Перетворення книги Excel на шаблон форми InfoPath

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

У деяких організаціях використовувати книги Microsoft Office Excel як форми для збирання даних. Ці книги зазвичай включають пустих клітинок для введення даних. За допомогою майстра імпорту у програмі InfoPath, можна перетворити книгу до шаблону форми Microsoft Office InfoPath. Перетворення книги на шаблон форми, користувачі можуть скористатися функції програми InfoPath, наприклад, під час перевірки схеми, динамічні елементи керування, наприклад повторюваних розділів і бізнес-логіки, наприклад перевірка даних. Крім того, ви можете зробити шаблон форми доступні для широкої аудиторії за допомогою створення шаблону форми, що підтримуються браузером. Створення шаблону форми, що підтримуються браузером, шаблону форми сумісний із браузером потрібно опублікувати на сервері, на якому запущено InfoPath Forms Services. За допомогою веб-браузері можна заповнювати форми на основі шаблонів форм, сумісні із браузером.

У разі перетворення робочої книги Excel на шаблон форми InfoPath з використанням параметрів за промовчанням майстра імпорту отриманий шаблон форми міститиме структуру книги Excel. Крім цього, клітинки в книзі Excel, які відповідають певним умовам, автоматично перетворюються на елементи керування «текстове поле», в які користувачі можуть вводити дані. Наприклад, якщо клітинку відформатовано так, щоб відображати межу з усіх боків, її буде перетворено на елемент керування «текстове поле» в отриманому шаблоні форми. Якщо вирішено не використовувати параметри за промовчанням майстра імпорту, можна під час імпорту книги Excel імпортувати тільки структуру книги або перетворювати на елементи керування тільки визначені типи клітинок.

У цій статті описано основні поняття та процедуру перетворення книги Excel на шаблон форми InfoPath, включно з функціями та параметрами, які не підтримуються під час виконання перетворення.

У цій статті

Про перетворення книги Excel на шаблон форми InfoPath

Функції і настройки, які не повністю підтримуються під час виконання перетворення

Перетворення книги Excel на шаблон форми InfoPath

Про перетворення книги Excel на шаблон форми InfoPath

Під час перетворення книги Excel на шаблон форми InfoPath книга використовується як креслення для створення шаблону форми. Структура таблиці книги відтворюється як макетна таблиця в шаблоні форми. Якщо під час перетворення книги вибрати включати клітинки, які використовуються для збирання даних, то елементи керування «текстове поле» додаються до шаблону форми в тих клітинках макетної таблиці, які відповідають розташуванню цих полів у книзі. Розмір і місце клітинок, меж клітинок і затінення, визначення, чи об’єднані вони або розділені, зберігається в отриманому шаблоні форми.

Якщо в книзі є кілька аркушів, то дані і форматування першого аркуша додаються до подання за промовчанням у новому шаблоні форми, і додаткові аркуші перетворюються на відповідні подання в шаблоні форми. Назва кожного додаткового подання збігається з заголовками аркушів.

Щоб краще зрозуміти відношення між робочою книгою, яка перетворюється з використанням майстра імпорту InfoPath, і отриманим шаблоном форми, припустимо, що у вас є робоча книга з іменем «Позови.xls» (Claims.xls), яка складається з двох аркушів. Перший аркуш має назву «Будинки», а другий — «Автомобілі». У першому аркуші є стовпці з іменами «Тип», «Опис», «Сума позики» і «Закупівельна ціна». Стовпці «Сума позики» і «Закупівельна ціна» на кожному аркуші відформатовано для використання типу даних «грошова одиниця». Усі заголовки стовпців відображаються синім кольором жирним шрифтом. Аркуш «Будинки» містить формулу для обчислення схеми погашення позики. Окрема клітинка з відображенням меж з усіх боків використовується для введення імені користувача.

Якщо використовується майстер імпорту для перетворення файлу «Позови.xls» на шаблон форми, буде створено шаблон форми з іменем «Позови.xsn».

книга excel до і після перетворення її на шаблон форми infopath.
Під час перетворення книги Excel на шаблон форми InfoPath структура та інші елементи зберігаються.

У цього нового шаблону форми є два подання. Подання за промовчанням з іменем «Будинки» (за промовчанням) отримує структуру і форматування з аркуша «Будинки». Інше подання з іменем «Автомобілі» отримує структуру і форматування з аркуша «Автомобілі». У кожному поданні є таблиця з стовпцями «Тип», «Опис», «Сума позики» та «Закупівельна ціна», відображені синім кольором жирним шрифтом так само, як і у вихідній книзі. Однак, залежно від параметрів, які вибрано в майстрі імпорту, деякі функції в отриманому шаблоні форми можуть відрізнятися.

 • Якщо для перетворення файлу «Позови.xls» на шаблон форми використовується майстер імпорту зі збереженням тільки структури    Отриманий шаблон форми має макетну таблицю, яка відповідає таблиці в книзі Excel. Шаблон форми не містить елементів керування «текстове поле».

 • Якщо для перетворення файлу «Позови.xls» на шаблон форми використовується майстер імпорту зі збереженням структури і перетворенням клітинок на елементи керування    Отриманий шаблон форми містить повторювану таблицю. Клітинки, які відповідають певним умовам, (наприклад, клітинка із застосованим форматуванням до всіх меж і клітинки, які містять формулу для розрахунку схеми погашення або посилання на неї), перетворюються на елементи керування типу «текстове поле».

  Примітка : Хоча клітинки, які містять формули або посилання на них, перетворюються на елементи керування типу «текстове поле», формули не зберігаються в отриманому шаблоні форми. Потрібно відтворити функціональні можливості, які надає формула, використовуючи відповідні функції в InfoPath.

На початок сторінки

Функції і настройки, які не повністю підтримуються під час виконання перетворення

Деякі настройки і форматування в книгах Excel не підтримуються в InfoPath. Під час перетворення книги з таким настройками отриманий шаблон форми InfoPath не матиме цих функцій і параметрів. Наприклад, якщо книга має ім’я, яке містить зображення, зображення не буде збережено в отриманому шаблоні форми InfoPath, оскільки InfoPath не підтримує зображення у верхньому і нижньому колонтитулах.

Нижче наведено список функцій і настройок, які не зберігаються в разі перетворення книги Excel на шаблон форми InfoPath.

 • Клітинка з автодобором ширини

 • Зображення тла клітинок

 • Візерунки тла клітинок

 • Градієнти клітинок

 • Умовне форматування

 • Перевірка даних

 • Формули

 • Макроси

 • Параметри друку (включаючи змінення розміру сторінки А4, чорно-білий друк, розташування тексту в центрі, номер на першій сторінці, порядок сторінок, зображення, лінії сітки, якість друку, заголовки рядків і стовпців, заголовки рядків і стовпців на кожній сторінці, масштаб і область друку)

 • Вертикальне вирівнювання тексту

 • Рядки, вужчі ніж висота шрифту за промовчанням (10 пт)

 • Об’єкти WordArt

Нижче наведено список функцій і настройок, які частково підтримуються під час перетворення книги Excel на шаблон форми:

Клітинки з форматованими даними     Стилі і кольори, застосовані до клітинок із форматуванням даних, не перетворюються. Наприклад, якщо клітинку відформатовано для відображення від’ємних чисел червоним кольором, числове значення буде перетворено, а відображення червоним кольором — ні.

Гіперпосилання, які вказують на непідтримувані протоколи     Усі гіперпосилання буде перетворено, проте якщо гіперпосилання використовує протокол, відмінний від http:, https:, ftp:, або mailto:, гіперпосилання не працюватиме.

Вирівнювання і форматування колонтитулів     Верхні і нижні колонтитули в книзі Excel можуть мати сегмент зліва, справа або в центрі. Ці сегменти буде об’єднано під час імпорту до InfoPath. Наприклад, книгу з заголовком зліва «Ольга Викова», заголовком в центрі «Звіт про стан» і заголовком справа, який містить дату «13 жовтня, 2007», буде перетворено на шаблон форми InfoPath з одним колонтитулом із текстом: «Ольга ВиковаЗвіт про стан 13 жовтня, 2007». Якщо тільки в одному сегменті верхнього колонтитулу книги міститься текст, у шаблоні форми текст буде відповідно вирівняно. Наприклад, якщо текст міститься тільки в правому сегменті колонтитула, тоді відповідний текст у шаблоні форми буде вирівняно за правим краєм. В іншому випадку текст усіх верхніх і нижніх колонтитулів під час імпорту буде вирівняно за лівим краєм. Настройки шрифтів, застосовані до першого сегмента верхнього або нижнього колонтитула в книзі, буде застосовано до всіх колонтитулів у шаблоні форми InfoPath.

Перетворення шрифтів    Оскільки програма InfoPath імпортує шрифти з книги під час створення нового шаблону форми, то якщо шрифти в книзі недоступні на комп’ютері, на якому виконується імпорт, альтернативні шрифти для шаблону форми буде вибрано автоматично.

Неявно об’єднані клітинки    Якщо в Excel ввести в поточну клітинку більше тексту, ніж вміщується, текст з’явиться в наступній клітинці так, наче клітинки об’єднано. InfoPath не підтримує таку функцію. Якщо перетворена клітинка містить більше тексту, ніж дозволяє ширина клітинки, текст буде перенесено до наступного рядка в InfoPath. Щоб запобігти цьому, перед імпортом книги виберіть клітинку і всі наступні клітинки, необхідні для розташування тексту, та об’єднайте їх, щоб текст був розміщений у межах об’єднаної клітинки.

Зведена таблиця звіту     Зведена таблиця звіту перетворюється як макетна таблиця.

Великі таблиці     InfoPath підтримує таблиці, які містять не більше 63 стовпців і 999 рядків. Якщо книга Excel перевищує ці обмеження, буде перетворено тільки перші 63 стовпця і 999 рядків.

Примітка : Кілька книг Excel не можна відкрити без використання пароля. Якщо це у випадку з книги, які не може бути успішно імпортувати її у програмі InfoPath. Щоб вирішити цю проблему, спробуйте видалити на введення пароля для книги, перш ніж імпортувати її. Крім того, щоб заборонити користувачам з переміщувати, видаляти, приховувати або зміни імен аркушів та змінення інших структурних елементів у книзі призначені кілька книг. Якщо це у випадку з аркуша, який не може бути успішно імпортувати її у програмі InfoPath. Щоб вирішити цю проблему, спробуйте видалити структурного редагування обмежень для книги, перш ніж імпортувати її.

На початок сторінки

Перетворення книги Excel на шаблон форми InfoPath

 1. У меню Файл виберіть команду Імпортувати форму.

 2. У діалоговому вікні Майстер імпорту виберіть Імпортування книг Excel до InfoPath, а потім натисніть кнопку Далі.

 3. Натисніть кнопку Огляд.

 4. Знайдіть і виберіть книгу Excel, яку потрібно перетворити, а потім виберіть команду Відкрити.

 5. Щоб змінити параметри імпорту за промовчанням, натисніть кнопку Параметри, а потім виберіть потрібні параметри.

 6. Натисніть кнопку Готово.

  Примітка : Залежно від макета та складності книги Excel деякі елементи або елементи керування можуть не відображатися належним у шаблоні форми InfoPath. В результаті, які потребують щоб внести зміни до шаблону форми, після перетворення.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×