Перемикачі командного рядка для InfoPath

Увага!: Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

У цій статті описано, як настроїти спосіб запуску Microsoft Office InfoPath за допомогою додавання перемикачів і параметрів до команди запуску. Ці перемикачі та параметри також можна використовувати з командою запуску в пакетному файлі або в командному рядку.

Примітка.: Перемикачі командного рядка також називають параметрами командного рядка.

Наприклад, можна використовувати ці перемикачами та параметрами, щоб запустити InfoPath із вказаного шаблону, початок InfoPath за допомогою вказаного шаблону, які вхідні параметри з указанням або очистити кеш від усіх шаблонів форм. Якщо потрібно використовувати перемикач і пов'язані параметри один раз, можна ввести команду запуску діалогового вікна (кнопка "Пуск ") у Microsoft Windows. Однак, якщо ви хочете використовувати той же перемикач і параметри щоразу під час відкриття програми InfoPath, можна створити ярлик на робочому столі, щоб виконати це.

У цій статті

Одноразове використання перемикача через додавання його до команди виконати

Зробити доступними для повторного використання перемикача через створення ярлика

Доступні перемикачі та параметри

Одноразове використання перемикача за допомогою додавання його до команди «Виконати»

Для виконання цієї процедури потрібно перевірити розташування файлу InfoPath.exe на вашому комп'ютері. Якщо прийнято розташування папки за промовчанням під час інсталяції програми InfoPath, InfoPath.exe міститься файл ймовірно в C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Якщо ви не можете знайти InfoPath.exe файл в цьому розташуванні, знайдіть файл і занотуйте повний шлях.

 1. В операційній системі Microsoft Windows натисніть кнопку Пуск і виберіть пункт Виконати.

 2. У діалоговому вікні Запуск програми введіть подвійні лапки, повний шлях до файлу InfoPath.exe (включно з іменем файлу) та подвійні лапки.

 3. Після подвійних лапок введіть пробіл, а за ним перемикач і потрібні параметри. Наприклад, можна ввести: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters department=10&organization=325.

  Примітка.: Перемикачі та параметри не враховують регістр. Наприклад, «/А» має таке саме значення, що й «/a». Обов'язково потрібно додавати по одному пробілу перед перемикачем і кожним параметром. Якщо параметр містить пробіли, його слід оточити подвійними лапками.

Під час наступного запуску InfoPath програма повернеться до попередніх настройок запуску за промовчанням. Відомості про те, як зробити настроєні параметри запуску доступними для подальшого користування, див. у наступному розділі.

На початок сторінки

Повторне використання перемикача за допомогою створення ярлика

Щоб зробити настроєні параметри запуску доступними для подальшого користування, можна зберегти їх як ярлик на робочому столі. Для виконання цього спочатку необхідно перевірити розташування файлу InfoPath.exe на комп’ютері. Якщо під час інсталяції InfoPath було прийнято розташування папок за промовчанням, імовірно, що файл InfoPath.exe розташовано в C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Якщо файлу InfoPath.exe тут немає, знайдіть файл і запам'ятайте повний шлях до нього.

 1. Клацніть правою кнопкою миші на робочому столі Windows і послідовно виберіть пункти Створити та Ярлик із контекстного меню.

 2. У майстрі створення ярлика в полі Укажіть розташування введіть подвійні лапки, повний шлях до файлу InfoPath.exe (включно з іменем файлу), і потім знову подвійні лапки.

 3. Після подвійних лапок введіть пробіл, а за ним перемикач і потрібні параметри. Наприклад, можна ввести:"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters department=10&organization=325.

  Примітка.: Перемикачі та параметри не враховують регістр. Наприклад, «/А» має таке саме значення, що й «/a». Обов'язково потрібно додавати по одному пробілу перед перемикачем і кожним параметром. Якщо параметр містить пробіли, його слід оточити подвійними лапками.

 4. Натисніть кнопку Далі.

 5. У полі Введіть ім’я ярлика введіть ім'я для ярлика та натисніть кнопку Готово. Майстер створює ярлик і розташовує його на робочому столі.

Можна створити багато різних ярликів, кожний із яких застосовуватиме до програми під час запуску різні перемикачі й параметри.

На початок сторінки

Доступні перемикачі та параметри

Наведена таблиця містить список усіх перемикачів і параметрів, доступних в InfoPath.

Перемикач і параметр

Опис

форма

Відкриття вказаного форми, які зможуть заповнювати. Ім'я форми, може бути ім'я файлу, на повне шлях та ім'я файлу або сторінкам ім'я ресурсу (URN).

Приклад    Щоб запустити InfoPath і відкрити форму MyForm.xml, введіть таке:

«C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe» «C:\New Forms\MyForm.xml»

шаблон форми

Відкриває для заповнення нову форму на основі вказаного шаблону форми. Ім’я форми може бути ім’ям файлу, повним шляхом з іменем файлу або URN.

Приклад    Щоб запустити InfoPath і відкрити нову форму на основі шаблону форми ExpenseReportTemplate.xsn, введіть таке:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" ExpenseReportTemplate.xsn

форма шаблон /InputParameters param1 = значення & param2 = значення & param3 = значення

Відкриває нову форму на основі шаблону форми, опублікованого у спільному мережному розташуванні, і передає параметри формі. Шаблон форми має містити керований код або сценарій для обробки параметрів у параметрі /InputParameters. Ім’я шаблону форми може бути ім’ям файлу, повним шляхом з іменем файлу або URN.

Список параметрів починається з пробілу після InfoPath.exe, далі йдуть ім’я параметра, знак рівності (=) та значення параметра. Усі параметри розділяються амперсандом (&). Не використовуйте пробіл між знаком питання та кожним із параметрів.

Ім’я параметра без значення передається як параметр із пустим значенням, а значення без відповідного імені параметра ігнорується.

Для отримання додаткових відомостей про оброблення параметрів вводу див. розділ додаткових відомостей для розробника InfoPath.

Приклад    Припустімо, існує шаблон форми ExpenseReportTemplate.xsn зі сценарієм, що може обробляти два параметри вводу, «відділ» і «організація». Шаблон форми опубліковано у спільній мережній папці NewForms на сервері Reports. Щоб запустити InfoPath і відкрити новий шаблон форми зі значенням параметра «відділ» 10 і значенням параметра «організація» 325, введіть таке:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department = 10 & організації = 325

форма шаблону /InputParameters? param1 = значення & param2 = значення & param3 = значення

Відкриття нової форми на основі шаблону форми, опубліковані на сервері під керуванням Windows SharePoint Services 3.0 або Microsoft Office SharePoint Server 2007а потім передає параметрів у формі. Шаблон форми має містити керований код або сценарій для обробки параметрів у параметрі /InputParameters. . Ім'я шаблону форми може бути ім'я файлу, на повне шлях та ім'я файлу або URN.

Список параметрів починається зі знаку питання (?) після InfoPath.exe, далі йдуть ім’я параметра, знак рівності (=) та значення параметра. Усі параметри розділяються амперсандом (&). Не використовуйте пробіл між знаком питання після перемикача /InputParameter і кожного параметра.

Ім’я параметра без значення передається як параметр із пустим значенням, а значення без відповідного імені параметра ігнорується.

Для отримання додаткових відомостей про написання керованого коду для параметрів вводу див. розділ додаткових відомостей для розробника InfoPath.

Приклад    Уявіть, що у вас є шаблону форми, ExpenseReportTemplate.xsn, з керований код, що може обробляти два параметри вводу відділ та організації. Шаблон форми опубліковано на сервері під керуванням Windows SharePoint Services 3.0 з URL-АДРЕСУ http://fabrikam. Щоб почати InfoPath і відкриття шаблону форми з відділу параметр, що дорівнює 10 і організації параметр, що дорівнює 325, введіть такі дані:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department = 10 & організації = 325

або створити форму /defaultsavelocation < URL-АДРЕСА >

Параметр або новий відкриється наявну форму, /defaultsavelocation параметр автоматично встановлює шлях для діалогового вікна Збереження документа до до вказаного сторінкам Уніфікований покажчик ресурсу (URL). URL-АДРЕСИ з'явиться у діалоговому вікні Збереження документа вперше, що зберігається у формі.

Приклад    Щоб запустити InfoPath, відкрити форму MyForm.xml і встановити шлях для збереження форми користувачем у C:\MyForms, введіть таке:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" або новий MyForm. XML /defaultsavelocation C:\MyForms

форма шаблон /defaultsavelocation < URL-АДРЕСА >

Відкриває нову форму на основі шаблону форми та встановлює шлях для діалогового вікна Збереження документа до вказаного URL. URL-адреса з’явиться в діалоговому вікні Збереження документа під час першого збереження форми.

Приклад    Щоб запустити InfoPath, відкрити нову форму на основі шаблону форми ExpenseReportTemplate.xsn а потім задайте шлях розташування користувача для збереження форми до бібліотеки документів Windows SharePoint Serviceshttp://fabrikam/sites/Reports, введіть такі дані:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ExpenseReportTemplate.xsn" /defaultsavelocation http://fabrikam/sites/Reports

/ Агрегація "form1 | form2 | form3» «шаблон форми»

Об’єднує форми в нову форму, створену на основі цього шаблону форми. Форми необхідно розділити вертикальними рисками (|) й оточити лапками (").

Приклад    Припустімо, потрібно об’єднати форми MyForm1.xml і MyForm2.xml у нову форму, створену на основі шаблону форми ExpenseReportTemplate.xsn. Шаблон нової форми зберігається на комп’ютері в папці Forms. Щоб запустити InfoPath і об’єднати дві наявні форми, введіть таке:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / Агрегація "MyForm1.xml| C:\Forms\ExpenseReportTemplate.xsn MyForm2.xml»

/Design шаблону форми

Відкриває вказаний шаблон форми в режимі конструктора. Якщо шаблон форми не вказано, InfoPath запускається в режимі конструктора без шаблону форми.

Приклад    Щоб запустити InfoPath у режимі конструктора з шаблоном форми ExpenseReportTemplate.xsn, введіть таке:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn

/ дизайн /readonly шаблону форми

Відкриває вказаний шаблон форми в режимі конструктора. Можна вносити зміни до шаблону форми, але зберігати шаблон форми необхідно в розташуванні, що відрізняється від розташування, з якого шаблон форми було відкрито.

Порада.: Цей параметр використовується для відкриття та змінення наявного опублікованого шаблону форми. Цей перемикач запобігає випадковому перезаписуванню шаблону форми в розташуванні публікації, вимагаючи збереження шаблону форми в іншому розташуванні. Якщо перезаписати опублікований шаблон форми, зберігши шаблон форми в розташуванні публікації замість використання майстра публікації, користувачі не зможуть створити нову або змінити наявні форми, створені на основі цього шаблону форми. Після збереження шаблону форми в іншому розташуванні та внесення змін до цього шаблону можна використати майстер публікації для публікування та перезаписування шаблону форми в розташуванні публікації.

Приклад    Щоб запустити InfoPath у режимі конструктора з шаблоном форми ExpenseReportTemplate.xsn і переконатися, що шаблон форми у вихідному розташуванні не буде перезаписано, введіть таке:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn /readonly

/embedding

Запускає InfoPath, не відображаючи вікно Microsoft Office InfoPath. Розробники використовують цей параметр під час тестування користувацьких застосунків з InfoPath.

Приклад    Для цього введіть таке:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe"або вбудовування

/cache ClearAll

Запускає InfoPath та очищає кеш, у якому на комп’ютері зберігаються шаблони форм. Цей параметр використовується для видалення з комп’ютерів користувачів шаблонів форм, які не використовуються, та для збільшення доступного місця на диску. Цей параметр можна використовувати з наявною формою або з новою формою, створеною на основі цього шаблону форми.

Приклад    Щоб запустити InfoPath, відкрити форму MyForm.xml і очистити кеш від усіх шаблонів форм, введіть таке

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" MyForm. XML /cache ClearAll


На початок сторінки

Примітка.: Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×