікоду в обліковому записі Exchange, код сторінки на основі система використовується для відображення символів. У системі сторінки на основі коду знак, введений однією мовою, може не зіставлятися зі знаком іншою мовою. Таким чином, ви, імовірно, щоб переглянути неправильні символи, зокрема знаки запитання.

Наприклад, припустімо, що один користувач працює з англійською версією Microsoft Windows XP із латинською кодовою сторінкою, а другий — з японською версією Microsoft Windows XP з японською кодовою сторінкою. Другий користувач створює запрошення на нараду за допомогою японської версії Microsoft Outlook 2002 та надсилає його першому користувачеві. Якщо відкрити запрошення в англійській версії Microsoft Outlook 2002, елементи японської кодової сторінки буде зіставлено з неправильними або неіснуючими знаками латинського алфавіту, і отриманий текст буде недоступний для читання. Таким чином, у багатомовному оточенні рекомендовано використовувати Microsoft Outlook у режимі Юнікоду з обліковим записом Exchange.

Щоб усунути цю проблему, вимкніть автономні папки, перезапустіть Outlook, створіть нові автономні папки та виконайте синхронізацію даних.

Як за допомогою файлу даних Юнікоду або використання Microsoft Outlook у режимі Юнікоду в обліковому записі Exchange вплине на мене?

Якщо обмін повідомленнями та елементами не виконується з користувачами Outlook на комп'ютерах з іншими мовами, Microsoft Outlook може працювати в режимі Юнікоду або в іншому режимі з обліковим записом Exchange. Недоліком використання режиму без підтримки Юнікоду є те, що файл автономних папок, використовуваний для конфігурації, буде створено у форматі, який не забезпечує більшого обсягу сховища для зберігання елементів і папок. Таким чином, якщо потрібен файл автономних папок більшого розміру, Microsoft Outlook слід запускати в режимі Юнікоду з обліковим записом Exchange.

Якщо обмін повідомленнями та елементами здійснюється між користувачами операційних систем із різними мовами, наприклад у міжнародній організації, у Microsoft Outlook слід використовувати режим Юнікод з обліковим записом Microsoft Exchange. Це також гарантує можливість збереження багатомовних даних у кодуванні Юнікод у PST-файлах, використовуваних у конфігурації. Як перейти до режиму Юнікоду, показано вище, у розділі «Після оновлення до Outlook 2003 або Outlook 2007 програма Outlook не має режиму Юнікоду з обліковим записом Exchange».

Коли програма Outlook запускається в режимі Юнікоду в обліковому записі Exchange, код сторінки на основі система використовується для відображення символів. У системі сторінки на основі коду знак, введений однією мовою, може не зіставлятися зі знаком іншою мовою і таким чином, якщо програма Microsoft Outlook працює в режимі Юнікоду в обліковому записі Exchange, ви, імовірно, щоб побачити неправильні символи, зокрема знаки запитання.

Наприклад, припустімо, що один користувач працює з англійською версією Microsoft Windows XP із латинською кодовою сторінкою, а другий — з японською версією Microsoft Windows XP з японською кодовою сторінкою. Другий користувач створює запрошення на нараду за допомогою японської версії Microsoft Outlook 2002 та надсилає його першому користувачеві. Якщо відкрити запрошення в англійській версії Microsoft Outlook 2002, елементи японської кодової сторінки буде зіставлено з неправильними або неіснуючими знаками латинського алфавіту, і отриманий текст буде недоступний для читання. Таким чином, у багатомовному оточенні рекомендовано використовувати Microsoft Outlook у режимі Юнікоду з обліковим записом Exchange.

Примітка.: З Outlook 2000 року кількість елементів Outlook був Юнікод, і основного тексту можна прочитати незалежно від мови, у якому створено елемента. Проте даних Outlook, наприклад лінії до й тему повідомлення та ContactName та BusinessTelephoneNumber властивості контакту елементів, ввійдуть лише символи, які визначено сторінку код, якщо програма Microsoft Outlook працює Юнікоду в обліковому записі Exchange.

Див. також

Увімкнення використання інших мов у програмах системи Office

Перевірка орфографії та граматики тексту іншою мовою

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×