Пошук і заміна тексту в повідомленні або елементі електронної пошти

У програмі Outlook доступні засоби редагування, які дають змогу шукати й замінювати простий текст або фрази в повідомленні електронної пошти. Використовуючи символи узагальнення й коди, ви можете розширити пошук, щоб знаходити слова та фрази з певними буквами або їх комбінаціями. Також можна знаходити й замінювати текст за форматом, наприклад шукати за розміром шрифту, стилем, мовою та знаками абзацу, а також за різними формами іменника чи часовими формами дієслів, як-от "лист"/"листи" або "використовує"/"використовував".

Ви можете швидко знайти всі екземпляри певного слова або фрази за допомогою функції Знайти.

 1. У повідомленні електронної пошти або елементах, які ви створюєте, на вкладці Формат тексту в групі Редагування натисніть кнопку Знайти.

  Виберіть елемент "Формат тексту", а потім – "Редагування", щоб відкрити розкривний список

 2. У полі Знайти введіть текст, який потрібно знайти.

 3. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб знайти кожне входження слова або фрази, натисніть кнопку Знайти далі.

  • Щоб знайти всі екземпляри слова або фрази одночасно, натисніть кнопку Знайти у та виберіть пункт Основний документ.

Порада.: Щоб припинити поточний пошук, натисніть клавішу Esc.

Ви можете автоматично замінити одне слово або фразу на інше, наприклад "Acme" на "Apex".

Примітка.: Регістр тексту заміни відповідатиме регістру вихідного тексту. Наприклад, якщо в полі пошуку ввести "ВНЗ", а в полі заміни "Вищий навчальний заклад", то в результаті отримаємо "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД".

 1. У повідомленні електронної пошти або елементі, який ви створюєте, на вкладці Формат тексту в групі Редагування натисніть кнопку Замінити.

  У програмі Outlook на вкладці "Формат тексту" в групі "Редагування" виберіть елемент "Замінити".

  Примітка.: Або в діалоговому вікні Знайти перейдіть на вкладку Замінити.

 2. У діалоговому вікні Пошук і замінювання виберіть вкладку Замінити та введіть у полі Знайти текст, який ви шукаєте.

 3. У полі Замінити на введіть текст заміни.

  Діалогове вікно "Пошук і замінювання" в Outlook

 4. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб знайти наступне входження цього тексту, натисніть кнопку Знайти далі.

  • Щоб замінити певний екземпляр знайденого тексту, натисніть кнопку Замінити, після чого програма Outlook перейде до наступного входження.

  • Щоб замінити всі входження тексту, натисніть кнопку Замінити все.

Порада.: Щоб скасувати поточну заміну, натисніть клавішу Esc.

Щоб полегшити візуальний пошук екземплярів слова або фрази в документі, можна знайти всі екземпляри й виділити їх на екрані Текст виділено лише на екрані, виділення не відобразиться в надрукованому документі.

 1. У повідомленні електронної пошти або елементі, який ви створюєте, на вкладці Формат тексту в групі Редагування натисніть кнопку Знайти.

 2. У полі Знайти введіть текст, який потрібно знайти.

 3. Натисніть кнопку Виділення під час читання та виберіть команду Виділити все.

  6eee1aa4-822b-4d0e-9763-8f5f2311b2a3

  Примітка.: Щоб скасувати виділення на екрані, натисніть кнопку Виділення під час читання та виберіть команду Очистити виділення.

Розширений пошук і заміна

Шукати можна не лише текст. Програма Outlook дає змогу шукати форматування, як-от жирний шрифт або курсив, шрифти, знаки абзацу, пробіли, закладки та навіть мови.

Ви можете шукати, замінювати й видаляти форматування символів. Наприклад, ви можете знайти потрібне слово чи фразу та змінити колір шрифту або знайти певне форматування, як-от жирний шрифт, і змінити його.

 1. У повідомленні електронної пошти або елементі, який ви створюєте, на вкладці Формат тексту в групі Редагування натисніть кнопку Замінити.

 2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб знайти текст із певним форматуванням, введіть його в поле Знайти.

  • Якщо потрібно знайти тільки форматування, залиште це поле пустим.

 3. (Необов’язково) У розділі Параметри пошуку встановіть прапорець пошуку.

 4. Натисніть кнопку Формат і виберіть параметри форматування, які потрібно знайти й замінити.

  У діалоговому вікні "Пошук і замінювання" натисніть кнопку "Формат", а потім виберіть у розкривному списку потрібний параметр.

  Примітки.: 

  • Якщо кнопка Формат не відображається, натисніть кнопку Більше.

  • У програмі Outlook у діалоговому вікні "Пошук і замінювання" натисніть кнопку "Більше", щоб переглянути додаткові параметри.

 5. У полі Замінити на натисніть кнопку Формат і виберіть нові параметри форматування.

  Примітка.: Якщо також потрібно замінити текст, введений у полі Знайти, введіть у полі Замінити на потрібний текст.

 6. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб знайти й замінити кожен екземпляр указаного форматування, натискайте кнопки Знайти далі > Замінити.

  • Щоб замінити всі екземпляри заданого форматування, натисніть кнопку Замінити все.

Ви можете знайти та замінити спеціальні символи й такі елементи документа, як символи табуляції та ручні розриви сторінок. Наприклад, ви можете знайти всі подвійні знаки абзаців і замінити їх на одинарні.

 1. У повідомленні електронної пошти або елементі, який ви створюєте, на вкладці Формат тексту в групі Редагування натисніть кнопку Знайти.

 2. Натисніть кнопку Спеціальний і виберіть потрібний елемент.

  У діалоговому вікні "Пошук і замінювання" натисніть кнопку "Спеціальний", а потім виберіть у розкривному списку потрібний параметр.

  Примітки.: 

  • Якщо кнопка Спеціальний не відображається, натисніть кнопку Більше.

  • У програмі Outlook у діалоговому вікні "Пошук і замінювання" натисніть кнопку "Більше", щоб переглянути додаткові параметри.

 3. Щоб замінити елемент, виберіть вкладку Замінити та введіть у полі Замінити на елемент для заміни.

 4. Натисніть кнопку Знайти далі, Знайти все, Замінити або Замінити все.

  Порада.: Щоб припинити поточний пошук, натисніть клавішу Esc.

Щоб шукати текст, можна використовувати символи узагальнення. Зокрема, можна використовувати такий символ узагальнення, як зірочка (*), щоб шукати рядок символів (наприклад, за запитом "к*й" буде знайдено слова "круглий" і "квадратний").

Використання символів узагальнення для пошуку й заміни тексту

 1. У повідомленні електронної пошти або елементі, який ви створюєте, на вкладці Формат тексту в групі Редагування натисніть кнопку Знайти або Замінити.

 2. У розділі Параметри пошуку встановіть прапорець Знаки підстановки.

  Примітка.: Якщо розділ Параметри пошуку не відображається, натисніть кнопку Більше.

 3. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Натисніть кнопку Спеціальний, виберіть символ узагальнення та введіть будь-який додатковий текст у поле Знайти. Докладні відомості див. далі в цьому розділі в таблиці, наведеній у підрозділі "Символи узагальнення для елементів, які потрібно знайти й замінити".

  • Введіть символ узагальнення безпосередньо в полі Знайти. Докладні відомості див. далі в цьому розділі в таблиці, наведеній у підрозділі "Символи узагальнення для елементів, які потрібно знайти й замінити".

  Примітка.: Якщо також потрібно замінити елемент, зазначений у полі Знайти, введіть у полі Замінити на потрібний текст.

 4. (Необов’язково) Якщо також необхідно замінити елемент, зазначений у полі Знайти, виберіть вкладку Замінити та введіть у полі Замінити на елемент для заміни.

 5. Натисніть кнопку Знайти далі, Знайти все, Замінити або Замінити все.

  Порада.: Щоб припинити поточний пошук, натисніть клавішу Esc.

Символи узагальнення для елементів, які потрібно знайти й замінити

 • Якщо встановити прапорець Знаки підстановки, програма Outlook знаходитиме текст, який повністю збігається з указаним. Зверніть увагу, що прапорці Враховувати регістр і Лише слова повністю стають недоступними (неактивними), щоб їх не можна було зняти.

 • Якщо необхідно знайти символ, який використовується як символ узагальнення, введіть перед ним зворотну скісну риску (\). Наприклад, введіть \?, щоб знайти знак запитання.

 • Якщо необхідно згрупувати символи узагальнення та текст, а також визначати порядок, у якому обробляється вираз, використовуйте дужки. Наприклад, введіть <(при)*(а)>, щоб знайти слова "природа" та "пригода".

 • Щоб знайти вираз і змінити порядок його компонентів, можна скористатися символом узагальнення \n. Наприклад, введіть (Українка) (Леся) у полі Знайти та \2 \1 у полі Замінити на, щоб знайти словосполучення Українка Леся та замінити його на Леся Українка.

Елемент для пошуку

Символи

Приклад

Будь-який символ

?

Якщо ввести запит "р?к", знайдуться слова "рак", "рік" і "рок".

Будь-який рядок символів

*

Якщо ввести запит "к*й", знайдуться слова "круглий" і "квадратний".

Початок слова

<

Якщо ввести запит "<(горо)", знайдуться слова "город" і "гороскоп", але не слово "загорожа".

Кінець слова

>

Якщо ввести запит "(ор)>", знайдуться слова "оператор" і "трактор", але не слово "лабораторія".

Один з указаних символів

[ ]

Якщо ввести запит "кр[ио]к", знайдуться слова "крик" і "крок".

Будь-який символ з указаного діапазону

[-]

Якщо ввести запит "[в-с]уль", знайдуться слова "нуль" і "руль". Діапазон потрібно формувати за зростанням.

Будь-який символ, крім тих, що містяться в діапазоні, указаному в прямокутних дужках

[!м-с]

Якщо ввести запит "ко[!м-с]а", знайдуться слова "кола" й "кота", але не "кома" чи "коса".

Рівно n екземплярів попереднього символу або виразу

{n}

Якщо ввести запит "недоторкан{2}ий", знайдеться слово "недоторканний", але не слово "недоторканий".

Не менше n екземплярів попереднього символу або виразу

{n,}

Якщо ввести запит "недоторкан{1,}ість", знайдуться слова "недоторканість" і "недоторканність".

Від n до m екземплярів попереднього символу або виразу

{n,m}

Якщо ввести запит "10{1,3}", знайдуться числа "10", "100" та "1000".

Один або більше екземплярів попереднього символу або виразу

@

Якщо ввести запит "в@есь", знайдуться слова "весь" і "ввесь"

Щоб шукати форматування, поля або спеціальні символи, використовуйте наведені нижче коди. Зверніть увагу, що деякі коди діють, тільки якщо прапорець Знаки підстановки встановлено або знято.

Коди, які можна використовувати в полі "Знайти" або "Замінити на"

Елемент для пошуку

Символи

Знак абзацу ( знак абзацу )

^p (не працює в полі Знайти, якщо встановлено прапорець Знаки підстановки) або ^13

Символ табуляції ( Символ табуляції )

^t або ^9

Символ ASCII

^nnn, де nnn – код символу

Символ ANSI

^0nnn, де 0 – нуль, а nnn – код символу

Довге тире ( — )

^+

Коротке тире ( – )

^=

Символ "кришка"

^^

Розрив рядка вручну ( ручний розрив рядка )

^l або ^11

Розрив колонки

^n або ^14

Розрив розділу або сторінки

^12 (у разі заміни дає змогу вставити розрив сторінки)

Розрив сторінки вручну

^m (також дає змогу знайти та замінити розриви розділів, якщо встановлено прапорець Знаки підстановки)

Нерозривний пробіл ( Зображення документа (малого розміру) )

^s

Нерозривний дефіс ( Нерозривний дефіс )

^~

М’який перенос ( М’який перенос )

^-

Код, який можна використовувати лише в полі "Знайти" (якщо прапорець "Знаки підстановки" встановлено)

Елемент для пошуку

Символи

Фотографія або малюнок (лише в тексті)

^g

Коди, які можна використовувати лише в полі "Знайти" (якщо прапорець "Знаки підстановки" знято)

Елемент для пошуку

Символи

Будь-який символ

^?

Будь-яка цифра

^#

Будь-яка буква

^$

Символ Юнікод

^Unnnn, де nnnn – код символу

Фотографія або малюнок (лише в тексті)

^1

Знак виноски

^f або ^2

Знак кінцевої виноски

^e

Поле

^d

Відкриваюча фігурна дужка (якщо коди полів відображаються)

^19

Закриваюча фігурна дужка (якщо коди полів відображаються)

^21

Примітка

^a або ^5

Розрив розділу

^b

Довгий пробіл (Юнікод)

^u8195

Короткий пробіл (Юнікод)

^u8194

Пробіл

^w (будь-яка комбінація звичайних або нерозривних пробілів і символів табуляції)

Коди, які можна використовувати лише в полі "Замінити на"

Елемент для пошуку

Символи

Вміст буфера обміну Microsoft Windows

^c

Вміст поля Знайти

^&

Ви можете перейти до певних елементів, наприклад до сторінки, закладки або рядка в повідомленні електронної пошти.

 1. У повідомленні електронної пошти або елементі, який ви створюєте, на вкладці Формат тексту в групі Редагування натисніть кнопку Знайти та виберіть команду Перейти.

  На вкладці "Формат тексту" в групі "Редагування" натисніть кнопку "Знайти" та виберіть команду "Перейти".

 2. У списку Об’єкт переходу виберіть потрібний елемент.

  У діалоговому вікні "Пошук і замінювання" на вкладці "Перейти" та виберіть потрібний об’єкт переходу.

 3. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб перейти до певного елемента, укажіть у полі Введіть відповідні відомості, за допомогою яких можна визначити елемент, і натисніть кнопку Перейти.

  • Щоб перейти до наступного або попереднього елемента вказаного типу, залиште поле Введіть пустим і натисніть кнопку Далі або Назад.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×