Перевірка орфографії та граматики у Word за допомогою невізуального екрана

Перевірка орфографії та граматики у Word за допомогою невізуального екрана

Символ читання вголос із надписом "Вміст невізуального екрана". У цьому розділі з Office використовуватиметься невізуальний екран

Ця стаття призначена для тих, хто використовує невізуальний екран із продуктами Office. Вона входить до набору вмісту, присвяченого спеціальним можливостям Office. Загальну довідку див. на головній сторінці служби підтримки Office.

Word 2016 автоматично перевіряє текст, який ви вводите, на наявність можливих орфографічних і граматичних помилок, після чого їх можна розглянути й виправити за допомогою Екранного диктора (стандартного невізуального екрана у Windows).

Примітки.: 

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для абонентів цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути поки відсутні. Щоб дізнатися, як швидше отримати нові функції раніше за інших, приєднайтеся до Програми оцінювання Office.

 • Відомості про сполучення клавіш у Word 2016 для Windows див. в цій статті.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте вбудований у Windows невізуальний екран (Екранний диктор). Докладні відомості про використання Екранного диктора див. в цьому повному посібнику.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте цю програму на ПК. На телефоні або планшеті з Windows деякі переходи та рухи можуть відрізнятися.

У цій статті

Перевірка орфографії та граматики в документі

 1. Відкрийте документ, який потрібно перевірити на наявність орфографічних або граматичних помилок, і натисніть клавішу F7. Крім того, можна скористатися командою на стрічці, натиснувши клавіші Alt+Ц, щоб відкрити вкладку Рецензування, а потім – клавіші В, Р, щоб вибрати команду Правопис і граматика.

  Порада.: Щоб перевірити орфографію та граматику лише в одному реченні або абзаці документа, виділіть текст, який потрібно перевірити, і натисніть клавішу F7.

 2. Коли ви почуєте фразу "Proofing pane" (Область перевірки правопису), перше знайдене слово з помилкою та запропоновані варіанти написання або першу можливу граматичну помилку й рекомендовані виправлення, натискайте клавішу Tab, щоб перейти до запропонованих варіантів, визначення слова чи граматичного пояснення. Це допоможе вам вирішити, як відреагувати на можливу помилку.

  • Якщо запропоновано кілька варіантів написання, натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не почуєте потрібне написання.

  • Якщо в слові виявлено орфографічну помилку, Word 2016 може надати визначення цього слова. Щоб прослухати визначення, натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Text to speech button" (Текст на мовлення, кнопка), а потім натисніть клавішу ПРОБІЛ.

  • Якщо виявлено граматичну помилку, Word 2016 може надати пояснення граматичного правила. У такому разі ви почуєте фразу "Reason text is virtualized" (Причина віртуалізації тексту), а потім – пояснення. Щоб закрити вікно Причина віртуалізації тексту та повернутися до області Правопис, натисніть клавішу Esc.

  • Якщо виявлено граматичну помилку, Word 2016 може надати альтернативні слова або фрази. Щоб прослухати їх, натискайте клавішу Tab, доки не почуєте фразу "Text to speech button" (Текст на мовлення, кнопка), а потім натисніть клавішу ПРОБІЛ.

 3. Щоб відреагувати на знайдену Word 2016 помилку, натискайте клавішу Tab, доки не почуєте потрібну команду, наприклад "Ignore" (Пропустити), а потім натисніть клавішу Enter або сполучення клавіш, яке прозвучить. Докладні відомості про сполучення клавіш див. в розділі Сполучення клавіш для області перевірки правопису цієї статті.

 4. Коли ви виправите, пропустите помилку або відкладете її розгляд, Word 2016 перейде до наступної. Повторіть процес перевірки для кожної помилки.

 5. Коли Word 2016 завершить перевірку документа, ви почуєте фразу "Microsoft Word dialog, OK button" (Діалогове вікно Microsoft Word, OK, кнопка). Щоб повернутися до документа, натисніть клавішу ПРОБІЛ. Якщо ви перевіряли лише виділений текст, натискайте клавішу Tab у діалоговому вікні, доки не пролунає фраза "Yes button" (Так, кнопка), а потім натисніть клавішу ПРОБІЛ.

Сполучення клавіш для області перевірки правопису

У таблиці нижче наведено сполучення клавіш для області Правопис.

Дія

Клавіші

Пропуск знайденого слова один раз. При цьому воно перевірятиметься й надалі.

П

Пропуск знайденого слова в усьому документі.

С

Додавання знайденого слова до словника програми.

Д

Скасування зміни. Повторення дій для попередніх виправлень.

Ctrl+Z

Відкриття діалогового вікна Параметри для визначення параметрів виправлення орфографічних і граматичних помилок для всіх документів.

Alt+Ф, П, а потім перейдіть до області Правопис за допомогою клавіші зі стрілкою вниз

Повторна перевірка слів і граматики з раніше пропущеними помилками

 1. У документі Word 2016, який потрібно перевірити, натисніть клавіші Alt+Ф, щоб перейти в меню Файл, а потім натисніть клавішу П, щоб відкрити діалогове вікно Параметри Word. Word 2016 установить курсор у діалоговому вікні Параметри Word на списку Категорії.

 2. Щоб у діалоговому вікні "Параметри Word" вибрати вкладку Правопис, двічі натисніть клавішу зі стрілкою вниз, а потім – клавішу Tab. Відкриється діалогове вікно Правопис із курсором на кнопці Параметри автовиправлення.

 3. Щоб відкрити діалогове вікно Microsoft Word, натисніть клавіші Alt+Р. Коли з’явиться запит на підтвердження, натисніть клавішу Enter, щоб відповісти Так. Якщо повторна перевірка документа не потрібна, за допомогою клавіші зі стрілкою вправо перейдіть до кнопки Ні та натисніть клавішу Enter.

Сполучення клавіш, які стосуються перевірки граматики та орфографії

У таблиці нижче наведено перелік сполучень клавіш, які допоможуть перевірити граматику й орфографію в документах Word 2016.

Дія

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Параметри Word.

Alt+Ф, П

Перехід на вкладку Правопис у діалоговому вікні Параметри Word

П, а потім – Tab

Відкриття діалогового вікна Автовиправлення на вкладці Правопис

Alt+Я

Відкриття діалогового вікна Винятки автовиправлення в діалоговому вікні Автовиправлення.

Alt+ "." (крапка)

Повторна перевірка орфографії та граматики на вкладці Правопис

Alt+Р

Установлення або зняття прапорця Автоматично перевіряти орфографію на вкладці Правопис

Alt+А

Перехід до прапорця Також перевіряти граматику на вкладці Правопис.

Alt+П

Установлення або зняття прапорця Приховати орфографічні помилки лише в цьому документі на вкладці Правопис

Alt+Х

Установлення або зняття прапорця Приховати граматичні помилки лише в цьому документі на вкладці Правопис.

Alt+Л

Увімкнення або вимкнення автоматичної перевірки орфографії та граматики

За бажання можна вимкнути автоматичну перевірку орфографії й граматики та перевірити документ, коли він буде повністю готовий. Перевіряти орфографію та граматику відразу в усьому документі зручно, якщо потрібно швидко перевірити текст.

 1. У відкритому документі Word 2016 натисніть клавіші Alt+Ф, П. Word установить курсор у діалоговому вікні Параметри Word на списку Категорії.

 2. Щоб перейти на вкладку Правопис, натисніть клавішу П, а потім – Tab. Відкриється діалогове вікно Правопис із фокусом на кнопці Параметри автовиправлення.

 3. Щоб установити або зняти прапорець Автоматично перевіряти орфографію, натисніть клавіші Alt+А.

 4. Щоб перейти до прапорця Автоматично перевіряти граматику, двічі натисніть клавіші Alt+П. Щоб зняти або встановити цей прапорець, натисніть клавішу ПРОБІЛ.

 5. Щоб закрити діалогове вікно Параметри Word і повернутися до документа, натискайте клавішу Tab, доки не почуєте фразу "OK button" (OK, кнопка), а потім натисніть клавішу Enter.

Ви можете вказати, як Word 2016 має автоматично виправляти помилки, коли ви вводите текст. У діалоговому вікні Параметри Word на вкладці Правопис натисніть клавіші Alt+Я. У діалоговому вікні Автовиправлення можна вибрати потрібні параметри, як-от замінення тексту під час введення, виправлення випадково введених великих букв і виправлення лапок.

Див. також

Вставлення та змінення тексту у Word за допомогою невізуального екрана

Відстеження та перегляд змін у документі Word за допомогою невізуального екрана

Сполучення клавіш у Microsoft Word для Windows

Виконання основних завдань у Word за допомогою невізуального екрана

Налаштування пристрою на роботу зі спеціальними можливостями в Office 365

Використання спеціальних можливостей для навігації у Word

Word для iOS автоматично перевіряє текст, який ви вводите, на наявність можливих орфографічних помилок, після чого їх можна розглянути й виправити за допомогою VoiceOver (вбудованого в iOS невізуального екрана).

Примітки.: 

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для абонентів цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути поки відсутні. Щоб дізнатися, як швидше отримати нові функції раніше за інших, приєднайтеся до Програми оцінювання Office.

 • Відомості про сенсорні можливості Word для iOS див. в статті Word для iPhone: посібник із сенсорного керування.

 • У цій статті припускається, що ви використовуєте вбудований в iOS невізуальний екран VoiceOver. Щоб дізнатися більше про те, як користуватися VoiceOver, перейдіть на сайт Apple Accessibility.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте iPhone. На iPad деякі переходи та рухи можуть відрізнятися.

У цій статті

Перевірка орфографії в документі

Ви можете перевірити документ на наявність орфографічних помилок і виправити їх, використовуючи варіанти, запропоновані засобом перевірки орфографії.

 1. Відкрийте документ, який потрібно перевірити на орфографічні помилки.

 2. Проводьте пальцем вправо, доки не почуєте фразу "Page one content, <вміст сторінки>, text field" (Вміст першої сторінки, <вміст сторінки>, текстове поле), а потім двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Page one, text field, is editing" (Перша сторінка, текстове поле, редагування).

 3. Установіть перемикач у положення "Слова".

 4. Проводьте пальцем вниз, доки VoiceOver не озвучить слово з помилкою. Фокус опиниться на цьому слові.

 5. Двічі торкніться екрана двома пальцями. Відкриється контекстне меню.

 6. Проводьте пальцем вправо, доки не пролунає слово "Select" (Вибрати), а потім двічі торкніться екрана одним пальцем. Тепер слово з помилкою виділено.

 7. Двічі торкніться екрана двома пальцями. Відкриється контекстне меню.

 8. Проводьте пальцем вправо, доки не почуєте фразу "Menu item" (Елемент меню), а потім двічі торкніться екрана. З’явиться список варіантів правильного написання слова.

 9. Проводьте пальцем вправо, доки не почуєте потрібний варіант написання, а потім двічі торкніться екрана.

Увімкнення або вимкнення автоматичної перевірки орфографії

Під час роботи над документом можна вимкнути автоматичну перевірку орфографії. Коли роботу буде завершено, можна ввімкнути її знову та перевірити орфографію в усьому документі.

 1. Проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Show ribbon button" (Відобразити стрічку, кнопка), а потім двічі торкніться екрана. Відкриється стрічка, і фокус опиниться на імені поточної вкладки.

 2. Двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Selected, <ім’я поточної вкладки>" (Вибрано, <ім’я поточної вкладки>).

 3. Проводьте пальцем вліво або вправо, доки не почуєте фразу "Review tab" (Рецензування, вкладка), а потім двічі торкніться екрана.

 4. Проводьте пальцем вправо, доки не почуєте фразу "Proofing tools button" (Засоби перевірки правопису, кнопка), а потім двічі торкніться екрана.

 5. Проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Spelling, On" (Орфографія, увімкнуто), а потім двічі торкніться екрана. Тепер автоматичну перевірку орфографії вимкнуто.

 6. Щоб знову ввімкнути автоматичну перевірку, перейдіть до кнопки Засоби перевірки правопису, як описано вище, проводьте пальцем вправо, доки не почуєте фразу "Spelling, Off" (Орфографія, вимкнуто), а потім двічі торкніться екрана.

Див. також

Вставлення та змінення тексту у Word за допомогою невізуального екрана

Надання спільного доступу до документа у Word за допомогою невізуального екрана

Виконання основних завдань у Word за допомогою невізуального екрана

Налаштування пристрою на роботу зі спеціальними можливостями в Office 365

Використання спеціальних можливостей для навігації у Word

Word для Android автоматично перевіряє текст, який ви вводите, на наявність можливих орфографічних помилок, після чого їх можна розглянути й виправити за допомогою TalkBack (вбудованого в Android невізуального екрана).

Примітки.: 

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для абонентів цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути поки відсутні. Щоб дізнатися, як швидше отримати нові функції раніше за інших, приєднайтеся до Програми оцінювання Office.

 • Відомості про сенсорні можливості у Word для Android див. в статті Посібник із сенсорного керування для програми Word для Android.

 • У цій статті припускається, що ви використовуєте вбудований в Android невізуальний екран TalkBack. Щоб дізнатися більше про те, як користуватися TalkBack, перейдіть на сайт Android Accessibility.

 • У цій статті припускається, що ви використовуєте цю програму на телефоні з Android. На планшеті з Android деякі переходи та рухи можуть відрізнятися.

У цій статті

Перевірка орфографії в документі

Ви можете перевірити документ на наявність орфографічних помилок і виправити їх, використовуючи варіанти, запропоновані засобом перевірки орфографії.

 1. Відкрийте документ, який потрібно перевірити на орфографічні помилки.

 2. Проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Not checked, expand switch" (Не встановлено, розгорнути перемикач), а потім двічі торкніться екрана. Відкриється стрічка, і фокус опиниться на імені поточної вкладки.

 3. Двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Selected, <ім’я поточної вкладки>" (Вибрано, <ім’я поточної вкладки>).

 4. Проводьте пальцем вліво або вправо, доки не почуєте фразу "Review tab" (Рецензування, вкладка), а потім двічі торкніться екрана.

 5. Проводьте пальцем вправо, доки не почуєте фразу "Spelling button" (Орфографія, кнопка), а потім двічі торкніться екрана. Активується перевірка орфографії. TalkBack озвучує першу знайдену орфографічну помилку, наприклад "<Слово з помилкою>, selected" (<Слово з помилкою>, виділено).

 6. Щоб перевірити, чи є для слова з помилкою варіанти правильного написання, проводьте пальцем вправо, доки не буде озвучено варіанти. Щоб вибрати один із варіантів, двічі торкніться екрана.

 7. Щоб пропустити варіанти правильного написання для певної орфографічної помилки та перейти до наступної, проводьте пальцем вліво або вправо, доки не почуєте фразу "Next error button" (Наступна помилка, кнопка), а потім двічі торкніться екрана.

  Щоб пропустити всі варіанти правильного написання та завершити перевірку орфографії, проводьте пальцем вліво або вправо, доки не пролунає фраза "Ignore all button" (Пропустити все, кнопка), а потім двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Spelling check complete. You’re good to go" (Перевірку орфографії завершено. Тепер усе гаразд).

Приховування та відображення позначок перевірки правопису

Позначки перевірки правопису можна приховати, щоб засіб TalkBack не озвучував орфографічні помилки під час роботи над документом. Коли роботу буде завершено, можна відобразити ці позначки знову та перевірити орфографію за допомогою TalkBack.

 1. Проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Not checked, expand switch" (Не встановлено, розгорнути перемикач), а потім двічі торкніться екрана. Відкриється меню вкладки, а фокус опиниться на імені поточної вкладки.

 2. Двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Selected, <ім’я поточної вкладки>" (Вибрано, <ім’я поточної вкладки>).

 3. Проводьте пальцем вліво або вправо, доки не почуєте фразу "Review tab" (Рецензування, вкладка), а потім двічі торкніться екрана.

 4. Проводьте пальцем вправо, доки не почуєте фразу "Proofing and language menu" (Правопис і мова, меню), а потім двічі торкніться екрана.

 5. Щоб приховати позначки перевірки правопису, проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Not checked, Hide all proofing marks" (Не встановлено, Приховати всі позначки перевірки правопису), а потім двічі торкніться екрана.

  Порада.: Щоб приховати позначки перевірки правопису для певної частини тексту, спочатку виділіть текст у документі, а потім перейдіть до меню Правопис і мова, як описано вище. У меню проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Not checked, hide proofing marks in selected text" (Не встановлено, Приховати позначки перевірки правопису у виділеному тексті), а потім двічі торкніться екрана.

 6. Щоб знову відобразити ці позначки, перейдіть до меню Правопис і мова, як описано вище. У меню проводьте пальцем вправо, доки не почуєте фразу "Checked, hide all proofing marks" (Установлено, приховати всі позначки перевірки правопису), а потім двічі торкніться екрана.

Див. також

Вставлення та змінення тексту у Word за допомогою невізуального екрана

Надання спільного доступу до документа у Word за допомогою невізуального екрана

Виконання основних завдань у Word за допомогою невізуального екрана

Налаштування пристрою на роботу зі спеціальними можливостями в Office 365

Використання спеціальних можливостей для навігації у Word

Word Mobile автоматично перевіряє текст, який ви вводите, на наявність можливих орфографічних помилок, після чого їх можна розглянути й виправити за допомогою Екранного диктора (вбудованого у Windows невізуального екрана).

Примітки.: 

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для абонентів цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути поки відсутні. Щоб дізнатися, як швидше отримати нові функції раніше за інших, приєднайтеся до Програми оцінювання Office.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте вбудований у Windows невізуальний екран (Екранний диктор). Докладні відомості про використання Екранного диктора див. в цьому повному посібнику.

 • У цій статті припускається, що ви використовуєте цю програму на телефоні з Windows. На планшеті або ПК деякі переходи та рухи можуть відрізнятися.

У цій статті

Перевірка орфографії в документі

Ви можете перевірити документ на наявність орфографічних помилок і виправити їх, використовуючи варіанти, запропоновані засобом перевірки орфографії.

 1. Відкрийте документ, який потрібно перевірити на орфографічні помилки.

 2. Проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "More options, button collapsed" (Додаткові параметри, кнопку згорнуто), а потім двічі торкніться екрана. Відкриється стрічка, і фокус опиниться на імені поточної вкладки.

 3. Двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Menu, <ім’я поточної вкладки>, selected" (Меню, <ім’я поточної вкладки>, вибрано).

 4. Проводьте пальцем вліво або вправо, доки не почуєте слово "Review" (Рецензування), а потім двічі торкніться екрана.

 5. Проводьте пальцем вправо, доки не почуєте слово "Spelling" (Орфографія), а потім двічі торкніться екрана. Активується перевірка орфографії. Екранний диктор озвучує першу знайдену орфографічну помилку, і відповідне слово виділяється в документі.

 6. Щоб перевірити, чи є для слова з помилкою варіанти правильного написання, проводьте пальцем вправо, доки не буде озвучено варіанти. Щоб вибрати один із варіантів, двічі торкніться екрана.

 7. Щоб пропустити всі варіанти правильного написання, проводьте пальцем вліво або вправо, доки не пролунає фраза "Ignore all, button collapsed" (Пропустити все, кнопку згорнуто), а потім двічі торкніться екрана.

Приховування та відображення позначок перевірки правопису

Позначки перевірки правопису можна приховати, щоб Екранний диктор не озвучував орфографічні помилки під час роботи над документом. Коли роботу буде завершено, можна відобразити ці позначки знову та перевірити орфографію за допомогою Екранного диктора.

 1. Проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "More options, button collapsed" (Додаткові параметри, кнопку згорнуто), а потім двічі торкніться екрана. Відкриється стрічка, і фокус опиниться на імені поточної вкладки.

 2. Двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Menu, <ім’я поточної вкладки>, selected" (Меню, <ім’я поточної вкладки>, вибрано).

 3. Проводьте пальцем вліво або вправо, доки не почуєте слово "Review" (Рецензування), а потім двічі торкніться екрана.

 4. Проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Proofing and language button collapsed" (Правопис і мова, кнопку згорнуто), а потім двічі торкніться екрана.

 5. Щоб приховати позначки перевірки правопису, проводьте пальцем вправо, доки не почуєте фразу "Unchecked, hide all proofing marks" (Знято, Приховати всі позначки перевірки правопису), а потім двічі торкніться екрана.

  Порада.: Щоб приховати позначки перевірки правопису для певної частини тексту, спочатку виділіть текст у документі, а потім перейдіть до меню Правопис і мова, як описано вище. У меню проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Unchecked, hide proofing marks in selected text" (Знято, приховати позначки перевірки правопису у виділеному тексті), а потім двічі торкніться екрана.

 6. Щоб знову відобразити ці позначки, перейдіть до меню Правопис і мова, як описано вище. У меню проводьте пальцем вправо, доки не почуєте фразу "Checked, hide all proofing marks" (Установлено, приховати всі позначки перевірки правопису), а потім двічі торкніться екрана.

Див. також

Вставлення та змінення тексту у Word за допомогою невізуального екрана

Надання спільного доступу до документа у Word за допомогою невізуального екрана

Виконання основних завдань у Word за допомогою невізуального екрана

Використання спеціальних можливостей для навігації у Word

Перевірити орфографію в документі Word Online можна за допомогою Екранного диктора (вбудованого у Windows невізуального екрана). Word Online автоматично перевіряє текст, який ви вводите, на наявність можливих орфографічних помилок. Орфографічні помилки підкреслюються червоною хвилястою лінією.

Примітки.: 

 • Якщо ви використовуєте Екранний диктор у Windows 10 Fall Creators Update, потрібно вимкнути режим сканування, щоб редагувати документи, електронні таблиці або презентації за допомогою Office Online. Докладні відомості див. в статті Вимкнення режиму огляду або віртуального режиму в невізуальних екранах у Windows 10 Fall Creators Update.

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для абонентів цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути поки відсутні. Щоб дізнатися, як швидше отримати нові функції раніше за інших, приєднайтеся до Програми оцінювання Office.

 • Відомості про сполучення клавіш у Word Online див. в цій статті.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте вбудований у Windows невізуальний екран (Екранний диктор). Докладні відомості про використання Екранного диктора див. в цьому повному посібнику.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте цю програму на ПК. На телефоні або планшеті з Windows деякі переходи та рухи можуть відрізнятися.

 • Word Online працює в браузері, тому сполучення клавіш відрізняються від призначених для класичної програми. Наприклад, щоб переходити між елементами інтерфейсу, використовуйте клавіші Ctrl+F6 замість клавіші F6. Крім того, поширені клавіші та сполучення клавіш, як-от F1 (Довідка) і Ctrl+O (Відкрити), застосовуються до браузера, а не Word Online.

У цій статті

Перевірка орфографії в документі

 1. У документі, який потрібно перевірити на наявність орфографічних помилок, натисніть клавіші Alt+Windows, Ц та ФР, щоб перейти до команди Правопис на стрічці. Пролунає фраза "Spelling menu item" (Правопис, елемент меню).

 2. Щоб перевірити орфографію, натисніть клавішу Enter. Фокус перейде до першого слова з помилкою в документі, і відкриється контекстне меню. Якщо програма пропонує варіанти правильного написання, їх буде озвучено.

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Якщо запропоновано кілька варіантів написання, натискайте клавішу зі стрілкою вниз, доки не почуєте потрібний варіант. Щоб змінити слово, коли ви дійдете до потрібного варіанта, натисніть клавішу ПРОБІЛ.

  • Якщо потрібно пропустити знайдену Word орфографічну помилку, натискайте клавішу зі стрілкою вниз, доки не почуєте фразу "Ignore all" (Пропустити все), а потім натисніть клавішу ПРОБІЛ.

 4. Коли ви виправите або пропустите помилку, натисніть клавішу ПРОБІЛ, щоб перейти до наступної помилки. Повторіть процес перевірки для кожної помилки.

 5. Коли ви розглянете всі помилки, пролунає фраза "Dialog focus on OK button" (Фокус на кнопці "OK" у діалоговому вікні). Щоб повернутися до документа, натисніть клавішу ПРОБІЛ.

Примітка.: Word Online не перевіряє граматику, але за наявності класичної програми можна швидко відкрити документ і перевірити граматику в ній. Щоб відкрити документ у класичній програмі з Word Online, натисніть клавіші Alt+Windows, а потім – Я. Докладні відомості про перевірку граматики в класичній програмі див. в статті Перевірка правопису в документі за допомогою невізуального екрана у Word 2016.

Приховування та відображення позначок перевірки правопису

Позначки перевірки правопису можна приховати, щоб Екранний диктор не озвучував орфографічні помилки під час роботи над документом. Коли роботу буде завершено, можна відобразити ці позначки знову та перевірити орфографію за допомогою Екранного диктора.

 1. Розташуйте курсор на слові, яке містить позначки перевірки правопису.

 2. Щоб відкрити контекстне меню, натисніть клавіші Shift+F10. Потім натискайте клавішу зі стрілкою вниз, доки не почуєте фразу "Set proofing language menu item" (Вибрати мову перевірки правопису, елемент меню). Щоб вибрати елемент, натисніть клавішу ПРОБІЛ. Відкриється діалогове вікно Мова.

 3. Щоб приховати позначки перевірки правопису, у діалоговому вікні Мова натискайте клавішу Tab, доки не почуєте фразу "Unchecked, don’t check spelling checkbox" (Знято, Без перевірки правопису, прапорець), а потім натисніть клавішу ПРОБІЛ. Пролунає слово "Checked" (Установлено).

 4. Щоб знову відобразити позначки перевірки правопису, у діалоговому вікні Мова натискайте клавішу Tab, доки не почуєте фразу "Checked, don’t check spelling checkbox" (Установлено, Без перевірки правопису, прапорець), а потім натисніть клавішу ПРОБІЛ. Пролунає слово "Unchecked" (Знято).

 5. Щоб закрити діалогове вікно та повернути фокус до документа, натискайте клавішу Tab, доки не почуєте фразу "OK button" (OK, кнопка), а потім натисніть клавішу ПРОБІЛ.

Див. також

Вставлення та змінення тексту у Word за допомогою невізуального екрана

Надання спільного доступу до документа у Word за допомогою невізуального екрана

Виконання основних завдань у Word за допомогою невізуального екрана

Сполучення клавіш у програмі Word Online

Використання спеціальних можливостей для навігації у Word

Технічна підтримка клієнтів з особливими потребами

Корпорація Майкрософт прагне забезпечити якомога кращі умови роботи для всіх своїх клієнтів. Якщо у вас є особливі потреби або ви маєте запитання щодо спеціальних можливостей, зверніться по технічну підтримку до служби Microsoft Disability Answer Desk. Її фахівці чудово знають, як використовувати численні спеціальні засоби, і можуть надавати допомогу англійською, іспанською, французькою й американською мовами жестів. Щоб отримати контактні дані для свого регіону, перейдіть на сайт служби Microsoft Disability Answer Desk.

Якщо ви користувач у державній установі, комерційній організації або на підприємстві, зверніться до корпоративної служби підтримки Disability Answer Desk.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×