Помічник-редактор

Редактор перевіряє документ або повідомлення електронної пошти на наявність орфографічних і граматичних помилок, а також пропонує варіанти покращення його стилю.

Редактор може виявляти орфографічні, граматичні й стилістичні помилки у Word і Outlook під час введення. Він позначає помилки в тексті, який ви вводите: червоною хвилястою лінією – орфографічні, подвійною синьою – граматичні, а золотистим пунктиром – стилістичні.

Повнофункціональний Редактор доступний лише за наявності передплати на Office 365.

Огляд Редактора – це нова функція, яка наразі доступна лише для оцінювачів Office.

Редактор перевіряє наявність орфографічних помилок під час введення, а також виділяє всі помилки, знайдені в документі, коли ви виконуєте загальну перевірку. Щоб виправити орфографічні помилки в документі, виберіть на панелі "Редактор" категорію Орфографія. Якщо під словом відображається червона хвиляста лінія, клацніть його правою кнопкою миші й виберіть один із варіантів, щоб виправити помилку.

Знімок екрана: орфографічна помилка в документі Word

 • Варіанти виправлення орфографічних помилок доповнюються синонімами (якщо є), з яких можна вибрати найвідповідніший. 

 • Якщо клацнути стрілку контекстного меню, відобразяться такі команди:

  1. Виберіть Читати вголос, якщо потрібно послухати поточний варіант.

  2. Виберіть Змінити все, щоб замінювати цим варіантом усі випадки цієї орфографічної помилки в документі.

  3. Виберіть Додати до списку автовиправлення для варіанту, на який потрібно завжди замінювати знайдене слово. (Крім того, ви можете перейти до вікна Параметри автовиправлення з контекстного меню. Докладні відомості про використання цих параметрів див. в цій статті).

 • Щоб додати до стандартного словника слово, яке не потрібно позначати як неправильне, виберіть Додати до словника.

 • Щоб пропустити слово в цьому документі або електронному листі, не додаючи його до орфографічного словника, виберіть Пропустити все.

 • Щоб переглянути докладні відомості й усі доступні дії з виправлення орфографічних помилок, клацніть Додатково. Відкриється панель Редактор, де:

  1. у верхній частині наведено докладний опис граматичної помилки;

  2. можна прослухати речення, що містить граматичну помилку, клацнувши піктограму динаміка. Якщо вибрати частину речення в межах текстового поля, перш ніж клацнути цю піктограму, буде озвучено тільки вибрану частину;

  3. кожен варіант виправлення граматичної помилки представлено у вигляді кнопки розділення. Натисніть головну частину кнопки розділення, щоб вибрати відповідний варіант і вставити його в документ. Крім того, можна натиснути стрілку кнопки розділення, щоб відкрити підменю з додатковими діями для запропонованого варіанту. Ви можете прослухати кожен варіант повністю або по буквах, вибравши відповідно Читати вголос чи По складах.

Редактор перевіряє наявність граматичних помилок під час введення, а також виділяє всі помилки, знайдені в документі, коли ви виконуєте загальну перевірку за допомогою клавіші F7. Щоб виправити граматичні помилки в документі, виберіть на панелі "Редактор" категорію Граматика. Якщо з’явилися дві сині лінії, клацніть правою кнопкою миші слово або фразу, щоб переглянути докладні відомості.

Знімок екрана: граматична помилка

 • Варіанти виправлення граматичних помилок доповнюються коротким описом. Це допомагає прийняти зважене рішення про необхідність і спосіб виправлення помилки.

 • Якщо клацнути стрілку контекстного меню, відобразяться такі команди:

  1. Щоб прослухати вибраний варіант, клацніть Читати вголос.

  2. Щоб пропустити слово або фразу й перейти до наступної, виберіть Пропустити один раз.

  3. Щоб пропустити певну помилку в усьому документі, виберіть Не перевіряти наявність цієї проблеми.

  4. Щоб отримати докладний опис граматичної помилки, а також зразки правильного написання слова, виберіть Додатково. Відкриється панель Редактор, де:

   • у верхній частині наведено докладний опис граматичної помилки;

   • можна прослухати речення, що містить граматичну помилку, клацнувши піктограму динаміка. Якщо вибрати частину речення в межах текстового поля, перш ніж клацнути цю піктограму, буде озвучено тільки вибрану частину;

   • кожен варіант виправлення граматичної помилки представлено у вигляді кнопки розділення. Натисніть головну частину кнопки розділення, щоб вибрати відповідний варіант і вставити його в документ. Крім того, можна натиснути стрілку кнопки розділення, щоб відкрити підменю з додатковими діями для запропонованого варіанту. Ви можете прослухати кожен варіант повністю або по буквах, вибравши відповідно Читати вголос чи По складах.

Редактор перевіряє наявність стилістичних та інших мовних помилок і підкреслює слово або фразу золотистою пунктирною лінією. Клацніть правою кнопкою миші підкреслене слово або фразу й виберіть один із запропонованих варіантів виправлення. Крім того, можна перевірити відразу весь документ, натиснувши клавішу F7, і отримати огляд усіх стилістичних помилок, які потрібно виправити.

Примітка.: Золотиста пунктирна лінія наразі використовується тільки під час перевірки правопису англійською та іспанською мовами.

Знімок екрана: стилістична помилка

Варіанти виправлення стилістичних помилок доповнюються коротким описом. Це допомагає прийняти зважене рішення про необхідність і спосіб виправлення помилки.

Редактор перевіряє таке:

 • складні слова*;

 • скорочення;

 • кліше*;

 • неформальна лексика*;

 • подвійне заперечення*;

 • жаргон;

 • субстантивація;

 • пасивні конструкції*;

 • пасивні конструкції з невідомим суб’єктом дії (пропозиції з виправлення не відображаються)*;

 • багатослів’я;

 • кілька слів між розділеними інфінітивами*;

 • ґендерно забарвлені слова*;

 • слова, які виражають невизначеність*;

 • сленг*;

 • оксфордська кома*;

 • потрібні розділові знаки з лапками*;

 • пробіли між реченнями*.

Увага!: Щоб активувати параметри стилю, перейдіть до розділу Правопис і в розкривному списку Стиль письма виберіть Grammar & more (Граматика та інше). Докладні відомості див. нижче в розділі Змінення параметрів перевірки правопису для Редактора.

 • Кожен варіант виправлення стилістичної помилки в контекстному меню представлено у вигляді кнопки розділення. Натисніть головну кнопку кнопки розділення, щоб вибрати цей варіант і вставити його в документ. Крім того, ви можете натиснути стрілку кнопки розділення, щоб відкрити підменю з додатковими діями для запропонованого варіанту.

  1. Щоб прослухати вибраний варіант, клацніть Читати вголос.

  2. Щоб пропустити стилістичну помилку й перейти до наступної, виберіть Пропустити один раз.

  3. Щоб пропустити певну помилку в усьому документі, виберіть Не перевіряти наявність цієї проблеми.

 • Щоб отримати докладний опис стилістичної помилки, а також зразки правильного викладу тексту, виберіть Додатково. Відкриється панель Редактор, де:

  1. у верхній частині наведено докладний опис стилістичної помилки;

  2. можна прослухати речення, що містить стилістичну помилку, клацнувши піктограму динаміка. Якщо вибрати частину речення в межах текстового поля, перш ніж клацнути цю піктограму, буде озвучено тільки вибрану частину;

  3. Кожен варіант виправлення стилістичної помилки на панелі "Редактор" представлено у вигляді кнопки розділення. Натисніть головну кнопку кнопки розділення, щоб вибрати цей варіант і вставити його в документ. Крім того, ви можете натиснути стрілку кнопки розділення, щоб відкрити підменю з додатковими діями для запропонованого варіанту.

  4. Ви можете прослухати кожен варіант повністю або по буквах, вибравши відповідно Читати вголос чи По складах.

Докладні відомості про стилістичні помилки й варіанти їх виправлення див. в статті Вибір параметрів граматики та стилю письма.

Перевірка всього документа за допомогою панелі "Огляд Редактора"

Панель "Огляд Редактора" містить перелік усіх наявних у документі помилок, розподілених за типами, і надає варіанти їх виправлення.

 1. Щоб перевірити весь документ у Word, натисніть клавішу F7 або кнопку Перевірити документ на вкладці Рецензування.

  Знімок екрана: кнопка "Перевірити документ" на вкладці "Рецензування"
 2. Панель "Редактор" місить відомості про кількість і тип помилок (орфографічні, граматичні та стилістичні), знайдених у документі.

  Знімок екрана: огляд помилок правопису
 3. Щоб виправити в документі лише помилки певного типу, клацніть відповідну категорію.

Орфографічні, граматичні й стилістичні помилки відображаються у Word 2016 і Outlook 2016 під час введення. Редактор позначає помилки в тексті, який ви вводите: червоною хвилястою лінією – орфографічні, а подвійною синьою – граматичні й стилістичні.

Коли ви вводите текст, Редактор перевіряє його на наявність орфографічних помилок. Якщо під словом відображається червона хвиляста лінія, клацніть його правою кнопкою миші та виберіть один із варіантів, щоб виправити помилку.

Знімок екрана: контекстне меню орфографічної помилки
 • Варіанти виправлення орфографічних помилок доповнюються синонімами (якщо є), з яких можна вибрати найвідповідніший. 

 • Якщо клацнути стрілку контекстного меню, відобразяться такі команди:

  1. Щоб послухати поточний варіант, виберіть Читати вголос.

  2. Виберіть Додати до списку автовиправлення для варіанту, на який потрібно завжди замінювати знайдене слово. (Крім того, ви можете перейти до вікна Параметри автовиправлення з контекстного меню. Докладні відомості про використання цих параметрів див. в цій статті).

 • Щоб додати до стандартного словника слово, яке не потрібно позначати як неправильне, виберіть Додати до словника.

 • Щоб пропустити слово в цьому документі або електронному листі, не додаючи його до орфографічного словника, виберіть Пропустити все.

 • Щоб переглянути докладні відомості й усі доступні дії з виправлення орфографічних помилок, клацніть Додатково. Відкриється панель Редактор.

  Примітка.: Панель "Редактор" доступна лише у Word.

Редактор перевіряє наявність граматичних помилок під час введення, а також виділяє всі помилки, знайдені в документі, коли ви виконуєте загальну перевірку за допомогою клавіші F7.

Знімок екрана: контекстне меню граматичної помилки

 • Виправлення граматичних помилок доповнюються коротким описом просто над ним у контекстному меню. Це допоможе вам прийняти зважене рішення щодо необхідності та способу виправлення помилки.

 • Якщо клацнути стрілку контекстного меню, відобразяться такі команди:

  1. Щоб прослухати вибраний варіант, клацніть Читати вголос.

  2. Щоб пропустити слово або фразу й перейти до наступної, виберіть Пропустити один раз.

  3. Щоб отримати докладний опис граматичної помилки, а також зразки правильного написання слова, виберіть Додатково. Відкриється панель Редактор.

   Примітка.: Панель "Редактор" доступна лише у Word.

Додаткові відомості

Перевірка орфографії та граматики в Office

 • Перевірка орфографії виконується 89 мовами.

 • Перевірка правопису з урахуванням контексту виконується сімома мовами (англійською, іспанською, італійською, німецькою, норвезькою, портуґальською (Бразілія) і французькою).

 • Перевірка граматики виконується 22 мовами (сімома переліченими вище мовами, а також арабською, данською, нідерландською, польською, портуґальською (європейською), російською, турецькою, фінською, чеською, шведською, японською, корейською, китайською (спрощене письмо), китайською (традиційне письмо) і угорською).

 • Помічник-редактор (золотиста пунктирна лінія) доступний тільки для англійської та іспанської мов.

У програмі Word змініть параметри правопису за допомогою діалогового вікна Настроювання граматичної перевірки. Ви можете вибрати оптимальні параметри перевірки граматики та стилю з урахуванням особливостей свого документа.

Примітка.: За замовчуванням у Редакторі для перевірки правопису вибрано параметр Grammar & more (Граматика та інше), а для стилю – параметри "Wordiness" (Багатослів’я) і "Nominalizations" (Субстантивація).

 1. Виберіть Файл > Параметри > Правопис, щоб перейти до параметрів перевірки правопису.

 2. У розділі Під час виправлення орфографічних і граматичних помилок у Word натисніть кнопку Настройки.

  У діалоговому вікні Настроювання граматичної перевірки в меню Стиль письма можна вибрати один із двох параметрів: Grammar (Граматика) або Grammar & more (Граматика та інше). Ви можете вибрати будь-який із них залежно від параметрів, які бажаєте застосувати до своїх матеріалів.

 3. Виберіть Grammar & more (Граматика та інше), щоб використовувати параметри стилю.

  Прокрутіть униз, щоб переглянути всі доступні параметри, і позначте, яких правил засіб перевірки граматики має дотримуватися, а які ігнорувати. Зміни застосовуватимуться не лише до поточного документа, а й до всіх документів чи елементів, які ви редагуватимете.

  Порада.: Щоб повернути стандартні параметри редактора, натисніть кнопку Скинути.

У програмі Outlook Редактор може позначити граматичні та стилістичні проблеми в словах або фразах, коли ви вводите повідомлення електронної пошти, і пропонувати варіанти їх виправлення. Щоб скористатися службами перевірки правопису Редактора:

 1. Створіть або відкрийте повідомлення електронної пошти.

 2. На вкладці Файл виберіть Параметри.

 3. Виберіть Пошта, а потім – Параметри редактора...

 4. Виберіть Правопис.

 5. У розділі Під час виправлення орфографічних помилок у програмі Outlook зробіть ось що:

  • Виберіть Позначити граматичні помилки під час введення тексту. Якщо це зробити, програма позначатиме помилки (граматичні – синім, а стилістичні – золотим), коли ви вводитимете текст.

  • Виберіть елемент Настройки.

   У діалоговому вікні Настроювання граматичної перевірки в меню Стиль письма можна вибрати один із двох параметрів: Grammar (Граматика) або Grammar & more (Граматика та інше). Ви можете вибрати будь-який із них залежно від параметрів, які бажаєте застосувати до своїх матеріалів.

  • Виберіть Grammar & more (Граматика та інше), щоб використовувати параметри стилю.

   Прокрутіть униз, щоб переглянути всі доступні параметри, і позначте, яких правил засіб перевірки граматики має дотримуватися, а які ігнорувати. Зміни застосовуватимуться не лише до поточного документа, а й до всіх документів чи елементів, які ви редагуватимете.

   Порада.: Щоб повернути стандартні параметри редактора, натисніть кнопку Скинути.

 6. Натисніть кнопку OK.

Сполучення клавіш

У межах документа скористайтеся сполученням клавіш Alt + підкреслена буква, щоб вибрати відповідну команду.

На панелі редактора вибирайте команди тільки натисканням клавіш, що відповідають підкресленим буквам.

Див. також

Вибір параметрів граматики та стилю письма в Office 2016

Перевірка правопису в системі Office 2010 і новіших версіях

Вибір параметрів граматики та стилю в системі Office 2013 і попередніх версіях

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×