Огляд підключення до (імпортування) даних

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

У цій статті довідки описано імпортування та з'єднання даних. Ви дізнаєтеся про завдання, як імпорт, оновлення, захисту та керування даними.

У цій статті

Робота із зовнішніми даними

Оновлення даних

Імпорт даних із джерела даних

Покращення доступу до даних безпеки

Проблеми про підключення до даних

Робота із зовнішніми зв’язками даних

У цьому розділі описується принцип роботи зовнішніх зв’язків даних, а також пошук, редагування відомостей про підключення, керування ними та надання спільного доступу до них іншим програмам і користувачам.

На початок сторінки

Загальні відомості про зв’язки даних

Дані у книзі Excel можуть походити із двох різних розташувань. Вони можуть зберігатися безпосередньо у книзі або в зовнішньому джерелі, наприклад текстовому файлі, базі даних або кубі онлайнової аналітичної обробки (OLAP). Зовнішнє джерело даних з’єднується із книгою за допомогою зв’язку даних — набору відомостей про розташування та доступ до зовнішнього джерела даних.

Головна перевага підключення до зовнішніх даних — це можливість періодично аналізувати їх у робочій книзі без повторного копіювання, яке може займати багато часу та призводити до появи помилок. Після підключення до зовнішніх даних можна автоматично оновлювати книги Excel даними з вихідного джерела, як тільки в ньому з’являються нові відомості.

Відомості про підключення зберігаються у книзі, а також можуть зберігатись у файлі підключення, наприклад у файлі зв’язку з даними ODC (ODC) або файлі імені джерела даних (DSN).

Щоб перенести зовнішні дані до програми Excel, потрібен доступ до даних. Якщо зовнішні джерело даних , які ви хочете, щоб отримати доступ до на локальному комп'ютері, може знадобитися пароль, дозволи користувача або інші відомості про підключення, зверніться до адміністратора бази даних. Якщо джерело даних до бази даних, переконайтеся, що базу даних не відкривається в режимі монопольного доступу. Якщо джерело даних текстовий файл або електронну таблицю, переконайтеся, що інший користувач не має його відкриття для Монопольний доступ.

Багато джерел даних також вимагають драйвер ODBC або постачальника бази даних OLE для координування потоку даних між програмою Excel, файлом підключення та джерелом даних.

Наведена нижче діаграма підсумовує основні характеристики зв’язків даних.

Підключення до зовнішніх джерел даних

1. існують різні джерела даних, які можна підключити до: служб аналізу SQL Server, Microsoft Access, інші OLAP і реляційних баз даних, електронні таблиці та текстові файли.

2. багато джерел даних є пов'язані драйвер ODBC або постачальник баз даних OLE.

3. файлу зв'язку визначає всі потрібні відомості, які необхідно отримати доступ і отримання даних із джерела даних.

4. відомості про підключення копіюються з файл підключення в книзі, а відомості про підключення можна легко змінювати.

5. Дані копіюються до книги, щоб ними можна було користуватися так, як ви працюєте з даними, що зберігаються безпосередньо в книзі.

На початок сторінки

Пошук підключень

Щоб знайти файли підключення, скористайтеся діалоговим вікном Наявні підключення. (На вкладці Дані у групі Отримати зовнішні дані виберіть пункт Наявні підключення.) У цьому діалоговому вікні відображаються такі типи підключення:

 • Зв'язки у книзі   

  Цей список містить усі наявні у книзі підключення. Він формується з підключень, які вже визначено, які створено за допомогою діалогового вікна Вибір джерела даних у майстрі зв’язків даних, або підключень, раніше вибраних у цьому діалоговому вікні.

 • Підключення до файлів на комп'ютері   

  Цей список формується з папки Мої джерела даних, яка зазвичай зберігається в папці Мої документи (Windows XP) або Документи (Windows Vista).

 • Файли підключення до мережі   

  Цей список може формуватися з таких джерел:

  • Набір папок у локальній мережі, розташування яких можна розгорнути в мережі як частину розгортання групових політик Microsoft Office.

  • На Excel Services бібліотека зв'язків даних (DCL) на сайті SharePoint Foundation . Додаткові відомості про доступ до бібліотек DCL у розділі публікація в службах Excel Services безпечно.

На початок сторінки

Змінення властивостей підключення

Програму Excel можна також використовувати як редактор файлу підключення для створення та редагування підключень до зовнішніх джерел даних, які зберігаються у книзі або у файлі підключення. Якщо ви не можете знайти потрібне підключення, його можна створити, натиснувши кнопку Знайти інші, щоб відкрити діалогове вікно Вибір джерела даних, а потім натиснувши кнопку Створити, щоб запустити майстер зв’язків даних.

Створивши підключення, можна у діалоговому вікні Властивості підключення (на вкладці дані у групі Отримати зовнішні дані натисніть кнопку Властивості.) для керування різними параметрами для підключення до зовнішніх джерел даних, а використання, повторне використання або змінення файлів підключення.

Якщо для зв’язку із джерелом даних використовується файл підключення, програма Excel копіює з нього відомості про підключення до книги Excel. Під час внесення змін за допомогою діалогового вікна Властивості підключення змінюються відомості, що зберігаються в поточній книзі Excel, а не вихідний файл зв’язку з даними, який використовувався для створення підключення. Цей файл позначається іменем, яке відображається у властивості Файл підключення на вкладці Визначення. Після редагування відомостей про підключення (крім властивостей Ім’я підключення й Опис підключення) посилання на файл підключення видаляється, а властивість Файл підключення очищується.

Щоб забезпечити використання файлу підключення в усіх випадках оновлення даних, установіть прапорець Завжди намагатися використовувати цей файл для оновлення даних на вкладці Визначення. Установлення цього прапорця гарантує, що оновлення файлу підключення завжди буде використовуватись усіма книгами, які використовують цей файл підключення. У ньому ця властивість також має бути встановлена.

На початок сторінки

Керування підключеннями

За допомогою діалогового вікна Підключення робочої книги можна легко керувати такими підключеннями, тобто створювати, змінювати та видаляти їх (на вкладці Дані у групі Підключення натисніть кнопку Підключення). Це діалогове вікно можна використати для виконання таких дій:

 • Створення, редагування, оновлення та видалення підключень, які використовуються в робочій книзі.

 • Перевірка джерела зовнішніх даних. Вона може знадобитися, якщо підключення визначив інший користувач.

 • Відображати використання кожного підключення в поточній книзі.

 • Визначати помилки у підключеннях до зовнішніх даних.

 • Переспрямовувати підключення до іншого сервера або джерела даних, а також замінювати файл підключення для наявного підключення.

 • Полегшення створення файлу підключення та надання користувачам спільного доступу до них.

На початок сторінки

Надання спільного доступу до підключень

Файли підключення варто використовувати, щоб надавати спільний доступ до підключень на постійній основі, зробити їх доступнішими, посилити безпеку та полегшити керування джерелами даних. Найкращий спосіб надання спільного доступу до файлів підключення — це розмістити їх у безпечному й надійному розташуванні, наприклад у мережній папці або бібліотеці SharePoint, де користувачі зможуть читати файл, проте лише визначені користувачі зможуть його змінювати.

Використання файлів ODC

Файли ODC, файли зв’язку з даними Office, можна створити, приєднавшись до зовнішніх даних за допомогою діалогового вікна Вибір джерела даних або приєднавшись до нового джерела даних за допомогою майстра зв’язків даних. Для збереження відомостей про підключення у файлі ODC використовуються настроювані теги HTML і XML. Можна легко переглядати й редагувати вміст файлу у програмі Excel.

Ви можете надати іншим користувачам спільний доступ до файлів підключень, щоб вони мали той самий рівень доступу до зовнішнього джерела даних, що й ви. Іншим користувачам не потрібно встановлювати джерело даних, щоб відкрити файл підключення, але, можливо, їм знадобиться інсталювати драйвер ODBC або постачальника OLE DB, які необхідні для доступу до зовнішніх даних із їхнього комп’ютера.

Для підключення до даних і надання до них спільного доступу рекомендовано використовувати файли ODC. Ви можете легко перетворити файли підключення інших традиційних форматів (DSN, UDL і файли запитів) на файли ODC, відкривши файл підключення та вибравши команду Експортувати файл підключення на вкладці Визначення діалогового вікна Властивості підключення.

Використання файлів запиту

Файли запиту — це текстові файли, які містять відомості про джерело даних, включно з ім’ям сервера, де розташовано дані, і відомостями про підключення, які надаються під час створення джерела даних. Файли запиту — це традиційний спосіб надання спільного доступу до запитів іншим користувачам програми Excel.

За допомогою запиту DQY-файли    За допомогою програми Microsoft Query для збереження DQY-файли, які містять запити для даних із реляційних баз даних або текстові файли. Якщо відкрити файли в цих форматах у Microsoft Query, можна переглядати дані, повернуті запитом та змінити запит для отримання різних результатів. Можна зберегти на будь-який запит, який ви створюєте, за допомогою майстра запитів або безпосередньо в Microsoft Query DQY-файл.

За допомогою запиту OQY-файли    Можна зберігати OQY-файли для підключення до даних у базі даних OLAP на сервері або в автономний файл куба (.cub). Під час використання майстра багатовимірного підключення у Microsoft Query для створення джерела даних для бази даних OLAP або куба, автоматично створюється OQY-файлу. Оскільки баз даних OLAP не організовані в записи або таблиці, не можна створювати запити або DQY-файли, щоб отримати доступ до цих баз даних.

Використання файлів .rqy запиту    Excel можна відкривати файли запитів у форматі .rqy для підтримки баз даних OLE драйверів джерел даних, використовувати цей формат. Щоб отримати додаткові відомості зверніться до документації для драйвера.

Використання файлів .qry запиту    Microsoft Query можна відкривати та зберігати файли у форматі .qry для використання з попередніми версіями програми Microsoft Query, які не можуть відкривати DQY-файли. Якщо у вас є запит файл у форматі .qry, який потрібно використовувати у програмі Excel, відкрийте файл у Microsoft Query і збережіть його як починається зі. Додаткові відомості про збереження DQY-файли див.

За допомогою .iqy файли веб-запитів    Програма Excel може відкривати файли .iqy веб-запитів для отримання даних з Інтернету.

На початок сторінки

Використання зовнішніх діапазонів даних і їхніх властивостей

Зовнішній діапазон даних (також називається таблицею запитів) — це визначене ім’я або ім’я таблиці, що визначає розташування даних, доданих до аркуша. Під час підключення до зовнішніх даних програма Excel автоматично створює зовнішній діапазон даних. Єдиний виняток — звіт зведеної таблиці, підключений до джерела даних — він не створює зовнішній діапазон даних. У програмі Excel можна відформатувати й розташувати зовнішній діапазон даних або використати його в обчисленнях, як і будь-які інші дані.

У програмі Excel зовнішньому діапазону даних автоматично дається таке ім’я:

 • Зовнішні діапазони даних із файлів зв’язку з даними Office (ODC) отримують такі самі імена, що й імена файлів.

 • Ім'я запиту – це іменовані діапазони зовнішніх даних із бази даних. За замовчуванням Query_from_джерела – це ім'я джерела даних, які використовуються для створення запиту.

 • Зовнішні діапазони даних із текстових файлів отримують імена текстових файлів.

 • Ім'я веб-сторінки, з якої було отримано даних – це іменовані діапазони зовнішніх даних із веб-запити.

Якщо робочий аркуш має кілька зовнішніх діапазонів даних з одного джерела, вони нумеруються. Наприклад, МійТекст, МійТекст_1, МійТекст_2 і т.д.

Зовнішній діапазон даних має додаткові властивості (не слід плутати із властивостями підключення), які можна використовувати для керування даними, зокрема для збереження форматування клітинок і ширини стовпців. Ці властивості зовнішнього діапазону даних можна змінити, натиснувши кнопку Властивості у групі Підключення на вкладці Дані, а потім внісши потрібні зміни в діалогові вікна Властивості зовнішнього діапазону або Властивості зовнішніх даних.

Примітка.: Якщо потрібно надати спільний доступ до зведення або звіт, який базується на зовнішні дані, можна надати іншим користувачам книги, яка містить зовнішнього діапазону даних, або можна створити шаблон звіту. шаблон звіту дає змогу зберігати резюме або звіт без збереження зовнішніх даних таким чином, щоб його менше. Зовнішні дані не буде отримано під час відкриття шаблон звіту.

На початок сторінки

Відомості про підтримку джерел даних у програмі Excel і службах Excel Services

Для приєднання до різних джерел даних існує кілька об’єктів даних (такі як зовнішній діапазон даних і звіт зведеної таблиці). Проте тип джерела даних, до якого можна приєднатися, різний у кожного об’єкта даних. Можна також використовувати й оновлювати приєднані дані у службах Excel Services, але існують додаткові обмеження та способи їх обійти, які потрібно враховувати.

Об’єкти даних Excel і підтримка джерел даних

У наведеній нижче таблиці перелічено, які джерела даних підтримуються для кожного об’єкта даних у програмі Excel.

Підтримувані джерела даних

Excel
даних
об'єкта

Створює
зовнішні
даних
діапазон?

OLE
баз даних

ODBC

Текст
файлу

HTML
файлу

XML
файлу

Надання спільного доступу –
точки
списку

Майстер імпорту текстових файлів

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Звіт зведеної таблиці
(не OLAP)

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Звіт зведеної таблиці
(OLAP)

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Таблиця Excel

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Карта XML

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Веб-запит

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Майстер зв’язків даних

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Microsoft Query

Так

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Примітка.: Ці файли — текстові файли, імпортовані за допомогою майстра імпорту текстових файлів, файли XML, імпортовані за допомогою карти XML, і файли HTML або XML, імпортовані за допомогою веб-запиту, — не використовують драйвер ODBC або постачальник бази даних OLE для встановлення зв’язку із джерелом даних.

Служби Excel Services і підтримка джерел даних

Щоб відобразити робочу книгу Excel у службах Excel Services (програма Excel у браузері), можна підключитися й оновити дані, але для цього потрібно використати звіт зведеної таблиці. Служби Excel Services не підтримують зовнішні діапазони даних, а це означає, що вони не підтримують таблицю Excel, підключену до джерела даних, веб-запиту, карти XML або запиту Microsoft Query.

Однак таке обмеження можна обійти, використавши для підключення до джерела даних зведену таблицю, а потім спроектувати й розмітити її як двовимірну таблицю без рівнів, груп і проміжних підсумків, щоб відображалися значення всіх потрібних рядків і стовпців. Докладніші відомості див. за посиланнями в розділі Див. також.

На початок сторінки

Відомості про компоненти доступу до даних

Microsoft компонентів Data Access (MDAC) 2,8 входить до складу Microsoft Windows Server 2003 і Windows XP SP2. MDAC можна підключитися до та використовувати дані з різних джерел даних реляційних та nonrelational. Підключення до багатьох різних джерел даних за допомогою драйвери відкрити підключення до бази даних (ODBC) або база даних OLE постачальників, які або вбудованих та доставлення корпорацією Майкрософт або розроблені різні третіми сторонами. Під час інсталяції програми Microsoft Office, додаткові драйвери ODBC та доступу OLE DB буде додано до комп'ютера.

Операційні системи Windows Vista та Windows 7 використовують компоненти доступу до даних Windows (Windows DAC).

Щоб переглянути весь список постачальників баз даних OLE, інстальованих на комп’ютері, відкрийте діалогове вікно Властивості зв’язку з даними з файлу зв’язку з даними, а потім виберіть вкладку Постачальник.

Щоб переглянути весь список постачальників ODBC, інстальованих на вашому комп’ютері, відкрийте діалогове вікно Адміністратор баз даних ODBC, а потім виберіть вкладку Драйвери.

Також можна використовувати драйвери ODBC або постачальники баз даних OLE інших виробників для отримання інформації з інших джерел даних не від Майкрософт, включно з іншими типами ODBC та баз даних OLE. Щоб отримати відомості про інсталяцію цих драйверів ODBC або постачальників баз даних OLE, зверніться до документації бази даних або до її виробника.

На початок сторінки

Використання ODBC для підключення до джерел даних

У цьому розділі детальніше описується технологія ODBC.

Архітектура ODBC

В архітектурі ODBC застосунок (наприклад, Excel) з’єднується з диспетчером драйверів ODBC, який у свою чергу використовує певний драйвер ODBC (наприклад, драйвер Microsoft SQL ODBC) для підключення до джерела даних (наприклад, бази даних Microsoft SQL Server).

Визначення відомостей про підключення

Щоб підключитися до джерел даних ODBC, виконайте такі дії:

 1. Переконайтеся, що на комп’ютері, на якому міститься джерело даних, інстальовано відповідний драйвер ODBC.

 2. Визначте ім’я джерела даних (DSN) за допомогою Адміністратора джерел даних ODBC, щоб зберегти відомості про підключення в реєстрі чи файлі DSN або рядок підключення в коді Microsoft Visual Basic, щоб передати відомості про підключення безпосередньо до диспетчера драйверів ODBC.

  Щоб визначити джерело даних, у системі Windows Vista натисніть кнопку Пуск і виберіть пункт Панель керування. Послідовно виберіть пункти Система й обслуговування та Адміністрування. У системах Windows XP та Windows Server натисніть кнопку Пуск, потім виберіть пункт Панель керування. Послідовно виберіть пункти Продуктивність і обслуговування, Адміністрування, а потім — Джерела даних (ODBC). Щоб отримати докладніші відомості про різні варіанти, натисніть кнопку Довідка в кожному діалоговому вікні.

Джерела даних комп’ютера

Джерела даних зберігати відомості про підключення в реєстрі певних комп'ютера, введіть ім'я користувача. Джерела даних можна використовувати лише на комп'ютері, їх визначено. Є два типи джерела даних, користувача та системи. Джерела даних користувача може використовуватися лише поточний користувач і відображаються лише до цього користувача. Системні джерела даних можуть використовуватися всіма користувачами на комп'ютері та видимі для всіх користувачів на комп'ютері.

Джерела даних комп’ютера особливо корисні в тих випадках, коли потрібно забезпечити додатковий захист, оскільки вони гарантують, що лише користувачі, які ввійшли на комп’ютер, зможуть побачити джерела даних, і віддалений користувач не зможе скопіювати їх на інший комп’ютер.

Файлові джерела даних

Файлові джерела даних (також називаються файлами DSN) зберігають відомості про підключення в текстовому файлі, а не в реєстрі, і загалом гнучкіші у використанні, ніж джерела даних комп’ютера. Наприклад, файлове джерело даних можна скопіювати на будь-який комп’ютер із відповідним драйвером ODBC, щоб ваш застосунок мав змогу використовувати узгоджені та точні відомості про підключення до всіх комп’ютерів, які він використовує. Також можна розмістити файлове джерело даних на одному сервері, надати до нього спільний доступ багатьом комп’ютерам у мережі та легко утримувати відомості про підключення в одному розташуванні.

Файлове джерело даних також може не бути доступне для спільного використання. Недоступне файлове джерело даних розміщується на одному комп’ютері та вказує на джерело даних комп’ютера. Можна використовувати недоступні файлові джерела даних для доступу до наявних джерел даних комп’ютера з файлових джерел.

На початок сторінки

Використання бази даних OLE для підключення до джерел даних

У цьому розділі детальніше описуються бази даних OLE.

Архітектура баз даних OLE

В архітектурі баз даних OLE застосунок, який отримує доступ до даних, називається споживачем даних (наприклад, Excel), а програма, яка надає власний доступ до даних, називається постачальником баз даних (наприклад, постачальник Microsoft OLE DB для сервера SQL Server).

Визначення відомостей про підключення

Універсальні файли зв’язку з даними (UDL) містять відомості про підключення, які споживач даних використовує для доступу до джерела даних через постачальника баз даних OLE цього джерела. Можна створити відомості про підключення, виконавши одну з таких дій:

 • У майстрі зв'язків даних за допомогою діалогового вікна Властивості зв'язку з даними для визначення даних посилання для постачальника баз даних OLE. Додаткові відомості наведено в розділі Імпорт даних за допомогою майстра зв'язків даних.

 • Створіть чистий текстовий файл із розширенням UDL, а потім відредагуйте файл, що відображається в діалоговому вікні Властивості зв’язку з даними.

На початок сторінки

Оновлення даних

Якщо підключено зовнішнє джерело даних, можна виконати операцію оновлення, щоб отримати найновіші дані. Під час кожного оновлення даних відображається остання їхня версія, що містить усі зміни, внесені до даних після останнього оновлення.

На ілюстрації нижче пояснюється простий процес, який відбувається під час оновлення даних, підключених до зовнішнього джерела.

Основний процес оновлення зовнішніх даних

1. Операція оновлення отримує оновлені дані.

2. файл підключення визначає всі потрібні відомості, які необхідно отримати доступ і отримання даних із зовнішнього джерела даних.

3. існують різні джерела даних, які можна оновлювати: OLAP, SQL Server, Access, баз даних OLE, ODBC, електронні таблиці та текст файли.

4. Оновлені дані додаються до поточної книги.

У програмі Excel існує багато варіантів оновлення імпортованих даних, включно з оновленням даних щоразу під час відкриття робочої книги та автоматичним оновленням через певні проміжки часу. Ви можете продовжувати працювати у програмі Excel під час оновлення даних, а також можна перевіряти стан оновлення під час цього процесу.

Якщо до зовнішнього джерела даних вимагає пароль , щоб отримати доступ до даних, може вимагати, що пароль введено під час кожного діапазон зовнішніх даних оновлюється.

На початок сторінки

Імпортування даних із джерел

Системи Windows XP, Windows Vista та Microsoft Office надають драйвери ODBC та постачальники OLE DB, які можна використовувати для отримання даних із таких поширених джерел: програма Microsoft Access, файли HTML в Інтернеті, текстові файли, сервер Microsoft SQL Server, служби аналізу SQL Server Analysis Services і файли XML. Використовуючи майстер зв’язку даних і застосунок Microsoft Query, можна також отримати доступ до багатьох інших джерел даних, які мають відповідні постачальники баз даних OLE та драйвери ODBC, включно з іншими робочими аркушами Excel, Microsoft FoxPro, dBASE, Paradox, Oracle і DB2.

На початок сторінки

Імпортування даних із бази даних Access

Існує кілька способів обміну даними між програмами Microsoft Access і Microsoft Excel.

 • Перенести дані з Excel до Access можна одним із трьох способів: скопіювавши їх із таблиці Access і вставивши на аркуш Excel, підключившись до бази даних Access із аркуша Excel або експортувавши до нього дані з Access.

 • Щоб перенести дані з Access до Excel, можна скопіювати їх з аркуша Excel і вставити в таблицю Access, імпортувати аркуш Excel до таблиці Access або створити посилання на аркуш Excel у таблиці Access.

Примітка.: Імпорт слово має два різні значення між Excel і Access. У програмі Excel щоб імпортувати означає, що зробити постійного зв'язку з даними, які можна оновити. У програмі Access щоб імпортувати означає, що для перенесення даних в Access один раз, але без зв'язків даних.

Робота з даними Access у програмі Excel

Багато функціональних особливостей програми Excel, такі як аналіз даних і побудова діаграм, гнучкість упорядкування й розмічування інформації та інші функції, недоступні у програмі Access. Щоб скористатися цими можливостями, можна працювати з даними Access у книзі Excel.

Підключення до даних Access у програмі Excel

Щоб передати оновлювані дані Access до програми Excel, можна встановити зв’язок із базою даних Access і передати всі дані з таблиці або запиту. Наприклад, можна оновлювати щомісячний звіт про бюджет у програмі Excel, щоб він містив дані поточного місяця.

Експортування даних із програми Access до Excel

За допомогою майстра експорту у програмі Access можна експортувати будь-який об’єкт бази даних Access (наприклад, таблицю, запит чи форму) або вибрані з подання записи до аркуша Excel. Під час експортування у програмі Access можна зберегти відомості для подальшого використання й навіть настроїти розклад автоматичного виконання операції експорту через визначені проміжки часу.

Нижче наведено поширені сценарії експортування даних з Access до Excel.

 • Відділ або робоча група використовують для роботи з даними як Access, так і Excel. Дані зберігаються в базах даних Access, а Excel використовується для аналізу даних і класифікації його результатів. Члени команди час від часу експортують дані до Excel у разі потреби, але керівник зацікавлений в удосконаленні цього процесу.

 • Ви досвідчений користувач Access, але керівництво вимагає надавати звіти у форматі Excel. Через однакові проміжки часу ви виконуєте операцію копіювання даних до Excel, але краще автоматизувати цей процес для заощадження власного часу.

Для отримання додаткових відомостей про експортування даних з Access до Excel зверніться до довідкової системи Access.

Робота з даними Excel у програмі Access

Щоб скористатися перевагами, які надає програма Access (керування даними, безпека та користувацькі функції), можна працювати з даними Excel у базі даних Access. Серед численних корисних функцій програми Access є дві, які можуть бути особливо зручні під час роботи з даними Excel.

 • Звіти    Якщо ви знайомі з конструюванням звітів Access і вам потрібно підсумувати та впорядкувати дані Excel у такому звіті, можна створити звіт Access. Можна створювати такі гнучкі звіти, як групові або підсумкові, друковані етикетки та графічні звіти.

 • Форми    Якщо ви хочете використовувати форму, щоб знайти або для відображення даних у програмі Excel, можна створити форми Access. Наприклад, можна створити форми Access, щоб відобразити поля в порядку, відмінному від порядку стовпців на аркуші, або можна переглянути довгі ланцюжки рядок даних легше на один екран.

Щоб отримати додаткові відомості про роботу з формами та звітами Access, зверніться до довідкової системи програми Access.

Зв’язування з даними Excel у програмі Access

У базі даних Access можна встановити зв’язок із діапазоном Excel у вигляді таблиці. Цей підхід корисний у тому разі, якщо потрібно продовжувати роботу з діапазоном даних у програмі Excel і водночас зробити дані доступними із програми Access. Зв’язок такого типу створюється всередині бази даних Access, а не у програмі Excel.

Після додавання зв’язку з аркушем або іменованим діапазоном Excel у програмі Access створюється нова таблиця, зв’язана з вихідними клітинками. Будь-які зміни у вихідних клітинках Excel відображаються у зв’язаній таблиці. Проте вміст відповідної таблиці у програмі Access змінити не можна. Додавати, редагувати або видаляти дані можна лише у вихідному файлі Excel.

Нижче наведено поширені сценарії використання посилань на аркуш Excel у програмі Access.

 • Необхідно, продовжуючи зберігати дані у програмі Excel, скористатися потужними засобами створення запитів і звітів Access.

 • Відділ або робоча група використовує програму Access, але дані із зовнішніх джерел зберігаються в аркушах Excel. Потрібно, не зберігаючи копії зовнішніх даних, забезпечити роботу з ними у програмі Access.

Щоб отримати додаткові відомості про зв’язування з даними Excel у програмі Access, зверніться до довідкової системи програми Access.

Імпортування даних із програми Excel до Access

Для зберігання даних із програми Excel у базі даних Access і подальшого їх використання та оновлення звідти дані можна імпортувати до програми Access. Під час цієї операції дані зберігаються в новій або наявній таблиці Access без змінення їх у програмі Excel. Одночасно можна імпортувати лише один аркуш. Щоб імпортувати дані з кількох аркушів, потрібно повторити операцію імпорту для кожного з них.

Нижче наведено поширені сценарії імпортування даних з Excel до Access.

 • Ви досвідчений користувач Excel, але для більш ефективної роботи з даними вам потрібно користуватись Access. Можна перемістити дані з аркушів Excel до однієї або кількох нових баз даних Access.

 • Відділ або робоча група використовує Access, але час від часу отримує дані у форматі Excel, які потрібно вносити до баз даних Access. Можна імпортувати аркуші Excel до бази даних у міру їх отримання.

 • Ви використовуєте Access для керування даними, але щотижневі звіти від решти вашої команди надходять у вигляді книг Excel. Краще автоматизувати процес імпорту таким чином, щоб кожного тижня у визначений час дані, які надходять, додавалися до бази даних.

Для отримання додаткових відомостей про імпортування даних з Excel до Access зверніться до довідкової системи Access.

На початок сторінки

Імпортування даних з Інтернету

Часто веб-сторінки містять відомості, придатні для аналізу у програмі Excel. Наприклад, можна аналізувати котирування акцій у програмі Excel, використовуючи відомості, які надходять безпосередньо з веб-сторінки. Залежно від потреб можна отримувати оновлювані дані (тобто, можна оновлювати дані у програмі Excel останніми даними з веб-сторінки) або отримувати дані з веб-сторінки та зберігати їх на аркуші статично.

За допомогою веб-запиту можна отримувати дані, які зберігаються в інтрамережі або в Інтернеті. Це може бути одна таблиця, кілька таблиць або весь текст веб-сторінки. Отримані дані можна аналізувати за допомогою функцій і засобів Excel. Одним натисканням кнопки миші можна легко оновити дані найновішою інформацією з веб-сторінки. Наприклад, можна отримати й оновити котирування акцій із загальнодоступної веб-сторінки або таблицю з даними про продаж із веб-сторінки організації.

Можна імпортувати дані, які походять із веб-сторінки за допомогою діалогового вікна Створення веб-запиту . (На вкладці дані у групі Отримати зовнішні дані натисніть кнопку З Інтернету.) Потрібен доступ до World Wide Web через в інтрамережі або модема, що використовується на комп'ютері або в мережі, або ви можете зробити запит проти HTML або XML-файлів, які зберігаються на комп'ютері.

На початок сторінки

Імпортування текстових файлів

За допомогою програми Excel можна імпортувати дані з текстового файлу до аркуша. (На вкладці Дані у групі Отримати зовнішні дані натисніть кнопку З тексту.) Майстер імпорту тексту перевіряє текстовий файл, який імпортується, і забезпечує його належне імпортування.

Існує два способи імпортування даних із текстового файлу за допомогою програми Excel. Можна відкрити текстовий файл у програмі Excel (при цьому зв’язок із файлом не встановлюється) або імпортувати його як зовнішній діапазон даних (при цьому встановлюється зв’язок із текстовим файлом).

Є два найпоширеніші формати текстових файлів:

 • Текстові файли з роздільниками (TXT), у яких поля тексту зазвичай розділяються символом табуляції (код символу ASCII 009).

 • Текстові файли зі значеннями, розділеними комами (CSV), у яких поля тексту зазвичай розділяються символом коми (,).

Можна також змінити символ-роздільник, який використовується в текстових файлах із роздільниками та у CSV-файлах. Це може знадобитися для того, щоб операції імпорту та експорту відбувалися коректно.

На початок сторінки

Імпортування даних із сервера Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server — це повнофункціональна реляційна база даних, призначена для роботи з корпоративними даними, для яких потрібні оптимальна продуктивність, доступність, розширюваність і безпека. У програмі Excel можна легко підключитися до бази даних Microsoft SQL Server. (На вкладці Дані у групі Отримати зовнішні дані відкрийте меню З інших джерел і виберіть пункт З сервера SQL.)

Під час установлення зв’язку з базою даних Microsoft SQL Server майстер зв’язків даних відображає три сторінки:

 • На сторінці 1: підключення до бази даних сервера    На цій сторінці можна вказати сервер бази даних і таким чином, щоб увійти сервер.

 • Сторінка 2: вибір бази даних і таблиці    Використовуйте цю сторінку, щоб вказати бази даних і таблиці або запиту, який містить потрібні дані.

 • Сторінка 3: збереження даних файлу та підключення    На цій сторінці можна вказати й опис підключення до файлу та пошуку фрази для пошуку файлу.

На початок сторінки

Імпортування даних зі служб аналізу Microsoft SQL Server Analysis Services

Служб Analysis Services (компонент Microsoft SQL Server) яка підтримує бізнес-аналітика і основою системи аналізу онлайнової аналітичної обробки (OLAP), системи показників ключовий показник ефективності (KPI), інтелектуального аналізу даних і приладної дошки, створення звітів, систем . У програмі Excel, можна легко підключитися до до бази даних OLAP служб аналізу за допомогою постачальника OLAP. (На вкладці дані у групі Отримати зовнішні дані натисніть кнопку З інших джерелі виберіть пункт Зі служб аналізу Analysis Services.) Постачальник OLAP – це набір програмного забезпечення, яка надає доступ до певного типу бази даних OLAP. Це програмне забезпечення може містити драйвер джерела даних та іншого клієнтського програмного забезпечення, що необхідно підключитися до бази даних. Звіт зведеної таблиці потрібно використовувати для підключення до постачальника OLAP.

Можна також відкрити даних OLAP. під час відключено від джерела даних OLAP. На автономний файл куба – це файл із розширенням CUB, який зберігає частину вихідні дані із сервера бази даних OLAP. Щоб продовжити, щоб внести зміни до звітів зведеної таблиці та зведеної діаграми, якщо недоступність сервера, або якщо ви відключено від мережі за допомогою автономного файлу куба.

Під час встановлення зв’язку зі службами аналізу в майстрі зв’язків даних відображаються три сторінки:

 • На сторінці 1: підключення до бази даних сервера     На цій сторінці можна вказати сервер і таким чином, щоб увійти до сервера бази даних.

 • Сторінка 2: вибір бази даних і таблиці    На цій сторінці можна вказати бази даних і куба.

 • Сторінка 3: збереження даних файлу та підключення    На цій сторінці можна вказати й опис підключення до файлу та пошуку фрази для пошуку файлу.

На початок сторінки

Імпорт даних XML

Excel дає змогу імпортувати дані розширювану мову розмітки (XML), який створюється з іншими базами даних і застосунків, зіставлення елементів XML із XML-схему на аркуші клітинки та експорт переглянутий XML-даних для взаємодії з іншими базами даних і застосунків. Урахування цих нових функцій XML як перетворення Excel XML даних файлу генератор допомогою графічного інтерфейсу.

За допомогою карт XML можна легко додавати, знаходити та витягати певні фрагменти ділових відомостей із документів Excel. Наприклад, рахунок, який містить ім’я та адресу замовника, або звіт із фінансовими підсумками останнього кварталу — більше не прості статичні документи. Інформацію цих документів можна без перешкод імпортувати з баз даних і застосунків, редагувати та експортувати до тих самих або інших баз даних і застосунків.

Основні сценарії використання XML

Далі перелічено найважливіші ситуації, на використання в яких розраховано функції XML.

 • Розширення можливостей наявних шаблонів Excel шляхом зіставлення елементів XML з існуючими клітинками. Це спрощує додавання та видалення даних XML із шаблонів, оскільки їх не потрібно будувати наново із самого початку.

 • Використання даних XML як вхідних відомостей для наявних моделей обчислень через зіставлення елементів XML з існуючими електронними таблицями.

 • Імпорт файлів даних XML до нової книги.

 • Імпорт даних XML з веб-служби до наявного аркуша Excel.

 • Експорт даних у зіставлених клітинках до файлів даних XML, незалежних від інших даних у книзі.

Основний процес використання даних XML в Excel

Наведена нижче діаграма ілюструє взаємодію файлів і операцій у процесі використання XML у програмі Excel. В основному цей процес складається із п’яти етапів.

Огляд роботи програми Excel із даними XML

Виноска 1 Додавання файлу XML-схеми (. xsd) до книги.

виноска 2 Зіставлення елементів XML-схеми з окремими клітинками або XML-списків.

Callout 3 Імпорт файлу XML-даних (XML) і зв'язування елементів XML із зіставленими клітинками.

Етап 4 Введення даних, переміщення зіставлених клітинок і поліпшення функціональності програми Excel під час збереження структури та визначень XML.

Callout 5 Експорт відредагованих даних із зіставлених клітинок до файлу XML-даних.

Використання даних XML

Вміст файлу даних XML можна імпортувати до наявної у книзі карти XML. Під час імпорту дані з файлу прив’язуються до карти XML, яка зберігається у книзі. Це означає, що кожному елементу даних у файлі даних XML відповідає елемент у схемі XML, здобутій із файлу схеми XML або з гаданої схеми. Кожна карта XML може мати лише одну прив’язку до даних XML, яка стосується всіх зіставлень, створених із цієї карти XML.

Відкрийте діалогове вікно Властивості карти XML (на вкладці Розробник у групі XML виберіть елемент Властивості карти), у якому можна настроїти три параметри (усі встановлено за промовчанням) для керування поведінкою прив’язки даних XML:

 • Перевірити дані на відповідність схемі для імпорту й експорту    Визначає, якщо Excel буде перевірено даних на відповідність карту XML під час імпорту даних. Установіть цей параметр, якщо ви хочете, щоб переконатися, що відповідає XML-даних, що імпортуються XML-схему.

 • Перезаписати наявні дані новими.    Визначає, якщо дані буде перезаписано під час імпорту даних. Установіть цей параметр, якщо потрібно замінювати наявні дані з нових даних, наприклад, коли оновлені дані, які містяться у нового файлу XML-даних.

 • Додавання нових даних до наявних XML списків    Визначає, якщо вміст джерела даних буде додано до наявних даних на аркуші. Установіть цей параметр, наприклад, є об'єднання даних із кількох подібних файлів XML, в XML-список, або ви не хочете, щоб перезаписати вміст клітинки, яка містить функцію.

На початок сторінки

Імпортування даних за допомогою майстра зв’язків даних

За допомогою майстра зв’язків даних можна підключитися до вже визначеного зовнішнього джерела даних OLE або ODBC. Щоб відкрити майстер зв’язків даних, на вкладці Дані у групі Отримати зовнішні дані натисніть кнопку З інших джерел, відтак виберіть команду З майстра зв’язків даних.

Якщо в майстрі зв’язків даних вибрати із джерел даних варіант Додатково, у діалоговому вікні Властивості зв’язку з даними можна переглянути список доступних постачальників баз даних OLE. Крім того, постачальник Microsoft OLE DB для драйверів ODBC також надає можливість доступу до джерел даних ODBC. Щоб отримати докладніші відомості про використання кожної вкладки цього діалогового вікна, виберіть елемент Довідка в діалоговому вікні Властивості зв’язку з даними.

Загалом, щоб визначити відомості про підключення в діалоговому вікні Властивості зв’язку з даними, виконайте такі дії:

 • Відкрийте вкладку Постачальник даних, виберіть постачальника баз даних OLE та натисніть кнопку Далі. Відкриється вкладка Підключення, у якій можна ввести певні відомості про підключення для постачальника баз даних OLE.

  Кожен постачальник баз даних OLE визначає свої відомості про підключення. Наприклад, постачальник Microsoft OLE DB для сервера SQL Server вимагає введення імені сервера, його розташування та імені користувача. Можна також визначити додаткові відомості, такі як пароль, або чи потрібно використовувати інтегровану безпеку Microsoft Windows.

 • Відкрийте вкладку Додатково, щоб ввести додаткові дані, такі як параметри мережі та дозволи на доступ.

 • Відкрийте вкладку Усі властивості, щоб визначити властивості ініціалізації для цього постачальника баз даних OLE.

Примітка.: Не можна фільтрувати або приєднувати дані в майстрі зв’язків даних.

На початок сторінки

Імпортування даних за допомогою застосунку Microsoft Query

Також можна використовувати Microsoft Query, щоб імпортувати дані. (На вкладці дані у групі Отримати зовнішні дані натисніть кнопку З інших джерелі натисніть кнопку Із програми Microsoft Query). Ви використання Microsoft Query для настроювання джерел даних ODBC для отримання даних. У Microsoft Query за допомогою майстра для створення простої запитабо дає змогу розширеного фільтра в запиті створювати складніші запиту та виконайте такі дії:

 • фільтрування рядків або стовпців перед імпортуванням до програми Excel;

 • Створення параметризований запит.

 • сортування даних перед імпортуванням до програми Excel;

 • об’єднання кількох таблиць.

Застосунок Microsoft Query має простий інтерфейс, яким легко користуватись у програмі Excel для виконання спеціалізованих завдань із запитами.

На початок сторінки

Імпортування даних за допомогою програмування та з використанням функцій

Для розробників існує кілька способів імпортування даних у програмі Excel.

 • За допомогою Visual Basic для застосунків для отримання доступу до зовнішнього джерела даних. Залежно від джерела даних можна використовувати об'єкти доступу до даних або об'єкти даних ActiveX для завантаження даних. Ви також можете визначити рядок підключення в коді, що визначає відомості про підключення. За допомогою рядка підключення зручно, наприклад, коли ви хочете, щоб уникнути вимагає системний адміністратор або користувачі спочатку створити файл зв'язку, або для спрощення встановлення застосунку.

 • Якщо ви імпортуєте дані з бази даних SQL Server, розгляньте можливість використання клієнта SQL Native Client — окремого інтерфейсу прикладних програм (API) доступу до даних, що використовується для баз даних OLE та ODBC. Він поєднує постачальника баз даних SQL OLE DB та драйвер SQL ODBC в одну власну бібліотеку динамічного компонування (DLL), надаючи нові функціональні можливості, які відрізняються від компонентів Microsoft доступу до даних (MDAC). Можна використати клієнт SQL Native Client для створення нових або вдосконалення наявних застосунків, які можуть використовувати нові функції SQL Server, такі як набори з кількох активних результатів (MARS), користувацькі типи (UDT) і підтримка типів даних XML.

 • Функція RTD реального часу отримує дані із програми, яка підтримує автоматизацію COM. До RTD автоматизації надбудови COM має бути створено і зареєстровано на локальному комп'ютері.

 • SQL. Функція запит підключається до зовнішнього джерела даних і виконує запит з аркуша. SQL. ЗАПИТ, функція повертає результат у вигляді масиву без необхідності використовувати макропрограмування. Якщо ця функція недоступна, потрібно інсталювати надбудову Microsoft Excel ODBC програми (XLODBC. XLA). Можна завантажити надбудову з Office.com.

Щоб отримати докладніші відомості про програмування Visual Basic for Applications, див. довідку Visual Basic.

На початок сторінки

Як зробити доступ до даних захищенішим

У разі підключення до джерела зовнішніх даних або оновлення даних важливо знати про можливі проблеми безпеки, а також про способи їх вирішення. Наведені нижче рекомендації та поради допоможуть вам захистити свої дані.

На початок сторінки

Збереження зв’язків даних у надійному розташуванні

Файл зв’язку з даними часто містить один або кілька запитів, які використовуються для оновлення зовнішніх даних. Замінивши цей файл, користувач, який має зловмисний намір, може створити запит, щоб отримати доступ до конфіденційних даних і розповсюдити їх серед інших користувачів або виконати інші шкідливі дії. Тому важливо переконатися, що:

 • Автор файлу підключення — надійний користувач.

 • Файл підключення безпечний і зберігається з надійного розташування.

Щоб підвищити рівень безпеки, на комп’ютері можна вимкнути з’єднання із зовнішніми даними. Для підключення до даних під час відкриття робочої книги потрібно активувати зв’язки даних за допомогою панелі Центру безпеки та конфіденційності, або розмістивши книгу в надійному розташуванні. Щоб отримати докладніші відомості, перейдіть за посиланнями в розділі Див. також.

На початок сторінки

Безпечний спосіб використання облікових даних

Доступ до зовнішнього джерела даних зазвичай вимагає облікові дані (наприклад, ім’я користувача та пароль), які використовуються для автентифікації користувача. Переконайтеся, що ваші облікові дані вам надано безпечно й надійно та що ви не відкривали їх випадково іншим користувачам.

Увага!: Використовуйте надійні паролі, які великі та малі букви, цифри та символи. Якщо в паролі не поєднуються ці елементи. Надійний пароль: Y6dh! et5. Слабким пароль: House27. Паролі має бути 8 або більше символів. Етап фразу, яка використовує 14 або більше символів, краще. Дуже важливо, що ви пам'ятаєте пароль. Якщо ви забули свій пароль, корпорація Майкрософт не можна було отримати. Зберігати паролі, які ви записуєте у надійному місці за межами відомості, які допомагають захистити.

Рекомендовано не зберігати відомості входу під час підключення до джерел даних. Ці відомості можуть зберігатися як звичайний текст у книзі або файлі підключення, і зловмисник може отримати до них доступ, щоб порушити безпеку джерела даних.

За можливості використовуйте автентифікацію Windows (яка також називається довіреним підключенням), що використовує обліковий запис користувача Windows для встановлення з’єднання із сервером SQL Server. Коли користувач підключається через обліковий запис користувача Windows, сервер SQL Server використовує відомості в операційній системі Windows для перевірки ім’я та пароля. Перш ніж ви матимете змогу скористатись автентифікацією Windows, адміністратор повинен настроїти сервер SQL Server для використання цього режиму автентифікації. Якщо такий режим недоступний, не зберігайте відомості для входу користувачів у робочій книзі або файлі підключення. Для користувачів безпечніше вводити ці дані щоразу під час входу.

На початок сторінки

Безпечне публікування у службах Excel Services

Під час установлення зв’язку із джерелом даних можна скористатися діалоговим вікном Параметри автентифікації служб Excel Services, щоб вибрати потрібний спосіб автентифікації для отримання доступу до джерела даних у службах Excel Services. Можна вибрати один із таких варіантів підключення до джерела даних:

 • Автентифікація Windows    Виберіть цей параметр, щоб використовувати ім‘я й пароль поточного користувача Windows. Це найбільш безпечний спосіб, але він може призвести до зниження продуктивності комп’ютера, на якому працюють багато користувачів.

 • SSS    Виберіть цей параметр для використання служби захищеного сховища а потім введіть відповідну ідентифікації рядок у текстовому полі SSS код . Адміністратор сайту можна настроїти де можуть зберігатися ім'я користувача та пароль для сайту SharePoint для використання бази даних служби захищеного сховища. Цей метод може бути найефективніші коли існує багато користувачів.

 • Немає    Виберіть цей параметр, щоб зберегти ім'я користувача та пароль у файл підключення.

Примітка.: Настройки автентифікації використовуються тільки у службах Excel Services. Вони не використовуються у програмі Microsoft Excel. Якщо потрібно забезпечити доступ до одних і тих самих даних під час відкриття книги у програмі Excel і службах Excel Services, переконайтеся, що настройки автентифікації у програмі Excel відповідають настройкам автентифікації у службах Excel Services.

Щоб покращити безпеку підключень, за допомогою бібліотеки зв'язків даних (DCL). До DCL – це це спеціальна бібліотека документів SharePoint, яку можна визначити як надійні розташування бібліотеки, а, дає змогу зберігати, захищеного, надання спільного доступу та керувати файлами ODC. Наприклад, адміністратор може знадобитися перемістити бази даних із сервером тест на сервері виробництва або оновлення запиту, який отримує доступ до даних. За допомогою одного ODC файли, збережені в до DCL, адміністрування підключення інформацію про набагато легше і користувачів доступ до даних зручніше, тому, що всі книги використовувати той самий файл підключення та операції оновлення (чи на комп'ютері або клієнтом сервера) отримує Останні зміни цього файлу підключення. Можна навіть настроювання сервера SharePoint Server і клієнтський комп'ютер користувача автоматично виявляти зміни підключення файлу а потім використовувати найновішу версію цього файлу. Додаткові відомості про Microsoft SharePoint Foundation 2010 довідці центру адміністрування.

На початок сторінки

Проблеми підключення до даних

У цьому розділі описуються кілька проблем, які можуть виникнути під час підключення до зовнішніх даних.

На початок сторінки

Проблема: не вистачає дискового простору під час спроби імпортувати дані

Якщо під час підключення до зовнішніх даних не вистачає дискового простору, виконайте такі дії:

Перевірка і збільшення доступні місця на диску    Щоб звільнити місце на жорсткому диску, спробуйте виконати очищення кошика, резервне копіювання непотрібні файли та видалити їх на жорсткому диску або видалення компонентів Windows, які не використовуються. Щоб отримати додаткові відомості про звільнення місця на жорсткому диску статті довідки Windows.

Стратегії, які можна спробувати, якщо дисковий простір обмежено    Якщо у вас є обмежена кількість місця на жорсткому диску, зробіть ось що.

Microsoft Query    Виконайте одну або кілька з таких дій:

 • Спростіть запиту    Переконайтеся, що, який містить лише таблиць і полів, які необхідні для запиту. Якщо ваш запит містить непотрібні таблиць і полів, видаліть їх із запиту, щоб зменшити розмір файлу тимчасового запиту.

 • Установлення умов використання, щоб зменшити розмір результат    Використати умови для отримання лише певних записів, а не отримання всіх записів із бази даних. Для отримання додаткових відомостей див.

 • Настроювання обмеження на кількість записів, повернутих запиту    Обмеження кількості записів, що запит повертає. У Microsoft Query натисніть кнопку Параметри в меню редагування , обмеження кількості записів, повертається до установіть прапорець у розділі настройки користувачаа потім введіть максимальну кількість записів, щоб повернутися в полі записів .

Майстра зв'язків даних    Хоча не можна обмежити дані за допомогою майстра зв'язків даних, ви можете обмежити дані з джерела даних шляхом визначення запит у джерелі даних. Якщо ви не маєте можливості або дозволу на визначення запит у джерелі даних, зверніться до адміністратора даних.

На початок сторінки

Проблема: куди подівся майстер куба OLAP?

Майстер куба OLAP у застосунку Microsoft Query, який створював куб OLAP із бази даних Jet, більше не доступний у програмі Excel.

На початок сторінки

Проблема: що трапилося зі службами видобування даних?

Запроваджені у програмному комплексі Microsoft Office 2003 служби видобування даних використовують універсальний файл зв’язку даних (UDC) із розширенням UDCX для доступу до веб-служб і запиту до різних джерел даних.

У майстрі зв'язків даних на сторінці привітання, щоб майстер зв'язків даних виберіть пункт Microsoft Business Solutions або служби витягнення даних параметри джерела даних. Служби витягнення даних параметр дає змогу вибрати два служби витягнення даних: списки Windows SharePoint Services, який отримує дані зі списків і бібліотек документів на сервері SharePoint Foundationта Microsoft SQL Server , який отримує дані із програми Microsoft SQL Server 2000 або пізнішої версії.

Хоча майстер зв’язків даних більше не підтримує редагування файлів підключення UDC, програма Excel продовжує підтримувати наявні підключення до служб видобування даних, і ці підключення можна оновлювати.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×