Поля «Базова вартість1-10»

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

У полях базової вартості («Базова вартість1» – «Базова вартість10») зберігаються відомості про загальні заплановані витрати для завдання, ресурсу або призначення. У полі «Базова вартість1» зберігаються заплановані витрати для завдання, ресурсу або призначення, збережені в «Базовому плані 1». Так само в полях «Базова вартість2» – «Базова вартість10» зберігаються заплановані витрати для завдання, ресурсу або призначення для «Базового плану 2» – «Базового плану 10» відповідно. Базову вартість також називають бюджетом по завершенні (поле освоєного обсягу). У розподілені в часі версіях цих полів відображаються значення, розподілені в часі.

Існують кілька категорій полів «Базова вартість1-10».

Тип даних     Грошова одиниця

Витрати 1-10 (поля завдань)

Тип запису    Обчислюване поле або вводити

Спосіб обчислення.     Базова вартість обчислюється як сума заплановані витрати на всіх призначених ресурсів, а також будь-які постійних витрат, пов'язаними з цим завданням. Це так само, як вміст поля вартість» під час збереження базового.

Базова вартість = (робота * стандартна ставка) + (понаднормова робота * ставка за понаднормову роботу) + вартість використання ресурсу + постійні витрати завдання

Поле базової вартості, що використовується («Базова вартість1», «Базова вартість2» тощо), залежить від того, який базовий план було збережено («Базовий план1», «Базовий план2» тощо).

Рекомендації з використання    Додайте одне з полів завдань базова вартість1-10 до подання завдань, коли ви вперше зберегли кілька базового плану, і потрібно проаналізувати базову вартість для завдання. Базова вартість стануть доступні, якщо встановити відомості про витрати для ресурсів, призначених а потім настроїти базовий план для завдання. Порівняння базова вартість проти поле вартість», щоб визначити, чи завдання вартість у межах кошторису. Кілька опорних точок можна також порівняти базові витрати, які збережено в різних точках проекту.

Приклад.     На початку проекту ви створили завдання тривалістю 10 годин і один призначений ресурс вартістю 20 грн. за годину. Після збереження першого базового плану базова вартість для завдання складала 200 грн. відповідно до значення, збереженого в полі завдання «Базова вартість». Потім до проекту було внесено зміни, і тривалість завдання збільшилася до 20 годин. Ви зберегли інший базовий план – «Базовий план1». Тепер базова вартість для завдання складає 400 грн., і це значення зберігається в полі завдання «Базова вартість1».

Примітки.     У полях базової вартості міститься значення 0,00, доки не буде збережено відповідний базовий план. Це можна зробити будь-коли під час виконання проекту в діалоговому вікні Указання базового плану. Виберіть потрібний базовий план: «Базовий план1» – «Базовий план10». Після цього поточні загальні витрати для завдань буде скопійовано у відповідне поле базової вартості.

Змінення вмісту полів базової вартості не впливає на обчислення базової вартості завдання або на розподілену в часі базову вартість для завдання.

Після збереження базового плану базова вартість не змінюється, навіть у разі змінення значень обсягу роботи.

Витрати 1-10 (поля ресурсів)

Тип запису    Обчислюване поле або вводити

Спосіб обчислення.     Базова вартість обчислюється як сума запланованих витрат для ресурсу, включно з запланованою роботою, запланованою понаднормовою роботою та вартістю використання для всього обсягу роботи, призначеного цьому ресурсу. Це те саме значення, що міститься в полі «Витрати» під час збереження базового плану.

Базова вартість = (обсяг роботи * стандартна ставка) + (понаднормова робота * ставка за понаднормову роботу) + вартість використання

Поле базової вартості, що використовується («Базова вартість1», «Базова вартість2» тощо), залежить від того, який базовий план було збережено («Базовий план1», «Базовий план2» тощо).

Рекомендації з використання     Додайте одне з полів ресурсів базова вартість1-10 до подання ресурсу, коли ви вперше зберегли кілька базовий і потрібно проаналізувати базових витрат для ресурсів. Базова вартість для ресурсу стануть доступними під час настроювання відомостей вартість для ресурсу та збереження базового плану для завдання, ресурсу, призначеного для. Порівняння базова вартість з поле вартість», щоб визначити, чи витрати ресурсу в межах бюджету. Також можна кілька опорних точок для порівняння базову вартість збережено в різних точках проекту.

Приклад    На початку проекту у вас ресурсів на $20 год призначено 10 різних завдань для загальної сукупності 100 годин. Отже, під час збереження до першої базової лінії, базова вартість для ресурсу був $2000. Після того, як ви зберегли першої базової лінії, внесення змін до проекту, а ставкою ресурсу виправити 25 на годину. Збереження іншого базового плану за допомогою базовий. Тепер базова вартість для ресурсу – це 2500 $, а це зберігається в поле базовий початок1 витрати ресурсу».

Примітки.     У полях базової вартості міститься значення 0,00, доки не буде збережено відповідний базовий план. Це можна зробити будь-коли під час виконання проекту в діалоговому вікні Указання базового плану. Виберіть потрібний базовий план: «Базовий план1» – «Базовий план10». Після цього поточні загальні витрати для ресурсів буде скопійовано у відповідне поле базової вартості.

Змінення вмісту полів базової вартості не впливає на обчислення базової вартості ресурсу або на розподілену в часі базову вартість для ресурсу.

Після збереження базового плану базова вартість не змінюється, навіть у разі змінення значень обсягу роботи.

Витрати 1-10 (поля призначень)

Тип запису    Обчислюване поле або вводити

Спосіб обчислення.    Базова вартість обчислюється як сума заплановані витрати на завдання, зокрема запланований обсяг роботи, запланованої понаднормової роботи і значень вартості використання для призначення. Це так само, як вміст поля вартість» під час збереження базового.

Базова вартість = (обсяг роботи * стандартна ставка) + (понаднормова робота * ставка за понаднормову роботу) + вартість використання

Поле базової вартості, що використовується («Базова вартість1», «Базова вартість2» тощо), залежить від того, який базовий план було збережено («Базовий план1», «Базовий план2» тощо).

Рекомендації з використання     Додайте одне з полів призначення базова вартість1-10 до частини аркуша подання використання завдань або використання ресурсів», коли ви вперше зберегли кілька базовий і потрібно проаналізувати базову вартість для призначення. Базова вартість для призначення стануть доступними під час настроювання відомості про витрати для ресурсів, призначення ресурсу для виконання завдання та збереження базового плану для проекту. Порівняння базова вартість проти поле вартість», щоб визначити, чи призначення в бюджет. Кілька опорних точок можна також порівняти базові витрати, які збережено в різних точках проекту.

Приклад.     На початку проекту ви додали ресурс вартістю 20 грн. за годину до завдання тривалістю 10 годин. Після збереження першого базового плану базова вартість для призначення складала 200 грн. відповідно до значення, збереженого в полі призначення «Базова вартість». Через два місяці до проекту було внесено зміни. Ставка ресурсу збільшилася до 25 грн. за годину. Ви зберегли інший базовий план – «Базовий план1». Тепер базова вартість для призначення складає 250 грн., і це значення зберігається в полі призначення «Базова вартість1».

Примітки.     У полях базової вартості міститься значення 0,00, доки не буде збережено відповідний базовий план. Це можна зробити будь-коли під час виконання проекту в діалоговому вікні Указання базового плану. Виберіть потрібний базовий план: «Базовий план» або «Базовий план1» – «Базовий план10». Після цього поточні загальні витрати для призначень буде скопійовано у відповідне поле базової вартості.

Змінення вмісту полів базової вартості не впливає на обчислення базової вартості завдання чи ресурсу або на розподілену в часі базову вартість для призначення.

Після збереження базового плану базова вартість не змінюється, навіть у разі змінення значень обсягу роботи.

Витрати 1-10 (поля розподілених у часі завдань)

Тип запису    Обчислюване поле або вводити

Спосіб обчислення.    Як зберегти базовий план, поля розподілених у часі вартість для призначення копіюються до поля розподілених у часі базові витрати. Це завдання витрати, які містять запланований обсяг роботи, запланованої понаднормової роботи та значень вартості використання для призначених ресурсів, а також будь-які постійних витрат для завдання, розподіляється відповідно до тривалості завдання.

Поле базової вартості, що використовується («Базова вартість1», «Базова вартість2» тощо), залежить від того, який базовий план було збережено («Базовий план1», «Базовий план2» тощо).

Рекомендації з використання     Додайте одне з полів завдань базова вартість1-10 до розподіленої в часі частини подання використання завдань, коли ви вперше зберегли кілька базовий і потрібно проаналізувати в часі базову вартість для завдання. Базова вартість для завдання стануть доступними під час настроювання відомості про витрати для ресурсів, призначених та збереження базового плану. Порівняння базова вартість проти поле вартість», щоб визначити, чи завдання вартість у межах кошторису. Кілька опорних точок можна також порівняти базові витрати, які збережено в різних точках проекту.

Приклад    На початку проекту Степан і Кріс були призначені "Записування пропозиції" завдання, яке було заплановано для роботи з понеділка по четвер 16 годин. Ставка за Степан, так і Кріс – це $20 год. Робота було заплановано як 4 години роботи для кожного з 4 днів, тому в розподілених у часі заплановані витрати $80 для кожного з 4 днів. Під час збереження до першої базової лінії, ця вартість розподілених у часі зберігалися в поле «базова вартість». Після цього вже скориговані проекту та обох ресурсів ставок виправляли до 25 на годину. Збереження іншого базового плану за допомогою базовий. Тепер заплановані витрати для завдання – 100 грн для кожного дня, а ця інформація зберігається в поле «базова Вартість1».

Примітки.     Змінення вмісту полів базової вартості не впливає на обчислення базової вартості завдання чи ресурсу або на розподілену в часі базову вартість для завдання.

Витрати 1-10 (поля розподілених у часі ресурсів)

Тип запису    Обчислюване поле або вводити

Спосіб обчислення.    Як зберегти базовий план, поля розподілених у часі вартість для ресурсу копіюються до розподіленої в часі базові витрати поля, які можуть відображатися в подання використання завдань або використання ресурсів». Нижче наведено витрат ресурсів, які містять запланований обсяг роботи, запланованої понаднормової роботи та значень вартості використання для всіх роботи, призначеної ресурсу, розподіляється тривалість завдання.

Поле базової вартості, що використовується («Базова вартість1», «Базова вартість2» тощо), залежить від того, який базовий план було збережено («Базовий план1», «Базовий план2» тощо).

Рекомендації з використання    Додавання одне з полів ресурсів базова вартість1-10 до розподіленої в часі частини подання використання ресурсів, коли ви вперше зберегли кілька базовий і потрібно проаналізувати розподілених у часі базових витрат для ресурсів. Базова вартість для ресурсу стануть доступними під час настроювання відомостей вартість для ресурсу та збереження базового плану для завдання на ресурс призначено. Порівняння базова вартість з поле вартість», щоб визначити, чи витрати ресурсу в межах бюджету. Кілька опорних точок можна також порівняти базові витрати, які збережено в різних точках проекту.

Приклад.     На початку проекту Максима призначено для виконання 15 різних завдань протягом тривалості проекту з розрахунку по 10 грн. за годину та 8 годин роботи на день. Розподілена в часі запланована вартість складала 80 грн. (8 годин по 10 грн. за годину) на кожен день роботи. Після збереження першого базового плану цю розподілену в часі вартість було збережено в полі ресурсів «Базова вартість». Потім до проекту було внесено зміни, і робочий час для Максима зменшився до 4 годин на день. Ви зберегли інший базовий план – «Базовий план1». Тепер заплановані витрати для Максима складають 40 грн. (4 години по 10 грн. за годину) на кожен день роботи. Це значення зберігається в розподіленому в часі полі ресурсів «Базова вартість1».

Примітки.     Змінення вмісту полів базової вартості не впливає на обчислення базової вартості завдання чи ресурсу або на розподілену в часі базову вартість для ресурсу.

Витрати 1-10 (поля призначень із розподіленням у часі)

Тип запису    Обчислюване поле або вводити

Спосіб обчислення.    Як зберегти базовий план, поля розподілених у часі вартість для призначення копіюються до відповідних розподілених у часі базових витрат поля, які можуть відображатися в подання використання завдань або використання ресурсів». Нижче наведено призначення витрат, які містять запланований обсяг роботи, запланованої понаднормової роботи та значень вартості використання для призначення, розподіляється тривалість завдання.

Поле базової вартості, що використовується («Базова вартість1», «Базова вартість2» тощо), залежить від того, який базовий план було збережено («Базовий план1», «Базовий план2» тощо).

Рекомендації з використання     Додайте одне з полів призначення базова вартість1-10 до розподіленої в часі частини подання використання завдань» або «використання ресурсу, коли ви вперше зберегли кілька базовий і потрібно проаналізувати в часі базову вартість для призначень. Базова вартість для призначення стає доступним під час настроювання відомостей вартість для ресурсу, призначення ресурсу до завдання та призначення базового плану. Порівняння полів базової вартості з поле вартість», щоб визначити, чи призначення в бюджет. Кілька опорних точок можна також порівняти базові витрати, які збережено в різних точках проекту.

Приклад.     На початку проекту Миколу призначено працювати над завданням «Створення пропозиції» з запланованою тривалістю роботи 16 годин із понеділка по четвер. Його стандартна ставка складала 20 грн. за годину. Було заплановано 4 години роботи в день протягом 4 днів, отже, розподілена в часі вартість складала 80 грн. на день. Після збереження першого базового плану цю розподілену в часі заплановану вартість було збережено в полі призначень «Базова вартість». Потім до проекту було внесено зміни, і ставка для Миколи збільшилася до 25 грн. за годину. Ви зберегли інший базовий план – «Базовий план1». Тепер базова вартість для цього призначення складає 100 грн. на день, і це значення зберігається в полі призначень «Базова вартість1».

Примітки.    Змінення вмісту полів базової вартості не впливає на завдання або обчислення базової вартості ресурсу або будь-який в часі базову вартість для призначення.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×