Параметри зведеної таблиці

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

За допомогою діалогового вікна Параметри зведеної таблиці можна керувати різними настройками звіту зведеної таблиці.

Ім’я    Відображає ім’я зведеної таблиці. Щоб його змінити, клацніть текст у полі та відредагуйте ім’я.

Макет і форматування

Розділ структури

Об’єднати й розташувати в центрі клітинки з позначками    Установлення цього прапорця дозволяє об’єднати клітинки елементів зовнішніх рядків і стовпців з метою розташування елементів у центрі горизонтально та вертикально. Зняття прапорця призводить до вирівняння ліворуч елементів зовнішніх полів рядків і стовпців у верхній частині групи елементів.

Відступ для стиснутих позначок рядка     Щоб зробити відступ для рядків в області позначок рядків, коли звіт зведеної таблиці відображається в компактному форматі, виберіть рівень відступу від 0 до 127.

Відображати поля в області фільтра звіту     Виберіть пункт вниз, потім вправо, щоб спочатку відобразити поля в області фільтра звіту зверху донизу в порядку додавання до нього полів, перш ніж перейти до іншого стовпця. Виберіть пункт вправо, потім вниз, щоб спочатку відобразити поля в області фільтра звіту зліва направо в порядку додавання до нього полів, перш ніж перейти до іншого рядка.

Кількість полів фільтра звіту в стовпці     Введіть або виберіть кількість полів, які потрібно відобразити, перш ніж перейти до іншого стовпця або рядка на основі фільтра Відображати поля в області фільтра звіту.

Розділ форматування

Відображати для значень помилок     Установіть цей прапорець і введіть текст, наприклад, «Неприпустимо», який потрібно відображати в клітинці замість повідомлення про помилку. Зніміть цей прапорець, щоб відображати повідомлення про помилку.

Відображати для пустих клітинок     Установіть цей прапорець і введіть текст, наприклад, «Пусто», який потрібно відображати в клітинці замість пустого значення.

Автоматично настроювати ширину стовпців після оновлення     Установіть цей прапорець, щоб автоматично настроювати розмір стовпців зведеної таблиці до найширшого текстового або числового значення. Зніміть прапорець, щоб залишити поточну ширину стовпців зведеної таблиці.

Зберігати форматування клітинок після оновлення    Установіть цей прапорець, щоб зберігати макет і форматування звіту зведеної таблиці щоразу під час виконання дії над зведеною таблицею. Зніміть прапорець, щоб не зберігати макет і форматування звіту зведеної таблиці, і звертатися до стандартних макета й форматування щоразу під час виконання дії над зведеною таблицею.

Підсумки та фільтри

Розділ загальних підсумків

Відображати загальні підсумки для рядків    Установіть або зніміть цей прапорець, щоб відповідно відображати або приховувати стовпець Загальний підсумок поруч із останнім стовпцем.

Відображати загальні підсумки для стовпців    Установіть або зніміть цей прапорець, щоб відповідно відображати або приховувати рядок Загальний підсумок у нижній частині звіту зведеної таблиці.

Розділ фільтрів

Включати до проміжного підсумку фільтровані елементи сторінки    Установіть або зніміть цей прапорець, щоб включити або вилучити фільтровані звітом елементи з проміжних підсумків.

Примітка : Джерело даних OLAP має підтримувати синтаксис вкладеної вибірки виразів MDX.

Позначати підсумки (*)    Установіть або зніміть цей прапорець, щоб відображати або приховувати зірочку поруч із підсумками. Зірочка вказує, що видимі значення, які відображаються й використовуються під час обчислення підсумку в Excel, — не єдині значення, що використовуються в обчисленні.

Примітка : Цей параметр доступний лише в тому разі, якщо джерело даних OLAP не підтримує синтаксис вкладеної вибірки виразів MDX.

Дозволити кілька фільтрів для одного поля    Установіть цей прапорець, щоб включити всі значення, в тому числі приховані фільтруванням, під час обчислення проміжних підсумків і загального підсумку в Microsoft Office Excel. Зніміть прапорець, щоб включити лише відображені елементи під час обчислення проміжних підсумків і загального підсумку в Excel.

Примітка : Ця настройка доступна лише для джерела даних, відмінного від OLAP.

Розділ сортування

Використовувати під час сортування користувацькі списки    Установіть або зніміть цей прапорець, щоб увімкнути або вимкнути використання користувацьких списків під час сортування списків в Excel. Зняття цього прапорця може також покращити продуктивність сортування великих обсягів даних.

Відображення

Розділ відображення

Відображати кнопки розгортання/згортання    Установіть цей прапорець, щоб відобразити кнопки «плюс» і «мінус», які використовуються для розгортання та згортання позначок рядків або стовпців. Зніміть прапорець, щоб приховати кнопки «плюс» і «мінус», які використовуються для розгортання та згортання позначок рядків або стовпців. Може бути потрібно приховати ці кнопки під час друку звіту зведеної таблиці або під час його відображення тільки для перегляду.

Відображати контекстні підказки    Установіть цей прапорець, щоб відображати підказки з відомостями про значення, рядок або стовпець для значення поля або елемента даних.

Відображати властивості в підказках    Установіть або зніміть цей прапорець, щоб відобразити або приховати підказки з відомостями про властивості елемента.

Примітка : Ця настройка доступна лише для джерела даних OLAP.

Відображати назви полів і розкривні меню фільтрів    Установіть або зніміть цей прапорець, щоб відобразити або приховати назви зведених таблиць у верхній частині звіту зведеної таблиці, а також стрілки розкривних меню фільтрів на позначках стовпців і рядків.

Класична зведена таблиця    Установіть або зніміть цей прапорець, щоб увімкнути або вимкнути перетягування полів на звіт або зі звіту зведеної таблиці.

Примітка : Цей параметр не активувати сумісності з попередніми версіями звітів зведених таблиць. Додаткові відомості про роботу з різними форматами зведеної таблиці в програмі Excel.

Відобразити елементи без даних на рядки    Установіть або зніміть прапорець для відображення або приховання рядка елементи, які мають ні значень.

Примітка : Ця настройка доступна лише для джерела даних OLAP.

Відображати в стовпцях пусті елементи    Установіть або зніміть цей прапорець, щоб відображати або приховувати елементи стовпця, які не містять значень.

Примітка : Ця настройка доступна лише для джерела даних OLAP.

Відображати позначки елементів, якщо в області значень немає полів    Установіть або зніміть цей прапорець, щоб відобразити або приховати позначки елементів, коли в області значень немає полів.

Примітка : Цей прапорець застосовується лише до звітів зведених таблиць, створених у попередніх версіях Office Excel.

Відображати обчислені члени із сервера OLAP     Установіть або зніміть цей прапорець, щоб відобразити або приховати обчислювані елементи у вимірі. Цей прапорець не впливає на обчислювані показники.

Примітка : Ця настройка доступна лише для джерела даних OLAP.

Розділ списку полів

Два параметри є взаємовиключними.

Сортування від А до Я    Установіть цей прапорець, щоб сортувати поля у списку полів зведеної таблиці в алфавітному порядку за зростанням.

Примітка : Ця настройка недоступна для джерела даних OLAP.

Сортувати за джерелом даних    Установіть цей прапорець, щоб сортувати поля у списку полів зведеної таблиці в порядку, визначеному зовнішнім джерелом даних.

Примітка : Ця настройка недоступна для джерела даних OLAP.

Друк

Друкувати кнопки розгортання/згортання в разі відображення у зведеній таблиці    Установіть або зніміть цей прапорець, щоб відобразити або приховати кнопки розгортання та згортання під час друку звіту зведеної таблиці. Цей прапорець недоступний, якщо знято прапорець Відображати кнопки згортання/розгортання на вкладці Відображення цього діалогового вікна.

Повторювати позначки рядків на кожній друкованій сторінці    Установіть або зніміть цей прапорець, щоб повторювати позначки поточних елементів області позначок рядків на кожній сторінці надрукованого звіту зведеної таблиці.

Установлення заголовки для друку    Установіть або зніміть прапорець, щоб увімкнути або вимкнути повторюваний рядок заголовків стовпців і елемент підписи стовпців на кожній друкованій сторінці звіту зведеної таблиці.

Примітка : Фактично друк етикеток, все ще вводити значення в на наскрізні рядки або стовпці наскрізні поля в розділі заголовки для друку на вкладці аркуш у діалоговому вікні Параметри сторінки . (На вкладці Розмітка сторінки у групі Параметри сторінки клацніть Друкувати на кожній сторінці.

Дані

Розділ даних зведеної таблиці

Зберігати джерело даних як файл    Установіть або зніміть цей прапорець, щоб зберігати або не зберігати дані з внутрішнього джерела даних разом із книгою.

Примітка : Ця настройка недоступна для джерела даних OLAP.

Увімкнути функцію "Докладно"    Установіть або зніміть цей прапорець, щоб увімкнути деталізацію даних із джерела з подальшим відображенням цих даних на новому аркуші.

Примітка : Ця настройка недоступна для джерела даних OLAP.

Оновлювати дані під час відкриття файлу    Установіть або зніміть цей прапорець, щоб оновлювати або не оновлювати дані під час відкриття книги Excel, яка містить звіт зведеної таблиці.

Примітка : Ця настройка недоступна для джерела даних OLAP.

Зберігати елементи, видалені з джерела даних

Кількість збережених елементів для одного поля    Щоб визначити кількість елементів на кожне поле для тимчасового кешування у книзі, виберіть один із варіантів:

  • Автоматично     Кількість унікальних елементів на кожне поле за промовчанням.

  • Немає    Не унікальних елементів для кожного поля.

  • Максимум     Максимальна кількість унікальних елементів на кожне поле. Можна визначити до 1 048 576 елементів.

Примітка : Ця настройка недоступна для джерела даних OLAP.

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×