Перетворення дат, збережених у текстовому форматі, на формат дати

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Іноді дати форматуються та зберігаються у клітинках у текстовому форматі. Наприклад, дату було введено у клітинку, відформатовану як текст, або дані було імпортовано чи скопійовано з зовнішнього джерела даних у текстовому форматі.

Дати, відформатовані як текст, вирівняний ліворуч, а не правим краєм клітинки. З помилок ввімкнуто текстових дат з двозначним числом також може бути позначено з повідомлення про помилку індикатор клітинка із проблемами у формулі .

Оскільки помилок у програмі Excel можна визначити дати, відформатованих як текст з двозначним числом, за допомогою параметрів автоматичного виправлення, щоб перетворити їх на формат дат. За допомогою функції DATEVALUE для перетворення інших типів текстових дат на формат дати.

Перетворення текстових дат, в яких рік введено двома цифрами, за допомогою засобу перевірки помилок

Якщо дані у програму Excel імпортовано з іншого джерела або якщо дату, рік у якій позначається двома цифрами, ввести у клітинку, що раніше була відформатована як текст, у верхньому лівому куті такої клітинки може відобразитися маленький зелений трикутник. Цей індикатор помилок указує на те, що дату збережено в текстовому форматі, як показано в наведеному нижче прикладі.

Клітинки із зеленим індикатором помилок у верхньому лівому куті

За допомогою індикатора помилок для перетворення дат із текстового формату дати.

Примітки.: Перший елементи першого Переконайтеся що помилок ввімкнуто у програмі Excel. Щоб зробити це:

 1. Клацніть елементи Файл > Параметри > Формули.

  У Excel 2007, натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office > Параметри Excel > формули.

 2. У розділі Перевірка помилокустановіть прапорець Увімкнути фонову перевірку помилок. Будь-які повідомлення про помилку буде знайдено, буде позначено із трикутником у верхньому лівому куті клітинки.

 3. У розділі правила перевірки помилоквиділіть клітинки яких рік зображено лише 2 цифрами.

Дотримуйтеся вказівок, наведених нижче, щоб перетворити на дату в текстовому форматі на звичайну дату.

 1. Виділіть на аркуші будь-яку одну клітинку або діапазон суміжних клітинок з індикатором помилок у верхньому лівому куті.

  Виділення клітинок, діапазонів, рядків або стовпців

  Щоб вибрати

  Виконайте такі дії

  Окрему клітинку

  Клацніть клітинку або перейдіть до неї за допомогою клавіш зі стрілками.

  Діапазон клітинок

  Клацніть першу клітинку діапазону та перетягніть вказівник до останньої клітинки або утримуйте клавішу Shift під час натискання клавіш зі стрілками, щоб розширити виділення.

  Також можна виділити першу клітинку та натиснути клавішу F8, а потім розширити виділення за допомогою клавіш зі стрілками. Щоб припинити розширення, знову натисніть клавішу F8.

  Великий діапазон клітинок

  Клацніть першу клітинку діапазону та, утримуючи клавішу Shift, клацніть останню клітинку діапазону. Щоб зробити видимою останню клітинку, можна скористатися прокручуванням.

  Усі клітинки на аркуші

  Натисніть кнопку Виділити все.

  Кнопка "Виділити все"

  Щоб виділити весь аркуш, можна також натиснути сполучення клавіш Ctrl+A.

  Примітка.: Якщо аркуш містить дані, то в разі натискання сполучення клавіш Ctrl+A буде виділено поточну область. Якщо натиснути сполучення клавіш Ctrl+A ще раз, буде виділено весь аркуш.

  Несуміжні клітинки або діапазони клітинок

  Виділіть першу клітинку або діапазон клітинок і, утримуючи клавішу Ctrl, виділіть інші клітинки або діапазони.

  Можна також виділити першу клітинку або діапазон клітинок, а потім натиснути сполучення клавіш Shift+F8, щоб додати до виділення іншу несуміжну клітинку або діапазон клітинок. Щоб припинити додавання клітинок або діапазонів до виділення, натисніть сполучення клавіш Shift+F8 ще раз.

  Примітка.: Скасувати виділення клітинки або діапазону клітинок у несуміжному виділенні не можна без скасування всього виділення.

  Цілий рядок або стовпець

  Клацніть заголовок рядка або стовпця.

  Аркуш із заголовками рядка та стовпця

  1. Заголовок рядка

  2. Заголовок стовпця

  Можна також вибрати клітинки в рядку або стовпці, виділивши першу клітинку та натиснувши сполучення клавіш Ctrl + Shift + клавіша зі стрілкою (стрілка вправо або стрілка вліво – для рядків, стрілка вгору або стрілка вниз – для стовпців).

  Примітка.: Якщо рядок або стовпець містить дані, то в разі натискання сполучення клавіш Ctrl + Shift + клавіша зі стрілкою буде виділено рядок або стовпець до останньої клітинки, яка використовується. Якщо натиснути сполучення клавіш Ctrl + Shift + клавіша зі стрілкою вдруге, буде виділено весь рядок або стовпець.

  Суміжні рядки або стовпці

  Перетягніть вказівник миші через заголовки рядків або стовпців. Або виділіть перший рядок чи стовпець і, утримуючи клавішу Shift, виділіть останній рядок або стовпець.

  Несуміжні рядки або стовпці

  Клацніть заголовок першого стовпця або рядка у виділенні та, утримуючи клавішу Ctrl, клацніть заголовки інших стовпців або рядків, які потрібно додати до виділення.

  Перша або остання клітинка рядка чи стовпця

  Виберіть у рядку або стовпці будь-яку клітинку та натисніть сполучення клавіш Ctrl + клавіша зі стрілкою (стрілка вправо або стрілка вліво – для рядків, стрілка вгору або стрілка вниз – для стовпців).

  Перша або остання клітинка аркуша або таблиці Microsoft Office Excel

  Натисніть сполучення клавіш Ctrl+Home, щоб виділити першу клітинку на аркуші або у списку Excel.

  Натисніть сполучення клавіш Ctrl+End, щоб виділити останню клітинку на аркуші або у списку Excel, яка містить дані або форматування.

  Клітинки до останньої клітинки аркуша (у правому нижньому куті)

  Виділіть першу клітинку та натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+End, щоб розширити виділення клітинок до останньої використаної клітинки на аркуші (у нижньому правому куті).

  Клітинки до початку аркуша

  Виділіть першу клітинку та натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+Home, щоб розширити виділення клітинок до початку аркуша.

  Більше або менше клітинок, ніж в активному виділенні

  Утримуючи клавішу Shift, клацніть останню клітинку, яку потрібно включити до нового виділення. Прямокутний діапазон між активна клітинка та вибраною клітинкою стане новим виділенням.

  Порада.: Щоб скасувати виділення клітинок, клацніть будь-яку клітинку аркуша.

 2. Натисніть кнопку помилок, яка з’явиться поруч із виділеною клітинкою або діапазоном клітинок.

  Кнопка помилок

 3. У меню виберіть команду Перетворити XX на 20XX або Перетворити XX на 19XX. (Щоб приховати індикатор помилок, не перетворюючи число, виберіть команду Пропустити помилку.)

  Команди для перетворення дат

  Ця команда перетворює дати, у яких рік позначається двозначним числом, на звичайні дати, у яких рік позначається чотиризначним числом.

  Перетворені дати

  Перетворивши формат клітинок із текстовими датами, також можна змінити спосіб відображення дат у клітинках. Це робиться за допомогою застосування формату дати.

На початок сторінки

Перетворення текстових дат за допомогою функції DATEVALUE

Щоб перетворити текстову дату у клітинці на порядковий номер дати, використовуйте функцію DATEVALUE. Скопіюйте формулу, виділіть клітинки з текстовими датами і за допомогою команди Спеціальне вставлення застосуйте до них формат дати.

 1. Виділіть пусту клітинку і переконайтеся, що її формат — «Загальний».

  Перевірка числового формату

  1. На вкладці Основне у групі Число клацніть стрілку біля поля Числовий формат і виберіть пункт Загальні.

   Зображення стрічки Excel

 2. У пустій клітинці:

  1. Тип = DATEVALUE (

  2. Клацніть клітинку з датою, відформатованою як текст, яку слід перетворити.

  3. Тип )

  4. Натисніть клавішу ENTER.

   Функція DATEVALUE поверне порядковий номер дати, представленої текстовою датою.

   Що таке порядковий номер?

   Excel зберігає дати у вигляді послідовних порядкових номерів, які можна використовувати під час обчислення. За промовчанням 1 — це 1 січня 1900 року, а 39448 — 1 січня 2008 року, тому що цей день настане через 39488 днів після 1 січня 1900 року.

 3. Щоб скопіювати формулу перетворення в діапазон суміжних клітинок, виділіть клітинку, у якому введено формулу а потім перетягніть маркер заповнення Вибір діаграми на стрічці по колу пусті клітинки, який відповідає розміру діапазон клітинок із текстовими датами.

  Після перетягування маркера заповнення з'явиться діапазон клітинок із порядковими номерами, який відповідає діапазону клітинок із текстовими датами.

 4. Виберіть клітинку або діапазон клітинок із порядковими номерами і на вкладці Основне у групі Буфер обміну натисніть кнопку Копіювати.

  Зображення стрічки Excel

  Сполучення клавіш. Ви також можете натиснути клавіші CTRL+C.

 5. Виберіть клітинку або діапазон клітинок із текстовими датами і на вкладці Основне у групі Буфер обміну клацніть стрілку під пунктом Вставити, а потім виберіть пункт Спеціальне вставлення.

 6. У діалоговому вікні Спеціальне вставлення у полі Вставлення виберіть пункт Значення і натисніть кнопку ОК.

 7. На вкладці Основне у групі Число натисніть кнопку запускача діалогового вікна.

  Запускач діалогових вікон у групі "Число"

 8. У розділі Числові формати клацніть пункт Дата та в області Тип виберіть потрібний формат дати.

 9. Коли всі дати перетворено, виділіть клітинки з порядковими номерами та видаліть їх, натиснувши клавішу DELETE.

На початок сторінки

Потрібна додаткова довідка?

Ви завжди можете поставити запитання експерту в спільноті Tech (у розділі Excel), отримати підтримку в спільноті, що допомагає знайти відповіді на запитання, або запропонувати нову функцію чи вдосконалення на форумі Excel User Voice.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×