Перевірка веб-сумісності: помилки запитів

Увага!: Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

У цій статті перелічено помилки запитів, які може виявити засіб перевірки сумісності, і надано відомості про методи їх виправлення.

Загальні відомості про помилки перевірки сумісності перегляньте статтю веб-сумісності Перевірка помилок.

ACCWeb102012

ACCWeb102014

ACCWeb103013

ACCWeb103079

ACCWeb103900

ACCWeb103901

ACCWeb103902

ACCWeb103903

ACCWeb103904

ACCWeb103905

ACCWeb103906

ACCWeb103907

ACCWeb103908

ACCWeb103916

ACCWeb103918

ACCWeb103926

ACCWeb103927

ACCWeb103928

ACCWeb103930

ACCWeb103938

ACCWeb103939

ACCWeb103940

ACCWeb103942

ACCWeb102012

Текст помилки.    Запит не веб-сумісний.

Опис.    Необхідно перевірити веб-сумісність запиту.

Що робити.    Повторне створення запиту за допомогою конструктора запитів. Щоб отримати додаткові відомості про створення веб-запиту за допомогою конструктора запитів наведено Загальні відомості про запити.

На початок сторінки

ACCWeb102014

Текст помилки.    Мова SQL не веб-сумісна.

Опис.    Причини виникнення цієї помилки можуть бути різні. Можливі такі причини:

 • посилання на не веб-сумісні об’єкти;

 • посилання на не веб-сумісні вирази.

Докладніше про створення виразів у статті створення виразу.

Що робити.     Можна скористатися web конструктора запитів для створення запитів, веб-сумісні. Докладніші відомості щодо конструювання запитів для веб-сторінки наведено Загальні відомості про запити.

На початок сторінки

ACCWeb103013

Текст помилки.    Застосунку Access не вдалося перетворити цей запит для використання в Інтернеті, оскільки результати запиту містять кілька полів з однаковим ім’ям.

Опис.    Кілька полів мають однакове ім’я.

Вирішення.    Перевірте наявність однакових імен полів і змініть їх на різні.

На початок сторінки

ACCWeb103079

Текст помилки.    Вираз містить невідповідні типи.

Опис.    Типи з обох боків з’єднання несумісні або типи полів, які порівнюються, несумісні. Наприклад, текст не можна порівняти або з’єднати з числом.

Вирішення.    Переконайтеся, що сторони з’єднань сумісні. Наприклад, з’єднайте текстовий тип із текстовим типом, а числовий тип – з числовим типом. Якщо з’єднання не виконується, перевірте, чи ви не порівнюєте несумісні типи полів.

На початок сторінки

ACCWeb103900

Текст помилки.    Застосунку Access не вдалося перетворити запит для використання в Інтернеті.

Опис.    Програмі Access не вдалося опублікувати запит, оскільки використовується непідтримуваний тип запиту, вирази, умови або інші не веб-сумісні функції.

Вирішення.    Скористайтеся конструктором запитів Access, щоб переробити запит.

На початок сторінки

ACCWeb103901

Текст помилки.    Неприпустиме визначення для запиту; не вдалося створити об’єкт запиту.

Опис.    Серверу не вдалося проаналізувати запит, оскільки сталася неочікувана помилка у визначенні запиту.

Вирішення.    Скористайтеся конструкторами Access, щоб переробити запит.

На початок сторінки

ACCWeb103902

Текст помилки.    Застосунку Access не вдалося перетворити запит для використання в Інтернеті, оскільки він містить непідтримуваний тип запиту, непідтримувані вирази, непідтримувані умови або інші компоненти, які не підтримуються в Інтернеті.

Опис.    Запит містить не веб-сумісні вирази. Ця помилка може статися внаслідок обмеження сервера або якщо вираз не вдається перемістити на сервер.

Що робити.    Видалення виразів, які не веб-сумісні. Докладні відомості про вирази діють на запити перегляньте створення виразу.

На початок сторінки

ACCWeb103903

Текст помилки.    Неприпустиме визначення для запиту; не вдалося створити об’єкт запиту.

Опис.    Одне зі значень атрибутів не веб-сумісне.

Вирішення.    Переконайтеся, що виконуються наведені нижче умови.

 • Атрибут імені не містить такі символи:

знак рівності на початку

=

крапку

.

знак оклику

!

квадратні дужки

[]

пробіл на початку

недруковані символи

наприклад: <Enter> або <TAB>

будь-які з цих символів

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Атрибут імені має від 1 до 64 символів.

 • Атрибут підпису: будь-який рядок до 1024 символів.

На початок сторінки

ACCWeb103904

Текст помилки.    Застосунку Access не вдалося перетворити цей запит для використання в Інтернеті, оскільки він містить підзапит.

Опис.    Запит містить підзапит. Підзапити не підтримуються на сервері.

Вирішення.    Змініть запит таким чином, щоб він не містив підзапит.

На початок сторінки

ACCWeb103905

Текст помилки.    Застосунку Access не вдалося перетворити цей запит для використання в Інтернеті, оскільки він містить інший запит, який не підтримується в Інтернеті.

Опис.    Запит містить вкладений запит як вхідні дані, які не можна представити на сервері, або містить джерело вхідних даних, яке не вдається знайти.

Що робити.   

 • Переконайтеся, що вкладений запит припустимий.

 • Скористайтеся конструкторами запитів Access, щоб створити припустимий вкладений запит.

 • Переконайтеся, що таблиця джерела вхідних даних запиту або запит перебувають у базі даних.

На початок сторінки

ACCWeb103906

Текст помилки.    Неприпустиме визначення для запиту; не вдалося створити об’єкт запиту.

Опис.    Не вдається знайти вихідну таблицю чи запит або порядок за стовпцями.

Вирішення.    Переконайтеся, що таблиця джерела вхідних даних стовпця або запит перебувають у базі даних Access.

На початок сторінки

ACCWeb103907

Текст помилки.     Застосунку Access не вдалося перетворити цей запит для використання в Інтернеті, оскільки результати запиту не містять поля.

Опис.    У запиті не вибрано жодних стовпців.

Вирішення.    Виберіть або вкажіть принаймні один стовпець виводу в запиті.

На початок сторінки

ACCWeb103908

Текст помилки.     Застосунку Access не вдалося перетворити цей запит для використання в Інтернеті, оскільки результати запиту містять забагато полів.

Опис.     Джерело запиту містить забагато стовпців.

Вирішення.     Можливо, цю помилку буде важко виправити, і потрібно буде переглянути вихідні таблиці. Таблиця може містити не більше:

 • JET_ccolFixedMost фіксованих стовпців;

 • JET_ccolVarMost стовпців змінної довжини;

 • JET_ccolTaggedMost позначених стовпців.

На початок сторінки

ACCWeb103916

Текст помилки.    Застосунку Access не вдалося перетворити цей запит для використання в Інтернеті, оскільки він містить речення ORDER BY, яке не підтримується в Інтернеті.

Опис.    Виконується одна або кілька таких умов:

 • ім’я елемента «розташування за» неприпустиме;

 • ім’я вихідної таблиці неприпустиме;

 • для порядку сортування встановлено параметр, відмінний від «за зростанням» або «за спаданням»;

 • вираз неприпустимий.

Вирішення.    Переконайтеся, що виконуються наведені нижче умови.

 • Атрибут імені не містить такі символи:

знак рівності на початку

=

крапку

.

знак оклику

!

квадратні дужки

[]

пробіл на початку

недруковані символи

наприклад: <Enter> або <TAB>

будь-які з цих символів

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Атрибут імені має від 1 до 64 символів.

 • Вираз припустимий.

На початок сторінки

ACCWeb103918

Текст помилки.     Застосунку Access не вдалося перетворити цей запит для використання в Інтернеті, оскільки в ньому вказано тип JOIN, який не підтримується в Інтернеті.

Опис.    Сервер не підтримує запити з багатьма з’єднаннями між двома таблицями (багатопольові з’єднання).

Вирішення.    Переконайтеся, що з’єднання використовують лише одне поле на таблицю.

На початок сторінки

ACCWeb103926

Текст помилки.    Застосунку Access не вдалося перетворити цей запит для використання в Інтернеті, оскільки в ньому не вказано таблицю для дії SELECT FROM.

Опис.     Запит не містить вхідні таблиці (відсутнє речення FROM).

Вирішення.    Переконайтеся, що запит містить указаний вхідний стовпець.

На початок сторінки

ACCWeb103927

Текст помилки.    Застосунку Access не вдалося перетворити цей запит для використання в Інтернеті, оскільки результати запиту містять кілька полів з однаковим ім’ям.

Опис.    Ви вказали однакове ім’я для багатьох полів.

Вирішення.    Перевірте наявність однакових імен полів і змініть їх на різні.

На початок сторінки

ACCWeb103928

Текст помилки.    Застосунку Access не вдалося перетворити цей запит для використання в Інтернеті, оскільки кілька параметрів запиту не можна перетворити для використання в Інтернеті.

Опис.    Ім’я або тип параметра неприпустимі.

Вирішення.    Переконайтеся, що ім’я та тип параметра припустимі.

 • Ім’я атрибута не може містити:

знак рівності на початку

=

крапку

.

знак оклику

!

квадратні дужки

[]

пробіл на початку

недруковані символи

наприклад: <Enter> або <TAB>

будь-які з цих символів

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Атрибут імені має від 1 до 64 символів.

Припустимі такі типи:

текст (до 255 символів);

числа;

логічний;

дата й час;

грошова одиниця.

На початок сторінки

ACCWeb103930

Текст помилки.    Застосунку Access не вдалося перетворити цей запит для використання в Інтернеті, оскільки кілька параметрів запиту відображаються як поля результату або використовуються в операторах ORDER BY.

Опис.    Запит містить параметр, спроектований як скалярний, або який використовується в операторі ORDER BY.

Це могло статися, якщо параметр використовується як прогнозований стовпець (наприклад: select param1 from Table1) або як оператор ORDER BY (наприклад: select * from table 1 and order by field1= param).

Вирішення.    Рекомендовано не використовувати параметри, які є прогнозованим стовпцем або стовпцем ORDER BY.

На початок сторінки

ACCWeb103938

Текст помилки.    Застосунку Access не вдалося перетворити запит для використання в Інтернеті.

Опис.    Існує два поля з однаковими іменами, і програмі Access не вдається створити для них припустимі псевдоніми.

Вирішення.    Перевірте наявність однакових імен полів і змініть їх на різні.

На початок сторінки

ACCWeb103939

Текст помилки.    Застосунку Access не вдалося перетворити запит для використання в Інтернеті.

Опис.    Запит містить псевдонім, більший за 64 символи.

Вирішення.    Скоротіть псевдонім у запиті, щоб він містив 64 символи або менше.

На початок сторінки

ACCWeb103940

Текст помилки.    Застосунку Access не вдалося перетворити цей запит для використання в Інтернеті, оскільки в ньому вказано тип JOIN, який не підтримується в Інтернеті.

Опис.    Сервер не підтримує запити з багатьма з’єднаннями в тих самих двох таблицях (багатопольові з’єднання).

Вирішення.    Переконайтеся, що з’єднання використовують лише одне поле на таблицю.

На початок сторінки

ACCWeb103942

Текст помилки.     Застосунку Access не вдалося перетворити запит для використання в Інтернеті, оскільки він містить циклічне з’єднання.

Опис.    З’єднання між таблицями в запиті спричиняють циклічне з’єднання між таблицями, що не дає змоги програмі Access перетворити запит на веб-сумісний.

Вирішення.     Видаліть з’єднання між таблицями, щоб видалити циклічні з’єднання.

На початок сторінки

Примітка.: Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×