Перегляд перебігу виконання плану

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Розвитку свого проекту його можна переглянути, як роботи на його завдання впливає на загальну проекту план.

У цій статті

Огляд розклад відмінності

Перегляд проекту робота з часом

Визначення завдання, які відставанням від графіка

Пошук резерв часу в мій розклад

Перегляд відхилень від плану

Під час відстеження перебігу виконання за допомогою свого проекту, ви можете переглянути відмінності між заплановано, заплановані і обсяг виконаної роботи. Це дасть змогу визначити, чи відповідає перебіг виконання проекту вихідному належним чином. Ви можете порівняти обсяги роботи для завдання в цілому, або ресурси і їхні окремі призначення.

Найпростіший спосіб, щоб порівняти обсяги роботи із вихідного плану – це стосується робочий стіл аркуш подання, наприклад у поданні діаграми Ганта або перегляд Використання ресурсів . Значення в полі роботи представляє поточне значення запланованої роботи, показані на загальну суму фактичну та залишкову роботи для завдання, які вже почали і відображає останні значення прогнозовані роботи для завдання, які ще не почали.

Якщо ви зберегли базовий план, потім вихідного базові обсяги роботи зберігаються в поле базової . Це поле можна порівняти обсяги роботи у плані вихідного до суми поточною запланованою роботою. Поле відхилення » відображає обчислювані відхилення між запланованої та запланованої роботи, тобто різниця між поля базовий і працювати .

Ви також можете переглядати обсяги виконаної роботи в полях Фактична. Для завершених завдань у полях Робота та Фактична містяться однакові значення.

Порівняння...

Опис

Інструкції

Виконання поточного завдання згідно вихідного плану

Ви можете перевіряти, чи над завданнями виконується більше або менше роботи, ніж заплановано, за допомогою діаграми Ганта, застосувавши таблицю "Робота".

На вкладці Вигляд натисніть кнопку Діаграма Ганта. У групі Дані клацніть стрілку поруч із кнопкою Таблиці, а потім виберіть пункт Робота. Порівняйте значення в полях Робота та Базовий план.

Щоб переглянути відхилення між значеннями полів Робота й Базовий план, див. поле Відхилення. Для завершених завдань це відхилення означає різницю між обсягом виконаної та запланованої роботи. Для завдань, які наразі виконуються, у полі Робота відображається загальний обсяг виконаної роботи та залишковий обсяг роботи. Для завдань, які ще не розпочато, у полі Робота відображається поточний запланований обсяг роботи й це значення часто відповідає значенню в полі "Базовий план".

Поле Відхилення порівнює лише значення в полях Робота та Базовий план. Воно не порівнює значення інших полів основного плану (наприклад, "Базовий план1", "Базовий план2" й т. д.).

Виконання поточного завдання та призначення роботи згідно вихідного плану

Ви можете перевіряти, чи для завдань і їхніх призначених ресурсів використовується більше або менше роботи, ніж заплановано, за допомогою подання Використання завдань, застосувавши таблицю "Робота".

На вкладці Вигляд у групі Подання завдань натисніть кнопку Використання завдання. На вкладці Вигляд у групі Дані клацніть стрілку поруч із кнопкою Таблиці та виберіть пункт Робота.

Значення загального обсягу роботи можна переглядати в частині аркуша подання. Крім поля Ім’я завдання в таблиці відображаються поля Робота, Базовий план, Відхилення, Фактична, Залишилося та % виконання (відсоток виконаної роботи). У рядках підсумків відображаються значення загального обсягу роботи для кожного завдання. Записи, виділені курсивом, відображають значення окремих обсягів робіт для кожного призначення.

Переглядайте значення розподіленої в часі роботи для кожного завдання та призначення в частині табеля подання для кожного проміжку часу.

Обсяг роботи поточного ресурсу та призначення згідно вихідного плану

Ви можете перевіряти, чи для завдань і їхніх призначених ресурсів використовується більше або менше роботи, ніж заплановано, за допомогою подання "Використання ресурсу", застосувавши таблицю "Робота".

На вкладці Вигляд натисніть кнопку Використання ресурсів. На вкладці Вигляд у групі Дані клацніть стрілку поруч із кнопкою Таблиці та виберіть пункт Робота.

Значення загального обсягу роботи можна переглядати в частині аркуша подання. Крім поля Ім’я ресурсу в таблиці відображаються поля % виконання (відсоток виконання), Робота, Понаднормово, Базовий план, Відхилення, Фактично, Залишилося. У рядках підсумків відображаються значення загального обсягу роботи для кожного ресурсу. Записи, виділені курсивом, відображають значення окремих обсягів робіт для кожного призначення.

Переглядайте значення розподіленої в часі роботи для кожного ресурсу та призначення в частині табеля подання для кожного проміжку часу.

Примітка.: Дані ресурсів компонуються на рівні проекту. У результаті скомпоновані дані ресурсів можуть значно відрізнятися залежно від багатьох факторів. Наприклад, у вас є проект із багатьма завданнями та численними ресурсами, виділеними для цих завдань. Під час збереження основного плану дані про виділення ресурсів записуються на рівні проекту. Якщо ви додаєте завдання пізніше та настроюєте нове завдання, щоб дібрати рівень проекту, основний план виділення ресурсів не зміниться.

На початок сторінки

Перегляд роботи над проектом у часі

Переглядаючи роботу, яку поділено за часовими проміжками, ви можете спостерігати відображення цієї роботи в діапазоні від однієї хвилини до одного року.

 1. На вкладці вигляд у групі Подання завдань натисніть кнопку Використання завданьабо у групі Подання ресурсів виберіть пункт Використання ресурсів.

 2. У групі Масштаб клацніть стрілку поруч із пунктом Шкала часу. Виберіть у списку пункт Шкала часу, а потім – вкладки Верхній рівень, Середній рівень або Нижній рівень.

  Примітка.: Можна також вибрати одну із параметрів у списку шкали часу , щоб установити рівень шкали часу в нижній.

 3. На вкладці для відображуваного рівня шкали часу в полі Одиниці виберіть потрібну одиницю часу.

  Наприклад, щоб переглянути роботу, розділену спочатку за тижнями, а потім за днями, на вкладці Верхній рівень у полі Одиниці виберіть пункт Тижні, відтак на вкладці Середній рівень у полі Одиниці виберіть пункт Дні.

  Примітка.: Для відображення до трьох шкал часу в розділі Параметри шкали часу у списку Показати виберіть потрібні шкали часу.

 4. Щоб відформатувати вигляд шкали часу, введіть потрібні значення в поля Підпис, Вирівнювання та Кількість. Зніміть або встановіть прапорці Використовувати фінансовий рік і Лінії поділок та натисніть кнопку ОК.

 5. На вкладці Формат у групі ' ' відомості про виберіть роботи, обсяг виконаноїроботи, Сукупна робота, перенавантаження, витратиабо Часу залишилось.

Примітка.: Щоб переглянути додаткові параметри, натисніть кнопку Додати відомості. З'явиться діалогове вікно Докладно стилі . На вкладці Дані про використання у списку доступних поліввиберіть поля, які ви хочете. Натисніть кнопку Показати. І навпаки, щоб видалити параметри, ви можете вибрати поля у відображення ці поля, потім натисніть кнопку Приховати , щоб видалити параметри. Змінення порядку, у якій відображаються поля за допомогою стрілок переміщення . Натисніть кнопку OK.

Примітка.: Також можна переглянути, пов'язані з вибраних завдань за допомогою комбінований режим, інколи називають комбіноване подання. Створення комбінований режим, виберіть подання, який має відображатися на основній область подання та на вкладці вигляд у групі Комбінований режим » виберіть відомості. У списку виберіть необхідне подання. Подання на нижній панелі показано докладні відомості про завдання або ресурси, у верхній частині вікна Перегляд. Наприклад, під час відображення будь-якому поданні завдань у верхній частині вікна та Використання ресурсів подання на нижній панелі, у нижній області відображається ресурсів, призначених завданню, вибраний у верхній частині вікна, відомості про ці ресурси. Відомості про ресурс показано відноситься до всіх призначених завдань для кожного ресурсу, не лише для завдань, вибраний у верхній частині вікна.

На початок сторінки

Визначення завдань, виконання яких відстає від плану

Якщо задано базовий план для проекту, ви можете побачити, як завдання з плином часу та перегляньте чи їх початок і завершення чи дати, що затримуються. Можна відстежувати перебіг виконання, порівнявши базового плану та запланованими або фактичними початку та дати завершення.

 1. На вкладці Вигляд натисніть стрілку поруч із кнопкою Діаграма Ганта та виберіть пункт Діаграма Ганта з відстеженням.

 2. У групі Дані натисніть стрілку поруч із кнопкою Таблиці та виберіть пункт Відхилення.

  Якщо поля відхилень не відображаються, настройте роздільник подання або натисніть клавішу Tab для відображення полів і переміщення ними.

У поданні Діаграма Ганта з відстеженням відображаються дві панелі завдань (одна над іншою) для кожного завдання. На нижній панелі відображаються базові дати початку й завершення, а на верхній панелі – заплановані дати початку й завершення. Таким чином, ви бачитимете різницю між своїм і поточним планами. Крім того, на вкладці Знаряддя діаграми Ганта – формат можна натиснути кнопку Базовий план, щоб відобразити діаграми основних планів.

Також ви можете переглядати зсув дат початку й завершення завдань за допомогою фільтра Призначення, що затримуються. За допомогою цього фільтра відображаються ресурси, яким призначено ще не завершені завдання, і які не встигають виконати роботу відповідно до дати завершення основного плану. Щоб скористатися цим фільтром, потрібно зберегти базовий план.

 1. На вкладці Вигляд натисніть кнопку Використання ресурсів.

 2. У групі Дані у списку Фільтр виберіть пункт Інші фільтри.

 3. У списку Інші фільтри поруч із пунктом Фільтри установіть перемикач Ресурси. Виберіть у списку пункт Призначення, що затримуються.

 4. Щоб відображати лише призначення, виконання яких затримується, натисніть кнопку Застосувати. Щоб відобразити всі призначення та виділити кольором призначення, виконання яких затримується, натисніть кнопку Виділити.

На початок сторінки

Пошук часового резерву у плані

Кількість резерв часу у плані розповідається, скільки можна відкласти завдання до інших завдань або змінюється на дату завершення проекту.

 1. На вкладці Вигляд у групі Подання завдань натисніть стрілку поруч із кнопкою Діаграма Ганта та виберіть пункт Інші подання.

 2. Відобразиться діалогове вікно Інші подання. У списку Подання виберіть пункт Докладна діаграма Ганта та натисніть кнопку Застосувати.

 3. На вкладці Вигляд у групі Дані клацніть стрілку поруч із кнопкою Таблиці та виберіть пункт Розклад.

  У частині діаграми подання відобразиться часовий резерв у вигляді тонких смужок праворуч від завдань, на яких відображатимуться значення затримки, прилеглих до звичайних смужок діаграми Ганта.

  Натисніть клавішу Tab, щоб переміститися до полів Вільний резерв часу та Загальний часовий резерв, якщо вони не відображаються в частині аркуша подання.

Примітка.: 

 • Якщо відомо, де саме у плані наявний часовий резерв, можна перемістити завдання, якщо певні етапи плану не мають часового резерву, а інші мають забагато.

 • Значення часового резерву можуть також вказувати на неузгодженість плану. Наприклад від’ємне значення часового резерву відображається, коли одне завдання має залежність ''почати після завершення'' із завданням-наступником, але завдання-наступник має обмеження "Фіксований початок", дата якого раніша за дату завершення першого завдання. Від’ємний часовий резерв може також виникати, коли завершення завдання заплановано після дати завершення.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×