Поля «Бюджетна робота»

Поля "Бюджетні трудовитрати" використовуються, щоб вводити або переглядати бюджетні трудовитрати для бюджетних трудових і матеріальних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту. Поля "Бюджетні трудовитрати" можна використовувати, щоб порівнювати поточні бюджетні трудовитрати із запланованими трудовитратами проекту.

Є кілька категорій полів «Бюджетні трудовитрати».

Бюджетні трудовитрати (поле завдання)

Тип даних    Тривалість

Тип запису    Обчислюваний

Спосіб обчислення.    Коли ви призначаєте робочий або матеріальний ресурс, який визначено як бюджетний, зведенню завдань проекту та вводите обсяг роботи для ресурсу в поданні «Використання завдання» або «Використання ресурсу», Microsoft Office Project 2007 добирає загальний підсумок до зведення завдань проекту.

Ці відомості можна використовувати, щоб переглядати загальні бюджетні трудовитрати проекту. Якщо проект – частина головного проекту або реєстру проектів, відомості про зведення бюджетних трудовитрат проекту можна аналізувати й порівнювати з відомостями інших проектів. Зведене завдання проекту для головного проекту включає добране значення трудовитрат власних бюджетних ресурсів і суму бюджетних ресурсів вкладених проектів.

Ефективне використання.    Додавайте поле «Бюджетні трудовитрати» до подання завдання та відображайте зведення завдань проекту, коли потрібно переглянути загальні бюджетні трудовитрати трудових і матеріальних ресурсів. Після запуску процесу відстеження у плані проекту можна використовувати поле «Бюджетні трудовитрати» для порівняння планових трудовитрат з обсягом виконаної роботи.

Приклад.    Створивши проект орієнтовним обсягом 5 000 год. для трьох робочих ресурсів на умовах повної зайнятості, ви створюєте ресурс «Персонал» як трудовий і визначаєте його як бюджетний. Ви призначаєте ресурс «Персонал» зведенню завдань проекту та вводите обсяг роботи в 5 000 год. у поданні «Використання завдання». Під час роботи ви вводите відомості про фактичний перебіг виконання у плані проекту. Ви можете порівнювати будь-які відхилення між запланованими та фактичними трудовитратами, щоб аналізувати, чи слід продовжувати працювати далі або потрібно внести зміни.

Примітки.    Поле «Бюджетні трудовитрати» відображає відомості про трудові та матеріальні ресурси, але не відображають відомості про витратні ресурси. Щоб відобразити відомості про бюджетну вартість для витратних ресурсів, які призначено зведенню завдань проекту, додайте поле «Бюджетні витрати» до аркуша завдання.

Щоб відобразити зведене завдання проекту, у меню Знаряддя виберіть пункт Параметри. На вкладці Вигляд установіть прапорець поруч із параметром Показувати зведене завдання проекту.

Бюджетні трудовитрати (поле ресурсу)

Тип даних    Тривалість

Тип запису    Обчислюваний

Спосіб обчислення.    Коли ви призначаєте трудовий або матеріальний ресурс, який визначено як бюджетний, зведенню завдань проекту та вводите обсяг роботи для ресурсу в поданні «Використання завдання» або «Використання ресурсу», Microsoft Office Project 2007 копіює цей обсяг у поле ресурсу «Бюджетні трудовитрати».

Ефективне використання.    Додавайте поле «Бюджетні трудовитрати» до подання ресурсу, коли потрібно переглянути робочий бюджет для трудових чи матеріальних ресурсів або порівняти робочі бюджети ресурсів між собою.

Приклад.    Створивши проект орієнтовним обсягом 5 000 год. для трьох робочих ресурсів на умовах повної зайнятості, ви створюєте ресурс «Персонал» як трудовий і визначаєте його як бюджетний. Ви призначаєте ресурс «Персонал» зведенню завдань проекту та вводите обсяг роботи в 5 000 год. у поданні «Використання завдання». Коли ви додасте поле «Бюджетні трудовитрати» до аркуша ресурсів, то побачите, що робочий ресурс «Персонал» відображає цей бюджет у 5 000 год.

Примітки.    Поле «Бюджетні трудовитрати» відображає відомості про трудові та матеріальні ресурси, але не відображають відомості про витратні ресурси. Щоб відобразити відомості про бюджетну вартість для витратних ресурсів, які призначено зведенню завдань проекту, додайте поле «Бюджетні витрати» до аркуша ресурсів.

Бюджетні трудовитрати (поле призначення)

Тип даних    Тривалість

Тип запису.    Вводиться

Ефективне використання.    Додайте поле "Бюджетні трудовитрати" до подання "Використання завдань" або "Використання ресурсів", коли потрібно ввести обсяг бюджетних трудовитрат для трудових чи матеріальних ресурсів за призначеннями або порівняти бюджетні трудовитрати ресурсів.

Приклад.    Створивши проект орієнтовним обсягом 5 000 год. для трьох робочих ресурсів на умовах повної зайнятості, ви створюєте ресурс «Персонал» як трудовий і визначаєте його як бюджетний. Ви призначаєте ресурс «Персонал» зведенню завдань проекту. Тепер ви можете ввести загальну суму обсягу планових трудовитрат у 5 000 год. в аркуші подання «Використання завдання».

Примітки.    Ви можете використовувати поле «Бюджетні трудовитрати» для введення відомостей про трудові та матеріальні ресурси, але не можете вводити в нього витратні ресурси. Щоб ввести загальну суму бюджетної вартості витратних ресурсів, призначених зведенню завдань проекту, додайте поле «Бюджетні витрати» до аркуша подання «Використання завдання» або «Використання ресурсу» та вводьте витрати там.

Бюджетні трудовитрати (поле розподіленого в часі завдання)

Тип даних    Тривалість

Тип запису    Обчислюваний

Спосіб обчислення.    Якщо призначити трудовий або матеріальний бюджетний ресурс зведеному завданню проекту та ввести обсяг трудовитрат для цього ресурсу в поданні "Використання завдань" чи "Використання ресурсів", загальний підсумок у Microsoft Office Project 2007 буде розгорнуто до рівня розподіленого в часі завдання.

Ефективне використання.    У поданні «Використання завдання» в меню Формат виберіть пункт Стилі відомостей. Щоб відобразити поле Бюджетні трудовитрати в табелі подання, перемістіть поле Бюджетні трудовитрати в поле Показати такі поля. Таким чином відображатиметься розгорнутий у часі підрозділ планових трудовитрат зведення завдань проекту.

Приклад.    Створивши проект орієнтовним обсягом 5 000 год. для трьох робочих ресурсів на умовах повної зайнятості, ви створюєте ресурс «Персонал» як трудовий і визначаєте його як бюджетний. Ви призначаєте ресурс «Персонал» зведенню завдань проекту та вводите обсяг роботи в 5 000 год. у поданні «Використання завдання». Під час роботи ви вводите відомості про фактичний перебіг виконання у плані проекту. Ви можете порівнювати будь-які відхилення між запланованими та фактичними трудовитратами, щоб аналізувати, чи слід продовжувати працювати далі або потрібно внести зміни.

Примітки.    Поле «Бюджетні трудовитрати» відображає відомості про трудові та матеріальні ресурси, але не відображає відомості про витратні ресурси. Щоб відобразити відомості про розподілену в часі бюджетну вартість для витратних ресурсів, які призначено зведенню завдань проекту, додайте поле «Бюджетні витрати» до розподіленої в часі частини подання «Використання завдання».

Бюджетні трудовитрати (поле розподіленого в часі ресурсу)

Тип даних    Тривалість

Тип запису    Обчислюваний

Спосіб обчислення.    Якщо призначити трудовий або матеріальний бюджетний ресурс зведеному завданню проекту та ввести обсяг бюджетних трудовитрат для цього ресурсу в поданні "Використання завдань" чи "Використання ресурсів", загальний підсумок у Microsoft Office Project 2007 буде розгорнуто до рівня розподіленого в часі ресурсу.

Ефективне використання.    У поданні «Використання ресурсу» в меню Формат виберіть пункт Стилі відомостей. Щоб відобразити поле Бюджетні трудовитрати в табелі подання, перемістіть поле Бюджетні трудовитрати в поле Показати такі поля. Таким чином відображатиметься розгорнутий у часі підрозділ планових трудовитрат для бюджетних ресурсів, призначених зведенню завдань проекту.

Приклад.    Створивши проект орієнтовним обсягом 5 000 год. для трьох робочих ресурсів на умовах повної зайнятості, ви створюєте ресурс «Персонал» як трудовий і визначаєте його як бюджетний. Ви призначаєте ресурс «Персонал» зведенню завдань проекту та вводите обсяг роботи в 5 000 год. у поданні «Використання завдання». Під час роботи ви вводите відомості про фактичний перебіг виконання у плані проекту. Ви можете порівнювати будь-які відхилення між запланованою розподіленою в часі роботою та обсягом виконаної розподіленої в часі роботи, щоб аналізувати, чи слід продовжувати працювати далі або потрібно внести зміни.

Примітки.    Поле «Бюджетні трудовитрати» відображає відомості про трудові та матеріальні ресурси, але не відображає відомості про витратні ресурси. Щоб відобразити відомості про розподілену в часі бюджетну вартість для витратних ресурсів, які призначено зведенню завдань проекту, додайте поле «Бюджетні витрати» до розподіленої в часі частини подання «Використання ресурсу».

Бюджетні трудовитрати (поле розподіленого в часі призначення)

Тип даних    Тривалість

Тип запису.    Вводиться

Ефективне використання.    У поданні «Використання завдання» або «Використання ресурсу» в меню Формат виберіть пункт Стилі відомостей. Щоб відобразити поле Бюджетні трудовитрати в розподіленій у часі частині подання, перемістіть поле Бюджетні трудовитрати в поле Показати такі поля. Тепер можна вводити або переглядати розгорнуту в часі бюджетні трудовитрати для призначення.

Приклад.    Створивши проект з орієнтовним обсягом 5000 годин для трьох трудових ресурсів на умовах повної зайнятості, ви створюєте трудовий ресурс "Персонал" і визначаєте його як бюджетний. Ви призначаєте ресурс "Персонал" зведеному завданню проекту. Тепер можна вводити розподілені в часі або окреслені обсяги трудовитрат у табель подання "Використання завдань" чи "Використання ресурсів", щоб призначати ресурс "Персонал" зведеному завданню проекту.

Примітки.    Ви можете використовувати поле «Бюджетні трудовитрати» для введення розподілених у часі відомостей про трудові та матеріальні ресурси, але не можете вводити в нього витратні ресурси. Щоб ввести розподілені в часі відомості про бюджетну вартість витратних ресурсів, призначених зведенню завдань проекту, додайте поле «Бюджетні витрати» до розподіленої в часі частини подання «Використання завдання» або «Використання ресурсу» та вводьте відомості про витрати там.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×