Отримання даних зі служб аналізу

Увага!: Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Служби аналізу Analysis Services надають багатовимірні дані, які зручно досліджувати у зведених таблицях і звітах Power View. Дані служб аналізу Analysis Services можна отримати з кількох джерел:

 • з кубів OLAP на сервері багатовимірних даних для служб аналізу Analysis Services;

 • з табличних моделей на сервері табличних даних для служб аналізу Analysis Services;

 • Книги у програмі SharePoint 2010 або новішої версії, Excel, якщо книга містить модель даних.

Можна аналізувати дані із зовнішнього джерела даних служб аналізу Analysis Services, використовуючи підключення через Інтернет. Коли виконується зведення, розділяється й фільтрується звіт, програма Excel надсилає запити до служб аналізу Analysis Services, щоб отримати запитані дані. Для аналізу даних у такий спосіб потрібне підключення до джерела даних через Інтернет.

Інший підхід – працювати офлайн. Щоб працювати офлайн, потрібно імпортувати дані в книгу. Тоді графічні відображення даних і звітів не залежатимуть від джерела даних, і їх можна буде переміщати в одному файлі. Якщо дані імпортовано, слід пам’ятати, що в цьому разі висуваються нові вимоги, зокрема потрібна надбудова Power Pivot, певні знання про багатовимірні вирази та достатній обсяг дискового простору для зберігання великих книг. У цій статті пояснюється, як імпортувати дані з різних джерел даних служб аналізу Analysis Services.

Книги Excel, які зберігаються в службі SharePoint або Office 365 можуть бути максимальний розмір файлу. За допомогою майстра імпорту таблиць надбудови Power Pivot , ви можете вибірково імпортувати таблиці, стовпці та рядки, щоб зменшити загальний розмір файлу. Якщо до книги завеликий для перегляду в Excel Online, можна відкрити його у програмі Excel натомість.

В Office 365 заборонено оновлювати дані із зовнішніх джерел даних, зокрема рішень, які базуються на службах аналізу Analysis Services і працюють на серверах у мережі. Якщо потрібно оновлювати дані, виберіть середовище SharePoint або використовуйте натомість мережеву папку з файлами.

У цій статті

Попередні вимоги

Підключення до куба, табличної моделі або моделі даних Power Pivot

Імпорт даних із куба

Імпорт даних із табличної моделі

Імпорт даних із моделі даних книги в середовищі SharePoint

Оновлення даних із зовнішньої бази даних служб аналізу Analysis Services

Попередні вимоги

Куби служб аналізу має бути версії SQL Server 2005 або пізнішої версії.

Бази даних табличної моделі служб аналізу мають лише в SQL Server 2012 або пізнішої версії.

Потрібно знати, як підключитися до бази даних служб аналізу Analysis Services. Зверніться до адміністратора бази даних у службах аналізу Analysis Services, щоб отримати імена сервера й бази даних, а також дізнатися, які облікові дані слід використовувати.

Щоб імпортувати дані в модель даних, потрібно мати надбудову Power Pivot, що входить до пакета Office Professional Plus. Можуть також знадобитися знання про те, як написати запит багатовимірного виразу, щоб видобути потрібні дані. Замість створення запиту багатовимірного виразу, можна скористатися конструктором запитів, який дає змогу вибрати міри, атрибути вимірів та ієрархії для аналізу.

Щоб підключитися до зведеної таблиці або зведеної діаграми в інтерактивному режимі, використовуючи програму Excel, досконалі знання про багатовимірні вирази не потрібні. Програма Excel підключається до всього кубу OLAP або табличної моделі.

Розміри файлів будуть більші, ніж зазвичай. Для порівняння: розмір книги, у якій використовується зв’язок із даними, може бути менше 100 кілобайт, а книга з імпортованими даними може бути вдесятеро більша за розміром. Якщо дискового простору недостатньо, може знадобитися звільнити місце для більших файлів.

можна опублікувати Power Pivot книги, яка використовується як джерела даних до програми SharePoint 2010 або новішої версії. Сайт SharePoint має працювати на іншому комп'ютері, ніж той, що використовується для створення звіту. Потрібно мати дозволи на перегляд на сайті SharePoint, до звіту для книг на сайті SharePoint.

Підключення до куба, табличної моделі або моделі даних Power Pivot

Найпростіший спосіб аналізувати дані в кубі або моделі служб аналізу Analysis Services – установити підключення до зовнішньої бази даних. Для зведеної таблиці або звіту буде встановлено активне підключення до джерела даних. Щоразу, коли поля перетягуються до області "Значення", "Рядки", "Стовпці" або "Фільтри" у вікні списку полів, програма Excel будує запит і надсилає його до служб аналізу Analysis Services.

Активне підключення до даних, які потрібно аналізувати, надає певні переваги. Аналіз можна виконувати в довільній формі. Додайте будь-яке поле до зведеної таблиці або звіту, і служби аналізу Analysis Services повернуть відповідні дані. Список полів, підключений до служб аналізу Analysis Services, містить усі об’єкти куба або моделі, тому, щоб отримати потрібні дані, не доведеться будувати запит багатовимірного виразу.

Один із недоліків – залежність від підключення до сервера. Якщо сервер недоступний, або потрібно працювати офлайн, взаємодія з даними цілком припиняється.

На початок сторінки

Імпорт даних із куба

Будь-які дані з бази даних служб аналізу SQL Server Analysis Services можна копіювати в модель даних у програмі Excel. Можна видобути весь вимір або його частину чи отримати з куба різноманітні сегменти й агрегати, наприклад сумарний обсяг збуту за місяцями за поточний рік.

У наведеній нижче процедурі показано, як, використовуючи надбудову й багатовимірні вирази, отримати підмножину даних із традиційного куба в екземплярі служб аналізу Analysis Services. Коли створюється запит у надбудові Power Pivot, завжди використовуються багатовимірні вирази.

У цій процедурі використовується зразок бази даних Adventure Works DW Multidimensional 2012, щоб пояснити, як імпортувати підмножину з куба. Маючи доступ до сервера служб аналізу Analysis Services зі зразком бази даних Adventure Works DW Multidimensional 2012, можна виконати ці кроки, щоб дізнатися, як імпортувати дані зі служб аналізу Analysis Services.

 1. У вікні Power Pivot у групі Отримати зовнішні дані натисніть кнопку З бази даних і виберіть пункт Зі служб Analysis Services або Power Pivot.

 2. У вікні Підключення до служб аналізу Microsoft SQL Server Analysis Services у полі Ім’я сервера або файлу введіть ім’я комп’ютера, на якому працюють служби аналізу Analysis Services.

 3. Клацніть стрілку вниз праворуч від списку Ім’я бази даних і виберіть зі списку базу даних служб аналізу. Наприклад, якщо є доступ до зразка бази даних Adventure Works DW Multidimensional 2012, потрібно вибрати Adventure Works DW Multidimensional 2012.

 4. Щоб переконатися в доступності сервера служб аналізу, клацніть Перевірити підключення.

 5. Натисніть кнопку Далі.

 6. Щоб відкрити конструктор запитів багатовимірного виразу, клацніть елемент Конструктор на сторінці Указання запиту багатовимірного виразу.

  У цьому кроці потрібно перетягнути на велику область макета запиту всі міри, атрибути вимірів, ієрархії та обчислювані члени, які потрібно імпортувати.

  Виберіть принаймні одну міру та один або кілька вимірів.

  Маючи наявну інструкцію багатовимірного виразу, яку потрібно використати, вставте її в текстове поле й натисніть кнопку Перевірити, щоб переконатися, що ця інструкція працюватиме. Докладні відомості про використання конструктора див. в статті Конструктор запитів багатовимірного виразу служб аналізу Analysis Services (Power Pivot).

  Виконайте наведені нижче кроки для цієї процедури, використовуючи як приклад зразок куба Adventure Works.

  1. В області Метадані розгорніть елемент Міри, а потім розгорніть елемент Зведення продажів.

  2. Перетягніть елемент Середній обсяг продажів на велику область макета.

  3. В області Метадані розгорніть вимір Продукт.

  4. Перетягніть елемент Категорії продуктів ліворуч від елемента Середній обсяг продажів у великій області макета.

  5. В області Метадані розгорніть вимір Дата, а потім розгорніть елемент Календар.

  6. Перетягніть елемент Дата.Календарний рік ліворуч від елемента Категорія у великій області макета.

  7. Додайте фільтр, щоб імпортувати підмножину даних (необов’язково). В області у правому верхньому куті конструктора перетягніть елемент "Дата" на поле вимірів для елемента Вимір. На вкладці Ієрархія виберіть елемент Дата.Календарний рік. Для елемента Оператор виберіть пункт Не дорівнює. Для елемента Вираз фільтра клацніть стрілку вниз і виберіть пункти CY 2009 і CY 2010.

   Буде створено фільтр на кубі, щоб можна було виключити значення за 2009 рік.

 7. Натисніть кнопку OK і перегляньте запит багатовимірного виразу, який створено в конструкторі запитів.

 8. Введіть зрозуміле ім’я для набору даних. Воно використовуватиметься як ім’я таблиці в моделі даних. Якщо не призначити нове ім’я, результати запиту за замовчуванням буде збережено в новій таблиці з іменем "Запит".

 9. Натисніть кнопку Готово.

 10. Завершивши завантаження даних, натисніть кнопку Закрити.

Усі дані, імпортовані з бази даних куба, подаються у вигляді рядків. У цій моделі дані відображаються як одна таблиця, що містить усі стовпці, указані в запиті. Якщо визначити запит, який отримує міри для кількох вимірів, для кожного виміру в імпортованих даних буде створено окремий стовпець.

Імпортувавши дані в модель даних, варто перевірити тип даних стовпців із числовими або фінансовими даними. Якщо надбудова Power Pivot знаходить пусті значення в стовпці, тип даних змінюється на текст. Щоб перевірити тип даних і змінити його, виділіть стовпець і перегляньте елемент Тип даних у групі Форматування на стрічці. Використовуючи параметр "Тип даних", можна виправити тип даних, якщо числовим або фінансовим даним призначено неправильний тип.

Щоб використовувати дані у зведеній таблиці, поверніться до програми Excel.

 1. На вкладці Вставлення у групі Таблиці натисніть кнопку Зведена таблиця.

 2. Виберіть параметр Використовувати зовнішнє джерело даних, а потім натисніть кнопку Вибрати підключення.

 3. Перейдіть на вкладку Таблиці.

 4. У списку Ця модель даних книги виберіть щойно імпортовану таблицю.

На початок сторінки

Імпорт даних із табличної моделі

Далі описано процедуру імпорту даних. Для прикладу в ній використовується зразок бази даних із табличними даними. Для описаних далі дій можна скористатися зразком бази даних Adventure Works Tabular Model SQL 2012, яка працює на сервері табличних даних для служб аналізу Analysis Services.

 1. Переконайтеся, що база даних із табличними даними містить принаймні одну міру. Якщо в базі даних немає мір, імпортувати дані не вдасться. Зразок рішення містить міри, тому його можна використовувати.

 2. У вікні Power Pivot у групі Отримати зовнішні дані натисніть кнопку З бази даних і виберіть пункт Зі служб Analysis Services або Power Pivot.

 3. У вікні Підключення до служб аналізу Microsoft SQL Server Analysis Services у полі Ім’я сервера або файлу введіть ім’я комп’ютера, на якому працюють служби аналізу Analysis Services.

 4. Клацніть стрілку вниз праворуч від списку Ім’я бази даних і виберіть зі списку базу даних служб аналізу. Наприклад, маючи доступ до зразка бази даних AW Internet Sales Tabular Model, виберіть Adventure Works Tabular Model SQL 2012.

 5. Щоб переконатися в доступності сервера служб аналізу, клацніть Перевірити підключення.

 6. Натисніть кнопку Далі.

 7. Щоб відкрити конструктор запитів багатовимірного виразу, клацніть елемент Конструктор на сторінці Указання запиту багатовимірного виразу.

  На цьому кроці необхідно перетягнути у велику область макета запиту всі міри, стовпці та ієрархії, які потрібно імпортувати.

  Маючи наявну інструкцію багатовимірного виразу, яку потрібно використати, вставте її в текстове поле й натисніть кнопку Перевірити, щоб переконатися, що ця інструкція працюватиме. Докладні відомості про цей конструктор див. в статті Конструктор запитів багатовимірного виразу служб аналізу Analysis Services (Power Pivot).

  Використовуючи як приклад зразок моделі, зробіть ось що:

  1. В області Метадані розгорніть елемент Міри, а потім розгорніть елемент Internet Sales.

  2. Перетягніть елемент Internet Total Sales до великої області макета.

  3. Розгорніть таблицю Product.

  4. Перейдіть у кінець списку й перетягніть елемент Категорія ліворуч від елемента Internet Total Sales до великої області макета. Це ієрархія, тому буде повернуто всі поля в ієрархії.

  5. Розгорніть таблицю Дата.

  6. Перетягніть елемент Календарний рік ліворуч від елемента Категорія до великої області макета.

  7. Розгорніть елемент "Sales Territory".

  8. Перетягніть елемент "Sales Territory Region" до області "Фільтр" у верхній частині конструктора. У виразі фільтра виберіть "Australia."

   Запит багатовимірного виразу до зразка бази даних із табличними даними

 8. Натисніть кнопку OK і перегляньте запит багатовимірного виразу, який створено в конструкторі запитів.

 9. Введіть зрозуміле ім’я для набору даних. Воно використовуватиметься як ім’я таблиці в моделі даних. Якщо не призначити нове ім’я, результати запиту за замовчуванням буде збережено в новій таблиці з іменем "Запит".

 10. Натисніть кнопку Готово.

 11. Завершивши завантаження даних, натисніть кнопку Закрити.

Імпортувавши дані в модель даних, варто перевірити тип даних стовпців із числовими або фінансовими даними. Якщо надбудова Power Pivot знаходить пусті значення в стовпці, тип даних змінюється на текст. Щоб перевірити тип даних і змінити його, виділіть стовпець і перегляньте елемент Тип даних у групі Форматування на стрічці. Використовуючи параметр "Тип даних", можна виправити тип даних, якщо числовим або фінансовим даним призначено неправильний тип.

Щоб використовувати дані у зведеній таблиці, поверніться до програми Excel.

 1. На вкладці Вставлення у групі Таблиці натисніть кнопку Зведена таблиця.

 2. Виберіть параметр Використовувати зовнішнє джерело даних, а потім натисніть кнопку Вибрати підключення.

 3. Перейдіть на вкладку Таблиці.

 4. У списку Ця модель даних книги виберіть щойно імпортовану таблицю.

На початок сторінки

Імпорт даних із моделі даних книги в середовищі SharePoint

SharePoint може виникнути потреба додаткового програмного забезпечення для завантаження даних. Якщо ви використовуєте SharePoint 2010, потрібно мати Power Pivot для SharePoint 2010. На відміну від служби SharePoint 2013 або новішої версії включає в себе вбудовані можливості для завантаження і надсилання запитів моделі даних. Якщо ви використовуєте SharePoint, зверніться до адміністратора SharePoint, чи служби Excel Services активовано та настроєно для бізнес-Аналітики навантаження.

 1. У вікні Power Pivot у групі Отримати зовнішні дані натисніть кнопку З бази даних і виберіть пункт Зі служб Analysis Services або Power Pivot.

 2. Введіть описове ім’я підключення даних для елемента Зрозуміле ім’я підключення на сторінці Підключення до служб аналізу Microsoft SQL Server Analysis Services. Використання описових імен для підключення допоможе запам’ятати, як використовується підключення.

 3. Введіть URL-адресу опублікованого XLSX-файлу в полі Ім’я сервера або файлу, наприклад http://Contoso-srv/Shared Documents/ContosoSales.xlsx.

  Примітка.:  Локальну книгу Excel не можна використовувати як джерело даних; книгу потрібно опублікувати на сайті SharePoint.

 4. Щоб переконатися в доступності книги на сайті SharePoint, клацніть Перевірити підключення.

 5. Натисніть кнопку Далі.

 6. Клацніть Конструктор.

 7. Побудуйте запит, перетягнувши міри, атрибути вимірів або ієрархії на велику область макета. За бажанням скористайтесь областю фільтра у верхньому правому куті, щоб вибрати підмножину даних для імпорту.

 8. Натисніть кнопку OK.

 9. Клацніть Перевірити.

 10. Натисніть кнопку Готово.

Дані Power Pivot буде скопійовано до моделі даних і збережено в стиснутому форматі. Коли дані буде імпортовано, підключення до книги буде закрито. Щоб надіслати повторний запит на вихідні дані, можна оновити книгу в програмі Excel.

На початок сторінки

Оновлення даних із зовнішньої бази даних служб аналізу Analysis Services

У програмі Excel на вкладці Дані у групі Підключення натисніть кнопку Оновити все, щоб повторно підключитися до бази даних служб аналізу Analysis Services і оновити дані в книзі.

Ця команда оновлює окремі клітинки та додає рядки, що з’явилися в зовнішній базі даних після останнього імпорту. Оновлюються тільки рядки та наявні стовпці; якщо потрібно додати новий стовпець до моделі, імпортуйте його, виконавши кроки, які наведено вище в цій статті.

Під час оновлення повторно запускається запит, використаний для імпорту даних. Якщо розташування джерела даних змінено, таблиці чи стовпці видалено чи перейменовано, оновлення не вдасться виконати, але раніше імпортовані дані залишаться. Щоб переглянути запит, використаний під час оновлення даних, на вкладці Power Pivot натисніть кнопку Керування. Відкриється вікно Power Pivot. У цьому вікні на вкладці Конструктор натисніть кнопку Властивості таблиці, щоб переглянути запит.

Служби аналізу Analysis Services читають дані зі своїх баз даних, використовуючи ваш обліковий запис користувача Windows. Перш ніж імпортувати дані, адміністратор бази даних має надати для облікового запису користувача Windows дозволи на читання бази даних. Ті самі дозволи потрібні також, щоб оновлювати дані. Якщо іншим користувачам потрібно оновлювати дані, їм також необхідно мати дозволи на читання бази даних.

Пам'ятайте, що доступу до книги буде визначити, чи може виникнути оновлення даних. У службі Office 365 не можна оновити дані у книзі, збережений у службі Office 365. На сервері SharePoint Server 2013 або новішої версії, можна запланувати оновлення автоматичного даних на сервері, але це вимагає цього Power Pivot для SharePoint інстальовано та настроєно у середовищі SharePoint. Зверніться до адміністратора SharePoint, щоб дізнатися, чи доступний заплановане оновлення даних.

На початок сторінки

Примітка.: Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×