Переміщення даних Access до бази даних SQL за допомогою майстра перетворення на формат SQL Server

З часом більшість застосунків баз даних зростають у розмірі, стають складнішими й потребують підтримки більшої кількості користувачів. У певний момент може виникнути потреба перейти від застосунку Microsoft Office Access до бази даних Microsoft SQL Server, яка забезпечує кращу продуктивність, масштабовність, експлуатаційну готовність, захищеність, надійність і можливість відновлення.

У цій статті

Про перетворення бази даних Microsoft Office Access

Використання майстра перетворення на формат SQL

Як відбувається перетворення об'єктів бази даних

Про перетворення бази даних Microsoft Office Access

Перетворення на формат SQL полягає в перенесенні деяких або всіх об’єкти бази даних з бази даних Access до нової або наявної бази даних SQL Server чи проект Microsoft Access (.adp).

Переваги перенесення бази даних до SQL Server

 • Висока продуктивність і масштабовність.    У багатьох ситуаціях SQL Server забезпечує кращу продуктивність, ніж база даних Access. Крім того, SQL Server підтримує дуже великі бази даних, до кількох терабайт завбільшки, що значно перевищує поточний граничний розмір бази даних Access (два гігабайти). Нарешті, SQL Server дуже ефективно працює за рахунок паралельного оброблення запитів (використовуючи для обробки запитів користувачів кілька потоків в одному процесі) і скорочення до мінімуму додаткових потреб у пам'яті в міру введення додаткових користувачів.

 • Підвищена експлуатаційна готовність.    SQL Server дозволяє виконувати динамічне резервне копіювання, як інкрементне, так і повне, під час роботи з базою даних. Отже, для резервного копіювання користувачам не потрібно виходити з бази даних.

 • Покращена безпека.    Завдяки використанню довіреного підключення SQL Server може інтегруватися із системними засобами безпеки Windows, для створення єдиного інтегрованого доступу до мережі й до бази даних, де поєднано переваги обох систем безпеки. Завдяки цьому стає значно зручніше адмініструвати складні схеми безпеки.

 • Здатність до негайного відновлення.    На випадок відмови системи (наприклад, несправності операційної системи або перебою в живленні) SQL Server має механізм автоматичного відновлення бази даних до стану на останній момент цілісності даних за лічені хвилини, без втручання адміністратора бази даних.

 • Обробка на боці сервера.    Використання SQL у конфігурації «клієнт-сервер» веде до скорочення мережного трафіку завдяки обробленню запитів до бази даних на сервері перед надсиланням результатів клієнту. Виконання обробки на сервері зазвичай значно ефективніше, особливо в разі роботи з великими наборами даних.

  У застосунку також можна використовувати користувацька функція, збережена процедура та тригер для централізації й розподілення логіки застосунку, бізнес-правил і політик, складних запитів, перевірки даних і коду цілісності даних на боці сервера, а не на боці клієнта.

Способи перенесення

Майстер перетворення на формат SQL Server переміщує об'єкти бази даних і дані, які вони містять, із бази даних Access до нової або наявної бази даних SQL Server.

Існує три способи використання майстра перетворення.

 • Перенесення всіх об'єктів бази даних із бази даних Access до проекту Access, завдяки чому можна створити застосунок «клієнт-сервер». Цей підхід потребує додаткової переробки застосунку та внесення змін до коду та складних запитів.

 • Перенесення лише даних та їх визначень із бази даних Access до бази даних SQL Server.

 • Створення клієнтської частини бази даних Access до серверної частини бази даних SQL Server, що дає змогу створити програма типу "зовнішня/внутрішня". Цей підхід потребує дуже незначної переробки застосунку, оскільки в коді, як і раніше, використовується ACE.

Перед перенесенням бази даних Access

Перш ніж переносити базу даних Access до застосунку SQL Server або проекту Access, доцільно виконати такі дії.

 • Резервне копіювання бази даних.     Хоча майстер перетворення не видаляє з бази даних Access жодних даних або об'єктів, не завадить створити перед перетворенням резервну копію бази даних Access.

 • Перевірка наявності достатнього місця на диску.     На пристрої, де буде розташована перетворена база даних, має бути достатньо місця. Майстер перетворення дає найкращі результати, коли на диску багато вільного простору.

 • Створення унікальних індексів.     Щоб в Access можна було оновити зв'язану таблицю, вона повинна мати унікальний індекс. Майстер перетворення може перенести наявний унікальний індекс, проте не створити новий, якщо такого індексу немає. Якщо потрібно мати можливість оновлення таблиць, додайте унікальний індекс до кожної таблиці Access перед перенесенням.

 • Отримання належних дозволів у базі даних SQL Server

  • Для перенесення наявної бази даних потрібно мати дозволи CREATE TABLE і CREATE DEFAULT.

  • Для побудови нової бази даних потрібно мати дозвіл CREATE DATABASE і дозволи SELECT для системних таблиць у головній базі даних.

Майстер перетворення у складі Access 2007 оптимізовано для роботи з Microsoft SQL Server 2000 та SQL Server 2005.

Вгорі сторінки

Використання майстра перетворення на формат SQL

 • На вкладці Знаряддя бази даних у групі Перемістити дані клацніть елемент SQL Server.

  Майстер перетворення почне роботу.

Крок 1. Вибір для перетворення наявної або нової бази даних.

Крок 2. Вибір таблиць для перетворення.

Крок 3. Визначення атрибутів і параметрів для перетворення.

Крок 4. Вибір способу перетворення застосунку.

Крок 1. Вибір для перетворення наявної або нової бази даних

На першій сторінці майстра потрібно вказати, що має бути виконано: перенесення бази даних Access до наявної бази даних SQL Server або створення нової бази даних SQL Server.

 • Використати наявну базу даних.    Якщо вибрати цей перемикач і натиснути кнопку Далі, з'явиться діалогове вікно Select Data Source, в якому можна створити підключення джерело даних ODBC до наявної бази даних SQL Server.

  Про джерела даних ODBC

  Джерело даних — це зібрання даних, поєднане з відомостями про підключення, потрібними для доступу до цих даних. Як приклади джерел даних можна навести Access, SQL Server, Oracle RDBMS, електронну таблицю або текстовий файл. До відомостей про підключення можуть належать розташування сервера, ім'я бази даних, ідентифікатор для входу, пароль та різні параметри драйверів ODBC, які вказують, як слід підключатися до джерела даних.

  Згідно з архітектурою ODBC, застосунок, наприклад Access або програма Microsoft Visual Basic, підключається до диспетчера драйверів ODBC, який, у свою чергу, з використанням певного драйвера ODBC (наприклад, драйвера Microsoft SQL ODBC) підключається до джерела даних ( у нашому випадку — бази даних SQL Server). В Access джерела даних ODBC служать для доступу до зовнішніх стосовно Access джерел даних, які не мають вбудованих драйверів.

  Для підключення до цих джерел даних потрібно виконати такі дії.

  • Інсталювати відповідний драйвер ODBC на комп'ютері, який містить джерело даних.

  • Визначити ім'я джерела даних (DSN) за допомогою Адміністратора джерел даних ODBC, який зберігає відомості про підключення в реєстрі Microsoft Windows або в DSN-файлі, або рядка підключення в коді Visual Basic для передавання відомостей про підключення безпосередньо до диспетчера драйверів ODBC.

   Комп'ютерні джерела даних

   У комп'ютерних джерелах даних відомості про підключення зберігаються в реєстрі Windows на відповідному комп'ютері з визначеним користувачем іменем. Комп'ютерні джерела даних можна використовувати лише на тому комп'ютері, на якому їх визначено. Існує два типи комп'ютерних джерел даних — користувацькі та системні. Користувацькі джерела даних доступні для роботи лише поточному користувачеві й видимі лише йому. Системні джерела даних можуть використовуватися всіма користувачами на комп'ютері та видимі всім користувачам і системним службам. Комп'ютерні джерела даних особливо корисні, коли потрібна підвищена безпека, оскільки таке джерело даних можуть бачити лише користувачі, які ввійшли на комп'ютер, і віддалений користувач не може скопіювати його на інший комп'ютер.

   Файлові джерела даних

   Файлові джерела даних (також звані DSN-файлами) зберігають відомості про підключення в текстовому файлі, а не в реєстрі Windows, і загалом гнучкіші в користуванні, ніж комп'ютерні джерела даних. Наприклад, файлове джерело даних можна скопіювати на будь-який комп'ютер, де є належний драйвер ODBC, і тому застосунок, що працює з базою даних, отримає правдиві та точні відомості про підключення до всіх задіяних комп'ютерів. Також можна помістити файлове джерело даних на окремий сервер та відкрити доступ до нього багатьом комп'ютерам у мережі. Таким чином відомості про підключення зручно зберігатимуться в одному місці.

   Файлове джерело даних також можна зробити закритим для спільного доступу. Таке джерело даних міститься на одному комп'ютері та вказує на комп'ютерне джерело даних. Закриті для спільного доступу файлові джерела даних можна використовувати для звертання до наявних комп'ютерних джерел із файлових джерел даних.

   Рядки підключення

   У модулі можна визначити форматований рядок підключення, в якому вказати відомості, потрібні для підключення. Рядок підключення передає ці відомості безпосередньо до диспетчера драйверів ODBC, що допомагає спростити застосунок бази даних, усунувши необхідність попереднього створення системним адміністратором або користувачем DSN-файлу.

 • Створити нову базу даних.    Якщо вибрати цей перемикач і натиснути кнопку Далі, буде відображено сторінку для введення відомостей про нову базу даних SQL Server.

  • Який сервер SQL слід використати для цієї бази даних?     Введіть ім'я потрібного сервера.

  • Використовувати довірене підключення.     Можна використати довірене підключення. У цьому разі SQL Server інтегрується із засобами безпеки операційної системи Windows, утворюючи єдиний шлях входу до мережі й до бази даних.

  • Ідентифікатор входу та пароль.     Якщо довірене підключення не використовується, введіть ім'я та пароль облікового запису, який має дозвіл CREATE DATABASE на сервері.

  • Укажіть ім'я нової бази даних SQL Server.     Введіть ім'я для нової бази даних SQL Server. Це ім'я буде перевірено на відсутність конфліктів з іменем наявної бази даних і в разі потреби буде додано номер (наприклад, mydatabase 1).

На початок розділу

Крок 2. Вибір таблиць для перетворення

На цьому кроці потрібно вибрати таблиці Access, які має бути перенесено до бази даних SQL Server. Виберіть потрібні таблиці та, натискаючи кнопки зі стрілками, перемістіть їх до списку Експортувати до SQL Server. Також можна двічі клацнути таблицю, і її буде переміщено з одного списку до іншого.

Список Доступні таблиці містить усі зв'язані таблиці, за винятком таблиць SQL Server, уже присутніх у базі даних SQL Server. Зв'язані таблиці, які вказують на базу даних SQL Server, уже вказану для перетворення, з'являються у списку Експортувати до SQL Server автоматично, і видалити їх не можна. Також вилучаються таблиці, які наразі не відображаються в Область переходів, включно із прихованими та системними таблицями.

Порада.: Усі таблиці, імена яких мають закінчення «_local», вилучаються зі списку доступних таблиць для запобігання повторному перенесенню. Якщо потрібно перенести ці таблиці знову, перейменуйте їх перед запуском майстра перетворення: видаліть закінчення «_local».

На початок розділу

Крок 3. Визначення атрибутів і параметрів для перетворення

На цьому кроці потрібно вибрати, які атрибути таблиць буде перенесено до бази даних SQL Server. За промовчанням для перенесення вибрано всі атрибути.

Примітка.: Майстер перетворення за промовчанням перетворює імена полів Access на звичайні імена полів SQL Server, а типи даних Access перетворює на еквівалентні типи даних SQL Server.

Які атрибути таблиці слід перетворити?

У поданій нижче таблиці перелічено всі атрибути, які можна перетворити, і вказано, як саме майстер перетворення обробляє кожен із них.

Атрибут

Дія, якщо вибрати його

Індекси

Майстер перетворення перетворить усі індекси.

Майстер перетворює первинні ключі Access на індекси SQL Server і позначає їх як первинні ключі SQL Server. Якщо ви вирішили зв'язати перетворену таблицю SQL Server із базою даних Access, майстер перетворення також додасть до імені індексу префікс «aaaaa». Справа в тому, що Access вибирає як первинний ключ перший за алфавітом індекс у списку доступних індексів, а префікс «aaaaa» гарантує розташування індексу на першій позиції в цьому списку.

Решта індексів зберігають свої імена, за винятком того, що неприпустимі символи замінюються на символ «_». Унікальні та неунікальні індекси Access перетворюються відповідно на унікальні та неунікальні індекси SQL Server.

Щоб в Access можна було оновити зв'язану таблицю, вона повинна мати унікальний індекс. Майстер перетворення може перенести наявний унікальний індекс, проте не створити новий, якщо такого індексу немає. Якщо потрібно мати можливість оновлення таблиць після перетворення, додайте унікальний індекс до кожної таблиці Access перед перенесенням.

Правила перевірки

Майстер перенесе нижченаведені об'єкти як оновлення та вставить тригер.

 • Усі властивості полів Обов'язково.

 • Правила перевірки таблиць.

 • Правила перевірки записів.

 • Правила перевірки полів.

Тригер — це послідовність операторів Transact-SQL, зв'язана з таблицею SQL Server. Таблиця може мати три тригери, по одному для кожної з трьох команд, здатних змінювати дані в таблиці, а саме команд UPDATE, INSERT і DELETE. Тригер автоматично запускається, коли виконується команда. Для забезпечення перевірки на рівні полів майстер перетворення використовує тригери замість правил SQL Server, оскільки ці правила не підтримують відображення нестандартних повідомлень про помилки.

Між правилами перевірки та тригерами немає обов'язкової однозначної відповідності. Кожне правило перевірки може стати частиною кількох тригерів, і кожен тригер може містить код для моделювання поведінки кількох правил.

Якщо ввімкнути властивість Обов'язково поля Access, користувач не зможе вставити запис і залишити обов'язкове поле пустим (якщо немає прив'язки до поля за промовчанням) або зробити поле пустим у результаті оновлення запису. Обов'язкові поля перетворюються на поля SQL Server, які не дозволяють пустих значень (Null-значення).

Текст перевірки

Властивість бази даних Access Текст перевірки перетворюється на властивість проекту Access Текст перевірки. Завдяки цьому підтримувані в Access повідомлення про помилки можуть відображатися в разі порушення правил під час виконання застосунку.

Значення за промовчанням

Майстер перетворить усі властивості Значення за промовчанням на визначені за промовчанням об'єкти коду Набір знаків ANSI.

Зв'язки таблиці

Майстер перетворить усі зв'язки таблиць.

Можна вказати, як має бути перетворено зв'язки та цілісність даних: за допомогою тригерів оновлення, вставлення та видалення або з використанням оголошеної цілісності даних (DRI). DRI діє подібно до посилальних обмежень цілісності Access, шляхом визначення обмежень первинних ключів для основних таблиць (на боці «один» зв'язку «один-до-багатьох») і обмежень зовнішніх ключів для підлеглих таблиць (зазвичай на боці «один» зв'язку «один-до-багатьох»).

 • Використовувати DRI.     Для забезпечення цілісності даних за допомогою DRI виберіть атрибути Зв'язки таблиці та Використовувати DRI. Перевірка стовпців у базі даних Access перетвориться в SQL Server на обмеження CHECK із повідомленням про результат перевірки, як показано в подальшій таблиці.

Зв'язок у базі даних Access

Зовнішній ключ SQL Server

Текст перевірки

Каскадне оновлення пов'язаних полів

ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE

«Не можна видалити запис, оскільки таблиця <підлегла таблиця> містить пов'язані записи.»

Каскадне видалення пов'язаних полів

ON DELETE CASCADE ON UPDATE NO ACTION

«Не можна додати або змінити запис, оскільки в таблиці <головна таблиця> потрібний пов'язаний запис.»

Каскадне оновлення
та каскадне видалення

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

Значення не встановлено.

Не використовувати DRI

ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

Не можна додати, змінити або видалити цей запис через обмеження зв'язків між таблицями <головна таблиця> і <підлегла таблиця>.

 • Використовувати тригери.     Якщо каскадні оновлення або видалення пов'язаних полів визначено як зв'язки між таблицями Access, але потрібно запобігти цим операціям у перетворених таблицях, виберіть атрибути Зв'язки між таблицями та Використовувати тригери. У результаті каскадні оновлення або видалення буде перетворено на тригери для забезпечення цілісності даних.

  Між зв'язками таблиць і тригерами немає обов'язкової однозначної відповідності. Кожний зв'язок таблиць може стати частиною кількох тригерів, і кожен тригер може містить код для моделювання поведінки кількох правил цілісності даних. Тригери вставлення використовуються в дочірніх таблицях, а тригери видалення — у батьківських.

  Примітка.: Access потребує наявності DRI для читання схема бази даних SQL Server, що потрібно для забезпечення цілісності даних за допомогою тригерів. Для цього майстер перетворення застосовує DRI до зв'язків, але вимикає перевірку обмежень зовнішніх ключів.

Які параметри даних слід включити?

 • Додати до таблиць поля часових позначок.    У SQL Server поле часової позначки використовується, щоб указати, що запис було змінено (проте не часу, коли його було змінено), шляхом створення поля з унікальним значенням, яке оновлюється, коли запис оновлюють. У зв'язаних таблицях значення полів часової позначки дає змогу визначити, чи змінювався запис, перед його оновленням. Загалом, використання поля часової позначки підвищує продуктивність і надійність. Без цього поля SQL Server має перевірити всі поля запису, щоб визначити, чи змінювався він, що негативно впливає на швидкодію.

  Параметри, наявні в цьому списку, описано в таблиці.

Параметр

Опис

Ні, ніколи

Якщо вихідні таблиці Access містять числові поля з рухомою комою (типів Single або Double), поля тип даних "Нотатка" або об’єкт OLE, майстер перетворення створює для цих полів нові поля часової позначки в результівних таблицях SQL Server.

Так, завжди

Майстер перетворення створює поле часової позначки для всіх перетворених таблиць незалежно від того, поля яких типів вони містять. Це сприяє підвищенню продуктивності перетворених таблиць Access, які можуть не містити полів Memo, «Об'єкт OLE» або числових полів із рухомою комою, але містять поля інших типів.

Ні, ніколи

Майстер перетворення не додає полів часової позначки до таблиць.

Увага!: У зв'язаних таблицях SQL Server не виконується перевірка змінення полів Memo або «Об'єкт OLE», оскільки ці поля можуть бути багато мегабайт завбільшки, і порівняння може забрати надто багато часу й ресурсів мережі. Тому, якщо зміни зазнало лише текстове поле або поле зображення, а в таблиці немає поля часової позначки, Access переписує зміну. Крім того, значення поля з рухомою комою може здаватися зміненим, хоча насправді це не так, тому за відсутності поля часової позначки Access може зробити хибний висновок про змінення запису.

 • Створити лише структуру таблиці; не перетворювати дані.    Майстер перетворення за промовчанням переносить до SQL Server усі дані. Якщо встановити прапорець Створити лише структуру таблиці; не перетворювати дані, буде перенесено лише структуру даних.

На початок розділу

Крок 4. Вибір способу перетворення застосунку

На наступній сторінці майстра можна вибрати один із трьох способів перетворення застосунку бази даних Access. Виберіть у групі Які зміни застосунку слід виконати? один із таких варіантів.

 • Створити новий клієнт-серверний застосунок Access.    Якщо вибрати цей перемикач, майстер перетворення створить новий проект Microsoft Access. Майстер пропонує вказати ім'я проекту (за промовчанням — ім'я поточної бази даних Access), додає суфікс «CS» і зберігає проект у розташуванні наявної бази даних Access.

  Після створення файлу проекту Access майстер перетворення переносить до нього всі об'єкти з бази даних Access. Якщо не зберегти ідентифікатор користувача та пароль, під час першого відкриття проекту Access з'явиться діалогове вікно Властивості зв'язку даних, в якому можна підключитися до бази даних SQL Server.

 • Підключити таблиці SQL Server до наявного застосунку.    Якщо вибрати цей перемикач, майстер перетворення змінить базу даних Access таким чином, що запити, форми, звіти та сторінки доступу до даних використовуватимуть дані з бази даних SQL Server, а не з бази даних Access. До перетворених таблиць Access майстер додасть закінчення «_local». Наприклад, якщо перетворити таблицю «Працівники», у базі даних Access залишиться таблиця «Працівники_local». Далі майстер перетворення створить зв'язану таблицю «Працівники» в SQL Server.

  Примітка.: По завершенні перетворення таблиці, до імен яких додано закінчення «_local», більше не використовуються. Проте доцільно зберегти ці таблиці, доки не буде практично доведено, що перетворення відбулося успішно. Згодом локальні таблиці можна буде видалити, щоб зменшити розмір бази даних Access. Перед видаленням будь-яких таблиць обов'язково створюйте резервну копію бази даних.

  Тепер запити, форми, звіти та сторінки доступу до даних, засновані на початковій таблиці «Працівники», використовуватимуть зв'язану таблицю SQL Server «Працівники». Нова локальна таблиця успадковує більшість властивостей полів вихідної таблиці, зокрема Опис, Назва, Формат, Маска вводу та Кількість знаків після коми.

 • Без змін застосунку.    Виберіть цей перемикач, якщо потрібно лише скопіювати дані до бази даних SQL Server і не вносити жодних змін до наявного застосунку бази даних Access.

Зберегти пароль та ідентифікатор користувача.    За промовчанням майстер перетворення, створюючи зв'язані таблиці в наявному застосунку або створюючи проект Access, не зберігає ім'я користувача та пароль. Тому користувачам пропонується ввести ім'я та пароль кожного разу, коли вони входять до бази даних SQL Server.

Якщо вибрано параметр Зберегти пароль та ідентифікатор користувача, користувачі зможуть підключатися до бази даних SQL Server, не виконуючи процедури входу. Якщо вибрати параметр Створити новий клієнт-серверний застосунок Access, ім'я користувача та пароль буде збережено в рядку підключення OLE DB.

Примітка.: Після вибору настройки Без змін застосунку цей параметр стає недоступним, якщо для зв'язаної таблиці SQL Server настроєно таблицю MSysConf із забороною збереження паролів.

Звіт майстра перетворення

Після натиснення кнопки Готово майстер перетворення створить звіт із докладним описом усіх створених об'єктів і переліком усіх помилок, які сталися протягом перетворення. Звіт буде відображено в поданні попереднього перегляду, звідки його можна надрукувати або зберегти, наприклад, у файлі XPS або PDF. Після закриття вікна попереднього перегляду звіт не зберігається як об'єкт Access.

Звіт майстра перетворення містить відомості про:

 • настройки перетворення, зокрема атрибути таблиці, вибрані для перенесення, і спосіб їх перенесення;

 • таблиці, зокрема порівняння імен, типів даних, індексів, правил перевірки, значень за промовчанням, тригерів і наявності часових позначок в Access і SQL Server;

 • усі помилки, що сталися, зокрема переповнення бази даних або журналу транзакцій, недостатні дозволи, брак створення пристрою або бази даних, пропущення таблиці, значення за промовчанням або правила перевірки, незастосування зв'язку, пропущення запиту (через неможливість його перекладу на синтаксис SQL Server) і помилки перетворення елемент керування та джерело записів у формах і звітах.

На початок розділу

Вгорі сторінки

Як відбувається перетворення об'єктів бази даних

Перетворення зазнають такі дані й об'єкти бази даних.

 • Дані й типі даних.    Усі типи даних у базі даних Access перетворюються на еквівалентні типи в SQL Server. Майстер перетворює текст бази даних Access на формат Юнікод, додаючи ідентифікатор рядка Юнікоду до всіх рядкових значень і додаючи префікс Юнікоду «n» до всіх типів даних.

 • Запити.    

  • Запити на вибірку, які не містять речення ORDER BY або параметрів, перетворюються на подання.

  • Запити на змінення перетворюються на збережені процедури. Після коду оголошення параметрів додається речення SET NOCOUNT ON для забезпечення виконання збереженої процедури.

  • Запити на вибірку, які посилаються лише на таблиці (або базові запити) та використовують параметри або речення ORDER BY, перетворюються на користувацькі функції. Якщо потрібно, до запиту з реченням ORDER BY додається речення TOP 100 PERCENT.

  • Параметризовані запити, які використовують іменовані параметри, зберігають вихідне текстове ім'я з бази даних Access і перетворюються на збережені процедури або вбудовані користувацькі функції.

   Примітка.: Можливо, знадобиться вручну перетворити запити, які не перетворилися автоматично, наприклад наскрізний запит, запит визначення даних і перехресний запит SQL. Також може бути потрібно вручну перетворити запити з надто великою глибиною вкладення.

 • Форми, звіти й елементи керування.    Оператори SQL у властивостях Джерело записів, Джерело елемента керування та Джерело рядків форм, звітів і елементів керування залишаються й не перетворюються на збережені процедури або користувацькі функції.

 • Властивості запуску.    Майстер перетворення переносить такі властивості запуску.

  StartUpShowDBWindow
  StartUpShowStatusBar
  AllowShortcutMenus
  AllowFullMenus
  AllowBuiltInToolbars
  AllowToolbarChanges
  AllowSpecialKeys
  UseAppIconForFrmRpt
  AppIcon
  AppTitle
  StartUpForm
  StartUpMenuBar
  StartupShortcutMenuBar

 • Модулі й макроси.    Майстер перетворення не вносить жодних змін до модулів або макросів. Імовірно, для повного використання можливостей SQL Server буде потрібно додатково переробити застосунок. Докладніші відомості можна знайти у статті MSDN Оптимізація застосунків Microsoft Office Access, зв'язаних із SQL Server (англійською мовою).

Вгорі сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×