Параметри

Використовуйте настройки для визначення параметрів голосової пошти, сповіщень, спеціальних можливостей та інших настройок для програми Lync 2013 для телефону Windows Phone.

Щоб відкрити екран параметрів торкніться елемента Додатково () внизу екрана програми Lync, потім торкніться пункту Параметри.

Які параметри ви б хотіли переглянути?

Настроювання параметрів перенаправлення викликів

Параметри голосового зв’язку

Використання мереж Wi-Fi для відео та вмісту нарад

Номер мобільного телефону

Push-сповіщення

Фотографії

Доступ до телефонної книги

Exchange

Проксі-сервер HTTP

Текстовий телефон

Тема з високою контрастністю

Екранна лупа

Журналювання

Допомога в удосконаленні програми Lync

Передавання журналів входу

Онлайнова довідка

Настроювання параметрів перенаправлення викликів

Докладніше про всі параметри перенаправлення викликів див. у статті Перенаправлення викликів і одночасний дзвінок. Пам’ятати про наступні особливості.

Увага!: Якщо ви бажаєте змінити будь-які параметри перенаправлення викликів за замовчуванням, вам необхідно знати дві речі.

 • Параметри перенаправлення викликів мають глобальний характер і автоматично застосовуються до всіх ваших підключених пристроїв Lync (комп’ютер, Outlook OWA, мобільний телефон). Якщо ви зміните ці параметри на будь-якому з ваших пристроїв, пов’язаних із Lync, однакові налаштування будуть відображатися на всіх із них – подібно до того, як працює стан присутності в Lync. Інші параметри голосового зв’язку застосовуються тільки до поточного пристрою.

 • Якщо ви впевнені у вибраних параметрах для перенаправлення викликів, торкніться позначки з галочкою в нижній частині екрана. Параметри буде застосовано одразу після цього. Внесені зміни не будуть збережені, доки ви не натиснете позначку. Зверніть на це увагу!

Увага!: Функція Одночасний дзвінок також використовується у голосових параметрах, щоб забезпечити вам можливість здійснювати та отримувати виклики, навіть якщо мережа Wi-Fi недоступна або якщо вибрано "Параметри голосового зв’язку" > "Стільникова мережа". Якщо відключити перенаправлення викликів та/або Одночасний дзвінок, доки для параметра "Параметри голосового зв’язку" > "Стільникова мережа" установлено значення Увімк, ви не будете отримувати виклики Lync, навіть якщо мережу Wi-Fi або стільникову мережу підключено.

Параметри голосового зв’язку

Примітка.:  Параметри голосового зв’язку доступні, лише для Windows Phone 8.1 і якщо організацією настроєно корпоративний голосовий зв’язок на Lync Server. Якщо Windows Phone 8.1 інстальовано, але ці параметри недоступні, можливо, у вашій організації не настроєно корпоративний голосовий зв’язок.

Для голосового зв’язку за замовчуванням установлено значення Завжди VoIP, тобто програма Lync намагатиметься використовувати Wi-Fi для виконання VoIP-викликів і викликів Lync, але якщо підключення до мережі Wi-Fi немає, програма Lync буде використовувати стільникову мережу.

Якщо вибрати VoIP лише через Wi-Fi, за наявності підключення до мережі Wi-Fi програма Lync намагатиметься використовувати її для вхідних і вихідних викликів Lync. При виборі таких налаштувань для перенаправлення викликів буде також використовуватися функція "Одночасний дзвінок" на ваш номер мобільного телефону, тому при здійсненні або отриманні виклику Lync в умовах відсутності підключення до мережі Wi-Fi вас буде під’єднано до виклику за допомогою мобільного телефону. У такому випадку для здійснення виклику буде використовуватися голосова стільникова мережа, тому відео буде недоступне. Крім того, можуть використовуватися тарифні хвилини голосового стільникового зв’язку.

Примітка.: Якщо відключити функцію одночасних дзвінків після вибору цього параметра (VoIP лише через Wi-Fi), ви не будете отримувати виклики Lync на свій номер мобільного телефону в разі відсутності підключення до мережі Wi-Fi.

Якщо вибрати Стільникова мережа, у разі отримання чи здійснення виклику Lync, програма Lync здійснить зворотній виклик на вказаний номер телефону. У такому випадку відео буде недоступне. При здійсненні виклику Lync у такий спосіб буде використовуватися мережа Wi-Fi (або стільникова мережа, якщо мережа Wi-Fi недоступна) для встановлення з’єднання із серверами Lync, а потім протягом виклику будуть витрачатися хвилини, виділені для вашого плану голосового стільникового зв’язку. При виборі таких налаштувань для перенаправлення викликів буде також використовуватися функція "Одночасний дзвінок" на ваш номер мобільного телефону. Одночасний дзвінок дозволить програмі Lync передзвонити на ваш номер мобільного телефону.

Увага!: 

 • Якщо відключити функцію одночасних дзвінків після вибору цього параметра (Стільникова мережа), ви не отримуватимете виклики Lync на мобільний телефон незалежно від того, яку мережу – Wi-Fi або стільникову – підключено.

 • Якщо ви користуєтесь програмою Lync на своєму Windows Phone не виконуючи вхід, ви все одно зможете брати участь у нарадах анонімно, і для таких викликів не буде використовуватися стільникова мережа.

Використання мереж Wi-Fi для відео та вмісту нарад

Докладніше про ці настройки див. у статті Настроювання параметрів використання даних.

Номер мобільного телефону

Торкніться елемента Номер мобільного телефону і введіть свій номер телефону з кодом країни або регіону. Якщо програма Lync не зможе використати мережу Wi-Fi або стільникове підключення для аудіо- чи відеовиклику, буде здійснено зворотний виклик на цей номер, щоб приєднати вас до аудіочастини виклику у програмі Lync.

Push-сповіщення

Push-сповіщення дають змогу дізнатися про нові або пропущені аудіо- або відеовиклики, миттєві повідомлення, а також оповіщення, коли ви ввійшли у програму Lync, але не використовуєте активно мобільний пристрій. Щоб увімкнути push-сповіщення, у розділі Push-сповіщення виберіть команду Увімкнути.

Фотографії

Щоб відобразити свою фотографію та бачити фотографії інших контактів на мобільному пристрої, у розділі Показувати фотографії виберіть команду Увімкнути.

Доступ до телефонної книги

Щоб надати програмі Lync доступ до контактів мобільного телефону за допомогою пошуку, у розділі Телефонна книга виберіть команду Увімкнути.

Exchange

Екран Exchange дає змогу за потреби змінити параметри, які вказують програмі Lync, як підключатися до серверів, що підтримують наради та голосову пошту.

Увага!: Зазвичай немає потреби змінювати ці параметри. Не вимикайте параметри Використовувати облікові дані Lync або Сервер автоматичного виявлення, якщо вам про це не скаже служба технічної підтримки та не надасть правильні значення для цього.

Якщо ви отримали вказівку щодо зміни облікових даних Exchange Server, виконайте нижченаведені дії.

 1. Встановіть для параметра Використовувати облікові дані Lync значення Вимк.

 2. Торкніться відповідних полів і введіть ім’я користувача, адресу електронної пошти та пароль, після чого закрийте екран.

Якщо ви отримали вказівку вимкнути функцію сервера автоматичного визначення, виконайте нижченаведені дії.

 1. Встановіть для параметра Сервер автоматичного виявлення значення Вимк.

 2. Торкніться порожнього поля та введіть повне доменне ім’я (FQDN) або URL-адресу сервера Exchange Web Server, точно так, як надано вам службою технічної підтримки. Після цього закрийте екран.

Проксі-сервер HTTP

Відомості про Проксі-сервер HTTP можуть знадобитися під час підключення до мережі Wi-Fi, яка потребує такі дані. Якщо не настроїти відомості про проксі-сервер, ви зможете входити й надсилати миттєві повідомлення або викликати користувачів, підключених до тієї ж самої мережі Wi-Fi. Але для інших дій необхідно вказати відомості про проксі-сервер у розділі Настройки. Застосунок не може знайти проксі-сервер у параметрах вашого телефону, тому потрібно вручну додати відомості про проксі-сервер у настройки програми Lync. Щоб додати цю інформацію, виконайте такі дії:

 1. У нижній частині екрана торкніться піктограми Додатково (…), а потім торкніться елемента настройки.

 2. Торкніться елемента Проксі-сервер HTTP, на екрані Проксі-сервер HTTP введіть відомості проксі-сервера для мережі Wi-Fi, а потім торкніться елемента Установити проксі-сервер.

Якщо інформація про проксі-сервер невідома, зверніться до служби технічної підтримки.

Текстовий телефон

Режим текстового телефону (TTY) використовується для надсилання тексту через телефонну лінію. Для обробки зміненого аудіосигналу текстовий телефон потрібно підключити до телефону Windows Phone. В іншому разі якість звуку під час виклику може знизитися. Використання режиму текстового телефону під час телефонної конференції також може спричинити проблеми зі звуком.

 • За замовчуванням режим телетайпу вимкнено. Торкніться елемента Увімк, щоб увімкнути його.

Тема з високою контрастністю

Якщо ви використовуєте загальні настройки телефону для вибору теми з високою контрастністю, програма Lync також відобразиться з високою контрастністю. Висока контрастність збільшує контраст між текстом і фоном, що може полегшити читання та навігацію на екрані. Щоб увімкнути цю функцію, виконайте нижченаведені дії.

 1. У списку програм послідовно торкніться пунктів Настройки, Спеціальні можливості.

 2. Увімкніть параметр Висока контрастність.

Екранна лупа

Після ввімкнення екранної лупи на екрані телефону ви можете використовувати жести для збільшення будь-якої сторінки, яку переглядаєте, в тому числі сторінки програми Lync. Щоб увімкнути цю функцію, виконайте нижченаведені дії.

 1. У списку програм послідовно торкніться пунктів Настройки, Спеціальні можливості.

 2. Увімкніть екранну лупу.

 3. На будь-якій сторінці, яку потрібно збільшити, виконайте будь-які з нижченаведених дій.

 4. Щоб збільшити максимальну область, двічі торкніться екрана двома пальцями.

 5. Щоб змінити масштабування, за допомогою двох пальців двічі торкніться та утримуйте, а потім виконайте панорамування вгору чи вниз, щоб збільшити чи зменшити масштаб.

Журналювання

За допомогою журналів системні адміністратори збирають, аналізують і зберігають дані. Щоб виправляти неполадки, системний адміністратор може попросити вас увімкнути журналювання. В іншому разі цей параметр настроювати не потрібно.

 • Щоб увімкнути діагностичне журналювання, у розділі Діагностичне журналювання виберіть команду Увімкнути.

Допомога в удосконаленні програми Lync

Якщо для вашої організації цю функцію ввімкнено, ви можете вирішити, чи брати участь у програмі підвищення якості ПЗ корпорації Майкрософт (CEIP).Коли ви берете участь, ваш телефон Windows Phone автоматично надсилає базову анонімну інформацію у корпорацію Майкрософт відносно того, як ви використовуєте свої програми та пристрої, типи та кількість помилок і швидкість обслуговування. Ця інформація поєднується з іншими даними CEIP, щоб допомогти корпорації Майкрософт вирішити проблеми та підвищити якість продуктів і функцій, які клієнти використовують найчастіше. Корпорація Майкрософт не збирає такі дані, як ваші ім’я, адресу чи іншу контактну інформацію.

За замовчуванням ваша участь у програмі CEIP вимкнена. Якщо ви хочете взяти участь, послідовно торкніться елементів параметри > Допомога в удосконаленні програми Lync та встановіть для параметра Програма підвищення якості ПЗ значення Увімк.

Передавання журналів входу

Функція звітування про помилки входу автоматично створює звіт про помилку, коли не вдається ввійти у програму Lync.

На екрані Настройки можна вибрати, коли потрібно передавати звіт про помилки входу в корпорацію Майкрософт.

 1. У нижній частині екрана торкніться піктограми Додатково (…), а потім торкніться елемента Настройки.

 2. Торкніться елемента Завантажувати журнали входу, і на екрані, який з’явиться, виберіть, коли потрібно передавати журнали помилок входу.

Онлайнова довідка

Щоб переглянути розділи онлайнової довідки та відео відносно використання програми Lync на телефоні Windows Phone, виконайте наведені нижче дії.

 • У нижній частині будь-якого екрана торкніться піктограми Додатково (…), торкніться елемента Про програму, а потім – Довідка.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×