Перевірка веб-сумісності: помилки схеми

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

У цій статті перелічено помилки схеми, які може виявити засіб перевірки сумісності, і надано відомості про методи їх виправлення.

Загальні відомості про помилки перевірки сумісності перегляньте статтю веб-сумісності Перевірка помилок.

За допомогою майстра підстановок для створення або змінення поля підстановки

ACCWeb105003

ACCWeb105012

ACCWeb105018

ACCWeb107000

ACCWeb107001

ACCWeb107002

ACCWeb107003

ACCWeb107004

ACCWeb107005

ACCWeb107006

ACCWeb107007

ACCWeb107008

ACCWeb107009

ACCWeb107010

ACCWeb107011

ACCWeb107012

ACCWeb107013

ACCWeb107014

ACCWeb107015

ACCWeb107016

ACCWeb107017

ACCWeb107018

ACCWeb107019

ACCWeb107020

ACCWeb107021

ACCWeb107022

ACCWeb107023

ACCWeb107024

Створення або змінення поля підстановки за допомогою майстра підстановок

Численні помилки схеми виникають проблеми з полів підстановки. Нижче описано, як запустити майстер підстановок у вікні табличного подання даних, щоб вирішити ці проблеми за допомогою створення або змінення поля підстановки.

Створення поля підстановки у вікні табличного подання даних

 1. Відкрийте таблицю, до якої потрібно додати поле підстановки, і виберіть останній стовпець із написом Клацніть, щоб додати.

 2. Клацніть стрілку поруч із командою Клацніть, щоб додати, а потім виберіть пункт Підстановка та зв’язок.

 3. Виконайте дії в майстрі підстановок, щоб створити потрібне поле підстановки.

Змінення поля підстановки у вікні табличного подання даних

 1. Відкрийте таблицю та виберіть поле підстановки, яке потрібно змінити.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • На вкладці Поля у групі Властивості натисніть кнопку Змінити підстановку.

  • Клацніть правою кнопкою миші поле підстановки та виберіть пункт Змінити підстановку.

 3. Виконайте дії в майстрі підстановок, щоб виправити помилку.

ACCWeb105003

Текст помилки.    Для забезпечення веб-сумісності тип даних у стовпці для підстановки списку значень має бути «Текст».

Опис.    Указана підстановка використовує список, який не підтримується у веб-базі даних. Список значень має бути зв’язаний із текстовим стовпцем на сервері.

Вирішення.    Відкрийте таблицю в режимі конструктора та змініть тип даних поля підстановки на «Текст». Якщо режим конструктора недоступний, видаліть поле підстановки та скористайтеся майстром підстановок, щоб створити його знову.

На початок сторінки

ACCWeb105012

Текст помилки    Джерела рядків підстановки з речення WHERE речення несумісні з Інтернету.

Опис.    Указане поле підстановки використовує запит із реченням WHERE, яке не підтримується у веб-базах даних.

Вирішення.    Відкрийте таблицю в режимі конструктора та видаліть речення WHERE із властивості «Джерело рядків» відповідного поля підстановки. Якщо режим конструктора недоступний, видаліть поле підстановки та скористайтеся майстром підстановок, щоб створити його знову.

На початок сторінки

ACCWeb105018

Текст помилки.    Первинний ключ, який є підстановкою, веб-несумісний.

Опис.    Указана таблиця містить первинний ключ – поле підстановки, зв’язане з іншою таблицею, що не підтримується у веб-базах даних.

Вирішення.    Відкрийте таблицю в режимі конструктора та змініть властивість «Тип елемента керування» для поля підстановки на «Текстове поле» (на вкладці «Підстановка»). Потім відкрийте вікно «Зв’язки» та видаліть усі зв’язки, у яких поле підстановки перебуває в багатьох зв’язках (стрілка вказує у протилежний бік від поля підстановки).

Якщо режим конструктора та вікно «Зв’язки» недоступні, виконайте такі дії:

 1. Створіть пусту базу даних (але не веб-базу даних).

 2. Імпортуйте потрібні таблиці з вихідної до нової бази даних.

 3. Внесіть необхідні зміни в нову базу даних.

 4. Видаліть таблиці у вихідній базі даних та імпортуйте їх із нової бази даних.

На початок сторінки

ACCWeb107000

Текст помилки.    Тип даних поля не веб-сумісний.

Опис.    Зазначене поле містить тип даних, який не підтримується у веб-базах даних, наприклад Об’єкт OLE.

Вирішення.    Повторно створіть поле з одним із підтримуваних типів даних:

 • текст;

 • число;

 • грошовий;

 • так/ні;

 • дата й час;

 • обчислюване поле;

 • вкладення;

 • гіперпосилання;

 • Memo;

 • підстановка.

На початок сторінки

ACCWeb107001

Текст помилки.    Складені індекси не веб-сумісні.

Опис.    Указана таблиця містить складений первинний ключ (ключ, який складається з кількох полів). Як первинний ключ для веб-таблиці можна використовувати лише поле «Лічильник». Складені індекси в Інтернеті використовувати не можна.

Вирішення.    Якщо складений індекс призначався для первинного ключа, створіть первинний ключ лічильника для зазначеної таблиці. Потім створіть правило верифікації запису, щоб перевірити, чи дані у вихідних полях унікальні.

На початок сторінки

ACCWeb107002

Текст помилки.    Таблиця, яка містить кілька полів вкладення, не веб-сумісна.

Опис.    Указана таблиця містить кілька полів вкладень, що викликає помилки під час операції публікування, і тому не веб-сумісна.

Вирішення.    Рекомендовано зберігати всі вкладення для кожного запису в одному полі вкладення. Якщо потрібно зберегти кілька полів вкладень для одного запису, для кожного додаткового поля вкладення створіть нову таблицю, яка міститиме лише одне поле вкладення та поле ідентифікатора, а потім зв’яжіть нову таблицю з вихідною таблицею за допомогою майстра підстановок.

На початок сторінки

ACCWeb107003

Текст помилки.    Вираз обчислюваного поля містить поле вводу не веб-сумісного типу, наприклад «Лічильник», «Memo» або «Бінарний».

Опис.    Зазначене обчислюване поле використовує обчислення, яке приймає не веб-сумісне поле вводу.

Вирішення.    Настройте обчислення так, щоб усі поля вводу мали один із підтримуваних типів даних:

 • текст;

 • число;

 • грошовий;

 • так/ні;

 • дата й час;

 • обчислюване поле.

На початок сторінки

ACCWeb107004

Текст помилки.    Тип даних результату обчислюваного стовпця не веб-сумісний.

Опис.    Результат обчислення зазначеного поля – не вебсумісний тип даних.

Вирішення.    Створіть повторно обчислюване поле з одним із підтримуваних типів даних:

 • текст;

 • число;

 • грошовий;

 • так/ні;

 • дата й час;

На початок сторінки

ACCWeb107005

Текст помилки.    Таблиця, яка містить понад 220 полів, не вебсумісна.

Опис.    Указана таблиця містить більше 220 полів. Публікувати в Інтернеті таблицю, яка містить більше 220 полів, не можна.

Вирішення.    Створіть нову таблицю з додатковими полями. Потім за допомогою майстра підстановок створіть нове поле, яке пов’язує нову таблицю з наявною таблицею.

На початок сторінки

ACCWeb107006

Текст помилки.    Ім'я таблиці – це зарезервоване ім’я, яке не вебсумісне.

Опис.    Зазначене ім’я таблиці зарезервоване для використання SharePoint і не веб-сумісне.

Вирішення.    Не використовуйте такі зарезервовані імена таблиць:

 • UserInfo;

 • Lists;

 • Docs;

 • WebParts;

 • ComMd;

 • Webs;

 • Workflow;

 • WFTemp;

 • Solutions;

 • Report Definitions;

 • MSysASO.

На початок сторінки

ACCWeb107007

Текст помилки.    Неопубліковані таблиці з підстановками з опублікованих таблиць не веб-сумісні.

Опис.    Указана таблиця наразі не опублікована та містить поле підстановки, яке вказує на опубліковану таблицю, що заважає публікуванню.

Вирішення.    Опублікуйте неопубліковану таблицю, не додаючи підстановку. Для цього ви можете синхронізувати веб-базу даних. Після опублікування нової таблиці, створіть потрібну підстановку для іншої опублікованої таблиці.

На початок сторінки

ACCWeb107008

Текст помилки.    Настроювані формати не веб-сумісні

Опис.    Указане поле містить настроюваний формат грошової одиниці, який не підтримується у веб-базах даних.

Вирішення.    Використовуйте для поля стандартний формат грошової одиниці. Виберіть у розкривному списку значення формату поля «Грошова одиниця» або «Євро».

На початок сторінки

ACCWeb107009

Текст помилки.    Для забезпечення веб-сумісності значення «true» має встановлюватися лише для однієї із властивостей «Дозволити нульову довжину» або «Обов’язкова властивість».

Опис.    У вказаному полі обидві властивості «Дозволити нульову довжину» та «Обов’язково» містять значення «Істина».

Вирішення.    Переконайтеся, що хоча б для одної з указаних властивостей установлено значення «Істина». Щоб змінити ці властивості, ви можете скористатися режимом конструктора.

На початок сторінки

ACCWeb107010

Текст помилки.    Для забезпечення веб-сумісності необхідно встановити значення властивості «Ні».

Опис.    Для властивості «Лише додавання» вказаного поля гіперпосилання встановлено значення «Так», що не підтримується у веб-базах даних.

Вирішення.    Змініть значення властивості «Лише додавання» на «Ні».

На початок сторінки

ACCWeb107011

Текст помилки.    Для забезпечення веб-сумісності значення за промовчанням має бути пусте.

Опис.    Указане поле підстановки містить значення за промовчанням у запиті на підстановку або у списку, який допускає кілька значень, що не підтримується у веб-базах даних.

Вирішення.    Переконайтеся, що:

 • жодне значення за промовчанням не встановлено для запиту на підстановку;

 • жодне значення за промовчанням не встановлено для списку значень підстановки, який допускає кілька значень

На початок сторінки

ACCWeb107012

Текст помилки.    Для забезпечення веб-сумісності значення за промовчанням має бути пусте.

Опис.    Указане поле гіперпосилання містить значення за промовчанням, що не підтримується у веб-базах даних.

Вирішення.    Видаліть значення за промовчанням для поля гіперпосилання.

На початок сторінки

ACCWeb107013

Текст помилки.    Значення властивості не веб-сумісне.

Опис.    Для властивості «Формат» указаного числового поля встановлено значення, відмінне від «Загальний числовий», «Відсоток» або «Стандартний». У веб-базах даних підтримуються лише ці три формати.

Вирішення.    Змініть формат поля на «Загальний числовий» «Відсоток» або «Стандартний».

На початок сторінки

ACCWeb107014

Текст помилки.    Для забезпечення веб-сумісності таблиця має містити первинний ключ і значення розміру поля «long».

Опис.    У вказаній таблиці виявлено одну з таких помилок:

 • таблиця не має первинного ключа;

 • тип даних первинного ключа не «Числовий»;

 • розмір поля первинного ключа не «Довгий».

Вирішення.    Змініть наявний первинний ключ у режимі конструктора, щоб він містив належний тип даних і розмір поля або створіть новий первинний ключ для таблиці, вказавши тип даних «Лічильник». Якщо режим конструктора недоступний, створіть нову таблицю та додайте до неї стовпці з вихідної таблиці, а потім видаліть вихідну таблицю.

На початок сторінки

ACCWeb107015

Текст помилки.    Для забезпечення веб-сумісності необхідно встановити значення властивості «хибність».

Опис.    Для властивості «Унікальна» вказаного поля Memo встановлено значення «Істина», що не підтримується у веб-базах даних.

Вирішення.    Змініть значення властивості «Унікальна» на «Хибність».

На початок сторінки

ACCWeb107016

Текст помилки.    Для забезпечення веб-сумісності необхідно встановити значення властивості «хибність».

Опис.    Для властивості «Унікальна» вказаного поля «Так/Ні» встановлено значення «Істина».

Вирішення.    Змініть значення властивості «Унікальна» на «Хибність».

На початок сторінки

ACCWeb107017

Текст помилки.    Для забезпечення веб-сумісності необхідно встановити значення властивості «хибність».

Опис.    Для властивості «Унікальна» вказаного поля гіперпосилання встановлено значення «Істина», що не підтримується у веб-базах даних.

Вирішення.    Змініть значення властивості «Унікальна» на «Хибність».

На початок сторінки

ACCWeb107018

Текст помилки.    Для забезпечення веб-сумісності зв’язаний стовпець має бути первинним ключем таблиці та першим стовпцем.

Опис.    У вказаному полі підстановки виявлено одну з таких помилок:

 • зв’язаний стовпець установлено для поля, відмінного від первинного ключа вихідної таблиці;

 • зв’язаний стовпець – не перший стовпець підстановки.

Вирішення.    Щоб змінити поле підстановки, скористайтеся майстром підстановок.

На початок сторінки

ACCWeb107019

Текст помилки.    Для забезпечення веб-сумісності необхідно встановити значення властивості «Так».

Опис.    Для властивості «Обмежити списком» указаного поля підстановки вказано значення «Ні», але поле підстановки – не однозначний список значень, тому параметр властивості не веб-сумісний.

Вирішення.    Щоб змінити поле підстановки, скористайтеся майстром підстановок. Обов’язково встановіть прапорець Обмежити списком, коли майстер відображатиме його.

На початок сторінки

ACCWeb107020

Текст помилки.    Для забезпечення веб-сумісності значення властивості має бути пусте.

Опис.    Значення властивості «Зв’язати дочірні поля» вказаного поля не пусте, що не підтримується у веб-базах даних.

Вирішення.    Відкрийте таблицю в режимі конструктора та зніміть прапорець для властивості «Зв’язати дочірні поля». Потім установіть для властивості «Ім’я підтаблиці даних» значення [Авто] або [Немає]. Якщо режим конструктора недоступний, у вікні табличного подання даних на вкладці Основне у групі Записи натисніть кнопку Додатково, наведіть вказівник на пункт Вкладена таблиця та виберіть команду Видалити.

На початок сторінки

ACCWeb107021

Текст помилки.    Для забезпечення веб-сумісності значення властивості має бути пусте.

Опис.    Значення властивості «Зв’язати основні поля» вказаного поля не пусте, що не підтримується у веб-базах даних.

Вирішення.    Відкрийте таблицю в режимі конструктора та зніміть прапорець для властивості «Зв’язати основні поля». Потім установіть для властивості «Ім’я підтаблиці даних» значення [Авто] або [Немає]. Якщо режим конструктора недоступний, у вікні табличного подання даних на вкладці Основне у групі Записи натисніть кнопку Додатково, наведіть вказівник на пункт Вкладена таблиця та виберіть команду Видалити.

На початок сторінки

ACCWeb107022

Текст помилки.    Для забезпечення веб-сумісності значення властивості має бути пусте або необхідно встановити значення «Авто».

Опис.    Для властивості «Ім’я підтаблиці даних» указаного поля не встановлено значення [Авто] або [Немає], що не підтримується у веб-базах даних.

Вирішення.    Відкрийте таблицю в режимі конструктора та встановіть для властивості «Ім’я підтаблиці даних» значення [Авто] або [Немає]. Якщо режим конструктора недоступний, у вікні табличного подання даних на вкладці Основне у групі Записи натисніть кнопку Додатково, наведіть вказівник на пункт Вкладена таблиця та виберіть команду Видалити.

На початок сторінки

ACCWeb107023

Текст помилки.    Для забезпечення веб-сумісності необхідно вказати значення властивості.

Опис.    Значення властивості «Ширина стовпця» вказаного поля підстановки пусте, що не підтримується у веб-базах даних.

Вирішення.    Відкрийте таблицю в режимі конструктора та вкажіть значення властивості «Ширина стовпця» (на вкладці властивостей «Підстановка») або виберіть стовпець у вікні табличного подання даних і на вкладці Поля у групі Властивості натисніть кнопку Змінити підстановку. Виконайте потрібні дії в майстрі підстановок.

На початок сторінки

ACCWeb107024

Текст помилки.    Тип поля «Лічильник» не підтримується в жодному полі, окрім поля первинного ключа.

Опис.    В указаному полі використовується тип даних «Лічильник», але це поле – не первинний ключ таблиці, тому воно не веб-сумісне.

Вирішення.    Змініть тип даних поля на «Числовий». Ви можете використовувати макроси даних, щоб виконувати схожі функції. Змініть поле із цією властивістю на первинний ключ у режимі конструктора або змініть тип даних на «Числовий».

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×