Приклади часто вживаних формул

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Наведені нижче приклади можна використовувати в обчислюваних стовпцях списку або бібліотеки. Приклади, які не містять посилань на стовпці, можна використовувати для визначення значення за промовчанням для стовпця.

У цій статті

Формул умови

Дата й час формули

Математичні формули

Текст формули

Умовні формули

Наведені нижче формули можна використовувати для перевірки істинності твердження та повернення значення «Так» або «Ні», для перевірки змінного значення та виводу результату на зразок «Так» чи «Не так» або для повернення пустого рядка або риски замість невизначеного значення.

Перевірка, чи число більше або менше іншого числа

Для порівняння використовуйте функцію IF.

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (можливий результат)

15000

9000

=[Стовпець1]>[Стовпець2]

Значення «Стовпець1» більше за значення «Стовпець2»? (Так)

15000

9000

=IF([Стовпець1]<=[Стовпець2]; "Так"; "Не так")

Значення «Стовпець1» менше або дорівнює значенню «Стовпець2»? (Не так)

Повернення логічного значення після порівняння вмісту стовпців

Для результатів-логічних значень («Так» або «Ні») використовуються функції AND, OR і NOT.

Стовпець1

Стовпець2

Стовпець3

Формула

Опис (можливий результат)

15

9

8

=AND([Стовпець1]>[Стовпець2]; [Стовпець1]<[Стовпець3])

15 більше 9 і менше 8? (Ні)

15

9

8

=OR([Стовпець1]>[Стовпець2]; [Стовпець1]<[Стовпець3])

15 більше 9 або менше 8? (Так)

15

9

8

=NOT([Стовпець1]+[Стовпець2]=24)

15 плюс 9 не дорівнює 24? (Ні)

Якщо результат — інше обчислення або значення (не «Так/Ні»), використовуються функції IF, AND і OR.

Стовпець1

Стовпець2

Стовпець3

Формула

Опис (можливий результат)

15

9

8

=IF([Стовпець1]=15; "Так"; "Не так")

Якщо значення у Стовпці1 дорівнює 15, повернути значення «Так». (Так)

15

9

8

=IF(AND([Стовпець1]>[Стовпець2], [Стовпець1]<[Стовпець3]); "Так"; "Не так")

Якщо 15 більше 9 та менше 8, повернути значення «Так». (Не так)

15

9

8

=IF(OR([Стовпець1]>[Стовпець2], [Стовпець1]<[Стовпець3]); "Так"; "Не так")

Якщо 15 більше 9 або менше 8, повернути значення «Так». (Не так)

Відображення нульових значень як пустих клітинок або тире

Щоб відобразити нуль, виконайте просте обчислення. Щоб не відображати нічого або відобразити риску, використовуйте функцію IF.

C olumn1

Стовпець2

Формула

Опис (можливий результат)

10

10

=[Стовпець1]-[Стовпець2]

Віднімання другого числа від першого (0).

15

9

=IF([Стовпець1]-[Стовпець2];"-";[Стовпець1]-[Стовпець2])

Повертає риску, якщо значення дорівнює нулю (-)

Приховання значень помилок у стовпцях

Для відображення риски, #N/A або NA замість значення помилки використовується функція ISERROR.

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (можливий результат)

10

0

=[Стовпець1]/[Стовпець2]

Повертає помилку (#DIV/0)

10

0

=IF(ISERROR([Стовпець1]/[Стовпець2]);"NA";[Стовпець1]/[Стовпець2])

Повертає «NA», якщо значення є помилкою

10

0

=IF(ISERROR([Стовпець1]/[Стовпець2]);"-";[Стовпець1]/[Стовпець2])

Повертає риску, якщо значення є помилкою

На початок сторінки

Формули для дати й часу

Наведені нижче формули можна використовувати для виконання обчислень, пов’язаних із датами та часом, наприклад додавання певної кількості днів, місяців або років до дати, обчислення різниці між двома датами та перетворення часу на десяткове значення.

Додавання дат

Для додавання до дати певної кількості днів використовується оператор додавання (+).

Примітка.: Для виконання операцій із датами тип обчислюваного стовпця слід визначити як Дата й час.

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (результат)

09.06.2007

3

=[Стовпець1]+[Стовпець2]

Додає 3 дні до дати 09.06.2007 (12.06.2007)

10.12.2008

54

=[Стовпець1]+[Стовпець2]

Додає 54 дні до дати 10.12.2008 (02.02.2009)

Для додавання до дати певної кількості місяців використовуються функції DATE, YEAR, MONTH і DAY.

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (результат)

09.06.2007

3

=DATE(YEAR([Стовпець1]);MONTH([Стовпець1])+[Стовпець2];DAY([Стовпець1]))

Додає 3 місяці до дати 09.06.2007 (09.09.2007)

10.12.2008

25

=DATE(YEAR([Стовпець1]);MONTH([Стовпець1])+[Стовпець2];DAY([Стовпець1]))

Додає 25 місяців до дати 10.12.2008 (10.01.2011)

Для додавання до дати певної кількості років використовуються функції DATE, YEAR, MONTH і DAY.

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (результат)

09.06.2007

3

=DATE(YEAR([Стовпець1])+[Стовпець2];MONTH([Стовпець1]);DAY([Стовпець1]))

Додає 3 роки до дати 09.06.2007 (09.06.2010)

10.12.2008

25

=DATE(YEAR([Стовпець1])+[Стовпець2];MONTH([Стовпець1]);DAY([Стовпець1]))

Додає 25 років до дати 10.12.2008 (10.12.2033)

Для додавання до дати комбінації днів, місяців і років використовуються функції DATE, YEAR, MONTH і DAY.

Стовпець1

Формула

Опис (результат)

09.06.2007

=DATE(YEAR([Стовпець1])+3;MONTH([Стовпець1])+1;DAY([Стовпець1])+5)

Додає 3 роки, 1 місяць і 5 днів до дати 09.06.2007 (14.07.2010)

10.12.2008

=DATE(YEAR([Стовпець1])+1;MONTH([Стовпець1])+7;DAY([Стовпець1])+5)

Додає 1 рік, 7 місяців і 5 днів до дати 10.12.2008 (15.07.2010)

Обчислення різниці між двома датами

Для виконання обчислення використовується функція DATEDIF.

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (результат)

1.Січ.1995

15.Чер.1999

=DATEDIF([Стовпець1]; [Стовпець2];"d")

Повертає кількість днів між двома датами (1626)

01.Січ.1995

15.Чер.1999

=DATEDIF([Стовпець1]; [Стовпець2];"ym")

Повертає кількість місяців між двома датами без урахування частини, яка відповідає року (5).

1.Січ.1995

15.Чер.1999

=DATEDIF([Стовпець1]; [Стовпець2];"yd")

Повертає кількість днів між двома датами без урахування частини, яка відповідає року (165).

Обчислення різниці між двома значеннями часу

Для відображення результатів у стандартному форматі часу (години:хвилини:секунди) використовується оператор віднімання (-) і функція TEXT. Для використання цього методу необхідно, щоб кількість годин не перевищувала 24, а кількість хвилин і секунд — 60.

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (результат)

09.06.2007 10:35

09.06.2007 15:30

=TEXT([Стовпець2]-[Стовпець1];"h")

Кількість годин між двома значеннями часу (4).

09.06.2007 10:35

09.06.2007 15:30

=TEXT([Стовпець2]-[Стовпець1];"h:mm")

Кількість годин і хвилин між двома значеннями часу (4:55).

09.06.2007 10:35

09.06.2007 15:30

=TEXT([Стовпець2]-[Стовпець1];"h:mm:ss")

Кількість годин, хвилин і секунд між двома значеннями часу (4:55:00)

Для відображення результату в одній одиниці виміру часу використовується функція INT або функції HOUR, MINUTE і SECOND.

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (результат)

09.06.2007 10:35

10.06.2007 15:30

=INT(([Стовпець2]-[Стовпець1])*24)

Загальна кількість годин між двома значеннями часу (28).

09.06.2007 10:35

10.06.2007 15:30

=INT(([Стовпець2]-[Стовпець1])*1440)

Загальна кількість хвилин між двома значеннями часу (1735).

09.06.2007 10:35

10.06.2007 15:30

=INT(([Стовпець2]-[Стовпець1])*86400)

Загальна кількість секунд між двома моментами часу (104 100).

09.06.2007 10:35

10.06.2007 15:30

=HOUR([Стовпець2]-[Стовпець1])

Кількість годин між двома значеннями часу, якщо різниця не перевищує 24. (4)

09.06.2007 10:35

10.06.2007 15:30

=MINUTE([Стовпець2]-[Стовпець1])

Кількість хвилин між двома значеннями часу, якщо різниця не перевищує 60. (55)

09.06.2007 10:35

10.06.2007 15:30

=SECOND([Стовпець2]-[Стовпець1])

Кількість секунд між двома значеннями часу, якщо різниця не перевищує 60. (0)

Перетворення значень часу

Для перетворення годин у стандартному форматі часу на десяткове число використовується функція INT.

Стовпець1

Формула

Опис (результат)

10:35

=([Стовпець1]-INT([Стовпець1]))*24

Кількість годин від 00:00 (10,583333)

00:15

=([Стовпець1]-INT([Стовпець1]))*24

Кількість годин з 00:00 (12,25)

Для перетворення годин у форматі десяткового числа на стандартний формат часу (години:хвилини:секунди) використовується оператор ділення та функція TEXT.

Стовпець1

Формула

Опис (результат)

23:58

=TEXT(Стовпець1/24; "hh:mm:ss")

Кількість годин, хвилин і секунд, що минули з 00:00 (00:59:55)

02:06

=TEXT(Стовпець1/24; "h:mm")

Кількість годин і хвилин з 00:00 (0:05)

Вставлення юліанських дат

Юліанський формат дати вживається для позначення дати у форматі, який є сполученням поточного року й кількості днів, що минули з початку року. Наприклад, 1 січня 2007 р. у цьому форматі відображається як 2007001, а 31 грудня 2007 р. — як 2007356. Зауважте, що цей формат не базується на юліанському календарі.

Для перетворення дати на юліанський формат використовуються функції TEXT і DATEVALUE.

Стовпець1

Формула

Опис (результат)

23.06.2007

=TEXT([Стовпець1];"yy")&TEXT(([Стовпець1]-DATEVALUE("01.01."& TEXT([Стовпець1];"yy"))+1);"000")

Дата в юліанському форматі з позначенням року двома цифрами (07174)

23.06.2007

=TEXT([Стовпець1],"yyyy")&TEXT(([Стовпець1]-DATEVALUE("01.01."&TEXT([Стовпець1],"yy"))+1);"000")

Дата в юліанському форматі з позначенням року чотирма цифрами (2007174)

Для перетворення дати на дату в юліанському форматі, який застосовується в астрономії, використовується константа 2415018,50. Ця формула справедлива лише для дат після 01.03.1901 і в разі використання системи дат 1900.

Стовпець1

Формула

Опис (результат)

23.06.2007

=[Стовпець1]+2415018,50

Дата в юліанському форматі, який використовується в астрономії (2454274,50)

Відображення дат як дня тижня

Для перетворення дат на назву дня тижня в текстовому форматі використовуються функції TEXT і WEEKDAY.

Стовпець1

Формула

Опис (можливий результат)

19.Лют.2007

=TEXT(WEEKDAY([Стовпець1]); "dddd")

Обчислює день тижня для дати та повертає його повну назву (понеділок)

03.Січ.2008

=TEXT(WEEKDAY([Стовпець1]); "ddd")

Обчислює день тижня для дати та повертає його скорочену назву (чт)

На початок сторінки

Математичні формули

Наведені нижче формули можна використовувати для виконання різноманітних математичних обчислень, таких як додавання, віднімання, множення і ділення чисел, обчислення середнього або медіани чисел, округлення числа та підрахунку кількості значень.

Додавання чисел

Для додавання чисел у двох або кількох стовпцях у рядку використовується оператор додавання (+) або функція SUM.

Стовпець1

Стовпець2

Стовпець3

Формула

Опис (результат)

6

5

4

=[Стовпець1]+[Стовпець2]+[Стовпець3]

Додавання значень у перших трьох стовпцях (15)

6

5

4

=SUM([Стовпець1];[Стовпець2];[Стовпець3])

Додавання значень у перших трьох стовпцях (15)

6

5

4

=SUM(IF([Стовпець1]>[Стовпець2]; [Стовпець1]-[Стовпець2]; 10); [Стовпець3])

Якщо значення «Стовпець1» більше за значення «Стовпець2», додається різниця і значення «Стовпець3». Інакше додається 10 і значення «Стовпець3». (5)

Віднімання чисел

Для віднімання чисел у двох або кількох стовпцях у рядку використовується оператор віднімання (-) або функція SUM з від’ємними аргументами.

Стовпець1

Стовпець2

Стовпець3

Формула

Опис (результат)

15000

9000

-8 000

=[Стовпець1]-[Стовпець2]

Віднімання 9 000 від 15 000. (6 000)

15000

9000

-8 000

=SUM([Стовпець1]; [Стовпець2]; [Стовпець3])

Додавання чисел у перших трьох стовпцях, включно з від’ємним значенням (16 000).

Обчислення різниці між двома числами у відсотках

Використовуються оператори віднімання (-) і ділення (/), а також функція ABS.

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (результат)

2342

2500

=([Стовпець2]-[Стовпець1])/ABS([Стовпець1])

Відсоткова зміна (6,75% або 0,06746)

Множення чисел

Для отримання добутку чисел у двох або кількох стовпцях використовується оператор множення (*) або функція PRODUCT.

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (результат)

5

2

=[Стовпець1]*[Стовпець2]

Множення чисел у перших двох стовпцях (10)

5

2

=PRODUCT([Стовпець1];[Стовпець2])

Множення чисел у перших двох стовпцях (10)

5

2

=PRODUCT([Стовпець1];[Стовпець2];2)

Множення чисел у перших двох стовпцях і числа 2 (20)

Ділення чисел

Для ділення чисел у двох або кількох стовпцях використовується оператор ділення (/).

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (результат)

15000

12

=[Стовпець1]/[Стовпець2]

Ділення 15 000 на 12 (1250)

15000

12

=([Стовпець1]+10 000)/[Стовпець2]

Додавання 15 000 і 10 000 і ділення суми на 12 (2083)

Обчислення середнього значення чисел

Середнє арифметичне значення також називають просто середнім. Для обчислення середнього арифметичного значення чисел у двох або кількох стовпцях використовується функція AVERAGE.

Стовпець1

Стовпець2

Стовпець3

Формула

Опис (результат)

6

5

4

=AVERAGE([Стовпець1]; [Стовпець2];[Стовпець3])

Середнє значення чисел у перших трьох стовпцях (5)

6

5

4

=AVERAGE(IF([Стовпець1]>[Стовпець2];[Стовпець1]-[Стовпець2]10); [Стовпець3])

Якщо значення «Стовпець1» більше за значення «Стовпець2», обчислюється середнє різниці та значення «Стовпець3». Інакше обчислюється середнє числа 10 і значення «Стовпець3». (2,5)

Обчислення медіани чисел

Медіана — це центральне значення в упорядкованому діапазоні чисел. Для обчислення медіани групи чисел використовується функція MEDIAN.

A

B

C

D

E

F

Формула

Опис (результат)

10

7

9

27

0

4

=MEDIAN(A; B; C; D; E; F)

Медіана чисел у перших 6 стовпцях (8)

Обчислення найменшого та найбільшого числа в діапазоні

Для визначення найменшого або найбільшого числа у двох або кількох стовпцях у рядку використовуються функції MIN і MAX.

Стовпець1

Стовпець2

Стовпець3

Формула

Опис (результат)

10

7

9

=MIN([Стовпець1]; [Стовпець2]; [Стовпець3])

Найменше число (7)

10

7

9

=MAX([Стовпець1]; [Стовпець2]; [Стовпець3])

Найбільше число (10)

Підрахунок кількості значень

Для підрахування кількості числових значень використовується функція COUNT.

Стовпець1

Стовпець2

Стовпець3

Формула

Опис (результат)

Яблуня

12.12.2007

=COUNT([Стовпець1]; [Стовпець2]; [Стовпець3])

Підрахування кількості стовпців, які містять числові значення. Значення дати й часу, текстові та пусті значення не враховуються (0)

12 грн.

#DIV/0!

1,01

=COUNT([Стовпець1]; [Стовпець2]; [Стовпець3])

Підрахування кількості стовпців, які містять числові значення й не містять помилок і логічних значень (2)

Збільшення або зменшення числа на певний відсоток

Для виконання обчислення використовується оператор відсотка (%).

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (результат)

23

3%

=[Стовпець1]*(1+5%)

Збільшення числа у Стовпці1 на 5% (24,15)

23

3%

=[Стовпець1]*(1+[Стовпець2])

Збільшення числа у Стовпці1 на кількість відсотків, указану у Стовпці2: 3% (23,69)

23

3%

=[Стовпець1]*(1-[Стовпець2])

Зменшення числа у Стовпці1 на кількість відсотків, указану у Стовпці2: 3% (22,31)

Піднесення числа до степеня

Для виконання обчислення використайте оператор піднесення до степеня (^) або функцію POWER

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (результат)

5

2

=[Стовпець1]^[Стовпець2]

Обчислює п’ять у квадраті (25)

5

3

=POWER([Стовпець1]; [Стовпець2])

Обчислює п’ять у кубі (125)

Округлення числа

Для округлення числа до більшого використовуються функції ROUNDUP, ODD і EVEN.

Стовпець1

Формула

Опис (результат)

20,3

=ROUNDUP([Стовпець1];0)

Округлення числа 20,3 до найближчого більшого цілого (21)

-5,9

=ROUNDUP([Стовпець1];0)

Округлення числа -5,9 до найближчого більшого цілого (-5)

12,5493

=ROUNDUP([Стовпець1];2)

Округлення числа 12,5493 до найближчого більшого числа із двома знаками після коми (12,55)

20,3

=EVEN([Стовпець1])

Округлення числа 20,3 до найближчого більшого парного цілого (22)

20,3

=ODD([Стовпець1])

Округлення числа 20,3 до найближчого більшого непарного цілого (21)

Для округлення числа до меншого використовується функція ROUNDDOWN.

Стовпець1

Формула

Опис (результат)

20,3

=ROUNDDOWN([Стовпець1];0)

Округлення числа 20,3 до найближчого меншого цілого (20)

-5,9

=ROUNDDOWN([Стовпець1];0)

Округлення числа -5,9 до найближчого меншого цілого (-6)

12,5493

=ROUNDDOWN([Стовпець1];2)

Округлення числа 12,5493 до найближчого меншого числа із двома знаками після коми (12,54)

Для округлення числа до найближчого числа або дробу використовується функція ROUND.

Стовпець1

Формула

Опис (результат)

20,3

=ROUND([Стовпець1];0)

Округлення числа 20,3 до меншого, оскільки його дробова частина менша за 0,5 (20)

5,9

=ROUND([Стовпець1];0)

Округлення числа 5,9 до більшого, оскільки його дробова частина більша за 0,5 (6)

-5,9

=ROUND([Стовпець1];0)

Округлення числа -5,9 до меншого, оскільки його дробова частина менша за -0,5 (-6)

1,25

=ROUND([Стовпець1]; 1)

Заокруглювання числа до одного знака після коми. Оскільки заокруглювана частина не менша за 0,05, відбувається заокруглювання вгору (результат: 1,3)

30,452

=ROUND([Стовпець1]; 2)

Заокруглювання числа до двох знаків після коми. Оскільки заокруглювана частина (0,002) менша за 0,005, відбувається заокруглювання вниз (результат: 30,45)

Для округлення числа до певної кількості значущих розрядів більше 0 використовуються функції ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, INT і LEN.

Стовпець1

Формула

Опис (результат)

5492820

=ROUND([Стовпець1];3-LEN(INT([Стовпець1])))

Округлення числа до 3 значущих розрядів (5 490 000)

22230

=ROUNDDOWN([Стовпець1];3-LEN(INT([Стовпець1])))

Округлення нижнього числа до меншого із 3 значущими розрядами (22 200)

5492820

=ROUNDUP([Стовпець1]; 5-LEN(INT([Стовпець1])))

Округлення верхнього числа до більшого із 5 значущими розрядами (5 492 900)

На початок сторінки

Текстові формули

За допомогою наведених нижче формул можна виконувати операції з текстом, такі як комбінування або об’єднання значень із кількох стовпців, порівняння вмісту стовпців, видалення символів або пробілів і повторення символів.

Змінення регістра тексту

Для змінення регістру тексту використовуються функції UPPER, LOWER і PROPER.

Стовпець1

Формула

Опис (результат)

ніна Винниченко

=UPPER([Стовпець1])

Перетворення всіх букв на великі (НІНА ВИННИЧЕНКО)

ніна Винниченко

=LOWER([Стовпець1])

Перетворення всіх букв на малі (ніна винниченко)

ніна Винниченко

=PROPER([Стовпець1])

Перетворення перших букв слів на великі (Ніна Винниченко)

Поєднання імен і прізвищ

Для об’єднання імені та прізвища використовуйте оператор амперсанд (&) або функцію CONCATENATE.

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (результат)

Костянтин

Коваль

=[Стовпець1]&[Стовпець2]

Об’єднання двох рядків (КостянтинКоваль)

Костянтин

Коваль

=[Стовпець1]&" "&[Стовпець2]

Об’єднання двох рядків, розділених пробілом (Костянтин Коваль)

Костянтин

Коваль

=[Стовпець2]&", "&[Стовпець1]

Об’єднання двох рядків, розділених комою та пробілом (Коваль, Костянтин)

Костянтин

Коваль

=CONCATENATE([Стовпець2]; ","; [Стовпець1])

Об’єднання двох рядків, розділених комою (Коваль,Костянтин)

Поєднання тексту та чисел із різних стовпців

Для об’єднання тексту і чисел використовуйте функцію CONCATENATE, оператор амперсанд (&) або функцію TEXT і оператор амперсанда.

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (результат)

Якименко

28

="Продавцем "[Стовпець1]&" продано "&[Стовпець2]&" одиниць товару."

Об’єднання наведеного вище вмісту у фразу (Продавцем Якименко продано 28 одиниць товару.)

Дяченко

40%

=TEXT([Стовпець2],"0%")&" від загального обсягу продаж реалізовано продавцем "&[Стовпець1]&"."

Об’єднання наведеного вище вмісту у фразу (40% від загального обсягу продаж реалізовано продавцем Дяченко.)

Примітка.: Функція TEXT додає відформатоване значення «Стовпець2» замість базового значення, яке дорівнює 0,4.

Якименко

28

=CONCATENATE([Стовпець2];" одиниць товару "; "продано продавцем ";[Стовпець1],".")

Об’єднання наведеного вище вмісту у фразу (Продавцем Якименко продано 28 одиниць товару.)

Поєднання тексту з датою або часом

Щоб об’єднати текст із датою або часом, використовуйте функцію TEXT і оператор амперсанд (&).

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (результат)

Дата сплати рахунка

5.Чер.2007

="Дата виписки:"&TEXT([Стовпець2], "d-mmm-yyyy")

Об’єднання тексту та дати (Дата виписки: 5.Чер.2007)

Дата сплати рахунка

5.Чер.2007

=[Стовпець1]&" "&TEXT([Стовпець2]; "mmm-dd-yyyy")

Об’єднання тексту та дати з різних стовпців в одному (Дата сплати рахунка 05.Чер.2007)

Порівняння вмісту стовпців

Для порівняння одного стовпця з іншим стовпцем або списком значень використовуються функції EXACT і OR.

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (можливий результат)

КМ122

КМ123

=EXACT([Стовпець1];[Стовпець2])

Порівняння вмісту перших двох стовпців (Ні)

КМ122

КМ123

=EXACT([Стовпець1]; "КМ122")

Порівняння вмісту значення «Стовпець1» і рядка «КМ122» (Так)

Перевірка, чи значення стовпця або його частина відповідає певному тексту

Для перевірки відповідності значення стовпця або його частини певному тексту використовуються функції IF, FIND, SEARCH і ISNUMBER.

Стовпець1

Формула

Опис (можливий результат)

Винниченко

=IF([Стовпець1]="Винниченко"; "Так"; "Не так")

Перевіряє, чи значення «Стовпець1» дорівнює Винниченко (Так)

Винниченко

=IF(ISNUMBER(FIND("н";[Стовпець1])); "Так"; "Не так")

Перевіряє, чи значення «Стовпець1» містить букву «н» (Так)

КМ123

=ISNUMBER(FIND("КМ";[Стовпець1]))

Перевіряє, чи значення «Стовпець1» містить сполучення «КМ» (Так)

Підрахунок кількості непустих стовпців

Для обчислення кількості непустих стовпців можна скористатися функцією COUNTA.

Стовпець1

Стовпець2

Стовпець3

Формула

Опис (результат)

Продаж

19

=COUNTA([Стовпець1]; [Стовпець2])

Підраховує кількість непустих стовпців (2)

Продаж

19

=COUNTA([Стовпець1]; [Стовпець2]; [Стовпець3])

Підраховує кількість непустих стовпців (2)

Видалення символів із тексту

Для видалення символів із тексту використовуються функції LEN, LEFT і RIGHT.

Стовпець1

Формула

Опис (результат)

Вітамін A

=LEFT([Стовпець1];LEN([Стовпець1])-2)

Повертає 7 (9-2) символи, починаючи зліва (Bітамін)

Вітамін B1

=RIGHT([Стовпець1]; LEN([Стовпець1])-8)

Повертає 2 (10-8) символи, починаючи справа (B1)

Видалення пробілів із початку та кінця стовпця

Для видалення пробілів зі стовпця використовується функція TRIM.

Стовпець1

Формула

Опис (результат)

 Привіт усім!

=TRIM([Стовпець1])

Видаляє пробіли на початку та в кінці (Привіт усім!)

Повторення символу в стовпці

Щоб повторити символ у стовпці, використовується функція REPT.

Формула

Опис (результат)

=REPT(".";3)

Повторює крапку тричі (...)

=REPT("-";10)

Повторює риску 10 разів (----------)

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×