Переходи між елементами приладних дощок PerformancePoint і перегляд даних

Переглядаючи приладну дошку PerformancePoint на сайті SharePoint, можна побачити на ній один або кілька елементів. Зазвичай, але не завжди, приладна дошка містить систему показників, а також кілька фільтрів, діаграм і таблиць. Кожна система показників і кожен звіт розташовуються на приладній дошці як веб-частини. Ви можете здійснювати переходи в межах звіту або виконувати дії в самій веб-частині. Приладна дошка може містити кілька сторінок.

У наведеному нижче прикладі приладна дошка містить фільтр, посилання на додаткові сторінки, систему показників, аналітичну гістограму, звіт про ключовий показник ефективності та секторну діаграму. Кожна система показників і звіт – це окрема веб-частина із власним меню. Елементи керування для кожної веб-частини позначені на сторінці приладної дошки символом розкривного списку ( Символ розкривного списку для веб-елемента керування приладної дошки ).

Інколи дії, які виконуються в одній веб-частині, впливають на результати, що відображаються в іншій веб-частині. У наведеному нижче прикладі результати, що відображаються у звіті про ключові показники ефективності, стосуються елемента ("ПК – планова кількість"), який виділено в системі показників Продаж.

Приладна дошка PerformancePoint із пов’язаними системою показників і звітом про ключові показники ефективності

За допомогою систем показників і звітів на приладній дошці можна легко переглядати дані. Ви можете деталізувати або узагальнювати дані в системах показників, аналітичних діаграмах і таблицях, щоб переглядати нижчі або вищі рівні деталізації, а також змінювати подання даних у звітах. Це зручно, коли потрібно переглядати більше даних, ніж відображено у приладній дошці. Ви можете також переглядати кожен звіт в окремому вікні та експортувати звіти до програми PowerPoint або Excel.

У цій статті

Переходи між елементами приладної дошки

Переміщення на приладній дошці

Взаємодія із системами показників і звітами

Перехід між сторінками приладної дошки

Керування поданням системи показників або звіту

Використання фільтрів для перегляду лише потрібних даних

Використання меню веб-частин

Перегляд даних на приладній дошці

Використання контекстних меню звітів

Скасування змін у діаграмі, відкритій у новому вікні браузера

Скидання подання звіту

Перегляд даних у звітах і системах показників PerformancePoint (відео)

Переходи між елементами приладної дошки

Потужність приладної дошки PerformancePoint полягає в її інтерактивності. Переміщуючись у приладній дошці й досліджуючи кожну систему показників і кожен звіт, можна отримувати докладну картину продуктивності організації.

Переміщення на приладній дошці

Використовуйте курсор, щоб виділити систему показників або звіт, на яких потрібно зосередитися. Якщо сторінка приладної дошки більша за вікно браузера, використовуйте вертикальну або горизонтальну смуги прокручування, щоб перемістити приладну дошку вгору або вниз чи вліво або вправо. Щоб відобразити контекстне меню звіту, клацніть звіт правою кнопкою миші. У наведеному нижче прикладі показано контекстне меню для аналітичної діаграми.

Контекстне меню на гістограмі PerformancePoint

Взаємодія із системами показників і звітами

Більшість звітів має певний рівень інтерактивності. Наприклад, якщо вибрати розділ секторної діаграми, має відкритися нова секторна діаграма, яка відображає додаткові відомості про той самий вибраний розділ. Якщо вибрати клітинку системи показників, яка містить звіт про ключовий показник ефективності, цей звіт оновлюється й відображає додаткові відомості, які стосуються лише виділеної клітинки. Звіт про ключовийпоказник ефективності в наведеному нижче прикладі відображає результати для елемента ПК, який вибрано у відповідній системі показників.

Система показників PerformancePoint і відповідний звіт про ключовий показник ефективності

Вгорі сторінки

Перехід між сторінками приладної дошки

Якщо приладна дошка містить кілька сторінок, можна переходити від однієї сторінки до іншої, клацаючи посилання на сторінку у верхній частині сторінки приладної дошки. Приладна дошка, показана у прикладі на початку цієї статті, має три сторінки: Продаж, Рентабельність продажу та Основні магазини та товари. Посилання на ці сторінки розміщено у верхній частині приладної дошки поруч з іменем приладної дошки. На поточній сторінці завжди відображається звичайний текст, тоді як на інших сторінках текст відображається у вигляді гіперпосилання.

Вгорі сторінки

Керування поданням системи показників або звіту

Кожен символ розкривного списку Символ розкривного списку для веб-елемента керування приладної дошки на приладній дошці – це ознака доступності меню або іншого елемента керування, наприклад фільтра.

Використання фільтрів для перегляду лише потрібних даних

Коли ви вперше відкриваєте приладну дошку, яка містить фільтри, відображається подання на основі початкових настройок фільтрів. Це подання можна змінити за допомогою елементів керування фільтра. У наведеному нижче прикладі показано два фільтри: один для часу, а другий для товарів. Ви можете змінити фільтр Час, клацнувши символ розкривного списку Символ розкривного списку для веб-елемента керування приладної дошки . Відкриється список усіх можливих параметрів цього фільтра. Якщо вибрати інший часовий проміжок, усі підключені до приладної дошки звіти оновляться й на них відображатимуться дані за вибраний час. На прикладі нижче вибрано параметр "Минулого року".

Щоб звузити подання ще більше, можна відфільтрувати його лише за тим товаром, який вас цікавить, або порівняти продуктивність певного товару з усіма іншими доступними товарами. У цьому прикладі вибрано елементи Усе, ПК та Фото- та відеокамери. Вибравши ці елементи, користувач може порівняти дані збуту комп’ютерів і фото- та відеокамер за минулий рік із даними збуту всіх товарів.

Діалогове вікно, у якому вибрано елементи "Усе", "ПК" й "Фото- та відеокамери"

Порада.:  Якщо потрібно переглянути дані для всіх товарів, виберіть елемент Усе. Щоб переглянути дані лише для певних товарів, зніміть цей прапорець і виберіть товар, який вас цікавить.

Вгорі сторінки

Використання меню веб-частин

Кожна веб-частина має власне меню. Клацніть символ розкривного списку Символ розкривного списку для веб-елемента керування приладної дошки у верхньому куті веб-частини, щоб відобразити параметри, які застосовуються до веб-частини. У наведеному нижче прикладі показано доступні елементи керування для системи показників. Ви можете відкрити систему показників у новому вікні, скинути її до вихідного подання та залежно від типу звіту експортувати до програми PowerPoint або Excel. За наявності належних дозволів можна також використовувати ці елементи керування для видалення або змінення системи показників чи змінення підключень. Елемент керування Відкрити в новому вікні дуже зручний, оскільки він дає змогу працювати зі звітом у режимі ізоляції, виконувати різні дії без змінення вихідного подання приладної дошки та відображати його докладніше.

У наведеному нижче прикладі показано меню веб-частини для системи показників.

Контекстне меню системи показників PerformancePoint

Вгорі сторінки

Перегляд даних на приладній дошці

Приладна дошка може містити одну або кілька систем показників та інших звітів. Дії, які можна виконувати в кожному звіті, залежать від його типу. Додаткові відомості про типи звітів див. у статті Типи звітів PerformancePoint.

Використання контекстних меню звітів

Кожен звіт на приладній дошці має власний набір елементів керування, доступ до більшості з яких можна отримати, клацнувши правою кнопкою миші. Ви можете, наприклад, клацнути правою кнопкою миші в будь-якій аналітичній діаграмі або таблиці, вибрати пункт Тип звіту та змінити його на інший тип звіту. Або ви можете внести певні зміни до форматування чи відфільтрувати відображені дані. Ви можете клацнути певні точки даних, як, наприклад, у наведеній лінійній діаграмі, або клацнути окремі смуги аналітичної діаграми для подальшої деталізації даних. Також можна вибрати розділ секторної діаграми, щоб відображати дані з більшою деталізацією або інші додаткові відомості. Щоб визначити, які елементи інтерактивні, перемістіть вказівник миші в межах звіту. Якщо вказівник зміниться, це означає, що цей елемент можна клацнути.

Зведені дані на лінійчатій діаграмі

Клацніть правою кнопкою миші значення в діаграмі та виберіть пункт Деталізувати до. При цьому буде завантажено список доступних вимірів, які можна переглянути.

Меню «Деталізувати до» на лінійчатій діаграмі PerformancePoint

Системи показників також мають високий ступінь інтерактивності. Наприклад, клацаючи правою кнопкою миші в різних місцях системи показників, можна, залежно від її настройок, виконувати такі завдання:

  • деталізувати або узагальнювати дані для перегляду вищого або нижчого рівня деталізації;

  • фільтрувати дані;

  • виконувати пошук перших десяти елементів категорії (наприклад, каналів продажу);

  • аналізувати значення даних у структурному дереві.

У наведеному нижче прикладі показано контекстне меню, яке можна викликати в системі показників правою кнопкою миші.

Контекстне меню системи показників PerformancePoint

Примітка.:  Іноді під час розгортання та згортання великої кількості рядків або стовпців у системі показників функція розгортання/згортання може працювати неправильно. У такому випадку скористайтеся меню веб-частин, щоб оновити вихідний вигляд системи показників.

Вгорі сторінки

Скасування змін у діаграмі, відкритій у новому вікні браузера

У вікні браузера натисніть кнопку Назад. Це скасує останню зміну, внесену до подання. Повторюйте, доки не буде відображено потрібне подання. Це зручно, якщо до звіту внесено кілька змін, але скидати діаграму до подання за промовчанням не потрібно.

Порада.:  Якщо кнопка Назад неактивна, звіт відображається у стандартному поданні.

Вгорі сторінки

Скидання подання звіту

Щоб скинути звіт до його вихідного подання, скористайтесь одним із наведених нижче способів.

  • Якщо ви переглядаєте звіт у вихідному розташуванні на приладній дошці   , відкрийте меню Веб-частина та виберіть команду Скинути подання.

  • Якщо ви переглядаєте звіт у новому вікні браузера   , натисніть кнопку Оновити в новому вікні браузера (або натисніть клавішу F5). Це призведе не лише до скидання аналітичної діаграми до подання за промовчанням, що відображається у приладній дошці, а також і до змінення розмірів діаграми, щоб припасувати її до нового вікна браузера.

Вгорі сторінки

Перегляд даних у звітах і системах показників PerformancePoint (відео)

Переглянувши це відео, ви дізнаєтеся, як переглядати дані у звітах і системах показників PerformancePoint і як деталізувати та фільтрувати дані. Цей ролик допоможе краще засвоїти матеріал цієї статті.

Створення завдання
Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×