Опис графічних об’єктів SmartArt

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Список

Назва макета

Опис

Рисунок

Простий блочний список

Використовується для відображення непослідовних або згрупованих блоків інформації. Дозволяє зберегти простір для фігур по горизонталі та вертикалі.

Макет «Простий блочний список»

Ламаний список зі зсунутими рисунками

Використовується для відображення непослідовних або згрупованих блоків інформації. Дрібні кругові фігури призначені для розташування на них рисунків. Доцільне для ілюстрації тексту рівнів 1 та 2. Дозволяє зберегти простір для фігур по горизонталі та вертикалі.

Макет «Ламаний список зі зсунутими рисунками»

Сталий список із рисунками

Використовується для відображення груп взаємопов’язаної інформації. Круглі фігури призначені для рисунків.

Макет «Безперервний список із рисунками»

Деталізований процес

Використовується для відображення перебігу виконання етапів із застосуванням великих обсягів тексту рівня 2.

Макет «Деталізований процес»

Згрупований список

Використовується для відображення груп і підгруп інформації або етапів і кроків завдання, процесу або робочого процесу. Текст рівня 1 відповідає верхнім горизонтальним фігурам, а текст рівня 2 — фігурам, розташованим під кожною з фігур верхнього рівня по вертикалі. Рекомендовано для привертання уваги до підгруп або кроків, ієрархічної інформації або кількох списків.

Макет «Згрупований список»

Ієрархічний список

Використовується для відображення ієрархічних відносин у групах. Також можна використовувати для групування або переліку інформації.

Макет «Ієрархічний список»

Горизонтальний маркірований список

Використовується для відображення непослідовних або згрупованих списків інформації. Рекомендовано для великих обсягів тексту. Увесь текст використовує єдиний рівень виділення, напрямок не застосовується.

Макет «Горизонтальний маркірований список»

Горизонтальний список рисунків

Використовується для відображення непослідовної або згрупованої інформації із привертанням уваги до відповідних рисунків. Верхні фігури призначені для рисунків.

Макет «Горизонтальний список рисунків»

Список зі зсунутими рисунками

Використовується для відображення згрупованої або пов’язаної інформації. Дрібні фігури у верхніх кутах призначені для рисунків. Виділяє текст рівня 2 відносно тексту рівня 1, рекомендовано для великих обсягів тексту рівня 2.

Макет «Список зі зсунутими рисунками»

Список заголовків рисунків

Використовується для відображення непослідовних або згрупованих блоків інформації. Верхні фігури призначені для рисунків, що виділяються на тлі тексту. Рекомендовано для рисунків із короткими текстовими написами.

Макет "Список підписів зображень"

Пірамідальний список

Використовується для відображення відношень пропорційності, взаємозв’язку або підлеглості. Текст відображається у прямокутниках на тлі піраміди.

Зображення макета "Пірамідальний список"

Сегментований процес

Використовується для відображення перебігу подій або послідовності кроків завдання, процесу або робочого процесу. Акцентується текст рівня 2, оскільки кожен рядок відображається в окремій фігурі.

Макет «Сегментований процес»

Список із накопиченням

Використовується для відображення груп інформації або кроків завдання, процесу або робочого процесу. У кругах відображається текст рівня 1, а у відповідних прямокутниках – текст рівня 2. Рекомендовано для багатьох подробиць і мінімального обсягу тексту рівня 1.

Макет «Список із накопиченням»

Таблична ієрархія

Використовується для відображення ієрархічно побудованих згори донизу груп інформації, а також ієрархій у кожній із груп. Цей макет не містить сполучних ліній.

Макет «Таблична ієрархія»

Табличний список

Використовується для відображення згрупованої або пов’язаної рівнозначної інформації. Перший рядок тексту рівня 1 відповідає верхній фігурі, а текст рівня 2 використовується для наступних списків.

Макет «Табличний список»

Цільовий список

Використовується для відображення зв’язаної інформації або інформації, що перекривається. Кожен із семи перших рядків тексту рівня 1 відображається у прямокутній фігурі. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета. Доцільно для використання тексту рівнів 1 і 2.

Макет «Цільовий список»

Трапецієподібний список

Використовується для відображення згрупованої або пов’язаної рівнозначної інформації. Рекомендовано для великих обсягів тексту.

Макет «Трапецієподібний список»

Вертикальний список

Використовується для відображення кількох груп інформації, особливо груп із великим обсягом тексту рівня 2. Рекомендовано для маркірованих списків.

Макет «Вертикальний список»

Вертикальний блочний список

Використовується для відображення груп інформації або кроків завдання, процесу або робочого процесу. Рекомендовано для великих обсягів тексту рівня 2. Вдалий вибір для тексту з однією основною темою та кількома допоміжними.

Макет «Вертикальний блочний список»

Вертикальний маркірований список

Використовується для відображення непослідовних або згрупованих блоків інформації. Рекомендовано для списків із довгими заголовками або для інформації верхнього рівня.

Макет «Вертикальний маркірований список»

Вертикальний кутовий список

Використовується для відображення перебігу подій або послідовності етапів завдання, процесу чи робочого процесу, або для привертання уваги до переміщення чи напрямку. Виділяє текст рівня 2 відносно тексту рівня 1, рекомендовано для великих обсягів тексту рівня 2.

Макет «Вертикальний кутовий список»

Вертикальний список зі зсунутими рисунками

Використовується для відображення непослідовних або згрупованих блоків інформації. Дрібні кола призначено для рисунків.

Макет ''Вертикальний список зі зсунутими рисунками''

Вертикальний список рисунків

Використовується для відображення непослідовних або згрупованих блоків інформації. Дрібні фігури ліворуч призначено для рисунків.

Зображення макета «Вертикальний список рисунків»

Вертикальний список і стрілки

Використовується для відображення перебігу подій або послідовності кроків завдання, процесу або робочого процесу, спрямованих на досягнення спільної мети. Вдалий вибір для маркірованих списків.

Макет «Вертикальний список і стрілки»

На початок сторінки

Процес

Назва макета

Опис

Рисунок

Процес зі зсувом

Використовується для відображення перебігу подій, часової шкали або послідовності кроків завдання, процесу або робочого процесу. Рекомендовано для ілюстрації тексту рівнів 1 і 2.

Макет «Процес зі зсувом»

Змінний потік

Використовується для відображення груп інформації або кроків завдання, процесу або робочого процесу. Акцентує взаємозв’язок або відношення між групами інформації.

Макет «Змінний потік»

Стрічка зі стрілками

Використовується для відображення пов’язаних або суперечливих понять із певним зв’язком, наприклад, протидіючих сил. Перші два рядки тексту рівня 1 використовуються для відображення на стрілках. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним у разі змінення макета.

Макет «Стрічка зі стрілками»

Простий ламаний процес

Використовується для відображення перебігу подій або послідовності кроків завдання, процесу або робочого процесу. Дозволяє зберегти простір для фігур по горизонталі та вертикалі.

Макет «Простий ламаний процес»

Простий кутовий процес

Використовується для відображення перебігу подій, часової шкали або послідовності етапів завдання, процесу чи робочого процесу, або для привертання уваги до переміщення чи напрямку. Текст рівня 1 відображається всередині стрілок, текст рівня 2 — під стрілками.

Макет «Простий кутовий процес»

Простий процес

Використовується для відображення перебігу подій або послідовності етапів завдання, процесу або робочого процесу.

Макет "Простий процес"

Проста шкала часу

Використовується для відображення послідовності кроків завдання, процесу чи робочого процесу, інформації за шкалою часу. Рекомендовано для використання тексту рівнів 1 і 2.

Зображення макета "Проста шкала часу"

Кутовий список

Використовується для відображення перебігу виконання кількох процесів, що створюють єдиний робочий процес. Також доцільно використовувати для ілюстрації контрастних процесів. Текст рівня 1 відповідає першій стрілці ліворуч, а текст рівня 2 — розташованим по горизонталі фігурам кроків, підлеглим кожній із фігур, яка містить текст рівня 1.

Макет «Кутовий список»

Круглий ламаний процес

Використовується для відображення довгої або нелінійної послідовності етапів завдання, процесу або робочого процесу. Рекомендовано використовувати тільки з текстом на рівні 1. Дозволяє зберегти простір для фігур по горизонталі та вертикалі.

зображення макета «круглий ламаний процес»

Закритий кутовий процес

Використовується для відображення перебігу подій, шкали часу або послідовності етапів завдання, процесу чи робочого процесу, або для привертання уваги до переміщення чи напрямку. Доцільно застосовувати для наголошення даних початкової фігури. Рекомендовано використовувати тільки з текстом на рівні 1.

Макет «Закритий кутовий процес»

Стрілка сталого процесу

Використовується для відображення часової шкали або послідовності кроків завдання, процесу або робочого процесу. Рекомендовано використовувати текст рівня 1, оскільки кожен рядок тексту рівня 1 відображається всередині стрілки. Текст рівня 2 відображається поза стрілкою.

Макет «Стрілка сталого процесу»

Безперервний блочний процес

Використовується для відображення перебігу подій або послідовності етапів завдання, процесу або робочого процесу. Рекомендовано використовувати мінімальний обсяг тексту рівнів 1 і 2.

Макет «Безперервний блочний процес»

Сталий список із рисунками

Використовується для відображення груп взаємопов’язаної інформації. Круглі фігури призначені для рисунків.

Макет «Безперервний список із рисунками»

Стрілки, що сходяться

Використовується для відображення ідей або понять, що сходяться до центральної точки. Рекомендовано використовувати тільки з текстом на рівні 1.

Макет «Стрілки, що сходяться»

Деталізований процес

Використовується для відображення перебігу виконання етапів із застосуванням великих обсягів тексту рівня 2.

Макет «Деталізований процес»

Розбіжні стрілки

Використовується для відображення ідей або понять, що походять з єдиного джерела. Рекомендовано використовувати тільки з текстом на рівні 1.

Макет «Розбіжні стрілки»

Формула

Використовується для відображення послідовних кроків або завдань, що описують план або результат. Останній рядок тексту рівня 1 відображається після знака рівності (=). Рекомендовано використовувати тільки текст рівня 1.

Макет «Формула»

Вирва

Використовується для відображення фільтрування інформації або об’єднання кількох частин в єдине ціле. Привертає увагу до кінцевого результату. Може містити не більше чотирьох рядків тексту рівня 1, останній з яких відображається під вирвою, а інші відповідають окремим кругам. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет «Вирва»

Шестірня

Використовується для відображення взаємозв’язку ідей. Кожен із перших трьох рядків тексту рівня 1 відповідає окремій шестірні, а відповідні рядки тексту рівня 2 відображаються у прямокутниках поряд із шестірнями. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет «Шестірня»

Протиставні стрілки

Використовується для відображення двох протилежних ідей чи понять або ідей, що походять із центральної точки. Кожен із перших двох рядків тексту рівня 1 відповідає окремій стрілці. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет «Протиставні стрілки»

Процес зі зсунутими рисунками

Використовується для відображення послідовності кроків завдання, процесу або робочого процесу. Прямокутні фігури на тлі призначено для рисунків.

Зображення макета «Процес зі зсунутими рисунками»

Стрілки процесу

Використовується для відображення інформації, що ілюструє процес або робочий процес. Текст рівня 1 відображається у кругових фігурах, а текст рівня 2 — у стрілках. Рекомендовано для привертання уваги до руху або напрямку з використанням мінімального обсягу тексту.

Зображення макета "Стрілки процесу"

Список процесів

Використовується для відображення кількох груп інформації або етапів і кроків завдання, процесу або робочого процесу. Текст рівня 1 відповідає верхнім горизонтальним фігурам, а текст рівня 2 — фігурам, розташованим під кожною з фігур верхнього рівня по вертикалі.

Макет «Список процесів»

Повторюваний ламаний процес

Використовується для відображення перебігу подій або послідовності етапів завдання, процесу або робочого процесу. Дозволяє зберегти простір для фігур по горизонталі та вертикалі.

Макет «Повторюваний ламаний процес»

Сегментований процес

Використовується для відображення перебігу подій або послідовності кроків завдання, процесу або робочого процесу. Акцентується текст рівня 2, оскільки кожен рядок відображається в окремій фігурі.

Макет «Сегментований процес»

Східчастий процес

Використовується для відображення спадної послідовності етапів. Кожен із перших п’яти рядків тексту рівня 1 відповідає окремій прямокутній фігурі. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет «Східчастий процес»

Висхідна стрілка

Використовується для відображення перебігу подій або етапів, спрямованих угору, у завданні, процесі або робочому процесі. Кожен із п’яти перших рядків тексту рівня 1 відповідає окремій точці на стрілці. Рекомендовано для мінімальних обсягів тексту. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет «Висхідна стрілка»

Вертикальний список і стрілки

Використовується для відображення перебігу подій або послідовності кроків завдання, процесу або робочого процесу, спрямованих на досягнення спільної мети. Вдалий вибір для маркірованих списків.

Макет «Вертикальний список і стрілки»

Вертикальний ламаний процес

Використовується для відображення перебігу подій або послідовності етапів завдання, процесу або робочого процесу. Дозволяє зберегти простір для фігур по горизонталі та вертикалі. Зосереджує увагу більше на взаємозв’язках між фігурами, ніж на напрямку руху.

Зображення макета "Вертикальний ламаний процес"

Вертикальний кутовий список

Використовується для відображення перебігу подій або послідовності етапів завдання, процесу чи робочого процесу, або для привертання уваги до переміщення чи напрямку. Виділяє текст рівня 2 відносно тексту рівня 1, рекомендовано для великих обсягів тексту рівня 2.

Макет «Вертикальний кутовий список»

Вертикальна формула

Використовується для відображення послідовних кроків або завдань, що описують план або результат. Останній рядок тексту рівня 1 відображається після стрілки. Рекомендовано використовувати тільки текст рівня 1.

Макет «Вертикальна формула»

Вертикальний процес

Використовується для відображення перебігу подій або послідовності кроків завдання, процесу або робочого процесу згори донизу. Рекомендовано використовувати текст рівня 1, оскільки вертикальний простір обмежено.

Зображення макета "Вертикальний процес"

На початок сторінки

Цикл

Ла ім'я Yout

Опис

Рисунок

Простий цикл

Використовується для відображення безперервного циклу етапів, завдань або подій. Акцентуація більше на етапах або кроках, ніж на сполучних стрілках або рухах. Рекомендовано використовувати тільки з текстом на рівні 1.

Зображення макета "Простий цикл"

Проста секторна

Використовується для відображення окремих частин цілого. Перші сім рядків тексту рівня 1 відповідають рівномірно розподіленим секторам. Верхня фігура з текстом рівня 1 виділяється за допомогою відображення поза колом. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет «Проста секторна»

Проста радіальна

Використовується для відображення відношень із центральною ідеєю. Перший рядок тексту рівня 1 відповідає центральній фігурі, а текст рівня 2 під нею відповідає навколишнім круговим фігурам. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Зображення макета "Простий радіальний"

Блочний цикл

Використовується для відображення безперервного циклу етапів, завдань або подій. Акцентуація більше на етапах або кроках, ніж на сполучних стрілках або рухах.

Макет «Блочний цикл»

Безперервний цикл

Використовується для відображення безперервного циклу етапів, завдань або подій. Акцентується зв’язок між всіма компонентами. Рекомендовано використовувати тільки з текстом на рівні 1.

Макет «Безперервний цикл»

Циклічна матриця

Використовується для відображення відношень із центральною ідеєю в циклічному перебігу подій. Кожен із чотирьох перших рядків тексту рівня 1 відповідає окремому сектору, а текст рівня 2 відображається у прямокутних фігурах збоку від секторів. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет «Циклічна матриця»

Радіальна розбіжна

Використовується для відображення відношень із центральною ідеєю. Перший рядок тексту рівня 1 відповідає центральній круговій фігурі. Увага акцентується не на центральній ідеї, а на навколишніх колах. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет «Радіальна розбіжна»

Шестірня

Використовується для відображення взаємозв’язку ідей. Кожен із перших трьох рядків тексту рівня 1 відповідає окремій шестірні, а відповідні рядки тексту рівня 2 відображаються у прямокутниках поряд із шестірнями. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет «Шестірня»

Різнонапрямний цикл

Використовується для відображення безперервного циклу етапів, завдань або подій, який може здійснюватись у будь-якому напрямку.

Макет «Різнонапрямний цикл»

Безнапрямний цикл

Використовується для відображення безперервної послідовності етапів, завдань або подій. Усі фігури мають однаковий рівень важливості. Рекомендовано для випадків, коли не потрібно вказувати напрямок.

Макет «Безнапрямний цикл»

Радіальна циклічна

Використовується для відображення зв’язку з центральною ідеєю. Акцентується увага на інформації в центральному колі та на внеску інформації фігур зовнішнього кільця до основної ідеї. Перший рядок тексту рівня 1 відповідає центральній фігурі, а текст рівня 2 під нею відповідає колам зовнішнього кільця. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет «Радіальна циклічна»

Радіальна Венна

Використовується для відображення відношень, що перекриваються, і відношень із центральною ідеєю. Перший рядок тексту рівня 1 відповідає центральній фігурі, а рядки тексту рівня 2 відповідають навколишнім круговим фігурам. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет «Радіальна Венна»

Сегментований цикл

Використовується для відображення циклічного перебігу або послідовності етапів, завдань або подій. Увага зосереджується на взаємозв’язку складових частин. Кожен із перших семи рядків тексту рівня 1 відповідає окремому сектору. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет «Сегментований цикл»

Текстовий цикл

Використовується для відображення безперервного циклу етапів, завдань або подій. Акцентуація більше на стрілках або русі, ніж на етапах або кроках. Рекомендовано використовувати тільки з текстом на рівні 1.

Макет «Текстовий цикл»

На початок сторінки

Ієрархія

Макет ім'я

Опис

Рисунок

Ієрархія

Використовується для відображення ієрархічних відносин зверху вниз.

Макет «Ієрархія»

Ієрархічний список

Використовується для відображення ієрархічних відносин у групах. Також можна використовувати для групування або переліку інформації.

Макет «Ієрархічний список»

Горизонтальна ієрархія

Використовується для відображення ієрархічних відносин по горизонталі. Рекомендовано для деревоподібних систем рішень.

Макет «Горизонтальна ієрархія»

Горизонтальна ієрархія з підписами

Використовується для відображення ієрархічних відносин по горизонталі із групуванням за рівнями ієрархії. Акцентуються заголовки або текст рівня 1. Перший рядок тексту рівня 1 відображається в першій фігурі ієрархії, а другий та інші рядки тексту рівня 1 відображаються у верхній частині високих прямокутників.

Зображення макета "Горизонтальна ієрархія з підписами"

Ієрархія з підписами

Використовується для відображення ієрархічних відносин зверху вниз із групуванням за рівнями ієрархії. Акцентуються заголовки або текст рівня 1. Перший рядок тексту рівня 1 відображається в першій фігурі ієрархії, а інші рядки тексту рівня 1 відображаються ліворуч від довгих прямокутників.

Макет «Ієрархія з підписами»

Організаційна діаграма

Використовується для відображення ієрархічної інформації або відношень звітування в установі. З цим макетом доступні фігури помічника та висячі макети для організаційної діаграми.

Зображення макета "Організаційна діаграма"

Таблична ієрархія

Використовується для відображення ієрархічно побудованих згори донизу груп інформації, а також ієрархій у кожній із груп. Цей макет не містить сполучних ліній.

Макет «Таблична ієрархія»

На початок сторінки

Зв’язок

Назва макета

Опис

Рисунок

Стрічка зі стрілками

Використовується для відображення пов’язаних або суперечливих понять із певним зв’язком, наприклад, протидіючих сил. Перші два рядки тексту рівня 1 використовуються для відображення на стрілках. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним у разі змінення макета.

Макет «Стрічка зі стрілками»

Баланс

Використовується для порівняння або відображення відношень між двома ідеями. Кожен із двох перших рядків тексту рівня 1 відповідає тексту, що відображається згори з одного боку від центральної точки. Виділяється текст рівня 2, обмежений чотирма фігурами з кожного боку від центральної точки. Баланс зсувається в бік із більшою кількістю фігур, що містять текст рівня 2. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним у разі змінення макета.

Макет «Баланс»

Проста секторна

Використовується для відображення окремих частин цілого. Перші сім рядків тексту рівня 1 відповідають рівномірно розподіленим секторам. Верхня фігура з текстом рівня 1 виділяється за допомогою відображення поза колом. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет «Проста секторна»

Проста радіальна

Використовується для відображення відношень із центральною ідеєю. Перший рядок тексту рівня 1 відповідає центральній фігурі, а текст рівня 2 під нею відповідає навколишнім круговим фігурам. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Зображення макета "Простий радіальний"

Проста цільова

Використовується для відображення відношень вмісту, градацій і підлеглості. Перші п’ять рядків тексту рівня 1 пов'язані з колом. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Зображення макета "Простий цільовий"

Проста Венна

Використовується для відображення відношень взаємозв’язку або перекриття. Перші сім рядків тексту рівня 1 відповідають колам. Якщо рядків тексту рівня 1 не більше чотирьох, текст відображається всередині кіл. Якщо рядків тексту рівня 1 понад чотири, текст відображається поза колами. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Зображення макета "Простий Венна"

Сталий список із рисунками

Використовується для відображення груп взаємопов’язаної інформації. Круглі фігури призначені для рисунків.

Макет «Безперервний список із рисунками»

Стрілки, що сходяться

Використовується для відображення ідей або понять, що сходяться до центральної точки. Рекомендовано використовувати тільки з текстом на рівні 1.

Макет «Стрілки, що сходяться»

Радіальна, що сходиться

Використовується для відображення відношень між поняттями або компонентами та центральною ідеєю в циклі. Перший рядок тексту рівня 1 відповідає центральній круговій фігурі, а рядки тексту рівня 2 відповідають навколишнім прямокутним фігурам. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Зображення макета "Радіальний, що сходиться"

Стрілки рівноваги

Використовується для відображення двох протилежних ідей або понять. Кожен із двох перших рядків тексту рівня 1 відповідає окремій стрілці; можливе відображення тексту рівня 2. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет «Стрілки рівноваги»

Циклічна матриця

Використовується для відображення відношень із центральною ідеєю в циклічному перебігу подій. Кожен із чотирьох перших рядків тексту рівня 1 відповідає окремому сектору, а текст рівня 2 відображається у прямокутних фігурах збоку від секторів. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет «Циклічна матриця»

Розбіжні стрілки

Використовується для відображення ідей або понять, що походять з єдиного джерела. Рекомендовано використовувати тільки з текстом на рівні 1.

Макет «Розбіжні стрілки»

Радіальна розбіжна

Використовується для відображення відношень із центральною ідеєю. Перший рядок тексту рівня 1 відповідає центральній круговій фігурі. Увага акцентується не на центральній ідеї, а на навколишніх колах. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет «Радіальна розбіжна»

Формула

Використовується для відображення послідовних кроків або завдань, що описують план або результат. Останній рядок тексту рівня 1 відображається після знака рівності (=). Рекомендовано використовувати тільки текст рівня 1.

Макет «Формула»

Вирва

Використовується для відображення фільтрування інформації або об’єднання кількох частин в єдине ціле. Привертає увагу до кінцевого результату. Може містити не більше чотирьох рядків тексту рівня 1, останній з яких відображається під вирвою, а інші відповідають окремим кругам. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет «Вирва»

Шестірня

Використовується для відображення взаємозв’язку ідей. Кожен із перших трьох рядків тексту рівня 1 відповідає окремій шестірні, а відповідні рядки тексту рівня 2 відображаються у прямокутниках поряд із шестірнями. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет «Шестірня»

Згрупований список

Використовується для відображення груп і підгруп інформації або етапів і кроків завдання, процесу або робочого процесу. Текст рівня 1 відповідає верхнім горизонтальним фігурам, а текст рівня 2 — фігурам, розташованим під кожною з фігур верхнього рівня по вертикалі. Рекомендовано для привертання уваги до підгруп або кроків, ієрархічної інформації або кількох списків.

Макет «Згрупований список»

Ієрархічний список

Використовується для відображення ієрархічних відносин у групах. Також можна використовувати для групування або переліку інформації.

Макет «Ієрархічний список»

Лінійна Венна

Використовується для відображення відношень перекриття в послідовності. Рекомендовано використовувати тільки з текстом на рівні 1.

Макет «Лінійна Венна»

Вкладена цільова

Використовується для відображення відношень вмісту. Кожен із трьох перших рядків тексту рівня 1 відображається в лівому верхньому куті фігури, а текст рівня 2 відповідає дрібнішим фігурам. Рекомендовано вводити мінімальну кількість рядків тексту рівня 2. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет «Вкладена цільова»

Безнапрямний цикл

Використовується для відображення безперервної послідовності етапів, завдань або подій. Усі фігури мають однаковий рівень важливості. Рекомендовано для випадків, коли не потрібно вказувати напрямок.

Макет «Безнапрямний цикл»

Протиставні стрілки

Використовується для відображення двох протилежних ідей чи понять або ідей, що походять із центральної точки. Кожен із перших двох рядків тексту рівня 1 відповідає окремій стрілці. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет «Протиставні стрілки»

Список зі зсунутими рисунками

Використовується для відображення згрупованої або пов’язаної інформації. Дрібні фігури у верхніх кутах призначені для рисунків. Виділяє текст рівня 2 відносно тексту рівня 1, рекомендовано для великих обсягів тексту рівня 2.

Макет «Список зі зсунутими рисунками»

Радіальна циклічна

Використовується для відображення зв’язку з центральною ідеєю. Акцентується увага на інформації в центральному колі та на внеску інформації фігур зовнішнього кільця до основної ідеї. Перший рядок тексту рівня 1 відповідає центральній фігурі, а текст рівня 2 під нею відповідає колам зовнішнього кільця. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет «Радіальна циклічна»

Радіальний список

Використовується для відображення відношень із центральною ідеєю. Центральна фігура може містити рисунок. Текст рівня 1 відображається всередині дрібних кіл, а відповідний текст рівня 2 — поруч із цими колами.

Макет «Радіальний список»

Радіальна Венна

Використовується для відображення відношень, що перекриваються, і відношень із центральною ідеєю. Перший рядок тексту рівня 1 відповідає центральній фігурі, а рядки тексту рівня 2 відповідають навколишнім круговим фігурам. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет «Радіальна Венна»

Сегментована піраміда

Використовується для відображення відношень вмісту, пропорційності або взаємозв’язку. Перші дев’ять рядків тексту рівня 1 відображаються у трикутниках. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета. Рекомендовано використовувати тільки з текстом на рівні 1.

Макет «Сегментована піраміда»

Нормована Венна

Використовується для відображення відношень перекриття. Рекомендовано для акцентування уваги на зростанні або градації. Рекомендовано використовувати тільки з текстом на рівні 1. Перші сім рядків тексту рівня 1 відповідають окремим колам. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет «Нормована Венна»

Таблична ієрархія

Використовується для відображення ієрархічно побудованих згори донизу груп інформації, а також ієрархій у кожній із груп. Цей макет не містить сполучних ліній.

Макет «Таблична ієрархія»

Цільовий список

Використовується для відображення зв’язаної інформації або інформації, що перекривається. Кожен із семи перших рядків тексту рівня 1 відображається у прямокутній фігурі. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета. Доцільно для використання тексту рівнів 1 і 2.

Макет «Цільовий список»

Вертикальна формула

Використовується для відображення послідовних кроків або завдань, що описують план або результат. Останній рядок тексту рівня 1 відображається після стрілки. Рекомендовано використовувати тільки текст рівня 1.

Макет «Вертикальна формула»

На початок сторінки

Матриця

Назва макета

Опис

Рисунок

Проста матриця

Використовується для відображення відношення компонентів до єдиного цілого у вигляді квадрантів. Перші чотири рядки тексту рівня 1 відображаються у квадрантах. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Зображення макета "Проста матриця"

Сітчаста матриця

Використовується для відображення понять вздовж двох осей. Більше акцентуються окремі компоненти, ніж єдине ціле. Перші чотири рядки тексту рівня 1 відображаються у квадрантах. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет «Сітчаста матриця»

Матриця з заголовками

Використовується для відображення відношення чотирьох квадрантів до єдиного цілого. Перший рядок тексту рівня 1 відповідає центральній фігурі, а перші чотири рядки тексту рівня 2 відображаються у квадрантах. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет «Матриця з заголовками»

На початок сторінки

Піраміда

Назва макета

Опис

Рисунок

Проста піраміда

Використовується для відображення відношень пропорційності, взаємозв’язку або підлеглості. Компоненти звужуються знизу вгору. Текст рівня 1 відображається в сегментах піраміди, а текст рівня 2 — у фігурах, поруч із кожним із сегментів.

Зображення макета "Проста піраміда"

Інвертована піраміда

Використовується для відображення відношень пропорційності або взаємозв’язку чи підлеглості. Компоненти звужуються згори донизу. Текст рівня 1 відображається в сегментах піраміди, а текст рівня 2 — у фігурах, поруч із кожним із сегментів.

Макет «Інвертована піраміда»

Пірамідальний список

Використовується для відображення відношень пропорційності, взаємозв’язку або підлеглості. Текст відображається у прямокутниках на тлі піраміди.

Зображення макета "Пірамідальний список"

Сегментована піраміда

Використовується для відображення відношень вмісту, пропорційності або взаємозв’язку. Перші дев’ять рядків тексту рівня 1 відображаються у трикутниках. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета. Рекомендовано використовувати тільки з текстом на рівні 1.

Макет «Сегментована піраміда»

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×