Перевірка користувачів Yammer в мережах, підключених до Office 365

У мережі Yammer вашої компанії можуть бути користувачі, які більше в ній не працюють. Крім того, деякі користувачі Yammer можуть входити в систему за допомогою своїх адрес електронної пошти та паролів, оскільки вони не мають відповідного облікового запису Office 365. Щоб проаналізувати такі ситуації та зробити відповідні дії, ви можете перевірити користувачів Yammer. Для цього знадобиться експортувати список користувачів Yammer, визначити стан цих користувачів Yammer в Office 365, проаналізувати результати та вжити відповідних заходів.

На додачу до перевірки користувачів Yammer, можливо, вам знадобиться дізнатися, як керувати службою Yammer з Office 365. Наприклад, ви можете керувати обліковими записами користувачів Yammer зі служби Office 365 протягом їхнього життєвого циклу та застосовувати ідентичності Office 365 для користувачів Yammer.

Експорт списку користувачів Yammer

Щоб виконати сценарій перевірки, створіть вхідний файл зі списком облікових записів користувачів. Цей файл можна створити за допомогою функції Експорт користувачів у Yammer.

 1. У Yammer в області ліворуч виберіть Адміністратор > Керування користувачами.

  Меню адміністратора Yammer з виділеним пунктом "Керування користувачами"
 2. На сторінці Запросити користувачів в області ліворуч виберіть Експорт користувачів.

  Меню "Експорт користувачів" у Yammer
 3. На сторінці "Експортувати користувачів" виберіть Експортувати усіх користувачів, а потім клацніть Експорт.

  Параметри експорту користувачів у Yammer: "Експорт усіх користувачів" або "Експортувати усіх користувачів від дати"
 4. Збережіть експортований файл. Файл зберігається у форматі ZIP.

 5. Перейдіть до розташування, де збережено стиснутий файл, і розгорніть його.

  Примітка : У файлі ZIP міститься кілька файлів. Вам потрібен лише файл users.csv.

Пошук стану користувачів Yammer в Office 365

 1. Інсталюйте й налаштуйте Модуль Azure Active Directory для Windows PowerShell. Докладні відомості див. в довідці з Azure AD.

 2. Скопіюйте приклад коду нижче, вставте його в текстовий редактор, наприклад блокнот, а потім збережіть файл як UserMatchToAzureAD.ps1.

  Його можна змінювати відповідно до потреб організації.

  <# 
  Copyright 2016
  Microsoft Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  you may not use this file except in compliance with the License.
  You may obtain a copy of the License at

  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  See the License for the specific language governing permissions
  and limitations under the License.

  Yammer auditing tool for Office 365 looks for active Yammer accounts
  that are missing from Office 365 / Azure AD.

  Takes User.csv file from Yammer Data Export as the input file.
  Compares all Active Yammer accounts in the input file to user
  lookup in Azure AD. User is searched by both email and proxyAddresses.

  The output csv file is exactly matching the source file, but it includes
  three new columns: exists_in_azure_ad, object_id and azure_licenses:
  exists_in_azure_ad: Will be TRUE or FALSE, and signals that the user
  can be, or cannot be found in Office 365 / Azure AD
  object_id: For users that can be found, lists the ObjectId in Azure AD
  azure_licenses: For users that can be found, lists the SKUs assigned to the
  user in Azure AD. This information can be used to double check
  licenses are assigned correctly for each user.
  Params -
  UseExistingConnection: Defines if the script should try to use an existing
  Azure AD connection. Will prompt for credentials and will
  start a new connection if $FALSE. Default is $FALSE
  InputFile: Source CSV file of users, coming from the Yammer User Export tool
  OutputFile: Output location to save the final CSV to

  Example -
  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv
  #>
  Param(
  [bool]$UseExistingConnection = $FALSE,
  [string]$InputFile = ".\Users.csv",
  [string]$Outputfile = ".\Results.csv"
  )
  if(!$UseExistingConnection){
  Write-Host "Creating a new connection. Login with your Office 365 Global Admin Credentials..."
  $msolcred = get-credential
  connect-msolservice -credential $msolcred
  }
  Write-Host "Loading all Office 365 users from Azure AD. This can take a while depending on the number of users..."
  $o365usershash = @{}
  get-msoluser -All | Select userprincipalname,proxyaddresses,objectid,@{Name="licenses";Expression={$_.Licenses.AccountSkuId}} | ForEach-Object {
  $o365usershash.Add($_.userprincipalname.ToUpperInvariant(), $_)
  $_.proxyaddresses | ForEach-Object {
  $email = ($_.ToUpperInvariant() -Replace "SMTP:(\\*)*", "").Trim()
  if(!$o365usershash.Contains($email))
  {
  $o365usershash.Add($email, $_)
  }
  }
  }
  Write-Host "Matching Yammer users to Office 365 users"
  $yammerusers = Import-Csv -Path $InputFile | Where-Object {$_.state -eq "active"}

  $yammerusers | ForEach-Object {
  $o365user = $o365usershash[$_.email.ToUpperInvariant()]
  $exists_in_azure_ad = ($o365user -ne $Null)
  $objectid = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.objectid } else { "" }
  $licenses = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.licenses } else { "" }

  $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "exists_in_azure_ad" -Value $exists_in_azure_ad
  $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_object_id" -Value $objectid
  $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_licenses" -Value $licenses
  }

  Write-Host "Writting the output csv file..."
  $yammerusers | Export-Csv $Outputfile -NoTypeInformation

  Write-Host "Done."
 3. У командному вікні Модуля Microsoft Azure Active Directory для Windows PowerShell виконайте команду, як показано нижче, вказавши файл, експортований із Yammer, і розташування файлу виводу.

  Приклад використання:

  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv
  

  Докладні відомості про те, як виконати сценарій, див. у файлі PS1 вище.

Аналіз результатів і вживання заходів

 1. Відкрийте файл CSV з результатами та відфільтруйте всі рядки зі значенням FALSE у стовпці exists_in_azure_ad.

  Це облікові записи в Yammer, а не в Office 365 чи Azure AD. Ви можете виконати з ними такі дії:

  • призупинити дію облікового запису в Yammer, якщо користувач не повинен мати доступ;

  • створити користувача в Office 365 чи Azure AD.

 2. Коли ви завершите ці операції, ми радимо виконати всі кроки ще раз із самого початку, щоб переконатися, що тепер усі користувачі містяться в Office 365 і Azure AD.

Якщо ви застосовуєте ідентичність Office 365, то після повної перевірки можна відключити всіх поточних користувачів. Так ви знатимете, що тепер усі ввійдуть у систему за допомогою облікових даних Office 365, а не кешованих облікових даних. Якщо ви вирішите зробити це, обов’язково повідомте користувачів. Докладні відомості див. в статті Застосування ідентичності Office 365 для користувачів Yammer.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×