Поля «Базові бюджетні витрати»

Поля "Базові бюджетні витрати" відображають початковий запланований бюджет для бюджетних витратних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту. Поля "Базові бюджетні витрати" відображають загальну передбачену бюджетом вартість проекту. У розподілених у часі версіях цих полів відображаються ті самі витрати, розподілені в часі. Поля "Базові бюджетні витрати" можна використовувати, щоб порівнювати базові бюджетні витрат із поточними бюджетними витратами та запланованими витратами на проект.

Є кілька категорій полів ''Базові бюджетні витрати''.

Базові бюджетні витрати (поле завдання)

Тип даних.    Грошова одиниця.

Тип запису.    Обчислюваний або для введення

Спосіб обчислення.    Якщо призначити витратний ресурс, який визначено як бюджетний, зведеному завданню проекту та ввести вартість ресурсу в поданні "Використання завдання" або "Використання ресурсів", Microsoft Office Project 2007 добирає загальний підсумок до зведення завдань проекту. Поле "Базові бюджетні витрати" має значення 0,00₴, доки не буде встановлено базовий план проекту. Після збереження базового плану проекту це значення зберігається в полі завдання "Базові бюджетні витрати".

Ефективне використання.    В аркуші завдань відобразіть зведення завдань проекту та додайте поля «Базові бюджетні витрати» та «Бюджетні витрати», щоб порівняти початкові заплановані загальні бюджетні витрати з поточними запланованими або фактичними бюджетними витратами. Переглядаючи відхилення, ви можете побачити, як бюджетні витрати змінюються протягом виконання проекту.

Приклад.    Роботу над проектом розпочато два місяці тому, коли ви вперше зберегли базовий план проекту. Тепер потрібно порівняти поле «Базові бюджетні витрати» з поточним полем «Бюджетні витрати». В аркуші завдань ви відображаєте зведення завдань проекту та додаєте обидва поля «Базові бюджетні витрати» та «Бюджетні витрати», щоб проаналізувати відхилення бюджетних витрат і визначити, чи слід продовжувати працювати далі або потрібно внести зміни.

Примітки.    Поле "Базові бюджетні витрати" відображає відомості про витратні ресурси, але не відображає відомості про трудові та матеріальні ресурси. Щоб відобразити відомості про базові бюджетні трудовитрати для трудових або матеріальних ресурсів, які призначено зведенню завдань проекту, додайте поле "Базові бюджетні трудовитрати" до аркуша завдань.

Щоб відобразити зведене завдання проекту, у меню Знаряддя виберіть пункт Параметри. На вкладці Вигляд установіть прапорець поруч із параметром Показувати зведене завдання проекту.

Щоб зберегти базовий план, у меню Знаряддя наведіть вказівник на пункт Відстеження та виберіть пункт Установити базовий план. Якщо потрібно, внесіть зміни в діалоговому вікні та натисніть кнопку ОК.

Після збереження базового плану ви все ще можете редагувати базові бюджетні витрати. Однак змінені значення базового плану не призводять до перерахунку в полях базових бюджетних витрат. Мета збереження базового плану – фіксування «знімка» плану проекту в певний момент часу. Змінення значень базового плану може змінити цілісність відомостей і призвести до неправильних висновків на основі аналізу відхилень.

Базові бюджетні витрати (поле ресурсу)

Тип даних.    Грошова одиниця.

Тип запису.    Обчислюваний або для введення

Спосіб обчислення.   Якщо призначити витратний ресурс, який визначено як бюджетний, зведеному завданню проекту та ввести вартість ресурсу в поданні "Використання завдання" або "Використання ресурсів", Microsoft Office Project 2007 копіює цю суму в поле ресурсів "Бюджетні витрати". Поле "Базові бюджетні витрати" має значення 0,00₴, доки не буде встановлено базовий план проекту. Після збереження базового плану проекту це значення зберігається в полі ресурсу "Базові бюджетні витрати".

Ефективне використання.    Додайте поле «Базові бюджетні витрати» до аркуша ресурсів, коли потрібно переглядати початкові заплановані загальні бюджетні витрати. Якщо також додати поле «Бюджетні витрати», то можна порівнювати початковий план із поточними запланованими бюджетними витратами. Переглядаючи відхилення, ви можете побачити, як бюджетні витрати змінюються протягом виконання проекту.

Приклад.    Роботу над проектом розпочато два місяці тому, коли ви вперше зберегли базовий план проекту. Тепер потрібно порівняти поле ресурсів «Базові бюджетні витрати» з поточним полем «Бюджетні витрати». До аркуша ресурсів ви додаєте обидва поля: «Базові бюджетні витрати» та «Бюджетні витрати», щоб проаналізувати відхилення бюджетних витрат і визначити, чи слід продовжувати працювати далі або потрібно внести зміни.

Примітки.    Поле "Базові бюджетні витрати" відображає відомості про витратні ресурси, але не відображає відомості про трудові та матеріальні ресурси. Щоб відобразити відомості про базові бюджетні трудовитрати для трудових або матеріальних ресурсів, які призначено зведенню завдань проекту, додайте поле "Базові бюджетні трудовитрати" до аркуша ресурсу.

Щоб зберегти базовий план, у меню Знаряддя наведіть вказівник на пункт Відстеження та виберіть пункт Установити базовий план. Якщо потрібно, внесіть зміни в діалоговому вікні та натисніть кнопку ОК.

Після збереження базового плану ви все ще можете редагувати базові бюджетні витрати. Однак змінені значення базового плану не призводять до перерахунку в полях базових бюджетних витрат. Мета збереження базового плану – фіксування «знімка» плану проекту в певний момент часу. Змінення значень базового плану може змінити цілісність відомостей і призвести до неправильних висновків на основі аналізу відхилень.

Базові бюджетні витрати (поле призначення)

Тип даних.    Грошова одиниця.

Тип запису.    Обчислюваний або для введення

Спосіб обчислення.    Якщо призначити витратний ресурс, який визначено як бюджетний, зведеному завданню проекту та ввести вартість призначення в поданні "Використання завдання" або "Використання ресурсів", Microsoft Office Project 2007 копіює цю суму в поле призначення "Бюджетні витрати". Поле "Базові бюджетні витрати" має значення 0,00₴, доки не буде встановлено базовий план проекту. Після збереження базового плану проекту це значення зберігається в полі призначення "Базові бюджетні витрати".

Ефективне використання.    Додайте стовпець «Базові бюджетні витрати» до подання «Використання завдання» або «Використання ресурсу», коли потрібно переглядати початкові заплановані бюджетні витрати. Якщо також додати стовпець «Бюджетні витрати», то можна порівнювати початковий план із поточними запланованими бюджетними витратами. Переглядаючи відхилення, ви можете побачити, як значення бюджетних витрат змінюються протягом виконання проекту.

Приклад.    Роботу над проектом розпочато два місяці тому, коли ви вперше зберегли базовий план проекту. Тепер потрібно порівняти поле призначення «Базові бюджетні витрати» з поточним полем призначення «Бюджетні витрати». У поданні «Використання завдання» ви відображаєте обидва стовпці – «Базові бюджетні витрати» та «Бюджетні витрати» – в аркуші подання, щоб проаналізувати відхилення витрат і визначити, чи слід продовжувати працювати далі або потрібно внести зміни.

Примітки.    Поле "Базові бюджетні витрати" відображає відомості про витратні ресурси, але не відображає відомості про трудові та матеріальні ресурси. Щоб відобразити відомості про базове призначення бюджетних трудовитрат для трудових або матеріальних ресурсів, які призначено зведенню завдань проекту, додайте поле "Базові бюджетні трудовитрати" до аркуша подання "Використання завдання" або "Використання ресурсів".

Щоб зберегти базовий план, у меню Знаряддя наведіть вказівник на пункт Відстеження та виберіть пункт Установити базовий план. Якщо потрібно, внесіть зміни в діалоговому вікні та натисніть кнопку ОК.

Після збереження базового плану ви все ще можете редагувати базові бюджетні витрати. Однак змінені значення базового плану не призводять до перерахунку в полях базових бюджетних витрат. Мета збереження базового плану – фіксування «знімка» плану проекту в певний момент часу. Змінення значень базового плану може змінити цілісність відомостей і призвести до неправильних висновків на основі аналізу відхилень.

Базові бюджетні витрати (поле розподіленого в часі завдання)

Тип даних.    Грошова одиниця.

Тип запису.    Обчислюваний або для введення

Спосіб обчислення.    Якщо призначити витратний ресурс, який визначено як бюджетний, зведеному завданню проекту та ввести вартість призначення в поданні "Використання завдання" або "Використання ресурсів", Microsoft Office Project 2007 розгортає загальні витрати до рівня розподіленого в часі завдання. Поле "Базові бюджетні витрати" має значення 0,00₴, доки не буде встановлено базовий план проекту. Після збереження базового плану проекту це значення зберігається в полі розподіленого в часі завдання "Базові бюджетні витрати".

Ефективне використання.    У поданні «Використання завдання» в меню Формат виберіть пункт Стилі відомостей. Щоб відобразити поле Базові бюджетні витрати в табелі подання, перемістіть поле Базові бюджетні витрати в поле Показати такі поля. Таким чином, підрозділ базових бюджетних витрат на зведення завдань проекту буде розгорнуто в часі. Якщо також відобразити в поданні поле «Бюджетні витрати», то можна порівнювати відомості про початкові розподілені в часі заплановані витрати з відомостями про поточні заплановані бюджетні витрати.

Приклад.    Роботу над проектом розпочато два місяці тому, коли ви вперше зберегли базовий план проекту. Тепер потрібно порівняти розподілене в часі поле «Базові бюджетні витрати» з поточним полем «Бюджетні витрати» зведення призначень проекту. Ви додаєте поле «Базові бюджетні витрати» до табеля подання «Використання завдання».

Примітки.    Поле "Базові бюджетні витрати" відображає відомості про витратні ресурси, але не відображає відомості про трудові та матеріальні ресурси. Щоб відобразити відомості про розподілені в часі базові бюджетні трудовитрати для трудових або матеріальних ресурсів, які призначено зведенню завдань проекту, додайте поле "Базові бюджетні трудовитрати" до табеля подання "Використання завдання".

Щоб зберегти базовий план, у меню Знаряддя наведіть вказівник на пункт Відстеження та виберіть пункт Установити базовий план. Якщо потрібно, внесіть зміни в діалоговому вікні та натисніть кнопку ОК.

Після збереження базового плану ви все ще можете редагувати базові бюджетні витрати. Однак змінені значення базового плану не призводять до перерахунку в полях базових бюджетних витрат. Мета збереження базового плану – фіксування «знімка» плану проекту в певний момент часу. Змінення значень базового плану може змінити цілісність відомостей і призвести до неправильних висновків на основі аналізу відхилень.

Базові бюджетні витрати (поле розподіленого в часі ресурсу)

Тип даних.    Грошова одиниця.

Тип запису.    Обчислюваний або для введення

Спосіб обчислення.    Якщо призначити витратний ресурс, який визначено як бюджетний, зведеному завданню проекту та ввести вартість призначення в поданні "Використання завдання" або "Використання ресурсів", Microsoft Office Project 2007 розгортає цю суму до рівня розподіленого в часі ресурсу. Поле "Базові бюджетні витрати" має значення 0,00₴, доки не буде встановлено базовий план проекту. Після збереження базового плану проекту це значення зберігається в полі розподіленого в часі ресурсу "Базові бюджетні витрати".

Ефективне використання.    У поданні «Використання ресурсу» в меню Формат виберіть пункт Стилі відомостей. Відобразіть поле Базові бюджетні витрати в табелі подання, щоб переглядати розгорнуті в часі відомості про заплановані бюджетні витрати. Якщо також додати поле «Бюджетні витрати», то можна порівнювати початковий план із відомостями про поточні заплановані бюджетні витрати.

Приклад.    Роботу над проектом розпочато два місяці тому, коли ви вперше зберегли базовий план проекту. Тепер потрібно порівняти розподілене в часі поле «Базові бюджетні витрати» з поточним полем «Бюджетні витрати» щодо витратних ресурсів зведення призначень проекту. У поданні «Використання ресурсу» ви відображаєте обидва поля: «Базові бюджетні витрати» та «Бюджетні витрати», щоб проаналізувати відхилення бюджетних витрат і визначити, чи слід продовжувати працювати далі або потрібно внести зміни.

Примітки.    Поле "Базові бюджетні витрати" відображає відомості про витратні ресурси, але не відображає відомості про трудові та матеріальні ресурси. Щоб відобразити відомості про розподілені в часі базові бюджетні трудовитрати для трудових або матеріальних ресурсів, які призначено зведенню завдань проекту, додайте поле "Базові бюджетні трудовитрати" до табеля подання "Використання ресурсів".

Щоб зберегти базовий план, у меню Знаряддя наведіть вказівник на пункт Відстеження та виберіть пункт Установити базовий план. Якщо потрібно, внесіть зміни в діалоговому вікні та натисніть кнопку ОК.

Після збереження базового плану ви все ще можете редагувати базові бюджетні витрати. Однак змінені значення базового плану не призводять до перерахунку в полях базових бюджетних витрат. Мета збереження базового плану – фіксування «знімка» плану проекту в певний момент часу. Змінення значень базового плану може змінити цілісність відомостей і призвести до неправильних висновків на основі аналізу відхилень.

Базові бюджетні витрати (поле розподіленого в часі призначення)

Тип даних.    Грошова одиниця.

Тип запису.    Обчислюваний або для введення

Спосіб обчислення.    Якщо призначити витратний ресурс, який визначено як бюджетний, зведеному завданню проекту та ввести вартість призначення в поданні "Використання завдання" або "Використання ресурсів", Microsoft Office Project 2007 розгортає цю суму до поля розподіленого в часі призначення. Поле "Базові бюджетні витрати" має значення 0,00₴, доки не буде встановлено базовий план проекту. Після збереження базового плану проекту це значення зберігається в полі розподіленого в часі призначення "Базові бюджетні витрати".

Ефективне використання.    У поданні «Використання завдання» або «Використання ресурсу» в меню Формат виберіть пункт Стилі відомостей. Щоб відобразити поле Базові бюджетні витрати в табелі подання, перемістіть поле Базові бюджетні витрати в поле Показати такі поля. Тепер ви можете переглядати план для бюджетних витрат. Якщо також додати поле «Бюджетні витрати», то можна порівнювати початковий план із відомостями про поточні заплановані бюджетні витрати.

Приклад.    Роботу над проектом розпочато два місяці тому, коли ви вперше зберегли базовий план проекту. Тепер потрібно порівняти розподілене в часі поле «Базові бюджетні витрати» з поточним полем розподіленого в часі призначення «Бюджетні витрати». У поданні «Використання завдання» ви відображаєте обидва стовпці «Базові бюджетні витрати» та «Бюджетні витрати» в табелі подання, щоб проаналізувати відхилення бюджетних витрат і визначити, чи слід продовжувати працювати далі або потрібно внести зміни.

Примітки.    Поле "Базові бюджетні витрати" відображає відомості про витратні ресурси, але не відображає відомості про трудові та матеріальні ресурси. Щоб відобразити відомості про розподілені в часі базові бюджетні трудовитрати для трудових або матеріальних ресурсів, які призначено зведенню завдань проекту, додайте поле "Базові бюджетні трудовитрати" до табеля подання "Використання завдання" або "Використання ресурсів".

Щоб зберегти базовий план, у меню Знаряддя наведіть вказівник на пункт Відстеження та виберіть пункт Установити базовий план. Якщо потрібно, внесіть зміни в діалоговому вікні та натисніть кнопку ОК.

Після збереження базового плану ви все ще можете редагувати базові бюджетні витрати. Однак змінені значення базового плану не призводять до перерахунку в полях базових бюджетних витрат. Мета збереження базового плану – фіксування «знімка» плану проекту в певний момент часу. Змінення значень базового плану може змінити цілісність відомостей і призвести до неправильних висновків на основі аналізу відхилень.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×