Оновлення мережі до окремої передплати на Yammer Enterprise

Примітка. Цю статтю призначено для користувачів передплати "Office 365 для державних установ".

Yammer Basic – це служба соціальної мережі для підприємств, яка дає змогу працівникам спілкуватися, обмінюватися даними та співпрацювати. Завдяки цій безкоштовній службі компанії та їхні працівники отримують особисту мережу, у якій можна публікувати повідомлення, передавати файли, робити дописи вподобаними й позначати їх, стежити за певними особами, шукати відомості тощо. Будь-який працівник компанії, зареєстрованої в службі Yammer Basic, який має дійсну корпоративну адресу електронної пошти, може користуватися мережею Yammer. Yammer Basic входить до складу служби Office 365.

Відповідні клієнти Office 365, яким потрібно краще контролювати оформлення та зручність використання, керувати вмістом і членством або підвищити безпеку своєї мережі Yammer, можуть оновити її до Yammer Enterprise. Yammer Enterprise має всі можливості Yammer Basic, але також містить додаткові функції брендингу, безпеки й адміністрування, які дають змогу настроювати й захищати приватну мережу. Ось деякі з цих функцій:

 • Можливість створити настроюваний макет для брендингу мережі, щоб надати їй оформлення та зручність використання, притаманні компанії.

 • Розширені настройки конфігурації, які забезпечують загальне керування користувачами та вмістом.

 • Надійні елементи керування безпекою, які дають змогу керувати доступом до мережі та її захистом.

 • Можливість експортувати дані мережі для створення звітів, зберігання та аналізу.

Оновлення

Активувати мережу Yammer Enterprise можна на порталі адміністрування Office 365, виконавши ці кроки:

 1. Перейдіть до Центру адміністрування Office 365.

 2. У розділі включених служб клацніть елемент Так, активувати Yammer Enterprise для моєї мережі.

 3. Дотримуйтеся вказівок майстра.

Коли відповідну мережу Yammer буде активовано, глобальні адміністратори Office 365 стануть її адміністраторами та зможуть настроювати й адмініструвати Yammer. Зверніть увагу: в адміністратора Yammer має бути домен, відповідний мережі Yammer. Наприклад, у мережі contoso.com адміністраторами Yammer стануть тільки глобальні адміністратори Office 365 з адресами електронної пошти @contoso.com. Крім того, в адресах електронної пошти облікових записів адміністраторів Yammer не можуть міститися слова "admin", "support" або "user".

Докладні відомості про те, як оновити мережу до Yammer Enterprise, див. на сторінці Плани й ціни Yammer. Докладні інструкції з процедури активування див. в статті Посібник з активації Yammer.

Визначення стратегії оновлення до Yammer Enterprise

До служби Yammer входить приватна мережа або колекція приватних мереж, упорядкованих за доменом електронної пошти. У Yammer мережа створюється для кожного унікального домену електронної пошти в організації. Входячи, користувач спрямовується до мережі Yammer, яка відповідає його адресі електронної пошти. Наприклад, адреса oleh@contoso.com належатиме мережі contoso.com.

У деяких організацій є лише один домен електронної пошти для всіх користувачів. Великі організації зазвичай мають кілька доменів, які відповідають підрозділам або регіонам (наприклад, contosoeurope.com, contosoasia.com тощо). Маючи кілька доменів, потрібно визначити стратегію оновлення мережі Yammer.

Визначаючи стратегію оновлення, потрібно з’ясувати, які наявні мережі Yammer слід оновити, чи потрібно створити нову мережу та як додаткові мережі буде інтегровано в концепцію соціальних мереж компанії. Від способу, яким оновлюються та об’єднуються мережі, залежить обсяг можливої співпраці між користувачами, особливо якщо вони працюють у різних підрозділах, філіалах і регіонах. Надзвичайно важливо вирішити, який кінцевий продукт потрібно отримати: одну централізовану мережу Yammer, до якої матиме доступ більшість користувачів організації, або кілька мереж, сегментованих за доменами електронної пошти.

Оновлення однієї наявної мережі або створення нової

Ми радимо оновити або створити одну централізовану мережу Yammer, оскільки так усім працівникам буде легше співпрацювати й можна буде запрошувати в основний домен користувачів з інших доменів як гостей. Єдина мережа також означає централізоване адміністрування, що забезпечує узгоджену реалізацію політик і керування, упровадження функцій, заплановане обслуговування тощо. Одна мережа корисна, якщо всі працівники перебувають в одному розташуванні або мають спільну адресу електронної пошти.

Щоб оновити єдину мережу, варто вибрати домен електронної пошти, до якого має доступ більшість користувачів (зазвичай це основний псевдонім організації), АБО мережу з найбільшим обсягом даних (це дає змогу зберегти цінний вміст). Якщо оновити наявну мережу Yammer, відповідний вміст і активні користувачі залишаться в ній.

У більшості організацій використовується один основний домен для адрес електронної пошти працівників, тому оновити або створити єдину мережу – це найпоширеніший підхід.

Оновлення кількох мереж

Якщо у вас кілька мереж Yammer, радимо об’єднати менші мережі в основну мережу організації, перенісши мережі (див. статтю Перенесення мережі: об’єднання кількох мереж Yammer). Об’єднання мереж дає нові можливості:

 • Скорочуйте витрати на адміністрування Yammer.    Після об’єднання можна керувати однією службою Yammer, а не окремими мережами Yammer.

 • Усувайте інформаційні бар’єри в організації.    Об’єднана служба Yammer, доступ до якої мають усі ваші користувачі, дає змогу підключатися до всіх користувачів в організації та працювати з ними.

 • Спростіть вхід у Yammer для користувачів Office 365.    Користувачі можуть входити в мережу Yammer за допомогою своїх облікових даних Office 365 і відкривати Yammer просто із запускача програм Office 365. Див. статтю Вхід у Yammer з Office 365.

 • Без проблем керуйте службою Yammer з Office 365.    Після об’єднання керування службою Yammer спрощується. Наприклад, у вас може бути рішення для єдиного входу, коли для користувачів Yammer застосовуються ідентичності Office 365, і ви можете керувати користувачами й адміністраторами централізовано зі служби Office 365, тобто керувати обліковими записами користувачів Yammer зі служби Office 365 протягом їхнього життєвого циклу.

Оновлення однієї мережі та об’єднання пов’язаних доменів або наявних мереж

Якщо інтегрувати домен електронної пошти, у якому є мережа Yammer, у більшу батьківську мережу, це називається об’єднанням мереж. Об’єднання мереж можна використовувати, якщо організація має кілька підрозділів або філіалів, які не використовують спільний домен електронної пошти, проте хочуть скористатися функціями співпраці й адміністрування Yammer Enterprise. У цьому сценарії всі користувачі можуть приєднатися до єдиної мережі без явного дозволу адміністратора мережі та почати співпрацювати, увійшовши в систему.

Наприклад, припустімо, що Contoso.com – це міжнародна компанія з філіалами у великих містах по всьому світу. Усі філіали виготовляють різну продукцію, щоб задовольнити унікальні потреби клієнтів у відповідних регіонах. В адресах електронної пошти працівників міститься назва їхнього філіалу (@contosoeurope, @contosoasia тощо). Якщо об’єднати мережі, усі домени філіалів об’єднаються в батьківську мережу Yammer, наприклад @contoso.com. Користувачі з адресами електронної пошти філіалу спрямовуватимуться до батьківської мережі Yammer, коли входитимуть у систему.

Оновлюючи мережу та об’єднуючи домени, ми радимо вибрати як батьківську найважливішу наявну мережу з найбільшим обсягом вмісту або кількістю користувачів. Слід ретельно обміркувати цей варіант, адже, якщо об’єднати домени електронної пошти, користувачі втратять доступ до вмісту, створеного в їхній вихідній мережі Yammer.

Щоб розробити план об’єднання мережі, зверніться до служби підтримки Yammer Enterprise.

Примітка.: Якщо інтегрувати домен електронної пошти, не пов’язаний із мережею Yammer, у більшу батьківську мережу, це називається додаванням домену. Якщо додати домен, вміст не буде втрачено, оскільки відповідна мережа Yammer раніше не існувала.

Підготування користувачів до об’єднання мережі

Упроваджуючи будь-яку нову технологію або служби, важливо повідомити своїх користувачів і підготувати їх, особливо якщо процедура впровадження передбачає об’єднання мережі. Це не тільки дає можливість пожвавити спільноту користувачів, а й дає її учасникам змогу дізнатися про нову технологію та отримати відповіді на запитання про неї. Прозоре та захопливе спілкування в потрібний час – це важлива складова успіху впровадження. Тут наведено кілька рекомендацій, які дадуть змогу забезпечити вдале об’єднання.

 1. Перш ніж почати об’єднувати мережі з батьківською, повідомте їхніх користувачів про дату, час і наслідки об’єднання. У цьому повідомленні вкажіть причини об’єднання, підкресліть переваги й надайте вказівки щодо того, як архівувати дані особистих повідомлень, нотаток, файлів тощо. Повідомте користувачів про те, що ці дані стануть недоступними, коли мережі буде об’єднано. Шаблон цього повідомлення див. на сторінці "Планування комунікацій".

 2. Повідомте користувачів батьківської мережі про те, що приєднуються нові користувачі, і порадьте привітати новачків.

 3. Розгляньте можливість експортувати дані, перш ніж об’єднувати мережі, особливо якщо в організації використовуються певні політики збереження даних. Експортувати дані повинен перевірений адміністратор.

Ресурси

У мережі Yammer доступні різні засоби, шаблони й ресурси підтримки, які дають змогу спланувати й реалізувати оновлення до Yammer Enterprise.

Див. також

Вибір корпоративної соціальної мережі: Yammer або канал новин

Знайомство з Yammer

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×