Проблеми сумісності умовного форматування

Засіб перевірки сумісності знайшов одну або кілька проблем сумісності, пов'язаних з умовним форматуванням.

Увага!: Перш ніж перейти до збереження книги у форматі файлу попередньої версії, потрібно вирішити проблеми, які спричиняють істотну втрату функціональності, а відтак запобігти необоротній втраті даних або неправильній роботі застосунку.

Проблеми, які спричиняють несуттєву втрату точності, необов’язково вирішувати перед збереженням книги – дані та функціональні можливості не втрачаються. Проте книга може виглядати або працювати дещо по-іншому, якщо її відкрити в попередній версії програми Microsoft Excel.

У цій статті

Проблеми, які спричиняють істотну втрату функціональності

Проблеми, які спричиняють несуттєву втрату точності

Проблеми, які спричиняють істотну втрату функціональності

Проблема

Вирішення

Деякі клітинки мають більше умовних форматів, ніж підтримує вибраний формат файлу. У попередніх версіях Excel відображатимуться лише перші три умови.

Що це означає?    У програмах Excel 2016 і 2013 умовне форматування може містити до 64 умов, але в Excel 97–2003 відображаються лише перші три умови.

Проте всі правила умовного форматування залишаються доступними в книзі та застосовуються, якщо повторно відкрити її в програмах Excel 2016 і 2013 за винятком випадків, коли ці правила відредаговано в програмі Excel 97–2003.

Що робити?    У засобі перевірки сумісності натисніть кнопку Пошук, щоб знайти клітинки, до яких застосовано умовне форматування, що використовує більше трьох умов, і внесіть необхідні зміни, щоб використовувати не більше трьох умов.

Деякі клітинки містять діапазони умовного форматування, які перекриваються. Попередні версії Excel не враховуватимуть усі правила умовного форматування в клітинках, що перекриваються. Такі клітинки відображатимуть різне умовне форматування.

Що це означає?    В Excel 97-2003 діапазони умовного форматування клітинок, що перекриваються, не підтримуються, і умовне форматування відображається неналежним чином.

Проте всі правила умовного форматування залишаються доступними в книзі та застосовуються, якщо повторно відкрити її в програмах Excel 2016 і 2013 за винятком випадків, коли ці правила відредаговано в програмі Excel 97–2003.

Що робити?    У засобі перевірки сумісності натисніть кнопку Пошук, щоб знайти клітинки з діапазонами умовного форматування, які перекриваються, і внесіть потрібні зміни, щоб уникнути перекривання.

Одна або кілька клітинок у цій книзі містять тип умовного форматування, який не підтримується в попередніх версіях Excel, наприклад, лінійки даних, шкали кольорів або набори піктограм.

Що це означає?    У версії Excel 97-2003 не відображатимуться типи умовного форматування (гістограми, колірні шкали, набори піктограм, верхні або нижні рейтингові значення, значення, вищі та нижчі за середнє, унікальні й повторювані значення) і порівняння стовпців таблиці для визначення клітинок для форматування.

Проте всі правила умовного форматування залишаються доступними в книзі та застосовуються, якщо повторно відкрити її в програмах Excel 2016 і 2013 за винятком випадків, коли ці правила відредаговано в програмі Excel 97–2003.

Що робити?    У засобі перевірки сумісності натисніть кнопку Пошук, щоб знайти клітинки, які містять типи умовного форматування, що з’явилися вперше у версії програми Excel 2016, і внесіть потрібні зміни, щоб використовувати лише типи форматування, які підтримуються в попередніх версіях Excel.

Деякі клітинки містять умовне форматування з вимкнутим параметром Припинити, якщо значення ІСТИНА. У попередніх версіях Excel цей параметр не підтримується, тому обчислення буде припинено після першої умови, що має значення «Істина».

Що це означає?    В Excel 97-2003 немає параметра умовного форматування без зупинення в разі відповідності умові. Умовне форматування більше не застосовуватиметься, якщо значення першої умови – true.

Проте всі правила умовного форматування залишаються доступними в книзі та застосовуються, якщо повторно відкрити її в програмах Excel 2016 і 2013 за винятком випадків, коли ці правила відредаговано в програмі Excel 97–2003.

Що робити?    У засобі перевірки сумісності натисніть кнопку Пошук, щоб знайти клітинки, які містять умовне форматування з вимкнутим параметром Припинити, якщо значення ІСТИНА, і натисніть кнопку Виправити, щоб усунути проблеми сумісності.

Одна або кілька клітинок у цій робочій книзі містять тип умовного форматування в несуміжному діапазоні (наприклад, перші або останні N, перші або останні N%, більше або менше середнього чи більше або менше стандартного відхилення). Цей тип умовного форматування не підтримується в попередніх версіях Excel.

Що це означає?    В Excel 97-2003 умовне форматування не відображається в несуміжних клітинках.

Проте всі правила умовного форматування залишаються доступними в книзі та застосовуються, якщо повторно відкрити її в програмах Excel 2016 і 2013 за винятком випадків, коли ці правила відредаговано в програмі Excel 97–2003.

Що робити?    У засобі перевірки сумісності натисніть кнопку Пошук, щоб знайти клітинки, які містять тип умовного форматування в несуміжному діапазоні, і внесіть потрібні зміни, щоб використовувати правила умовного форматування, доступні в попередніх версіях Excel.

Деякі зведені таблиці в цій робочій книзі містять умовне форматування, яке може функціонувати неправильно в попередніх версіях Excel. Правила умовного форматування не відображатимуть однакові результати в разі використання цих зведених таблиць у попередніх версіях Excel.

Що це означає.    Результати умовного форматування, які відображаються у звітах зведених таблиць Excel 97–2003, не будуть ідентичні результатам у звітах зведених таблиць Excel 2016 і 2013.

Проте всі правила умовного форматування залишаються доступними в книзі та застосовуються, якщо повторно відкрити її в програмах Excel 2016 і 2013 за винятком випадків, коли ці правила відредаговано в програмі Excel 97–2003.

Що робити?    У засобі перевірки сумісності натисніть кнопку Пошук, щоб знайти поля звіту зведеної таблиці, які містять правила умовного форматування, і застосуйте правила умовного форматування, доступні в попередніх версіях Excel.

Одна або кілька клітинок у цій книзі містять умовне форматування, пов’язане зі значеннями в інших аркушах. Ці умовні формати не підтримуватимуться в попередніх версіях Excel.

Що це означає?    У програмах Excel 2016, Excel 2013 і Excel 97–2003 умовне форматування, пов’язане зі значеннями на інших аркушах, не відображається.

Проте всі правила умовного форматування залишаються доступні в книзі та застосовуються під час повторного відкриття книги в програмах Excel 2016 або 2013, якщо їх не змінено в програмі Excel 2007 або Excel 97–2003.

Що робити?    У засобі перевірки сумісності натисніть кнопку Пошук, щоб знайти клітинки, які містять умовне форматування, пов’язане зі значеннями в інших аркушах, і застосуйте умовне форматування, не пов’язане зі значеннями в інших аркушах.

Одна або кілька клітинок у цій книзі містять умовне форматування з форматом «Текст, який містить» із посиланням на клітинку або формулою. Ці умовні формати не підтримуватимуться в попередніх версіях Excel.

Що це означає?     В Excel 2007 та Excel 97-2003 умовне форматування, в якому використовуються формули для тексту, що містить правила, не відображаються в аркуші.

Проте всі правила умовного форматування залишаються доступні у книзі та застосовуються під час повторного відкриття книги в Excel 2013, якщо їх не відредаговано в попередніх версіях Excel 2007 або Excel 97-2003.

Що робити?    У засобі перевірки сумісності натисніть кнопку Пошук, щоб знайти клітинки, які містять умовне форматування, що використовує формули для тексту із правилами, і застосуйте умовне форматування, яке підтримується в попередніх версіях Excel.

Одна або кілька клітинок у цій книзі містять правило, яке не підтримуватиметься в попередніх версіях Excel, оскільки в його діапазоні є помилка формули.

Що це означає?    В Excel 2007 та Excel 97-2003 умовне форматування, в якому використовуються правила на рівні діапазону, не відображається належним чином в аркуші, якщо правила на рівні діапазону містять помилки формул.

Що робити?    У засобі перевірки сумісності натисніть кнопку Пошук, щоб знайти клітинки, які містять правила на основі діапазону, що містять помилки формул, і внесіть потрібні зміни, щоб правила на основі діапазону не містили помилки формул.

Одна або кілька клітинок у книзі містять набір піктограм умовного форматування, який не підтримується в попередніх версіях Excel.

Що це означає?    В Excel 2007 та Excel 97-2003 умовне форматування, яке відображає певний набір піктограм, не підтримується, і набір піктограм не відображається в аркуші.

Проте всі правила умовного форматування залишаються доступні в книзі та застосовуються під час повторного відкриття книги в програмах Excel 2016 або 2013, якщо їх не змінено в програмі Excel 2007 або Excel 97–2003.

Що робити?    У засобі перевірки сумісності натисніть кнопку Пошук, щоб знайти клітинки, які містять умовне форматування, яке відображає певний набір піктограм, і виконайте необхідні дії, щоб умовне форматування не відображало набори піктограм.

Одна або кілька клітинок у книзі містять правило гістограми, яке використовує параметр «Від’ємне значення». Ці гістограми не підтримуватимуться в попередніх версіях Excel.

Що це означає?    В Excel 2007 та Excel 97-2003 умовне форматування, яке містить правило гістограми, що використовує від’ємне значення, не відображається в аркуші.

Проте всі правила умовного форматування залишаються доступні в книзі та застосовуються під час повторного відкриття книги в програмах Excel 2016 або 2013, якщо їх не змінено в програмі Excel 2007 або Excel 97–2003.

Що робити?    У засобі перевірки сумісності натисніть кнопку Пошук, щоб знайти клітинки, які містять умовне форматування з від’ємними значеннями гістограм, оскільки для формату від’ємних значень установлено параметр Автоматично в діалоговому вікні Нове правило форматування (на вкладці Головне, у групі Стилі, Умовне форматування, Створити правило) або в пункті Параметри осі встановлено параметр Автоматично або Середина клітинки в діалоговому вікні Настройки від’ємних значень та осей(на вкладці Основне, у групі Стилі, Умовне форматування, Створити правило, виберіть формат стилюГістограма та натисніть кнопку Настройки від’ємних значень та осей) і встановіть необхідні зміни.

Одна або кілька клітинок у книзі містять умовне форматування, пов’язане з понад 8192 роз’єднаними областями клітинок. Це умовне форматування не буде збережено.

Що це означає?    В Excel 2007 та Excel 97-2003 умовне форматування, пов’язане з понад 8 192 роз’єднаними областями клітинок, не відображається в аркуші.

Проте всі правила умовного форматування залишаються доступні в книзі та застосовуються під час повторного відкриття книги в програмах Excel 2016 або 2013, якщо їх не змінено в програмі Excel 2007 або Excel 97–2003.

Що робити?    У засобі перевірки сумісності натисніть кнопку Пошук, щоб знайти клітинки, які містять умовне форматування, пов’язане з понад 8192 роз’єднаними областями клітинок, і змініть кількість роз’єднаних областей клітинок, з якими пов'язано умовне форматування.

На початок сторінки

Проблеми, які спричиняють несуттєву втрату точності

Проблема

Вирішення

Одна або кілька клітинок у книзі містять правило гістограми, яке використовує параметри заливки, контуру або «напрямку гістограми». Ці гістограми не підтримуватимуться в попередніх версіях Excel.

Що це означає?    У версіях Excel 2007 та Excel 97–2003 умовне форматування, яке містить правило гістограми, в якому використовуються параметри суцільної заливки кольором, суцільної рамки або напрямку гістограми зліва направо та справа наліво, не відображається на аркуші.

Проте всі правила умовного форматування залишаються доступні в книзі та застосовуються під час повторного відкриття книги в програмах Excel 2016 або 2013, якщо їх не змінено в програмі Excel 2007 або Excel 97–2003.

Що робити?    У засобі перевірки сумісності натисніть кнопку Пошук, щоб знайти клітинки, які містять правило гістограми умовного форматування, що використовує параметри суцільної заливки кольором чи суцільної рамки або напрямку зліва направо та справа наліво для гістограм, і внесіть потрібні зміни.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×