Перевірення правопису та граматики для іншої мови

Перевірення правопису та граматики для іншої мови

Якщо ви працюєте над документом і вам потрібно додати текст іншою мовою, в Office можна перевірити орфографію та граматику цього тексту. 

Докладні відомості про використання засобів перевірки правопису, а також про ввімкнення й вимкнення перевірки орфографії та граматики див. в статті Перевірка правопису в Office 2010 і новіших версіях.

Примітка.: Якщо ви вводите текст мовою з нелатинським алфавітом, наприклад арабською чи китайською, ви можете переключити розкладку клавіатури за допомогою мовної панелі. Коли ви переключаєте розкладку клавіатури, система Office змінює мову перевірки орфографії та граматики. Докладні відомості див. в статті Увімкнення або змінення мови розкладки клавіатури.

Щоб точно перевірити орфографію та граматику, Office має визначити мову тексту.

 1. Установіть курсор у документі там, де потрібно почати вводити текст іншою мовою. Якщо текст уже введено, виберіть його.

 2. На вкладці Рецензування в групі Мова натисніть кнопку Мова та виберіть пункт Вибір мови перевірки.

  Вибір мови перевірки

  Поради.: 

  • Якщо в діалоговому вікні "Мова" встановити прапорець Визначати мову автоматично, Word автоматично визначає мову, коли ви вводите текст, а потім відповідним чином змінює мову перевірки орфографії. Цей спосіб найзручніший. 

  • Якщо програма не може правильно визначити мову перевірки орфографії або ви бажаєте ввести текст іншою мовою, не змінюючи розкладки клавіатури, виберіть мову перевірки орфографії та граматики вручну. Зніміть прапорець Визначати мову автоматично та виконайте наведені нижче дії.

 3. Прокрутіть список до потрібної мови та виберіть її.

 4. Щоб закрити діалогове вікно Мова, натисніть кнопку OK.

Щоб ввести текст мовою, вибраною на кроці 2, просто почніть це робити. Якщо ви вибрали певний текст, перш ніж почали виконувати ці дії, його перевірка виконуватиметься потрібною мовою.  

Крім того, Office може визначити мову тексту на основі активної розкладки клавіатури. Якщо ви зміните розкладку клавіатури, Office автоматично змінить мову перевірки орфографії. Докладні відомості див. в статті Увімкнення або змінення мови розкладки клавіатури.

Щоб змінити мову під час перевірки орфографії в базі даних або книзі, змініть мову словника.

 1. На вкладці Рецензування у програмі Excel або на вкладці Основне в програмі Access натисніть кнопку Орфографія.

 2. В області або діалоговому вікні Орфографія в списку Мова словника виберіть потрібну мову.

  Порада.: Діалогове вікно "Орфографія" не відкриється, якщо засіб перевірки правопису не виявив жодних помилок. Якщо це трапиться, коли ви намагаєтеся змінити мову словника, допустіть помилку навмисно, щоб відкрити його.

Якщо певна мова недоступна, може знадобитись інсталювати пакет Office Language Pack. Докладні відомості див. в статті Пакет мовних засобів для Office 2016.

Якщо потрібно змінити стандартну мову редагування для перевірки орфографії, див. статтю Увімкнення використання інших мов у програмах системи Office.

В InfoPath Designer параметр Вибрати мову перевірки застосовується до поточного подання форми. Для форм із кількома поданнями можуть використовуватися різні мови перевірки правопису. У програмі InfoPath Editor параметр Вибрати мову перевірки застосовується до всієї форми. Мова перевірки правопису застосовується до всього подання. Увесь текст у поданні позначається як текст, введений однією мовою.

Щоб змінити мову форми, зробіть ось що:

 1. На вкладці Основне клацніть стрілку під кнопкою Орфографія та виберіть пункт Вибір мови перевірки.

 2. У діалоговому вікні Мова виберіть потрібну мову.

 3. Почніть вводити текст або перевірте орфографію.

Див. також

Примітки.: 

Щоб вибрати мову в Access, можна просто ввести текст потрібною мовою.

Якщо потрібно змінити мову для частини тексту, виділіть потрібний фрагмент, перевірте правопис і змініть мову словника в діалоговому вікні Орфографія.

Щоб змінити мову словника для всієї бази даних, зробіть ось що:

 1. Відкрийте базу даних Access, для якої потрібно змінити мову словника.

 2. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office і виберіть Параметри Access.

  кнопка «параметри access»

 3. Виберіть категорію Правопис.

 4. У списку Мова словника виберіть потрібну мову, а потім натисніть кнопку OK.

 5. Щоб перевірити орфографію в записах або полях, виділіть їх, а потім на вкладці Основне натисніть кнопку Орфографія Зображення кнопки .

  Примітки.: 

  • Щоб перевірити правопис у базі даних, засіб перевірки орфографії використовує вибрану мову словника. Щоб перевірити правопис у багатомовній базі даних, необхідно змінити мову словника та перевірити орфографію для кожної мови, яка в ній використовується.

  • Якщо у вашій версії Microsoft Office 2007 відсутні засоби перевірки правопису для потрібної мови (наприклад, перевірки орфографії), можливо, знадобиться інсталювати мовний пакет. Докладні відомості див. в статті Чи потрібен мені мовний пакет, пакет мовних засобів або мовний пакет інтерфейсу?

Щоб вибрати мову в Excel, можна просто ввести текст потрібною мовою.

Якщо потрібно змінити мову для частини тексту, виділіть потрібний фрагмент, перевірте правопис і змініть мову словника в діалоговому вікні Орфографія.

Щоб змінити мову словника для всієї книги, зробіть ось що:

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office , а потім – Параметри Excel.

  діалогове вікно microsoft office в excel

 2. Виберіть категорію Правопис.

 3. У списку Мова словника виберіть потрібну мову, а потім натисніть кнопку OK.

 4. Щоб перевірити орфографію на аркуші, на вкладці Рецензування в групі Правопис клацніть Орфографія  Зображення кнопки .

  Примітки.: 

  • Щоб перевірити правопис у багатомовній книзі, необхідно змінити мову словника та перевірити орфографію для кожної мови на кожному аркуші або в клітинці.

  • Якщо у вашій версії Microsoft Office 2007 відсутні засоби перевірки правопису для потрібної мови (наприклад, перевірка орфографії), можливо, знадобиться інсталювати мовний пакет. Докладні відомості див. в статті Чи потрібен мені мовний пакет, пакет мовних засобів або мовний пакет інтерфейсу?

Щоб вибрати мову в InfoPath, можна просто ввести текст потрібною мовою.

Якщо потрібно змінити мову для частини тексту, виділіть потрібний фрагмент, перевірте правопис і змініть мову словника в діалоговому вікні Орфографія.

Щоб змінити мову словника для всього шаблону або форми InfoPath, зробіть ось що:

 1. У меню Знаряддя виберіть Вибрати мову Зображення кнопки .

 2. У діалоговому вікні Мова виберіть потрібну мову.

 3. Почніть вводити текст вибраною мовою.

 4. Щоб повернутися до початкової мови або вибрати іншу, повторіть кроки 1–2. На кроці 2 виберіть нову мову.

 5. Щоб перевірити орфографію форми, на вкладці Рецензування в групі Правопис клацніть Орфографія  Зображення кнопки .

  Примітка.: Якщо у вашій версії Microsoft Office 2007 відсутні засоби перевірки правопису для потрібної мови (наприклад, перевірка орфографії), можливо, знадобиться інсталювати мовний пакет. Докладні відомості див. в статті Чи потрібен мені мовний пакет, пакет мовних засобів або мовний пакет інтерфейсу?

Щоб вибрати мову у OneNote, можна просто ввести текст потрібною мовою.

Якщо потрібно змінити мову для частини тексту, виділіть потрібний фрагмент, перевірте правопис і змініть мову словника в області завдань Перевірка орфографії.

Щоб вибрати мову словника для нотатки:

 1. Виберіть нотатку, для якої потрібно вказати мову, або встановіть курсор там, де потрібно почати вводити нотатку.

 2. У меню Знаряддя виберіть Вибрати мову Зображення кнопки .

 3. В області завдань Вибір мови виберіть потрібну мову.

 4. Щоб повернутися до початкової мови або вибрати іншу, повторіть кроки 1–3. На кроці 3 виберіть нову мову.

 5. Щоб перевірити правопис, у меню Знаряддя наведіть вказівник миші на пункт Орфографія, а потім клацніть Орфографія  Зображення кнопки .

  Примітка.: Якщо у вашій версії Microsoft Office 2007 відсутні засоби перевірки правопису для потрібної мови (наприклад, перевірка орфографії), можливо, знадобиться інсталювати мовний пакет. Докладні відомості див. в статті Чи потрібен мені мовний пакет, пакет мовних засобів або мовний пакет інтерфейсу?

Щоб вибрати мову в Outlook, можна просто ввести текст потрібною мовою.

Якщо потрібно змінити мову для частини тексту, виділіть потрібний фрагмент, перевірте правопис і змініть мову словника в діалоговому вікні Правопис і граматика.

Щоб змінити мову словника для всього повідомлення, зробіть ось що:

 1. На вкладці Повідомлення в групі Правопис клацніть стрілку під кнопкою Орфографія й виберіть Вибрати мову Зображення кнопки .

 2. У діалоговому вікні Мова виберіть потрібну мову.

  Якщо перед назвою мови стоїть піктограма Правопис і граматика Зображення кнопки , для цієї мови інстальовано засоби перевірки, зокрема засіб перевірки орфографії й граматики, а також тезаурус. Мовою, яка не має позначки Правопис і граматика Зображення кнопки , можна вводити й редагувати текст, але перевіряти орфографію та граматику або користуватися тезаурусом не можна.

 3. Щоб повернутися до початкової мови або вибрати іншу, повторіть кроки 1–3. На кроці 3 виберіть нову мову.

 4. Щоб перевірити орфографію в повідомленні, на вкладці Повідомлення натисніть кнопку Орфографія Зображення кнопки .

  Примітки.: 

  • Якщо засіб перевірки орфографії не визначає помилки належним чином, коли ви виконали ці дії, спробуйте в діалоговому вікні Мова (крок 2) зняти прапорець Визначати мову автоматично.

  • Якщо у вашій версії Microsoft Office 2007 відсутні засоби перевірки правопису для потрібної мови (наприклад, перевірка орфографії), можливо, знадобиться інсталювати мовний пакет. Докладні відомості див. в статті Чи потрібен мені мовний пакет, пакет мовних засобів або мовний пакет інтерфейсу?

Щоб вибрати мову в PowerPoint, можна просто ввести текст потрібною мовою.

Якщо потрібно змінити мову для частини тексту, виділіть потрібний фрагмент, перевірте правопис і змініть мову словника в діалоговому вікні Правопис і граматика.

Щоб змінити мову словника для всього слайда, зробіть ось що:

 1. На вкладці Рецензування в групі Правопис натисніть кнопку Мова  Зображення кнопки .

 2. У діалоговому вікні Мова виберіть потрібну мову.

  Якщо перед назвою мови стоїть піктограма Правопис і граматика  Зображення кнопки , для цієї мови інстальовано засоби перевірки, зокрема засіб перевірки орфографії та граматики, а також тезаурус. Мовою, яка не має позначки Правопис і граматика Зображення кнопки , можна вводити й редагувати текст, але перевіряти орфографію та граматику або користуватися тезаурусом не можна.

 3. Щоб повернутися до початкової мови або вибрати іншу, повторіть кроки 1–2. На кроці 2 виберіть нову мову.

 4. Щоб перевірити правопис слайда, на вкладці Рецензування натисніть кнопку Орфографія Зображення кнопки .

  Примітки.: 

Щоб вибрати мову в Publisher, можна просто ввести текст потрібною мовою.

Якщо потрібно змінити мову для частини тексту, виділіть потрібний фрагмент, перевірте правопис і змініть мову словника в діалоговому вікні Орфографія.

Щоб змінити мову словника для всієї публікації, зробіть ось що:

 1. У меню Знаряддя виберіть Мова, а потім – Вибрати мову.

 2. У діалоговому вікні Мова виберіть потрібну мову.

 3. Щоб повернутися до початкової мови або вибрати іншу, повторіть кроки 1–3. На кроці 3 виберіть нову мову.

 4. Щоб перевірити правопис, у меню Знаряддя наведіть вказівник миші на пункт Орфографія, а потім клацніть Орфографія  Зображення кнопки .

  • Якщо публікація складається з кількох сторінок, щоб перевірити орфографію на кожній із них, у діалоговому вікні Перевірити орфографію встановіть прапорець Перевірити всі тексти.

  • Якщо у вашій версії Microsoft Office 2007 відсутні засоби перевірки правопису для потрібної мови (наприклад, перевірки орфографії), можливо, знадобиться інсталювати мовний пакет. Докладні відомості див. в статті Чи потрібен мені мовний пакет, пакет мовних засобів або мовний пакет інтерфейсу?

Щоб вибрати мову у Visio, можна просто ввести текст потрібною мовою.

Щоб змінити мову словника для певного тексту у Visio, зробіть ось що:

 1. Виділіть наявний фрагмент тексту або введіть новий потрібною мовою, а потім виділіть його.

 2. У меню Формат виберіть Текст, а потім перейдіть на вкладку Шрифт.

 3. У списку Мови виберіть потрібну мову.

  Примітка.: Якщо у вашій версії Microsoft Office 2007 відсутні засоби перевірки правопису для потрібної мови (наприклад, перевірка орфографії), можливо, знадобиться інсталювати мовний пакет. Докладні відомості див. в статті Чи потрібен мені мовний пакет, пакет мовних засобів або мовний пакет інтерфейсу?

 1. Установіть курсор у документі там, де потрібно почати вводити текст іншою мовою. Якщо потрібно змінити мову для наявного фрагмента тексту, виділіть його.

 2. На вкладці Рецензування в групі Правопис клацніть Вибрати мову  Зображення кнопки .

 3. У діалоговому вікні Мова виберіть потрібну мову.

  Якщо перед назвою мови стоїть піктограма Правопис і граматика Зображення кнопки , для цієї мови інстальовано засоби перевірки, зокрема засіб перевірки орфографії та граматики, а також тезаурус. Мовою, яка не має позначки Правопис і граматика Зображення кнопки , можна вводити й редагувати текст, але перевіряти орфографію та граматику або користуватися тезаурусом не можна.

 4. Щоб повернутися до початкової мови або вибрати іншу, повторіть кроки 1–3. На кроці 3 виберіть нову мову.

  Примітки.: 

  • Якщо після виконання цих дій засіб перевірки орфографії не визначає помилки правильно, спробуйте в діалоговому вікні Мова (крок 3) зняти прапорець Визначати мову автоматично.

  • Якщо у вашій версії Microsoft Office 2007 відсутні засоби перевірки правопису для потрібної мови (наприклад, перевірки орфографії), можливо, знадобиться інсталювати мовний пакет. Докладні відомості див. в статті Чи потрібен мені мовний пакет, пакет мовних засобів або мовний пакет інтерфейсу?

Див. також

Вибір мови перевірки орфографії під час створення нового документа

 1. У новому документі клацніть місце, де потрібно почати введення тексту іншою мовою.

 2. На вкладці Рецензування натисніть кнопку Орфографія та виберіть пункт Вибір мови перевірки.

  На вкладці "Рецензування" клацніть елементи "Мова" > "Вибір мови перевірки"

 3. Прокрутіть список, щоб вибрати потрібну мову, і натисніть кнопку OK.

  зображення списку команди "вибрати мову перевірки правопису" у веб-програмі word web app.

 4. Почніть вводити текст вибраною мовою.

 5. Щоб повернутися до основної мови, повторіть кроки 3 й 4.

Вибір мови перевірки орфографії під час редагування наявного документа

 1. Відкрийте наявний документ, для якого потрібно змінити мову.

 2. Виберіть команду Редагувати документ, а потім клацніть Word Online.

  Редагувати у веб-програмі Word Online

 3. Виділіть текст, клацніть його правою кнопкою миші, а потім виберіть Вибрати мову перевірки правопису.

  Клацніть правою кнопкою миші та виберіть команду "Вибір мови перевірки"

 4. Прокрутіть список, щоб вибрати потрібну мову, і натисніть кнопку OK.

  зображення списку команди "вибрати мову перевірки правопису" у веб-програмі word web app.

 5. Почніть вводити текст вибраною мовою.

 6. Щоб повернутися до основної мови, повторіть кроки 3 й 4.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×